portrait

Annikki.Kallay

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

9,485

Words Translated

611

Terms Translated

Annikki.Kallay’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annikki.Kallay’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1474595', 'url' => 'SV/senility', 'image' => '', 'title' => 'senilitet', 'tags' => array ( 0 => 'senilitet', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'senilitet', 'source_id' => 11795, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110713032505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hög ålder; den fysiska och mentala försämring som är förknippad med hög ålder.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604036066082816, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'senility', 'Translation' => 'senility', 'Synonmy' => 'old age', 'Definition' => 'old age; the physical and mental deterioration associated with old age.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'senility', ))

English (EN)senility

old age; the physical and mental deterioration associated with old age.

Swedish (SV)senilitet

Hög ålder; den fysiska och mentala försämring som är förknippad med hög ålder.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1488614', 'url' => 'SV/spinous_process', 'image' => '', 'title' => 'spinalutskott', 'tags' => array ( 0 => 'spinalutskott', 1 => 'Medical', 2 => 'Implants and interventional materials', 3 => '', ), 'term' => 'spinalutskott', 'source_id' => 56417, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Implants and interventional materials', ), 'lastedit' => '20110722123018', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Del av kotan som skjuter ut bakåt från bågen och som ger fäste åt ryggmusklerna.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604103817723907, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spinous process', 'Definition' => 'part of the vertebrae projecting backward from the arch, giving attachment to the muscles of the back', 'Domain' => 'Documentation; Marketing; Other', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Implants and interventional materials', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Uwe', 'Revision Date' => '2010/6/17', 'Creation User' => 'Uwe', 'Creation Date' => '2010/6/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spinous_process', ))

English (EN)spinous process

part of the vertebrae projecting backward from the arch, giving attachment to the muscles of the back

Swedish (SV)spinalutskott

Del av kotan som skjuter ut bakåt från bågen och som ger fäste åt ryggmusklerna.

Medical; Implants and interventional materials
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1479003', 'url' => 'SV/congenital_₁', 'image' => '', 'title' => 'medfödd', 'tags' => array ( 0 => 'medfödd', 1 => 'Health care', 2 => 'Hospitals', 3 => '', ), 'term' => 'medfödd', 'source_id' => 72922, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Hospitals', ), 'lastedit' => '20110716143512', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Om ett tillstånd som finns vid födseln.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604058121830402, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'congenital', 'Definition' => 'Of a condition that is present at birth.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'Hospitals', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Creation User' => 'Medtrans', 'Creation Date' => '2010/6/28', 'Revision_User' => 'Medtrans', 'Revision_Date' => '2010/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'congenital_₁', ))

English (EN)congenital

Of a condition that is present at birth.

Swedish (SV)medfödd

Om ett tillstånd som finns vid födseln.

Health care; Hospitals
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1614709', 'url' => 'SV/bicep_₁', 'image' => '', 'title' => 'biceps', 'tags' => array ( 0 => 'biceps', 1 => 'Anatomy', 2 => 'Muscular', 3 => '', ), 'term' => 'biceps', 'source_id' => 1595436, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Muscular', ), 'lastedit' => '20110924081506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termen biceps brachii är en latinsk fras som betyder \\"den tvåhövdade (muskeln) i armen\\", med hänvisning till det faktum att muskeln består av två muskelbukar, var och en med ett eget ursprung, men som delar en gemensam infästning nära armbågsleden. I människans anatomi är biceps brachii, eller helt enkelt biceps i vanligt språkbruk, som namnet antyder, en tvåhövdad muskel belägen i överarmen. Båda huvudena utspringer från skulderbladet och förenar sig för att bilda en enda muskelbuk vilken är fäst vid övre underarmen. Medan biceps passerar både skulder- och armbågslederna, är dess huvudfunktion vid den sistnämnda där den böjer armbågen och supinerar underarmen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604678699515907, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bicep', 'Definition' => 'The term biceps brachii is a Latin phrase meaning "two-headed [muscle] of the arm", in reference to the fact that the muscle consists of two bundles of muscle, each with its own origin, sharing a common insertion point near the elbow joint. In human anatomy, the biceps brachii, or simply biceps in common parlance, is, as the name implies, a two-headed muscle located on the upper arm. Both heads arise on the scapula and join to form a single muscle belly which is attached to the upper forearm. While the biceps crosses both the shoulder and elbow joints, its main function is at the latter where it flexes the elbow and supinates the forearm.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Anatomy', 'Product Category' => 'Muscular', 'Creation User' => 'David Parkin', 'Creation Date' => '2011/9/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bicep_₁', ))

English (EN)bicep

The term biceps brachii is a Latin phrase meaning "two-headed [muscle] of the arm", in reference to the fact that the muscle consists of two bundles of muscle, each with its own origin, sharing a common insertion point near the elbow joint. In human anatomy, ...

Swedish (SV)biceps

Termen biceps brachii är en latinsk fras som betyder \"den tvåhövdade (muskeln) i armen\", med hänvisning till det faktum att muskeln består av två muskelbukar, var och en med ett eget ursprung, men som delar en gemensam infästning nära armbågsleden. I ...

Anatomy; Muscular
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1492068', 'url' => 'SV/Sephardic_Jews', 'image' => '', 'title' => 'sefardiska judar', 'tags' => array ( 0 => 'sefardiska judar', 1 => 'Religion', 2 => 'Judaism', 3 => 'Jewfaq.org', 4 => '', ), 'term' => 'sefardiska judar', 'source_id' => 702982, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Judaism', ), 'company' => array ( 0 => 'Jewfaq.org', ), 'lastedit' => '20110726080509', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Judar från Spanien, Portugal, Nordafrika och Mellanöstern och deras efterkommande. Judar från Nordafrika och Mellanöstern beskrivs separat som mizrachi-judar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604119498129409, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Sephardic Jews', 'Company' => 'Jewfaq.org', 'Definition' => 'Jews from Spain, Portugal, North Africa and the Middle East and their descendants. Jews from North Africa and the Middle East are often described separately as Mizrachi Jews.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Judaism', 'Synonym' => 'sephardim', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'YaelG', 'Creation Date' => '2011/2/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Sephardic_Jews', ))

English (EN)Sephardic Jews

Jews from Spain, Portugal, North Africa and the Middle East and their descendants. Jews from North Africa and the Middle East are often described separately as Mizrachi Jews.

Swedish (SV)sefardiska judar

Judar från Spanien, Portugal, Nordafrika och Mellanöstern och deras efterkommande. Judar från Nordafrika och Mellanöstern beskrivs separat som mizrachi-judar.

Religion; Judaism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1486504', 'url' => 'SV/plantar', 'image' => '', 'title' => 'plantar', 'tags' => array ( 0 => 'plantar', 1 => 'Health care', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'plantar', 'source_id' => 98517, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20110721115008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Har att göra med fotsulan.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604094644781056, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'plantar', 'Definition' => 'Having to do with the sole of the foot.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'General', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plantar', ))

English (EN)plantar

Having to do with the sole of the foot.

Swedish (SV)plantar

Har att göra med fotsulan.

Health care; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1616685', 'url' => 'SV/battery-powered', 'image' => '', 'title' => 'batteridriven', 'tags' => array ( 0 => 'batteridriven', 1 => 'Medical', 2 => 'Implants and interventional materials', 3 => '', ), 'term' => 'batteridriven', 'source_id' => 45643, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Implants and interventional materials', ), 'lastedit' => '20110925084519', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Använder ett batteri som kraftkälla.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604689647697921, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'battery-powered', 'Definition' => 'using a battery as the power source', 'Domain' => 'Documentation; Marketing; Other', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product Category' => 'Implants and interventional materials', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Uwe', 'Revision Date' => '2010/6/12', 'Creation User' => 'Uwe', 'Creation Date' => '2010/6/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'battery-powered', ))

English (EN)battery-powered

using a battery as the power source

Swedish (SV)batteridriven

Använder ett batteri som kraftkälla.

Medical; Implants and interventional materials
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1486418', 'url' => 'SV/leukocyte_₁', 'image' => '', 'title' => 'leukocyt', 'tags' => array ( 0 => 'leukocyt', 1 => 'Health care', 2 => 'Hematology', 3 => '', ), 'term' => 'leukocyt', 'source_id' => 95637, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Hematology', ), 'lastedit' => '20110721105503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vit blodcell.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604094243176451, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'leukocyte', 'Definition' => 'White blood cell.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'Hematology', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'leukocyte_₁', ))

English (EN)leukocyte

White blood cell.

Swedish (SV)leukocyt

Vit blodcell.

Health care; Hematology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1486137', 'url' => 'SV/hypothalamus_₁', 'image' => '', 'title' => 'hypothalamus', 'tags' => array ( 0 => 'hypothalamus', 1 => 'Health care', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'hypothalamus', 'source_id' => 89067, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20110721090501', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den del av hjärnan som ansvarar för temperaturreglering och kontroll av hypofysen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604092906242048, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hypothalamus', 'Definition' => 'The portion of the brain responsible for temperature regulation and control of the pituitary gland.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'General', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hypothalamus_₁', ))

English (EN)hypothalamus

The portion of the brain responsible for temperature regulation and control of the pituitary gland.

Swedish (SV)hypothalamus

Den del av hjärnan som ansvarar för temperaturreglering och kontroll av hypofysen.

Health care; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1490629', 'url' => 'SV/manic', 'image' => '', 'title' => 'manisk', 'tags' => array ( 0 => 'manisk', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'manisk', 'source_id' => 11267, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20121108104945', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'maniska, har att göra med mani, är en psykisk sjukdom, kan vara tillsammans med depression några gånger...', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604113574723586, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'manic', 'Translation' => 'manic', 'Synonmy' => 'manic', 'Definition' => 'manic, having to do with mania, is a mental disease, can be along with depression some times..', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'manic', ))

English (EN)manic

manic, having to do with mania, is a mental disease, can be along with depression some times..

Swedish (SV)manisk

maniska, har att göra med mani, är en psykisk sjukdom, kan vara tillsammans med depression några gånger...

Pharmaceutical;