portrait

Izabella Grevskog

Sweden

Translate From: German (DE)

Translate To: Swedish (SV)

623

Words Translated

47

Terms Translated

Izabella’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Izabella’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1491724', 'url' => 'SV/dessert', 'image' => '', 'title' => 'dessert', 'tags' => array ( 0 => 'dessert', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Diners', 3 => 'Fine dining', 4 => '', ), 'term' => 'dessert', 'source_id' => 527775, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Diners', 1 => 'Fine dining', ), 'lastedit' => '20110725200003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En rätt som traditionellt kommer på slutet av måltiden och som vanligtvis består av något sött.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604118165389314, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dessert', 'Definition' => 'A course that typically comes at the end of a meal, usually consisting of sweet food.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Restaurants', 'Other Reference' => 'en.wikipedia.org', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => '; Diners; Fine dining', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dessert', ))

English (EN)dessert

A course that typically comes at the end of a meal, usually consisting of sweet food.

Swedish (SV)dessert

En rätt som traditionellt kommer på slutet av måltiden och som vanligtvis består av något sött.

Restaurants; Diners
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1481078', 'url' => 'SV/tourist', 'image' => '', 'title' => 'turist', 'tags' => array ( 0 => 'turist', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => '', ), 'term' => 'turist', 'source_id' => 185941, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'lastedit' => '20110717193505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'en person som reser till en plats eller flera platser utanför sitt bostadsområde under mer än 24 timmar, men under max ett år p.g.a. ledighet, nöje, religion eller affärer.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604069372002310, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tourist', 'Definition' => 'a person who travels to a place or places outside his or her home for more than 24 hours but not more than one year for leisure, pleasure, religion or business', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'traveller', 'Pronunciation' => '/ˈtʊərɪst/', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Domain' => 'Other', 'Other Reference' => 'World Tourism Organization (UNWTO)', 'Creation_User' => 'Sarolta', 'Creation_Date' => '2010/8/23', 'Creation User' => 'Sarolta', 'Creation Date' => '2010/8/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tourist', ))

English (EN)tourist

a person who travels to a place or places outside his or her home for more than 24 hours but not more than one year for leisure, pleasure, religion or business

Swedish (SV)turist

en person som reser till en plats eller flera platser utanför sitt bostadsområde under mer än 24 timmar, men under max ett år p.g.a. ledighet, nöje, religion eller affärer.

Tourism & hospitality;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1481072', 'url' => 'SV/dermatologist_₂', 'image' => '', 'title' => 'dermatolog', 'tags' => array ( 0 => 'dermatolog', 1 => 'Beauty', 2 => 'Cosmetic surgery', 3 => '', ), 'term' => 'dermatolog', 'source_id' => 1457266, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Beauty', ), 'category' => array ( 0 => 'Cosmetic surgery', ), 'lastedit' => '20110717191005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En läkare som är specialiserad på behandling och diagnos av hud och hudrelaterade problem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604069372002304, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A doctor who specializes in the treatment and diagnosis of skin and skin-related problems.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Beauty', 'Product Category' => 'Cosmetic surgery', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/8/2', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'dermatologist', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dermatologist_₂', ))

English (EN)dermatologist

A doctor who specializes in the treatment and diagnosis of skin and skin-related problems.

Swedish (SV)dermatolog

En läkare som är specialiserad på behandling och diagnos av hud och hudrelaterade problem.

Beauty; Cosmetic surgery
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1487180', 'url' => 'SV/allegro_₂', 'image' => '', 'title' => 'allegro', 'tags' => array ( 0 => 'allegro', 1 => 'Drama', 2 => 'Opera', 3 => '', ), 'term' => 'allegro', 'source_id' => 113675, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Drama', ), 'category' => array ( 0 => 'Opera', ), 'lastedit' => '20110721143011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En musikalisk term för snabbt och livligt', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604097499004930, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'allegro', 'Definition' => 'A musical term for fast and lively.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Drama', 'Product Category' => 'Opera', 'Creation User' => 'Celio', 'Creation Date' => '2010/7/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'allegro_₂', ))

English (EN)allegro

A musical term for fast and lively.

Swedish (SV)allegro

En musikalisk term för snabbt och livligt

Drama; Opera
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1456415', 'url' => 'SV/bitter_chocolate', 'image' => '', 'title' => 'bitter choklad', 'tags' => array ( 0 => 'bitter choklad', 1 => 'Candy & confectionary', 2 => 'Chocolate', 3 => '', ), 'term' => 'bitter choklad', 'source_id' => 183280, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Candy & confectionary', ), 'category' => array ( 0 => 'Chocolate', ), 'lastedit' => '20110630192502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett annat ord för Baker´s choklad eller för osötad choklad.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603946825973764, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bitter chocolate', 'Definition' => 'Another word for Baker’s chocolate or unsweetened chocolate.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Candy & confectionary', 'Product Category' => 'Chocolate', 'Creation User' => 'Jasmine', 'Creation Date' => '2010/8/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bitter_chocolate', ))

English (EN)bitter chocolate

Another word for Baker’s chocolate or unsweetened chocolate.

Swedish (SV)bitter choklad

Ett annat ord för Baker´s choklad eller för osötad choklad.

Candy & confectionary; Chocolate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1491726', 'url' => 'SV/menu_₉', 'image' => '', 'title' => 'meny', 'tags' => array ( 0 => 'meny', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Culinary', 3 => 'Fine dining', 4 => 'Cafe', 5 => '', ), 'term' => 'meny', 'source_id' => 528983, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Culinary', 1 => 'Fine dining', 2 => 'Cafe', ), 'lastedit' => '20110725200505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'En presentation av mat- och dryckes utbudet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604118165389316, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'menu', 'Definition' => 'A presentation of food and beverage offerings.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Restaurants', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Culinary; Fine dining; Cafe', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'menu_₉', ))

English (EN)menu

A presentation of food and beverage offerings.

Swedish (SV)meny

En presentation av mat- och dryckes utbudet.

Restaurants; Culinary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1481071', 'url' => 'SV/melanoma_₄', 'image' => '', 'title' => 'melanom', 'tags' => array ( 0 => 'melanom', 1 => 'Beauty', 2 => 'Cosmetic surgery', 3 => '', ), 'term' => 'melanom', 'source_id' => 1457252, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Beauty', ), 'category' => array ( 0 => 'Cosmetic surgery', ), 'lastedit' => '20110717191003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den farligaste typen av hudcancer. Melanom kan spridas snabbt och vara dödligt om det inte upptäcks eller behandlas i tid.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604069370953732, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The most dangerous form of skin cancer. Melanoma can spread rapidly and be fatal if not detected and treated.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Beauty', 'Product Category' => 'Cosmetic surgery', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/8/2', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'melanoma', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'melanoma_₄', ))

English (EN)melanoma

The most dangerous form of skin cancer. Melanoma can spread rapidly and be fatal if not detected and treated.

Swedish (SV)melanom

Den farligaste typen av hudcancer. Melanom kan spridas snabbt och vara dödligt om det inte upptäcks eller behandlas i tid.

Beauty; Cosmetic surgery
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1491725', 'url' => 'SV/restaurant', 'image' => '', 'title' => 'restaurang', 'tags' => array ( 0 => 'restaurang', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Misc restaurant', 3 => '', ), 'term' => 'restaurang', 'source_id' => 528980, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Misc restaurant', ), 'lastedit' => '20110725200502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Förbereder och serverar mat, dryck och desserter till gäster mot betalning.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604118165389315, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'restaurant', 'Definition' => 'Prepares and serves food, drink and dessert to customers in return for money.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Restaurants', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Misc restaurant', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'restaurant', ))

English (EN)restaurant

Prepares and serves food, drink and dessert to customers in return for money.

Swedish (SV)restaurang

Förbereder och serverar mat, dryck och desserter till gäster mot betalning.

Restaurants; Misc restaurant
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1487178', 'url' => 'SV/act', 'image' => '', 'title' => 'akt', 'tags' => array ( 0 => 'akt', 1 => 'Drama', 2 => 'Opera', 3 => '', ), 'term' => 'akt', 'source_id' => 113670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Drama', ), 'category' => array ( 0 => 'Opera', ), 'lastedit' => '20110721143009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Uppdelning eller sektion av en opera som liknar akterna i ett skådespel', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604097499004928, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A portion of an opera designated by the composer, which has a dramatic structure of its own.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Drama', 'Product Category' => 'Opera', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/6/25', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'act', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'act', ))

English (EN)act

A portion of an opera designated by the composer, which has a dramatic structure of its own.

Swedish (SV)akt

Uppdelning eller sektion av en opera som liknar akterna i ett skådespel

Drama; Opera
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1487307', 'url' => 'SV/neonatal_₁', 'image' => '', 'title' => 'neonatal', 'tags' => array ( 0 => 'neonatal', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'neonatal', 'source_id' => 523581, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20110721145505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Grevskog', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tiden från en bebis födelse till fyra veckors ålder', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604098228813827, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'neonatal', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The time from a baby\'s birth to four weeks of age.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'neonatal_₁', ))

English (EN)neonatal

The time from a baby's birth to four weeks of age.

Swedish (SV)neonatal

Tiden från en bebis födelse till fyra veckors ålder

Parenting; Pregnancy