portrait

AnneV

Cape Town, South Africa

Translate From: Afrikaans (AF)

Translate To: Dutch (NL)

328

Words Translated

0

Terms Translated

AnneV’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent AnneV’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909295', 'url' => 'NL/gross_margin_₃', 'image' => '', 'title' => 'bruto marge', 'tags' => array ( 0 => 'bruto marge', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'bruto marge', 'source_id' => 514875, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082514', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'De berekening van de netto verkoopwaarde min de kosten van goederen gedurende een bepaalde periode.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657409, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gross margin', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The calculation of net sales value minus the cost of goods over a defined period.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gross_margin_₃', ))

English (EN)gross margin

The calculation of net sales value minus the cost of goods over a defined period.

Dutch (NL)bruto marge

De berekening van de netto verkoopwaarde min de kosten van goederen gedurende een bepaalde periode.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909090', 'url' => 'NL/exposure_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'blootstelling', 'tags' => array ( 0 => 'blootstelling', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'blootstelling', 'source_id' => 514863, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073108', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het gevolg wanneer een reclamecampagne aan een doelgroep wordt voorgeschoteld.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813616791556, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'exposure', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The consequence of presenting an advertising campaign to target audiences.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exposure_₁₂', ))

English (EN)exposure

The consequence of presenting an advertising campaign to target audiences.

Dutch (NL)blootstelling

Het gevolg wanneer een reclamecampagne aan een doelgroep wordt voorgeschoteld.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7251762', 'url' => 'NL/RoboEarth', 'image' => '37ceb9a6-1390458705.jpg;', 'title' => 'RoboEarth', 'tags' => array ( 0 => 'RoboEarth', 1 => 'Robots', 2 => 'Emotional robots', 3 => '', ), 'term' => 'RoboEarth', 'source_id' => 7251421, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Robots', ), 'category' => array ( 0 => 'Emotional robots', ), 'lastedit' => '20140508070424', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'RoboEarth is een World Wide Web voor robots: een gigantisch netwerk en een bewaarplaats voor gegevens waar robots informatie kunnen delen en van elkaar leren over hun gedrag en hun omgeving. Geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking \'al doende leert men\'. Met RoboEarth kunnen robotsystemen voordeel halen uit de ervaringen van andere robots, waarmee ze snellere vooruitgang boeken bij het opdoen van kennis en gedrag bij machines. Het is uiteindelijk de bedoeling om een meer subtiele en elegante mens-machine interactie na te bootsen. Deze robots gebruiken RoboEarth als een kennisbank, communicatiemedium en rekenkracht om ingewikkelde berekeningen uit te voeren.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 600, 'height' => 425, '_version_' => 1503629921448099842, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Special Term' => 'TIN', 'Term' => 'RoboEarth', 'Definition' => 'RoboEarth is a World Wide Web for robots: a giant network and database repository where robots can share information and learn from each other about their behavior and their environment. Bringing a new meaning to the phrase "experience is the best teacher", the goal of RoboEarth is to allow robotic systems to benefit from the experience of other robots, paving the way for rapid advances in machine cognition and behaviour, and ultimately, for more subtle and sophisticated human-machine interaction. These robots use RoboEarth as a knowledge base, communication medium, and computational resource to offload some of their heavy computation.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Sample Image' => '37ceb9a6-1390458705.jpg;', 'Source Lang' => '1180', 'Industry' => 'Robots', 'Product Category' => 'Emotional robots', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'tula.ndex', 'Creation Date' => '2014/1/23', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'RoboEarth', ))

English (EN)RoboEarth

RoboEarth is a World Wide Web for robots: a giant network and database repository where robots can share information and learn from each other about their behavior and their environment. Bringing a new meaning to the phrase "experience is the best teacher", ...

Dutch (NL)RoboEarth

RoboEarth is een World Wide Web voor robots: een gigantisch netwerk en een bewaarplaats voor gegevens waar robots informatie kunnen delen en van elkaar leren over hun gedrag en hun omgeving. Geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'al doende leert men'. ...

Robots; Emotional robots
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909298', 'url' => 'NL/hierarchy_of_effects', 'image' => '', 'title' => 'hiërarchie van effecten', 'tags' => array ( 0 => 'hiërarchie van effecten', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'hiërarchie van effecten', 'source_id' => 514877, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'De identificatie van een opeenvolgende stadia om de werking van reclame uit te leggen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657412, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hierarchy of effects', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The identification of a sequence of stages to explain the working of advertising.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hierarchy_of_effects', ))

English (EN)hierarchy of effects

The identification of a sequence of stages to explain the working of advertising.

Dutch (NL)hiërarchie van effecten

De identificatie van een opeenvolgende stadia om de werking van reclame uit te leggen.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4291571', 'url' => 'NL/Miley_Cyrus', 'image' => 'miley-cyrus-2.jpg;', 'title' => 'Miley Cyrus', 'tags' => array ( 0 => 'Miley Cyrus', 1 => 'People', 2 => 'Singers', 3 => '', ), 'term' => 'Miley Cyrus', 'source_id' => 1778986, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Singers', ), 'lastedit' => '20140602205721', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => '(1992-) Destiny Hope Cyrus beter bekend als Miley Cyrus is een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze werd beroemd door haar rol als Miley Stewart/Hannah Montana in de Disney Channel-serie Hannah Montana. Met het succes van Hannah Montana werd ze een tieneridool, maar in 2009 nam ze het besluit om te breken met haar kinderlijke imago en profileerde ze zich veel seksueler in haar album The Time of Our Lives (2009). Vanaf dat moment werd ze veel controverseler door haar bezigheden. Haar ex-vriendjes zijn onder andere Nick Jonas, Justin Gaston en Liam Hemsworth. Op 1 december 2013 stond Miley Cyrus boven aan de lijst van TIME magazine voor persoonlijkheid van het jaar, dankzij de talrijke stemmen via de sociale media en fans van popcultuur.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 290, 'height' => 417, '_version_' => 1503616786285723651, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Miley Cyrus', 'Definition' => '(1992 - ) Destiny Hope Cyrus, best known as Miley Cyrus is an American actress and singer. She reached the fame through her role as Miley Stewart/Hannah Montana on the Disney Channel sitcom Hannah Montana. With the success of the Hannah Montana she became a teen idol, but in 2009 she decided to break with that childish image and became more sexualized in her album The Time of Our Lives (2009). Since that moment she has created controversy due to some of her activities. Some of her ex boyfriends are Nick Jonas, Justin Gaston or Liam Hemsworth among others. Miley Cyrus lead the TIME magazine\'s Person of the Year readers\' poll on December 1, 2013 due to popular votes by social media and pop culture enthusiasts.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'miley-cyrus-2.jpg;', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Singers', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/11/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Miley_Cyrus', ))

English (EN)Miley Cyrus

(1992 - ) Destiny Hope Cyrus, best known as Miley Cyrus is an American actress and singer. She reached the fame through her role as Miley Stewart/Hannah Montana on the Disney Channel sitcom Hannah Montana. With the success of the Hannah Montana she became a ...

Dutch (NL)Miley Cyrus

(1992-) Destiny Hope Cyrus beter bekend als Miley Cyrus is een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze werd beroemd door haar rol als Miley Stewart/Hannah Montana in de Disney Channel-serie Hannah Montana. Met het succes van Hannah Montana werd ze een ...

People; Singers
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909093', 'url' => 'NL/family_life_cycle', 'image' => '', 'title' => 'levenscyclus van een familie', 'tags' => array ( 0 => 'levenscyclus van een familie', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'levenscyclus van een familie', 'source_id' => 514865, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073113', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Opeenvolgende stadia die een individu doorloopt tijdens z\'n leven.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813617840129, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'family life cycle', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'A sequence of stages through which the individual passes over time.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'family_life_cycle', ))

English (EN)family life cycle

A sequence of stages through which the individual passes over time.

Dutch (NL)levenscyclus van een familie

Opeenvolgende stadia die een individu doorloopt tijdens z'n leven.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909297', 'url' => 'NL/halo_effect', 'image' => '', 'title' => 'Halo-effect', 'tags' => array ( 0 => 'Halo-effect', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'Halo-effect', 'source_id' => 514876, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het creëren van een aura of gunstig imago dat wordt overgebracht van de ene categorie naar de andere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657411, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'halo effect', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The creation of an aura or beneficial image which is transferred from one category to another.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'halo_effect', ))

English (EN)halo effect

The creation of an aura or beneficial image which is transferred from one category to another.

Dutch (NL)Halo-effect

Het creëren van een aura of gunstig imago dat wordt overgebracht van de ene categorie naar de andere.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909292', 'url' => 'NL/geodemographic_segmentation', 'image' => '', 'title' => 'geo-demografische segmentatie', 'tags' => array ( 0 => 'geo-demografische segmentatie', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'geo-demografische segmentatie', 'source_id' => 514872, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een methode voor het segmenteren van de markt met behulp van een combinatie van psychografische en geografische gegevens.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814303608836, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'geodemographic segmentation', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'A method of segmenting the market using a combination of psychographic and geographic data.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'geodemographic_segmentation', ))

English (EN)geodemographic segmentation

A method of segmenting the market using a combination of psychographic and geographic data.

Dutch (NL)geo-demografische segmentatie

Een methode voor het segmenteren van de markt met behulp van een combinatie van psychografische en geografische gegevens.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909299', 'url' => 'NL/image_₁₀', 'image' => '', 'title' => 'imago', 'tags' => array ( 0 => 'imago', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'imago', 'source_id' => 514878, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082521', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het creëren van een identiteit voor een product of dienst door haar associatie met andere waarden.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657413, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'image', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The creation of an identity for a product or service by its association with other values.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'image_₁₀', ))

English (EN)image

The creation of an identity for a product or service by its association with other values.

Dutch (NL)imago

Het creëren van een identiteit voor een product of dienst door haar associatie met andere waarden.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909294', 'url' => 'NL/global_marketing_₁', 'image' => '', 'title' => 'globale marketing', 'tags' => array ( 0 => 'globale marketing', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'globale marketing', 'source_id' => 514874, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082511', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het aannemen van een gemeenschappelijke marketingstrategie en -implementatie voor alle landen waar een fabrikant zijn goederen promoot.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657408, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'global marketing', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The adoption of a common marketing strategy and implementation plan for all countries in which a manufacturer markets his goods.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'global_marketing_₁', ))

English (EN)global marketing

The adoption of a common marketing strategy and implementation plan for all countries in which a manufacturer markets his goods.

Dutch (NL)globale marketing

Het aannemen van een gemeenschappelijke marketingstrategie en -implementatie voor alle landen waar een fabrikant zijn goederen promoot.

Advertising; Marketing communications