portrait

AnneV

Cape Town, South Africa

Translate From: Afrikaans (AF)

Translate To: Dutch (NL)

328

Words Translated

22

Terms Translated

AnneV’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent AnneV’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909290', 'url' => 'NL/generic_branding', 'image' => '', 'title' => 'generieke branding', 'tags' => array ( 0 => 'generieke branding', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'generieke branding', 'source_id' => 514871, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een strategie waarmee producten of diensten worden verkocht met behulp van de naam van hun categorie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814303608834, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'generic branding', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'A policy by which products or services are sold using their category name.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'generic_branding', ))

English (EN)generic branding

A policy by which products or services are sold using their category name.

Dutch (NL)generieke branding

Een strategie waarmee producten of diensten worden verkocht met behulp van de naam van hun categorie.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909088', 'url' => 'NL/reach_₇', 'image' => '', 'title' => 'bereik', 'tags' => array ( 0 => 'bereik', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'bereik', 'source_id' => 514861, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het percentage mensen van een publiek dat wordt blootgesteld aan een bericht gedurende een specifieke tijd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813616791554, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'reach', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The percentage of a total audience which will be exposed to a message during a defined period of time.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'reach_₇', ))

English (EN)reach

The percentage of a total audience which will be exposed to a message during a defined period of time.

Dutch (NL)bereik

Het percentage mensen van een publiek dat wordt blootgesteld aan een bericht gedurende een specifieke tijd.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909093', 'url' => 'NL/family_life_cycle', 'image' => '', 'title' => 'levenscyclus van een familie', 'tags' => array ( 0 => 'levenscyclus van een familie', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'levenscyclus van een familie', 'source_id' => 514865, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073113', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Opeenvolgende stadia die een individu doorloopt tijdens z\'n leven.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813617840129, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'family life cycle', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'A sequence of stages through which the individual passes over time.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'family_life_cycle', ))

English (EN)family life cycle

A sequence of stages through which the individual passes over time.

Dutch (NL)levenscyclus van een familie

Opeenvolgende stadia die een individu doorloopt tijdens z'n leven.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909297', 'url' => 'NL/halo_effect', 'image' => '', 'title' => 'Halo-effect', 'tags' => array ( 0 => 'Halo-effect', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'Halo-effect', 'source_id' => 514876, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het creëren van een aura of gunstig imago dat wordt overgebracht van de ene categorie naar de andere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657411, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'halo effect', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The creation of an aura or beneficial image which is transferred from one category to another.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'halo_effect', ))

English (EN)halo effect

The creation of an aura or beneficial image which is transferred from one category to another.

Dutch (NL)Halo-effect

Het creëren van een aura of gunstig imago dat wordt overgebracht van de ene categorie naar de andere.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909298', 'url' => 'NL/hierarchy_of_effects', 'image' => '', 'title' => 'hiërarchie van effecten', 'tags' => array ( 0 => 'hiërarchie van effecten', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'hiërarchie van effecten', 'source_id' => 514877, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'De identificatie van een opeenvolgende stadia om de werking van reclame uit te leggen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657412, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hierarchy of effects', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The identification of a sequence of stages to explain the working of advertising.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hierarchy_of_effects', ))

English (EN)hierarchy of effects

The identification of a sequence of stages to explain the working of advertising.

Dutch (NL)hiërarchie van effecten

De identificatie van een opeenvolgende stadia om de werking van reclame uit te leggen.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909089', 'url' => 'NL/every_day_low_prices_(EDLP)', 'image' => '', 'title' => 'elke dag lage prijzen (EDLP)', 'tags' => array ( 0 => 'elke dag lage prijzen (EDLP)', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'elke dag lage prijzen (EDLP)', 'source_id' => 514862, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073105', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een prijsstrategie van sommige bedrijven waarbij op korte termijn promotionele prijzen ofwel verminderd ofwel afgeschaft worden en vervangen door een consistent lager prijsniveau.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813616791555, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'every day low prices (EDLP)', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'A pricing policy adopted by some companies in which short-term promotional pricing is either reduced or eliminated and replaced by a consistent level of lower prices.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'every_day_low_prices_(EDLP)', ))

English (EN)every day low prices (EDLP)

A pricing policy adopted by some companies in which short-term promotional pricing is either reduced or eliminated and replaced by a consistent level of lower prices.

Dutch (NL)elke dag lage prijzen (EDLP)

Een prijsstrategie van sommige bedrijven waarbij op korte termijn promotionele prijzen ofwel verminderd ofwel afgeschaft worden en vervangen door een consistent lager prijsniveau.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909094', 'url' => 'NL/feedback_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'feedback', 'tags' => array ( 0 => 'feedback', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'feedback', 'source_id' => 514866, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073116', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het proces waarbij wordt gezorgd dat de ontvanger een boodschap van de zender heeft begrepen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813617840130, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'feedback', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The process of ensuring an understanding of the recipient’s comprehension of a message by the sender.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'feedback_₁₁', ))

English (EN)feedback

The process of ensuring an understanding of the recipient’s comprehension of a message by the sender.

Dutch (NL)feedback

Het proces waarbij wordt gezorgd dat de ontvanger een boodschap van de zender heeft begrepen.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909299', 'url' => 'NL/image_₁₀', 'image' => '', 'title' => 'imago', 'tags' => array ( 0 => 'imago', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'imago', 'source_id' => 514878, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082521', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het creëren van een identiteit voor een product of dienst door haar associatie met andere waarden.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657413, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'image', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The creation of an identity for a product or service by its association with other values.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'image_₁₀', ))

English (EN)image

The creation of an identity for a product or service by its association with other values.

Dutch (NL)imago

Het creëren van een identiteit voor een product of dienst door haar associatie met andere waarden.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909090', 'url' => 'NL/exposure_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'blootstelling', 'tags' => array ( 0 => 'blootstelling', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'blootstelling', 'source_id' => 514863, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508073108', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het gevolg wanneer een reclamecampagne aan een doelgroep wordt voorgeschoteld.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632813616791556, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'exposure', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The consequence of presenting an advertising campaign to target audiences.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exposure_₁₂', ))

English (EN)exposure

The consequence of presenting an advertising campaign to target audiences.

Dutch (NL)blootstelling

Het gevolg wanneer een reclamecampagne aan een doelgroep wordt voorgeschoteld.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7909294', 'url' => 'NL/global_marketing_₁', 'image' => '', 'title' => 'globale marketing', 'tags' => array ( 0 => 'globale marketing', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'globale marketing', 'source_id' => 514874, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20140508082511', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'AnneV', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het aannemen van een gemeenschappelijke marketingstrategie en -implementatie voor alle landen waar een fabrikant zijn goederen promoot.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503632814304657408, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'global marketing', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The adoption of a common marketing strategy and implementation plan for all countries in which a manufacturer markets his goods.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'global_marketing_₁', ))

English (EN)global marketing

The adoption of a common marketing strategy and implementation plan for all countries in which a manufacturer markets his goods.

Dutch (NL)globale marketing

Het aannemen van een gemeenschappelijke marketingstrategie en -implementatie voor alle landen waar een fabrikant zijn goederen promoot.

Advertising; Marketing communications