portrait

laluse

Bordeaux, France

Translate From: English (EN); Japanese (JA); Russian (RU)

Translate To: Latvian (LV)

603

Words Translated

52

Terms Translated

laluse’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent laluse’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '3802153', 'url' => 'LV/custody_₄', 'image' => '', 'title' => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 'tags' => array ( 0 => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 'source_id' => 1477516, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120917125911', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => '1. Sargāšanas darbība vai tiesības, īpaši tiesas piešķirtas šāda veida tiesības. 2. Rūpes, pārraudzība un kontrole, kas ir atbildīgās personas veiktas. 3. Aizturēšanas vai apsardzībā turēšanas stāvoklis, īpaši policijas veikts.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614565977423872, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'custody', 'Definition' => '1. The act or right of guarding, especially such a right granted by a court. 2. Care, supervision, and control exerted by one in charge. 3. The state of being detained or held under guard, especially by the police.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'erika10', 'Creation Date' => '2011/7/15', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'custody_₄', ))

English (EN)custody

1. The act or right of guarding, especially such a right granted by a court. 2. Care, supervision, and control exerted by one in charge. 3. The state of being detained or held under guard, especially by the police.

Latvian (LV)uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums

1. Sargāšanas darbība vai tiesības, īpaši tiesas piešķirtas šāda veida tiesības. 2. Rūpes, pārraudzība un kontrole, kas ir atbildīgās personas veiktas. 3. Aizturēšanas vai apsardzībā turēšanas stāvoklis, īpaši policijas veikts.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3802157', 'url' => 'LV/recess_₂', 'image' => '', 'title' => 'Pārtraukums', 'tags' => array ( 0 => 'Pārtraukums', 1 => 'Law', 2 => 'European law', 3 => '', ), 'term' => 'Pārtraukums', 'source_id' => 1519767, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'European law', ), 'lastedit' => '20120917125915', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pārtraukums tiesas vai likumdošanas procesā, kurā tiesvedība ir uz laiku pārtraukta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614565979521024, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'recess', 'Definition' => 'A break in a court or legislative session in which official proceedings are suspended for a short time.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'European law', 'Creation User' => 'Noor', 'Creation Date' => '2011/8/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'recess_₂', ))

English (EN)recess

A break in a court or legislative session in which official proceedings are suspended for a short time.

Latvian (LV)Pārtraukums

Pārtraukums tiesas vai likumdošanas procesā, kurā tiesvedība ir uz laiku pārtraukta.

Law; European law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3187421', 'url' => 'LV/coffee_longevity', 'image' => 'coffee-longevity-1339670144.jpg;', 'title' => 'kafijas ilgmūžība', 'tags' => array ( 0 => 'kafijas ilgmūžība', 1 => 'Beverages', 2 => 'Coffee', 3 => '', ), 'term' => 'kafijas ilgmūžība', 'source_id' => 3186856, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Beverages', ), 'category' => array ( 0 => 'Coffee', ), 'lastedit' => '20120917090538', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuri kafiju nedzer. Pētījumā, kurā iesaistīti aptuveni 400 000 cilvēku, konstatēts, ka vīriešiem, kuri izdzer vismaz sešas tases kafijas dienā, ir par 10 procentiem mazāka iespēja nomirt 14 gadu laikā. Sievietēm tā bija pat zemāka, par 15 procentiem mazāka kā kafijas nelietotājiem. Visplašāk pētītā sastāvdaļa — kofeīns — neparādījās pētījuma rezultātos. Rezultāti ir pretrunā ar iepriekšējiem pētījumiem par kafijas patēriņu, tā kā kofeīns tika saistīts ar sliktā holesterīna un asins spiediena līmeņa paaugstināšanos vismaz īstermiņā, un tie savukārt var palielināt sirds slimību risku. Zinātnieki tāpat uzzināja, ka nezināmu iemeslu dēļ kafijas lietotājiem bija augstāki vēža rādītāji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 800, 'height' => 600, '_version_' => 1503611868811362308, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'coffee longevity', 'Definition' => 'The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn\'t drink coffee. The study, involving some 400,000 people, found that men who drank at least six cups of coffee a day had a 10 percent lower chance of dying over the 14-year period. For women it was even lower, 15 percent lower than non-coffee drinkers. The most widely studied ingredient — caffeine — didn\'t play a role in the study\'s results. The results contradicted previous studies concerning coffee consumption as caffeine was linked to increased level of bad cholesterol and blood pressure at least in the short-term, and those in turn could raise the risk of heart disease. Scientists also learned that cancer rates were higher among coffee drinkers for some unknown reasons.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'coffee-longevity-1339670144.jpg;', 'Industry' => 'Beverages', 'Product Category' => 'Coffee', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Raphael H', 'Creation Date' => '2012/6/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'coffee_longevity', ))

English (EN)coffee longevity

The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn't ...

Latvian (LV)kafijas ilgmūžība

Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ...

Beverages; Coffee
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2820288', 'url' => 'LV/T-ray', 'image' => '60247447 60247446-1337234198.jpg;', 'title' => 'T-stari', 'tags' => array ( 0 => 'T-stari', 1 => 'Wireless technologies', 2 => 'Wireless telecommunications', 3 => '', ), 'term' => 'T-stari', 'source_id' => 2819975, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Wireless technologies', ), 'category' => array ( 0 => 'Wireless telecommunications', ), 'lastedit' => '20120527102702', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'T-stari ir jauns bezvadu datu pārraides veids terahercu joslā, kas nesen izmēģināts Japānā. Datu ātrums ir 20 reizes lielāks kā labākais visbiežāk lietotais bezvadu standarts un varētu sasniegt pārūtīšanas ātrumu līdz 100 Gb/sekundē. Tas ir piecpadsmit reizes vairāk nekā šobrīd izstrādes stadijā esošai labākajai pārraides ierīcei. Pašlaik T-stariem ir tikai 10 metru liels rādiuss un tie paliek telekomunikāciju uzņēmumu nereglamentēti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 304, 'height' => 171, '_version_' => 1503610176562790402, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'T-ray', 'Definition' => 'T-rays are a new form of wireless data transmission in the terahertz band, which have recently been tested in Japan. The data rate is 20 times higher than the best commonly used wi-fi standard and could see a transfer rate of 100Gb/second. This is fifteen times higher than the best transmission device currently under development. At the moment, T-rays only have a range of 10 metres and remain unregulated by telecommunications companies.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => '60247447 60247446-1337234198.jpg;', 'Industry' => 'Wireless technologies', 'Product Category' => 'Wireless telecommunications', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'ateare', 'Creation Date' => '2012/5/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'T-ray', ))

English (EN)T-ray

T-rays are a new form of wireless data transmission in the terahertz band, which have recently been tested in Japan. The data rate is 20 times higher than the best commonly used wi-fi standard and could see a transfer rate of 100Gb/second. This is fifteen ...

Latvian (LV)T-stari

T-stari ir jauns bezvadu datu pārraides veids terahercu joslā, kas nesen izmēģināts Japānā. Datu ātrums ir 20 reizes lielāks kā labākais visbiežāk lietotais bezvadu standarts un varētu sasniegt pārūtīšanas ātrumu līdz 100 Gb/sekundē. Tas ir piecpadsmit reizes ...

Wireless technologies; Wireless telecommunications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3892294', 'url' => 'LV/assignee_₇', 'image' => '', 'title' => 'cesionārs', 'tags' => array ( 0 => 'cesionārs', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'cesionārs', 'source_id' => 1574984, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120927104016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Puse, kurai vara vai īpašums (un ar tiem saistītie pienākumi un tiesības) ir cita (cedenta)piešķirts ar cesijas līgumu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614965009874947, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'assignee', 'Definition' => 'Party to whom a power or property (and associated obligations and rights) are transferred by another (the assignor) under an assignment.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'assignee_₇', ))

English (EN)assignee

Party to whom a power or property (and associated obligations and rights) are transferred by another (the assignor) under an assignment.

Latvian (LV)cesionārs

Puse, kurai vara vai īpašums (un ar tiem saistītie pienākumi un tiesības) ir cita (cedenta)piešķirts ar cesijas līgumu.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3802154', 'url' => 'LV/dictum_₁', 'image' => '', 'title' => 'Tiesneša domas', 'tags' => array ( 0 => 'Tiesneša domas', 1 => 'Law', 2 => 'European law', 3 => '', ), 'term' => 'Tiesneša domas', 'source_id' => 1519738, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'European law', ), 'lastedit' => '20120917125911', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tiesneša veikts paziņojums vai novērojums par lietu, kura nav tiesas atzinuma oficiāla daļa, neietver tiesas lēmumu un nav juridiski saistoša.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614565978472448, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dictum', 'Definition' => 'A statement or observation made by a judge about a case that is not an official part of a judicial opinion ,does not embody the court’s decision, and is not binding. PL. dicta.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'European law', 'Creation User' => 'Noor', 'Creation Date' => '2011/8/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dictum_₁', ))

English (EN)dictum

A statement or observation made by a judge about a case that is not an official part of a judicial opinion ,does not embody the court’s decision, and is not binding. PL. dicta.

Latvian (LV)Tiesneša domas

Tiesneša veikts paziņojums vai novērojums par lietu, kura nav tiesas atzinuma oficiāla daļa, neietver tiesas lēmumu un nav juridiski saistoša.

Law; European law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3815961', 'url' => 'LV/architect_₂', 'image' => '', 'title' => 'arhitekts', 'tags' => array ( 0 => 'arhitekts', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'arhitekts', 'source_id' => 1574967, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120918140646', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kvalificēts profesionālis, kurš projektē un pārskata ēku vai citu celtņu būvi. Skatīt arī sistēmu arhitekts.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614621985013765, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'architect', 'Definition' => 'Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'architect_₂', ))

English (EN)architect

Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.

Latvian (LV)arhitekts

Kvalificēts profesionālis, kurš projektē un pārskata ēku vai citu celtņu būvi. Skatīt arī sistēmu arhitekts.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3802198', 'url' => 'LV/about', 'image' => '', 'title' => 'apmēram', 'tags' => array ( 0 => 'apmēram', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'apmēram', 'source_id' => 1574860, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120917130329', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nav ļoti precīzs. Komercdokumentos ir pieņemts, ka \\"apmēram\\" nozīmē ne lielāku, ne mazāku atšķirību (pielaidi) par 10 procentiem no noteiktās summas, daudzuma vai vienības cenas. Skatīt arī aptuveni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614565986861058, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'about', 'Definition' => 'Not very exact. In commercial documents, \'about\' is taken to mean a difference (tolerance) not more or less than 10 percent of the stipulated amount, quantity, or unit price. See also approximately.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'about', ))

English (EN)about

Not very exact. In commercial documents, 'about' is taken to mean a difference (tolerance) not more or less than 10 percent of the stipulated amount, quantity, or unit price. See also approximately.

Latvian (LV)apmēram

Nav ļoti precīzs. Komercdokumentos ir pieņemts, ka \"apmēram\" nozīmē ne lielāku, ne mazāku atšķirību (pielaidi) par 10 procentiem no noteiktās summas, daudzuma vai vienības cenas. Skatīt arī aptuveni.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3892293', 'url' => 'LV/assign_₆', 'image' => '', 'title' => 'nozīmēt', 'tags' => array ( 0 => 'nozīmēt', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'nozīmēt', 'source_id' => 1574983, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120927104015', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nodot vai pārcelt intereses un/vai atbildību citam tādā veidā, ka saņēmējam (cesionāram) ir tādi paši pienākumi un tiesības kā devējam (cedentam).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614965009874946, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'assign', 'Definition' => 'Give or transfer interest and/or responsibility to another in a manner the receiver (asignee) has the same obligations and rights as the giver (assignor).', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'assign_₆', ))

English (EN)assign

Give or transfer interest and/or responsibility to another in a manner the receiver (asignee) has the same obligations and rights as the giver (assignor).

Latvian (LV)nozīmēt

Nodot vai pārcelt intereses un/vai atbildību citam tādā veidā, ka saņēmējam (cesionāram) ir tādi paši pienākumi un tiesības kā devējam (cedentam).

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3892297', 'url' => 'LV/authorized_person_₁', 'image' => '', 'title' => 'pilnvarotā persona', 'tags' => array ( 0 => 'pilnvarotā persona', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'pilnvarotā persona', 'source_id' => 1574988, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120927104019', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kurai ir formāli un pienācīgi atļauts pildīt noteiktus pienākmus saistībā ar amatu vai vienošanos, vai līgumu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614965010923521, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'authorized person', 'Definition' => 'Who is formally and properly empowered to perform specified duties associated with an office or an agreement or contract.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'authorized_person_₁', ))

English (EN)authorized person

Who is formally and properly empowered to perform specified duties associated with an office or an agreement or contract.

Latvian (LV)pilnvarotā persona

Kurai ir formāli un pienācīgi atļauts pildīt noteiktus pienākmus saistībā ar amatu vai vienošanos, vai līgumu.

Law; Contracts