portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5767131', 'url' => 'RO/active_defense_₂', 'image' => '', 'title' => 'apărare activă', 'tags' => array ( 0 => 'apărare activă', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => '', ), 'term' => 'apărare activă', 'source_id' => 4373403, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'lastedit' => '20130726014840', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Încadrarea în muncă a limitat acţiune ofensivă şi contraatacuri pentru a refuza un contestat zona sau poziţie inamicul.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623311358164993, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'active defense', 'Definition' => 'The employment of limited offensive action and counterattacks to deny a contested area or position to the enemy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Military', 'Product Category' => 'General military', 'Creation User' => 'qiaolanl', 'Creation Date' => '2012/12/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_defense_₂', ))

English (EN)active defense

The employment of limited offensive action and counterattacks to deny a contested area or position to the enemy.

Romanian (RO)apărare activă

Încadrarea în muncă a limitat acţiune ofensivă şi contraatacuri pentru a refuza un contestat zona sau poziţie inamicul.

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3461939', 'url' => 'RO/interphase_₁', 'image' => '', 'title' => 'interphase', 'tags' => array ( 0 => 'interphase', 1 => 'Biology', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'interphase', 'source_id' => 243141, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20120726020038', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Perioada dintre divizii celule apar creştere şi înlocuire în curs de pregătire pentru Divizia următoare; constă din decalaj 1 (G1), sinteza (S), şi decalaj 2 (G2).', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503613096839610371, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'interphase', 'Definition' => 'The period between cell divisions when growth and replacement occur in preparation for the next division; consists of gap 1 (G1), synthesis (S), and gap 2 (G2).', 'Domain' => '', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/9/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'interphase_₁', ))

English (EN)interphase

The period between cell divisions when growth and replacement occur in preparation for the next division; consists of gap 1 (G1), synthesis (S), and gap 2 (G2).

Romanian (RO)interphase

Perioada dintre divizii celule apar creştere şi înlocuire în curs de pregătire pentru Divizia următoare; constă din decalaj 1 (G1), sinteza (S), şi decalaj 2 (G2).

Biology; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4594558', 'url' => 'RO/administrative_data', 'image' => '', 'title' => 'date administrative', 'tags' => array ( 0 => 'date administrative', 1 => 'Insurance', 2 => 'Medicare & Medicaid', 3 => 'Centers for Medicare & Medicaid Services', 4 => '', ), 'term' => 'date administrative', 'source_id' => 4506923, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Insurance', ), 'category' => array ( 0 => 'Medicare & Medicaid', ), 'company' => array ( 0 => 'Centers for Medicare & Medicaid Services', ), 'lastedit' => '20130101210112', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aceasta se referă la informaţii care sunt colectate, prelucrate şi stocate în sisteme automate. Administrative date includ informații de înscriere sau de eligibilitate, susţine informaţii şi gestionate de îngrijire întâlniri. Creanţe şi întâlniri poate fi pentru spital si alte servicii de facility, servicii profesionale, servicii de droguri bază de prescripţie medicală, servicii de laborator şi aşa mai departe.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618151396409344, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'Centers for Medicare & Medicaid Services', 'Definition' => 'This refers to information that is collected, processed, and stored in automated information systems. Administrative data include enrollment or eligibility information, claims information, and managed care encounters. The claims and encounters may be for hospital and other facility services, professional services, prescription drug services, laboratory services, and so on.', 'Industry' => 'Insurance', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Medicare & Medicaid', 'Creation User' => 'Jose.Bayern', 'Creation Date' => '2012/12/23', 'Term' => 'administrative data', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'administrative_data', ))

English (EN)administrative data

This refers to information that is collected, processed, and stored in automated information systems. Administrative data include enrollment or eligibility information, claims information, and managed care encounters. The claims and encounters may be for ...

Romanian (RO)date administrative

Aceasta se referă la informaţii care sunt colectate, prelucrate şi stocate în sisteme automate. Administrative date includ informații de înscriere sau de eligibilitate, susţine informaţii şi gestionate de îngrijire întâlniri. Creanţe şi întâlniri poate fi ...

Insurance; Medicare & Medicaid
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2151497', 'url' => 'RO/drug-related_mortality', 'image' => '', 'title' => 'mortalitatea legate de droguri', 'tags' => array ( 0 => 'mortalitatea legate de droguri', 1 => 'Health care', 2 => 'Pharmacy', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'mortalitatea legate de droguri', 'source_id' => 1320144, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Pharmacy', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20120324010002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => '* Incidenţa şi prevalenţa de moartea asociate cu terapia de droguri * un aspect de necesitatea sociale adresate în filozofia grija farmaceutice practică.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503606966485778433, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'drug-related mortality', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => '* The incidence and prevalence of death associated with drug therapy * One aspect of the social need addressed in the philosophy of pharmaceutical care practice.', 'Industry' => 'Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pharmacy', 'Creation User' => 'delpour', 'Creation Date' => '2011/5/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'drug-related_mortality', ))

English (EN)drug-related mortality

* The incidence and prevalence of death associated with drug therapy * One aspect of the social need addressed in the philosophy of pharmaceutical care practice.

Romanian (RO)mortalitatea legate de droguri

* Incidenţa şi prevalenţa de moartea asociate cu terapia de droguri * un aspect de necesitatea sociale adresate în filozofia grija farmaceutice practică.

Health care; Pharmacy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2418569', 'url' => 'RO/clergy_₂', 'image' => '', 'title' => 'clerului', 'tags' => array ( 0 => 'clerului', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'clerului', 'source_id' => 1770939, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20120416032626', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Se referă la un grup de oameni care au fost hirotonit să îndeplinească obligațiile religioase.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503608240375595010, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'clergy', 'Definition' => 'Refers to a group of people who have been ordained to perform religious duties.', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christianity', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'mafabielex', 'Creation Date' => '2011/11/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'clergy_₂', ))

English (EN)clergy

Refers to a group of people who have been ordained to perform religious duties.

Romanian (RO)clerului

Se referă la un grup de oameni care au fost hirotonit să îndeplinească obligațiile religioase.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4722134', 'url' => 'RO/river_engineering', 'image' => '', 'title' => 'construcţii hidrotehnice fluviale', 'tags' => array ( 0 => 'construcţii hidrotehnice fluviale', 1 => 'Science', 2 => 'General science', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'construcţii hidrotehnice fluviale', 'source_id' => 1965018, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Science', ), 'category' => array ( 0 => 'General science', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20130112081529', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Râul inginerie implică de control şi de utilizare de râuri în folosul omenirii. Domeniul său de aplicare, în sens larg, poate include Râul formare, canal design, inundaţii de control, alimentare cu apă, navigare îmbunătăţire, structura hidraulice proiectare, pericol de atenuare şi mediu accesoriu. Râul inginerie este, de asemenea, necesar să se asigure protecţia împotriva inundaţiilor şi alte dezastre de Râul.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618710800171010, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'river engineering', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'River engineering involves the control and utilization of rivers for the benefit of humankind. Its scope, in the broad sense, may include river training, channel design, flood control, water supply, navigation improvement, hydraulic structure design, hazard mitigation, and environmental enhancement. River engineering is also necessary to provide protection against floods and other river disasters.', 'Industry' => 'Science', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General science', 'Context' => 'MH Categories: River training; River responses; Bridge scour; Channelization Contributor(s): Howard H. Chang', 'Creation User' => 'Francisb', 'Creation Date' => '2012/3/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'river_engineering', ))

English (EN)river engineering

River engineering involves the control and utilization of rivers for the benefit of humankind. Its scope, in the broad sense, may include river training, channel design, flood control, water supply, navigation improvement, hydraulic structure design, hazard ...

Romanian (RO)construcţii hidrotehnice fluviale

Râul inginerie implică de control şi de utilizare de râuri în folosul omenirii. Domeniul său de aplicare, în sens larg, poate include Râul formare, canal design, inundaţii de control, alimentare cu apă, navigare îmbunătăţire, structura hidraulice proiectare, ...

Science; General science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3624040', 'url' => 'RO/Agathoclea', 'image' => '', 'title' => 'Agathoclea', 'tags' => array ( 0 => 'Agathoclea', 1 => 'History', 2 => 'Egyptian history', 3 => '', ), 'term' => 'Agathoclea', 'source_id' => 3356137, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'Egyptian history', ), 'lastedit' => '20120819161444', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Metresa regelui Ptolemeu IV Philopator ptolemaice și sora ministrul său șef, Agatocle. Împreună, au reuşit să realizeze influență completă asupra Ptolemeu IV.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503613787326906372, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Mistress of the Ptolemaic king Ptolemy IV Philopator and sister of his chief minister, Agathocles. Together, they managed to achieve complete influence over Ptolemy IV.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'History', 'Product Category' => 'Egyptian history', 'Creation User' => 'jakob', 'Creation Date' => '2012/7/10', 'Term' => 'Agathoclea', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Agathoclea', ))

English (EN)Agathoclea

Mistress of the Ptolemaic king Ptolemy IV Philopator and sister of his chief minister, Agathocles. Together, they managed to achieve complete influence over Ptolemy IV.

Romanian (RO)Agathoclea

Metresa regelui Ptolemeu IV Philopator ptolemaice și sora ministrul său șef, Agatocle. Împreună, au reuşit să realizeze influență completă asupra Ptolemeu IV.

History; Egyptian history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3820291', 'url' => 'RO/vent_your_spleen', 'image' => '', 'title' => 'aerisire dumneavoastră splinei', 'tags' => array ( 0 => 'aerisire dumneavoastră splinei', 1 => 'Language', 2 => 'Idioms', 3 => '', ), 'term' => 'aerisire dumneavoastră splinei', 'source_id' => 2587768, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Idioms', ), 'lastedit' => '20120918224621', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dacă cineva guri de aerisire lor splină, au de presă toate furia lor despre ceva.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614642698584064, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'If someone vents their spleen, they release all their anger about something.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Idioms', 'Creation User' => 'MHopkins', 'Creation Date' => '2012/4/29', 'Term' => 'vent your spleen', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vent_your_spleen', ))

English (EN)vent your spleen

If someone vents their spleen, they release all their anger about something.

Romanian (RO)aerisire dumneavoastră splinei

Dacă cineva guri de aerisire lor splină, au de presă toate furia lor despre ceva.

Language; Idioms
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3012378', 'url' => 'RO/title_agency', 'image' => '', 'title' => 'titlul agenției', 'tags' => array ( 0 => 'titlul agenției', 1 => 'Business services', 2 => 'Relocation', 3 => '', ), 'term' => 'titlul agenției', 'source_id' => 969240, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Relocation', ), 'lastedit' => '20120528193418', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un reprezentant al o companie de titlu care problemele politicilor de o companie de titlu, agenția titlu nu este asigurătorul reale.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503611053073760256, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'title agency', 'Definition' => 'A representative of a title company that issues policies on behalf of a title company, the title agency is not the actual insurer.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Relocation', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'title_agency', ))

English (EN)title agency

A representative of a title company that issues policies on behalf of a title company, the title agency is not the actual insurer.

Romanian (RO)titlul agenției

Un reprezentant al o companie de titlu care problemele politicilor de o companie de titlu, agenția titlu nu este asigurătorul reale.

Business services; Relocation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6757112', 'url' => 'RO/leucocytogenesis', 'image' => '', 'title' => 'leucocytogenesis', 'tags' => array ( 0 => 'leucocytogenesis', 1 => 'Language', 2 => 'Dictionaries', 3 => 'MICRA Inc.', 4 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 5 => '', ), 'term' => 'leucocytogenesis', 'source_id' => 4677237, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Dictionaries', ), 'company' => array ( 0 => 'MICRA Inc.', ), 'product' => array ( 0 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', ), 'lastedit' => '20131205053943', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Formarea leucocitelor.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503627894014869504, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'MICRA Inc.', 'Definition' => 'The formation of leucocytes.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 'Product Category' => 'Dictionaries', 'Creation User' => 'spencer12', 'Creation Date' => '2013/1/8', 'Term' => 'leucocytogenesis', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'leucocytogenesis', ))

English (EN)leucocytogenesis

The formation of leucocytes.

Romanian (RO)leucocytogenesis

Formarea leucocitelor.

Language; Dictionaries