portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7561478', 'url' => 'RO/catalytic_layer', 'image' => '', 'title' => 'strat catalitice', 'tags' => array ( 0 => 'strat catalitice', 1 => 'Automotive', 2 => 'Automobile', 3 => '', ), 'term' => 'strat catalitice', 'source_id' => 2623465, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Automobile', ), 'lastedit' => '20140316095837', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'A subţire strat de catalizator, precum platina şi susţinută de un material de operator de transport din ceramică sau metal.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503631417578356736, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A thin layer of catalyst such as platinum and supported by a ceramic or metal carrier material.', 'Industry' => 'Automotive', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Automobile', 'Creation User' => 'Chris2012', 'Creation Date' => '2012/5/2', 'Term' => 'catalytic layer', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'catalytic_layer', ))

English (EN)catalytic layer

A thin layer of catalyst such as platinum and supported by a ceramic or metal carrier material.

Romanian (RO)strat catalitice

A subţire strat de catalizator, precum platina şi susţinută de un material de operator de transport din ceramică sau metal.

Automotive; Automobile
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6095524', 'url' => 'RO/motorsports_safety_technician_level', 'image' => '', 'title' => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 'tags' => array ( 0 => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 1 => 'Fire safety', 2 => 'Prevention & protection', 3 => 'NFPA', 4 => '', ), 'term' => 'nivel de tehnician Motorsports de siguranță', 'source_id' => 1039304, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Fire safety', ), 'category' => array ( 0 => 'Prevention & protection', ), 'company' => array ( 0 => 'NFPA', ), 'lastedit' => '20130909051306', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O denumire pentru capacitatea de aşteptat de personalul de urgenţă care ţin de punerea în aplicare a procedurilor de salvare prevăzute de planul de acţiune de urgenţă de desfăşurare/eveniment.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624907714461700, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'motorsports safety technician level', 'Company' => 'NFPA', 'Definition' => 'A designation for the capability expected of emergency personnel that pertains to the implementation of rescue procedures as provided by the venue/event emergency action plan.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Fire safety', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Prevention & protection', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nomura', 'Creation Date' => '2011/4/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motorsports_safety_technician_level', ))

English (EN)motorsports safety technician level

A designation for the capability expected of emergency personnel that pertains to the implementation of rescue procedures as provided by the venue/event emergency action plan.

Romanian (RO)nivel de tehnician Motorsports de siguranță

O denumire pentru capacitatea de aşteptat de personalul de urgenţă care ţin de punerea în aplicare a procedurilor de salvare prevăzute de planul de acţiune de urgenţă de desfăşurare/eveniment.

Fire safety; Prevention & protection
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3904326', 'url' => 'RO/B-plus', 'image' => '', 'title' => 'B-plus', 'tags' => array ( 0 => 'B-plus', 1 => 'Engineering', 2 => 'Electronic engineering', 3 => '', ), 'term' => 'B-plus', 'source_id' => 2772112, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Engineering', ), 'category' => array ( 0 => 'Electronic engineering', ), 'lastedit' => '20120929015102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => '1. Simbol, B +. Pozitiv dc tensiune necesare pentru anumite electrozi din tuburi de vacuum, tranzistori, etc 2. Borna o B alimentării cu energie electrică.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503615019481300995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => '1. Symbol, B+. The positive dc voltage required for certain electrodes of vacuum tubes, transistors, etc. 2. The positive terminal of a B power supply.', 'Industry' => 'Engineering', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Electronic engineering', 'Synonym' => 'b-positive', 'Creation User' => 'Francisco2012', 'Creation Date' => '2012/5/14', 'Term' => 'B-plus', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'B-plus', ))

English (EN)B-plus

1. Symbol, B+. The positive dc voltage required for certain electrodes of vacuum tubes, transistors, etc. 2. The positive terminal of a B power supply.

Romanian (RO)B-plus

1. Simbol, B +. Pozitiv dc tensiune necesare pentru anumite electrozi din tuburi de vacuum, tranzistori, etc 2. Borna o B alimentării cu energie electrică.

Engineering; Electronic engineering
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6304545', 'url' => 'RO/network_control_station_(NCS)', 'image' => '', 'title' => 'postul de comandă a reţelei (NCS)', 'tags' => array ( 0 => 'postul de comandă a reţelei (NCS)', 1 => 'Military', 2 => 'Peace keeping', 3 => 'United Nations', 4 => '', ), 'term' => 'postul de comandă a reţelei (NCS)', 'source_id' => 1806685, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'Peace keeping', ), 'company' => array ( 0 => 'United Nations', ), 'lastedit' => '20131015145806', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Comandantul a organizaţiei radio sau staţia de bază, cărora, ex. de un comandant de convoi rapoarte la ora de plecare, atunci când trec anumite puncte de-a lungul traseului şi la ora de sosire la destinaţie.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503625930795384832, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'network control station (NCS)', 'Company' => 'United Nations', 'Definition' => 'The commander of the radio organization or the base station, to whom, e.g., a convoy commander reports at the time of departure, when passing certain points along the route and at time of arrival at the destination.', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Peace keeping', 'See Also' => 'call_sign_₂; outstation_₀', 'Creation User' => 'Twiki', 'Creation Date' => '2011/12/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'network_control_station_(NCS)', ))

English (EN)network control station (NCS)

The commander of the radio organization or the base station, to whom, e.g., a convoy commander reports at the time of departure, when passing certain points along the route and at time of arrival at the destination.

Romanian (RO)postul de comandă a reţelei (NCS)

Comandantul a organizaţiei radio sau staţia de bază, cărora, ex. de un comandant de convoi rapoarte la ora de plecare, atunci când trec anumite puncte de-a lungul traseului şi la ora de sosire la destinaţie.

Military; Peace keeping
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4622220', 'url' => 'RO/vortex_breakdown', 'image' => '', 'title' => 'defalcare Vortex', 'tags' => array ( 0 => 'defalcare Vortex', 1 => 'Weather', 2 => 'Meteorology', 3 => 'AMS', 4 => '', ), 'term' => 'defalcare Vortex', 'source_id' => 726625, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Weather', ), 'category' => array ( 0 => 'Meteorology', ), 'company' => array ( 0 => 'AMS', ), 'lastedit' => '20130103093051', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Regiunea un vortex între un flux supercritic amonte incapabil de sprijin în amonte-înmulţire centrifuge valuri şi un flux subcritical care permite în aval - înmulţire centrifuge valuri. Din regiune, de obicei, este marcat de umflarea bruscă şi adesea turbulenţe şi inversă axiale debit în partea din aval. Vortex defalcarea este uneori observate în tornade. Se vedea hidraulice salt.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618262203629573, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'vortex breakdown', 'Company' => 'AMS', 'Definition' => 'The region of a vortex between a supercritical upstream flow incapable of supporting upstream-propagating centrifugal waves and a subcritical flow that allows downstream- propagating centrifugal waves. The region is usually marked by abrupt swelling and often turbulence and reverse axial flow in the downstream side. Vortex breakdown is sometimes observed in tornadoes. See hydraulic jump.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Weather', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Meteorology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Kevin Bowles', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vortex_breakdown', ))

English (EN)vortex breakdown

The region of a vortex between a supercritical upstream flow incapable of supporting upstream-propagating centrifugal waves and a subcritical flow that allows downstream- propagating centrifugal waves. The region is usually marked by abrupt swelling and often ...

Romanian (RO)defalcare Vortex

Regiunea un vortex între un flux supercritic amonte incapabil de sprijin în amonte-înmulţire centrifuge valuri şi un flux subcritical care permite în aval - înmulţire centrifuge valuri. Din regiune, de obicei, este marcat de umflarea bruscă şi adesea ...

Weather; Meteorology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6469125', 'url' => 'RO/Wegener_granulomatosis', 'image' => '', 'title' => 'Granulomatoza Wegener', 'tags' => array ( 0 => 'Granulomatoza Wegener', 1 => 'Medical', 2 => 'Health care', 3 => 'Medicine', 4 => '', ), 'term' => 'Granulomatoza Wegener', 'source_id' => 5195778, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', 1 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Medicine', ), 'lastedit' => '20131108113426', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O boală cașectic dintr-un fundal genetice complexe. Este caracterizat de inflamarea vaselor de sânge (vasculită) care să conducă la daune în orice număr de organe. Comune caracteristici includ inflamatia granulomatoasa a tractului respirator şi rinichii. Majoritatea pacienţilor au măsurabile autoanticorpi (anticorpi antineutrophil citoplasmatice) împotriva neutrofile proteinaza-3 (wegener autoantigen).', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503626720425541635, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A multisystemic disease of a complex genetic background. It is characterized by inflammation of the blood vessels (vasculitis) leading to damage in any number of organs. The common features include granulomatous inflammation of the respiratory tract and kidneys. Most patients have measurable autoantibodies (antineutrophil cytoplasmic antibodies) against neutrophil proteinase-3 (wegener autoantigen).', 'Industry' => 'Medical; Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Medicine', 'Synonym' => 'Wegener\'s_granulomatosis_₁', 'Creation User' => 'glasgow', 'Creation Date' => '2013/4/10', 'Term' => 'Wegener granulomatosis', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wegener_granulomatosis', ))

English (EN)Wegener granulomatosis

A multisystemic disease of a complex genetic background. It is characterized by inflammation of the blood vessels (vasculitis) leading to damage in any number of organs. The common features include granulomatous inflammation of the respiratory tract and ...

Romanian (RO)Granulomatoza Wegener

O boală cașectic dintr-un fundal genetice complexe. Este caracterizat de inflamarea vaselor de sânge (vasculită) care să conducă la daune în orice număr de organe. Comune caracteristici includ inflamatia granulomatoasa a tractului respirator şi rinichii. ...

Medical; Medicine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7227580', 'url' => 'RO/deadeye_₁', 'image' => '', 'title' => 'picătură', 'tags' => array ( 0 => 'picătură', 1 => 'Boat', 2 => 'Sailboat', 3 => '', ), 'term' => 'picătură', 'source_id' => 452782, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Boat', ), 'category' => array ( 0 => 'Sailboat', ), 'lastedit' => '20140119145016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un ochi montare care fixează "deadend" (înnodate sau spliced) sau în picioare sfârşitul liniei.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629804805554177, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'deadeye', 'Definition' => 'An eye fitting which secures the "deadend" (knotted or spliced) or standing end of a line.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Boat', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sailboat', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'waterquest', 'Creation Date' => '2010/11/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'deadeye_₁', ))

English (EN)deadeye

An eye fitting which secures the "deadend" (knotted or spliced) or standing end of a line.

Romanian (RO)picătură

Un ochi montare care fixează "deadend" (înnodate sau spliced) sau în picioare sfârşitul liniei.

Boat; Sailboat
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2338817', 'url' => 'RO/whelk', 'image' => '', 'title' => 'whelk', 'tags' => array ( 0 => 'whelk', 1 => 'Culinary arts', 2 => 'Cooking', 3 => 'Barrons Educational Series', 4 => '', ), 'term' => 'whelk', 'source_id' => 1374163, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Culinary arts', ), 'category' => array ( 0 => 'Cooking', ), 'company' => array ( 0 => 'Barrons Educational Series', ), 'lastedit' => '20120409020455', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Acest membru al sucursalei langustele de familie mollusk este o mare melc marine. Are un frumos spiralate coajă şi o mai degrabă dur dar aromate footlike musculare. Deşi whelk ondulată este găsit-a lungul coastei atlantice Nord America\'s, it niciodată a câştigat popularitate largă în Statele Unite. Saint Knobbed şi Saint canalizat sunt, de asemenea, comercializate în statele. Saint proaspete sunt în general disponibile în primăvara şi toamna. , De asemenea, sunt disponibile fierte, conservate în oțet și conserve. Din cauza lipsei lor de popularitate, Saint poate fi dificil de a găsi cu excepţia în chineză sau Italian piețe sau magazine de specialitate produse alimentare. Whelk este în mod natural greu şi de obicei trebuie să fie tenderized de pounding. Aceasta beneficiază de gatit scurt, blând. Italieni se referă la whelk ca scungilli, şi scungilli celebru marinara este un fel de mancare garlicky de whelk gătite într-un sos de rosii aromat cu semințe de busuioc, oregano şi fierbinte piper.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503607863525769219, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'whelk', 'Company' => 'Barrons Educational Series', 'Definition' => 'This member of the gastropod branch of the mollusk family is a large marine snail. It has a beautiful spiraled shell and a rather tough but flavorful footlike muscle. Although the waved whelk is found along America\'s northern Atlantic coast, it has never gained wide popularity in the United States. Knobbed whelks and channeled whelks are also marketed in the States. Fresh whelks are generally available in the spring and fall. They\'re also available cooked, preserved in vinegar and canned. Because of their lack of popularity, whelks may be difficult to find except in Chinese or Italian markets or specialty food stores. Whelk is naturally tough and must usually be tenderized by pounding. It benefits from brief, gentle cooking. The Italians refer to whelk as scungilli, and the famous scungilli marinara is a garlicky dish of whelk cooked in a tomato sauce flavored with basil, oregano and hot pepper seeds.', 'Industry' => 'Culinary arts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cooking', 'Creation User' => 'burro ride', 'Creation Date' => '2011/6/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'whelk', ))

English (EN)whelk

This member of the gastropod branch of the mollusk family is a large marine snail. It has a beautiful spiraled shell and a rather tough but flavorful footlike muscle. Although the waved whelk is found along America's northern Atlantic coast, it has never ...

Romanian (RO)whelk

Acest membru al sucursalei langustele de familie mollusk este o mare melc marine. Are un frumos spiralate coajă şi o mai degrabă dur dar aromate footlike musculare. Deşi whelk ondulată este găsit-a lungul coastei atlantice Nord America's, it niciodată a ...

Culinary arts; Cooking
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5812527', 'url' => 'RO/ergotized', 'image' => '', 'title' => 'ergotized', 'tags' => array ( 0 => 'ergotized', 1 => 'Language', 2 => 'Dictionaries', 3 => 'MICRA Inc.', 4 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 5 => '', ), 'term' => 'ergotized', 'source_id' => 4591887, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Dictionaries', ), 'company' => array ( 0 => 'MICRA Inc.', ), 'product' => array ( 0 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', ), 'lastedit' => '20130802143139', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Afectate de ciuperca cornul secarei; ca, secară ergotized.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623535601385472, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'MICRA Inc.', 'Definition' => 'Affected with the ergot fungus; as, ergotized rye.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product' => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 'Product Category' => 'Dictionaries', 'Creation User' => 'spencer12', 'Creation Date' => '2013/1/1', 'Term' => 'ergotized', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ergotized', ))

English (EN)ergotized

Affected with the ergot fungus; as, ergotized rye.

Romanian (RO)ergotized

Afectate de ciuperca cornul secarei; ca, secară ergotized.

Language; Dictionaries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3068389', 'url' => 'RO/sadhillnews.com', 'image' => '', 'title' => 'sadhillnews.com', 'tags' => array ( 0 => 'sadhillnews.com', 1 => 'Internet', 2 => 'Websites', 3 => '', ), 'term' => 'sadhillnews.com', 'source_id' => 1835174, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Websites', ), 'lastedit' => '20120601042711', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'CIbanescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O companie alternativ de difuzare consacrate analiza evenimente curente, care va avea un impact viitorul ţării noastre. Veşti triste Hill extrase adevărul oportunităţii politice şi mass-media senzationalismul, apoi reţele un bastion fapt împotriva înşelăciune. Veşti triste Hill va realiza misiunea de deconstructing ştiri fabricate spewing din mass-media, corporative şi portaluri de guvern. Adevărul are nevoie de nici un decor şi rapoartele noastre succint va încorpora "verificarea link-uri" pentru a asigura credibilitatea în timp ce oferă NewtoTown fotoliu mai multe indicii pentru a mirosi.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503611308356927488, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sadhillnews.com', 'Definition' => 'An alternative broadcast company devoted to analyzing current events that will impact the future of our country. Sad Hill News extracts truth from political expediency and media sensationalism, then networks a factual stronghold against deception. Sad Hill News will achieve its mission by deconstructing the manufactured news spewing from media, corporate and government portals. Truth needs no embellishment and our succinct reports will incorporate “verification links” to ensure credibility while offering the armchair newshound more clues to sniff out.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Websites', 'Creation User' => 'Ryan.Pravato', 'Creation Date' => '2011/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sadhillnews.com', ))

English (EN)sadhillnews.com

An alternative broadcast company devoted to analyzing current events that will impact the future of our country. Sad Hill News extracts truth from political expediency and media sensationalism, then networks a factual stronghold against deception. Sad Hill ...

Romanian (RO)sadhillnews.com

O companie alternativ de difuzare consacrate analiza evenimente curente, care va avea un impact viitorul ţării noastre. Veşti triste Hill extrase adevărul oportunităţii politice şi mass-media senzationalismul, apoi reţele un bastion fapt împotriva ...

Internet; Websites