portrait

maderyc.martin

Czech Republic

Translate From: English (EN); German (DE)

Translate To: Czech (CS)

109,231

Words Translated

4,663

Terms Translated

maderyc.martin’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent maderyc.martin’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4401911', 'url' => 'CS/conversion_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'konverze', 'tags' => array ( 0 => 'konverze', 1 => 'Religion', 2 => 'Judaism', 3 => 'Jewfaq.org', 4 => '', ), 'term' => 'konverze', 'source_id' => 703301, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Judaism', ), 'company' => array ( 0 => 'Jewfaq.org', ), 'lastedit' => '20121212102515', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Judaismus není hledat převede a aktivně odrazuje převede (protože člověk nemusí být Žid se spravedlivý v G-nejvlivnějších oči), ale konverze k judaismu je možné. Viz také, kdo je Žid?; Židovské postoje k ne Židy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617297786339329, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conversion', 'Company' => 'Jewfaq.org', 'Definition' => 'Judaism does not seek out converts, and actively discourages converts (because a person does not need to be a Jew to be righteous in G-d\'s eyes), but conversion to Judaism is possible. See also Who is a Jew?; Jewish Attitudes Towards Non-Jews.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Judaism', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'YaelG', 'Creation Date' => '2011/2/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conversion_₁₂', ))

English (EN)conversion

Judaism does not seek out converts, and actively discourages converts (because a person does not need to be a Jew to be righteous in G-d's eyes), but conversion to Judaism is possible. See also Who is a Jew?; Jewish Attitudes Towards Non-Jews.

Czech (CS)konverze

Judaismus není hledat převede a aktivně odrazuje převede (protože člověk nemusí být Žid se spravedlivý v G-nejvlivnějších oči), ale konverze k judaismu je možné. Viz také, kdo je Žid?; Židovské postoje k ne Židy.

Religion; Judaism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4812776', 'url' => 'CS/alternative_fuels_₆', 'image' => '', 'title' => 'alternativní paliva', 'tags' => array ( 0 => 'alternativní paliva', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'alternativní paliva', 'source_id' => 1148297, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122072519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Paliva ze zdrojů, které jsou čistší než uhlí nebo ropné produkty: ethanol, methanol, zemní plyn, solární, větrná, geotermální, bionafty z rostlinných olejů, atd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619138881323011, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alternative fuels', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Fuels from sources cleaner than coal or petroleum products: ethanol, methanol, natural gas, solar, wind, geothermal, biodiesel from vegetable oil, etc.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alternative_fuels_₆', ))

English (EN)alternative fuels

Fuels from sources cleaner than coal or petroleum products: ethanol, methanol, natural gas, solar, wind, geothermal, biodiesel from vegetable oil, etc.

Czech (CS)alternativní paliva

Paliva ze zdrojů, které jsou čistší než uhlí nebo ropné produkty: ethanol, methanol, zemní plyn, solární, větrná, geotermální, bionafty z rostlinných olejů, atd.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4819811', 'url' => 'CS/inscribe', 'image' => '', 'title' => 'napsat', 'tags' => array ( 0 => 'napsat', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'napsat', 'source_id' => 716652, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130122213104', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zadání v knize, nebo na seznamu, roll nebo do nového dokumentu, psaní.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619169964261379, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'inscribe', 'Definition' => 'To enter in a book, or on a list, roll, or document, by writing.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'inscribe', ))

English (EN)inscribe

To enter in a book, or on a list, roll, or document, by writing.

Czech (CS)napsat

Zadání v knize, nebo na seznamu, roll nebo do nového dokumentu, psaní.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4392920', 'url' => 'CS/antichrist', 'image' => '', 'title' => 'antikrist', 'tags' => array ( 0 => 'antikrist', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'antikrist', 'source_id' => 696940, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20121211135543', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => '\\"Nepoctiví ten\\" jen v Novém zákoně, spojený s \\"tajemství nepravosti\\", která bude předcházet druhého příchodu Krista, který lidé budou vedl od pravdy k následování falešné \\"mesiášství,\\" tím, které muž oslavuje sám a lidských úspěch místo Boha a jeho Mesiáš přišel v těle, v nichž bude splněn království (675-677).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617256038334465, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'antichrist', 'Definition' => 'The "deceitful one" referred to in the New Testament, associated with the "mystery of iniquity" which will precede the second coming of Christ, through which people will be led away from the truth to follow a false "messianism," by which man glorifies himself and human achievement in place of God and his Messiah come in the flesh, in whom the kingdom will be fulfilled (675-677).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'antichrist', ))

English (EN)antichrist

The "deceitful one" referred to in the New Testament, associated with the "mystery of iniquity" which will precede the second coming of Christ, through which people will be led away from the truth to follow a false "messianism," by which man glorifies himself ...

Czech (CS)antikrist

\"Nepoctiví ten\" jen v Novém zákoně, spojený s \"tajemství nepravosti\", která bude předcházet druhého příchodu Krista, který lidé budou vedl od pravdy k následování falešné \"mesiášství,\" tím, které muž oslavuje sám a lidských úspěch místo Boha a jeho ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4786297', 'url' => 'CS/epithelial_tissue_₁', 'image' => '', 'title' => 'epitelová tkáň', 'tags' => array ( 0 => 'epitelová tkáň', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'epitelová tkáň', 'source_id' => 793141, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20130118134524', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Buňky u zvířat, která jsou úzce balené v jedné nebo více vrstev, a které pokrývají vnitřní i vnější povrch těla zvířete. Také označovány jako epitelu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619005834854404, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'epithelial tissue', 'Definition' => 'Cells in animals that are closely packed in either single or multiple layers, and which cover both internal and external surfaces of the animal body. Also referred to as epithelium.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'epithelial_tissue_₁', ))

English (EN)epithelial tissue

Cells in animals that are closely packed in either single or multiple layers, and which cover both internal and external surfaces of the animal body. Also referred to as epithelium.

Czech (CS)epitelová tkáň

Buňky u zvířat, která jsou úzce balené v jedné nebo více vrstev, a které pokrývají vnitřní i vnější povrch těla zvířete. Také označovány jako epitelu.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4504756', 'url' => 'CS/tides_₁', 'image' => '', 'title' => 'příliv a odliv', 'tags' => array ( 0 => 'příliv a odliv', 1 => 'Astronomy', 2 => 'Moon', 3 => '', ), 'term' => 'příliv a odliv', 'source_id' => 1352300, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Astronomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Moon', ), 'lastedit' => '20121223141008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cyklický pohyb těla vody nebo půdy na zemi nebo měsíc způsobené gravitační přitažlivost země, měsíce a slunce.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617768711258115, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tides', 'Definition' => 'The cyclical movement of bodies of water or land on the Earth or the Moon caused by the gravitational pull of the Earth, Moon, and Sun.', 'Industry' => 'Astronomy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Moon', 'Creation User' => 'wdjworld', 'Creation Date' => '2011/5/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tides_₁', ))

English (EN)tides

The cyclical movement of bodies of water or land on the Earth or the Moon caused by the gravitational pull of the Earth, Moon, and Sun.

Czech (CS)příliv a odliv

Cyklický pohyb těla vody nebo půdy na zemi nebo měsíc způsobené gravitační přitažlivost země, měsíce a slunce.

Astronomy; Moon
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4826794', 'url' => 'CS/antiseptic_₃', 'image' => '', 'title' => 'antiseptikum', 'tags' => array ( 0 => 'antiseptikum', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'antiseptikum', 'source_id' => 720352, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130123123555', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cokoliv, co ničí nebo brzdí růst hnilobnými mikroorganismy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619204003135493, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'antiseptic', 'Definition' => 'Anything that destroys or restrains the growth of putrefactive micro-organisms.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'antiseptic_₃', ))

English (EN)antiseptic

Anything that destroys or restrains the growth of putrefactive micro-organisms.

Czech (CS)antiseptikum

Cokoliv, co ničí nebo brzdí růst hnilobnými mikroorganismy.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4825801', 'url' => 'CS/typography_₃', 'image' => '', 'title' => 'typografie', 'tags' => array ( 0 => 'typografie', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'typografie', 'source_id' => 718012, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130123092021', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Uspořádání složeného typu, nebo vzhled tiskovin.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619199852871680, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'typography', 'Definition' => 'The arrangement of composed type, or the appearance of printed matter.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'typography_₃', ))

English (EN)typography

The arrangement of composed type, or the appearance of printed matter.

Czech (CS)typografie

Uspořádání složeného typu, nebo vzhled tiskovin.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4816791', 'url' => 'CS/conglomerate_₂', 'image' => '', 'title' => 'konglomerát', 'tags' => array ( 0 => 'konglomerát', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'konglomerát', 'source_id' => 1148571, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122103254', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hrubý Sedimentární hornina složená počasí zaoblené rock fragmentů stmelil bahno a hlíny. Viz brekcie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619156636860416, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conglomerate', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Coarse sedimentary rock composed of weather-rounded rock fragments cemented with silt and clay. See Breccia.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conglomerate_₂', ))

English (EN)conglomerate

Coarse sedimentary rock composed of weather-rounded rock fragments cemented with silt and clay. See Breccia.

Czech (CS)konglomerát

Hrubý Sedimentární hornina složená počasí zaoblené rock fragmentů stmelil bahno a hlíny. Viz brekcie.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4827702', 'url' => 'CS/nitrogen_fixation', 'image' => '', 'title' => 'poutání dusíku', 'tags' => array ( 0 => 'poutání dusíku', 1 => 'Geography', 2 => 'Physical geography', 3 => '', ), 'term' => 'poutání dusíku', 'source_id' => 365145, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Physical geography', ), 'lastedit' => '20130123163048', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Prováděná jistou řasou a půdních bakterií, kterým je atmosferický dusík začleněna tvořit dusíku na bázi organických sloučenin. Zásadní součástí cyklu dusíku.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619207779057664, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'nitrogen fixation', 'Definition' => 'A process carried out by certain algae and soil bacteria whereby atmospheric nitrogen is incorporated to form nitrogen-based organic compounds. A crucial part of the nitrogen cycle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Physical geography', 'Creation User' => 'gorgeue', 'Creation Date' => '2010/10/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'nitrogen_fixation', ))

English (EN)nitrogen fixation

A process carried out by certain algae and soil bacteria whereby atmospheric nitrogen is incorporated to form nitrogen-based organic compounds. A crucial part of the nitrogen cycle.

Czech (CS)poutání dusíku

Prováděná jistou řasou a půdních bakterií, kterým je atmosferický dusík začleněna tvořit dusíku na bázi organických sloučenin. Zásadní součástí cyklu dusíku.

Geography; Physical geography