portrait

Izabella Grevskog

Sweden

Translate From: German (DE)

Translate To: Swedish (SV)

623

Words Translated

47

Terms Translated

Izabella’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Izabella’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1458580', 'url' => 'SV/birthday_₁', 'image' => '', 'title' => 'Födelsedag', 'tags' => array ( 0 => 'Födelsedag', 1 => 'Holiday', 2 => 'Secular celebrations', 3 => '', ), 'term' => 'Födelsedag', 'source_id' => 540480, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Holiday', ), 'category' => array ( 0 => 'Secular celebrations', ), 'lastedit' => '20110703200503', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dagen markerar en individs födelse och firas ibland med ett kalas, presenter och en tårta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603955323633666, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'birthday', 'Definition' => 'The day marking an individual's birth, sometimes celebrated with a birthday party, gifts, and cake.', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Holiday', 'Product Category' => 'Secular celebrations', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2011/1/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'birthday_₁', ))

English (EN)birthday

The day marking an individual's birth, sometimes celebrated with a birthday party, gifts, and cake.

Swedish (SV)Födelsedag

Dagen markerar en individs födelse och firas ibland med ett kalas, presenter och en tårta.

Holiday; Secular celebrations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1450541', 'url' => 'SV/aperitif_₁', 'image' => '', 'title' => 'aperitif', 'tags' => array ( 0 => 'aperitif', 1 => 'Travel', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'aperitif', 'source_id' => 503371, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20110625120507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En alkoholhaltig dryck som intas före maten som aptitretare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603919201239042, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'aperitif', 'Definition' => 'alcoholic beverage taken before a meal as an appetizer', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'rsmichelle', 'Creation Date' => '2010/12/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'aperitif_₁', ))

English (EN)aperitif

alcoholic beverage taken before a meal as an appetizer

Swedish (SV)aperitif

En alkoholhaltig dryck som intas före maten som aptitretare.

Travel; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1456423', 'url' => 'SV/ladies_or_gentlemen', 'image' => 'ladies or gentlemen.jpg;', 'title' => 'damer eller herrar', 'tags' => array ( 0 => 'damer eller herrar', 1 => 'Language', 2 => 'Funniest translations', 3 => '', ), 'term' => 'damer eller herrar', 'source_id' => 725200, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Funniest translations', ), 'lastedit' => '20110630195503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett utmärkt sätt att hålla toaletterna rena på!', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 318, '_version_' => 1503603946828070913, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ladies or gentlemen', 'Definition' => 'An excellent way to keep the bathrooms clean!', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'ladies or gentlemen.jpg;', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Funniest translations', 'Creation User' => 'Jeff PJ', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ladies_or_gentlemen', ))

English (EN)ladies or gentlemen

An excellent way to keep the bathrooms clean!

Swedish (SV)damer eller herrar

Ett utmärkt sätt att hålla toaletterna rena på!

Language; Funniest translations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1487315', 'url' => 'SV/gravida', 'image' => '', 'title' => 'gravid', 'tags' => array ( 0 => 'gravid', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'gravid', 'source_id' => 523625, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20110721145513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den medicinska termen för en havande kvinna', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604098229862405, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gravida', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The medical term for a pregnant woman.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gravida', ))

English (EN)gravida

The medical term for a pregnant woman.

Swedish (SV)gravid

Den medicinska termen för en havande kvinna

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1458579', 'url' => 'SV/paradise', 'image' => '', 'title' => 'paradis', 'tags' => array ( 0 => 'paradis', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening', 3 => '', ), 'term' => 'paradis', 'source_id' => 86124, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening', ), 'lastedit' => '20110703200004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ordet paradis var ursprungligen ett persiskt namn (paradeisos) som betecknade en park fylld med exotiska djur. Grekerna använde ordet paradis med betydelsen "en idealisk plats".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603955323633665, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'paradise', 'Definition' => 'Paradise was originally a Persian name (paradeisos) for a park stocked with exotic animals, the word Paradise was used by the Greeks to mean \'an ideal place\'.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'paradise', ))

English (EN)paradise

Paradise was originally a Persian name (paradeisos) for a park stocked with exotic animals, the word Paradise was used by the Greeks to mean 'an ideal place'.

Swedish (SV)paradis

Ordet paradis var ursprungligen ett persiskt namn (paradeisos) som betecknade en park fylld med exotiska djur. Grekerna använde ordet paradis med betydelsen "en idealisk plats".

Garden; Gardening
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451010', 'url' => 'SV/transfer_₈', 'image' => '', 'title' => 'transfer', 'tags' => array ( 0 => 'transfer', 1 => 'Travel', 2 => 'Tourism & hospitality', 3 => 'Hotels', 4 => '', ), 'term' => 'transfer', 'source_id' => 516748, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', 1 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Hotels', ), 'lastedit' => '20110626143016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Transfer syftar på den transport som tar besökarna mellan ankomstpunkten och deras utvalda hotell och sedan tillbaka igen på avresedagen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603921326702593, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'transfer', 'Definition' => 'This refers to the transportation of visitors between their point of arrival and selected hotel, and back again on departure day.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel; Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Hotels', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'renee.nobles', 'Creation Date' => '2010/12/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'transfer_₈', ))

English (EN)transfer

This refers to the transportation of visitors between their point of arrival and selected hotel, and back again on departure day.

Swedish (SV)transfer

Transfer syftar på den transport som tar besökarna mellan ankomstpunkten och deras utvalda hotell och sedan tillbaka igen på avresedagen.

Travel; Hotels
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1450540', 'url' => 'SV/resort', 'image' => '', 'title' => 'resort', 'tags' => array ( 0 => 'resort', 1 => 'Travel', 2 => 'Cruise', 3 => 'Others', 4 => '', ), 'term' => 'resort', 'source_id' => 502056, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Cruise', ), 'product' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20110625120506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En plats som är en populär destination för semester eller rekreation eller som är flitigt besökt av en annan speciell anledning.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603919201239041, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'resort', 'Definition' => 'a place that is a popular destination for vacations or recreation, or which is frequented for a particular purpose', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Travel', 'Product Category' => 'Cruise', 'Domain' => 'Marketing', 'Product' => 'Others', 'Creation User' => 'rsmichelle', 'Creation Date' => '2010/12/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'resort', ))

English (EN)resort

a place that is a popular destination for vacations or recreation, or which is frequented for a particular purpose

Swedish (SV)resort

En plats som är en populär destination för semester eller rekreation eller som är flitigt besökt av en annan speciell anledning.

Travel; Cruise
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1451065', 'url' => 'SV/no_show', 'image' => '', 'title' => 'No-show', 'tags' => array ( 0 => 'No-show', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'No-show', 'source_id' => 515313, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20110626145512', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En passagerare som inte dyker upp till flyget, på hotellet eller biluthyrningen', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603921556340740, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'no show', 'Definition' => 'A passenger who doesn\'t show for a flight, hotel, or rental car booking.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'no_show', ))

English (EN)no show

A passenger who doesn't show for a flight, hotel, or rental car booking.

Swedish (SV)No-show

En passagerare som inte dyker upp till flyget, på hotellet eller biluthyrningen

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1456422', 'url' => 'SV/yinyang', 'image' => '', 'title' => 'yin och yang', 'tags' => array ( 0 => 'yin och yang', 1 => 'Culture', 2 => '', ), 'term' => 'yin och yang', 'source_id' => 498993, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Culture', ), 'lastedit' => '20110630195002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'representerar den forntida kinesiska uppfattningen av hur saker och ting fungerar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603946828070912, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'yinyang', 'Definition' => 'represents the ancient Chinese understanding of how things work', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Culture', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'shirleyjinqiu', 'Creation Date' => '2010/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'yinyang', ))

English (EN)yinyang

represents the ancient Chinese understanding of how things work

Swedish (SV)yin och yang

representerar den forntida kinesiska uppfattningen av hur saker och ting fungerar.

Culture;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1491721', 'url' => 'SV/fast_food', 'image' => '', 'title' => 'Snabbmat', 'tags' => array ( 0 => 'Snabbmat', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Bistros & brasseries', 3 => '', ), 'term' => 'Snabbmat', 'source_id' => 527768, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Bistros & brasseries', ), 'lastedit' => '20110725195502', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Term som använd om mat som kan tillagas och serveras snabbt.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604118164340741, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fast food', 'Definition' => 'Term given to food that can be prepared and served very quickly.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Restaurants', 'Other Reference' => 'en.wikipedia.org', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Bistros & brasseries', 'Synonym' => 'qsr_(Quick_Service_Restaurant)', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fast_food', ))

English (EN)fast food

Term given to food that can be prepared and served very quickly.

Swedish (SV)Snabbmat

Term som använd om mat som kan tillagas och serveras snabbt.

Restaurants; Bistros & brasseries