portrait

Dorota Sałata-Czaplińska

Lublin, Poland

Translate From: English (EN); English, Australian (AE)

Translate To: Polish (PL); English, Australian (AE)

2,746

Words Translated

193

Terms Translated

Dorota’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dorota’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1456459', 'url' => 'PL/femur_₅', 'image' => '', 'title' => 'kość udowa', 'tags' => array ( 0 => 'kość udowa', 1 => 'Anatomy', 2 => 'Human body', 3 => '', ), 'term' => 'kość udowa', 'source_id' => 724198, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Human body', ), 'lastedit' => '20110630211009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kość udowa jest kością w nodze, która rozciąga się od biodra do kolana.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603946995843075, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'femur', 'Definition' => 'The femur or thigh bone, is the most proximal (closest to the center of the body) bone of the leg in tetrapod vertebrates capable of walking or jumping, such as most land mammals, birds, many reptiles such as lizards, and amphibians such as frogs. In vertebrates with four legs such as dogs and horses, the femur is found only in the rear legs. The femur is the largest bone in the body. The head of the femur articulates with the acetabulum.', 'Industry' => 'Anatomy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Human body', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'femur_₅', ))

English (EN)femur

The femur or thigh bone, is the most proximal (closest to the center of the body) bone of the leg in tetrapod vertebrates capable of walking or jumping, such as most land mammals, birds, many reptiles such as lizards, and amphibians such as frogs. In ...

Polish (PL)kość udowa

Kość udowa jest kością w nodze, która rozciąga się od biodra do kolana.

Anatomy; Human body
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1443809', 'url' => 'PL/Oriental_Skylark', 'image' => '', 'title' => 'skowronek orientalny', 'tags' => array ( 0 => 'skowronek orientalny', 1 => 'Animals', 2 => 'Birds', 3 => '', ), 'term' => 'skowronek orientalny', 'source_id' => 696191, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Birds', ), 'lastedit' => '20110617225510', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oriental skowronka (Alauda gulgula), jest gatunek ptaka Znalezione w Azji Południowej i południowo-wschodniej Azji.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603887289925634, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Oriental Skylark', 'Definition' => 'The Oriental Skylark (Alauda gulgula), is a species of passerine bird found in South Asia and Southeast Asia.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Animals', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Birds', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'thouc', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Oriental_Skylark', ))

English (EN)Oriental Skylark

The Oriental Skylark (Alauda gulgula), is a species of passerine bird found in South Asia and Southeast Asia.

Polish (PL)skowronek orientalny

Oriental skowronka (Alauda gulgula), jest gatunek ptaka Znalezione w Azji Południowej i południowo-wschodniej Azji.

Animals; Birds
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1484044', 'url' => 'PL/terminal_buds_₁', 'image' => '', 'title' => 'pąk szczytowy', 'tags' => array ( 0 => 'pąk szczytowy', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'pąk szczytowy', 'source_id' => 792457, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20110719135002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Występuje na wierzchołkach pędów, na pędzie głównym jest najczęściej największym pączkiem,', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604082105909253, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'terminal buds', 'Definition' => 'Buds located at the end of a plant shoot.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'terminal_buds_₁', ))

English (EN)terminal buds

Buds located at the end of a plant shoot.

Polish (PL)pąk szczytowy

Występuje na wierzchołkach pędów, na pędzie głównym jest najczęściej największym pączkiem,

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1458948', 'url' => 'PL/wreck', 'image' => '', 'title' => 'wrak', 'tags' => array ( 0 => 'wrak', 1 => 'Travel', 2 => 'Cruise', 3 => '', ), 'term' => 'wrak', 'source_id' => 502060, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Cruise', ), 'lastedit' => '20110704080005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zniszczony statek na morzu, pojazd samochodowy, samolot.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603956450852870, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wreck', 'Definition' => 'A destruction of a ship at sea, an automobile, aircraft or other vehicle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Travel', 'Product Category' => 'Cruise', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'rsmichelle', 'Creation Date' => '2010/12/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wreck', ))

English (EN)wreck

A destruction of a ship at sea, an automobile, aircraft or other vehicle.

Polish (PL)wrak

Zniszczony statek na morzu, pojazd samochodowy, samolot.

Travel; Cruise
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1443808', 'url' => 'PL/Eurasian_Skylark', 'image' => '', 'title' => 'skowronek zwyczajny', 'tags' => array ( 0 => 'skowronek zwyczajny', 1 => 'Animals', 2 => 'Birds', 3 => '', ), 'term' => 'skowronek zwyczajny', 'source_id' => 696195, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Birds', ), 'lastedit' => '20110617225509', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'skowronek zwyczajny (Alauda arvensis) zwany też skowronkiem polnym lub rolakiem', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603887289925633, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Eurasian Skylark', 'Definition' => 'The Eurasian Skylark (Alauda arvensis) is a passerine bird breeding in most of Europe and Asia and in the mountains of north Africa.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Animals', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Birds', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'thouc', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Eurasian_Skylark', ))

English (EN)Eurasian Skylark

The Eurasian Skylark (Alauda arvensis) is a passerine bird breeding in most of Europe and Asia and in the mountains of north Africa.

Polish (PL)skowronek zwyczajny

skowronek zwyczajny (Alauda arvensis) zwany też skowronkiem polnym lub rolakiem

Animals; Birds
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1264210', 'url' => 'PL/press/publicity_release', 'image' => '', 'title' => 'komunikat prasowy', 'tags' => array ( 0 => 'komunikat prasowy', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Hotels', 3 => '', ), 'term' => 'komunikat prasowy', 'source_id' => 747451, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Hotels', ), 'lastedit' => '20110517205507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Artykuł lub funkcji historia wiadomości napisane przez przedmiot historia miejsca dostawy i potencjał w mediach.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603049434710018, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'press/publicity release', 'Definition' => 'A news article or feature story written by the subject of the story for delivery and potential placement in the media.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Hotels', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2011/2/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'press/publicity_release', ))

English (EN)press/publicity release

A news article or feature story written by the subject of the story for delivery and potential placement in the media.

Polish (PL)komunikat prasowy

Artykuł lub funkcji historia wiadomości napisane przez przedmiot historia miejsca dostawy i potencjał w mediach.

Tourism & hospitality; Hotels
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1265973', 'url' => 'PL/Australian_Silky_Terrier_ₔ', 'image' => '', 'title' => 'australijski silky terier', 'tags' => array ( 0 => 'australijski silky terier', 1 => 'Animals', 2 => 'Dogs', 3 => '', ), 'term' => 'australijski silky terier', 'source_id' => 969815, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Dogs', ), 'lastedit' => '20110518065515', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Australian Silky Terrier jest pewien mały rasa psów terierów. Rasa została opracowana w Australii, chociaż przodków typów i ras zostały z Wielkiej Brytanii. Jest to ściśle związane z Terier australijski i Yorkshire Terrier.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603058777522176, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Australian Silky Terrier', 'Definition' => 'The Australian Silky Terrier is a small breed of dog of the terrier dog type. The breed was developed in Australia, although the ancestral types and breeds were from Great Britain. It is closely related to the Australian Terrier and the Yorkshire Terrier.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Dogs', 'Creation User' => 'kata', 'Creation Date' => '2011/4/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Australian_Silky_Terrier_ₔ', ))

English (EN)Australian Silky Terrier

The Australian Silky Terrier is a small breed of dog of the terrier dog type. The breed was developed in Australia, although the ancestral types and breeds were from Great Britain. It is closely related to the Australian Terrier and the Yorkshire Terrier.

Polish (PL)australijski silky terier

Australian Silky Terrier jest pewien mały rasa psów terierów. Rasa została opracowana w Australii, chociaż przodków typów i ras zostały z Wielkiej Brytanii. Jest to ściśle związane z Terier australijski i Yorkshire Terrier.

Animals; Dogs
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1469676', 'url' => 'PL/aorta_₈', 'image' => '', 'title' => 'aorta', 'tags' => array ( 0 => 'aorta', 1 => 'Anatomy', 2 => 'Arteries', 3 => '', ), 'term' => 'aorta', 'source_id' => 1461656, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Arteries', ), 'lastedit' => '20110711202506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Główna i największa tętnica organizmu, zaczyna się w sercu bezpośrednio po zastawce aortalnej i prowadzi krew z lewej komory do ciała.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604012509822979, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'aorta', 'Definition' => 'Main and greatest artery of the body, begins at the heart directly after the aortic valve and takes the blood of the left ventricle to the body.', 'Domain' => 'Documentation', 'Gender' => 'Feminine', 'Industry' => 'Anatomy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Arteries', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/7/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'aorta_₈', ))

English (EN)aorta

Main and greatest artery of the body, begins at the heart directly after the aortic valve and takes the blood of the left ventricle to the body.

Polish (PL)aorta

Główna i największa tętnica organizmu, zaczyna się w sercu bezpośrednio po zastawce aortalnej i prowadzi krew z lewej komory do ciała.

Anatomy; Arteries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1455806', 'url' => 'PL/transact-SQL', 'image' => '', 'title' => 'Transakcyjny SQL', 'tags' => array ( 0 => 'Transakcyjny SQL', 1 => 'Software', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Internationalization (I18N)', 4 => 'Microsoft', 5 => '', ), 'term' => 'Transakcyjny SQL', 'source_id' => 53723, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Software', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Internationalization (I18N)', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20110630081002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Transakcyjny SQL czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest używany do tworzenia wyzwalaczy, procedur i funkcji składowanych w bazie. Został stworzony przez Sybase i wbudowany do serwerów SQL tej firmy, później prawa kupiła firma Microsoft i wykorzystuje ten język w kolejnych wersjach MS SQL Server.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603944490795008, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'transact-SQL', 'Definition' => 'A method to communicate with and access data on SQL Server. Applications that communicate with SQL Server do so by sending Transact-SQL statements to the server, regardless of an application’s UI.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software; Translation & localization', 'Product Category' => 'Internationalization (I18N)', 'Company' => 'Microsoft', 'Revision User' => 'Tadashi', 'Revision Date' => '2010/6/16', 'Creation User' => 'Tadashi', 'Creation Date' => '2010/6/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'transact-SQL', ))

English (EN)transact-SQL

A method to communicate with and access data on SQL Server. Applications that communicate with SQL Server do so by sending Transact-SQL statements to the server, regardless of an application’s UI.

Polish (PL)Transakcyjny SQL

Transakcyjny SQL czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest używany do tworzenia wyzwalaczy, procedur i funkcji składowanych w bazie. Został stworzony przez Sybase i wbudowany do ...

Software; Internationalization (I18N)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1456472', 'url' => 'PL/medulla_oblongata_₂', 'image' => '', 'title' => 'rdzeń przedłużony', 'tags' => array ( 0 => 'rdzeń przedłużony', 1 => 'Anatomy', 2 => 'Human body', 3 => '', ), 'term' => 'rdzeń przedłużony', 'source_id' => 724202, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Human body', ), 'lastedit' => '20110630211503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DorotaSalata', 'special_term' => '', 'definition' => 'Część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem. Skupione są w nim ośrodki nerwowe odpowiedzialne za funkcje odruchowe (mimowolne): ośrodek oddechowy, ośrodek ruchowy, ośrodek naczynioruchowy, ośrodek sercowy, ośrodek ssania, ośrodek żucia, ośrodek połykania, a także ośrodki odpowiedzialne za: wymioty, kichanie, kaszel, ziewanie, wydzielanie potu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603947000037379, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'medulla oblongata', 'Definition' => 'The base of the brain, which is formed by the enlarged top of the spinal cord. This part of the brain directly controls breathing, blood flow and other essential functions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Gender' => 'Neuter', 'Industry' => 'Anatomy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Human body', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'medulla_oblongata_₂', ))

English (EN)medulla oblongata

The base of the brain, which is formed by the enlarged top of the spinal cord. This part of the brain directly controls breathing, blood flow and other essential functions.

Polish (PL)rdzeń przedłużony

Część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem. Skupione są w nim ośrodki nerwowe odpowiedzialne za funkcje odruchowe (mimowolne): ośrodek oddechowy, ośrodek ruchowy, ośrodek naczynioruchowy, ośrodek ...

Anatomy; Human body