portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '3533191', 'url' => 'RO/plumb_₃_ₐ', 'image' => '', 'title' => 'fir cu plumb', 'tags' => array ( 0 => 'fir cu plumb', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Microsoft', 4 => '', ), 'term' => 'fir cu plumb', 'source_id' => 299624, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20120807091140', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pentru a deschide un dispozitiv, asocieze cu o interfaţă fizică sau creaţi o interfaţă logică numit specifice, precum și a fluxurilor necesare pentru IPv4 şi IPv6 pentru utilizarea dispozitivului.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503613405157654529, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'plumb', 'Definition' => 'To open a device, associate it with a physical interface or create a specific named logical interface, and set up the streams needed for IPv4 and IPv6 to use the device.', 'Synonym' => 'verb_₂', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Microsoft', 'Creation User' => 'Noha Charif', 'Creation Date' => '2010/9/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plumb_₃_ₐ', ))

English (EN)plumb

To open a device, associate it with a physical interface or create a specific named logical interface, and set up the streams needed for IPv4 and IPv6 to use the device.

Romanian (RO)fir cu plumb

Pentru a deschide un dispozitiv, asocieze cu o interfaţă fizică sau creaţi o interfaţă logică numit specifice, precum și a fluxurilor necesare pentru IPv4 şi IPv6 pentru utilizarea dispozitivului.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7853052', 'url' => 'RO/motor_system', 'image' => '', 'title' => 'sistemului motor', 'tags' => array ( 0 => 'sistemului motor', 1 => 'Biology', 2 => 'Neuroscience', 3 => '', ), 'term' => 'sistemului motor', 'source_id' => 2627299, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Neuroscience', ), 'lastedit' => '20140428165253', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un termen larg folosit pentru a descrie toate centrale şi periferice structuri că comportamentul motor de sprijin.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632568095866881, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A broad term used to describe all the central and peripheral structures that support motor behavior.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Neuroscience', 'Creation User' => 'Tgoya', 'Creation Date' => '2012/5/2', 'Term' => 'motor system', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motor_system', ))

English (EN)motor system

A broad term used to describe all the central and peripheral structures that support motor behavior.

Romanian (RO)sistemului motor

Un termen larg folosit pentru a descrie toate centrale şi periferice structuri că comportamentul motor de sprijin.

Biology; Neuroscience
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5460296', 'url' => 'RO/proper_binary_tree', 'image' => '', 'title' => 'buna arbore binar', 'tags' => array ( 0 => 'buna arbore binar', 1 => 'Computer science', 2 => 'Algorithms & data structures', 3 => 'NIST', 4 => '', ), 'term' => 'buna arbore binar', 'source_id' => 5097510, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Computer science', ), 'category' => array ( 0 => 'Algorithms & data structures', ), 'company' => array ( 0 => 'NIST', ), 'lastedit' => '20130617200218', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un arbore binar, în care fiecare nod are exact zero sau doi copii.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621815657824258, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'NIST', 'Definition' => 'A binary tree in which each node has exactly zero or two children.', 'Industry' => 'Computer science', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Algorithms & data structures', 'Synonym' => 'full_binary_tree', 'Creation User' => 'GeorgeV', 'Creation Date' => '2013/3/17', 'Term' => 'proper binary tree', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'proper_binary_tree', ))

English (EN)proper binary tree

A binary tree in which each node has exactly zero or two children.

Romanian (RO)buna arbore binar

Un arbore binar, în care fiecare nod are exact zero sau doi copii.

Computer science; Algorithms & data structures
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6816242', 'url' => 'RO/ISO_199/1997', 'image' => '', 'title' => 'ISO 199:1997', 'tags' => array ( 0 => 'ISO 199:1997', 1 => 'Quality management', 2 => 'ISO standards', 3 => 'International Organization for Standardization', 4 => '', ), 'term' => 'ISO 199:1997', 'source_id' => 4411716, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Quality management', ), 'category' => array ( 0 => 'ISO standards', ), 'company' => array ( 0 => 'International Organization for Standardization', ), 'lastedit' => '20131213062008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lagare de rostogolire-tracţiune rulmenti. Toleranțe.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503628160814546944, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'International Organization for Standardization', 'Definition' => 'Rolling bearings — Thrust bearings. Tolerances.', 'Industry' => 'Quality management', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'ISO standards', 'Creation User' => 'Dilma', 'Creation Date' => '2012/12/13', 'Term' => 'ISO 199:1997', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ISO_199:1997', ))

English (EN)ISO 199:1997

Rolling bearings — Thrust bearings. Tolerances.

Romanian (RO)ISO 199:1997

Lagare de rostogolire-tracţiune rulmenti. Toleranțe.

Quality management; ISO standards
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2670565', 'url' => 'RO/plumbing_stack_₁', 'image' => '', 'title' => 'stivă de instalaţii sanitare', 'tags' => array ( 0 => 'stivă de instalaţii sanitare', 1 => 'Construction', 2 => 'Carpentry', 3 => '', ), 'term' => 'stivă de instalaţii sanitare', 'source_id' => 797403, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Construction', ), 'category' => array ( 0 => 'Carpentry', ), 'lastedit' => '20120506131810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sistemul principal verticală a vent, solului sau deșeuri instalaţii sanitare.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503609448107606019, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'plumbing stack', 'Definition' => 'The vertical main system of vent, soil or waste plumbing.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Construction', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Carpentry', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Paul2011', 'Creation Date' => '2011/2/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plumbing_stack_₁', ))

English (EN)plumbing stack

The vertical main system of vent, soil or waste plumbing.

Romanian (RO)stivă de instalaţii sanitare

Sistemul principal verticală a vent, solului sau deșeuri instalaţii sanitare.

Construction; Carpentry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6885497', 'url' => 'RO/heel_dolly', 'image' => '', 'title' => 'toc dolly', 'tags' => array ( 0 => 'toc dolly', 1 => 'Automotive', 2 => 'Automobile', 3 => '', ), 'term' => 'toc dolly', 'source_id' => 5045336, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Automobile', ), 'lastedit' => '20131223113400', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O papusa în formă de un toc de un picior pentru a forma şi îndreptaţi dented panouri, de obicei, ţinând dolly în spatele metal pentru a fi în formă şi percuţie metal.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503628572011528194, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A dolly in the form of a heel of a foot to shape and straighten dented panels, usually by holding the dolly behind the metal to be shaped and hammering the metal.', 'Industry' => 'Automotive', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Automobile', 'Creation User' => 'Brady2013', 'Creation Date' => '2013/3/5', 'Term' => 'heel dolly', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'heel_dolly', ))

English (EN)heel dolly

A dolly in the form of a heel of a foot to shape and straighten dented panels, usually by holding the dolly behind the metal to be shaped and hammering the metal.

Romanian (RO)toc dolly

O papusa în formă de un toc de un picior pentru a forma şi îndreptaţi dented panouri, de obicei, ţinând dolly în spatele metal pentru a fi în formă şi percuţie metal.

Automotive; Automobile
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4500889', 'url' => 'RO/shelf_waves', 'image' => '', 'title' => 'raft valuri', 'tags' => array ( 0 => 'raft valuri', 1 => 'Weather', 2 => 'Meteorology', 3 => 'AMS', 4 => '', ), 'term' => 'raft valuri', 'source_id' => 651308, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Weather', ), 'category' => array ( 0 => 'Meteorology', ), 'company' => array ( 0 => 'AMS', ), 'lastedit' => '20121223020511', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Topografice undele generate pe un raft, de obicei de vântul acționează în prezenţa de o limita de coastă. Pentru un observator care calatoresc cu val, coasta este pe dreapta în emisfera nordică şi pe partea stângă în emisfera sudică. Vedea \'\' şi \'\' coastally prins valuri, Kelvin val.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617751869030402, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shelf waves', 'Company' => 'AMS', 'Definition' => 'Topographic waves generated over a shelf, typically by the wind acting in the presence of a coastal boundary. For an observer traveling with the wave, the coast is on the right in the Northern Hemisphere and on the left in the Southern Hemisphere. See\'\' also\'\' coastally trapped waves, Kelvin wave.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Weather', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Meteorology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Kevin Bowles', 'Creation Date' => '2011/1/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shelf_waves', ))

English (EN)shelf waves

Topographic waves generated over a shelf, typically by the wind acting in the presence of a coastal boundary. For an observer traveling with the wave, the coast is on the right in the Northern Hemisphere and on the left in the Southern Hemisphere. See'' ...

Romanian (RO)raft valuri

Topografice undele generate pe un raft, de obicei de vântul acționează în prezenţa de o limita de coastă. Pentru un observator care calatoresc cu val, coasta este pe dreapta în emisfera nordică şi pe partea stângă în emisfera sudică. Vedea '' şi '' coastally ...

Weather; Meteorology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6345893', 'url' => 'RO/Jakob_Fugger_of_the_Lily', 'image' => '', 'title' => 'Jakob Fugger de crin', 'tags' => array ( 0 => 'Jakob Fugger de crin', 1 => 'People', 2 => 'Historians', 3 => '', ), 'term' => 'Jakob Fugger de crin', 'source_id' => 3330982, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Historians', ), 'lastedit' => '20131021060727', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jakob Fugger, de asemenea, cunoscut ca Jakob Fugger bogat, sau, uneori, II de Jakob. Fugger a fost un negustor majore, antreprenor de minerit și bancher Europei între ca. 1495-1525. a fost un descendent al familiei Fugger comerciale situată în gratuit Imperial oraşului Augsburg, unde a fost, de asemenea, născut şi mai târziu, de asemenea, ridicat prin căsătorie la Augsburg, Grand burgheze.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503626130705350661, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Jakob Fugger also known as Jakob Fugger the Rich or sometimes Jakob II. Fugger was a major merchant, mining entrepreneur and banker of Europe between ca. 1495-1525. He was a descendant of the Fugger merchant family located in the Free Imperial City of Augsburg, where he was also born and later also elevated through marriage to Grand Burgher of Augsburg.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Historians', 'Creation User' => 'jakob', 'Creation Date' => '2012/7/6', 'Term' => 'Jakob Fugger of the Lily', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Jakob_Fugger_of_the_Lily', ))

English (EN)Jakob Fugger of the Lily

Jakob Fugger also known as Jakob Fugger the Rich or sometimes Jakob II. Fugger was a major merchant, mining entrepreneur and banker of Europe between ca. 1495-1525. He was a descendant of the Fugger merchant family located in the Free Imperial City of ...

Romanian (RO)Jakob Fugger de crin

Jakob Fugger, de asemenea, cunoscut ca Jakob Fugger bogat, sau, uneori, II de Jakob. Fugger a fost un negustor majore, antreprenor de minerit și bancher Europei între ca. 1495-1525. a fost un descendent al familiei Fugger comerciale situată în gratuit ...

People; Historians
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6095524', 'url' => 'RO/motorsports_safety_technician_level', 'image' => '', 'title' => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 'tags' => array ( 0 => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 1 => 'Fire safety', 2 => 'Prevention & protection', 3 => 'NFPA', 4 => '', ), 'term' => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 'source_id' => 1039304, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Fire safety', ), 'category' => array ( 0 => 'Prevention & protection', ), 'company' => array ( 0 => 'NFPA', ), 'lastedit' => '20130909051306', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O denumire pentru capacitatea de aşteptat de personalul de urgenţă care ţin de punerea în aplicare a procedurilor de salvare prevăzute de planul de acţiune de urgenţă de desfăşurare/eveniment.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624907714461700, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'motorsports safety technician level', 'Company' => 'NFPA', 'Definition' => 'A designation for the capability expected of emergency personnel that pertains to the implementation of rescue procedures as provided by the venue/event emergency action plan.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Fire safety', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Prevention & protection', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nomura', 'Creation Date' => '2011/4/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motorsports_safety_technician_level', ))

English (EN)motorsports safety technician level

A designation for the capability expected of emergency personnel that pertains to the implementation of rescue procedures as provided by the venue/event emergency action plan.

Romanian (RO)nivel de tehnician Motorsports de siguranță

O denumire pentru capacitatea de aşteptat de personalul de urgenţă care ţin de punerea în aplicare a procedurilor de salvare prevăzute de planul de acţiune de urgenţă de desfăşurare/eveniment.

Fire safety; Prevention & protection
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6515229', 'url' => 'RO/Danny_Green', 'image' => '', 'title' => 'Danny Green', 'tags' => array ( 0 => 'Danny Green', 1 => 'Sports', 2 => 'Boxing', 3 => '', ), 'term' => 'Danny Green', 'source_id' => 4475565, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Boxing', ), 'lastedit' => '20131116014257', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Daniel "Danny" Green (n. 9 martie 1973) este un boxer profesionist Australian şi curent campion cruiserweight IBO. Detine victorii notabile asupra Campionilor fostul Eric Lucas, Stipe Drews, Manny Siaca şi Roy Jones, Jr. după Olimpiada, Green a decis să transforme profesionale. a câştigat primul său meci de un al doilea rundă knock-out tehnic ovr Waqa Kolivuso pe 29 iunie 2001 în oraşul său natal adoptat de Sydney, New South Wales, Australia. Un puternic puncher, verde a castigat toate ale sale lupte primele 16 KO sau TKO, el câştigând un meci cu Germania Super mijlocie World Champion Markus Beyer. Verde au luptat Beyer pe 16 August 2003 în Germania. Verde Beyer etaje de două ori, o tăietură mai sus de campion pe ochiul drept că a trebuit să fi închis între a treia și a patra rundă de deschidere. În runda a cincea, o ciocnire de capete deschis tăiate din nou. Arbitrul a condus a fost deliberat pe verde pe o parte, şi el a fost descalificat. Toate trei judecători a avut verde înainte, pe lor rapoarte de tip scorecard. Verde a fost acordată o revansa cu condiţia ca el lupta doi candidaţi nominalizaţi de WBC. Verde a învins Eric Lucas de un sasea runda knock-out pe 20 decembrie 2003, în Montreal, Canada. El următoarea învins Sean Sullivan printr-o decizie unanimă, la 21 martie 2004 în Perth. La 29 septembrie 2004, verde a îndeplinit cerinţele WBC pentru o revansa prin oprirea de Eduardo Gonzales în runda a cincea în Sydney. Beyer era încă campionul en titre, iar un meci cu verde a fost programată pentru martie 2005. Din nou ar fi luptat în Germania. Verde a început cu prudenţă, revansa său încearcă să outbox Beyer în runde de timpuriu. Cu toate acestea, Beyer a fost boxer mai calificaţi şi a deschis un plumb de mare de puncte. Aproape de sfârşitul luptei, verde dat seama el nevoie un knock-out pentru a câştiga. a luat ultimele trei runde, şi a marcat lupta numai knockdown în runda finală. Beyer a fost un castigator de majoritatea pe două din trei cărţi, cu un judecător de notare o remiza. Verde şi antrenor, lumea fostul campion Jeff Fenech dus separat moduri, şi verde apoi angajat cubanez Olympic antrenor Ismael Salas. Verde oprit James Crawford în runda a cincea a lupta lui viitoare pe 3 iulie 2005 în Perth.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503626940381134848, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Danny Green', 'Definition' => 'Daniel "Danny" Green (born 9 March 1973) is an Australian professional boxer and the current IBO cruiserweight champion. He holds notable victories over former champions Eric Lucas, Stipe Drews, Manny Siaca and Roy Jones, Jr. After the Olympics, Green decided to turn professional. He won his first bout by a second round technical knockout ovr Waqa Kolivuso on 29 June 2001 in his adopted hometown of Sydney, New South Wales, Australia. A strong puncher, Green won all of his first 16 fights by KO or TKO, earning him a match with Germany\'s Super Middleweight World Champion Markus Beyer. Green fought Beyer on 16 August 2003 in Germany. Green floored Beyer twice, opening a cut above the champion\'s right eye that had to be closed between the third and fourth round. In the fifth round, a clash of heads opened the cut again. The referee ruled it was deliberate on Green\'s part, and he was disqualified. All three judges had Green ahead on their scorecards. Green was granted a rematch on the condition that he fight two contenders nominated by the WBC. Green defeated Eric Lucas by a 6th round knockout on 20 December 2003, in Montreal, Canada. He next defeated Sean Sullivan by a unanimous decision on 21 March 2004 in Perth. On 29 September 2004, Green fulfilled the WBC requirements for a rematch by stopping Omar Eduardo Gonzales in the fifth round in Sydney. Beyer was still the reigning champion, and a bout with Green was scheduled for March 2005. Once again it would be fought in Germany. Green began his rematch cautiously, trying to outbox Beyer in the early rounds. However, Beyer was the more skilled boxer and opened a large points lead. Near the end of the fight, Green realized he needed a knockout to win. He took the last three rounds, and scored the fight\'s only knockdown in the final round. Beyer was a majority winner on two of the three cards, with one judge scoring it a draw. Green and trainer, former world champion Jeff Fenech went separate ways, and Green then hired Cuban Olympic trainer Ismael Salas. Green stopped James Crawford in the 5th round of his next fight on 3 July 2005 in Perth.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Boxing', 'Creation User' => 'sgpegg1989', 'Creation Date' => '2012/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Danny_Green', ))

English (EN)Danny Green

Daniel "Danny" Green (born 9 March 1973) is an Australian professional boxer and the current IBO cruiserweight champion. He holds notable victories over former champions Eric Lucas, Stipe Drews, Manny Siaca and Roy Jones, Jr. After the Olympics, Green ...

Romanian (RO)Danny Green

Daniel "Danny" Green (n. 9 martie 1973) este un boxer profesionist Australian şi curent campion cruiserweight IBO. Detine victorii notabile asupra Campionilor fostul Eric Lucas, Stipe Drews, Manny Siaca şi Roy Jones, Jr. după Olimpiada, Green a decis să ...

Sports; Boxing