portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '2159536', 'url' => 'RO/soil_structure_grades', 'image' => '', 'title' => 'gradele de structura solului', 'tags' => array ( 0 => 'gradele de structura solului', 1 => 'Earth science', 2 => 'Soil science', 3 => 'Soil Science Society of America', 4 => '', ), 'term' => 'gradele de structura solului', 'source_id' => 1536636, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Earth science', ), 'category' => array ( 0 => 'Soil science', ), 'company' => array ( 0 => 'Soil Science Society of America', ), 'lastedit' => '20120324220937', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O grupare sau clasificarea structura solului pe baza de inter - şi intra - aggregate aderență, coeziune, sau stabilitatea. Patru clase de structura sunt recunoscute după cum urmează: *Structureless - nici o agregare observabile sau nici un aranjament definitivă şi ordonată de linii naturale de slăbiciune. Masivă, dacă coerent; single-cereale, dacă noncoherent. *Slab - prost formate indistinct peds, abia observabile în locul. Atunci când uşor perturbată, partea materiale sol într-un amestec de ansamblu şi rupt unităţi şi cantitatea de material care prezintă nici o planuri de slăbiciune. *Moderat - bine formate distincte peds evidentă în sol deranjate. Când perturbată, sol materiale părți într-un amestec de ansamblu unităţi, sfărâmate, şi material care nu este în unităţi. *Puternic - Peds sunt distincte în sol deranjate. Au separat curat atunci când solului este perturbată, şi separă materiale de sol în principal în unități întregi, atunci când sunt scoase.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503606999014703106, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'soil structure grades', 'Company' => 'Soil Science Society of America', 'Definition' => 'A grouping or classification of soil structure on the basis of inter- and intra-aggregate adhesion, cohesion, or stability. Four grades of structure are recognized as follows: * Structureless - No observable aggregation or no definite and orderly arrangement of natural lines of weakness. Massive, if coherent; single-grain, if noncoherent. * Weak - Poorly formed indistinct peds, barely observable in place. When gently disturbed, the soil material parts into a mixture of whole and broken units and much material that exhibits no planes of weakness. * Moderate - Well-formed distinct peds evident in undisturbed soil. When disturbed, soil material parts into a mixture of whole units, broken units, and material that is not in units. * Strong - Peds are distinct in undisturbed soil. They separate cleanly when soil is disturbed, and the soil material separates mainly into whole units when removed.', 'Industry' => 'Earth science', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Soil science', 'Creation User' => 'Bob Adams', 'Creation Date' => '2011/8/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'soil_structure_grades', ))

English (EN)soil structure grades

A grouping or classification of soil structure on the basis of inter- and intra-aggregate adhesion, cohesion, or stability. Four grades of structure are recognized as follows: * Structureless - No observable aggregation or no definite and orderly ...

Romanian (RO)gradele de structura solului

O grupare sau clasificarea structura solului pe baza de inter - şi intra - aggregate aderență, coeziune, sau stabilitatea. Patru clase de structura sunt recunoscute după cum urmează: *Structureless - nici o agregare observabile sau nici un aranjament ...

Earth science; Soil science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7470537', 'url' => 'RO/no-cut_rounds', 'image' => '', 'title' => 'nu tăiat runde', 'tags' => array ( 0 => 'nu tăiat runde', 1 => 'Mining', 2 => 'General mining', 3 => 'Mineral mining', 4 => 'USBM', 5 => 'Dictionary of Mining, Mineral, & Related Terms - 2nd Edition', 6 => '', ), 'term' => 'nu tăiat runde', 'source_id' => 5065392, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'General mining', 1 => 'Mineral mining', ), 'company' => array ( 0 => 'USBM', ), 'product' => array ( 0 => 'Dictionary of Mining, Mineral, & Related Terms - 2nd Edition', ), 'lastedit' => '20140226035026', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'În subteran de sablare, toate gauri de foraj direct în faţă.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630986510860292, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'USBM', 'Definition' => 'In blasting underground, drilling all holes straight into the face.', 'Industry' => 'Mining', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Dictionary of Mining, Mineral, & Related Terms - 2nd Edition', 'Product Category' => 'General mining; Mineral mining', 'Creation User' => 'ed.young', 'Creation Date' => '2013/3/9', 'Term' => 'no-cut rounds', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'no-cut_rounds', ))

English (EN)no-cut rounds

In blasting underground, drilling all holes straight into the face.

Romanian (RO)nu tăiat runde

În subteran de sablare, toate gauri de foraj direct în faţă.

Mining; General mining
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5568528', 'url' => 'RO/ignition,_manual', 'image' => '', 'title' => 'aprindere, manuală', 'tags' => array ( 0 => 'aprindere, manuală', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'aprindere, manuală', 'source_id' => 94485, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20130630142845', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aprindere de o sursă de energie, care este manual plini de energie şi în cazul în care combustibilul pentru pilot este luminat automat atunci când sistemul de aprindere este sub tensiune.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503622306258223104, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ignition, manual', 'Definition' => 'Ignition by an energy source which is manually energized and where the fuel to the pilot is lighted automatically when the ignition system is energized.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ignition,_manual', ))

English (EN)ignition, manual

Ignition by an energy source which is manually energized and where the fuel to the pilot is lighted automatically when the ignition system is energized.

Romanian (RO)aprindere, manuală

Aprindere de o sursă de energie, care este manual plini de energie şi în cazul în care combustibilul pentru pilot este luminat automat atunci când sistemul de aprindere este sub tensiune.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3852577', 'url' => 'RO/listserve', 'image' => '', 'title' => 'listserve', 'tags' => array ( 0 => 'listserve', 1 => 'Printing & publishing', 2 => 'Publishing', 3 => '', ), 'term' => 'listserve', 'source_id' => 331374, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Printing & publishing', ), 'category' => array ( 0 => 'Publishing', ), 'lastedit' => '20120922221557', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un subiect orientate lista de discuţii identificate de un nume distinctiv. Atunci când un mesaj este trimis la lista de discuţii numele pe un BBS, este redirecționate automat la toate adresele din lista. Spre deosebire de un fir, mesajele nu sunt afişate sau arhivate. Spre deosebire de un forum, răspunsurile sunt returnate direct expeditorului, în loc de grup. Spre deosebire de o camera de chat, schimburile nu sunt vii. Listserve mesaje, de asemenea, cunoscut ca un "reflector" sau "lstsrv", este cel mai potrivit pentru comunicare tehnice sau academice. Vedea mesagerie instant, usegroup.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614793002516485, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'listserve', 'Definition' => 'A subject-oriented mailing list identified by a distinctive name. When a message is sent to the mailing list name on a BBS, it is automatically forwarded to all the addresses in the list. Unlike a thread, the messages are not displayed or archived. Unlike a forum, the responses are returned directly to the sender, instead of the group. Unlike a chatroom, the exchanges are not live. Listserve messaging, also known as a "reflector" or "lstsrv", is most appropriate for technical or academic communications. See instant messaging, usegroup.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Printing & publishing', 'Product Category' => 'Publishing', 'Creation User' => 'Kimy', 'Creation Date' => '2010/9/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'listserve', ))

English (EN)listserve

A subject-oriented mailing list identified by a distinctive name. When a message is sent to the mailing list name on a BBS, it is automatically forwarded to all the addresses in the list. Unlike a thread, the messages are not displayed or archived. Unlike a ...

Romanian (RO)listserve

Un subiect orientate lista de discuţii identificate de un nume distinctiv. Atunci când un mesaj este trimis la lista de discuţii numele pe un BBS, este redirecționate automat la toate adresele din lista. Spre deosebire de un fir, mesajele nu sunt afişate sau ...

Printing & publishing; Publishing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2671271', 'url' => 'RO/plancier', 'image' => '', 'title' => 'plancier', 'tags' => array ( 0 => 'plancier', 1 => 'Construction', 2 => 'Carpentry', 3 => '', ), 'term' => 'plancier', 'source_id' => 797415, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Construction', ), 'category' => array ( 0 => 'Carpentry', ), 'lastedit' => '20120506145417', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dedesubt orizontală cornisa sau UE.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503609451174690816, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'plancier', 'Definition' => 'The horizontal underside of a cornice or eave.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Construction', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Carpentry', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Paul2011', 'Creation Date' => '2011/2/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plancier', ))

English (EN)plancier

The horizontal underside of a cornice or eave.

Romanian (RO)plancier

Dedesubt orizontală cornisa sau UE.

Construction; Carpentry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174548', 'url' => 'RO/corporal_₂', 'image' => '', 'title' => 'Caporalul', 'tags' => array ( 0 => 'Caporalul', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'Caporalul', 'source_id' => 1899736, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20140111162442', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un pătrat alb lenjerie pânză, acum de obicei oarecum mai mică decât lăţimea de un altar, pe care gazda sacru si Potirul sunt plasate în timpul celebrării Liturghiei deşi dovada oficială este doresc, se poate destul presupune că ceva în natura un caporal a fost utilizat din primele zile ale creştinismului.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629568836108292, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'corporal', 'Definition' => 'A square white linen cloth, now usually somewhat smaller than the breadth of an altar, upon which the Sacred Host and chalice are placed during the celebration of Mass. Although formal evidence is wanting, it may fairly be assumed that something in the nature of a corporal has been in use since the earliest days of Christianity.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Creation User' => 'Lianna', 'Creation Date' => '2012/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'corporal_₂', ))

English (EN)corporal

A square white linen cloth, now usually somewhat smaller than the breadth of an altar, upon which the Sacred Host and chalice are placed during the celebration of Mass. Although formal evidence is wanting, it may fairly be assumed that something in the nature ...

Romanian (RO)Caporalul

Un pătrat alb lenjerie pânză, acum de obicei oarecum mai mică decât lăţimea de un altar, pe care gazda sacru si Potirul sunt plasate în timpul celebrării Liturghiei deşi dovada oficială este doresc, se poate destul presupune că ceva în natura un caporal a ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3249413', 'url' => 'RO/high_ball', 'image' => '', 'title' => 'ridicat mingea', 'tags' => array ( 0 => 'ridicat mingea', 1 => 'Sports', 2 => 'Climbing', 3 => 'Wikipedia', 4 => '', ), 'term' => 'ridicat mingea', 'source_id' => 1384381, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Climbing', ), 'company' => array ( 0 => 'Wikipedia', ), 'lastedit' => '20120624072659', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O problemă bolovan înalt. Care se încadrează devine mai periculoase datorită creşterii în înălţime.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503612148849311744, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'high ball', 'Company' => 'Wikipedia', 'Definition' => 'A tall boulder problem. Falling becomes more dangerous due to the increase in height.', 'Industry' => 'Sports', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Climbing', 'Creation User' => 'jeff.north', 'Creation Date' => '2011/6/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'high_ball', ))

English (EN)high ball

A tall boulder problem. Falling becomes more dangerous due to the increase in height.

Romanian (RO)ridicat mingea

O problemă bolovan înalt. Care se încadrează devine mai periculoase datorită creşterii în înălţime.

Sports; Climbing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7383429', 'url' => 'RO/dot_matrix_₃', 'image' => '', 'title' => 'dot matrix', 'tags' => array ( 0 => 'dot matrix', 1 => 'Engineering', 2 => 'Electronic engineering', 3 => '', ), 'term' => 'dot matrix', 'source_id' => 2775329, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Engineering', ), 'category' => array ( 0 => 'Electronic engineering', ), 'lastedit' => '20140212231156', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O matrice dreptunghiulară de spatii, dintre care unele sunt umplute formă alfanumerică şi semne de punctuaţie.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630597067636736, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A rectangular array of spaces, some of which are filled in to form alphanumeric and punctuation characters.', 'Industry' => 'Engineering', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Electronic engineering', 'Creation User' => 'Francisco2012', 'Creation Date' => '2012/5/14', 'Term' => 'dot matrix', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dot_matrix_₃', ))

English (EN)dot matrix

A rectangular array of spaces, some of which are filled in to form alphanumeric and punctuation characters.

Romanian (RO)dot matrix

O matrice dreptunghiulară de spatii, dintre care unele sunt umplute formă alfanumerică şi semne de punctuaţie.

Engineering; Electronic engineering
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4354823', 'url' => 'RO/accidental_launch', 'image' => '', 'title' => 'lansarea accidentale', 'tags' => array ( 0 => 'lansarea accidentale', 1 => 'Military', 2 => 'Missile defense', 3 => 'U.S. DOD', 4 => '', ), 'term' => 'lansarea accidentale', 'source_id' => 2406702, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'Missile defense', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOD', ), 'lastedit' => '20121201220139', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O lansare neintenţionate care apare fără deliberată de proiectare naţionale ca un rezultat direct al unui eveniment aleator, defecţiuni mecanice, o simplă eroare umană sau o acţiune neautorizate de un subordonat. (USSPACECOM)', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617077135540226, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'U.S. DOD', 'Definition' => 'An unintended launch which occurs without deliberate national design as a direct result of a random event, such as mechanical failure, a simple human error, or an unauthorized action by a subordinate. (USSPACECOM)', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Missile defense', 'Creation User' => 'mf1967', 'Creation Date' => '2012/4/15', 'Term' => 'accidental launch', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'accidental_launch', ))

English (EN)accidental launch

An unintended launch which occurs without deliberate national design as a direct result of a random event, such as mechanical failure, a simple human error, or an unauthorized action by a subordinate. (USSPACECOM)

Romanian (RO)lansarea accidentale

O lansare neintenţionate care apare fără deliberată de proiectare naţionale ca un rezultat direct al unui eveniment aleator, defecţiuni mecanice, o simplă eroare umană sau o acţiune neautorizate de un subordonat. (USSPACECOM)

Military; Missile defense
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7108696', 'url' => 'RO/feces_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'fecale', 'tags' => array ( 0 => 'fecale', 1 => 'Health care', 2 => 'Genetic disorders', 3 => 'National Library of Medicine', 4 => '', ), 'term' => 'fecale', 'source_id' => 4038378, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Genetic disorders', ), 'company' => array ( 0 => 'National Library of Medicine', ), 'lastedit' => '20140102141217', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => '1) Excreţia în stat semisolide prelucrate de intestin. 2) Materialul evacuate din intestine în timpul defecare. Se compune din alimente nedigerate, mucusului intestinal, celulele epiteliale şi bacterii. 3) Problema uzate evacuate într-o mişcare intestinului.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629273924108288, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'National Library of Medicine', 'Definition' => '1) Excretion in semisolid state processed by the intestine. 2) The material discharged from the bowel during defecation. It consists of undigested food, intestinal mucus, epithelial cells, and bacteria. 3) The waste matter discharged in a bowel movement.', 'Industry' => 'Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Genetic disorders', 'Creation User' => 'MarillynMax', 'Creation Date' => '2012/10/17', 'Term' => 'feces', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'feces_₁₁', ))

English (EN)feces

1) Excretion in semisolid state processed by the intestine. 2) The material discharged from the bowel during defecation. It consists of undigested food, intestinal mucus, epithelial cells, and bacteria. 3) The waste matter discharged in a bowel movement.

Romanian (RO)fecale

1) Excreţia în stat semisolide prelucrate de intestin. 2) Materialul evacuate din intestine în timpul defecare. Se compune din alimente nedigerate, mucusului intestinal, celulele epiteliale şi bacterii. 3) Problema uzate evacuate într-o mişcare ...

Health care; Genetic disorders