portrait

Ann Njagi

Translate From: English (EN)

Translate To: Swahili (SW)

80,516

Words Translated

2,914

Terms Translated

Ann’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ann’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1483655', 'url' => 'SW/exophthalmos', 'image' => '', 'title' => 'exophthalmos', 'tags' => array ( 0 => 'exophthalmos', 1 => 'Health care', 2 => '', ), 'term' => 'exophthalmos', 'source_id' => 33347, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'lastedit' => '20110719085530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'usiokuwa wa kawaida mbenuko wa mboni, pia hujulikana proptosis', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604080735420420, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'exophthalmos', 'Definition' => 'abnormal protrusion of the eyeball; also called proptosis', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Revision User' => 'PetriDish', 'Revision Date' => '2010/6/1', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/5/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exophthalmos', ))

English (EN)exophthalmos

abnormal protrusion of the eyeball; also called proptosis

Swahili (SW)exophthalmos

usiokuwa wa kawaida mbenuko wa mboni, pia hujulikana proptosis

Health care;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1496390', 'url' => 'SW/spiritual_banquet', 'image' => '', 'title' => 'karamu ya kiroho', 'tags' => array ( 0 => 'karamu ya kiroho', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'karamu ya kiroho', 'source_id' => 730682, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20110729082045', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'Katoliki mazoezi ambayo inahusisha maombi maalum kama raia na rosaries.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604140213796870, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spiritual banquet', 'Definition' => 'Roman catholic practice that involves specific prayers like masses and rosaries.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spiritual_banquet', ))

English (EN)spiritual banquet

Roman catholic practice that involves specific prayers like masses and rosaries.

Swahili (SW)karamu ya kiroho

Katoliki mazoezi ambayo inahusisha maombi maalum kama raia na rosaries.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1496206', 'url' => 'SW/motion_to_modify', 'image' => '', 'title' => 'Hoja ya kurekebisha', 'tags' => array ( 0 => 'Hoja ya kurekebisha', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'Hoja ya kurekebisha', 'source_id' => 730474, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20110729073509', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'mwendo kuweka mbele ya Mahakama ya kuomba kwamba mabadiliko ya kuwa chini ya ulinzi kimwili au kisheria, au malipo ya kusaidia watoto, hivyo kubadilisha utaratibu uliopo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604139724111876, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'motion to modify', 'Definition' => 'A motion put before the court requesting that changes be made in physical or legal custody, or in child support payments, thus modifying the existing arrangement.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motion_to_modify', ))

English (EN)motion to modify

A motion put before the court requesting that changes be made in physical or legal custody, or in child support payments, thus modifying the existing arrangement.

Swahili (SW)Hoja ya kurekebisha

mwendo kuweka mbele ya Mahakama ya kuomba kwamba mabadiliko ya kuwa chini ya ulinzi kimwili au kisheria, au malipo ya kusaidia watoto, hivyo kubadilisha utaratibu uliopo.

Personal life; Divorce
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1473881', 'url' => 'SW/date_picture_string/time_picture_string', 'image' => '', 'title' => 'tungo tarehe picha / tungo muda picha', 'tags' => array ( 0 => 'tungo tarehe picha / tungo muda picha', 1 => 'Software', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Internationalization (I18N)', 4 => 'Microsoft', 5 => '', ), 'term' => 'tungo tarehe picha / tungo muda picha', 'source_id' => 53784, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Software', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Internationalization (I18N)', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20110712135514', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'string kutumika kuwakilisha tarehe au wakati format-kwa mfano, "MMMM dd, YYYY".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604033154187268, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'date picture string/time picture string', 'Definition' => 'A string used to represent a date or time format—for example, "dd MMMM, yyyy".', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software; Translation & localization', 'Product Category' => 'Internationalization (I18N)', 'Company' => 'Microsoft', 'Revision User' => 'Tadashi', 'Revision Date' => '2010/6/17', 'Creation User' => 'Tadashi', 'Creation Date' => '2010/6/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'date_picture_string/time_picture_string', ))

English (EN)date picture string/time picture string

A string used to represent a date or time format—for example, "dd MMMM, yyyy".

Swahili (SW)tungo tarehe picha / tungo muda picha

string kutumika kuwakilisha tarehe au wakati format-kwa mfano, "MMMM dd, YYYY".

Software; Internationalization (I18N)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1483830', 'url' => 'SW/creator_₁', 'image' => '', 'title' => 'mjenzi', 'tags' => array ( 0 => 'mjenzi', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'mjenzi', 'source_id' => 328477, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20110719124012', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'mtu ambaye alianza na inasimamia sababu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604081340448770, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'creator', 'Definition' => 'The person who started and administers a cause.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'creator_₁', ))

English (EN)creator

The person who started and administers a cause.

Swahili (SW)mjenzi

mtu ambaye alianza na inasimamia sababu.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1497344', 'url' => 'SW/multiple_system_operator_(MSO)', 'image' => '', 'title' => 'nyingi mfumo operator (mso)', 'tags' => array ( 0 => 'nyingi mfumo operator (mso)', 1 => 'Advertising', 2 => 'Television advertising', 3 => '', ), 'term' => 'nyingi mfumo operator (mso)', 'source_id' => 32952, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Television advertising', ), 'lastedit' => '20110729102027', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'kampuni ambayo inafanya kazi zaidi ya moja cable TV mfumo. Makampuni kama vile Comcast na Time Warner Cable ni mifano ya MSOs.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604144242425856, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'multiple system operator (MSO)', 'Definition' => 'A company that operates more than one cable TV system. Companies such as Comcast and Time Warner Cable are examples of MSOs.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Television advertising', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Robthereviewer', 'Revision Date' => '2010/5/29', 'Creation User' => 'Robthereviewer', 'Creation Date' => '2010/5/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'multiple_system_operator_(MSO)', ))

English (EN)multiple system operator (MSO)

A company that operates more than one cable TV system. Companies such as Comcast and Time Warner Cable are examples of MSOs.

Swahili (SW)nyingi mfumo operator (mso)

kampuni ambayo inafanya kazi zaidi ya moja cable TV mfumo. Makampuni kama vile Comcast na Time Warner Cable ni mifano ya MSOs.

Advertising; Television advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493877', 'url' => 'SW/email_client', 'image' => '', 'title' => 'Mteja wa barua pepe', 'tags' => array ( 0 => 'Mteja wa barua pepe', 1 => 'Software', 2 => 'Online services', 3 => 'Email', 4 => 'Internet', 5 => '', ), 'term' => 'Mteja wa barua pepe', 'source_id' => 152026, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Software', 1 => 'Online services', ), 'category' => array ( 0 => 'Email', 1 => 'Internet', ), 'lastedit' => '20110727115009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'programu wapokeaji matumizi ya kusoma barua pepe, kama vile Outlook Express au Lotus Vidokezo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604127647662084, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'email client', 'Definition' => 'The software recipients use to read email, such as Outlook Express or Lotus Notes.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software; Online services', 'Product Category' => 'Email; Internet', 'Creation User' => 'Seven Moon', 'Creation Date' => '2010/8/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'email_client', ))

English (EN)email client

The software recipients use to read email, such as Outlook Express or Lotus Notes.

Swahili (SW)Mteja wa barua pepe

programu wapokeaji matumizi ya kusoma barua pepe, kama vile Outlook Express au Lotus Vidokezo.

Software; Email
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1497240', 'url' => 'SW/American_with_Disabilities_Act_(ADA)', 'image' => '', 'title' => 'Sheria ya Marekani wenye Ulemavu (ADA)', 'tags' => array ( 0 => 'Sheria ya Marekani wenye Ulemavu (ADA)', 1 => 'Accounting', 2 => 'Payroll', 3 => '', ), 'term' => 'Sheria ya Marekani wenye Ulemavu (ADA)', 'source_id' => 352245, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Payroll', ), 'lastedit' => '20110729101026', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'Shirikisho ya Sheria hiyo inakataza ubaguzi dhidi ya upana watu wenye ulemavu ambao wanaweza kufanya kazi muhimu ya kazi na au bila makazi ya kuridhisha.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604143821946882, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'American with Disabilities Act (ADA)', 'Definition' => 'Federal Act that broadly prohibits discrimination against individuals with disabilities who can perform the essential functions of a job with or without reasonable accommodation.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Payroll', 'Creation User' => 'victor', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'American_with_Disabilities_Act_(ADA)', ))

English (EN)American with Disabilities Act (ADA)

Federal Act that broadly prohibits discrimination against individuals with disabilities who can perform the essential functions of a job with or without reasonable accommodation.

Swahili (SW)Sheria ya Marekani wenye Ulemavu (ADA)

Shirikisho ya Sheria hiyo inakataza ubaguzi dhidi ya upana watu wenye ulemavu ambao wanaweza kufanya kazi muhimu ya kazi na au bila makazi ya kuridhisha.

Accounting; Payroll
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1484784', 'url' => 'SW/brand_positioning', 'image' => '', 'title' => 'kupatia bidhaa nafasi', 'tags' => array ( 0 => 'kupatia bidhaa nafasi', 1 => 'Communication', 2 => 'Corporate communications', 3 => '', ), 'term' => 'kupatia bidhaa nafasi', 'source_id' => 1426866, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Communication', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate communications', ), 'lastedit' => '20110720073507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'kupatia bidhaa nafasi ni jinsi kampuni anaamua kuwasilisha bidhaa zao kwa lengo watazamaji wao, kwa kawaida kwa kueleza sifa, maadili, na rufaa ya bidhaa kwa wateja.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604085211791362, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'brand positioning', 'Definition' => 'Brand positioning is how a company decides to communicate their brand to their target audience, usually by describing attributes, values, and appeal of brand to consumers.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Communication', 'Product Category' => 'Corporate communications', 'Creation User' => 'dtnottingham', 'Creation Date' => '2011/6/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'brand_positioning', ))

English (EN)brand positioning

Brand positioning is how a company decides to communicate their brand to their target audience, usually by describing attributes, values, and appeal of brand to consumers.

Swahili (SW)kupatia bidhaa nafasi

kupatia bidhaa nafasi ni jinsi kampuni anaamua kuwasilisha bidhaa zao kwa lengo watazamaji wao, kwa kawaida kwa kueleza sifa, maadili, na rufaa ya bidhaa kwa wateja.

Communication; Corporate communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1472046', 'url' => 'SW/articles_of_incorporation_₁', 'image' => '', 'title' => 'makala ya kuingizwa', 'tags' => array ( 0 => 'makala ya kuingizwa', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'makala ya kuingizwa', 'source_id' => 110521, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20110712092522', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ann Njagi', 'special_term' => '', 'definition' => 'Document kuwa filed katika majimbo mengi na katibu wa serikali au mamlaka hiyo ya hali na waanzilishi wa shirika kutaja vitu kama vile jina, eneo, asili ya biashara, uwekezaji, nk hati pia hujulikana kama Hati ya kuingizwa shirika huja katika kuwepo wakati wa kufungua ni kupitishwa na hali', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604024827445252, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'articles of incorporation', 'Definition' => 'Document to be filed in most states with the secretary of state or similar authority of a state by the founders of the corporation specifying such items as the name, location, nature of the business, capital investment, etc The document is also known as a Certificate of Incorporation The corporation only comes into existence when the filing is approved by the state', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'articles_of_incorporation_₁', ))

English (EN)articles of incorporation

Document to be filed in most states with the secretary of state or similar authority of a state by the founders of the corporation specifying such items as the name, location, nature of the business, capital investment, etc The document is also known as a ...

Swahili (SW)makala ya kuingizwa

Document kuwa filed katika majimbo mengi na katibu wa serikali au mamlaka hiyo ya hali na waanzilishi wa shirika kutaja vitu kama vile jina, eneo, asili ya biashara, uwekezaji, nk hati pia hujulikana kama Hati ya kuingizwa shirika huja katika kuwepo wakati wa ...

Accounting; Tax