portrait

Lidia Ionescu

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN); French (FR); Italian (IT)

Translate To: Romanian (RO)

2,020

Words Translated

79

Terms Translated

Lidia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Lidia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878875', 'url' => 'RO/new_field_discoveries', 'image' => '', 'title' => 'Noi descoperiri in domeniu', 'tags' => array ( 0 => 'Noi descoperiri in domeniu', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Noi descoperiri in domeniu', 'source_id' => 93429, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117133025', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Volumele de rezerve demonstrate de petrol brut, gaze naturale, lichide sau gaze naturale descoperite în noi domenii în cursul anului curent sau raportat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605770977017858, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'new field discoveries', 'Definition' => 'The volumes of proven reserves of crude oil, natural gas, or natural gas liquids discovered in new fields during the current or report year.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'new_field_discoveries', ))

English (EN)new field discoveries

The volumes of proven reserves of crude oil, natural gas, or natural gas liquids discovered in new fields during the current or report year.

Romanian (RO)Noi descoperiri in domeniu

Volumele de rezerve demonstrate de petrol brut, gaze naturale, lichide sau gaze naturale descoperite în noi domenii în cursul anului curent sau raportat.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1887172', 'url' => 'RO/replacing_or_replacement', 'image' => '', 'title' => 'Inlocuirea sau de inlocuire', 'tags' => array ( 0 => 'Inlocuirea sau de inlocuire', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Inlocuirea sau de inlocuire', 'source_id' => 93727, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120123092503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Atunci când nu se indică altfel în context, înseamnă construirea sau instalarea de fabrici în loc de proprietatilor pe care nu se mai desfasoara activitate, împreună cu eliminarea sau renunţarea la proprietatea cu pricina', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605804471681028, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'replacing or replacement', 'Definition' => 'When not otherwise indicated in the context, means the construction or installation of plant in place of property retired, together with removal or abandonment of the property retired.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'replacing_or_replacement', ))

English (EN)replacing or replacement

When not otherwise indicated in the context, means the construction or installation of plant in place of property retired, together with removal or abandonment of the property retired.

Romanian (RO)Inlocuirea sau de inlocuire

Atunci când nu se indică altfel în context, înseamnă construirea sau instalarea de fabrici în loc de proprietatilor pe care nu se mai desfasoara activitate, împreună cu eliminarea sau renunţarea la proprietatea cu pricina

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1887144', 'url' => 'RO/marginal_cost_₁', 'image' => '', 'title' => 'Costul marginal', 'tags' => array ( 0 => 'Costul marginal', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Costul marginal', 'source_id' => 93590, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120123085012', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Costul urmatoarei unitati în cazul în care a fost achiziţionata. A se vedea costurilor incrementale.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605804159205376, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'marginal cost', 'Definition' => 'The cost of the next unit if it were purchased. See INCREMENTAL COST.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'marginal_cost_₁', ))

English (EN)marginal cost

The cost of the next unit if it were purchased. See INCREMENTAL COST.

Romanian (RO)Costul marginal

Costul urmatoarei unitati în cazul în care a fost achiziţionata. A se vedea costurilor incrementale.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1887166', 'url' => 'RO/upstream_₂', 'image' => '', 'title' => 'Amonte', 'tags' => array ( 0 => 'Amonte', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Amonte', 'source_id' => 93722, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120123091021', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dintr-un punct de referinţă, orice punct situat mai aproape de plecare sau de debit, care este, înainte ca punctul de referinţă sa fie atins.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605804470632448, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'upstream', 'Definition' => 'From a reference point, any point located nearer the origin of flow, that is, before the reference point is reached.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'upstream_₂', ))

English (EN)upstream

From a reference point, any point located nearer the origin of flow, that is, before the reference point is reached.

Romanian (RO)Amonte

Dintr-un punct de referinţă, orice punct situat mai aproape de plecare sau de debit, care este, înainte ca punctul de referinţă sa fie atins.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878482', 'url' => 'RO/administrative_law_judge_(ALJ)', 'image' => '', 'title' => 'Judecator de drept administrativ', 'tags' => array ( 0 => 'Judecator de drept administrativ', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Judecator de drept administrativ', 'source_id' => 93410, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117092513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ofiţerul desemnat de FERC să efectueze acţiunea într-o rată de depozit sau alt tarif.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605768831631366, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'administrative law judge (ALJ)', 'Definition' => 'The officer designated by the FERC to conduct the proceedings in a rate or other tariff filing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'administrative_law_judge_(ALJ)', ))

English (EN)administrative law judge (ALJ)

The officer designated by the FERC to conduct the proceedings in a rate or other tariff filing.

Romanian (RO)Judecator de drept administrativ

Ofiţerul desemnat de FERC să efectueze acţiunea într-o rată de depozit sau alt tarif.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878975', 'url' => 'RO/celsius_scale', 'image' => '', 'title' => 'Scara Celsius', 'tags' => array ( 0 => 'Scara Celsius', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Scara Celsius', 'source_id' => 93504, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117142530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nume preferat pentru scara de grade Celsius, cu punctele de congelare şi puncte de fierbere a apei la 0 si 100 de grade', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605771346116608, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'celsius scale', 'Definition' => 'Favored name for centigrade scale, with freezing points and boiling points of water at 0 degrees and 100 degrees, respectively.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'celsius_scale', ))

English (EN)celsius scale

Favored name for centigrade scale, with freezing points and boiling points of water at 0 degrees and 100 degrees, respectively.

Romanian (RO)Scara Celsius

Nume preferat pentru scara de grade Celsius, cu punctele de congelare şi puncte de fierbere a apei la 0 si 100 de grade

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878815', 'url' => 'RO/capital_costs', 'image' => '', 'title' => 'Costuri de capital', 'tags' => array ( 0 => 'Costuri de capital', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Costuri de capital', 'source_id' => 93425, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117124524', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Costurile suportate în achiziţionarea activelor de capital. Costurile de capital sunt capitalizate şi recuperate prin taxe anuale de depreciere şi amortizare, mai degrabă decât să fie cheltuieli şi recuperate în anul suportat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605770729553923, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'capital costs', 'Definition' => 'Costs incurred in acquiring capital assets. Capital costs are capitalized and recovered through yearly charges for depreciation and amortization rather than being expensed and recovered in the year incurred.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'capital_costs', ))

English (EN)capital costs

Costs incurred in acquiring capital assets. Capital costs are capitalized and recovered through yearly charges for depreciation and amortization rather than being expensed and recovered in the year incurred.

Romanian (RO)Costuri de capital

Costurile suportate în achiziţionarea activelor de capital. Costurile de capital sunt capitalizate şi recuperate prin taxe anuale de depreciere şi amortizare, mai degrabă decât să fie cheltuieli şi recuperate în anul suportat.

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1879641', 'url' => 'RO/retail_competition', 'image' => '', 'title' => 'Concurenta cu amanuntul', 'tags' => array ( 0 => 'Concurenta cu amanuntul', 1 => 'Energy', 2 => 'General', 3 => 'California Energy Commission', 4 => '', ), 'term' => 'Concurenta cu amanuntul', 'source_id' => 115818, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'company' => array ( 0 => 'California Energy Commission', ), 'lastedit' => '20120117183006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un sistem în care mai mult de un singur furnizor de electrice poate vinde la clienţii de retail, iar clienţii de retail au voie să cumpere de la mai mult de un singur furnizor. (A se vedea, de asemenea, acces direct)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605773567000577, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'retail competition', 'Definition' => 'A system under which more than one electric provider can sell to retail customers, and retail customers are allowed to buy from more than one provider. (See also direct access)', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'General', 'Company' => 'California Energy Commission', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'retail_competition', ))

English (EN)retail competition

A system under which more than one electric provider can sell to retail customers, and retail customers are allowed to buy from more than one provider. (See also direct access)

Romanian (RO)Concurenta cu amanuntul

Un sistem în care mai mult de un singur furnizor de electrice poate vinde la clienţii de retail, iar clienţii de retail au voie să cumpere de la mai mult de un singur furnizor. (A se vedea, de asemenea, acces direct)

Energy; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878499', 'url' => 'RO/draft_fan,_forced', 'image' => '', 'title' => 'Ventilator cu tiraj fortat', 'tags' => array ( 0 => 'Ventilator cu tiraj fortat', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'Ventilator cu tiraj fortat', 'source_id' => 93412, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20120117093508', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un ventilator de tip suflantă folosit pentru a forţa aerul catre furnal', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605768834777090, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'draft fan, forced', 'Definition' => 'A blower type fan used to force draft air to the furnace.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'draft_fan,_forced', ))

English (EN)draft fan, forced

A blower type fan used to force draft air to the furnace.

Romanian (RO)Ventilator cu tiraj fortat

Un ventilator de tip suflantă folosit pentru a forţa aerul catre furnal

Energy; Natural gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878983', 'url' => 'RO/EBCDIC_character', 'image' => '', 'title' => 'Simbolul EBCDIC', 'tags' => array ( 0 => 'Simbolul EBCDIC', 1 => 'Software', 2 => 'Globalization software service', 3 => 'IBM', 4 => '', ), 'term' => 'Simbolul EBCDIC', 'source_id' => 93512, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Globalization software service', ), 'company' => array ( 0 => 'IBM', ), 'lastedit' => '20120117142551', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidia Ionescu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oricare dintre simbolurile incluse în setul EBCDIC.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605771347165186, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'EBCDIC character', 'Definition' => 'Any one of the symbols included in the EBCDIC set.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Globalization software service', 'Company' => 'IBM', 'Revision User' => 'Peteh', 'Revision Date' => '2010/07/02', 'Creation User' => 'Peteh', 'Creation Date' => '2010/7/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'EBCDIC_character', ))

English (EN)EBCDIC character

Any one of the symbols included in the EBCDIC set.

Romanian (RO)Simbolul EBCDIC

Oricare dintre simbolurile incluse în setul EBCDIC.

Software; Globalization software service