portrait

Maja Kušan

Zagreb, Croatia

Translate From: English (EN); Portuguese (PT); Portuguese, Brazilian (PB); Slovenian (SL)

Translate To: Croatian (HR)

11,551

Words Translated

585

Terms Translated

Maja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Maja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5134690', 'url' => 'HR/gene_pool_₁', 'image' => '', 'title' => 'genetski bazen', 'tags' => array ( 0 => 'genetski bazen', 1 => 'Biology', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'genetski bazen', 'source_id' => 231982, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20130328170516', 'part_of_speech' => 'Masculine', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zbroj svih genetskih informacija koje nose članovi neke populacije.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620589645987840, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gene pool', 'Definition' => 'The sum of all the genetic information carried by members of a population.', 'Domain' => '', 'Part of Speech' => 'Masculine', 'Industry' => 'Biology', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gene_pool_₁', ))

English (EN)gene pool

The sum of all the genetic information carried by members of a population.

Croatian (HR)genetski bazen

Zbroj svih genetskih informacija koje nose članovi neke populacije.

Biology; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5192959', 'url' => 'HR/siemens_₁', 'image' => '', 'title' => 'simens', 'tags' => array ( 0 => 'simens', 1 => 'Physics', 2 => 'General physics', 3 => '', ), 'term' => 'simens', 'source_id' => 314509, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Physics', ), 'category' => array ( 0 => 'General physics', ), 'lastedit' => '20130412075913', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Izvedena SI-jedinica za električnu vodljivost, jednaka vodljivosti elementa koji pruža otpor od 1 oma, piše se i kao om-1.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620859266334721, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'siemens', 'Definition' => 'The derived S.I. unit of electrical conductance, equal to the conductance of an element that has a resistance of 1 ohm, also written as ohm-1.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Physics', 'Product Category' => 'General physics', 'Creation User' => 'Pete1987', 'Creation Date' => '2010/9/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'siemens_₁', ))

English (EN)siemens

The derived S.I. unit of electrical conductance, equal to the conductance of an element that has a resistance of 1 ohm, also written as ohm-1.

Croatian (HR)simens

Izvedena SI-jedinica za električnu vodljivost, jednaka vodljivosti elementa koji pruža otpor od 1 oma, piše se i kao om-1.

Physics; General physics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5199047', 'url' => 'HR/wave_velocity_₁', 'image' => '', 'title' => 'valna brzina', 'tags' => array ( 0 => 'valna brzina', 1 => 'Physics', 2 => 'General physics', 3 => '', ), 'term' => 'valna brzina', 'source_id' => 314541, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Physics', ), 'category' => array ( 0 => 'General physics', ), 'lastedit' => '20130411093003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Udaljenost koju val prijeđe u jednoj sekundi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620879257436164, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wave velocity', 'Definition' => 'The distance traveled by a wave in one second.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Physics', 'Product Category' => 'General physics', 'Creation User' => 'Pete1987', 'Creation Date' => '2010/9/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wave_velocity_₁', ))

English (EN)wave velocity

The distance traveled by a wave in one second.

Croatian (HR)valna brzina

Udaljenost koju val prijeđe u jednoj sekundi.

Physics; General physics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5113346', 'url' => 'HR/goitre', 'image' => '', 'title' => 'guša', 'tags' => array ( 0 => 'guša', 1 => 'Medical', 2 => 'Medicine', 3 => '', ), 'term' => 'guša', 'source_id' => 1788276, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Medicine', ), 'lastedit' => '20130322153732', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oteknuće štitne žlijezde koje uzrokuje izbočinu na vratu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620489608691714, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'goitre', 'Definition' => 'The swelling of the thyroid gland, which leads to a swelling on the neck.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Medicine', 'Creation User' => 'brendalili', 'Creation Date' => '2011/11/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'goitre', ))

English (EN)goitre

The swelling of the thyroid gland, which leads to a swelling on the neck.

Croatian (HR)guša

Oteknuće štitne žlijezde koje uzrokuje izbočinu na vratu.

Medical; Medicine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5171282', 'url' => 'HR/carotene_₂', 'image' => '', 'title' => 'karoten', 'tags' => array ( 0 => 'karoten', 1 => 'Chemistry', 2 => 'General chemistry', 3 => '', ), 'term' => 'karoten', 'source_id' => 149657, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'General chemistry', ), 'lastedit' => '20130404132004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Karoten je nezasićeni pigment ugljikovodika koji se nalazi u mnogim biljkama. Karoten je osnovna jedinica u izgradnji vitamina A.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620774359990276, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'carotene', 'Definition' => 'Carotene is an unsaturated hydrocarbon pigment found in many plants. Carotene is the basic building block of vitamin A.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'General chemistry', 'Creation User' => 'Shemuwel', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'carotene_₂', ))

English (EN)carotene

Carotene is an unsaturated hydrocarbon pigment found in many plants. Carotene is the basic building block of vitamin A.

Croatian (HR)karoten

Karoten je nezasićeni pigment ugljikovodika koji se nalazi u mnogim biljkama. Karoten je osnovna jedinica u izgradnji vitamina A.

Chemistry; General chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5123108', 'url' => 'HR/death_rate_.', 'image' => '', 'title' => 'stopa smrtnosti', 'tags' => array ( 0 => 'stopa smrtnosti', 1 => 'Zoology', 2 => 'Zoological terms', 3 => '', ), 'term' => 'stopa smrtnosti', 'source_id' => 5114623, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Zoology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zoological terms', ), 'lastedit' => '20130326135007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Postotak novorođenih koji umiru tijekom određenog intervala.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620535649566720, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The percentage of newborn dying during a specified interval', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Zoology', 'Product Category' => 'Zoological terms', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/3/23', 'Term' => 'death rate .', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'death_rate_.', ))

English (EN)death rate .

The percentage of newborn dying during a specified interval

Croatian (HR)stopa smrtnosti

Postotak novorođenih koji umiru tijekom određenog intervala.

Zoology; Zoological terms
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5168837', 'url' => 'HR/calorie_₄', 'image' => '', 'title' => 'kalorija', 'tags' => array ( 0 => 'kalorija', 1 => 'Chemistry', 2 => 'General chemistry', 3 => '', ), 'term' => 'kalorija', 'source_id' => 149562, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'General chemistry', ), 'lastedit' => '20130403173005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Količina topline koja je potrebna da bi se 1 g vode zagrijao s 14.5°C na 15.5°C. Jedna kalorija jednaka je točno 4.184 J.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620760479989762, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'calorie', 'Definition' => 'The amount of heat required to raise the temperature of 1 g of water at 14.5°C to 15.5°C. One calorie is equivalent to exactly 4.184 J.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'General chemistry', 'Creation User' => 'Shemuwel', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'calorie_₄', ))

English (EN)calorie

The amount of heat required to raise the temperature of 1 g of water at 14.5°C to 15.5°C. One calorie is equivalent to exactly 4.184 J.

Croatian (HR)kalorija

Količina topline koja je potrebna da bi se 1 g vode zagrijao s 14.5°C na 15.5°C. Jedna kalorija jednaka je točno 4.184 J.

Chemistry; General chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5119626', 'url' => 'HR/chorophobia', 'image' => '', 'title' => 'korofobija', 'tags' => array ( 0 => 'korofobija', 1 => 'Psychiatry', 2 => 'Phobias', 3 => '', ), 'term' => 'korofobija', 'source_id' => 1115317, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Psychiatry', ), 'category' => array ( 0 => 'Phobias', ), 'lastedit' => '20130325101516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Korofobija je intenzivan, dugotrajan i iracionalan strah od plesanja.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620517432655876, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'chorophobia', 'Definition' => 'La chorophobie est une intense, prolongée et irrationnelle crainte de la pratique de la danse.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Psychiatry', 'Product Category' => 'Phobias', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'chorophobia', ))

English (EN)chorophobia

La chorophobie est une intense, prolongée et irrationnelle crainte de la pratique de la danse.

Croatian (HR)korofobija

Korofobija je intenzivan, dugotrajan i iracionalan strah od plesanja.

Psychiatry; Phobias
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5171482', 'url' => 'HR/oxidation_₄', 'image' => '', 'title' => 'oksidacija', 'tags' => array ( 0 => 'oksidacija', 1 => 'Chemistry', 2 => 'General chemistry', 3 => '', ), 'term' => 'oksidacija', 'source_id' => 150200, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'General chemistry', ), 'lastedit' => '20130404150004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oksidacija se zbiva kada atom, molekula ili ion izgubi jednog ili više elektrona. Oksidacija je popraćena povećanjem oksidacijskog broja u atomima, molekulama ili ionima koji gube elektrone.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620775443169282, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'oxidation', 'Definition' => 'Oxidation is the loss of one or more electrons by an atom, molecule, or ion. Oxidation is accompanied by an increase in oxidation number on the atoms, molecules, or ions that lose electrons.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'General chemistry', 'Creation User' => 'Shemuwel', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'oxidation_₄', ))

English (EN)oxidation

Oxidation is the loss of one or more electrons by an atom, molecule, or ion. Oxidation is accompanied by an increase in oxidation number on the atoms, molecules, or ions that lose electrons.

Croatian (HR)oksidacija

Oksidacija se zbiva kada atom, molekula ili ion izgubi jednog ili više elektrona. Oksidacija je popraćena povećanjem oksidacijskog broja u atomima, molekulama ili ionima koji gube elektrone.

Chemistry; General chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5195609', 'url' => 'HR/neutron_₄', 'image' => '', 'title' => 'neutron', 'tags' => array ( 0 => 'neutron', 1 => 'Physics', 2 => 'Particle physics', 3 => 'Berkeley', 4 => '', ), 'term' => 'neutron', 'source_id' => 363387, 'type' => 'term', 'namespace' => 1324, 'nstext' => 'HR', 'industry' => array ( 0 => 'Physics', ), 'category' => array ( 0 => 'Particle physics', ), 'company' => array ( 0 => 'Berkeley', ), 'lastedit' => '20130410102113', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'majakusan', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jedan od dijelova atoma. Kao i proton, neutron se nalazi u jezgrama (središtima) atoma. Neutroni nemaju električni naboj i sastoje se od dva donja kvarka i jednog gornjeg kvarka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503620872563326976, 'nstext_full' => 'Croatian (HR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'neutron', 'Definition' => 'One of the constituents of atoms. Along with the proton, the neutron is found in the nuclei (centers) of atoms. Neutrons have no electric charge, and are composed of two down quarks and an up quark.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Physics', 'Product Category' => 'Particle physics', 'Company' => 'Berkeley', 'Creation User' => 'philrand', 'Creation Date' => '2010/10/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'neutron_₄', ))

English (EN)neutron

One of the constituents of atoms. Along with the proton, the neutron is found in the nuclei (centers) of atoms. Neutrons have no electric charge, and are composed of two down quarks and an up quark.

Croatian (HR)neutron

Jedan od dijelova atoma. Kao i proton, neutron se nalazi u jezgrama (središtima) atoma. Neutroni nemaju električni naboj i sastoje se od dva donja kvarka i jednog gornjeg kvarka.

Physics; Particle physics