portrait

Thomas Weideberg

Salonica, Greece

Translate From: English (EN); Greek (EL); Italian (IT); Spanish (ES)

Translate To: Swedish (SV)

2,568

Words Translated

148

Terms Translated

Thomas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Thomas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9392091', 'url' => 'SV/above_the_fold_₁', 'image' => '', 'title' => 'ovanför vecket', 'tags' => array ( 0 => 'ovanför vecket', 1 => 'Software', 2 => 'Online services', 3 => 'Email', 4 => 'Internet', 5 => '', ), 'term' => 'ovanför vecket', 'source_id' => 151817, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', 1 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'Email', 1 => 'Internet', ), 'lastedit' => '20150226142013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den del i ett e-postmeddelande eller på en webbsida som är synlig utan att man scrollar. Materialet i detta område anses vara mer värdefullt eftersom läsaren ser detta först. Begreppet är lånat från tryckeribranschen och avser den övre halvan av en tidning, ovanför vecket. Till skillnad från en tidning kan man inte förutse var vecket kommer inträffa i ett e-postmeddelande eller på en webbsida. Vecket kan påverkas av användarens förhandsgranskare, skärmstorlek och skärmupplösning, samt av eventuella sidhuvuden som placeras av vissa e-postklienter såsom Hotmail etc.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639362015854593, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'above the fold', 'Definition' => 'The part of an email message or Web page that is visible without scrolling. Material in this area is considered more valuable because the reader sees it first. Refers to a printing term for the top half of a newspaper above the fold. Unlike a newspaper, email and Web page fold locations aren\'t predictable. Your fold may be affected by the users\' preview pane, monitor-size, monitor resolution, any headers placed by email programs such as Hotmail, etc.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software; Online services', 'Product Category' => 'Email; Internet', 'Creation User' => 'Seven Moon', 'Creation Date' => '2010/8/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'above_the_fold_₁', ))

English (EN)above the fold

The part of an email message or Web page that is visible without scrolling. Material in this area is considered more valuable because the reader sees it first. Refers to a printing term for the top half of a newspaper above the fold. Unlike a newspaper, email ...

Swedish (SV)ovanför vecket

Den del i ett e-postmeddelande eller på en webbsida som är synlig utan att man scrollar. Materialet i detta område anses vara mer värdefullt eftersom läsaren ser detta först. Begreppet är lånat från tryckeribranschen och avser den övre halvan av en tidning, ...

Software; Email
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9392087', 'url' => 'SV/above_the_fold', 'image' => '', 'title' => 'ovanför vecket', 'tags' => array ( 0 => 'ovanför vecket', 1 => 'Online services', 2 => 'Email', 3 => '', ), 'term' => 'ovanför vecket', 'source_id' => 122111, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'Email', ), 'lastedit' => '20150226142002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den del i ett e-postmeddelande eller på en webbsida som är synlig utan att man scrollar. Detta är i allmänhet en mer önskvärd placering på grund av den visuella exponeringen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639362014806016, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'above the fold', 'Definition' => 'The part of an e-mail or Web page that is visible without scrolling. It is generally a more desirable placement because of its visibility.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Online services', 'Product Category' => 'Email', 'Creation User' => 'Hemera Annette', 'Creation Date' => '2010/7/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'above_the_fold', ))

English (EN)above the fold

The part of an e-mail or Web page that is visible without scrolling. It is generally a more desirable placement because of its visibility.

Swedish (SV)ovanför vecket

Den del i ett e-postmeddelande eller på en webbsida som är synlig utan att man scrollar. Detta är i allmänhet en mer önskvärd placering på grund av den visuella exponeringen.

Online services; Email
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9465407', 'url' => 'SV/pasivo_a_largo_plazo', 'image' => '', 'title' => 'långfristig skuld', 'tags' => array ( 0 => 'långfristig skuld', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'långfristig skuld', 'source_id' => 7421327, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20150303140102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Skulder eller förpliktelser som har en löptid som överstiger ett år, från och med redovisningstillfället. Det finns ingen precis avgränsning mellan en långfristig skuld och en skuld på mellanlång sikt.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639676409348097, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Deudas u obligaciones que son exigibles en un plazo mayor de un año, a partir de la fecha de su contratación. La delimitación entre pasivo a mediano plazo y a largo plazo no es precisa.', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Economics', 'Synonym' => 'pasivo_fijo', 'Creation User' => 'Cleandro.H75', 'Creation Date' => '2014/2/18', 'Source Lang' => '1196', 'Term' => 'pasivo a largo plazo', )), 's_namespace_text' => 'ES', 's_namespace_text_full' => 'Spanish (ES)', 's_title' => 'pasivo_a_largo_plazo', ))

Spanish (ES)pasivo a largo plazo

Deudas u obligaciones que son exigibles en un plazo mayor de un año, a partir de la fecha de su contratación. La delimitación entre pasivo a mediano plazo y a largo plazo no es precisa.

Swedish (SV)långfristig skuld

Skulder eller förpliktelser som har en löptid som överstiger ett år, från och med redovisningstillfället. Det finns ingen precis avgränsning mellan en långfristig skuld och en skuld på mellanlång sikt.

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9406617', 'url' => 'SV/sales_territory_₂', 'image' => '', 'title' => 'försäljningsområde', 'tags' => array ( 0 => 'försäljningsområde', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'försäljningsområde', 'source_id' => 514976, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20150227142401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Det område eller den region som en säljare eller ett försäljningsteam ansvarar för.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639426226454530, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sales territory', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The area or region for which a salesperson or team is responsible.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sales_territory_₂', ))

English (EN)sales territory

The area or region for which a salesperson or team is responsible.

Swedish (SV)försäljningsområde

Det område eller den region som en säljare eller ett försäljningsteam ansvarar för.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9449926', 'url' => 'SV/μπιτκόιν', 'image' => '', 'title' => 'Bitcoin', 'tags' => array ( 0 => 'Bitcoin', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => '', ), 'term' => 'Bitcoin', 'source_id' => 7577268, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'lastedit' => '20150302142601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bitcoin är en digital valuta som inte finns i fysisk form, varken mynt eller sedlar. Valutan tillverkas inte av något specifikt land och styrs inte av någon bank. Genereringen, sparandet och rörelsen av valutan, samt alla transaktioner sker uteslutande i elektroniskt format. Bitcoin är en digital valuta vars mjukvara baserar sig på öppen källkod och betalningarna med denna sker genom P2P-nätverk.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639607852400640, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'μπιτκόιν', 'Definition' => 'Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, που δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων, δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα και δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή του, και όλες οι συναλλαγές με αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Το Bitcoin είναι ένα peer-to-peer σύστημα πληρωμών και ένα ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού κώδικα.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Source Lang' => '1172', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Aggeliki', 'Creation Date' => '2014/3/20', )), 's_namespace_text' => 'EL', 's_namespace_text_full' => 'Greek (EL)', 's_title' => 'μπιτκόιν', ))

Greek (EL)μπιτκόιν

Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, που δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων, δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα και δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή του, και όλες οι ...

Swedish (SV)Bitcoin

Bitcoin är en digital valuta som inte finns i fysisk form, varken mynt eller sedlar. Valutan tillverkas inte av något specifikt land och styrs inte av någon bank. Genereringen, sparandet och rörelsen av valutan, samt alla transaktioner sker uteslutande i ...

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7755858', 'url' => 'SV/landing_page_₅', 'image' => '', 'title' => 'målsida', 'tags' => array ( 0 => 'målsida', 1 => 'Advertising', 2 => 'Online advertising', 3 => '', ), 'term' => 'målsida', 'source_id' => 1509395, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Online advertising', ), 'lastedit' => '20150226092002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sidan på en webbplats dit användaren skickas efter att ha klickat på en annons. Detta kan vara vilken sida som helst, men den är oftast utformad för att ge mer information om den tjänst eller produkt som angavs i annonsen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632137439412227, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'landing page', 'Definition' => 'The page on a website where the user is taken to after clicking on an online advertisement. While this can be any page, it is often a page designed to expand information on the service or product mentioned in the initial advertisement.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Online advertising', 'Creation User' => 'T.Claire', 'Creation Date' => '2011/8/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'landing_page_₅', ))

English (EN)landing page

The page on a website where the user is taken to after clicking on an online advertisement. While this can be any page, it is often a page designed to expand information on the service or product mentioned in the initial advertisement.

Swedish (SV)målsida

Sidan på en webbplats dit användaren skickas efter att ha klickat på en annons. Detta kan vara vilken sida som helst, men den är oftast utformad för att ge mer information om den tjänst eller produkt som angavs i annonsen.

Advertising; Online advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9492225', 'url' => 'SV/segregation_of_duties_₂', 'image' => '', 'title' => 'åtskillnad mellan ansvarsområden', 'tags' => array ( 0 => 'åtskillnad mellan ansvarsområden', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'åtskillnad mellan ansvarsområden', 'source_id' => 351408, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20150305103101', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En grundläggande princip inom internkontroll som förebygger att enskilda personer har ansvar för alla faser i en jobbprocess och därmed skyddar mot missbruk eller förskingring av företagets medel.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639803072086017, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'segregation of duties', 'Definition' => 'A basic principle of internal control that prevents individuals from having responsibility for all phases of a job process, thus guarding against misuse or misappropriation of company assets.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'segregation_of_duties_₂', ))

English (EN)segregation of duties

A basic principle of internal control that prevents individuals from having responsibility for all phases of a job process, thus guarding against misuse or misappropriation of company assets.

Swedish (SV)åtskillnad mellan ansvarsområden

En grundläggande princip inom internkontroll som förebygger att enskilda personer har ansvar för alla faser i en jobbprocess och därmed skyddar mot missbruk eller förskingring av företagets medel.

Accounting; Payroll
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5962520', 'url' => 'SV/advertorial_₅', 'image' => '', 'title' => 'advertorial', 'tags' => array ( 0 => 'advertorial', 1 => 'Marketing', 2 => 'Advertising', 3 => '', ), 'term' => 'advertorial', 'source_id' => 1711255, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'category' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'lastedit' => '20150226083626', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En reklamtext som är formad som en nyhetsartikel eller en redaktionell text, i en tryckt publikation.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624280693276672, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'advertorial', 'Definition' => 'An advertisement that has the appearance of a news article or editorial, in a print publication.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Marketing', 'Product Category' => 'Advertising', 'Creation User' => 'kindneighbour', 'Creation Date' => '2011/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'advertorial_₅', ))

English (EN)advertorial

An advertisement that has the appearance of a news article or editorial, in a print publication.

Swedish (SV)advertorial

En reklamtext som är formad som en nyhetsartikel eller en redaktionell text, i en tryckt publikation.

Marketing; Advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9478482', 'url' => 'SV/limited_partner_₁', 'image' => '', 'title' => 'kommanditdelägare', 'tags' => array ( 0 => 'kommanditdelägare', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'kommanditdelägare', 'source_id' => 110487, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304115014', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En begränsat ansvarig äger i ett kommanditbolag. Dessa investerare anses i allmänhet vara passiva i inkomstskattemässigt hänseende.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639732660207617, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'limited partner', 'Definition' => 'An investor in a partnership whose personal liability is limited Such investors are generally considered passive for income tax purposes', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'limited_partner_₁', ))

English (EN)limited partner

An investor in a partnership whose personal liability is limited Such investors are generally considered passive for income tax purposes

Swedish (SV)kommanditdelägare

En begränsat ansvarig äger i ett kommanditbolag. Dessa investerare anses i allmänhet vara passiva i inkomstskattemässigt hänseende.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9491232', 'url' => 'SV/ratio_₁', 'image' => '', 'title' => 'kvot', 'tags' => array ( 0 => 'kvot', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'kvot', 'source_id' => 329048, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150305085202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Förhållandet mellan två kvantiteter uttryckt som kvoten av det ena talet delat med det andra. Kvoten mellan 8 och 2 skrivs 8/2 och är lika med fyra. Kvoter som avser årsredovisningen används i revisionens analytiska granskning.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639798627172355, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ratio', 'Definition' => 'The relation between two quantities expressed as the quotient of one divided by the other. The ratio of 8 to 2 is written 8/2 and equals four. Financial statement ratios are used in analytical procedures in audits.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ratio_₁', ))

English (EN)ratio

The relation between two quantities expressed as the quotient of one divided by the other. The ratio of 8 to 2 is written 8/2 and equals four. Financial statement ratios are used in analytical procedures in audits.

Swedish (SV)kvot

Förhållandet mellan två kvantiteter uttryckt som kvoten av det ena talet delat med det andra. Kvoten mellan 8 och 2 skrivs 8/2 och är lika med fyra. Kvoter som avser årsredovisningen används i revisionens analytiska granskning.

Accounting; Auditing