portrait

Rashida Khassenova

Astana, Kazakhstan

Translate From: Russian (RU)

Translate To: Kazakh (KK)

550

Words Translated

23

Terms Translated

Rashida’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Rashida’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8867313', 'url' => 'KK/revenue_cycle', 'image' => '', 'title' => 'Табысты алу кезеңі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'tags' => array ( 0 => 'Табысты алу кезеңі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'Табысты алу кезеңі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'source_id' => 328795, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150121151501', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Клиенттердің тапсырыстарын, дебиторлық берешектерді толтыратын және сол берешектерді жинайтын компанияның бөлігі.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636973912326145, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'revenue cycle', 'Definition' => 'The portion of a company that fills customer orders, accounts for receivables, and collects those receivables.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'revenue_cycle', ))

English (EN)revenue cycle

The portion of a company that fills customer orders, accounts for receivables, and collects those receivables.

Kazakh (KK)Табысты алу кезеңі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Клиенттердің тапсырыстарын, дебиторлық берешектерді толтыратын және сол берешектерді жинайтын компанияның бөлігі.

Accounting; Auditing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8872693', 'url' => 'KK/headquarters_₁', 'image' => '', 'title' => 'басты кеңселер (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 'tags' => array ( 0 => 'басты кеңселер (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 1 => 'Business services', 2 => 'Office services', 3 => '', ), 'term' => 'басты кеңселер (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 'source_id' => 1825431, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Office services', ), 'lastedit' => '20150122084411', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Компанияның әкімшілік бөлімдері мен әкімшілік тікелей қолдау қызметкерлері орналасқан орны.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636997409865729, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'headquarters', 'Definition' => 'A place where a company\'s executive offices and executives\' direct support staff are located.', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Office services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'danielle.chm', 'Creation Date' => '2011/12/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'headquarters_₁', ))

English (EN)headquarters

A place where a company's executive offices and executives' direct support staff are located.

Kazakh (KK)басты кеңселер (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)

Компанияның әкімшілік бөлімдері мен әкімшілік тікелей қолдау қызметкерлері орналасқан орны.

Business services; Office services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8872883', 'url' => 'KK/executives', 'image' => '', 'title' => 'басқарушылар (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 'tags' => array ( 0 => 'басқарушылар (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 1 => 'Business services', 2 => 'Office services', 3 => '', ), 'term' => 'басқарушылар (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)', 'source_id' => 1825438, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Office services', ), 'lastedit' => '20150122092001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Компанияны басқаруда күнделікті жауапкершіліктері бар ұйымдық басқарманың жоғарғы деңгейдегі тұлғалардың тобы.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636998147014659, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'executives', 'Definition' => 'A team of individuals at the highest level of organizational management who have the day-to-day responsibilities of managing a company.', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Office services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'danielle.chm', 'Creation Date' => '2011/12/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'executives', ))

English (EN)executives

A team of individuals at the highest level of organizational management who have the day-to-day responsibilities of managing a company.

Kazakh (KK)басқарушылар (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)

Компанияны басқаруда күнделікті жауапкершіліктері бар ұйымдық басқарманың жоғарғы деңгейдегі тұлғалардың тобы.

Business services; Office services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8867314', 'url' => 'KK/self-checking_digit_₁', 'image' => '', 'title' => 'өзін-өзі бақылау дәрежесі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'tags' => array ( 0 => 'өзін-өзі бақылау дәрежесі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'өзін-өзі бақылау дәрежесі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'source_id' => 328796, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150121151502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Санға қосылатын қосымша дәреже. Қосымша дәреже сандағы басқа дәрежелерден саналады. Компьютерлік бағдарлама тексеру дәрежесін қайта есептеу және салыстыру арқылы кейін енгізуді тексере алады. Бұл тіркелгі сандарына кірудің пайдалы бақылауы болып табылады.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636973912326146, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'self-checking digit', 'Definition' => 'An extra digit is added to a number. The extra digit is computed from the other digits in the number. The computer program can then check input by recomputing and comparing the check digit. This is a useful control over the input of account numbers.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'self-checking_digit_₁', ))

English (EN)self-checking digit

An extra digit is added to a number. The extra digit is computed from the other digits in the number. The computer program can then check input by recomputing and comparing the check digit. This is a useful control over the input of account numbers.

Kazakh (KK)өзін-өзі бақылау дәрежесі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Санға қосылатын қосымша дәреже. Қосымша дәреже сандағы басқа дәрежелерден саналады. Компьютерлік бағдарлама тексеру дәрежесін қайта есептеу және салыстыру арқылы кейін енгізуді тексере алады. Бұл тіркелгі сандарына кірудің пайдалы бақылауы болып ...

Accounting; Auditing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8873397', 'url' => 'KK/linky_love', 'image' => '', 'title' => 'сілтеме махаббаты (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 'tags' => array ( 0 => 'сілтеме махаббаты (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Blogs_twgid1304931267471383', ), 'term' => 'сілтеме махаббаты (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 'source_id' => 1217569, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'lastedit' => '20150122105001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Блогтар арасында сілтемелердің алмасуы; егер сіз менің блогыма сілтемелесеңіз, мен сізге сілтеме қоямын.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Blogs_twgid1304931267471383', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637000062763008, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'linky love', 'Definition' => 'An exchange of links between blogs; if you blogroll to my blog, I will link to yours.', 'Industry' => 'Internet', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Social media', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Blogs_twgid1304931267471383', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2011/5/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'linky_love', ))

English (EN)linky love

An exchange of links between blogs; if you blogroll to my blog, I will link to yours.

Kazakh (KK)сілтеме махаббаты (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)

Блогтар арасында сілтемелердің алмасуы; егер сіз менің блогыма сілтемелесеңіз, мен сізге сілтеме қоямын.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8867315', 'url' => 'KK/shipping_document', 'image' => '', 'title' => 'жүк тиеу құжаты (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'tags' => array ( 0 => 'жүк тиеу құжаты (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'жүк тиеу құжаты (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'source_id' => 328800, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150121151505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Тауарлар жүктелген кезде дайындалатын құжат. Бұл тиелген күнді, клиентті, жүктеу әдісін және жүктелген тауарлардың саны мен олардың техникалық сипаттамаларын тізімдейді.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636973912326147, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shipping document', 'Definition' => 'A document prepared when goods are shipped. It lists the date shipped, the customer, method of shipment, and quantities and specifications of goods shipped.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shipping_document', ))

English (EN)shipping document

A document prepared when goods are shipped. It lists the date shipped, the customer, method of shipment, and quantities and specifications of goods shipped.

Kazakh (KK)жүк тиеу құжаты (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Тауарлар жүктелген кезде дайындалатын құжат. Бұл тиелген күнді, клиентті, жүктеу әдісін және жүктелген тауарлардың саны мен олардың техникалық сипаттамаларын тізімдейді. ...

Accounting; Auditing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8873423', 'url' => 'KK/old_media', 'image' => '', 'title' => 'Ескі БАҚ (зат есім, Интернет, Әлеуметтік желілер)', 'tags' => array ( 0 => 'Ескі БАҚ (зат есім, Интернет, Әлеуметтік желілер)', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Blogs_twgid1304931267471383', ), 'term' => 'Ескі БАҚ (зат есім, Интернет, Әлеуметтік желілер)', 'source_id' => 1217587, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'lastedit' => '20150122105602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Газеттер және ірі желілік теледидар тәрізді баспаланған және көзбен көрінетін БАҚ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Blogs_twgid1304931267471383', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637000259895300, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'old media', 'Definition' => 'Printed and visual media, such as newspapers and major network television.', 'Industry' => 'Internet', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Social media', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Blogs_twgid1304931267471383', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2011/5/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'old_media', ))

English (EN)old media

Printed and visual media, such as newspapers and major network television.

Kazakh (KK)Ескі БАҚ (зат есім, Интернет, Әлеуметтік желілер)

Газеттер және ірі желілік теледидар тәрізді баспаланған және көзбен көрінетін БАҚ.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8873396', 'url' => 'KK/social_media_butterfly', 'image' => 'social-media-butterfly.jpg;', 'title' => 'әлеуметтік желі көбелегі (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 'tags' => array ( 0 => 'әлеуметтік желі көбелегі (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 1 => 'Internet', 2 => 'Online services', 3 => 'Social media', 4 => '', ), 'term' => 'әлеуметтік желі көбелегі (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)', 'source_id' => 967520, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', 1 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'lastedit' => '20150122105001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => 'FT', 'definition' => 'Бір әлеуметтік желіден басқасына шексіз өтіп, жаңа және ескі достармен, шығу тегі, мәдениеті, ұлты және қызығушылықтары әр түрлі замандастарымен қиындықсыз сөйлесетін адам.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 318, 'height' => 278, '_version_' => 1503637000061714437, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'social media butterfly', 'Definition' => 'Someone who moves (dances) seamlessly from one social media site to another, conversing effortlessly with new and old friends, peers from different backgrounds, cultures, nationalities and with different interests.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'social-media-butterfly.jpg;', 'Industry' => 'Internet;Online services', 'Product Category' => 'Social media', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'despose', 'Creation Date' => '2011/4/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'social_media_butterfly', ))

English (EN)social media butterfly

Someone who moves (dances) seamlessly from one social media site to another, conversing effortlessly with new and old friends, peers from different backgrounds, cultures, nationalities and with different interests.

Kazakh (KK)әлеуметтік желі көбелегі (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)

Бір әлеуметтік желіден басқасына шексіз өтіп, жаңа және ескі достармен, шығу тегі, мәдениеті, ұлты және қызығушылықтары әр түрлі замандастарымен қиындықсыз сөйлесетін ...

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8866722', 'url' => 'KK/segregation_of_duties_₁', 'image' => '', 'title' => 'міндеттерді бөлу (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'tags' => array ( 0 => 'міндеттерді бөлу (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'міндеттерді бөлу (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'source_id' => 328794, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150121131802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => '', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636971661033473, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'segregation of duties', 'Definition' => 'means assigning different people the responsibilities of authorizing transactions, recording transactions, and maintaining custody of assets. Segregation of duties reduces the opportunities for one person to both perpetrate and conceal errors or fraud.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'segregation_of_duties_₁', ))

English (EN)segregation of duties

means assigning different people the responsibilities of authorizing transactions, recording transactions, and maintaining custody of assets. Segregation of duties reduces the opportunities for one person to both perpetrate and conceal errors or fraud.

Kazakh (KK)міндеттерді бөлу (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Accounting; Auditing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8867317', 'url' => 'KK/sample_size', 'image' => '', 'title' => 'іріктеме мөлшері (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'tags' => array ( 0 => 'іріктеме мөлшері (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'іріктеме мөлшері (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)', 'source_id' => 328805, 'type' => 'term', 'namespace' => 1428, 'nstext' => 'KK', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150121151507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Rashida', 'special_term' => '', 'definition' => 'Іріктеме халық санынан алынған кезде таңдалған халық саны элементтерінің мөлшері.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636973913374721, 'nstext_full' => 'Kazakh (KK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sample size', 'Definition' => 'The number of population items selected when a sample is drawn from a population.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sample_size', ))

English (EN)sample size

The number of population items selected when a sample is drawn from a population.

Kazakh (KK)іріктеме мөлшері (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Іріктеме халық санынан алынған кезде таңдалған халық саны элементтерінің мөлшері.

Accounting; Auditing