portrait

ultimathule

Berlin, Germany

Translate From: English (EN); German (DE)

Translate To: Finnish (FI)

150

Words Translated

5

Terms Translated

ultimathule’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ultimathule’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1791537', 'url' => 'FI/comparative_literature', 'image' => '', 'title' => 'kirjallisuustiede', 'tags' => array ( 0 => 'kirjallisuustiede', 1 => 'Language', 2 => 'Grammar', 3 => '', ), 'term' => 'kirjallisuustiede', 'source_id' => 498490, 'type' => 'term', 'namespace' => 1228, 'nstext' => 'FI', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Grammar', ), 'lastedit' => '20111122101549', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ultimathule', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tieteenala, joka tutkii kahden tai useamman kielen, kulttuurin tai kansan kirjallisuutta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605431909482498, 'nstext_full' => 'Finnish (FI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'comparative literature', 'Definition' => 'Critical scholarship dealing with the literature of two or more different linguistic, cultural or national groups.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Grammar', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'tatiana ivanova', 'Creation Date' => '2010/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'comparative_literature', ))

English (EN)comparative literature

Critical scholarship dealing with the literature of two or more different linguistic, cultural or national groups.

Finnish (FI)kirjallisuustiede

Tieteenala, joka tutkii kahden tai useamman kielen, kulttuurin tai kansan kirjallisuutta.

Language; Grammar
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1791535', 'url' => 'FI/generative_linguistics', 'image' => '', 'title' => 'generatiivinen kielitiede', 'tags' => array ( 0 => 'generatiivinen kielitiede', 1 => 'Language', 2 => 'Grammar', 3 => '', ), 'term' => 'generatiivinen kielitiede', 'source_id' => 498448, 'type' => 'term', 'namespace' => 1228, 'nstext' => 'FI', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Grammar', ), 'lastedit' => '20111122101542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ultimathule', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kielitieteen koulukunta, joka hahmottaa kielen rakenteita generatiivisen kieliopin kautta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605431909482496, 'nstext_full' => 'Finnish (FI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'generative linguistics', 'Definition' => 'A school of thought within linguistics that makes use of the concept of a generative grammar.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Grammar', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'tatiana ivanova', 'Creation Date' => '2010/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'generative_linguistics', ))

English (EN)generative linguistics

A school of thought within linguistics that makes use of the concept of a generative grammar.

Finnish (FI)generatiivinen kielitiede

Kielitieteen koulukunta, joka hahmottaa kielen rakenteita generatiivisen kieliopin kautta.

Language; Grammar
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1791534', 'url' => 'FI/slang_₁', 'image' => '', 'title' => 'slangi', 'tags' => array ( 0 => 'slangi', 1 => 'Language', 2 => 'Slang', 3 => '', ), 'term' => 'slangi', 'source_id' => 927724, 'type' => 'term', 'namespace' => 1228, 'nstext' => 'FI', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Slang', ), 'lastedit' => '20111122101539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ultimathule', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sana tai sanonta, jota ei pidetä muodollisiin yhteyksiin sopivana; usein loukkaava tai alatyylinen. Käytetään usein ryhmän jäsenten kesken yhteenkuuluvuutta ilmentämässä; yleistä nuorten keskuudessa, mutta käytössä kaikissa ikäluokissa ja sosiaalisissa ryhmissä.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605431908433925, 'nstext_full' => 'Finnish (FI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'slang', 'Definition' => 'An informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar. It is often used to identify with one\'s peers and, although it may be common among young people, it is used by people of all ages and social groups.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'colloquialism_₂', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Slang', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'slang_₁', ))

English (EN)slang

An informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar. It is often used to identify with one's peers and, although it may be common among young people, it is used by ...

Finnish (FI)slangi

Sana tai sanonta, jota ei pidetä muodollisiin yhteyksiin sopivana; usein loukkaava tai alatyylinen. Käytetään usein ryhmän jäsenten kesken yhteenkuuluvuutta ilmentämässä; yleistä nuorten keskuudessa, mutta käytössä kaikissa ikäluokissa ja sosiaalisissa ...

Language; Slang
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1791536', 'url' => 'FI/discourse_analysis', 'image' => '', 'title' => 'diskurssianalyysi', 'tags' => array ( 0 => 'diskurssianalyysi', 1 => 'Language', 2 => 'Grammar', 3 => '', ), 'term' => 'diskurssianalyysi', 'source_id' => 498449, 'type' => 'term', 'namespace' => 1228, 'nstext' => 'FI', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Grammar', ), 'lastedit' => '20111122101547', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ultimathule', 'special_term' => '', 'definition' => 'Analyysiä, jonka kohteena ovat virkettä laajemmat kielen yksiköt ja niiden suhteet käyttökontekstiinsa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605431909482497, 'nstext_full' => 'Finnish (FI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'discourse analysis', 'Definition' => 'Analysis of speech units larger than the sentence and of their relationship to the contexts in which they are used.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Grammar', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'tatiana ivanova', 'Creation Date' => '2010/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'discourse_analysis', ))

English (EN)discourse analysis

Analysis of speech units larger than the sentence and of their relationship to the contexts in which they are used.

Finnish (FI)diskurssianalyysi

Analyysiä, jonka kohteena ovat virkettä laajemmat kielen yksiköt ja niiden suhteet käyttökontekstiinsa.

Language; Grammar
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1791533', 'url' => 'FI/colloquialism_₂', 'image' => '', 'title' => 'puhekielen ilmaus', 'tags' => array ( 0 => 'puhekielen ilmaus', 1 => 'Language', 2 => 'Slang', 3 => '', ), 'term' => 'puhekielen ilmaus', 'source_id' => 927798, 'type' => 'term', 'namespace' => 1228, 'nstext' => 'FI', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Slang', ), 'lastedit' => '20111122101536', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ultimathule', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sana tai sanonta, jota ei pidetä muodollisiin yhteyksiin sopivana; usein loukkaava tai alatyylinen. Käytetään usein ryhmän jäsenten kesken yhteenkuuluvuutta ilmentämässä; yleistä nuorten keskuudessa, mutta käytössä kaikissa ikäluokissa ja sosiaalisissa ryhmissä.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605431908433924, 'nstext_full' => 'Finnish (FI)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'colloquialism', 'Definition' => 'An informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar. It is often used to identify with one\'s peers and, although it may be common among young people, it is used by people of all ages and social groups.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'slang_₁', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Slang', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'colloquialism_₂', ))

English (EN)colloquialism

An informal language consisting of words and expressions that are not considered appropriate for formal occasions; often vituperative or vulgar. It is often used to identify with one's peers and, although it may be common among young people, it is used by ...

Finnish (FI)puhekielen ilmaus

Sana tai sanonta, jota ei pidetä muodollisiin yhteyksiin sopivana; usein loukkaava tai alatyylinen. Käytetään usein ryhmän jäsenten kesken yhteenkuuluvuutta ilmentämässä; yleistä nuorten keskuudessa, mutta käytössä kaikissa ikäluokissa ja sosiaalisissa ...

Language; Slang