portrait

laluse

Bordeaux, France

Translate From: English (EN); Japanese (JA); Russian (RU)

Translate To: Latvian (LV)

603

Words Translated

52

Terms Translated

laluse’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent laluse’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '3190401', 'url' => 'LV/active_antenna', 'image' => '', 'title' => 'aktīvā antena', 'tags' => array ( 0 => 'aktīvā antena', 1 => 'Telecommunications', 2 => 'GPS (global positioning system)', 3 => 'Garmin', 4 => '', ), 'term' => 'aktīvā antena', 'source_id' => 64072, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Telecommunications', ), 'category' => array ( 0 => 'GPS (global positioning system)', ), 'company' => array ( 0 => 'Garmin', ), 'lastedit' => '20120614192005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Antena, kas palielina GPS signālu pirms tā nosūtīšanas uztvērējam.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503611883739938816, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'active antenna', 'Definition' => 'An antenna that amplifies the GPS signal before sending it to the receiver.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Telecommunications', 'Product Category' => 'GPS (global positioning system)', 'Company' => 'Garmin', 'Revision User' => 'Daveab', 'Revision Date' => '2010/6/22', 'Creation User' => 'Daveab', 'Creation Date' => '2010/6/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_antenna', ))

English (EN)active antenna

An antenna that amplifies the GPS signal before sending it to the receiver.

Latvian (LV)aktīvā antena

Antena, kas palielina GPS signālu pirms tā nosūtīšanas uztvērējam.

Telecommunications; GPS (global positioning system)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3892297', 'url' => 'LV/authorized_person_₁', 'image' => '', 'title' => 'pilnvarotā persona', 'tags' => array ( 0 => 'pilnvarotā persona', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'pilnvarotā persona', 'source_id' => 1574988, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120927104019', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kurai ir formāli un pienācīgi atļauts pildīt noteiktus pienākmus saistībā ar amatu vai vienošanos, vai līgumu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614965010923521, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'authorized person', 'Definition' => 'Who is formally and properly empowered to perform specified duties associated with an office or an agreement or contract.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'authorized_person_₁', ))

English (EN)authorized person

Who is formally and properly empowered to perform specified duties associated with an office or an agreement or contract.

Latvian (LV)pilnvarotā persona

Kurai ir formāli un pienācīgi atļauts pildīt noteiktus pienākmus saistībā ar amatu vai vienošanos, vai līgumu.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2968070', 'url' => 'LV/component_₉', 'image' => '', 'title' => 'komponents; sastāvdaļa', 'tags' => array ( 0 => 'komponents; sastāvdaļa', 1 => 'Computer', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Microsoft', 4 => '', ), 'term' => 'komponents; sastāvdaļa', 'source_id' => 157443, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20120525182201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aparatūras vai programmatūras elements, kas ir lielākas sistēmas vai struktūras daļa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503610846706663430, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'component', 'Company' => 'Microsoft', 'Definition' => 'A hardware or software element that is part of a larger system or structure.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Computer', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Romain', 'Creation Date' => '2010/8/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'component_₉', ))

English (EN)component

A hardware or software element that is part of a larger system or structure.

Latvian (LV)komponents; sastāvdaļa

Aparatūras vai programmatūras elements, kas ir lielākas sistēmas vai struktūras daļa.

Computer; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3259367', 'url' => 'LV/WikiLeaks', 'image' => 'WikiLeaks.png;', 'title' => 'WikiLeaks', 'tags' => array ( 0 => 'WikiLeaks', 1 => 'Online services', 2 => 'News sites', 3 => '', ), 'term' => 'WikiLeaks', 'source_id' => 487652, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'News sites', ), 'lastedit' => '20121030190734', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Starptautiska bezpeļņas mediju vietne, kas publicē un komentē noplūdinātus dokumentus, kas apliecina valdības un korporatīvās darbības pārkāpumus. Šī vietne biedē valdības visā pasaulē, un tā daudzās valstīs ir melnajā sarakstā.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 237, 'height' => 547, '_version_' => 1503612193945419778, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'WikiLeaks', 'Definition' => 'An international, not--profit media site, which publishes and comments on leaked documents alleging government and corporate misconduct. The site is feared by governments across the world, and is blacklisted in many countries.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'WikiLeaks.png;', 'Industry' => 'Online services', 'Product Category' => 'News sites', 'Domain' => 'Marketing', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/11/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'WikiLeaks', ))

English (EN)WikiLeaks

An international, not--profit media site, which publishes and comments on leaked documents alleging government and corporate misconduct. The site is feared by governments across the world, and is blacklisted in many countries.

Latvian (LV)WikiLeaks

Starptautiska bezpeļņas mediju vietne, kas publicē un komentē noplūdinātus dokumentus, kas apliecina valdības un korporatīvās darbības pārkāpumus. Šī vietne biedē valdības visā pasaulē, un tā daudzās valstīs ir melnajā sarakstā.

Online services; News sites
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2655906', 'url' => 'LV/a_OK', 'image' => '', 'title' => 'Super-duper', 'tags' => array ( 0 => 'Super-duper', 1 => 'Language', 2 => 'Idioms', 3 => '', ), 'term' => 'Super-duper', 'source_id' => 2587083, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Idioms', ), 'lastedit' => '20120525180835', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ja iet super-duper, tad viss ir pilnīgā kārtībā.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503609376818069506, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'If things are a OK, they are absolutely fine.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Idioms', 'Creation User' => 'MHopkins', 'Creation Date' => '2012/4/29', 'Term' => 'a OK', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'a_OK', ))

English (EN)a OK

If things are a OK, they are absolutely fine.

Latvian (LV)Super-duper

Ja iet super-duper, tad viss ir pilnīgā kārtībā.

Language; Idioms
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2149906', 'url' => 'LV/Michael_Anderson', 'image' => 'anderson-1339699954.gif', 'title' => 'Maikls Andersons', 'tags' => array ( 0 => 'Maikls Andersons', 1 => 'Astronomy', 2 => 'General astronomy', 3 => '', ), 'term' => 'Maikls Andersons', 'source_id' => 2138618, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Astronomy', ), 'category' => array ( 0 => 'General astronomy', ), 'lastedit' => '20120614185236', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Maikls Filips Andersons (25.12.1959. – 01.02.2003.) bija Amerikas Savienoto valstu pulkvežleitnants (USAF) un NASA kosmonauts, kas gāja bojā kosmosa kuģa "Columbia" katastrofā, kad kuģis saira pēc atgriešanās zemes atmosfērā.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 115, 'height' => 150, '_version_' => 1503606958045790209, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Michael Philip Anderson (December 25, 1959 – February 1, 2003) was a United States Lieutenant Colonel (USAF) and NASA astronaut, who was killed in the Space Shuttle Columbia disaster when the craft disintegrated after reentry into the Earth\'s atmosphere.', 'Industry' => 'Astronomy', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'General astronomy', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'francois.bartsch', 'Creation Date' => '2012/3/22', 'Term' => 'Michael Anderson', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Michael_Anderson', ))

English (EN)Michael Anderson

Michael Philip Anderson (December 25, 1959 – February 1, 2003) was a United States Lieutenant Colonel (USAF) and NASA astronaut, who was killed in the Space Shuttle Columbia disaster when the craft disintegrated after reentry into the Earth's atmosphere.

Latvian (LV)Maikls Andersons

Maikls Filips Andersons (25.12.1959. – 01.02.2003.) bija Amerikas Savienoto valstu pulkvežleitnants (USAF) un NASA kosmonauts, kas gāja bojā kosmosa kuģa "Columbia" katastrofā, kad kuģis saira pēc atgriešanās zemes atmosfērā.

Astronomy; General astronomy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2968120', 'url' => 'LV/course_over_ground_(COG)', 'image' => '', 'title' => 'virszemes kurss', 'tags' => array ( 0 => 'virszemes kurss', 1 => 'Telecommunications', 2 => 'GPS (global positioning system)', 3 => 'Garmin', 4 => '', ), 'term' => 'virszemes kurss', 'source_id' => 106642, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Telecommunications', ), 'category' => array ( 0 => 'GPS (global positioning system)', ), 'company' => array ( 0 => 'Garmin', ), 'lastedit' => '20120525214006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kustību virziens atkarībā pret zemes pozīciju.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503610846955175939, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'course over ground (COG)', 'Definition' => 'Your direction of movement relative to a ground position.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Telecommunications', 'Product Category' => 'GPS (global positioning system)', 'Company' => 'Garmin', 'Revision User' => 'Daveab', 'Revision Date' => '2010/06/22', 'Creation User' => 'Daveab', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'course_over_ground_(COG)', ))

English (EN)course over ground (COG)

Your direction of movement relative to a ground position.

Latvian (LV)virszemes kurss

Kustību virziens atkarībā pret zemes pozīciju.

Telecommunications; GPS (global positioning system)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3802153', 'url' => 'LV/custody_₄', 'image' => '', 'title' => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 'tags' => array ( 0 => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums', 'source_id' => 1477516, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20120917125911', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => '1. Sargāšanas darbība vai tiesības, īpaši tiesas piešķirtas šāda veida tiesības. 2. Rūpes, pārraudzība un kontrole, kas ir atbildīgās personas veiktas. 3. Aizturēšanas vai apsardzībā turēšanas stāvoklis, īpaši policijas veikts.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503614565977423872, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'custody', 'Definition' => '1. The act or right of guarding, especially such a right granted by a court. 2. Care, supervision, and control exerted by one in charge. 3. The state of being detained or held under guard, especially by the police.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'erika10', 'Creation Date' => '2011/7/15', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'custody_₄', ))

English (EN)custody

1. The act or right of guarding, especially such a right granted by a court. 2. Care, supervision, and control exerted by one in charge. 3. The state of being detained or held under guard, especially by the police.

Latvian (LV)uzraudzība, aizbildniecība, apcietinājums

1. Sargāšanas darbība vai tiesības, īpaši tiesas piešķirtas šāda veida tiesības. 2. Rūpes, pārraudzība un kontrole, kas ir atbildīgās personas veiktas. 3. Aizturēšanas vai apsardzībā turēšanas stāvoklis, īpaši policijas veikts.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3190400', 'url' => 'LV/acquisition_time', 'image' => '', 'title' => 'pārraides laiks', 'tags' => array ( 0 => 'pārraides laiks', 1 => 'Telecommunications', 2 => 'GPS (global positioning system)', 3 => 'Garmin', 4 => '', ), 'term' => 'pārraides laiks', 'source_id' => 64071, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Telecommunications', ), 'category' => array ( 0 => 'GPS (global positioning system)', ), 'company' => array ( 0 => 'Garmin', ), 'lastedit' => '20120614192004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Laiks, kurā GPS uztvērējs uztver satelītsignālus un nosaka sākotnējo pozīciju.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503611883737841664, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'acquisition time', 'Definition' => 'The time it takes a GPS receiver to acquire satellite signals and determine the initial position.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Telecommunications', 'Product Category' => 'GPS (global positioning system)', 'Company' => 'Garmin', 'Revision User' => 'Daveab', 'Revision Date' => '2010/6/22', 'Creation User' => 'Daveab', 'Creation Date' => '2010/6/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'acquisition_time', ))

English (EN)acquisition time

The time it takes a GPS receiver to acquire satellite signals and determine the initial position.

Latvian (LV)pārraides laiks

Laiks, kurā GPS uztvērējs uztver satelītsignālus un nosaka sākotnējo pozīciju.

Telecommunications; GPS (global positioning system)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3187421', 'url' => 'LV/coffee_longevity', 'image' => 'coffee-longevity-1339670144.jpg;', 'title' => 'kafijas ilgmūžība', 'tags' => array ( 0 => 'kafijas ilgmūžība', 1 => 'Beverages', 2 => 'Coffee', 3 => '', ), 'term' => 'kafijas ilgmūžība', 'source_id' => 3186856, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Beverages', ), 'category' => array ( 0 => 'Coffee', ), 'lastedit' => '20120917090538', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'laluse', 'special_term' => '', 'definition' => 'Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuri kafiju nedzer. Pētījumā, kurā iesaistīti aptuveni 400 000 cilvēku, konstatēts, ka vīriešiem, kuri izdzer vismaz sešas tases kafijas dienā, ir par 10 procentiem mazāka iespēja nomirt 14 gadu laikā. Sievietēm tā bija pat zemāka, par 15 procentiem mazāka kā kafijas nelietotājiem. Visplašāk pētītā sastāvdaļa — kofeīns — neparādījās pētījuma rezultātos. Rezultāti ir pretrunā ar iepriekšējiem pētījumiem par kafijas patēriņu, tā kā kofeīns tika saistīts ar sliktā holesterīna un asins spiediena līmeņa paaugstināšanos vismaz īstermiņā, un tie savukārt var palielināt sirds slimību risku. Zinātnieki tāpat uzzināja, ka nezināmu iemeslu dēļ kafijas lietotājiem bija augstāki vēža rādītāji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 800, 'height' => 600, '_version_' => 1503611868811362308, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'coffee longevity', 'Definition' => 'The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn\'t drink coffee. The study, involving some 400,000 people, found that men who drank at least six cups of coffee a day had a 10 percent lower chance of dying over the 14-year period. For women it was even lower, 15 percent lower than non-coffee drinkers. The most widely studied ingredient — caffeine — didn\'t play a role in the study\'s results. The results contradicted previous studies concerning coffee consumption as caffeine was linked to increased level of bad cholesterol and blood pressure at least in the short-term, and those in turn could raise the risk of heart disease. Scientists also learned that cancer rates were higher among coffee drinkers for some unknown reasons.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'coffee-longevity-1339670144.jpg;', 'Industry' => 'Beverages', 'Product Category' => 'Coffee', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Raphael H', 'Creation Date' => '2012/6/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'coffee_longevity', ))

English (EN)coffee longevity

The notion that drinking coffee regularly can make a person live longer. A 14-year study conducted by the National Institutes of Health and AARP found that coffee drinkers actually lived longer by as much as 10 to 15 percent compared to people who didn't ...

Latvian (LV)kafijas ilgmūžība

Priekšstats, ka, regulāri dzerot kafiju, cilvēks var dzīvot ilgāk. Nacionālo Veselības institūtu un Amerikas Pensionāru asociācijas (AARP)14 gadu veiktais pētījums atklājis, ka kafijas lietotāji patiesībā dzīvo par pat 10 – 15 procentiem ilgāk salīdzinājumā ...

Beverages; Coffee