portrait

lorant.venczel

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN); Hungarian (HU); Romanian (RO)

Translate To: Hungarian (HU); Romanian (RO)

5,890

Words Translated

213

Terms Translated

lorant.venczel’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent lorant.venczel’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1889489', 'url' => 'RO/dispersion_₁', 'image' => '', 'title' => 'dispersie', 'tags' => array ( 0 => 'dispersie', 1 => 'Consumer electronics', 2 => 'Home theatre system', 3 => '', ), 'term' => 'dispersie', 'source_id' => 101656, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Consumer electronics', ), 'category' => array ( 0 => 'Home theatre system', ), 'lastedit' => '20120125101550', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Gradul în care un difuzor dispersează sunetul în toate direcţiile nu doar în faţă. Toate difuzoarele dispersează nivelul de bas. Dar în măsură ce lungimea de undă se apropie de diametrul conului oscilator, sunetul tinde să devină din ce în ce mai direcţional.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605810935103488, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dispersion', 'Definition' => 'The degree to which loudspeakers spread their sound production in all directions, rather than directly to their front. All loudspeakers widely disperse their bass. But as the wavelength of a sound nears the size of a driver\'s cone diameter, the sound tends to become more directional.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Consumer electronics', 'Product Category' => 'Home theatre system', 'Creation User' => 'Tomaudio', 'Creation Date' => '2010/7/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dispersion_₁', ))

English (EN)dispersion

The degree to which loudspeakers spread their sound production in all directions, rather than directly to their front. All loudspeakers widely disperse their bass. But as the wavelength of a sound nears the size of a driver's cone diameter, the sound tends to ...

Romanian (RO)dispersie

Gradul în care un difuzor dispersează sunetul în toate direcţiile nu doar în faţă. Toate difuzoarele dispersează nivelul de bas. Dar în măsură ce lungimea de undă se apropie de diametrul conului oscilator, sunetul tinde să devină din ce în ce mai ...

Consumer electronics; Home theatre system
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1883156', 'url' => 'RO/water_table_₈', 'image' => '', 'title' => 'oglinda apei', 'tags' => array ( 0 => 'oglinda apei', 1 => 'Agriculture', 2 => 'Rice science', 3 => 'IRRI', 4 => '', ), 'term' => 'oglinda apei', 'source_id' => 438427, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Agriculture', ), 'category' => array ( 0 => 'Rice science', ), 'company' => array ( 0 => 'IRRI', ), 'lastedit' => '20120119122037', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Suprafaţa de deasupra apei de suprafaţă şi nivelul imediat dedesubt, unde solul este saturat cu apă.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605787463778309, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'water table', 'Company' => 'IRRI', 'Definition' => 'The upper surface of ground water and the level below it where the soil is saturated with water.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Agriculture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Rice science', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'D.Herbert', 'Creation Date' => '2010/11/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'water_table_₈', ))

English (EN)water table

The upper surface of ground water and the level below it where the soil is saturated with water.

Romanian (RO)oglinda apei

Suprafaţa de deasupra apei de suprafaţă şi nivelul imediat dedesubt, unde solul este saturat cu apă.

Agriculture; Rice science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1889908', 'url' => 'RO/risk_transference', 'image' => '', 'title' => 'transferul de risc', 'tags' => array ( 0 => 'transferul de risc', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'transferul de risc', 'source_id' => 337502, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20120125113021', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tehnică de planificare a răspunsului de risc care mută impactul la risc asupra unui terţ, cu tot cu răspundere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605812919009280, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'risk transference', 'Definition' => 'A risk response planning technique that shifts the impact of a threat to a third party, together with ownership of the response.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'risk_transference', ))

English (EN)risk transference

A risk response planning technique that shifts the impact of a threat to a third party, together with ownership of the response.

Romanian (RO)transferul de risc

Tehnică de planificare a răspunsului de risc care mută impactul la risc asupra unui terţ, cu tot cu răspundere.

Business services; Project management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1883422', 'url' => 'RO/shade', 'image' => '', 'title' => 'nuanţă', 'tags' => array ( 0 => 'nuanţă', 1 => 'Consumer electronics', 2 => 'Video camera', 3 => '', ), 'term' => 'nuanţă', 'source_id' => 99508, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Consumer electronics', ), 'category' => array ( 0 => 'Video camera', ), 'lastedit' => '20120119162004', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'calitatea unei anumite culori, care diferă puşin de altă culoare', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605788645523462, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shade', 'Definition' => 'quality of a given color that differs slightly from another color', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Consumer electronics', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Video camera', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shade', ))

English (EN)shade

quality of a given color that differs slightly from another color

Romanian (RO)nuanţă

calitatea unei anumite culori, care diferă puşin de altă culoare

Consumer electronics; Video camera
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880207', 'url' => 'RO/affirmative_action', 'image' => '', 'title' => 'acţiune afirmativă', 'tags' => array ( 0 => 'acţiune afirmativă', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'acţiune afirmativă', 'source_id' => 328122, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20120118103006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Realizat pentru femei şi grupurile mai puţin avantajate, când un membru al acestui grup este desemnat în poziţii dominante.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778387304451, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'affirmative action', 'Definition' => 'Carried out on behalf of women and disadvantaged groups and members of such groups are placed in dominant positions.', 'Synonym' => 'positive discrimination_₀', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'affirmative_action', ))

English (EN)affirmative action

Carried out on behalf of women and disadvantaged groups and members of such groups are placed in dominant positions.

Romanian (RO)acţiune afirmativă

Realizat pentru femei şi grupurile mai puţin avantajate, când un membru al acestui grup este desemnat în poziţii dominante.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1889920', 'url' => 'RO/schedule_control', 'image' => '', 'title' => 'controlul programului', 'tags' => array ( 0 => 'controlul programului', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'controlul programului', 'source_id' => 337526, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20120125113050', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procesul de control al modificărilor survenite la programul unui proiect.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605812921106432, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'schedule control', 'Definition' => 'The process of controlling changes to the project schedule.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'schedule_control', ))

English (EN)schedule control

The process of controlling changes to the project schedule.

Romanian (RO)controlul programului

Procesul de control al modificărilor survenite la programul unui proiect.

Business services; Project management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880190', 'url' => 'RO/porter’s_generic_strategies', 'image' => '', 'title' => 'strategiile generale ale lui Porter', 'tags' => array ( 0 => 'strategiile generale ale lui Porter', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'strategiile generale ale lui Porter', 'source_id' => 107142, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20120118095504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Teroia lui Michael E. Porter despre modul în care o companie poate câştiga avantaje competitive prin costuri de abilităţi de conducere, diferenţieri şi concentrare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778182832128, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'porter’s generic strategies', 'Definition' => 'Michael E Porter\'s theory on how a company can gain competitive advantage through cost leadership, differentiation and focus.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/06/23', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'porter’s_generic_strategies', ))

English (EN)porter’s generic strategies

Michael E Porter's theory on how a company can gain competitive advantage through cost leadership, differentiation and focus.

Romanian (RO)strategiile generale ale lui Porter

Teroia lui Michael E. Porter despre modul în care o companie poate câştiga avantaje competitive prin costuri de abilităţi de conducere, diferenţieri şi concentrare.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1880177', 'url' => 'RO/new_product_development_(NPD)', 'image' => '', 'title' => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 'tags' => array ( 0 => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'dezvoltarea de produse noi (NPD)', 'source_id' => 107138, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20120118094014', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Întregul proces de creaţie a unui produs nou, începând cu generarea ideii terminând cu stabilirea preţului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605778179686402, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'new product development (NPD)', 'Definition' => 'The entire process of creating a new product starting with idea generation and ending with pricing.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/06/23', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'new_product_development_(NPD)', ))

English (EN)new product development (NPD)

The entire process of creating a new product starting with idea generation and ending with pricing.

Romanian (RO)dezvoltarea de produse noi (NPD)

Întregul proces de creaţie a unui produs nou, începând cu generarea ideii terminând cu stabilirea preţului.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1890726', 'url' => 'RO/logo_₈', 'image' => '', 'title' => 'emblemă (logo)', 'tags' => array ( 0 => 'emblemă (logo)', 1 => 'Business services', 2 => 'Public relations', 3 => '', ), 'term' => 'emblemă (logo)', 'source_id' => 1043668, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Public relations', ), 'lastedit' => '20120126110047', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Reprezentare grafică sau simbolică a unei companii sau a unui brand.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605817477169154, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'logo', 'Definition' => 'A graphic or symbol owned by and representing a company or brand.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Public relations', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'logo_₈', ))

English (EN)logo

A graphic or symbol owned by and representing a company or brand.

Romanian (RO)emblemă (logo)

Reprezentare grafică sau simbolică a unei companii sau a unui brand.

Business services; Public relations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1889882', 'url' => 'RO/resource_planning', 'image' => '', 'title' => 'planificarea resurselor', 'tags' => array ( 0 => 'planificarea resurselor', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'planificarea resurselor', 'source_id' => 337445, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20120125105510', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'lorant.venczel', 'special_term' => '', 'definition' => 'Stabilirea resurselor (oameni, echipament, materiale) necesare şi cantităţile aferente, pentru a executa activităţile descrise în proiect.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605812701954050, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'resource planning', 'Definition' => 'Determining what resources(people, equipment, materials) are needed in what quantities to perform project activities.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'resource_planning', ))

English (EN)resource planning

Determining what resources(people, equipment, materials) are needed in what quantities to perform project activities.

Romanian (RO)planificarea resurselor

Stabilirea resurselor (oameni, echipament, materiale) necesare şi cantităţile aferente, pentru a executa activităţile descrise în proiect.

Business services; Project management