portrait

Teresa Pelka

Dublin, Ireland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

134

Words Translated

16

Terms Translated

Teresa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Teresa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '2924760', 'url' => 'PL/Mount_Everest_₁', 'image' => 'Mount Everest-1337781664.jpg;', 'title' => 'Mount Everest', 'tags' => array ( 0 => 'Mount Everest', 1 => 'Sports', 2 => 'Climbing', 3 => '', ), 'term' => 'Mount Everest', 'source_id' => 2924569, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Climbing', ), 'lastedit' => '20120524142805', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Teresa Pelka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mount Everest (polski, takze: Mont Ewerest; tybetanski: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chiński: 珠穆朗玛峰; Nepalski: सगरमाथा) to najwyższa góra na ziemi, pomiaru 8,848 metrów (29,029 ft) nad poziomem morza w szczytowym. Znajduje się w sekcji Mahalangur Himalajów ze szczytu oznakowania pkt dokładne granicę pomiędzy Chinami i Nepalu. Jako najwyższa góra na ziemi, Mount Everest przyciąga wielu górali każdego roku z całego świata. , Podczas gdy nie stwarzające znaczące wspinaczka technicznych wyzwań na standardowych marszrut, Everest przedstawia zagrożeń takich jak wysokość koni, niskich temperatur i silnym wiatrem. Każdego kwietnia i maja zapewniają najlepszą możliwość wspinaczki jak pogoda wynika z mniej wiatru. Dnia 10 maja 1996 r., zmarł co jest uważany za najgorszy dniu Everest ośmiu ludzi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 800, 'height' => 538, '_version_' => 1503610649798770690, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Mount Everest', 'Definition' => 'Mount Everest (Tibetan: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chinese: 珠穆朗玛峰; Nepali: सगरमाथा) is the highest mountain on earth, measuring 8,848 meters (29,029 ft) above sea level at its peak. It is located in the Mahalangur section of the Himalayas with its summit marking the precise point of international between China and Nepal. As the highest mountain on earth, Mount Everest attracts many climbers each year from around the world. While not posing substantial technical climbing challenges on the standard routes, Everest presents dangers such as altitude sickness, cold temperature and strong wind. Each April and May it provides the best opportunity for climbing as the weather is clear with less wind. On May 10, 1996, eight people died on what is believed to be the worst day on Everest.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Mount Everest-1337781664.jpg;', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Climbing', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Zhangjie', 'Creation Date' => '2012/5/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Mount_Everest_₁', ))

English (EN)Mount Everest

Mount Everest (Tibetan: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chinese: 珠穆朗玛峰; Nepali: सगरमाथा) is the highest mountain on earth, measuring 8,848 meters (29,029 ft) above sea level at its peak. It is located in the Mahalangur section of the Himalayas with its summit marking the ...

Polish (PL)Mount Everest

Mount Everest (polski, takze: Mont Ewerest; tybetanski: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chiński: 珠穆朗玛峰; Nepalski: सगरमाथा) to najwyższa góra na ziemi, pomiaru 8,848 metrów (29,029 ft) nad poziomem morza w szczytowym. Znajduje się w sekcji Mahalangur Himalajów ze szczytu ...

Sports; Climbing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5766580', 'url' => 'PL/zonkey', 'image' => 'zonkey-1374789525.jpg;', 'title' => 'zonkey', 'tags' => array ( 0 => 'zonkey', 1 => 'Animals', 2 => 'Horses', 3 => '', ), 'term' => 'zonkey', 'source_id' => 5766105, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Horses', ), 'lastedit' => '20131104084006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Teresa Pelka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zosiołki są rzadkimi hybrydami zebr i osłów. Zwierzęta te powstają z połączenia zebr rodzaju męskiego oraz żeńskich osłów. Zosiołki i z wyglądu są częściowo zebrami, a częściowo osłami. Genetycznie, zebra i osioł są różnymi podgatunkami koniowatych i ich DNA nie tworzą dokładnego skojarzenia. Dlatego też zosiołki mogą rozwijać się zdrowo, jednakowoż jeśli zosiołek ma potomstwo, przypomina ono muła, potomka osła rodzaju męskiego i klaczy konia.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 630, 'height' => 354, '_version_' => 1503623309030326277, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Special Term' => 'TIN', 'Term' => 'zonkey', 'Definition' => 'A zonkey is a rare zebra-donkey hybrid animal that is produced when a male zebra mates a female donkey. A zonkey usually has some parts of its body resembling a zebra and other parts looking like a donkey. Since zebras and donkeys are two different species of horses, their DNA and genetics do not match up. As a result, even though zonkeys can grow up healthy, they often aren\'t able to produce offspring of their own, similar to the mule which is the offspring of a female horse and a male donkey.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Sample Image' => 'zonkey-1374789525.jpg;', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Horses', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Akins', 'Creation Date' => '2013/7/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'zonkey', ))

English (EN)zonkey

A zonkey is a rare zebra-donkey hybrid animal that is produced when a male zebra mates a female donkey. A zonkey usually has some parts of its body resembling a zebra and other parts looking like a donkey. Since zebras and donkeys are two different species of ...

Polish (PL)zonkey

Zosiołki są rzadkimi hybrydami zebr i osłów. Zwierzęta te powstają z połączenia zebr rodzaju męskiego oraz żeńskich osłów. Zosiołki i z wyglądu są częściowo zebrami, a częściowo osłami. Genetycznie, zebra i osioł są różnymi podgatunkami koniowatych i ich DNA ...

Animals; Horses
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4864976', 'url' => 'PL/DNA_hard_drive', 'image' => 'DNA storage-1359342848.jpg;', 'title' => 'Dysku twardego DNA', 'tags' => array ( 0 => 'Dysku twardego DNA', 1 => 'Computer', 2 => 'Storage', 3 => '', ), 'term' => 'Dysku twardego DNA', 'source_id' => 4864497, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Storage', ), 'lastedit' => '20130705224300', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Teresa Pelka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie pamięci cyfrowej zdolne przechowywywać dane masowo technologią jednolitą, rozwinięte dla zapisu i odczytu danych. Urządzenie wpierw konwertuje dane binarne w sekwencję komputerowego DNA alfabetem czteroliterowym As, Cs, Gs i Ts, wraz z kodem kreskowym oznaczającym lokalizację oryginalną; dane zostają zapisane na płytce krzemowej. Następnie, osobny moduł odczytuje informację w formacie danego oprogramowania. W odróżnieniu od taśmy magnetycznej, której jakość podupada w ciągu dekady, DNA jest materiałem odpornym, zdolnym przetrwać dziesiątki tysięcy lat. Archiwum DNA nie wymaga ponadto zasilania jak zwykłe dyski twarde. Teoretycznie, garść DNA pomieści i 100 milionów godzin wideo wysokiej rozdzielczości - filmów i programów telewizyjnych jakie kiedykolwiek stworzono. Naukowcy wypracowali komputerowe DNA wzorując się na kodzie genetycznym, jako zdolnym zmieścić miliard gigabajtów w jednym gramie. To treściwy pomysł na przechowywanie informacji, gdy pomyśleć, że możemy wyodrębnić DNA z kości mamutów sprzed dziesiątek tysięcy lat, i to z sensem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 960, 'height' => 720, '_version_' => 1503619397827166210, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'DNA hard drive', 'Definition' => 'A digital storage device that is capable of storing huge amounts of data using the same method evolved by nature to write and read computer data. The device first converts computer binary data into a DNA sequence with the four-letter genetic alphabet of As, Cs, Gs, and Ts plus a digital barcode that records its location in the original file, and stores the information on a tiny glass chip with fragments of chemically synthesized DNA on its surface. A separate module then reads and decodes the information back into computer readable format. Unlike the magnetic tape, which degrades within a decade, DNA is a hardy material that can last for tens of thousands of years. A DNA archive also requires no constant supply of electric power, as do hard disks. Theoretically, a cupful of DNA can store up to 100 million hours of high definition video - equivalent to every film and TV program ever created. Scientists developed the DNA drive knowing that the genetic code packs billions of gigabytes into a single gram. It\'s also a robust way to store information because we can extract DNA from bones of ancient mammoths dating back tens of thousands of years, and make sense of it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'genetic hard drive_₀', 'Sample Image' => 'DNA storage-1359342848.jpg;', 'Industry' => 'Computer', 'Product Category' => 'Storage', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Dscott', 'Creation Date' => '2013/1/28', 'Company' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'DNA_hard_drive', ))

English (EN)DNA hard drive

A digital storage device that is capable of storing huge amounts of data using the same method evolved by nature to write and read computer data. The device first converts computer binary data into a DNA sequence with the four-letter genetic alphabet of As, ...

Polish (PL)Dysku twardego DNA

Urządzenie pamięci cyfrowej zdolne przechowywywać dane masowo technologią jednolitą, rozwinięte dla zapisu i odczytu danych. Urządzenie wpierw konwertuje dane binarne w sekwencję komputerowego DNA alfabetem czteroliterowym As, Cs, Gs i Ts, wraz z kodem ...

Computer; Storage