portrait

Thomas Weideberg

Thessaloniki, Greece

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

2,568

Words Translated

0

Terms Translated

Thomas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Thomas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9389411', 'url' => 'SV/cartel_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'Kartell', 'tags' => array ( 0 => 'Kartell', 1 => 'Business administration', 2 => 'Business management', 3 => '', ), 'term' => 'Kartell', 'source_id' => 5131484, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Business administration', ), 'category' => array ( 0 => 'Business management', ), 'lastedit' => '20150226095202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Två eller flera oberoende företag som tillverkar samma produkt verkar tillsammans för att begränsa eller sätta konkurrensen mellan sig helt ur spel och hindra nya konkurrenter från att ta sig in på marknaden. Detta uppnås genom fastställande av priser, begränsning av produktionen eller uppdelning av marknader. Det kan bland annat ses i OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) och vanligt förekommande i mogna branscher.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639349095301120, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A combination of two or more independent organizations which produce the same product, for the purposes of eliminating or restricting competition between them and preventing new competitors from entering the market. This is accomplished by fixing prices, level of production or market segmentation. It is illustrated, for example, by the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and is a common development in mature industries.', 'Industry' => 'Business administration', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Business management', 'Creation User' => 'scott.minn', 'Creation Date' => '2013/3/28', 'Term' => 'cartel', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cartel_₁₂', ))

English (EN)cartel

A combination of two or more independent organizations which produce the same product, for the purposes of eliminating or restricting competition between them and preventing new competitors from entering the market. This is accomplished by fixing prices, ...

Swedish (SV)Kartell

Två eller flera oberoende företag som tillverkar samma produkt verkar tillsammans för att begränsa eller sätta konkurrensen mellan sig helt ur spel och hindra nya konkurrenter från att ta sig in på marknaden. Detta uppnås genom fastställande av priser, ...

Business administration; Business management
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9449926', 'url' => 'SV/μπιτκόιν', 'image' => '', 'title' => 'Bitcoin', 'tags' => array ( 0 => 'Bitcoin', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => '', ), 'term' => 'Bitcoin', 'source_id' => 7577268, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'lastedit' => '20150302142601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bitcoin är en digital valuta som inte finns i fysisk form, varken mynt eller sedlar. Valutan tillverkas inte av något specifikt land och styrs inte av någon bank. Genereringen, sparandet och rörelsen av valutan, samt alla transaktioner sker uteslutande i elektroniskt format. Bitcoin är en digital valuta vars mjukvara baserar sig på öppen källkod och betalningarna med denna sker genom P2P-nätverk.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639607852400640, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'μπιτκόιν', 'Definition' => 'Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, που δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων, δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα και δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή του, και όλες οι συναλλαγές με αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Το Bitcoin είναι ένα peer-to-peer σύστημα πληρωμών και ένα ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού κώδικα.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Source Lang' => '1172', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Aggeliki', 'Creation Date' => '2014/3/20', )), 's_namespace_text' => 'EL', 's_namespace_text_full' => 'Greek (EL)', 's_title' => 'μπιτκόιν', ))

Greek (EL)μπιτκόιν

Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, που δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων, δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα και δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή του, και όλες οι ...

Swedish (SV)Bitcoin

Bitcoin är en digital valuta som inte finns i fysisk form, varken mynt eller sedlar. Valutan tillverkas inte av något specifikt land och styrs inte av någon bank. Genereringen, sparandet och rörelsen av valutan, samt alla transaktioner sker uteslutande i ...

Financial services; General Finance
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9507203', 'url' => 'SV/division_del_trabajo', 'image' => '', 'title' => 'arbetsfördelning', 'tags' => array ( 0 => 'arbetsfördelning', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'arbetsfördelning', 'source_id' => 7421362, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20150306102601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett produktionssätt där de olika faserna i en produktionsprocess delas upp i särskilda arbetsuppgifter, vilket leder till specialisering av arbetskraften och därmed ökad produktion och produktivitet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639872122912770, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Forma de producción en la cual las diversas fases de un proceso productivo se separan en tareas específicas, lo que permite el desarrollo de la especialización del trabajo y con ello el aumento de la producción y la productividad.', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Economics', 'Creation User' => 'Cleandro.H75', 'Creation Date' => '2014/2/18', 'Source Lang' => '1196', 'Term' => 'division del trabajo', )), 's_namespace_text' => 'ES', 's_namespace_text_full' => 'Spanish (ES)', 's_title' => 'division_del_trabajo', ))

Spanish (ES)division del trabajo

Forma de producción en la cual las diversas fases de un proceso productivo se separan en tareas específicas, lo que permite el desarrollo de la especialización del trabajo y con ello el aumento de la producción y la productividad.

Swedish (SV)arbetsfördelning

Ett produktionssätt där de olika faserna i en produktionsprocess delas upp i särskilda arbetsuppgifter, vilket leder till specialisering av arbetskraften och därmed ökad produktion och produktivitet.

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9404182', 'url' => 'SV/multilateral_agreement_₂', 'image' => '', 'title' => 'multilateralt avtal', 'tags' => array ( 0 => 'multilateralt avtal', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'multilateralt avtal', 'source_id' => 1582682, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20150227101602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En överenskommelse mellan tre eller flera parter, myndigheter eller nationella regeringar. Ett sådan överenskommelse mellan två sådana parter kallas bilateralt avtal.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639414213967872, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'multilateral agreement', 'Definition' => 'Accord among three or more parties, agencies, or national governments. Such agreement between two such parties is called bilateral agreement.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'multilateral_agreement_₂', ))

English (EN)multilateral agreement

Accord among three or more parties, agencies, or national governments. Such agreement between two such parties is called bilateral agreement.

Swedish (SV)multilateralt avtal

En överenskommelse mellan tre eller flera parter, myndigheter eller nationella regeringar. Ett sådan överenskommelse mellan två sådana parter kallas bilateralt avtal.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9448123', 'url' => 'SV/International_fund', 'image' => '', 'title' => 'Internationell fond', 'tags' => array ( 0 => 'Internationell fond', 1 => 'Financial services', 2 => 'Stocks & securities', 3 => '', ), 'term' => 'Internationell fond', 'source_id' => 25374, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'Stocks & securities', ), 'lastedit' => '20150302112201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En fond som endast investerar utanför sina investerares hemland.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639601035608064, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'International fund', 'Definition' => 'A fund which only invests out of the native country of its investors.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'Stocks & securities', 'Creation User' => 'Baoyu', 'Creation Date' => '2010/05/17', 'Revision User' => 'Baoyu', 'Revision Date' => '2010/05/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'International_fund', ))

English (EN)International fund

A fund which only invests out of the native country of its investors.

Swedish (SV)Internationell fond

En fond som endast investerar utanför sina investerares hemland.

Financial services; Stocks & securities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9479139', 'url' => 'SV/liquidity_risk_₂', 'image' => '', 'title' => 'likviditetsrisk', 'tags' => array ( 0 => 'likviditetsrisk', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'likviditetsrisk', 'source_id' => 110499, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304125402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Risken för att en part kommer få svårigheter att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639735572103171, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'liquidity risk', 'Definition' => 'The risk that a party will not be able to have enough cash to meet its obligations as they come due', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'liquidity_risk_₂', ))

English (EN)liquidity risk

The risk that a party will not be able to have enough cash to meet its obligations as they come due

Swedish (SV)likviditetsrisk

Risken för att en part kommer få svårigheter att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9507663', 'url' => 'SV/directivas_₀₁', 'image' => '', 'title' => 'direktiv', 'tags' => array ( 0 => 'direktiv', 1 => 'Law', 2 => 'European law', 3 => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', ), 'term' => 'direktiv', 'source_id' => 6538536, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'European law', ), 'lastedit' => '20150306111217', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Direktiven är instrument i gemenskapens sekundärlagstiftning. Eftersom dessa inledningsvis är texter vars bestämmelser är av allmän karaktär, krävs nationella införlivandeåtgärder för att dessa ska kunna tillämpas och sättas i kraft i staterna.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639874094235651, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Glossary' => 'Glossario sull Unione Europea twgid1383045705252375', 'Term' => 'directivas', 'Definition' => 'Las directivas son textos de derecho comunitario derivado. Siendo en principio textos cuyas disposiciones son generales, se necesitan medidas nacionales de transposición para que puedan aplicarse y producir efectos en los estados.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Source Lang' => '1196', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'European law', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'annamaria.martinolli', 'Creation Date' => '2013/11/18', )), 's_namespace_text' => 'ES', 's_namespace_text_full' => 'Spanish (ES)', 's_title' => 'directivas_₀₁', ))

Spanish (ES)directivas

Las directivas son textos de derecho comunitario derivado. Siendo en principio textos cuyas disposiciones son generales, se necesitan medidas nacionales de transposición para que puedan aplicarse y producir efectos en los estados.

Swedish (SV)direktiv

Direktiven är instrument i gemenskapens sekundärlagstiftning. Eftersom dessa inledningsvis är texter vars bestämmelser är av allmän karaktär, krävs nationella införlivandeåtgärder för att dessa ska kunna tillämpas och sättas i kraft i staterna.

Law; European law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9494651', 'url' => 'SV/list_₃', 'image' => '', 'title' => 'lista', 'tags' => array ( 0 => 'lista', 1 => 'Software', 2 => 'Online services', 3 => 'Email', 4 => 'Internet', 5 => '', ), 'term' => 'lista', 'source_id' => 152055, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', 1 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'Email', 1 => 'Internet', ), 'lastedit' => '20150305143802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'En lista över e-postadresser dit man skickar sina meddelanden. Detta kan vara en privat lista eller en lista tillhörande tredje part som skickar meddelanden för din räkning.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639814171262976, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'list', 'Definition' => 'The list of email addresses to which you send your message. Can be either your house list or a third-party list that sends your message on your behalf.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software; Online services', 'Product Category' => 'Email; Internet', 'Creation User' => 'Seven Moon', 'Creation Date' => '2010/8/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'list_₃', ))

English (EN)list

The list of email addresses to which you send your message. Can be either your house list or a third-party list that sends your message on your behalf.

Swedish (SV)lista

En lista över e-postadresser dit man skickar sina meddelanden. Detta kan vara en privat lista eller en lista tillhörande tredje part som skickar meddelanden för din räkning.

Software; Email
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9479143', 'url' => 'SV/loan-to-value_ratio', 'image' => '', 'title' => 'belåningsgrad', 'tags' => array ( 0 => 'belåningsgrad', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'belåningsgrad', 'source_id' => 110505, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20150304125413', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den procentuella andelen som ett låneinstitut lånar ut på en fastighets uppskattade värde. Till exempel, om en fastighet värderas till 1 000 000 kr och banken lånar ut 700 000 kr, är belåningsgraden 70%.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639735573151747, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'loan-to-value ratio', 'Definition' => 'The percentage a lending institution will loan to the appraised value of a property For example, if the property is appraised for $100,000 and a bank will loan only $70,000, the loan-to-value ratio is 70%', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'loan-to-value_ratio', ))

English (EN)loan-to-value ratio

The percentage a lending institution will loan to the appraised value of a property For example, if the property is appraised for $100,000 and a bank will loan only $70,000, the loan-to-value ratio is 70%

Swedish (SV)belåningsgrad

Den procentuella andelen som ett låneinstitut lånar ut på en fastighets uppskattade värde. Till exempel, om en fastighet värderas till 1 000 000 kr och banken lånar ut 700 000 kr, är belåningsgraden 70%.

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9491073', 'url' => 'SV/quick_ratio_₁', 'image' => '', 'title' => 'kassalikviditet', 'tags' => array ( 0 => 'kassalikviditet', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => 'AIS', 4 => '', ), 'term' => 'kassalikviditet', 'source_id' => 329045, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'company' => array ( 0 => 'AIS', ), 'lastedit' => '20150305083502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'weideberg', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kvoten av ett företags likvida tillgångar och kortfristiga skulder. Likvida tillgångar är omsättningstillgångar minus lager och förutbetalda kostnader.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639797986492419, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'quick ratio', 'Definition' => 'Quick assets divided by current liabilities. Quick assets are current assets less inventories and prepaid expenses.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Company' => 'AIS', 'Creation User' => 'worm', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'quick_ratio_₁', ))

English (EN)quick ratio

Quick assets divided by current liabilities. Quick assets are current assets less inventories and prepaid expenses.

Swedish (SV)kassalikviditet

Kvoten av ett företags likvida tillgångar och kortfristiga skulder. Likvida tillgångar är omsättningstillgångar minus lager och förutbetalda kostnader.

Accounting; Auditing