portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '543999', 'url' => 'PL/microphone_₂', 'image' => '', 'title' => 'mikrofon', 'tags' => array ( 0 => 'mikrofon', 1 => 'Audio equipment', 2 => '', ), 'term' => 'mikrofon', 'source_id' => 505507, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Audio equipment', ), 'lastedit' => '20140109220202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599769413484547, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'microphone', 'Definition' => 'A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'mic_₀', 'Industry' => 'Audio equipment', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'microphone_₂', ))

English (EN)microphone

A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.

Polish (PL)mikrofon

Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.

Audio equipment;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180042', 'url' => 'PL/tie-in_items', 'image' => '', 'title' => 'produkty łączone', 'tags' => array ( 0 => 'produkty łączone', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'produkty łączone', 'source_id' => 567573, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130406', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321984, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tie-in items', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'related_items', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tie-in_items', ))

English (EN)tie-in items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty łączone

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174164', 'url' => 'PL/lapped', 'image' => '', 'title' => 'zdublowany', 'tags' => array ( 0 => 'zdublowany', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'zdublowany', 'source_id' => 47053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145807', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego zawodnika.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lapped', 'Definition' => 'If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for the lapped rider.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lapped', ))

English (EN)lapped

If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for ...

Polish (PL)zdublowany

Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego ...

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180040', 'url' => 'PL/pressed_cheeses', 'image' => '', 'title' => 'ser topiony', 'tags' => array ( 0 => 'ser topiony', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'ser topiony', 'source_id' => 44827, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130404', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273411, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pressed cheeses', 'Definition' => 'Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pressed_cheeses', ))

English (EN)pressed cheeses

Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.

Polish (PL)ser topiony

Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174166', 'url' => 'PL/pack', 'image' => '', 'title' => 'peleton', 'tags' => array ( 0 => 'peleton', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'peleton', 'source_id' => 47075, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793664, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pack', 'Definition' => 'This is a term used in cycling to describe the main body of riders.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pack', ))

English (EN)pack

This is a term used in cycling to describe the main body of riders.

Polish (PL)peleton

Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180039', 'url' => 'PL/conveyor', 'image' => '', 'title' => 'przenośnik taśmowy', 'tags' => array ( 0 => 'przenośnik taśmowy', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'przenośnik taśmowy', 'source_id' => 44768, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie służące do transportu materiałów, zazwyczaj za pomocą krążników i gumowej taśmy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273410, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conveyor', 'Definition' => 'A device used to transport material through the use of pulleys and usually a rubber belt.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conveyor', ))

English (EN)conveyor

A device used to transport material through the use of pulleys and usually a rubber belt.

Polish (PL)przenośnik taśmowy

Urządzenie służące do transportu materiałów, zazwyczaj za pomocą krążników i gumowej taśmy.

Mining; Coal
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163188', 'url' => 'PL/gamma_correction', 'image' => '', 'title' => 'korekcja gamma', 'tags' => array ( 0 => 'korekcja gamma', 1 => 'Advertising', 2 => 'Billboard advertising', 3 => '', ), 'term' => 'korekcja gamma', 'source_id' => 21453, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Billboard advertising', ), 'lastedit' => '20140109221603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Proces używany do korekcji jasności i wewnętrznego mikro-kontrastu obrazu video. Korekcja gamma pozwala na zmianę współczynnika najjaśniejszej do najsłabszej czerwieni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515935449091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gamma correction', 'Definition' => 'A process used with video images to correct brightness and internal micro-contrast within the image. Gamma correction allows a change of ratio between the brightest red component and weakest red.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Billboard advertising', 'Revision User' => 'Aignéis', 'Revision Date' => '2010/6/2', 'Creation User' => 'Tom the translator', 'Creation Date' => '2010/4/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gamma_correction', ))

English (EN)gamma correction

A process used with video images to correct brightness and internal micro-contrast within the image. Gamma correction allows a change of ratio between the brightest red component and weakest red.

Polish (PL)korekcja gamma

Proces używany do korekcji jasności i wewnętrznego mikro-kontrastu obrazu video. Korekcja gamma pozwala na zmianę współczynnika najjaśniejszej do najsłabszej czerwieni.

Advertising; Billboard advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174167', 'url' => 'PL/spokes', 'image' => '', 'title' => 'szprychy', 'tags' => array ( 0 => 'szprychy', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'szprychy', 'source_id' => 47119, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793665, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spokes', 'Definition' => 'The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spokes', ))

English (EN)spokes

The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.

Polish (PL)szprychy

Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180043', 'url' => 'PL/rennetting', 'image' => '', 'title' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'tags' => array ( 0 => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'source_id' => 44830, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321985, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rennetting', 'Definition' => 'A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rennetting', ))

English (EN)rennetting

A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.

Polish (PL)zaprawianie mleka podpuszczką

Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180046', 'url' => 'PL/drill', 'image' => '', 'title' => 'wiertarka', 'tags' => array ( 0 => 'wiertarka', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'wiertarka', 'source_id' => 44838, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130411', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie wykorzystujące obrotowe wiertło, służące do przebijania lub przewiercania powierzchni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321988, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'drill', 'Definition' => 'A machine that uses a rotating tool or bit to cut through or create holes in surfaces.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'drill', ))

English (EN)drill

A machine that uses a rotating tool or bit to cut through or create holes in surfaces.

Polish (PL)wiertarka

Urządzenie wykorzystujące obrotowe wiertło, służące do przebijania lub przewiercania powierzchni.

Mining; Coal