portrait

Thomas Weideberg

Salonica, Greece

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

2,568

Words Translated

148

Terms Translated

Thomas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Thomas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963251', 'url' => 'SV/brand_identity_₂', 'image' => '', 'title' => 'varumärkesidentitet', 'tags' => array ( 0 => 'varumärkesidentitet', 1 => 'Marketing', 2 => 'Advertising', 3 => '', ), 'term' => 'varumärkesidentitet', 'source_id' => 1711262, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'category' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'lastedit' => '20150226085102', 'part_of_speech' => 'conjunction', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hur du vill att konsumenten ska uppfatta din produkt eller ditt varumärke. Företagen försöker överbrygga klyftan mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284235366400, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'brand identity', 'Definition' => 'How you want the consumer to perceive your product or your brand. Companies try to bridge the gap between the brand image and the brand identity.', 'Part of Speech' => 'conjunction', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Marketing', 'Product Category' => 'Advertising', 'Creation User' => 'kindneighbour', 'Creation Date' => '2011/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'brand_identity_₂', ))

English (EN)brand identity

How you want the consumer to perceive your product or your brand. Companies try to bridge the gap between the brand image and the brand identity.

Swedish (SV)varumärkesidentitet

Hur du vill att konsumenten ska uppfatta din produkt eller ditt varumärke. Företagen försöker överbrygga klyftan mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet.

Marketing; Advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9406919', 'url' => 'SV/plugin_₁', 'image' => '', 'title' => 'plugin', 'tags' => array ( 0 => 'plugin', 1 => 'Advertising', 2 => 'Online advertising', 3 => '', ), 'term' => 'plugin', 'source_id' => 5093343, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Online advertising', ), 'lastedit' => '20150227145601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En programvara som installeras och används av en webbläsare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639427591700480, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A software program installed and used by a web browser.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Online advertising', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/3/16', 'Term' => 'plugin', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plugin_₁', ))

English (EN)plugin

A software program installed and used by a web browser.

Swedish (SV)plugin

En programvara som installeras och används av en webbläsare.

Advertising; Online advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9406617', 'url' => 'SV/sales_territory_₂', 'image' => '', 'title' => 'försäljningsområde', 'tags' => array ( 0 => 'försäljningsområde', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'försäljningsområde', 'source_id' => 514976, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20150227142401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Det område eller den region som en säljare eller ett försäljningsteam ansvarar för.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639426226454530, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sales territory', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The area or region for which a salesperson or team is responsible.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sales_territory_₂', ))

English (EN)sales territory

The area or region for which a salesperson or team is responsible.

Swedish (SV)försäljningsområde

Det område eller den region som en säljare eller ett försäljningsteam ansvarar för.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963449', 'url' => 'SV/business-to-business_advertising', 'image' => '', 'title' => 'Business-to-business reklam', 'tags' => array ( 0 => 'Business-to-business reklam', 1 => 'Marketing', 2 => 'Advertising', 3 => '', ), 'term' => 'Business-to-business reklam', 'source_id' => 1711265, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'category' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'lastedit' => '20150226085107', 'part_of_speech' => 'conjunction', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Reklam som riktar sig till andra företag snarare än till konsumenterna.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284991389700, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'business-to-business advertising', 'Definition' => 'Advertising directed to other businesses, rather than to consumers.', 'Part of Speech' => 'conjunction', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Marketing', 'Product Category' => 'Advertising', 'Creation User' => 'kindneighbour', 'Creation Date' => '2011/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'business-to-business_advertising', ))

English (EN)business-to-business advertising

Advertising directed to other businesses, rather than to consumers.

Swedish (SV)Business-to-business reklam

Reklam som riktar sig till andra företag snarare än till konsumenterna.

Marketing; Advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9479139', 'url' => 'SV/liquidity_risk_₂', 'image' => '', 'title' => 'likviditetsrisk', 'tags' => array ( 0 => 'likviditetsrisk', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'likviditetsrisk', 'source_id' => 110499, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304125402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Risken för att en part kommer få svårigheter att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639735572103171, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'liquidity risk', 'Definition' => 'The risk that a party will not be able to have enough cash to meet its obligations as they come due', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'liquidity_risk_₂', ))

English (EN)liquidity risk

The risk that a party will not be able to have enough cash to meet its obligations as they come due

Swedish (SV)likviditetsrisk

Risken för att en part kommer få svårigheter att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9404584', 'url' => 'SV/frequent_flyer_program_(FFP)', 'image' => '', 'title' => 'bonusprogram (FFP)', 'tags' => array ( 0 => 'bonusprogram (FFP)', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'bonusprogram (FFP)', 'source_id' => 515316, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150227105607', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett lojalitetsprogram som används av många flygbolag för att behålla sina kunder. Vanligtvis samlar kunderna som är registrerade i flygbolagets program ihop bonuspoäng baserat på de resor man gjort med flygbolaget eller dess partners. På senare år kan man även tjäna poäng genom att handla med specifikt angivna kreditkort. Bonuspoängen kan lösas in mot gratis flygresor, uppgraderade sittplatser, tillgång till flygplatslounge, prioriterad ombordstigning osv.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639415843454976, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'frequent flyer program (FFP)', 'Definition' => 'A loyalty program offered by many airlines to retain air travel customers. Typically, airline customers enrolled in the program accumulate frequent flyer miles based on trips flown on that airline or its partners. In recent years, miles can also be earned by using co-branded credit cards for purchases. The flyer miles can be redeemed for free air travel; seating class upgrades, airport lounge access or priority boarding, etc.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'frequent_flyer_program_(FFP)', ))

English (EN)frequent flyer program (FFP)

A loyalty program offered by many airlines to retain air travel customers. Typically, airline customers enrolled in the program accumulate frequent flyer miles based on trips flown on that airline or its partners. In recent years, miles can also be earned by ...

Swedish (SV)bonusprogram (FFP)

Ett lojalitetsprogram som används av många flygbolag för att behålla sina kunder. Vanligtvis samlar kunderna som är registrerade i flygbolagets program ihop bonuspoäng baserat på de resor man gjort med flygbolaget eller dess partners. På senare år kan man ...

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5905141', 'url' => 'SV/seller’s_market', 'image' => '', 'title' => 'säljarens marknad', 'tags' => array ( 0 => 'säljarens marknad', 1 => 'Business services', 2 => 'Relocation', 3 => '', ), 'term' => 'säljarens marknad', 'source_id' => 969251, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Relocation', ), 'lastedit' => '20150227092802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Förhållande på fastighetsmarknaden som gynnar säljaren där efterfrågan på bostäder överstiger utbudet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623992256233472, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'seller’s market', 'Definition' => 'Market condition favoring the seller, in real estate, when there is not an adequate supply of homes for interested buyers.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Relocation', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'seller’s_market', ))

English (EN)seller’s market

Market condition favoring the seller, in real estate, when there is not an adequate supply of homes for interested buyers.

Swedish (SV)säljarens marknad

Förhållande på fastighetsmarknaden som gynnar säljaren där efterfrågan på bostäder överstiger utbudet.

Business services; Relocation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9477261', 'url' => 'SV/bullet_loan_₁', 'image' => '', 'title' => 'bulletlån', 'tags' => array ( 0 => 'bulletlån', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'bulletlån', 'source_id' => 110584, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304094902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett lån där inga avbetalningar sker under löptiden, endast ränta betalas, och det totala lånebeloppet återbetalas på förfallodagen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639727676325889, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bullet loan', 'Definition' => 'Generally, a loan where no principal repayments are made during the loan Only interest is paid, leaving the total amount borrowed as a balloon payment at maturity', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bullet_loan_₁', ))

English (EN)bullet loan

Generally, a loan where no principal repayments are made during the loan Only interest is paid, leaving the total amount borrowed as a balloon payment at maturity

Swedish (SV)bulletlån

Ett lån där inga avbetalningar sker under löptiden, endast ränta betalas, och det totala lånebeloppet återbetalas på förfallodagen.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9491893', 'url' => 'SV/minimum_wage', 'image' => '', 'title' => 'minimilön', 'tags' => array ( 0 => 'minimilön', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'minimilön', 'source_id' => 351377, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20150305095602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En enligt lag eller genom avtal fastställd lönenivå som är den lägsta lön en arbetsgivare får betala.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639801352421376, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'minimum wage', 'Definition' => 'the lowest amount that an employer can pay its employees per hour under federal or state law.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'minimum_wage', ))

English (EN)minimum wage

the lowest amount that an employer can pay its employees per hour under federal or state law.

Swedish (SV)minimilön

En enligt lag eller genom avtal fastställd lönenivå som är den lägsta lön en arbetsgivare får betala.

Accounting; Payroll
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9404581', 'url' => 'SV/electronic_ticket', 'image' => '', 'title' => 'elektronisk biljett', 'tags' => array ( 0 => 'elektronisk biljett', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'elektronisk biljett', 'source_id' => 515310, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150227105602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'A newer system of issuing tickets to clients whereby a "paperless" ticket is issued which allows the client to check in only using proper photo identification. E-biljetter är att föredra framför tryckta biljetter eftersom de är säkrare att använda.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639415842406402, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'electronic ticket', 'Definition' => 'A newer system of issuing tickets to clients whereby a "paperless" ticket is issued which allows the client to check in only using proper photo identification. Electronic tickets are preferable to paper ones because they can not be lost or stolen so they are safer to use than paper tickets.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'electronic_ticket', ))

English (EN)electronic ticket

A newer system of issuing tickets to clients whereby a "paperless" ticket is issued which allows the client to check in only using proper photo identification. Electronic tickets are preferable to paper ones because they can not be lost or stolen so they are ...

Swedish (SV)elektronisk biljett

A newer system of issuing tickets to clients whereby a "paperless" ticket is issued which allows the client to check in only using proper photo identification. E-biljetter är att föredra framför tryckta biljetter eftersom de är säkrare att använda.

Travel; Air travel