portrait

ruxandra

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

435

Words Translated

18

Terms Translated

ruxandra’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ruxandra’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947727', 'url' => 'RO/acquisition_₉', 'image' => '', 'title' => 'achiziție', 'tags' => array ( 0 => 'achiziție', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'achiziție', 'source_id' => 1509427, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514113204', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'O achiziție are loc când o companie - dobânditorul - capătă controlul asupra unei alteia - entitatea dobândită - de obicei cumpărând acțiuni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975115321345, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'An acquisition takes place where one company – the acquirer – acquires control of another – the acquiree – usually through purchase of shares.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'General accounting', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/9/12', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'acquisition', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'acquisition_₉', ))

English (EN)acquisition

An acquisition takes place where one company – the acquirer – acquires control of another – the acquiree – usually through purchase of shares.

Romanian (RO)achiziție

O achiziție are loc când o companie - dobânditorul - capătă controlul asupra unei alteia - entitatea dobândită - de obicei cumpărând acțiuni.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7941986', 'url' => 'RO/cimex', 'image' => '', 'title' => 'cimex', 'tags' => array ( 0 => 'cimex', 1 => 'Animals', 2 => 'Animals', 3 => '', ), 'term' => 'cimex', 'source_id' => 1839061, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Animals', ), 'lastedit' => '20140513120807', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cunoscut ca ploșnița de pat. Ploșnițele de par sunt insecte parazite a căror hrană preferată e sângele uman. Ploșnița de pat comună. Cimex lectularius, e cea mai cunoscută specie a familiei. Numele "ploșniței de pat" provine de la habitatul preferat al insectei: casele și în special paturile sau alte zone în care dorm oamenii. Ploșnițele de pat sunt active mai ales noaptea dar nu sunt exclusiv nocturne și se pot hrăni din gazdă fără să fie observate.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632950567108610, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cimex', 'Definition' => 'Known as the common bed bug. Bed bugs are parasitic insects that prefer to feed on human blood. The common bedbug, Cimex lectularius, is the most famous species of the family. The name of the "bed bug" is derived from the insect\'s preferred habitat of houses and especially beds or other areas where people sleep. Bed bugs are mainly active at night but are not exclusively nocturnal and are capable of feeding on their host without being noticed.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Animals', 'Creation User' => 'Ryan.Pravato', 'Creation Date' => '2011/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cimex', ))

English (EN)cimex

Known as the common bed bug. Bed bugs are parasitic insects that prefer to feed on human blood. The common bedbug, Cimex lectularius, is the most famous species of the family. The name of the "bed bug" is derived from the insect's preferred habitat of houses ...

Romanian (RO)cimex

Cunoscut ca ploșnița de pat. Ploșnițele de par sunt insecte parazite a căror hrană preferată e sângele uman. Ploșnița de pat comună. Cimex lectularius, e cea mai cunoscută specie a familiei. Numele "ploșniței de pat" provine de la habitatul preferat al ...

Animals; Animals
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947726', 'url' => 'RO/annual_report_₃', 'image' => '', 'title' => 'raport anual', 'tags' => array ( 0 => 'raport anual', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'raport anual', 'source_id' => 1508657, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514113202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un document produs în fiecare an de către societățile cu răspundere limitată, ce conține evidența contabilă cerută de lege. Companiile mai mari includ și informații și poze cu activitățile companiei.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975115321344, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A document produced each year by limited liability companies containing the accounting information required by law. Larger companies also provide information and pictures of the activities of the company.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'General accounting', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/9/12', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'annual report', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_report_₃', ))

English (EN)annual report

A document produced each year by limited liability companies containing the accounting information required by law. Larger companies also provide information and pictures of the activities of the company.

Romanian (RO)raport anual

Un document produs în fiecare an de către societățile cu răspundere limitată, ce conține evidența contabilă cerută de lege. Companiile mai mari includ și informații și poze cu activitățile companiei.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7941984', 'url' => 'RO/animal_trainer', 'image' => '', 'title' => 'dresor', 'tags' => array ( 0 => 'dresor', 1 => 'Animals', 2 => 'Animals', 3 => '', ), 'term' => 'dresor', 'source_id' => 1637708, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Animals', ), 'lastedit' => '20140513120803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un dresor este un expert care a studiat și a observat animale sau păsări specifice sau diferite și variațiile în comportamentul acestora în diferite condiții și este capabil să le dirijeze, să le îmblânzească pentru a fi obediente și supuse, și le poate face să execute anumite sarcini și acțiuni specifice și pentru a-l salva în situații neașteptate, pentru a-l proteja și a-i oferi alinare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632950567108608, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'animal trainer', 'Definition' => 'An animal trainer is an expert who has studied and observed specific or different animals or birds for their variations in behavior under different conditions and is capable of handling them, taming them from being wild to become obedient and subservient, handling them to execute certain tasks and specific actions, and save them in emergent situations to protect them and offer solace.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Animals', 'Creation User' => 'Ramachandran. S,', 'Creation Date' => '2011/10/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'animal_trainer', ))

English (EN)animal trainer

An animal trainer is an expert who has studied and observed specific or different animals or birds for their variations in behavior under different conditions and is capable of handling them, taming them from being wild to become obedient and subservient, ...

Romanian (RO)dresor

Un dresor este un expert care a studiat și a observat animale sau păsări specifice sau diferite și variațiile în comportamentul acestora în diferite condiții și este capabil să le dirijeze, să le îmblânzească pentru a fi obediente și supuse, și le poate face ...

Animals; Animals
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947774', 'url' => 'RO/current_liabilities_₅', 'image' => '', 'title' => 'pasive curente', 'tags' => array ( 0 => 'pasive curente', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'pasive curente', 'source_id' => 4370812, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514114207', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Datorii ce trebuiesc achitate în scurt timp (de obicei în cel mult un an) și care vor fi plătite din activele circulante.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975357542404, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Liabilities that will be due within a short time (usually 1 year or less) and that are to be paid out of current assets.', 'Industry' => 'Accounting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General accounting', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Yi Yao', 'Creation Date' => '2012/12/5', 'Term' => 'current liabilities', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'current_liabilities_₅', ))

English (EN)current liabilities

Liabilities that will be due within a short time (usually 1 year or less) and that are to be paid out of current assets.

Romanian (RO)pasive curente

Datorii ce trebuiesc achitate în scurt timp (de obicei în cel mult un an) și care vor fi plătite din activele circulante.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947773', 'url' => 'RO/current_assets_₆', 'image' => '', 'title' => 'active circulante', 'tags' => array ( 0 => 'active circulante', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'active circulante', 'source_id' => 4370811, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514114205', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Numerar și alte active care se așteaptă să fie transformate în numerar sau vândute și folosite prin operațiile normale ale afacerii în cel mult un an.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975357542403, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Cash and other assets that are expected to be converted to cash or sold or used up through the normal operations of the business within 1 year or less.', 'Industry' => 'Accounting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General accounting', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Yi Yao', 'Creation Date' => '2012/12/5', 'Term' => 'current assets', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'current_assets_₆', ))

English (EN)current assets

Cash and other assets that are expected to be converted to cash or sold or used up through the normal operations of the business within 1 year or less.

Romanian (RO)active circulante

Numerar și alte active care se așteaptă să fie transformate în numerar sau vândute și folosite prin operațiile normale ale afacerii în cel mult un an.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947798', 'url' => 'RO/creditors', 'image' => '', 'title' => 'creditor', 'tags' => array ( 0 => 'creditor', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'creditor', 'source_id' => 5092446, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514114905', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Persoanele, firmele sau organizațiile căreia compania le este datoare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975366979584, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Those persons, firms or organizations to whom the enterprise owes money.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'General accounting', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/15', 'Term' => 'creditors', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'creditors', ))

English (EN)creditors

Those persons, firms or organizations to whom the enterprise owes money.

Romanian (RO)creditor

Persoanele, firmele sau organizațiile căreia compania le este datoare.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947772', 'url' => 'RO/break-even_point_₆', 'image' => '', 'title' => 'prag de rentabilitate', 'tags' => array ( 0 => 'prag de rentabilitate', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'prag de rentabilitate', 'source_id' => 4370809, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514114202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nivelul de operații la care veniturile și costurile sunt egale.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975357542402, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The level of business operations at which revenues and expired costs are equal.', 'Industry' => 'Accounting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General accounting', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Yi Yao', 'Creation Date' => '2012/12/5', 'Term' => 'break-even point', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'break-even_point_₆', ))

English (EN)break-even point

The level of business operations at which revenues and expired costs are equal.

Romanian (RO)prag de rentabilitate

Nivelul de operații la care veniturile și costurile sunt egale.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7947728', 'url' => 'RO/balance_sheet_₁₇', 'image' => '', 'title' => 'bilanț', 'tags' => array ( 0 => 'bilanț', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'bilanț', 'source_id' => 1509429, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140514113206', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'O declarație a poziției financiare a unei entități, ce arată activele, pasivele și participația proprietarilor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632975115321346, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A statement of the financial position of an entity showing assets, liabilities and ownership interest.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'General accounting', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/9/12', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'balance sheet', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'balance_sheet_₁₇', ))

English (EN)balance sheet

A statement of the financial position of an entity showing assets, liabilities and ownership interest.

Romanian (RO)bilanț

O declarație a poziției financiare a unei entități, ce arată activele, pasivele și participația proprietarilor.

Accounting; General accounting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7941875', 'url' => 'RO/amortization_₁₅', 'image' => '', 'title' => 'amortizare', 'tags' => array ( 0 => 'amortizare', 1 => 'Accounting', 2 => 'General accounting', 3 => '', ), 'term' => 'amortizare', 'source_id' => 1508656, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'General accounting', ), 'lastedit' => '20140513114023', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ruxandra', 'special_term' => '', 'definition' => 'Reducere sistematică a valorii contabile a bunului. Cheltuială care se aplică asupra bunurilor necorporale în același fel în care deprecierea se aplică bunurilor corporale și epuizarea se aplică resurselor naturale.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632950237855744, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amortization', 'Definition' => 'Systematic reduction of the asset\'s carrying value on the books. Expense that applies to intangibles in the same way depreciation applies to plant assets and depletion to natural resources.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'General accounting', 'Creation User' => 'VivaLaBurns', 'Creation Date' => '2011/8/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amortization_₁₅', ))

English (EN)amortization

Systematic reduction of the asset's carrying value on the books. Expense that applies to intangibles in the same way depreciation applies to plant assets and depletion to natural resources.

Romanian (RO)amortizare

Reducere sistematică a valorii contabile a bunului. Cheltuială care se aplică asupra bunurilor necorporale în același fel în care deprecierea se aplică bunurilor corporale și epuizarea se aplică resurselor naturale.

Accounting; General accounting