portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

51

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '7431852', 'url' => 'MN/list_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'жагсаалт', 'tags' => array ( 0 => 'жагсаалт', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'жагсаалт', 'source_id' => 3069767, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220084016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Хоорондоо холбоо бүхий хэсэг бүлэгт хамаарах хүмүүс буюу юмсын нэрийг тодорхой дэс дарааалалтайгаар жагсаан бичсэн буюу хэвлэсэн нь.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630814870503425, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'list', 'Definition' => 'A series of names or items written or printed together in meaningful grouping or sequence so as to constitute a record is termed as a list.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'list_₁₁', ))

English (EN)list

A series of names or items written or printed together in meaningful grouping or sequence so as to constitute a record is termed as a list.

Mongolian (MN)жагсаалт

Хоорондоо холбоо бүхий хэсэг бүлэгт хамаарах хүмүүс буюу юмсын нэрийг тодорхой дэс дарааалалтайгаар жагсаан бичсэн буюу хэвлэсэн нь.

General; Miscellaneous
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7416986', 'url' => 'MN/groundwater_₇', 'image' => '', 'title' => 'гүний ус', 'tags' => array ( 0 => 'гүний ус', 1 => 'Science', 2 => '', ), 'term' => 'гүний ус', 'source_id' => 948426, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'Science', ), 'lastedit' => '20140218034808', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Дэлхийн гадаргаас доош гүнд орших ус.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630747968208897, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'groundwater', 'Definition' => 'Water which flows beneath the surface of the earth.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Science', 'Creation User' => 'Hristova', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'groundwater_₇', ))

English (EN)groundwater

Water which flows beneath the surface of the earth.

Mongolian (MN)гүний ус

Дэлхийн гадаргаас доош гүнд орших ус.

Science;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7416981', 'url' => 'MN/cave_₂', 'image' => '', 'title' => 'агуй', 'tags' => array ( 0 => 'агуй', 1 => 'Science', 2 => '', ), 'term' => 'агуй', 'source_id' => 948264, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'Science', ), 'lastedit' => '20140218034803', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Газрын гүн дэх байгалийн хөндий; хүчиллэг борооны усны уусгах үйлчлэлээр бий болно.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630747967160322, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cave', 'Definition' => 'A natural, underground cavity, usually formed by the dissolving action of acidic groundwater.', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Science', 'Creation User' => 'Hristova', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cave_₂', ))

English (EN)cave

A natural, underground cavity, usually formed by the dissolving action of acidic groundwater.

Mongolian (MN)агуй

Газрын гүн дэх байгалийн хөндий; хүчиллэг борооны усны уусгах үйлчлэлээр бий болно.

Science;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7431854', 'url' => 'MN/fatal', 'image' => '', 'title' => 'үхлийн', 'tags' => array ( 0 => 'үхлийн', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'үхлийн', 'source_id' => 3078219, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220084021', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Үхлийн буюу үхэлд хүргэснийг илэрхийлнэ: үхлийн аюултай гэмтэл Осол буюу хүчирхийллийн улмаас нас барахыг амь алдах, амь хохирох гэнэ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630814871552001, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fatal', 'Definition' => 'Fatal means causing death: a fatal injury. Fatality is a death caused by an accident or by violence.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fatal', ))

English (EN)fatal

Fatal means causing death: a fatal injury. Fatality is a death caused by an accident or by violence.

Mongolian (MN)үхлийн

Үхлийн буюу үхэлд хүргэснийг илэрхийлнэ: үхлийн аюултай гэмтэл Осол буюу хүчирхийллийн улмаас нас барахыг амь алдах, амь хохирох гэнэ.

General; Miscellaneous
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7416987', 'url' => 'MN/gypsum_₅', 'image' => '', 'title' => 'гөлтгөнө', 'tags' => array ( 0 => 'гөлтгөнө', 1 => 'Science', 2 => '', ), 'term' => 'гөлтгөнө', 'source_id' => 948428, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'Science', ), 'lastedit' => '20140218034810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Гөлтгөнө кальцийн сульфатаас тогтох бөгөөд хамгийн гоёмсог эрдсийн чимэглэлийн нэг юм. Цасан цагаан гөлтгөнө ургасаар илд хэлбэрт зүүнүүд,(30 инч хүртэл урт), цэцгэн хэлбэр, үсэнцэр, эсвэл хуудсан байдлаар агуйн хана, тааз, шалыг бүрхдэг.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630747968208898, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gypsum', 'Definition' => 'Gypsum is made of calcium sulfate and is one of the more beautiful mineral decorations. The snowy white gypsum can grow in swordlike needles (up to 30 inches), flower shapes, tendrils, or sheets covering ceilings, walls, or floors.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Science', 'Creation User' => 'Hristova', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gypsum_₅', ))

English (EN)gypsum

Gypsum is made of calcium sulfate and is one of the more beautiful mineral decorations. The snowy white gypsum can grow in swordlike needles (up to 30 inches), flower shapes, tendrils, or sheets covering ceilings, walls, or floors.

Mongolian (MN)гөлтгөнө

Гөлтгөнө кальцийн сульфатаас тогтох бөгөөд хамгийн гоёмсог эрдсийн чимэглэлийн нэг юм. Цасан цагаан гөлтгөнө ургасаар илд хэлбэрт зүүнүүд,(30 инч хүртэл урт), цэцгэн хэлбэр, үсэнцэр, эсвэл хуудсан байдлаар агуйн хана, тааз, шалыг ...

Science;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7416982', 'url' => 'MN/cave_coral', 'image' => '', 'title' => 'шүрэн агуй', 'tags' => array ( 0 => 'шүрэн агуй', 1 => 'Science', 2 => '', ), 'term' => 'шүрэн агуй', 'source_id' => 948303, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'Science', ), 'lastedit' => '20140218034804', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ус шүүрэн дусалсаар бий болгосон овон товонт хонгорцогууд бөгөөд "Эрдэнэшишэн агуй" гэж мөн нэрлэгддэг.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630747967160323, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cave coral', 'Definition' => 'Also known as "cave popcorn", are small knobby clusters formed by seeping water.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Science', 'Creation User' => 'Hristova', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cave_coral', ))

English (EN)cave coral

Also known as "cave popcorn", are small knobby clusters formed by seeping water.

Mongolian (MN)шүрэн агуй

Ус шүүрэн дусалсаар бий болгосон овон товонт хонгорцогууд бөгөөд "Эрдэнэшишэн агуй" гэж мөн нэрлэгддэг.

Science;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7432170', 'url' => 'MN/luster_₆', 'image' => '', 'title' => 'гялтганаа', 'tags' => array ( 0 => 'гялтганаа', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'гялтганаа', 'source_id' => 3303420, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220090808', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Эрдсийн гадаргуу гялалзах байдал. Гялтганаа нь эрдэс чулуулгийн төрөл зүйлийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630815918030852, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'luster', 'Definition' => 'The shine on the surface of a mineral. Luster is important in describing different kinds of minerals.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'luster_₆', ))

English (EN)luster

The shine on the surface of a mineral. Luster is important in describing different kinds of minerals.

Mongolian (MN)гялтганаа

Эрдсийн гадаргуу гялалзах байдал. Гялтганаа нь эрдэс чулуулгийн төрөл зүйлийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй.

General; Miscellaneous
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7432476', 'url' => 'MN/strain_₂₄', 'image' => '', 'title' => 'чивчрэлт', 'tags' => array ( 0 => 'чивчрэлт', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'чивчрэлт', 'source_id' => 3472740, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220092310', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Юмсыг сунган татах буюу шахан агшаасны дүнд хэлбэр, дүрс нь өөрчлөгдөх түвшин.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630816883769344, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'strain', 'Definition' => 'The degree to which an object\'s shape and size change as a result of being stretched or squeezed.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/7/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'strain_₂₄', ))

English (EN)strain

The degree to which an object's shape and size change as a result of being stretched or squeezed.

Mongolian (MN)чивчрэлт

Юмсыг сунган татах буюу шахан агшаасны дүнд хэлбэр, дүрс нь өөрчлөгдөх түвшин.

General; Miscellaneous
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7432171', 'url' => 'MN/nocturnal_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'шөнийн амьдралтай', 'tags' => array ( 0 => 'шөнийн амьдралтай', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'шөнийн амьдралтай', 'source_id' => 3334038, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220090809', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Шөнөөр илүү идэвхтэй амьдардаг. Шар шувуу, сарьсан багваахай, хулгана зэрэг нь шөнийг амьдралтай амьтад бөгөөд идэж тэжээлээ шөнөөр эрж олдог.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630815918030853, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'nocturnal', 'Definition' => 'Most active at night. Owls, bats, and mice are nocturnal animals and they look for their pray at night.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/7/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'nocturnal_₁₂', ))

English (EN)nocturnal

Most active at night. Owls, bats, and mice are nocturnal animals and they look for their pray at night.

Mongolian (MN)шөнийн амьдралтай

Шөнөөр илүү идэвхтэй амьдардаг. Шар шувуу, сарьсан багваахай, хулгана зэрэг нь шөнийг амьдралтай амьтад бөгөөд идэж тэжээлээ шөнөөр эрж ...

General; Miscellaneous
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7431853', 'url' => 'MN/extract_₆', 'image' => '', 'title' => 'гаргаж авах', 'tags' => array ( 0 => 'гаргаж авах', 1 => 'General', 2 => 'Miscellaneous', 3 => '', ), 'term' => 'гаргаж авах', 'source_id' => 3077718, 'type' => 'term', 'namespace' => 1580, 'nstext' => 'MN', 'industry' => array ( 0 => 'General', ), 'category' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'lastedit' => '20140220084019', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Ariunaa', 'special_term' => '', 'definition' => 'Өөр нэг зүйлээс юмыг татан гаргаж авах; хина хөлөндөө орсон өргөсийг жижиг хямсаагаар түүж гаргав.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503630814871552000, 'nstext_full' => 'Mongolian (MN)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'extract', 'Definition' => 'Extract is to take from or pull out of something else; hina used tweezers to extract the thorn from her feet.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'General', 'Product Category' => 'Miscellaneous', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'extract_₆', ))

English (EN)extract

Extract is to take from or pull out of something else; hina used tweezers to extract the thorn from her feet.

Mongolian (MN)гаргаж авах

Өөр нэг зүйлээс юмыг татан гаргаж авах; хина хөлөндөө орсон өргөсийг жижиг хямсаагаар түүж гаргав.

General; Miscellaneous