portrait

Annikki.Kallay

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

9,485

Words Translated

611

Terms Translated

Annikki.Kallay’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annikki.Kallay’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1474572', 'url' => 'SV/intervertebral', 'image' => '', 'title' => 'intervertebral', 'tags' => array ( 0 => 'intervertebral', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'intervertebral', 'source_id' => 11171, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110713025501', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Belägen mellan två sammanhängande kotor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604036061888513, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intervertebral', 'Translation' => 'intervertebral', 'Synonmy' => 'between two adjacent vertibrae', 'Definition' => 'intervertebral, is located/situated between two contiguos vetrebrae, v', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intervertebral', ))

English (EN)intervertebral

intervertebral, is located/situated between two contiguos vetrebrae, v

Swedish (SV)intervertebral

Belägen mellan två sammanhängande kotor.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1486527', 'url' => 'SV/popliteal', 'image' => '', 'title' => 'knävecks-', 'tags' => array ( 0 => 'knävecks-', 1 => 'Health care', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'knävecks-', 'source_id' => 98559, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20110721121003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Har att göra med området bakom knäet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604094647926789, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'popliteal', 'Definition' => 'Having to do with the area behind the knee.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'General', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'popliteal', ))

English (EN)popliteal

Having to do with the area behind the knee.

Swedish (SV)knävecks-

Har att göra med området bakom knäet.

Health care; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1490716', 'url' => 'SV/orthopaedic', 'image' => '', 'title' => 'ortopedisk', 'tags' => array ( 0 => 'ortopedisk', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'ortopedisk', 'source_id' => 11459, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110724154506', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Avser korrigeringen av deformiteter i det muskuloskeletala systemet; avser ortopedi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604114033999877, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'orthopaedic', 'Translation' => 'orthopaedic', 'Synonmy' => 'correcting deformity', 'Definition' => 'pertaining to the correction of deformities of the musculoskeletal system; pertaining to orthopaedics.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'orthopaedic', ))

English (EN)orthopaedic

pertaining to the correction of deformities of the musculoskeletal system; pertaining to orthopaedics.

Swedish (SV)ortopedisk

Avser korrigeringen av deformiteter i det muskuloskeletala systemet; avser ortopedi.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1478996', 'url' => 'SV/prone_₂', 'image' => '', 'title' => 'framstupa', 'tags' => array ( 0 => 'framstupa', 1 => 'Health care', 2 => 'Hospitals', 3 => '', ), 'term' => 'framstupa', 'source_id' => 72854, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Hospitals', ), 'lastedit' => '20110716143505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Liggande på mage.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604057889046533, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'prone', 'Definition' => 'Lying on stomach.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'Hospitals', 'Revision User' => 'Medtrans', 'Revision Date' => '2010/6/28', 'Creation User' => 'Medtrans', 'Creation Date' => '2010/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'prone_₂', ))

English (EN)prone

Lying on stomach.

Swedish (SV)framstupa

Liggande på mage.

Health care; Hospitals
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1466391', 'url' => 'SV/angels_₂', 'image' => 'God-s-Messengers-angels-8047909-1024-768.jpg;', 'title' => 'änglar', 'tags' => array ( 0 => 'änglar', 1 => 'Festivals', 2 => 'Christmas', 3 => '', ), 'term' => 'änglar', 'source_id' => 1053303, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Festivals', ), 'category' => array ( 0 => 'Christmas', ), 'lastedit' => '20110708160504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Guds sändebud som uppenbarade sig för herdarna och tillkännagav Jesu födelse.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 1024, 'height' => 768, '_version_' => 1503603991153475588, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'angels', 'Definition' => 'Messengers of God who appeared to the Shepherds announcing the birth of Jesus.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'God-s-Messengers-angels-8047909-1024-768.jpg;', 'Industry' => 'Festivals', 'Product Category' => 'Christmas', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'angels_₂', ))

English (EN)angels

Messengers of God who appeared to the Shepherds announcing the birth of Jesus.

Swedish (SV)änglar

Guds sändebud som uppenbarade sig för herdarna och tillkännagav Jesu födelse.

Festivals; Christmas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494917', 'url' => 'SV/mormons', 'image' => '', 'title' => 'mormoner', 'tags' => array ( 0 => 'mormoner', 1 => 'Religion', 2 => 'Mormonism', 3 => '', ), 'term' => 'mormoner', 'source_id' => 938049, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Mormonism', ), 'lastedit' => '20110728082003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Inofficiell benämning för kyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och dess medlemmar; medlemmar föredrar att använda det officiella namnet för kyrkan och hänvisas till som sista dagars heliga.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604132329553921, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mormons', 'Definition' => 'Unofficial terms for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its members; members prefer to use the official name of the Church and to be referred to as Latter-day Saints.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Mormonism', 'Synonym' => 'Mormonism', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Tom Norman', 'Creation Date' => '2011/4/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mormons', ))

English (EN)mormons

Unofficial terms for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its members; members prefer to use the official name of the Church and to be referred to as Latter-day Saints.

Swedish (SV)mormoner

Inofficiell benämning för kyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och dess medlemmar; medlemmar föredrar att använda det officiella namnet för kyrkan och hänvisas till som sista dagars heliga.

Religion; Mormonism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1491857', 'url' => 'SV/Son_of_Man', 'image' => '', 'title' => 'människosonen', 'tags' => array ( 0 => 'människosonen', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'människosonen', 'source_id' => 696767, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20110726055004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Benämningen använd av Herren om sig själv. Titeln visar på ett förhållande till den eskatologiska gestalten av "Människosonen som kommer i skyarna med härlighet" i profetian hos Daniel (Mark. 13:26, Dan 7:13)(440;cf.661).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604118676045826, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Son of Man', 'Definition' => 'The title used by our Lord of himself in the Gospel. This title connotes a relationship with the eschatological figure of the "Son of man appearing in clouds and glory" in the prophecy of Daniel (Mk 13:26; Dn 7:13) (440; cf. 661).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Son_of_Man', ))

English (EN)Son of Man

The title used by our Lord of himself in the Gospel. This title connotes a relationship with the eschatological figure of the "Son of man appearing in clouds and glory" in the prophecy of Daniel (Mk 13:26; Dn 7:13) (440; cf. 661).

Swedish (SV)människosonen

Benämningen använd av Herren om sig själv. Titeln visar på ett förhållande till den eskatologiska gestalten av "Människosonen som kommer i skyarna med härlighet" i profetian hos Daniel (Mark. 13:26, Dan 7:13)(440;cf.661).

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1474437', 'url' => 'SV/accommodation', 'image' => '', 'title' => 'ackommodation', 'tags' => array ( 0 => 'ackommodation', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'ackommodation', 'source_id' => 10539, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110713023034', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Förmåga till justering, speciellt ögats för olika avstånd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604035396042757, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'accommodation', 'Translation' => 'accommodation', 'Synonmy' => 'adjustment', 'Definition' => 'adjustment, especially that of the eye for various distances.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Mystic', 'Creation Date' => '2010/4/15', 'Revision User' => 'Mystic', 'Revision Date' => '2010/4/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'accommodation', ))

English (EN)accommodation

adjustment, especially that of the eye for various distances.

Swedish (SV)ackommodation

Förmåga till justering, speciellt ögats för olika avstånd.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1485556', 'url' => 'SV/humerus', 'image' => '', 'title' => 'överarmsben', 'tags' => array ( 0 => 'överarmsben', 1 => 'Health care', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'överarmsben', 'source_id' => 89042, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20110720172504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'Benet i överarmen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604090676969477, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'humerus', 'Definition' => 'The bone in the upper arm.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'General', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'humerus', ))

English (EN)humerus

The bone in the upper arm.

Swedish (SV)överarmsben

Benet i överarmen.

Health care; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1485550', 'url' => 'SV/bursa', 'image' => '', 'title' => 'slemsäck', 'tags' => array ( 0 => 'slemsäck', 1 => 'Health care', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'slemsäck', 'source_id' => 86712, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20110720170507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Annikki.Kallay', 'special_term' => '', 'definition' => 'En liten, vätskefylld säck som gör att en del av leden kan röra sig fritt över en annan del.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604090674872320, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bursa', 'Definition' => 'A small, fluid-filled sac that allows one part of a joint to move freely over another part.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'General', 'Creation User' => 'Molly', 'Creation Date' => '2010/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bursa', ))

English (EN)bursa

A small, fluid-filled sac that allows one part of a joint to move freely over another part.

Swedish (SV)slemsäck

En liten, vätskefylld säck som gör att en del av leden kan röra sig fritt över en annan del.

Health care; General