portrait

Urban

Ljubljana, Slovenia

Translate From: Bosnian (BS); Croatian (HR); English (EN); English, UK (UE); Serbian (SR)

Translate To: Slovenian (SL)

164

Words Translated

3

Terms Translated

Urban’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Urban’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '3578385', 'url' => 'SL/Sirens_₁', 'image' => '', 'title' => 'Sirene', 'tags' => array ( 0 => 'Sirene', 1 => 'Anthropology', 2 => 'Mythology', 3 => '', ), 'term' => 'Sirene', 'source_id' => 3322402, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Anthropology', ), 'category' => array ( 0 => 'Mythology', ), 'lastedit' => '20120813100833', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Urban', 'special_term' => '', 'definition' => 'V grški mitologiji so bile Sirene nevarna in zla bitja, upodobljena kot fatalne ženske, ki so s svojo omamno glasbo in petjem privabljale mornarje, da so nasledli na kamniti obali njihovega otoka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503613597290332162, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Sirens', 'Definition' => 'In Greek mythology, the Sirens were dangerous and devious creatures, portrayed as femmes fatales who lured nearby sailors with their enchanting music and voices to shipwreck on the rocky coast of their island.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Anthropology', 'Product Category' => 'Mythology', 'Creation User' => 'zengmi', 'Creation Date' => '2012/7/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Sirens_₁', ))

English (EN)Sirens

In Greek mythology, the Sirens were dangerous and devious creatures, portrayed as femmes fatales who lured nearby sailors with their enchanting music and voices to shipwreck on the rocky coast of their island.

Slovenian (SL)Sirene

V grški mitologiji so bile Sirene nevarna in zla bitja, upodobljena kot fatalne ženske, ki so s svojo omamno glasbo in petjem privabljale mornarje, da so nasledli na kamniti obali njihovega otoka.

Anthropology; Mythology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3578418', 'url' => 'SL/Leonardo_da_Vinci', 'image' => 'Mona-lisa.jpg; The-last-supper.jpg;', 'title' => 'Leonardo da Vinci', 'tags' => array ( 0 => 'Leonardo da Vinci', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Oil painting', 3 => '', ), 'term' => 'Leonardo da Vinci', 'source_id' => 345057, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Oil painting', ), 'lastedit' => '20120813101503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Urban', 'special_term' => '', 'definition' => 'Leonardo da Vinci je bil mojstrski ustvarjalec na mnogih področjih, vključujoč slikarstvo, arhitekturo, kiparstvo in inženirstvo. Med najbolj znanimi deli sta Mona Lisa (1503-1506) in Zadnja večerja (1495) Odlično je znal upodabljati tudi atmosfero, ne le temo svojega dela. Njegove podrobne risbe človeške anatomije so visoko cenje še po več kot 500 letih.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 386, 'height' => 600, '_version_' => 1503613597456007170, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Leonardo da Vinci', 'Definition' => 'Leonardo da Vinci is a master dabbled in many mediums such as painting, architecture, sculpture, and engineering. His best-known works include the Mona Lisa (1503-1506) and The Last Supper (1495). He was able to grasp not only the subject but also the atmosphere surrounding his compositions. His detailed drawings of human anatomy are still highly regarded 500 years later.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Mona-lisa.jpg; The-last-supper.jpg;', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Product Category' => 'Oil painting', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Creation User' => 'Lyne7', 'Creation Date' => '2010/10/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Leonardo_da_Vinci', ))

English (EN)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci is a master dabbled in many mediums such as painting, architecture, sculpture, and engineering. His best-known works include the Mona Lisa (1503-1506) and The Last Supper (1495). He was able to grasp not only the subject but also the ...

Slovenian (SL)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je bil mojstrski ustvarjalec na mnogih področjih, vključujoč slikarstvo, arhitekturo, kiparstvo in inženirstvo. Med najbolj znanimi deli sta Mona Lisa (1503-1506) in Zadnja večerja (1495) Odlično je znal upodabljati tudi atmosfero, ne le ...

Arts & crafts; Oil painting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3578442', 'url' => 'SL/The_Mona_Lisa', 'image' => 'Mona-lisa-1.jpg;', 'title' => 'Mona Liza', 'tags' => array ( 0 => 'Mona Liza', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Oil painting', 3 => '', ), 'term' => 'Mona Liza', 'source_id' => 345399, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Oil painting', ), 'lastedit' => '20120813102013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Urban', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mona Lisa je ena od najbolj znanih slik v vsej umetnostni zgodovini. To je doprsni portret sedeče ženske,ki jo je Leonardo da Vinci v času renesanse naslikal v oljni tehniki v Firencah v Italiji. Delo je trenutno v lasti francoske vlade in je razstavljeno v Muzeju Louvre v Parizu z naslovom portret Lise Gherardini, žene Francesca del Giocondo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 620, 'height' => 456, '_version_' => 1503613597461250048, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'The Mona Lisa', 'Definition' => 'The Mona Lisa is widely recognized as one of the most famous paintings in the history of art. It is a half-length portrait of a seated woman painted in oil by Leonardo da Vinci during the Renaissance in Florence, Italy. The work is currently owned by the Government of France and is on display at the Musée du Louvre in Paris under the title Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Mona-lisa-1.jpg;', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Product Category' => 'Oil painting', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Creation User' => 'Lyne7', 'Creation Date' => '2010/10/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Mona_Lisa', ))

English (EN)The Mona Lisa

The Mona Lisa is widely recognized as one of the most famous paintings in the history of art. It is a half-length portrait of a seated woman painted in oil by Leonardo da Vinci during the Renaissance in Florence, Italy. The work is currently owned by the ...

Slovenian (SL)Mona Liza

Mona Lisa je ena od najbolj znanih slik v vsej umetnostni zgodovini. To je doprsni portret sedeče ženske,ki jo je Leonardo da Vinci v času renesanse naslikal v oljni tehniki v Firencah v Italiji. Delo je trenutno v lasti francoske vlade in je razstavljeno v ...

Arts & crafts; Oil painting