portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN); Hungarian (HU); Romanian (RO)

Translate To: Hungarian (HU); Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880177', 'url' => 'RO/new_product_development_(NPD)', 'image' => '', 'title' => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 'tags' => array ( 0 => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 'source_id' => 107138, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20120118094014', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Întregul proces de creaţie a unui produs nou, începând cu generarea ideii terminând cu stabilirea preţului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778179686402, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'new product development (NPD)', 'Definition' => 'The entire process of creating a new product starting with idea generation and ending with pricing.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/06/23', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'new_product_development_(NPD)', ))

English (EN)new product development (NPD)

The entire process of creating a new product starting with idea generation and ending with pricing.

Romanian (RO)dezvoltarea de produse noi (NPD)

Întregul proces de creaţie a unui produs nou, începând cu generarea ideii terminând cu stabilirea preţului.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1883130', 'url' => 'RO/air_conditioner_₁', 'image' => '', 'title' => 'Aparat de aer condiţionat', 'tags' => array ( 0 => 'Aparat de aer condiţionat', 1 => 'Energy', 2 => 'General', 3 => 'California Energy Commission', 4 => '', ), 'term' => 'Aparat de aer condiţionat', 'source_id' => 113979, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'company' => array ( 0 => 'California Energy Commission', ), 'lastedit' => '20120119115006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ansamblu de echipemente folosite pentru tratarea aerului, însemnând ventilare, circularea aerului, curăţarea aerului şi transferul de căldură (încălzire sau răcire). Unitatea de obicei se compune dintr-un evaporator sau bubclă de răcire şi o combinaţie de compresor-condensor electric.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605787247771651, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'air conditioner', 'Definition' => 'An assembly of equipment for air treatment consisting of a means for ventilation, air circulation, air cleaning, and heat transfer (either heating or cooling). The unit usually consists of an evaporator or cooling coil, and an electrically-driven compressor and condenser combination.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'General', 'Company' => 'California Energy Commission', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'air_conditioner_₁', ))

English (EN)air conditioner

An assembly of equipment for air treatment consisting of a means for ventilation, air circulation, air cleaning, and heat transfer (either heating or cooling). The unit usually consists of an evaporator or cooling coil, and an electrically-driven compressor ...

Romanian (RO)Aparat de aer condiţionat

Ansamblu de echipemente folosite pentru tratarea aerului, însemnând ventilare, circularea aerului, curăţarea aerului şi transferul de căldură (încălzire sau răcire). Unitatea de obicei se compune dintr-un evaporator sau bubclă de răcire şi o combinaţie de ...

Energy; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880240', 'url' => 'RO/corporate_mission', 'image' => '', 'title' => 'misune corporativă', 'tags' => array ( 0 => 'misune corporativă', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'misune corporativă', 'source_id' => 328147, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120118111003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Descrie tipul de afaceri al oragnizaţiei şi cine sunt clienţii ei.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778393595906, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'corporate mission', 'Definition' => 'Describes what business the organization is in and who its customers are.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'corporate_mission', ))

English (EN)corporate mission

Describes what business the organization is in and who its customers are.

Romanian (RO)misune corporativă

Descrie tipul de afaceri al oragnizaţiei şi cine sunt clienţii ei.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1883156', 'url' => 'RO/water_table_₈', 'image' => '', 'title' => 'oglinda apei', 'tags' => array ( 0 => 'oglinda apei', 1 => 'Agriculture', 2 => 'Rice science', 3 => 'IRRI', 4 => '', ), 'term' => 'oglinda apei', 'source_id' => 438427, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Agriculture', ), 'category' => array ( 0 => 'Rice science', ), 'company' => array ( 0 => 'IRRI', ), 'lastedit' => '20120119122037', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Suprafaţa de deasupra apei de suprafaţă şi nivelul imediat dedesubt, unde solul este saturat cu apă.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605787463778309, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'water table', 'Company' => 'IRRI', 'Definition' => 'The upper surface of ground water and the level below it where the soil is saturated with water.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Agriculture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Rice science', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'D.Herbert', 'Creation Date' => '2010/11/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'water_table_₈', ))

English (EN)water table

The upper surface of ground water and the level below it where the soil is saturated with water.

Romanian (RO)oglinda apei

Suprafaţa de deasupra apei de suprafaţă şi nivelul imediat dedesubt, unde solul este saturat cu apă.

Agriculture; Rice science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1889755', 'url' => 'RO/good_faith_bargaining', 'image' => '', 'title' => 'negociere de bună credinţă', 'tags' => array ( 0 => 'negociere de bună credinţă', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'negociere de bună credinţă', 'source_id' => 328169, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120125103019', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obligaţie prevăzută în Capitolul 4 al Contractului de Angajare din 2000 care stabileşte desfăşurarea negocierilor dintre 2 părţi prin discuţia deschisă cu intenţia de a ajunge la un consens.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605812232192000, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'good faith bargaining', 'Definition' => 'A duty under Section 4 of the Employment Relations Act 2000 to conduct negotiations where two parties meet and confer at reasonable times with open minds and the intention of reaching an agreement. .', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'good_faith_bargaining', ))

English (EN)good faith bargaining

A duty under Section 4 of the Employment Relations Act 2000 to conduct negotiations where two parties meet and confer at reasonable times with open minds and the intention of reaching an agreement. .

Romanian (RO)negociere de bună credinţă

Obligaţie prevăzută în Capitolul 4 al Contractului de Angajare din 2000 care stabileşte desfăşurarea negocierilor dintre 2 părţi prin discuţia deschisă cu intenţia de a ajunge la un consens.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880163', 'url' => 'RO/business_to_business_(B2B)', 'image' => '', 'title' => 'Comerţ între firme (B2B - business to business)', 'tags' => array ( 0 => 'Comerţ între firme (B2B - business to business)', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'Comerţ între firme (B2B - business to business)', 'source_id' => 106623, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20120118093007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vânzarea unui produs sau serviciu între firme, contrar operaţiunilor de vânzare către clientul final.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778176540675, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'business to business (B2B)', 'Definition' => 'The sale of a product or service between businesses, as opposed to business done with the end-consumer.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/06/22', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'business_to_business_(B2B)', ))

English (EN)business to business (B2B)

The sale of a product or service between businesses, as opposed to business done with the end-consumer.

Romanian (RO)Comerţ între firme (B2B - business to business)

Vânzarea unui produs sau serviciu între firme, contrar operaţiunilor de vânzare către clientul final.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880242', 'url' => 'RO/disciplinary_procedure', 'image' => '', 'title' => 'sancţiune disciplinară', 'tags' => array ( 0 => 'sancţiune disciplinară', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'sancţiune disciplinară', 'source_id' => 328153, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120118111010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procedură executată la locul de muncă în cazul în care un angajat nu a respectat termenii descrişi în contractul de angajare. Dacă acţiunea angajatului este catalogat drept Abatere Gravă, poate duce la Concediere Imediată.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778393595908, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'disciplinary procedure', 'Definition' => 'A procedure carried out in the workplace in the event of an employee committing some act contrary to terms of the employment agreement. If the act is regarded as Gross Misconduct this may lead to Summary Dismissal.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'disciplinary_procedure', ))

English (EN)disciplinary procedure

A procedure carried out in the workplace in the event of an employee committing some act contrary to terms of the employment agreement. If the act is regarded as Gross Misconduct this may lead to Summary Dismissal.

Romanian (RO)sancţiune disciplinară

Procedură executată la locul de muncă în cazul în care un angajat nu a respectat termenii descrişi în contractul de angajare. Dacă acţiunea angajatului este catalogat drept Abatere Gravă, poate duce la Concediere Imediată.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880276', 'url' => 'RO/gross_misconduct', 'image' => '', 'title' => 'abatere gravă', 'tags' => array ( 0 => 'abatere gravă', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'abatere gravă', 'source_id' => 328172, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120118114536', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Acţiunea unui angajat care are ca efect Concedierea Imediată. De Exemplu:', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778609602561, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gross misconduct', 'Definition' => 'An act committed by any personnel likely to lead to Summary Dismissal. Examples may be:.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gross_misconduct', ))

English (EN)gross misconduct

An act committed by any personnel likely to lead to Summary Dismissal. Examples may be:.

Romanian (RO)abatere gravă

Acţiunea unui angajat care are ca efect Concedierea Imediată. De Exemplu:

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1878909', 'url' => 'RO/advanced_interactive_executive(AIX)', 'image' => '', 'title' => 'executiv interactiv avansat', 'tags' => array ( 0 => 'executiv interactiv avansat', 1 => 'IT services', 2 => 'Word processing', 3 => '', ), 'term' => 'executiv interactiv avansat', 'source_id' => 1536256, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'IT services', ), 'category' => array ( 0 => 'Word processing', ), 'lastedit' => '20120117134522', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'AIX(Executiv interactiv avansat, pronunţat \\" a i ex\\") este o serie de sisteme de operare Unix dezvoltate şi vândute de către IBM pentru numeroasele sale platforme. Folosit iniţial pentru staţia de lucru IMB 6150 Risc Station, AIX suportă sau a suportat un număr mare de platforme de echipamente, inclusiv seriile IBM RS/6000, apoi mai târziuIBM POWER şi sisteme pe bază de POWERPC, IBM System i, calculatoare System/370, calculatoare personale PS/2 şi nu în ultimul rând Server-ul Apple Network. AIX are la bază UNIX System V cu extensii compatibile 4,3BSD. Este unul din cele patru sisteme de operare comerciale certificate după standardele UNIX 03 al The Open Group.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605771156324355, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'advanced interactive executive(AIX)', 'Definition' => 'AIX (Advanced Interactive eXecutive, pronounced "a i ex"[citation needed]) is a series of proprietary Unix operating systems developed and sold by IBM for several of its computer platforms. Originally released for the IBM 6150 RISC workstation, AIX now supports or has supported a wide variety of hardware platforms, including the IBM RS/6000 series and later IBM POWER and PowerPC-based systems, IBM System i, System/370 mainframes, PS/2 personal computers, and the Apple Network Server. AIX is based on UNIX System V with 4.3BSD-compatible extensions. It is one of four commercial operating systems that are presently certified to The Open Group\'s UNIX 03 standard.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'IT services', 'Product Category' => 'Word processing', 'Creation User' => 'ZhuFeng', 'Creation Date' => '2011/8/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'advanced_interactive_executive(AIX)', ))

English (EN)advanced interactive executive(AIX)

AIX (Advanced Interactive eXecutive, pronounced "a i ex"[citation needed]) is a series of proprietary Unix operating systems developed and sold by IBM for several of its computer platforms. Originally released for the IBM 6150 RISC workstation, AIX now ...

Romanian (RO)executiv interactiv avansat

AIX(Executiv interactiv avansat, pronunţat \" a i ex\") este o serie de sisteme de operare Unix dezvoltate şi vândute de către IBM pentru numeroasele sale platforme. Folosit iniţial pentru staţia de lucru IMB 6150 Risc Station, AIX suportă sau a suportat un ...

IT services; Word processing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880434', 'url' => 'RO/pareto_chart', 'image' => 'images (2)-1372917063.jpg', 'title' => 'grafic pareto', 'tags' => array ( 0 => 'grafic pareto', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'grafic pareto', 'source_id' => 328207, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20130704055232', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grafic folosit pentru a stabili importanţa informaţiilor cum ar fi cauzele sau motivele unor probleme specifice pentru a putea aduce soluţii de îmbunătăţire a proceselor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 196, 'height' => 218, '_version_' => 1503605779106627588, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pareto chart', 'Definition' => 'A bar graph used to rank in order of importance information such as causes or reasons for specific problems so that measures for process improvement can be established.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', 'Sample Image' => 'images (2)-1372917063.jpg', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pareto_chart', ))

English (EN)pareto chart

A bar graph used to rank in order of importance information such as causes or reasons for specific problems so that measures for process improvement can be established.

Romanian (RO)grafic pareto

Grafic folosit pentru a stabili importanţa informaţiilor cum ar fi cauzele sau motivele unor probleme specifice pentru a putea aduce soluţii de îmbunătăţire a proceselor.

Business services; Human resources