portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174163', 'url' => 'PL/jersey', 'image' => '', 'title' => 'Koszulka kolarska', 'tags' => array ( 0 => 'Koszulka kolarska', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'Koszulka kolarska', 'source_id' => 47044, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145806', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Koszulka do jazdy na rowerze. Zazwyczaj posiada logo drużyny i nadruki reklamowe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745090, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'jersey', 'Definition' => 'This is a bicycling shirt. It usually has the team logo and advertising on it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'jersey', ))

English (EN)jersey

This is a bicycling shirt. It usually has the team logo and advertising on it.

Polish (PL)Koszulka kolarska

Koszulka do jazdy na rowerze. Zazwyczaj posiada logo drużyny i nadruki reklamowe.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174164', 'url' => 'PL/lapped', 'image' => '', 'title' => 'zdublowany', 'tags' => array ( 0 => 'zdublowany', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'zdublowany', 'source_id' => 47053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145807', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego zawodnika.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lapped', 'Definition' => 'If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for the lapped rider.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lapped', ))

English (EN)lapped

If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for ...

Polish (PL)zdublowany

Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego ...

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163044', 'url' => 'PL/time_and_attendance_systems', 'image' => '', 'title' => 'system czasu i obecności', 'tags' => array ( 0 => 'system czasu i obecności', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'system czasu i obecności', 'source_id' => 567985, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140109214402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515100782594, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'time and attendance systems', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'An electronic system used to plan, monitor and report employees\' work hours.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'time_and_attendance_systems', ))

English (EN)time and attendance systems

An electronic system used to plan, monitor and report employees' work hours.

Polish (PL)system czasu i obecności

Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163098', 'url' => 'PL/Purchase_order', 'image' => '', 'title' => 'Zlecenie kupna', 'tags' => array ( 0 => 'Zlecenie kupna', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => 'Bloomberg', 4 => '', ), 'term' => 'Zlecenie kupna', 'source_id' => 44341, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'company' => array ( 0 => 'Bloomberg', ), 'lastedit' => '20140109215602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pisemne zlecenie zakupu wyszczególnionych towarów za określoną cenę.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515343003651, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Purchase order', 'Definition' => 'A written order to buy specified goods at a stipulated price.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Company' => 'Bloomberg', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Purchase_order', ))

English (EN)Purchase order

A written order to buy specified goods at a stipulated price.

Polish (PL)Zlecenie kupna

Pisemne zlecenie zakupu wyszczególnionych towarów za określoną cenę.

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174161', 'url' => 'PL/honk', 'image' => '', 'title' => 'Jazda na stojąco', 'tags' => array ( 0 => 'Jazda na stojąco', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'Jazda na stojąco', 'source_id' => 47040, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145805', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745088, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'honk', 'Definition' => 'To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'honk', ))

English (EN)honk

To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.

Polish (PL)Jazda na stojąco

Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180040', 'url' => 'PL/pressed_cheeses', 'image' => '', 'title' => 'ser topiony', 'tags' => array ( 0 => 'ser topiony', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'ser topiony', 'source_id' => 44827, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130404', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273411, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pressed cheeses', 'Definition' => 'Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pressed_cheeses', ))

English (EN)pressed cheeses

Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.

Polish (PL)ser topiony

Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174167', 'url' => 'PL/spokes', 'image' => '', 'title' => 'szprychy', 'tags' => array ( 0 => 'szprychy', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'szprychy', 'source_id' => 47119, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793665, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spokes', 'Definition' => 'The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spokes', ))

English (EN)spokes

The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.

Polish (PL)szprychy

Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '544001', 'url' => 'PL/loudspeaker_₁', 'image' => '', 'title' => 'głośnik', 'tags' => array ( 0 => 'głośnik', 1 => 'Audio equipment', 2 => '', ), 'term' => 'głośnik', 'source_id' => 505512, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Audio equipment', ), 'lastedit' => '20140109220205', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Elektro-akustyczny transduktor, konwertujący sygnał elektryczny na dźwięk słyszalny z odległości.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599769602228224, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'loudspeaker', 'Definition' => 'Electro-acoustic transducer that converts electrical signals into sounds loud enough to be heard at a distance.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'speaker_₀', 'Industry' => 'Audio equipment', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'loudspeaker_₁', ))

English (EN)loudspeaker

Electro-acoustic transducer that converts electrical signals into sounds loud enough to be heard at a distance.

Polish (PL)głośnik

Elektro-akustyczny transduktor, konwertujący sygnał elektryczny na dźwięk słyszalny z odległości.

Audio equipment;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174166', 'url' => 'PL/pack', 'image' => '', 'title' => 'peleton', 'tags' => array ( 0 => 'peleton', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'peleton', 'source_id' => 47075, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793664, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pack', 'Definition' => 'This is a term used in cycling to describe the main body of riders.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pack', ))

English (EN)pack

This is a term used in cycling to describe the main body of riders.

Polish (PL)peleton

Termin używany w kolarstwie, oznaczający główną, najliczniejszą grupę kolarzy.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '543999', 'url' => 'PL/microphone_₂', 'image' => '', 'title' => 'mikrofon', 'tags' => array ( 0 => 'mikrofon', 1 => 'Audio equipment', 2 => '', ), 'term' => 'mikrofon', 'source_id' => 505507, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Audio equipment', ), 'lastedit' => '20140109220202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599769413484547, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'microphone', 'Definition' => 'A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'mic_₀', 'Industry' => 'Audio equipment', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'microphone_₂', ))

English (EN)microphone

A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.

Polish (PL)mikrofon

Urządzenie (transduktor) używane do konwersji fali dźwiękowej na zmienny prąd elektryczny; z reguły podłączane do wzmacniacza w celu nagrania dźwięku lub transmisji.

Audio equipment;