portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,220

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '2303529', 'url' => 'RO/mechanical_code', 'image' => '', 'title' => 'codul mecanice', 'tags' => array ( 0 => 'codul mecanice', 1 => 'Fire safety', 2 => 'Prevention & protection', 3 => 'NFPA', 4 => '', ), 'term' => 'codul mecanice', 'source_id' => 1188805, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Fire safety', ), 'category' => array ( 0 => 'Prevention & protection', ), 'company' => array ( 0 => 'NFPA', ), 'lastedit' => '20120406065812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Codul mecanice care se face referire în secțiunea 2. 2.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503607673424183296, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mechanical code', 'Company' => 'NFPA', 'Definition' => 'The mechanical code referenced in Section 2. 2.', 'Industry' => 'Fire safety', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Prevention & protection', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nomura', 'Creation Date' => '2011/5/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mechanical_code', ))

English (EN)mechanical code

The mechanical code referenced in Section 2. 2.

Romanian (RO)codul mecanice

Codul mecanice care se face referire în secțiunea 2. 2.

Fire safety; Prevention & protection
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5986047', 'url' => 'RO/tritium_₂', 'image' => '', 'title' => 'tritiu', 'tags' => array ( 0 => 'tritiu', 1 => 'Agriculture', 2 => 'General agriculture', 3 => 'USDA', 4 => '', ), 'term' => 'tritiu', 'source_id' => 483242, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Agriculture', ), 'category' => array ( 0 => 'General agriculture', ), 'company' => array ( 0 => 'USDA', ), 'lastedit' => '20130825103015', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tritiu este izotop radioactiv al hidrogenului (H), care are un număr de masă 3, având o protoni și doi neutroni.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624396233768963, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tritium', 'Company' => 'USDA', 'Definition' => 'Tritium is the radioactive isotope of hydrogen (H) that has a mass number of 3, having one proton and two neutrons.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Agriculture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General agriculture', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Elsa Cadena', 'Creation Date' => '2010/11/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tritium_₂', ))

English (EN)tritium

Tritium is the radioactive isotope of hydrogen (H) that has a mass number of 3, having one proton and two neutrons.

Romanian (RO)tritiu

Tritiu este izotop radioactiv al hidrogenului (H), care are un număr de masă 3, având o protoni și doi neutroni.

Agriculture; General agriculture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7823006', 'url' => 'RO/exfoliating', 'image' => '', 'title' => 'exfoliere', 'tags' => array ( 0 => 'exfoliere', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'exfoliere', 'source_id' => 5152691, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20140423054719', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Peeling de departe; coaja care coji şi aruncă.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632437588000773, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Peeling away; bark that peels and sheds off.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'exfoliating', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exfoliating', ))

English (EN)exfoliating

Peeling away; bark that peels and sheds off.

Romanian (RO)exfoliere

Peeling de departe; coaja care coji şi aruncă.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3441349', 'url' => 'RO/line_up_₁', 'image' => '', 'title' => 'linia de sus', 'tags' => array ( 0 => 'linia de sus', 1 => 'Sports', 2 => 'Surfing', 3 => '', ), 'term' => 'linia de sus', 'source_id' => 1032157, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Surfing', ), 'lastedit' => '20120723000151', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Linia de sus este loc chiar în afara valurile de rupere unde surferii aşteptaţi lor valuri.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503613005954285570, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'line up', 'Definition' => 'The line up is the place just outside the breaking waves where surfers wait for their waves.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sports', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Surfing', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Andy Kenlei', 'Creation Date' => '2011/4/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'line_up_₁', ))

English (EN)line up

The line up is the place just outside the breaking waves where surfers wait for their waves.

Romanian (RO)linia de sus

Linia de sus este loc chiar în afara valurile de rupere unde surferii aşteptaţi lor valuri.

Sports; Surfing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8030973', 'url' => 'RO/Average_Variable_Cost', 'image' => '', 'title' => 'Costul variabil mediu', 'tags' => array ( 0 => 'Costul variabil mediu', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'Costul variabil mediu', 'source_id' => 3190853, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20140602200649', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'o măsură de control al costurilor, calculată prin împărţirea costul variabil total bunurilor produse de către numărul de unităţi vândute.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633335095656449, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'a measure of cost control, calculated by dividing the total variable cost of the goods produced by the number of units sold.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'Economy', 'Product Category' => 'Economics', 'Creation User' => 'Markus87', 'Creation Date' => '2012/6/15', 'Term' => 'Average Variable Cost', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Average_Variable_Cost', ))

English (EN)Average Variable Cost

a measure of cost control, calculated by dividing the total variable cost of the goods produced by the number of units sold.

Romanian (RO)Costul variabil mediu

o măsură de control al costurilor, calculată prin împărţirea costul variabil total bunurilor produse de către numărul de unităţi vândute.

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5870762', 'url' => 'RO/Lord_Lovat_Simon_Fraser', 'image' => '', 'title' => 'Domnul Lovat Simon Fraser', 'tags' => array ( 0 => 'Domnul Lovat Simon Fraser', 1 => 'Language', 2 => 'Encyclopedias', 3 => 'Project Gutenberg', 4 => 'The Nuttall Encyclopaedia', 5 => '', ), 'term' => 'Domnul Lovat Simon Fraser', 'source_id' => 4859720, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Encyclopedias', ), 'company' => array ( 0 => 'Project Gutenberg', ), 'product' => array ( 0 => 'The Nuttall Encyclopaedia', ), 'lastedit' => '20130810042024', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un şef Highland conectat cu Inverness, care, fiind scos în afara legii, a fugit în Franţa şi a luat cunoştinţă cu pretendent, în al cărei interes s-a întors în Scoţia pentru a excita o creştere, dar trădează secrete Guvernului a fost închis în Bastille pe lui merge înapoi la Franţa; pe eliberarea sa şi întoarcerea spre deosebire de pretendent în 1715, dar în 1745 îmbrăţişat cauza Prince Edward; a fost arestat pentru trădare, condamnat, şi decapitat pe Tower Hill (1667-1747).', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623826970247170, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'Project Gutenberg', 'Definition' => 'A Highland chief connected with Inverness, who, being outlawed, fled to France and got acquainted with the Pretender, in whose interest he returned to Scotland to excite a rising, but betraying the secret to the government was imprisoned in the Bastille on his going back to France; on his release and return he opposed the Pretender in 1715, but in 1745 espoused the cause of Prince Edward; was arrested for treason, convicted, and beheaded on Tower Hill (1667-1747).', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'The Nuttall Encyclopaedia', 'Product Category' => 'Encyclopedias', 'Creation User' => 'JohannesDD', 'Creation Date' => '2013/1/27', 'Term' => 'Lord Lovat Simon Fraser', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Lord_Lovat_Simon_Fraser', ))

English (EN)Lord Lovat Simon Fraser

A Highland chief connected with Inverness, who, being outlawed, fled to France and got acquainted with the Pretender, in whose interest he returned to Scotland to excite a rising, but betraying the secret to the government was imprisoned in the Bastille on ...

Romanian (RO)Domnul Lovat Simon Fraser

Un şef Highland conectat cu Inverness, care, fiind scos în afara legii, a fugit în Franţa şi a luat cunoştinţă cu pretendent, în al cărei interes s-a întors în Scoţia pentru a excita o creştere, dar trădează secrete Guvernului a fost închis în Bastille pe lui ...

Language; Encyclopedias
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7583278', 'url' => 'RO/Akerman', 'image' => '', 'title' => 'Akerman', 'tags' => array ( 0 => 'Akerman', 1 => 'Language', 2 => 'Encyclopedias', 3 => 'Project Gutenberg', 4 => 'The Nuttall Encyclopaedia', 5 => '', ), 'term' => 'Akerman', 'source_id' => 4683572, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Encyclopedias', ), 'company' => array ( 0 => 'Project Gutenberg', ), 'product' => array ( 0 => 'The Nuttall Encyclopaedia', ), 'lastedit' => '20140321040013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un oraş fortificat din Basarabia, la gurile Nistrului.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503631510518890496, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'Project Gutenberg', 'Definition' => 'A fortified town in Bessarabia, at the mouth of the Dniester.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'The Nuttall Encyclopaedia', 'Product Category' => 'Encyclopedias', 'Creation User' => 'JohannesDD', 'Creation Date' => '2013/1/8', 'Term' => 'Akerman', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Akerman', ))

English (EN)Akerman

A fortified town in Bessarabia, at the mouth of the Dniester.

Romanian (RO)Akerman

Un oraş fortificat din Basarabia, la gurile Nistrului.

Language; Encyclopedias
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3855168', 'url' => 'RO/philadelphia_cheesesteak,_philly_steak_and_cheese,_philly_cheesesteak', 'image' => '', 'title' => 'Philadelphia cheesesteak, friptură philly şi brânză, philly cheesesteak', 'tags' => array ( 0 => 'Philadelphia cheesesteak, friptură philly şi brânză, philly cheesesteak', 1 => 'Snack foods', 2 => 'Sandwiches', 3 => '', ), 'term' => 'Philadelphia cheesesteak, friptură philly şi brânză, philly cheesesteak', 'source_id' => 1167255, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Snack foods', ), 'category' => array ( 0 => 'Sandwiches', ), 'lastedit' => '20120923115724', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un sandwich în principal format din subţiri felii bucăţi de friptură şi topit brânză pe o rola lunga. A friptură de caşcaval fără brânză este numit local un sandwich friptura sau o friptură Philly în alte părţi ale ţării.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614806378151937, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'philadelphia cheesesteak, philly steak and cheese, philly cheesesteak', 'Definition' => 'A sandwich principally made up of thinly sliced pieces of steak and melted cheese on a long roll. A cheese steak without cheese is locally called a steak sandwich, or a Philly Steak in other parts of the country.', 'Industry' => 'Snack foods', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sandwiches', 'Synonym' => 'cheesesteak', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'philadelphia_cheesesteak,_philly_steak_and_cheese,_philly_cheesesteak', ))

English (EN)philadelphia cheesesteak, philly steak and cheese, philly cheesesteak

A sandwich principally made up of thinly sliced pieces of steak and melted cheese on a long roll. A cheese steak without cheese is locally called a steak sandwich, or a Philly Steak in other parts of the country.

Romanian (RO)Philadelphia cheesesteak, friptură philly şi brânză, philly cheesesteak

Un sandwich în principal format din subţiri felii bucăţi de friptură şi topit brânză pe o rola lunga. A friptură de caşcaval fără brânză este numit local un sandwich friptura sau o friptură Philly în alte părţi ale ţării.

Snack foods; Sandwiches
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2038521', 'url' => 'RO/seepage_(or_weeping)', 'image' => '', 'title' => 'infiltrarea (sau plâns)', 'tags' => array ( 0 => 'infiltrarea (sau plâns)', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'infiltrarea (sau plâns)', 'source_id' => 93484, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120312091157', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Eroare care apare prin, în esenţă, microscopice pauzele de pipewall, frecvent doar la sau aproape de presiunea de încercare.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503606461511499779, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'seepage (or weeping)', 'Definition' => 'Failure that occurs through essentially microscopic breaks in the pipewall, frequently only at or near the test pressure.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'seepage_(or_weeping)', ))

English (EN)seepage (or weeping)

Failure that occurs through essentially microscopic breaks in the pipewall, frequently only at or near the test pressure.

Romanian (RO)infiltrarea (sau plâns)

Eroare care apare prin, în esenţă, microscopice pauzele de pipewall, frecvent doar la sau aproape de presiunea de încercare.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2443439', 'url' => 'RO/anterior_iliac_spines', 'image' => '', 'title' => 'ţepii iliace anterioară', 'tags' => array ( 0 => 'ţepii iliace anterioară', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'ţepii iliace anterioară', 'source_id' => 403212, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20120418033614', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'În hominids, proiecţii de osoase două (superior şi inferior) pentru muşchii pentru a ataşa care extinde picior, proeminente din marginea din față a ilium. Sartorius acordă pe anterioară iliace coloanei vertebrale şi correct femoris (unul dintre cvadriceps) asupra coloanei vertebrale inferior anterioară.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503608360528773124, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anterior iliac spines', 'Definition' => 'In hominids, two bony projections (superior and inferior) for muscles to attach that extend the leg, protruding from the front edge of the ilium. Sartorius attaches on the anterior iliac spine and rectus femoris (one of the quadriceps) on the anterior inferior spine.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anterior_iliac_spines', ))

English (EN)anterior iliac spines

In hominids, two bony projections (superior and inferior) for muscles to attach that extend the leg, protruding from the front edge of the ilium. Sartorius attaches on the anterior iliac spine and rectus femoris (one of the quadriceps) on the anterior ...

Romanian (RO)ţepii iliace anterioară

În hominids, proiecţii de osoase două (superior şi inferior) pentru muşchii pentru a ataşa care extinde picior, proeminente din marginea din față a ilium. Sartorius acordă pe anterioară iliace coloanei vertebrale şi correct femoris (unul dintre cvadriceps) ...

Archaeology; Human evolution