portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163064', 'url' => 'PL/Picosecond', 'image' => '', 'title' => 'Pikosekunda', 'tags' => array ( 0 => 'Pikosekunda', 1 => 'Industrial machinery', 2 => 'Laser equipment', 3 => '', ), 'term' => 'Pikosekunda', 'source_id' => 25586, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Industrial machinery', ), 'category' => array ( 0 => 'Laser equipment', ), 'lastedit' => '20140109214803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Okres czasu równy jednej bilionowej sekundy (10 do potęgi -12 sekundy).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515335663620, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Picosecond', 'Definition' => 'A period of time equal to 10-12 seconds.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Industrial machinery', 'Product Category' => 'Laser equipment', 'Creation User' => 'Gorgel', 'Creation Date' => '2010/05/17', 'Revision User' => 'Gorgel', 'Revision Date' => '2010/05/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Picosecond', ))

English (EN)Picosecond

A period of time equal to 10-12 seconds.

Polish (PL)Pikosekunda

Okres czasu równy jednej bilionowej sekundy (10 do potęgi -12 sekundy).

Industrial machinery; Laser equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180049', 'url' => 'PL/break-even_point_₅', 'image' => '', 'title' => 'próg rentowności / punkt wyrównania', 'tags' => array ( 0 => 'próg rentowności / punkt wyrównania', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'próg rentowności / punkt wyrównania', 'source_id' => 568047, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130414', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termin w księgowości obrazujący sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596882370561, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'break-even point', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'An accounting term used to distinguish the point at which gross sales equal operating costs.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'break-even_point_₅', ))

English (EN)break-even point

An accounting term used to distinguish the point at which gross sales equal operating costs.

Polish (PL)próg rentowności / punkt wyrównania

Termin w księgowości obrazujący sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne.

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7174167', 'url' => 'PL/spokes', 'image' => '', 'title' => 'szprychy', 'tags' => array ( 0 => 'szprychy', 1 => 'Sports', 2 => 'Cycling', 3 => '', ), 'term' => 'szprychy', 'source_id' => 47119, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Cycling', ), 'lastedit' => '20140111145812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629567447793665, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spokes', 'Definition' => 'The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Cycling', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spokes', ))

English (EN)spokes

The hard metal wire that is inside the wheel that goes between the hub and the rim.

Polish (PL)szprychy

Sztywny metalowy drut w kole roweru, który łączy piastę z obręczą.

Sports; Cycling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7163188', 'url' => 'PL/gamma_correction', 'image' => '', 'title' => 'korekcja gamma', 'tags' => array ( 0 => 'korekcja gamma', 1 => 'Advertising', 2 => 'Billboard advertising', 3 => '', ), 'term' => 'korekcja gamma', 'source_id' => 21453, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Billboard advertising', ), 'lastedit' => '20140109221603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Proces używany do korekcji jasności i wewnętrznego mikro-kontrastu obrazu video. Korekcja gamma pozwala na zmianę współczynnika najjaśniejszej do najsłabszej czerwieni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629515935449091, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gamma correction', 'Definition' => 'A process used with video images to correct brightness and internal micro-contrast within the image. Gamma correction allows a change of ratio between the brightest red component and weakest red.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Billboard advertising', 'Revision User' => 'Aignéis', 'Revision Date' => '2010/6/2', 'Creation User' => 'Tom the translator', 'Creation Date' => '2010/4/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gamma_correction', ))

English (EN)gamma correction

A process used with video images to correct brightness and internal micro-contrast within the image. Gamma correction allows a change of ratio between the brightest red component and weakest red.

Polish (PL)korekcja gamma

Proces używany do korekcji jasności i wewnętrznego mikro-kontrastu obrazu video. Korekcja gamma pozwala na zmianę współczynnika najjaśniejszej do najsłabszej czerwieni.

Advertising; Billboard advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180042', 'url' => 'PL/tie-in_items', 'image' => '', 'title' => 'produkty łączone', 'tags' => array ( 0 => 'produkty łączone', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'produkty łączone', 'source_id' => 567573, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130406', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321984, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tie-in items', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'related_items', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tie-in_items', ))

English (EN)tie-in items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty łączone

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane

Retail; Supermarkets
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180045', 'url' => 'PL/drift_₂', 'image' => '', 'title' => 'sztolnia', 'tags' => array ( 0 => 'sztolnia', 1 => 'Mining', 2 => 'Coal', 3 => '', ), 'term' => 'sztolnia', 'source_id' => 44834, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Mining', ), 'category' => array ( 0 => 'Coal', ), 'lastedit' => '20140112130410', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Poziome wyrobisko korytarzowe w kopalni, ułożone równolegle do złóż kopaliny użytecznej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321987, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'drift', 'Definition' => 'A horizontal underground passageway in a mine that follows parallel to a vein.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Mining', 'Other Reference' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Coal', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'drift_₂', ))

English (EN)drift

A horizontal underground passageway in a mine that follows parallel to a vein.

Polish (PL)sztolnia

Poziome wyrobisko korytarzowe w kopalni, ułożone równolegle do złóż kopaliny użytecznej.

Mining; Coal
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180043', 'url' => 'PL/rennetting', 'image' => '', 'title' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'tags' => array ( 0 => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'zaprawianie mleka podpuszczką', 'source_id' => 44830, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596881321985, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rennetting', 'Definition' => 'A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rennetting', ))

English (EN)rennetting

A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.

Polish (PL)zaprawianie mleka podpuszczką

Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4808469', 'url' => 'PL/floccinaucinihilipilification', 'image' => 'floccinaucinihilipil-1358761650.png;', 'title' => 'floccinaucinihilipilification', 'tags' => array ( 0 => 'floccinaucinihilipilification', 1 => 'Language', 2 => 'Slang', 3 => '', ), 'term' => 'floccinaucinihilipilification', 'source_id' => 4807875, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Slang', ), 'lastedit' => '20140109195712', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Fikcyjne słowo, wymyślone przez uczniów Eton College, niezależnej brytyjskiej szkoły internatowej. Zostało zbudowane z kilku łacińskich trzonów - flocci (wełniany), nauci (błahostka), nihili (nic), pili (włos) - charakteryzujących się wspólnym elementem znaczeniowym: trywialnością. Właśnie to znaczenie trywialności przypisuje się fikcyjnemu słowu. Praktycznie nieużywane, stosowane jedynie jako żart środowiskowy w grupach osób znających znaczenie wyrazu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 460, 'height' => 234, '_version_' => 1503619117021659136, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'floccinaucinihilipilification', 'Definition' => 'A fake word created by students at Eton College, the British independent boarding school. The word is derived from a selection of latin stems - flocci (woolen), nauci (a trifle), nihili (nothing), pili (a hair). They all share a common meaning of triviality, which is what the extended word also means. In practice it is never used, except as an in-joke to others who know of the meaning.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'floccinaucinihilipil-1358761650.png;', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Slang', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'Adam.ONeill', 'Creation Date' => '2013/1/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'floccinaucinihilipilification', ))

English (EN)floccinaucinihilipilification

A fake word created by students at Eton College, the British independent boarding school. The word is derived from a selection of latin stems - flocci (woolen), nauci (a trifle), nihili (nothing), pili (a hair). They all share a common meaning of triviality, ...

Polish (PL)floccinaucinihilipilification

Fikcyjne słowo, wymyślone przez uczniów Eton College, niezależnej brytyjskiej szkoły internatowej. Zostało zbudowane z kilku łacińskich trzonów - flocci (wełniany), nauci (błahostka), nihili (nic), pili (włos) - charakteryzujących się wspólnym elementem ...

Language; Slang
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180040', 'url' => 'PL/pressed_cheeses', 'image' => '', 'title' => 'ser topiony', 'tags' => array ( 0 => 'ser topiony', 1 => 'Dairy products', 2 => 'Cheese', 3 => '', ), 'term' => 'ser topiony', 'source_id' => 44827, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Dairy products', ), 'category' => array ( 0 => 'Cheese', ), 'lastedit' => '20140112130404', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273411, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pressed cheeses', 'Definition' => 'Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dairy products', 'Product Category' => 'Cheese', 'Revision User' => 'Eeugene', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Eeugene', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pressed_cheeses', ))

English (EN)pressed cheeses

Cheeses that have been pressed to further expel whey. Gouda and Parmigiano-Reggiano are good examples of pressed cheeses.

Polish (PL)ser topiony

Sery, które są topione w celu dalszego wyzbycia się białka. Gouda oraz Parmigiano-Reggiano są dobrymi przykładami serów topionych.

Dairy products; Cheese
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7180041', 'url' => 'PL/related_items', 'image' => '', 'title' => 'produkty powiązane', 'tags' => array ( 0 => 'produkty powiązane', 1 => 'Retail', 2 => 'Supermarkets', 3 => 'FMI', 4 => '', ), 'term' => 'produkty powiązane', 'source_id' => 567580, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Retail', ), 'category' => array ( 0 => 'Supermarkets', ), 'company' => array ( 0 => 'FMI', ), 'lastedit' => '20140112130405', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'dawidciesla', 'special_term' => '', 'definition' => 'Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty łączone', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629596880273412, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'related items', 'Company' => 'FMI', 'Definition' => 'Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Retail', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Supermarkets', 'Synonym' => 'tie-in_items', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'nicole.m', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'related_items', ))

English (EN)related items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty powiązane

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty łączone

Retail; Supermarkets