portrait

maderyc.martin

Czech Republic

Translate From: English (EN); German (DE)

Translate To: Czech (CS)

109,231

Words Translated

4,663

Terms Translated

maderyc.martin’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent maderyc.martin’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4681641', 'url' => 'CS/dinoflagellates', 'image' => '', 'title' => 'obrněnky', 'tags' => array ( 0 => 'obrněnky', 1 => 'Biology', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'obrněnky', 'source_id' => 201379, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20130108152521', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jednobuněčné na koloniální protistans charakterizována dvěma bičíků, jeden girdling buňky a další koncové buňky. Někteří dinoflagellates existují v coral, v symbiotický vztah. Tyto dinoflagellates se nazývá zooxanthellae. Další dinoflagellates se vyskytují v takových vysokých čísel že voda je červeně, jev známý jako červený příliv.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618534115115010, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dinoflagellates', 'Definition' => 'Single-celled to colonial protistans characterized by two flagella, one girdling the cell and the other trailing the cell. Some dinoflagellates exist in coral, in a symbiotic relationship. These dinoflagellates are termed the zooxanthellae. Other dinoflagellates occur in such high numbers that the water is colored red, a phenomenon known as a red tide.', 'Domain' => '', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/9/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dinoflagellates', ))

English (EN)dinoflagellates

Single-celled to colonial protistans characterized by two flagella, one girdling the cell and the other trailing the cell. Some dinoflagellates exist in coral, in a symbiotic relationship. These dinoflagellates are termed the zooxanthellae. Other ...

Czech (CS)obrněnky

Jednobuněčné na koloniální protistans charakterizována dvěma bičíků, jeden girdling buňky a další koncové buňky. Někteří dinoflagellates existují v coral, v symbiotický vztah. Tyto dinoflagellates se nazývá zooxanthellae. Další dinoflagellates se vyskytují v ...

Biology; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4504197', 'url' => 'CS/crescent_moon', 'image' => '', 'title' => 'půlměsíc', 'tags' => array ( 0 => 'půlměsíc', 1 => 'Astronomy', 2 => 'Moon', 3 => '', ), 'term' => 'půlměsíc', 'source_id' => 3192704, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Astronomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Moon', ), 'lastedit' => '20121223123532', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Měsíc, když se objeví částečně ale méně než jednu polovinu osvětlené. To je vidět mezi nový měsíc a půl měsíce.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617766368739332, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'crescent moon', 'Definition' => 'The moon when it appears partly but less than one-half lit. It is seen between a new moon and a half moon.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Astronomy', 'Product Category' => 'Moon', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'crescent_moon', ))

English (EN)crescent moon

The moon when it appears partly but less than one-half lit. It is seen between a new moon and a half moon.

Czech (CS)půlměsíc

Měsíc, když se objeví částečně ale méně než jednu polovinu osvětlené. To je vidět mezi nový měsíc a půl měsíce.

Astronomy; Moon
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4504173', 'url' => 'CS/interplanetary', 'image' => '', 'title' => 'meziplanetární', 'tags' => array ( 0 => 'meziplanetární', 1 => 'Astronomy', 2 => 'Planetary science', 3 => '', ), 'term' => 'meziplanetární', 'source_id' => 3282000, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Astronomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Planetary science', ), 'lastedit' => '20121223123504', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Stávající nebo děje mezi planetami. Satelit, který je spuštěn ze země na oběžnou dráhu Merkuru se šíří prostřednictvím meziplanetární prostor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617766364545028, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'interplanetary', 'Definition' => 'Existing or happening between planets. A satellite that is launched from the Earth to orbit Mercury travels through interplanetary space.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Astronomy', 'Product Category' => 'Planetary science', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'interplanetary', ))

English (EN)interplanetary

Existing or happening between planets. A satellite that is launched from the Earth to orbit Mercury travels through interplanetary space.

Czech (CS)meziplanetární

Stávající nebo děje mezi planetami. Satelit, který je spuštěn ze země na oběžnou dráhu Merkuru se šíří prostřednictvím meziplanetární prostor.

Astronomy; Planetary science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4816746', 'url' => 'CS/mafic_₃', 'image' => '', 'title' => 'mafický', 'tags' => array ( 0 => 'mafický', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'mafický', 'source_id' => 1148457, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122103144', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tmavý, gravitační a s vysokým obsahem železa a hořčíku a jiných těžkých prvků (jako gabbro a čediče). Viz Felsic.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619156391493633, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mafic', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Dark-colored, igneous, and high in iron and magnesium and other heavy elements (as in gabbro and basalt). See Felsic.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mafic_₃', ))

English (EN)mafic

Dark-colored, igneous, and high in iron and magnesium and other heavy elements (as in gabbro and basalt). See Felsic.

Czech (CS)mafický

Tmavý, gravitační a s vysokým obsahem železa a hořčíku a jiných těžkých prvků (jako gabbro a čediče). Viz Felsic.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4812774', 'url' => 'CS/bioluminescence_₂', 'image' => '', 'title' => 'bioluminiscence', 'tags' => array ( 0 => 'bioluminiscence', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => 'Terrapsych.com', 4 => '', ), 'term' => 'bioluminiscence', 'source_id' => 1148295, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'company' => array ( 0 => 'Terrapsych.com', ), 'lastedit' => '20130122072517', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Světlo vysílané chemické reakce v živé věci (světlušky, záře červy, medúzy, atd.). Použití: komunikovat, dravci uniknout, přilákat kořist.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619138881323009, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bioluminescence', 'Company' => 'Terrapsych.com', 'Definition' => 'Light emitted by chemical reactions within living things (fireflies, glow worms, jellyfish, etc. ). Uses: to communicate, escape predators, attract prey.', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ecology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Surus', 'Creation Date' => '2011/4/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bioluminescence_₂', ))

English (EN)bioluminescence

Light emitted by chemical reactions within living things (fireflies, glow worms, jellyfish, etc. ). Uses: to communicate, escape predators, attract prey.

Czech (CS)bioluminiscence

Světlo vysílané chemické reakce v živé věci (světlušky, záře červy, medúzy, atd.). Použití: komunikovat, dravci uniknout, přilákat kořist.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4703061', 'url' => 'CS/dominant_₈', 'image' => '', 'title' => 'dominantní', 'tags' => array ( 0 => 'dominantní', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'dominantní', 'source_id' => 793197, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20130110150009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Odkazuje na allele genu, která je vždy vyjádřený v heterozygotes.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618626997977090, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dominant', 'Definition' => 'Refers to an allele of a gene that is always expressed in heterozygotes.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dominant_₈', ))

English (EN)dominant

Refers to an allele of a gene that is always expressed in heterozygotes.

Czech (CS)dominantní

Odkazuje na allele genu, která je vždy vyjádřený v heterozygotes.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4716940', 'url' => 'CS/soil_₆', 'image' => '', 'title' => 'půda', 'tags' => array ( 0 => 'půda', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'půda', 'source_id' => 802422, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20130111172012', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zvětráváním hornin a minerálů v kombinaci s vzduchu, vody a organických látek, které podporují rostliny.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618687215599621, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'soil', 'Definition' => 'Weathered rocks and minerals combined with air, water and organic matter that can support plants.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'soil_₆', ))

English (EN)soil

Weathered rocks and minerals combined with air, water and organic matter that can support plants.

Czech (CS)půda

Zvětráváním hornin a minerálů v kombinaci s vzduchu, vody a organických látek, které podporují rostliny.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4487193', 'url' => 'CS/bifurcate', 'image' => '', 'title' => 'rozvětvení', 'tags' => array ( 0 => 'rozvětvení', 1 => 'Animals', 2 => 'Insects', 3 => '', ), 'term' => 'rozvětvení', 'source_id' => 136822, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Insects', ), 'lastedit' => '20121221105022', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dva hroty, nebo rozdělené do dvou větví nebo jejich části.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617685587492864, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bifurcate', 'Definition' => 'Two-pronged, or divided into two branches or parts.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Insects', 'Creation User' => 'Kja', 'Creation Date' => '2010/8/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bifurcate', ))

English (EN)bifurcate

Two-pronged, or divided into two branches or parts.

Czech (CS)rozvětvení

Dva hroty, nebo rozdělené do dvou větví nebo jejich části.

Animals; Insects
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4826897', 'url' => 'CS/unwieldy', 'image' => '', 'title' => 'nepraktický', 'tags' => array ( 0 => 'nepraktický', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'nepraktický', 'source_id' => 720690, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130123125603', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Přesunuto nebo spravovány s obtížemi, protože z velké velikosti nebo zvláštní tvar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619204426760196, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'unwieldy', 'Definition' => 'Moved or managed with difficulty, as from great size or awkward shape.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'unwieldy', ))

English (EN)unwieldy

Moved or managed with difficulty, as from great size or awkward shape.

Czech (CS)nepraktický

Přesunuto nebo spravovány s obtížemi, protože z velké velikosti nebo zvláštní tvar.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4604886', 'url' => 'CS/bulbourethral_glands', 'image' => '', 'title' => 'žlázy v mužské močové trubici', 'tags' => array ( 0 => 'žlázy v mužské močové trubici', 1 => 'Biology', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'žlázy v mužské močové trubici', 'source_id' => 169400, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20130102123058', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'maderyc.martin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Žlázy, které vylučují sliz jako látka, která je přidána na spermie a zajišťuje mazání při styku.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618193516658691, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bulbourethral glands', 'Definition' => 'Glands that secrete a mucus-like substance that is added to sperm and provides lubrication during intercourse.', 'Domain' => '', 'Gender' => 'femenine', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/8/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bulbourethral_glands', ))

English (EN)bulbourethral glands

Glands that secrete a mucus-like substance that is added to sperm and provides lubrication during intercourse.

Czech (CS)žlázy v mužské močové trubici

Žlázy, které vylučují sliz jako látka, která je přidána na spermie a zajišťuje mazání při styku.

Biology; General