portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174161', 'url' => 'PL/honk', 'image' => '', 'title' => 'Jazda na stojąco', 'tags' => array ( 0 => 'Jazda na stojąco', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'Jazda na stojąco', 'source_id' => 47040, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145805', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745088, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'honk', 'Definition' => 'To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'honk', ))

English (EN)honk

To ride standing up. This is so the rider can gain more power with his upper legs.

Polish (PL)Jazda na stojąco

Jazda na rowerze na stojąco. Dzięki tego typu jeździe rowerzysta może wykorzystać więcej siły ud.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180040', 'url' => 'PL/pressed_cheeses', 'image' => '', 'title' => 'ser topiony', 'tags' => array ( 0 => 'ser topiony', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'ser topiony', 'source_id' => 44827, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130404', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273411, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pressed cheeses', 'Definition' => 'Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pressed_cheeses', ))

English (EN)pressed cheeses

Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.

Polish (PL)ser topiony

Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180041', 'url' => 'PL/related_items', 'image' => '', 'title' => 'produkty powiązane', 'tags' => array ( 0 => 'produkty powiązane', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'produkty powiązane', 'source_id' => 567580, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130405', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty łączone', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273412, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'related items', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'tie-in_items', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'related_items', ))

English (EN)related items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty powiązane

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty łączone

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180042', 'url' => 'PL/tie-in_items', 'image' => '', 'title' => 'produkty łączone', 'tags' => array ( 0 => 'produkty łączone', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'produkty łączone', 'source_id' => 567573, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130406', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321984, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tie-in items', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'related_items', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tie-in_items', ))

English (EN)tie-in items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty łączone

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163098', 'url' => 'PL/Purchase_order', 'image' => '', 'title' => 'Zlecenie kupna', 'tags' => array ( 0 => 'Zlecenie kupna', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => 'Bloomberg', 4 => '', ), 'term' => 'Zlecenie kupna', 'source_id' => 44341, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'company' => array ( 0 => 'Bloomberg', ), 'lastedit' => '20140109215602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pisemne zlecenie zakupu wyszczególnionych towarów za określoną cenę.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515343003651, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Purchase order', 'Definition' => 'A written order to buy specified goods at a stipulated price.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Company' => 'Bloomberg', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Purchase_order', ))

English (EN)Purchase order

A written order to buy specified goods at a stipulated price.

Polish (PL)Zlecenie kupna

Pisemne zlecenie zakupu wyszczególnionych towarów za określoną cenę.

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180043', 'url' => 'PL/rennetting', 'image' => '', 'title' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'tags' => array ( 0 => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'source_id' => 44830, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321985, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rennetting', 'Definition' => 'A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rennetting', ))

English (EN)rennetting

A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.

Polish (PL)zaprawianie mleka podpuszczką

Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163044', 'url' => 'PL/time_and_attendance_systems', 'image' => '', 'title' => 'system czasu i obecności', 'tags' => array ( 0 => 'system czasu i obecności', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'system czasu i obecności', 'source_id' => 567985, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140109214402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515100782594, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'time and attendance systems', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'An electronic system used to plan, monitor and report employees\' work hours.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'time_and_attendance_systems', ))

English (EN)time and attendance systems

An electronic system used to plan, monitor and report employees' work hours.

Polish (PL)system czasu i obecności

Elektroniczny system używany do planowania, monitoringu i informowania o godzinach pracy pracowników.

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180044', 'url' => 'PL/reflation', 'image' => '', 'title' => 'reflacja', 'tags' => array ( 0 => 'reflacja', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => 'Bloomberg', 4 => '', ), 'term' => 'reflacja', 'source_id' => 43363, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'company' => array ( 0 => 'Bloomberg', ), 'lastedit' => '20140112130409', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Działanie rządowe w ramach polityki pieniężnej, powodujące odwrócenie procesu deflacji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321986, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'reflation', 'Definition' => 'Government monetary action that causes a reversal of deflation.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Company' => 'Bloomberg', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/10', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'reflation', ))

English (EN)reflation

Government monetary action that causes a reversal of deflation.

Polish (PL)reflacja

Działanie rządowe w ramach polityki pieniężnej, powodujące odwrócenie procesu deflacji.

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174164', 'url' => 'PL/lapped', 'image' => '', 'title' => 'zdublowany', 'tags' => array ( 0 => 'zdublowany', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'zdublowany', 'source_id' => 47053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145807', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego zawodnika.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567446745091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lapped', 'Definition' => 'If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for the lapped rider.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lapped', ))

English (EN)lapped

If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for ...

Polish (PL)zdublowany

Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego ...

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180045', 'url' => 'PL/drift_₂', 'image' => '', 'title' => 'sztolnia', 'tags' => array ( 0 => 'sztolnia', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'sztolnia', 'source_id' => 44834, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130410', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Poziome wyrobisko korytarzowe w kopalni, ułożone równolegle do złóż kopaliny użytecznej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321987, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'drift', 'Definition' => 'A horizontal underground passageway in a mine that follows parallel to a vein.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'drift_₂', ))

English (EN)drift

A horizontal underground passageway in a mine that follows parallel to a vein.

Polish (PL)sztolnia

Poziome wyrobisko korytarzowe w kopalni, ułożone równolegle do złóż kopaliny użytecznej.

Mining; Coal