portrait

Tkuzma

Manchester, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

1,737

Words Translated

0

Terms Translated

Tkuzma’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tkuzma’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8867896', 'url' => 'SL/hydroelectric_rent', 'image' => '', 'title' => 'najemnina za hidroelektrarno', 'tags' => array ( 0 => 'najemnina za hidroelektrarno', 1 => 'Energy', 2 => 'Hydroelectric', 3 => '', ), 'term' => 'najemnina za hidroelektrarno', 'source_id' => 5107297, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Hydroelectric', ), 'lastedit' => '20150121165712', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Najemnina za hidroelektrarno je znesek, ki ga hidroelektrarna ali podjetje, ki jo upravlja, kot nadomestilo za njen vpliv na okolje in življenje ljudi plačuje lokalni skupnosti, na območju katere obrat deluje. Hidroelektrarne in njihova akumulacijska jezera med drugim povzročajo padec nivoja podtalnice, izsušitev gozdov in vegetacije, poplave na poljih in drastičen porast števila komarjev na njihovem območju.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636976148938755, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hydroelectric rent', 'Definition' => 'Hydroelectric rent is the amount of money paid by a hydro power plant or the company that runs it to the local community in the area the plant is operating in as compensation for its impact on the environment and people\'s lives. Hydro power plants and their accumulation lakes cause ground water levels to drop, forests and vegetation to dry out, fields to flood, and the number of mosquitoes in the area to increase drastically, among other things.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Hydroelectric', 'Creation User' => 'alevak', 'Creation Date' => '2013/3/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hydroelectric_rent', ))

English (EN)hydroelectric rent

Hydroelectric rent is the amount of money paid by a hydro power plant or the company that runs it to the local community in the area the plant is operating in as compensation for its impact on the environment and people's lives. Hydro power plants and their ...

Slovenian (SL)najemnina za hidroelektrarno

Najemnina za hidroelektrarno je znesek, ki ga hidroelektrarna ali podjetje, ki jo upravlja, kot nadomestilo za njen vpliv na okolje in življenje ljudi plačuje lokalni skupnosti, na območju katere obrat deluje. Hidroelektrarne in njihova akumulacijska jezera ...

Energy; Hydroelectric
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8876648', 'url' => 'SL/magnitude,_richter_or_local_(ML)', 'image' => '', 'title' => 'magnituda, Richterjeva ali lokalna (MLV)', 'tags' => array ( 0 => 'magnituda, Richterjeva ali lokalna (MLV)', 1 => 'Energy', 2 => 'Hydro dam', 3 => 'Dam safety', 4 => 'FEMA', 5 => '', ), 'term' => 'magnituda, Richterjeva ali lokalna (MLV)', 'source_id' => 904870, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Hydro dam', 1 => 'Dam safety', ), 'company' => array ( 0 => 'FEMA', ), 'lastedit' => '20150122211602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Magnituda potresa, ki se meri v mikronih kot navadni logaritem amplitude premika tal po standardnem Wood-Andersenovem seizmometru, stoječem na trdnih tleh, 100km stran od epicentra, z 2800-kratno statično povečavo, lastnim nihajnim časom 0,8 sekunde in podajnostnim koeficientom 80 odstotkov.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637015293329411, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'magnitude, richter or local (ML)', 'Company' => 'FEMA', 'Definition' => 'The magnitude of an earthquake measured as a common logarithm of the displacement amplitude, in microns, of a standard Wood-Anderson seismograph located on firm ground 100 km from the epicenter and having a magnification of 2800, a natural period 0. 8 second, and a damping coefficient of 80 percent.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Energy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Hydro dam; Dam safety', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Charles.D', 'Creation Date' => '2011/3/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'magnitude,_richter_or_local_(ML)', ))

English (EN)magnitude, richter or local (ML)

The magnitude of an earthquake measured as a common logarithm of the displacement amplitude, in microns, of a standard Wood-Anderson seismograph located on firm ground 100 km from the epicenter and having a magnification of 2800, a natural period 0. 8 second, ...

Slovenian (SL)magnituda, Richterjeva ali lokalna (MLV)

Magnituda potresa, ki se meri v mikronih kot navadni logaritem amplitude premika tal po standardnem Wood-Andersenovem seizmometru, stoječem na trdnih tleh, 100km stran od epicentra, z 2800-kratno statično povečavo, lastnim nihajnim časom 0,8 sekunde in ...

Energy; Hydro dam
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8463908', 'url' => 'SL/redox_reaction_₁', 'image' => '', 'title' => 'Redoks reakcija', 'tags' => array ( 0 => 'Redoks reakcija', 1 => 'Energy', 2 => 'Shale gas', 3 => '', ), 'term' => 'Redoks reakcija', 'source_id' => 1820490, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Shale gas', ), 'lastedit' => '20150121172028', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kemijska reakcija pri kateri pride do prenosa elektronov od enega elementa k drugemu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503635199808765952, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'redox reaction', 'Definition' => 'A chemical reaction involving transfer or electrons from one element to another.', 'Industry' => 'Energy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Shale gas', 'Creation User' => 'Plazak', 'Creation Date' => '2011/12/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'redox_reaction_₁', ))

English (EN)redox reaction

A chemical reaction involving transfer or electrons from one element to another.

Slovenian (SL)Redoks reakcija

Kemijska reakcija pri kateri pride do prenosa elektronov od enega elementa k drugemu.

Energy; Shale gas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8856011', 'url' => 'SL/R-_value', 'image' => '', 'title' => 'R-vrednost', 'tags' => array ( 0 => 'R-vrednost', 1 => 'Energy', 2 => 'Solar power', 3 => '', ), 'term' => 'R-vrednost', 'source_id' => 916117, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Solar power', ), 'lastedit' => '20150118193245', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Enota toplotnega upora, ki se uporablja v gradbeništvu Večje število pomeni bolj učinkovito izolacijo stavbe Enote R-vrednosti so izražene kot (hr * stopinje F * ft na kvadrat) / Btu R-vrednost enote lahko razložimo kot število ur v katerih toplotni tok preide približno 0,1 kvadratnega metra sklopa, na kateri je razlika med notranjo in zunanjo temperaturo 1F Če ima sklop iz večih delov višjo R-vrednost pomeni, da ima večji upor proti toku toplote', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636924806463490, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'R- value', 'Definition' => 'A measure of thermal resistance used in the building and construction industry. A bigger number means the building insulation is more effective. The units of R-value are (hr * degree F*ft squared)/Btu. You can interpret R-Value units as the number of hours it takes for heat to flow across one square foot of assembly, where there is a 1 degree F temperature differential between the inside and outside temperatures. If an assembly of several components has a higher R-value it means that it poses more resistance to the flow of heat. A solar re-roof creates a warm solar air space above the old roof, which helps to increase the R value of the overall roof assembly.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Energy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Solar power', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'gary2011', 'Creation Date' => '2011/3/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'R-_value', ))

English (EN)R- value

A measure of thermal resistance used in the building and construction industry. A bigger number means the building insulation is more effective. The units of R-value are (hr * degree F*ft squared)/Btu. You can interpret R-Value units as the number of hours it ...

Slovenian (SL)R-vrednost

Enota toplotnega upora, ki se uporablja v gradbeništvu Večje število pomeni bolj učinkovito izolacijo stavbe Enote R-vrednosti so izražene kot (hr * stopinje F * ft na kvadrat) / Btu R-vrednost enote lahko razložimo kot število ur v katerih toplotni tok ...

Energy; Solar power
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8837983', 'url' => 'SL/wind_speed_duration_curve', 'image' => '', 'title' => 'krivulja trajanja hitrosti vetra', 'tags' => array ( 0 => 'krivulja trajanja hitrosti vetra', 1 => 'Energy', 2 => 'Energy efficiency', 3 => 'U.S. DOE', 4 => '', ), 'term' => 'krivulja trajanja hitrosti vetra', 'source_id' => 467602, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Energy efficiency', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOE', ), 'lastedit' => '20150113012602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Graf, ki prikazuje porazdelitev hitrosti vetra kot vsoto števila ur v katerih hitrost vetra preseže dano hitrost vetra v enem letu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636844107005955, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wind speed duration curve', 'Company' => 'U.S. DOE', 'Definition' => 'A graph that indicates the distribution of wind speeds as a function of the cumulative number of hours that the wind speed exceeds a given wind speed in a year.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Energy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Energy efficiency', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'mara nicaru', 'Creation Date' => '2010/11/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wind_speed_duration_curve', ))

English (EN)wind speed duration curve

A graph that indicates the distribution of wind speeds as a function of the cumulative number of hours that the wind speed exceeds a given wind speed in a year.

Slovenian (SL)krivulja trajanja hitrosti vetra

Graf, ki prikazuje porazdelitev hitrosti vetra kot vsoto števila ur v katerih hitrost vetra preseže dano hitrost vetra v enem letu.

Energy; Energy efficiency
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8876984', 'url' => 'SL/fossil_fuel_₈', 'image' => '', 'title' => 'fosilno gorivo', 'tags' => array ( 0 => 'fosilno gorivo', 1 => 'Energy', 2 => 'Biofuel', 3 => 'Others', 4 => '', ), 'term' => 'fosilno gorivo', 'source_id' => 497123, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Biofuel', ), 'product' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20150122222207', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'organsko gorivo iz odmrlih rastlin ali živali, znotraj ali pod zemeljsko skorjo', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637016814813188, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fossil fuel', 'Definition' => 'organic fuel formed from the remains of plants or animals within or beneath the earth\'s crust', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Biofuel', 'Domain' => 'Other', 'Product' => 'Others', 'Creation User' => 'coulibaly', 'Creation Date' => '2010/12/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fossil_fuel_₈', ))

English (EN)fossil fuel

organic fuel formed from the remains of plants or animals within or beneath the earth's crust

Slovenian (SL)fosilno gorivo

organsko gorivo iz odmrlih rastlin ali živali, znotraj ali pod zemeljsko skorjo

Energy; Biofuel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8856010', 'url' => 'SL/solar_ventilation_preheating', 'image' => '', 'title' => 'solarno ogrevanje z ventilatorjem', 'tags' => array ( 0 => 'solarno ogrevanje z ventilatorjem', 1 => 'Energy', 2 => 'Solar power', 3 => '', ), 'term' => 'solarno ogrevanje z ventilatorjem', 'source_id' => 916114, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Solar power', ), 'lastedit' => '20150118182501', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Postopek uporabe sončne energije za segrevanje zraka, preden le-ta vstopi v prezračevalni sistem zgradbev Pri večina velikih stavb je potrebno, da velika količina zunanjega zraka (več sto kubičnih metrov na minuto) neprekinjeno vstopa v stavbo, saj se tako ohranja kakovost zraka, ki je sprejemljiva v zaprtih prostorih Med dolgo kurilno sezono v večini Severne Amerike, je potrebno zrak segreti do primerne stopnje, preden je le-ta porazdeljen po stavbi Veliko stavb se ogreva na plin, nafto ali z električnim sistemom ogrevanja Celo moderne, ekonomične gradnje pogosto uporabljajo drage električne sisteme za predgrevanje vhodnega zraka za prezračevanje', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636924806463489, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'solar ventilation preheating', 'Definition' => 'The process to use solar enerty to preheat outdoor air before it enters the ventilation system of a building. Most large buildings require a large volume (thousands of cubic feet per minute) of outdoor air to be continuously pulled into the building to maintain acceptable indoor air quality. During the long heating season in most of North America, the air needs to be heated to comfort levels before being distributed through the building. Many buildings do this with expensive gas, oil, or electric heating systems. Even efficient modern buildings often use expensive electric re-heat systems at the ventilation terminals.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Energy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Solar power', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'gary2011', 'Creation Date' => '2011/3/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'solar_ventilation_preheating', ))

English (EN)solar ventilation preheating

The process to use solar enerty to preheat outdoor air before it enters the ventilation system of a building. Most large buildings require a large volume (thousands of cubic feet per minute) of outdoor air to be continuously pulled into the building to ...

Slovenian (SL)solarno ogrevanje z ventilatorjem

Postopek uporabe sončne energije za segrevanje zraka, preden le-ta vstopi v prezračevalni sistem zgradbev Pri večina velikih stavb je potrebno, da velika količina zunanjega zraka (več sto kubičnih metrov na minuto) neprekinjeno vstopa v stavbo, saj se tako ...

Energy; Solar power
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8860806', 'url' => 'SL/biomass_₂₂', 'image' => '', 'title' => 'biomasa', 'tags' => array ( 0 => 'biomasa', 1 => 'Energy', 2 => 'Biomass', 3 => '', ), 'term' => 'biomasa', 'source_id' => 1451514, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Biomass', ), 'lastedit' => '20150120172202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Biomasa zajema proizvode, odpadke in ostanke v kmetijstvu, gozdarstvu in podobnih panogah; kot tudi biogeno frakcijo komunalnih odpadkov Masa živih organizmov na danem območju ali v danem ekosistemu ob določenem času Biomasa se lahko nanaša na biomaso organizmov, ki predstavlja maso enega ali več organizmov; ali pa na biomaso populacije, ki je masa vseh organizmov v določeni populaciji Vključuje lahko mikroorganizme, rastline ali živali Masa se lahko izrazi kot povprečna masa na enoto površine, ali pa kot celotna masa določene populacije Način merjenja biomase je odvisen od namena merjenja Včasih se biomasa obravnava kot naravna masa organizmov in situ, brez sprememb V ribolovu na lososa, na primer, lososova biomasa predstavlja celotno mokro težo, ki bi jo losos imel izven vode V drugih kontekstih se biomasa lahko izmeri kot suha organska masa, tako da se morda šteje le 30% dejanske teže; preostanek predstavlja voda V drugih primerih štejejo le biološka vlakna; zobje, kosti in lupine se odštejejo. V primerih strožje znanstvene uporabe se biomasa meri kot masa organsko vezanega ogljika (C), ki je prisoten Skupna biomasa vseh živih organizmov na zemlji znaša približno 560 milijard ton olgjika, medtek ko je celoten letni proizvod biomase nekaj nad 100 milijard ton ogljika na leto.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636946092556289, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'biomass', 'Definition' => 'Biomass refers to products, waste and residues from agriculture, forestry and related industries, as well as the biogenic fraction of industrial and municipal waste. The mass of living biological organisms in a given area or ecosystem at a given time. Biomass can refer to species biomass, which is the mass of one or more species, or to community biomass, which is the mass of all species in the community. It can include microorganisms, plants or animals. The mass can be expressed as the average mass per unit area, or as the total mass in the community. How biomass is measured depends on why it is being measured. Sometimes the biomass is regarded as the natural mass of organisms in situ, just as they are. For example, in a salmon fishery, the salmon biomass might be regarded as the total wet weight the salmon would have if they were taken out of the water. In other contexts, biomass can be measured in terms of the dried organic mass, so perhaps only 30% of the actual weight might count, the rest being water. For other purposes, only biological tissues count, and teeth, bones and shells are excluded. In stricter scientific applications, biomass is measured as the mass of organically bound carbon (C) that is present. The total live biomass on earth is about 560 billion tonnes C, and the total annual primary production of biomass is just over 100 billion tonnes C/yr.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Biomass', 'Creation User' => 'Hemera', 'Creation Date' => '2011/6/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'biomass_₂₂', ))

English (EN)biomass

Biomass refers to products, waste and residues from agriculture, forestry and related industries, as well as the biogenic fraction of industrial and municipal waste. The mass of living biological organisms in a given area or ecosystem at a given time. Biomass ...

Slovenian (SL)biomasa

Biomasa zajema proizvode, odpadke in ostanke v kmetijstvu, gozdarstvu in podobnih panogah; kot tudi biogeno frakcijo komunalnih odpadkov Masa živih organizmov na danem območju ali v danem ekosistemu ob določenem času Biomasa se lahko nanaša na biomaso ...

Energy; Biomass
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8736736', 'url' => 'SL/alternative_₄', 'image' => '', 'title' => 'alternativen', 'tags' => array ( 0 => 'alternativen', 1 => 'Energy', 2 => 'Wind energy', 3 => '', ), 'term' => 'alternativen', 'source_id' => 1822429, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Wind energy', ), 'lastedit' => '20141230183808', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ki ponuja izbiro med dvema ali več stvarmi, predlogi ali možnostmi ukrepanja.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636408786485250, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alternative', 'Definition' => 'Affording a choice of two or more things, propositions, or courses of action.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Wind energy', 'Creation User' => 'scottjacobs85', 'Creation Date' => '2011/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alternative_₄', ))

English (EN)alternative

Affording a choice of two or more things, propositions, or courses of action.

Slovenian (SL)alternativen

Ki ponuja izbiro med dvema ali več stvarmi, predlogi ali možnostmi ukrepanja.

Energy; Wind energy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8736748', 'url' => 'SL/point_₃₀', 'image' => '', 'title' => 'točka', 'tags' => array ( 0 => 'točka', 1 => 'Energy', 2 => 'Wind energy', 3 => '', ), 'term' => 'točka', 'source_id' => 1823357, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Wind energy', ), 'lastedit' => '20141230183902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Tkuzma', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mesto, prostor ali položaj, z določenim namenom ponavadi naseljen z majhnim številom ljudi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636408788582401, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'point', 'Definition' => 'A location, spot, or position, usually inhabited by a small number of people for a specific purpose.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Wind energy', 'Creation User' => 'scottjacobs85', 'Creation Date' => '2011/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'point_₃₀', ))

English (EN)point

A location, spot, or position, usually inhabited by a small number of people for a specific purpose.

Slovenian (SL)točka

Mesto, prostor ali položaj, z določenim namenom ponavadi naseljen z majhnim številom ljudi.

Energy; Wind energy