Stepes Gedragscode

De Stepes Gedragscode is bedoeld om een richtlijn te geven aan collega’s, partners en aandeelhouders met het uitvoeren van bedrijfs taken volgens de hoogste ethische normen. Deze ethische normen in ons dagelijks werk zijn om een gezonde cultuur binnen het bedrijf te hebben, waar onze bronnen volledig worden toegewijd aan onze missie die de manier van communiceren in de wereld aanpakt.

Het hoog houden van onze kern waarden is de kracht van ons succes en helpt ons te reageren op de uitdagingen in de constant veranderende globale economie. Deze waarden vormen onze dag-tot-dag taken en hoe onze klanten, werknemers en partners ons waarnemen. Door te werken op een duurzame manier, zal Stepes gefocused zijn op het behouden van een vertrouwde en verantwoordelijke cultuur binnen het bedrijf wat alleen wordt bereikt als onze klanten goed worden behandeld.

Wie Moet De Code Volgen

De code is bedoeld voor alle Stepes collega’s en zakelijke partners. Stepes is ook vereist om dezelfde normen en taken te volgen net zoals de werknemenrs van Stepes. Het werken naar een gezamelijk doel voor het vinden van oplossingen die ethisch en gedreven zijn door onze filosofie, is de meest gebruikelijke methode voor het omgaan met moeilijke of ambitieuse situaties. Ieder van ons heeft een plicht om onetische handelingen te melden zonder enige angst voor de gevolgen.

Om succesvol te zijn moeten wij ons constant houden aan de volgende regels:

  • Onze klanten en bedrijfs partners moeten ons kunnen vertrouwen en waarderen
  • Onze werknemers moeten ons kunnen vertrouwen hun te waarderen en respecteren
  • Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij verantwoordelijk zijn en met tevreden resultaten komen

Onze reputatie als bedrijf maakt een verbinding tussen onze aspiraties en merk naam. Het verbindt ethiek en waarden met onze dagelijkse taken op het werk.

Met de gedragscode wordt van alle werknemers verwacht hoge normen te overwegen met het volgende:

Integriteit

Wij opereren binnen de standaarden van Stepes Gedragscode en gehoorzamen de regels en zakelijke praktijken. Onze reputatie is ons grootste bezit en we accepteren geen onethisch en onverantwoordelijk gedrag. Wij communiceren op een manier dat iedere interactie met onze gebruikers vertrouwen en respect opbouwd.

Professionaliteit

Alle leden die betrokken zijn delen de verantwoordelijkheid om professioneel te handelen op een dagelijke basis. Leden moeten eerlijk en met integriteit handelen terwijl zij hun plichten uitvoeren. Besluitingen moeten altijd gemaakt worden met de klant in gedachte en niet in het voordeel van het individu. Leden moeten ook niet misbruik maken van hun positie of kennis binnen het bedrijf voor individuele voordelen.

Klant Tevredenheid

Het is fundamenteel om klanten te behandelen met uiterste respect en bezorgdheid ten allen tijde. Onze adviezen en diensten moeten passend zijn om de vraag van onze klanten en zakelijke partners te kunnen vervullen. Misverstanden of misleiden van klanten of zakelijke partners met bewuste redenen is niet aanvaardbaar en heeft disciplinaire gevolgen.

Privacy en Data Beveiliging

Onze klanten en zakelijke partners verwachten van ons hun persoonlijke data te beschermen met de hoogste zorg. Wij moeten alle auteursrechten en intellectuele eigendommen wetten volgen, evenals alle andere regels of privé overeenkomsten. Wij zullen nooit uw vertrouwen schenden, door persoonlijk gevoelige informatie alleen te delen voor wettig zakelijke doeleinden.