portrait

Thomas Weideberg

Salonica, Greece

Translate From: English (EN); Greek (EL); Italian (IT); Spanish (ES)

Translate To: Swedish (SV)

2,568

Words Translated

148

Terms Translated

Thomas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Thomas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963449', 'url' => 'SV/business-to-business_advertising', 'image' => '', 'title' => 'Business-to-business reklam', 'tags' => array ( 0 => 'Business-to-business reklam', 1 => 'Marketing', 2 => 'Advertising', 3 => '', ), 'term' => 'Business-to-business reklam', 'source_id' => 1711265, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'category' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'lastedit' => '20150226085107', 'part_of_speech' => 'conjunction', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Reklam som riktar sig till andra företag snarare än till konsumenterna.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284991389700, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'business-to-business advertising', 'Definition' => 'Advertising directed to other businesses, rather than to consumers.', 'Part of Speech' => 'conjunction', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Marketing', 'Product Category' => 'Advertising', 'Creation User' => 'kindneighbour', 'Creation Date' => '2011/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'business-to-business_advertising', ))

English (EN)business-to-business advertising

Advertising directed to other businesses, rather than to consumers.

Swedish (SV)Business-to-business reklam

Reklam som riktar sig till andra företag snarare än till konsumenterna.

Marketing; Advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9478199', 'url' => 'SV/fixed_costs_₁', 'image' => '', 'title' => 'fasta kostnader', 'tags' => array ( 0 => 'fasta kostnader', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'fasta kostnader', 'source_id' => 110971, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304112301', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kostnader som inte varierar enligt den mängd varor eller tjänster som produceras. På lång sikt är alla kostnader emellertid rörliga, och vissa kostnader har båda fasta och rörliga inslag.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639731462733827, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fixed costs', 'Definition' => 'Costs that do not vary with the number of units produced For example, depreciation In the long run all costs are variable and some costs have both a fixed and variable component', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fixed_costs_₁', ))

English (EN)fixed costs

Costs that do not vary with the number of units produced For example, depreciation In the long run all costs are variable and some costs have both a fixed and variable component

Swedish (SV)fasta kostnader

Kostnader som inte varierar enligt den mängd varor eller tjänster som produceras. På lång sikt är alla kostnader emellertid rörliga, och vissa kostnader har båda fasta och rörliga inslag.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9491893', 'url' => 'SV/minimum_wage', 'image' => '', 'title' => 'minimilön', 'tags' => array ( 0 => 'minimilön', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'minimilön', 'source_id' => 351377, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20150305095602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En enligt lag eller genom avtal fastställd lönenivå som är den lägsta lön en arbetsgivare får betala.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639801352421376, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'minimum wage', 'Definition' => 'the lowest amount that an employer can pay its employees per hour under federal or state law.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'minimum_wage', ))

English (EN)minimum wage

the lowest amount that an employer can pay its employees per hour under federal or state law.

Swedish (SV)minimilön

En enligt lag eller genom avtal fastställd lönenivå som är den lägsta lön en arbetsgivare får betala.

Accounting; Payroll
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9507660', 'url' => 'SV/tribunal_de_justicia_₀₁', 'image' => '', 'title' => 'EG-domstolen', 'tags' => array ( 0 => 'EG-domstolen', 1 => 'Law', 2 => 'European law', 3 => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', ), 'term' => 'EG-domstolen', 'source_id' => 6538513, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'European law', ), 'lastedit' => '20150306111208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den Europeiska gemenskapens domstol är den juridiska myndighet vars uppgift är att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639874094235648, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Glossary' => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', 'Term' => 'tribunal de justicia', 'Definition' => 'El Tribunal de Justicia de las comunidades es el órgano jurisdiccional cuya función es de asegurar el respeto del derecho comunitario.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Source Lang' => '1196', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'European law', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'annamaria.martinolli', 'Creation Date' => '2013/11/18', )), 's_namespace_text' => 'ES', 's_namespace_text_full' => 'Spanish (ES)', 's_title' => 'tribunal_de_justicia_₀₁', ))

Spanish (ES)tribunal de justicia

El Tribunal de Justicia de las comunidades es el órgano jurisdiccional cuya función es de asegurar el respeto del derecho comunitario.

Swedish (SV)EG-domstolen

Den Europeiska gemenskapens domstol är den juridiska myndighet vars uppgift är att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.

Law; European law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9554086', 'url' => 'SV/stocking_rate', 'image' => '', 'title' => 'beläggningskapacitet', 'tags' => array ( 0 => 'beläggningskapacitet', 1 => 'Agriculture', 2 => 'Agricultural programs & laws', 3 => 'USDA', 4 => '', ), 'term' => 'beläggningskapacitet', 'source_id' => 478670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Agriculture', ), 'category' => array ( 0 => 'Agricultural programs & laws', ), 'company' => array ( 0 => 'USDA', ), 'lastedit' => '20150309132802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Antalet djur per areaenhet ett bete kan föda under en bestämd tidsperiod. Inte att förväxla med transportkapacitet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640078074773504, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'stocking rate', 'Company' => 'USDA', 'Definition' => 'The number of specific kinds and classes of livestock grazing or using a unit of land for a specified time. Not the same as carrying capacity.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Agriculture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Agricultural programs & laws', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AjayOwor', 'Creation Date' => '2010/11/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'stocking_rate', ))

English (EN)stocking rate

The number of specific kinds and classes of livestock grazing or using a unit of land for a specified time. Not the same as carrying capacity.

Swedish (SV)beläggningskapacitet

Antalet djur per areaenhet ett bete kan föda under en bestämd tidsperiod. Inte att förväxla med transportkapacitet.

Agriculture; Agricultural programs & laws
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9492011', 'url' => 'SV/balance_₉', 'image' => '', 'title' => 'saldo', 'tags' => array ( 0 => 'saldo', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'saldo', 'source_id' => 351394, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20150305100812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Värdet på ett konto, vilket fastställs genom att beräkna skillnaden mellan debet- och kreditsidan.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639802196525060, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'balance', 'Definition' => 'The value of an account, as determined by calculating the difference between the debits and credits in the account.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'balance_₉', ))

English (EN)balance

The value of an account, as determined by calculating the difference between the debits and credits in the account.

Swedish (SV)saldo

Värdet på ett konto, vilket fastställs genom att beräkna skillnaden mellan debet- och kreditsidan.

Accounting; Payroll
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9448123', 'url' => 'SV/International_fund', 'image' => '', 'title' => 'Internationell fond', 'tags' => array ( 0 => 'Internationell fond', 1 => 'Financial services', 2 => 'Stocks & securities', 3 => '', ), 'term' => 'Internationell fond', 'source_id' => 25374, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'Stocks & securities', ), 'lastedit' => '20150302112201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En fond som endast investerar utanför sina investerares hemland.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639601035608064, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'International fund', 'Definition' => 'A fund which only invests out of the native country of its investors.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'Stocks & securities', 'Creation User' => 'Baoyu', 'Creation Date' => '2010/05/17', 'Revision User' => 'Baoyu', 'Revision Date' => '2010/05/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'International_fund', ))

English (EN)International fund

A fund which only invests out of the native country of its investors.

Swedish (SV)Internationell fond

En fond som endast investerar utanför sina investerares hemland.

Financial services; Stocks & securities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5570892', 'url' => 'SV/residual_risk_₂', 'image' => '', 'title' => 'kvarstående risk', 'tags' => array ( 0 => 'kvarstående risk', 1 => 'Business services', 2 => 'Project management', 3 => 'WSDOT', 4 => '', ), 'term' => 'kvarstående risk', 'source_id' => 337421, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Project management', ), 'company' => array ( 0 => 'WSDOT', ), 'lastedit' => '20150227085701', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den risk som kvarstår efter att riskhanteringsåtgärder vidtagits.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503622319147319297, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'residual risk', 'Definition' => 'A risk that remains after risk responses have been implemented.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Project management', 'Company' => 'WSDOT', 'Creation User' => 'HenryCohn', 'Creation Date' => '2010/9/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'residual_risk_₂', ))

English (EN)residual risk

A risk that remains after risk responses have been implemented.

Swedish (SV)kvarstående risk

Den risk som kvarstår efter att riskhanteringsåtgärder vidtagits.

Business services; Project management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9491791', 'url' => 'SV/bill_of_lading_₅', 'image' => '', 'title' => 'fraktsedel', 'tags' => array ( 0 => 'fraktsedel', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'fraktsedel', 'source_id' => 331362, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150305094602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En handling som utfärdas av en transportör som anger mottagande av gods för transport, godsets beskaffenhet och leveransvillkor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639800929845248, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bill of lading', 'Definition' => 'A document issued by a carrier to a shipper, listing and acknowledging receipt of goods for transport and specifying terms of delivery.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bill_of_lading_₅', ))

English (EN)bill of lading

A document issued by a carrier to a shipper, listing and acknowledging receipt of goods for transport and specifying terms of delivery.

Swedish (SV)fraktsedel

En handling som utfärdas av en transportör som anger mottagande av gods för transport, godsets beskaffenhet och leveransvillkor.

Accounting; Auditing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9480108', 'url' => 'SV/maturity_date_₁', 'image' => '', 'title' => 'förfallodag', 'tags' => array ( 0 => 'förfallodag', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'förfallodag', 'source_id' => 110535, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304143201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den dag då ett lån (amortering, ränta), en växel, en faktura osv. förfaller och kapitalskulden måste betalas.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639742180229120, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'maturity date', 'Definition' => 'The date on which a loan, mortgage, bond, etc is due and any outstanding principal must be paid', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'maturity_date_₁', ))

English (EN)maturity date

The date on which a loan, mortgage, bond, etc is due and any outstanding principal must be paid

Swedish (SV)förfallodag

Den dag då ett lån (amortering, ränta), en växel, en faktura osv. förfaller och kapitalskulden måste betalas.

Accounting; Tax