portrait

maderyc.martin

Czech Republic

Translate From: English (EN); German (DE)

Translate To: Czech (CS)

109,231

Words Translated

4,663

Terms Translated

maderyc.martin’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent maderyc.martin’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4516195', 'url' => 'CS/active_transport', 'image' => '', 'title' => 'aktivní prostředek', 'tags' => array ( 0 => 'aktivní prostředek', 1 => 'Biology', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'aktivní prostředek', 'source_id' => 157075, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20121224130018', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Transport molekul proti koncentrační gradient (z oblastí nízké koncentrace oblastem vysoké koncentrace) za pomoci bílkovin v buněčné membrány a energii z ATP.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617817138692097, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'active transport', 'Definition' => 'Transport of molecules against a concentration gradient (from regions of low concentration to regions of high concentration) with the aid of proteins in the cell membrane and energy from ATP.', 'Domain' => '', 'Gender' => 'masculine', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/8/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_transport', ))

English (EN)active transport

Transport of molecules against a concentration gradient (from regions of low concentration to regions of high concentration) with the aid of proteins in the cell membrane and energy from ATP.

Czech (CS)aktivní prostředek

Transport molekul proti koncentrační gradient (z oblastí nízké koncentrace oblastem vysoké koncentrace) za pomoci bílkovin v buněčné membrány a energii z ATP.

Biology; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4818254', 'url' => 'CS/ecotherapy', 'image' => '', 'title' => 'ekoterapie', 'tags' => array ( 0 => 'ekoterapie', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'ekoterapie', 'source_id' => 1150576, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122150532', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pozemská Léčitelství. \\"Ecotherapy zahrnuje pochopení a léčení lidských přírodě vztah přes spojující a opětovného spojení s přírodními procesy\\" (Robert Greenway). Ecotherapist Linda Buzzell-Saltzman odkazuje na oblast jako \\"ecopsychology v akci.\\"', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619163414855682, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ecotherapy', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Earth-based healing practices. "Ecotherapy involves understanding and healing the human-nature relationship through connecting and reconnecting with natural processes"(Robert Greenway). Ecotherapist Linda Buzzell-Saltzman refers to the field as "ecopsychology in action. "', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ecotherapy', ))

English (EN)ecotherapy

Earth-based healing practices. "Ecotherapy involves understanding and healing the human-nature relationship through connecting and reconnecting with natural processes"(Robert Greenway). Ecotherapist Linda Buzzell-Saltzman refers to the field as "ecopsychology ...

Czech (CS)ekoterapie

Pozemská Léčitelství. \"Ecotherapy zahrnuje pochopení a léčení lidských přírodě vztah přes spojující a opětovného spojení s přírodními procesy\" (Robert Greenway). Ecotherapist Linda Buzzell-Saltzman odkazuje na oblast jako \"ecopsychology v ...

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4816810', 'url' => 'CS/tilth_₂', 'image' => '', 'title' => 'ornice', 'tags' => array ( 0 => 'ornice', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'ornice', 'source_id' => 1148592, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122103321', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Půdy agregace. \\"Dobrá tilth\\" znamená clumps řádně k výsadbě, ale je dostatečně porézní, aby vzduch.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619156884324357, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tilth', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Soil aggregation. "Good tilth" means it clumps properly for planting but is porous enough to let air in.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tilth_₂', ))

English (EN)tilth

Soil aggregation. "Good tilth" means it clumps properly for planting but is porous enough to let air in.

Czech (CS)ornice

Půdy agregace. \"Dobrá tilth\" znamená clumps řádně k výsadbě, ale je dostatečně porézní, aby vzduch.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4826520', 'url' => 'CS/censor', 'image' => '', 'title' => 'cenzor', 'tags' => array ( 0 => 'cenzor', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'cenzor', 'source_id' => 720083, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130123114537', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oficiální průzkumový rukopisů právo zakázat jejich zveřejnění.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619202921005058, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'censor', 'Definition' => 'An official examiner of manuscripts empowered to prohibit their publication.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'censor', ))

English (EN)censor

An official examiner of manuscripts empowered to prohibit their publication.

Czech (CS)cenzor

Oficiální průzkumový rukopisů právo zakázat jejich zveřejnění.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4488118', 'url' => 'CS/asthma_₄', 'image' => '', 'title' => 'astma', 'tags' => array ( 0 => 'astma', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'astma', 'source_id' => 370541, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20121221133005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Chronická respirační onemocnění, často vznikají alergie, která je charakterizována náhlým opakované útoky namáhavě dýchání, zúžení hrudi a kašel.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617689616121859, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'asthma', 'Definition' => 'A chronic respiratory disease, often arising from allergies, that is characterized by sudden recurring attacks of labored breathing, chest constriction, and coughing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'asthma_₄', ))

English (EN)asthma

A chronic respiratory disease, often arising from allergies, that is characterized by sudden recurring attacks of labored breathing, chest constriction, and coughing.

Czech (CS)astma

Chronická respirační onemocnění, často vznikají alergie, která je charakterizována náhlým opakované útoky namáhavě dýchání, zúžení hrudi a kašel.

Animals; Cats
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4703638', 'url' => 'CS/cell_nucleus', 'image' => '', 'title' => 'buněčné jádro', 'tags' => array ( 0 => 'buněčné jádro', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'buněčné jádro', 'source_id' => 793412, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20130110161030', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Největší, nejvýznamnější organelle v eukaryotických buňkách; kulatý nebo oválný orgán, který je obklopen jaderná membrána a obsahuje genetické informace potřebné pro kontrolu buněčné struktury a funkce.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618629193695238, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cell nucleus', 'Definition' => 'The largest, most prominent organelle in eukaryotic cells; a round or oval body that is surrounded by the nuclear envelope and contains the genetic information necessary for control of cell structure and function.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cell_nucleus', ))

English (EN)cell nucleus

The largest, most prominent organelle in eukaryotic cells; a round or oval body that is surrounded by the nuclear envelope and contains the genetic information necessary for control of cell structure and function.

Czech (CS)buněčné jádro

Největší, nejvýznamnější organelle v eukaryotických buňkách; kulatý nebo oválný orgán, který je obklopen jaderná membrána a obsahuje genetické informace potřebné pro kontrolu buněčné struktury a funkce.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4858427', 'url' => 'CS/second_service', 'image' => '', 'title' => 'druhé podání', 'tags' => array ( 0 => 'druhé podání', 1 => 'Sports', 2 => 'Tennis', 3 => '', ), 'term' => 'druhé podání', 'source_id' => 44806, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Tennis', ), 'lastedit' => '20130127105519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'druhá a poslední z nich slouží hráč může na začátku bodu', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619363818700803, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'second service', 'Definition' => 'the second and final of the two serves a player is allowed at the beginning of a point', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sports', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Tennis', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Silip', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Silip', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'second_service', ))

English (EN)second service

the second and final of the two serves a player is allowed at the beginning of a point

Czech (CS)druhé podání

druhá a poslední z nich slouží hráč může na začátku bodu

Sports; Tennis
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4782732', 'url' => 'CS/proton_₉', 'image' => '', 'title' => 'proton', 'tags' => array ( 0 => 'proton', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'proton', 'source_id' => 792660, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20130118092003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Subatomární částice v nucleus atom, který nese kladný náboj. Kladně nabité subatomární částice (+ 1) v atomového jádra a s hmotností mírně menší než neutron. Prvky se liší počtem protonů v jejich atomy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618989334462465, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'proton', 'Definition' => 'A subatomic particle in the nucleus of an atom that carries a positive charge. The positively charged (+1) subatomic particle located in the atomic nucleus and having a mass slightly less than that of a neutron. Elements differ by the number of protons in their atoms.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'proton_₉', ))

English (EN)proton

A subatomic particle in the nucleus of an atom that carries a positive charge. The positively charged (+1) subatomic particle located in the atomic nucleus and having a mass slightly less than that of a neutron. Elements differ by the number of protons in ...

Czech (CS)proton

Subatomární částice v nucleus atom, který nese kladný náboj. Kladně nabité subatomární částice (+ 1) v atomového jádra a s hmotností mírně menší než neutron. Prvky se liší počtem protonů v jejich atomy.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4822560', 'url' => 'CS/reorganize', 'image' => '', 'title' => 'reorganizovat', 'tags' => array ( 0 => 'reorganizovat', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'reorganizovat', 'source_id' => 716434, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130123071018', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Chcete-li změnit k uspokojivému formu organizace.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619186259132420, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'reorganize', 'Definition' => 'To change to a more satisfactory form of organization.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'reorganize', ))

English (EN)reorganize

To change to a more satisfactory form of organization.

Czech (CS)reorganizovat

Chcete-li změnit k uspokojivému formu organizace.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4681630', 'url' => 'CS/DNA_replication', 'image' => '', 'title' => 'replikace DNA', 'tags' => array ( 0 => 'replikace DNA', 1 => 'Biology', 2 => 'Genome', 3 => 'U.S. DOE', 4 => '', ), 'term' => 'replikace DNA', 'source_id' => 195863, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Genome', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOE', ), 'lastedit' => '20130108152507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Využívání existujících DNA jako šablonu pro syntézu nových DNA pramenů. U lidí a ostatních eukaryot dojde k replikaci v buněčné jádro.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618534113017858, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'DNA replication', 'Definition' => 'The use of existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strands. In humans and other eukaryotes, replication occurs in the cell nucleus..', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Biology', 'Product Category' => 'Genome', 'Company' => 'U.S. DOE', 'Creation User' => 'HenryK', 'Creation Date' => '2010/8/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'DNA_replication', ))

English (EN)DNA replication

The use of existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strands. In humans and other eukaryotes, replication occurs in the cell nucleus..

Czech (CS)replikace DNA

Využívání existujících DNA jako šablonu pro syntézu nových DNA pramenů. U lidí a ostatních eukaryot dojde k replikaci v buněčné jádro.

Biology; Genome