portrait

Lidia Ionescu

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN); French (FR); Italian (IT)

Translate To: Romanian (RO)

2,020

Words Translated

79

Terms Translated

Lidia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Lidia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878624', 'url' => 'RO/washer_cooler', 'image' => '', 'title' => 'şaibă racire', 'tags' => array ( 0 => 'şaibă racire', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'şaibă racire', 'source_id' => 93386, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117110525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'O maşină de spălat în formă de turn inalt, în care lichidul de spălare este pulverizat în varf unde este colectat în partea de jos a turnului şi apoi este răcit şi reciclat prin turn. Serveşte unui scop dublu a gazului liber: spălare de impurităţi şi de răcire, de asemenea.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605769898033155, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'washer cooler', 'Definition' => 'A washer in the form of a tall tower in which the washing liquid is sprayed in at top is collected in the bottom of the tower and then is cooled and recycled through the tower. Serves a dual purpose of washing the gas free of impurities and also cooling the gas.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'washer_cooler', ))

English (EN)washer cooler

A washer in the form of a tall tower in which the washing liquid is sprayed in at top is collected in the bottom of the tower and then is cooled and recycled through the tower. Serves a dual purpose of washing the gas free of impurities and also cooling the ...

Romanian (RO)şaibă racire

O maşină de spălat în formă de turn inalt, în care lichidul de spălare este pulverizat în varf unde este colectat în partea de jos a turnului şi apoi este răcit şi reciclat prin turn. Serveşte unui scop dublu a gazului liber: spălare de impurităţi şi de ...

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878482', 'url' => 'RO/administrative_law_judge_(ALJ)', 'image' => '', 'title' => 'Judecator de drept administrativ', 'tags' => array ( 0 => 'Judecator de drept administrativ', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Judecator de drept administrativ', 'source_id' => 93410, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117092513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ofiţerul desemnat de FERC să efectueze acţiunea într-o rată de depozit sau alt tarif.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605768831631366, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'administrative law judge (ALJ)', 'Definition' => 'The officer designated by the FERC to conduct the proceedings in a rate or other tariff filing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'administrative_law_judge_(ALJ)', ))

English (EN)administrative law judge (ALJ)

The officer designated by the FERC to conduct the proceedings in a rate or other tariff filing.

Romanian (RO)Judecator de drept administrativ

Ofiţerul desemnat de FERC să efectueze acţiunea într-o rată de depozit sau alt tarif.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878499', 'url' => 'RO/draft_fan,_forced', 'image' => '', 'title' => 'Ventilator cu tiraj fortat', 'tags' => array ( 0 => 'Ventilator cu tiraj fortat', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Ventilator cu tiraj fortat', 'source_id' => 93412, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117093508', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un ventilator de tip suflantă folosit pentru a forţa aerul catre furnal', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605768834777090, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'draft fan, forced', 'Definition' => 'A blower type fan used to force draft air to the furnace.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'draft_fan,_forced', ))

English (EN)draft fan, forced

A blower type fan used to force draft air to the furnace.

Romanian (RO)Ventilator cu tiraj fortat

Un ventilator de tip suflantă folosit pentru a forţa aerul catre furnal

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1879641', 'url' => 'RO/retail_competition', 'image' => '', 'title' => 'Concurenta cu amanuntul', 'tags' => array ( 0 => 'Concurenta cu amanuntul', 1 => 'Energy', 2 => 'General', 3 => 'California Energy Commission', 4 => '', ), 'term' => 'Concurenta cu amanuntul', 'source_id' => 115818, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'company' => array ( 0 => 'California Energy Commission', ), 'lastedit' => '20120117183006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un sistem în care mai mult de un singur furnizor de electrice poate vinde la clienţii de retail, iar clienţii de retail au voie să cumpere de la mai mult de un singur furnizor. (A se vedea, de asemenea, acces direct)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605773567000577, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'retail competition', 'Definition' => 'A system under which more than one electric provider can sell to retail customers, and retail customers are allowed to buy from more than one provider. (See also direct access)', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'General', 'Company' => 'California Energy Commission', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'retail_competition', ))

English (EN)retail competition

A system under which more than one electric provider can sell to retail customers, and retail customers are allowed to buy from more than one provider. (See also direct access)

Romanian (RO)Concurenta cu amanuntul

Un sistem în care mai mult de un singur furnizor de electrice poate vinde la clienţii de retail, iar clienţii de retail au voie să cumpere de la mai mult de un singur furnizor. (A se vedea, de asemenea, acces direct)

Energy; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878867', 'url' => 'RO/load_profile', 'image' => '', 'title' => 'Profil de incarcare', 'tags' => array ( 0 => 'Profil de incarcare', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Profil de incarcare', 'source_id' => 93545, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117132029', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sablon a uzurii de gaz a unui client, de la oră de oră, de la o zi la alta, sau de la o lună la alta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605770974920710, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'load profile', 'Definition' => 'Pattern of a customer\'s gas usage, hour to hour, day to day, or month to month.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'load_profile', ))

English (EN)load profile

Pattern of a customer's gas usage, hour to hour, day to day, or month to month.

Romanian (RO)Profil de incarcare

Sablon a uzurii de gaz a unui client, de la oră de oră, de la o zi la alta, sau de la o lună la alta.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878920', 'url' => 'RO/furnace,_duct', 'image' => '', 'title' => 'Furnal, conducta', 'tags' => array ( 0 => 'Furnal, conducta', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Furnal, conducta', 'source_id' => 93560, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117135014', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un furnal/cuptor central conceput pentru instalarea într-o conductă a unui sistem de distribuţie de aer pentru alimentarea cu aer cald pentru încălzire şi care depinde pentru circulaţia aerului de o suflantă, nu au fost furnizate ca parte a cuptorului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605771158421506, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'furnace, duct', 'Definition' => 'A central furnace designed for installation in a duct of an air distribution system to supply warm air for heating and which depends for air circulation on a blower not furnished as part of the furnace.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'furnace,_duct', ))

English (EN)furnace, duct

A central furnace designed for installation in a duct of an air distribution system to supply warm air for heating and which depends for air circulation on a blower not furnished as part of the furnace.

Romanian (RO)Furnal, conducta

Un furnal/cuptor central conceput pentru instalarea într-o conductă a unui sistem de distribuţie de aer pentru alimentarea cu aer cald pentru încălzire şi care depinde pentru circulaţia aerului de o suflantă, nu au fost furnizate ca parte a ...

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1887180', 'url' => 'RO/depreciation_reserve_ratio', 'image' => '', 'title' => 'Rata de depreciere a rezervelor', 'tags' => array ( 0 => 'Rata de depreciere a rezervelor', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Rata de depreciere a rezervelor', 'source_id' => 93854, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120123093539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Raportul dintre amortizarea acumulată la costul înregistrat de supravietuire a fabricilor, la orice dată.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605804473778178, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'depreciation reserve ratio', 'Definition' => 'The ratio of the accumulated depreciation to the recorded cost of surviving plant at any given date.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'depreciation_reserve_ratio', ))

English (EN)depreciation reserve ratio

The ratio of the accumulated depreciation to the recorded cost of surviving plant at any given date.

Romanian (RO)Rata de depreciere a rezervelor

Raportul dintre amortizarea acumulată la costul înregistrat de supravietuire a fabricilor, la orice dată.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878483', 'url' => 'RO/hot_tap', 'image' => '', 'title' => 'Robinet fierbinte', 'tags' => array ( 0 => 'Robinet fierbinte', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Robinet fierbinte', 'source_id' => 93419, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117092515', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Conexiunea de conducte a sucursalei la o linie de funcţionare, precum şi atingerea liniei de funcţionare în timp ce se află sub presiune.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605768832679936, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hot tap', 'Definition' => 'The connection of branch piping to an operating line, and the tapping of the operating line while it is under pressure.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hot_tap', ))

English (EN)hot tap

The connection of branch piping to an operating line, and the tapping of the operating line while it is under pressure.

Romanian (RO)Robinet fierbinte

Conexiunea de conducte a sucursalei la o linie de funcţionare, precum şi atingerea liniei de funcţionare în timp ce se află sub presiune.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1887142', 'url' => 'RO/heat_of_vaporization,_latent', 'image' => '', 'title' => 'Caldura de vaporizare, latenta', 'tags' => array ( 0 => 'Caldura de vaporizare, latenta', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Caldura de vaporizare, latenta', 'source_id' => 93578, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120123085005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cantitatea de căldură necesara pentru a schimba o greutate unitară de lichid in vapori cu nici o schimbare de temperatură.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605804158156805, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'heat of vaporization, latent', 'Definition' => 'The quantity of heat required to change a unit weight of liquid to vapor with no change in temperature.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'heat_of_vaporization,_latent', ))

English (EN)heat of vaporization, latent

The quantity of heat required to change a unit weight of liquid to vapor with no change in temperature.

Romanian (RO)Caldura de vaporizare, latenta

Cantitatea de căldură necesara pentru a schimba o greutate unitară de lichid in vapori cu nici o schimbare de temperatură.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878897', 'url' => 'RO/purchaser', 'image' => '', 'title' => 'Cumparator', 'tags' => array ( 0 => 'Cumparator', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Cumparator', 'source_id' => 93522, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117134035', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un cumpărător este acela care cumpără gaz de la un furnizor. Un cumpărător are obligaţia de a plăti pentru gaz în baza contractului de cumpărare de gaze.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605770984357892, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'purchaser', 'Definition' => 'A purchaser is the party who buys the gas from a supplier. A purchaser has the obligation to pay for gas based on the gas purchase contract.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'purchaser', ))

English (EN)purchaser

A purchaser is the party who buys the gas from a supplier. A purchaser has the obligation to pay for gas based on the gas purchase contract.

Romanian (RO)Cumparator

Un cumpărător este acela care cumpără gaz de la un furnizor. Un cumpărător are obligaţia de a plăti pentru gaz în baza contractului de cumpărare de gaze.

Energy; Natural gas