portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180046', 'url' => 'PL/drill', 'image' => '', 'title' => 'wiertarka', 'tags' => array ( 0 => 'wiertarka', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'wiertarka', 'source_id' => 44838, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130411', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie wykorzystujące obrotowe wiertło, służące do przebijania lub przewiercania powierzchni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321988, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'drill', 'Definition' => 'A machine that uses a rotating tool or bit to cut through or create holes in surfaces.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'drill', ))

English (EN)drill

A machine that uses a rotating tool or bit to cut through or create holes in surfaces.

Polish (PL)wiertarka

Urządzenie wykorzystujące obrotowe wiertło, służące do przebijania lub przewiercania powierzchni.

Mining; Coal
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174166', 'url' => 'PL/pack', 'image' => '', 'title' => 'peleton', 'tags' => array ( 0 => 'peleton', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'peleton', 'source_id' => 47075, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793664, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pack', 'Definition' => 'This is a term used in cycling to describe the main body of riders.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pack', ))

English (EN)pack

This is a term used in cycling to describe the main body of riders.

Polish (PL)peleton

Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '543999', 'url' => 'PL/microphone_₂', 'image' => '', 'title' => 'mikrofon', 'tags' => array ( 0 => 'mikrofon', 1 => 'Audio equipment', 2 => '', ), 'term' => 'mikrofon', 'source_id' => 505507, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Audio equipment', ), 'lastedit' => '20140109220202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599769413484547, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'microphone', 'Definition' => 'A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'mic_₀', 'Industry' => 'Audio equipment', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'microphone_₂', ))

English (EN)microphone

A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.

Polish (PL)mikrofon

Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.

Audio equipment;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174161', 'url' => 'PL/honk', 'image' => '', 'title' => 'Jazda na stojąco', 'tags' => array ( 0 => 'Jazda na stojąco', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'Jazda na stojąco', 'source_id' => 47040, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145805', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745088, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'honk', 'Definition' => 'To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'honk', ))

English (EN)honk

To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.

Polish (PL)Jazda na stojąco

Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174165', 'url' => 'PL/mass_start_₂', 'image' => '', 'title' => 'masowy start', 'tags' => array ( 0 => 'masowy start', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'masowy start', 'source_id' => 47059, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145809', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Wyścig, w którym wszyscy zawodnicy startują w tym samym czasie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745092, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mass start', 'Definition' => 'A race that has all of the racers starting at the same time.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mass_start_₂', ))

English (EN)mass start

A race that has all of the racers starting at the same time.

Polish (PL)masowy start

Wyścig, w którym wszyscy zawodnicy startują w tym samym czasie.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180047', 'url' => 'PL/regional_bank', 'image' => '', 'title' => 'bank lokalny', 'tags' => array ( 0 => 'bank lokalny', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => 'Bloomberg', 4 => '', ), 'term' => 'bank lokalny', 'source_id' => 43405, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'company' => array ( 0 => 'Bloomberg', ), 'lastedit' => '20140112130413', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bank działający na określonym obszarze kraju, przyjmujący depozyty i oferujący kredyty.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321989, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'regional bank', 'Definition' => 'A bank operating in a specific region of the country, taking deposits and offering loans.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Company' => 'Bloomberg', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/10', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'regional_bank', ))

English (EN)regional bank

A bank operating in a specific region of the country, taking deposits and offering loans.

Polish (PL)bank lokalny

Bank działający na określonym obszarze kraju, przyjmujący depozyty i oferujący kredyty.

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174164', 'url' => 'PL/lapped', 'image' => '', 'title' => 'zdublowany', 'tags' => array ( 0 => 'zdublowany', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'zdublowany', 'source_id' => 47053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145807', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego zawodnika.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lapped', 'Definition' => 'If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for the lapped rider.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lapped', ))

English (EN)lapped

If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for ...

Polish (PL)zdublowany

Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego ...

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163044', 'url' => 'PL/time_and_attendance_systems', 'image' => '', 'title' => 'system czasu i obecności', 'tags' => array ( 0 => 'system czasu i obecności', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'system czasu i obecności', 'source_id' => 567985, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140109214402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515100782594, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'time and attendance systems', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'An electronic system used to plan, monitor and report employees\' work hours.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'time_and_attendance_systems', ))

English (EN)time and attendance systems

An electronic system used to plan, monitor and report employees' work hours.

Polish (PL)system czasu i obecności

Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180039', 'url' => 'PL/conveyor', 'image' => '', 'title' => 'przenośnik taśmowy', 'tags' => array ( 0 => 'przenośnik taśmowy', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'przenośnik taśmowy', 'source_id' => 44768, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie służące do transportu materiałów, zazwyczaj za pomocą krążników i gumowej taśmy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273410, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conveyor', 'Definition' => 'A device used to transport material through the use of pulleys and usually a rubber belt.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conveyor', ))

English (EN)conveyor

A device used to transport material through the use of pulleys and usually a rubber belt.

Polish (PL)przenośnik taśmowy

Urządzenie służące do transportu materiałów, zazwyczaj za pomocą krążników i gumowej taśmy.

Mining; Coal
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174163', 'url' => 'PL/jersey', 'image' => '', 'title' => 'Koszulka kolarska', 'tags' => array ( 0 => 'Koszulka kolarska', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'Koszulka kolarska', 'source_id' => 47044, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145806', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Koszulka do jazdy na rowerze. Zazwyczaj posiada logo drużyny i nadruki reklamowe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745090, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'jersey', 'Definition' => 'This is a bicycling shirt. It usually has the team logo and advertising on it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'jersey', ))

English (EN)jersey

This is a bicycling shirt. It usually has the team logo and advertising on it.

Polish (PL)Koszulka kolarska

Koszulka do jazdy na rowerze. Zazwyczaj posiada logo drużyny i nadruki reklamowe.

Sports; Cycling