portrait

United Kingdom

Translate From: English, UK (UE); English, Australian (AE)

Translate To: Bulgarian (BG); English, Australian (AE)

1,128

Words Translated

41

Terms Translated

’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418189', 'url' => 'BG/water_element', 'image' => '', 'title' => 'воден елемент', 'tags' => array ( 0 => 'воден елемент', 1 => 'Astrology', 2 => 'General astrology', 3 => '', ), 'term' => 'воден елемент', 'source_id' => 4669688, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'General astrology', ), 'lastedit' => '20130614233503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Един от четирите астрологични елемента. Женски елемент, представлява емоциите, чувствата, свързан с интуицията и т.н.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621652091502592, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'One of the four astrological elements. A feminine element, it stands for emotion, feeling, matters to do with intuition and so on.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'General astrology', 'Creation User' => 'chulyblack', 'Creation Date' => '2013/1/7', 'Term' => 'water element', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'water_element', ))

English (EN)water element

One of the four astrological elements. A feminine element, it stands for emotion, feeling, matters to do with intuition and so on.

Bulgarian (BG)воден елемент

Един от четирите астрологични елемента. Женски елемент, представлява емоциите, чувствата, свързан с интуицията и т.н.

Astrology; General astrology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418114', 'url' => 'BG/horoscope', 'image' => '', 'title' => 'Хороскоп', 'tags' => array ( 0 => 'Хороскоп', 1 => 'Astrology', 2 => 'Natal astrology', 3 => '', ), 'term' => 'Хороскоп', 'source_id' => 1806837, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Natal astrology', ), 'lastedit' => '20130614232009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Диаграма или таблица на небето, показваща относителната позиция на планетите и знаците на зодиака. Думата хороскоп произлиза от гръцки думи със значение "поглед към часовете"', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621651783221250, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'horoscope', 'Definition' => 'A diagram or chart of the heavens, showing the relative position of planets and the signs of the zodiac. The word horoscope is derived from Greek words meaning "a look at the hours".', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'Natal astrology', 'Creation User' => 'JorgeCamilo', 'Creation Date' => '2011/12/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'horoscope', ))

English (EN)horoscope

A diagram or chart of the heavens, showing the relative position of planets and the signs of the zodiac. The word horoscope is derived from Greek words meaning "a look at the hours".

Bulgarian (BG)Хороскоп

Диаграма или таблица на небето, показваща относителната позиция на планетите и знаците на зодиака. Думата хороскоп произлиза от гръцки думи със значение "поглед към ...

Astrology; Natal astrology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5386782', 'url' => 'BG/alexander_technique', 'image' => '', 'title' => 'техника Александър', 'tags' => array ( 0 => 'техника Александър', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'техника Александър', 'source_id' => 523434, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20130614005001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Обучавайки на съзнателен контрол над позата и движението, тази техника може да бъде използване по време на подготовката за раждането, за да помогне на жените да се справят с родилните болки', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621546911989762, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alexander technique', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'Teaching conscious control over posture and movement, this technique can be used in childbirth education to help women cope with labor pain.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alexander_technique', ))

English (EN)alexander technique

Teaching conscious control over posture and movement, this technique can be used in childbirth education to help women cope with labor pain.

Bulgarian (BG)техника Александър

Обучавайки на съзнателен контрол над позата и движението, тази техника може да бъде използване по време на подготовката за раждането, за да помогне на жените да се справят с родилните ...

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5386393', 'url' => 'BG/areola_₂', 'image' => '', 'title' => 'ареола', 'tags' => array ( 0 => 'ареола', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'ареола', 'source_id' => 523408, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20130613232502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Тъмната част на гърдата, заобикаляща зърното. По време на бременността, ареолата може да се увеличи и да стане по-тъмна. Когато суче от гърдата, бебето оказва натиск върху ареолата, за да извлече мляко от гърдата.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621545246851073, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'areola', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The dark area on the breast surrounding the nipple. During pregnancy, the areola can spread and darken. While breastfeeding, the baby compresses the areola to extract breast milk.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'areola_₂', ))

English (EN)areola

The dark area on the breast surrounding the nipple. During pregnancy, the areola can spread and darken. While breastfeeding, the baby compresses the areola to extract breast milk.

Bulgarian (BG)ареола

Тъмната част на гърдата, заобикаляща зърното. По време на бременността, ареолата може да се увеличи и да стане по-тъмна. Когато суче от гърдата, бебето оказва натиск върху ареолата, за да извлече мляко от ...

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418115', 'url' => 'BG/cosmic_₂', 'image' => '', 'title' => 'космически', 'tags' => array ( 0 => 'космически', 1 => 'Astrology', 2 => 'General astrology', 3 => '', ), 'term' => 'космически', 'source_id' => 4627524, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'General astrology', ), 'lastedit' => '20130614232010', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Отнасящ се до космоса; нещо голямо, величествено и в някакъв смисъл хармонично, или поне съдържащо порядък.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621651783221251, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Pertaining to the Cosmos; something vast, grand and in some sense harmonious, or at least ordered.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'General astrology', 'Creation User' => 'chulyblack', 'Creation Date' => '2013/1/4', 'Term' => 'cosmic', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cosmic_₂', ))

English (EN)cosmic

Pertaining to the Cosmos; something vast, grand and in some sense harmonious, or at least ordered.

Bulgarian (BG)космически

Отнасящ се до космоса; нещо голямо, величествено и в някакъв смисъл хармонично, или поне съдържащо порядък.

Astrology; General astrology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5386394', 'url' => 'BG/amniotic_sac', 'image' => '', 'title' => 'амниотичен сак', 'tags' => array ( 0 => 'амниотичен сак', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'амниотичен сак', 'source_id' => 523422, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20130613232503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Мембраната, която заобикаля бебето в матката и съдържа амниотична течност, в която плува бебето. Наричан още торба с околоплодни води, амниотичния сак ще се разкъса по естествен път или ще бъде разкъсан по изкуствен начин по време на раждането.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621545246851074, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amniotic sac', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The membrane that surrounds the baby in the uterus and contains amniotic fluid in which the baby floats. Also called the bag of waters, the amniotic sac will rupture naturally or be ruptured artificially during labor.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amniotic_sac', ))

English (EN)amniotic sac

The membrane that surrounds the baby in the uterus and contains amniotic fluid in which the baby floats. Also called the bag of waters, the amniotic sac will rupture naturally or be ruptured artificially during labor.

Bulgarian (BG)амниотичен сак

Мембраната, която заобикаля бебето в матката и съдържа амниотична течност, в която плува бебето. Наричан още торба с околоплодни води, амниотичния сак ще се разкъса по естествен път или ще бъде разкъсан по изкуствен начин по време на раждането. ...

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5386440', 'url' => 'BG/apgar_score_₁', 'image' => '', 'title' => 'апгар-тест', 'tags' => array ( 0 => 'апгар-тест', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'апгар-тест', 'source_id' => 523406, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20130613233502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Първото изследване на новороденото бебе Провеждан една минута след като бебето се роди, след това отново след пет минути, апгар-тестът оценява външния вид на новороденото (цвят на кожата), пулс, гримаси (рефлекс), активност (мускулен тон) и дишане. Най-високият резултат при апгар-теста е десен, обикновено се получават резултати седем, осем или девет.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621545446080516, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'apgar score', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'A newborn baby\'s first test. Given one minute after a baby is born, then again five minutes later, the Apgar assesses the newborn\'s appearance (skin color), pulse, grimace (reflex), activity (muscle tone), and respiration. A perfect Apgar score is ten; typical Apgar scores are seven, eight, or nine.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'apgar_score_₁', ))

English (EN)apgar score

A newborn baby's first test. Given one minute after a baby is born, then again five minutes later, the Apgar assesses the newborn's appearance (skin color), pulse, grimace (reflex), activity (muscle tone), and respiration. A perfect Apgar score is ten; ...

Bulgarian (BG)апгар-тест

Първото изследване на новороденото бебе Провеждан една минута след като бебето се роди, след това отново след пет минути, апгар-тестът оценява външния вид на новороденото (цвят на кожата), пулс, гримаси (рефлекс), активност (мускулен тон) и дишане. Най-високия ...

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418111', 'url' => 'BG/mousse_₄', 'image' => '', 'title' => 'мус', 'tags' => array ( 0 => 'мус', 1 => 'Cosmetics & skin care', 2 => 'Cosmetics', 3 => 'LOreal', 4 => '', ), 'term' => 'мус', 'source_id' => 4842620, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Cosmetics & skin care', ), 'category' => array ( 0 => 'Cosmetics', ), 'company' => array ( 0 => 'LOreal', ), 'lastedit' => '20130614232007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Аерозолна пяна, която се използва за контролиране и оформяне на косата.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621651782172676, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'LOreal', 'Definition' => 'An aerosol foam used to control and style the hair.', 'Industry' => 'Cosmetics & skin care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cosmetics', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'dalmalakatos', 'Creation Date' => '2013/1/25', 'Term' => 'mousse', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mousse_₄', ))

English (EN)mousse

An aerosol foam used to control and style the hair.

Bulgarian (BG)мус

Аерозолна пяна, която се използва за контролиране и оформяне на косата.

Cosmetics & skin care; Cosmetics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418212', 'url' => 'BG/gestational_age', 'image' => '', 'title' => 'гестационна възраст', 'tags' => array ( 0 => 'гестационна възраст', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'гестационна възраст', 'source_id' => 523665, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20130614234002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Възрастта на зародиша, докато е в матката, отчитан от първия ден на последната менструация.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621652445921280, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gestational age', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The age of the fetus while in the uterus, counted from the first day of the last menstrual period.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gestational_age', ))

English (EN)gestational age

The age of the fetus while in the uterus, counted from the first day of the last menstrual period.

Bulgarian (BG)гестационна възраст

Възрастта на зародиша, докато е в матката, отчитан от първия ден на последната менструация.

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5418188', 'url' => 'BG/water-bearer', 'image' => '', 'title' => 'водоносач', 'tags' => array ( 0 => 'водоносач', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'водоносач', 'source_id' => 4669687, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20130614233503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Mariya Thompson', 'special_term' => '', 'definition' => 'Емблема на знака Водолей Водолеят, обаче, не е воден знак, той е въздушен знак', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503621652090454018, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The emblem for the sign Aquarius. Aquarius, however, is not a Water Sign, it is an Air Sign.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Astrology', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Creation User' => 'chulyblack', 'Creation Date' => '2013/1/7', 'Term' => 'water-bearer', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'water-bearer', ))

English (EN)water-bearer

The emblem for the sign Aquarius. Aquarius, however, is not a Water Sign, it is an Air Sign.

Bulgarian (BG)водоносач

Емблема на знака Водолей Водолеят, обаче, не е воден знак, той е въздушен знак

Astrology; Zodiac