portrait

ClaudiaCoja

Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

841

Words Translated

6,225

Terms Translated

ClaudiaCoja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ClaudiaCoja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1171545', 'url' => 'RO/coordinate_axes', 'image' => '', 'title' => 'axe coordonate', 'tags' => array ( 0 => 'axe coordonate', 1 => 'Mathematics', 2 => 'Algebra', 3 => '', ), 'term' => 'axe coordonate', 'source_id' => 184551, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Mathematics', ), 'category' => array ( 0 => 'Algebra', ), 'lastedit' => '20110428213552', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Două linii perpendiculare selectate într-un plan.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602606135574531, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'coordinate axes', 'Definition' => 'Two perpendicular lines selected in a plane.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Mathematics', 'Product Category' => 'Algebra', 'Creation User' => 'Bensmith', 'Creation Date' => '2010/8/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'coordinate_axes', ))

English (EN)coordinate axes

Two perpendicular lines selected in a plane.

Romanian (RO)axe coordonate

Două linii perpendiculare selectate într-un plan.

Mathematics; Algebra
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1064616', 'url' => 'RO/United_Nations_Day', 'image' => 'United_nations_logo.jpg', 'title' => 'Ziua Naţiunilor Unite', 'tags' => array ( 0 => 'Ziua Naţiunilor Unite', 1 => 'Festivals', 2 => 'Anniversaries', 3 => '', ), 'term' => 'Ziua Naţiunilor Unite', 'source_id' => 402776, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Festivals', ), 'category' => array ( 0 => 'Anniversaries', ), 'lastedit' => '20110415131539', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => 'TIN', 'definition' => 'De ani de la intrarea în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite pe 24 octombrie 1945. Ziua ONU a fost respectată şi sărbătorită din anul 1947. Acesta a fost marcat în mod tradiţional în întreaga lume de întâlniri, discuţii şi exponate pe realizările şi obiectivele organizaţiei. În 1971, Adunarea generală a recomandat ca statele membre se observa ca o sărbătoare', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 550, 'height' => 506, '_version_' => 1503602123356504065, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'United Nations Day', 'Definition' => 'The anniversary of the entry into force of the United Nations Charter on 24 October 1945. The United Nations Day has been observed and celebrated since 1947. It has traditionally been marked throughout the world by meetings, discussions and exhibits on the achievements and goals of the Organization. In 1971, the General Assembly recommended that Member States observe it as a public holiday', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'United_nations_logo.jpg', 'Industry' => 'Festivals', 'Product Category' => 'Anniversaries', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Dscott', 'Creation Date' => '2010/10/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'United_Nations_Day', ))

English (EN)United Nations Day

The anniversary of the entry into force of the United Nations Charter on 24 October 1945. The United Nations Day has been observed and celebrated since 1947. It has traditionally been marked throughout the world by meetings, discussions and exhibits on the ...

Romanian (RO)Ziua Naţiunilor Unite

De ani de la intrarea în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite pe 24 octombrie 1945. Ziua ONU a fost respectată şi sărbătorită din anul 1947. Acesta a fost marcat în mod tradiţional în întreaga lume de întâlniri, discuţii şi exponate pe realizările şi obiectivele ...

Festivals; Anniversaries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1066489', 'url' => 'RO/conditional_instability_₁', 'image' => '', 'title' => 'instabilitate condiţională', 'tags' => array ( 0 => 'instabilitate condiţională', 1 => 'Geography', 2 => 'Physical geography', 3 => '', ), 'term' => 'instabilitate condiţională', 'source_id' => 362692, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Physical geography', ), 'lastedit' => '20110415161607', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Când elr este mai mic decât dalr, dar mai mare decât salr apoi o masă de aer va fi iniţial stabil şi poate scufunda. Cu toate acestea, dacă mecanismul în creştere ia masa de aer pentru ei rouă punct şi dincolo de la salr apoi aer poate deveni instabile şi ridica înspre îndepărtatul prin eliberarea de căldură latentă.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602133719580678, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conditional instability', 'Definition' => 'When the elr is lower than the dalr but higher than the salr then an air mass will initially be stable and may sink. However, if the rising mechanism takes the air mass to its dew point and beyond at the salr then the air can become instable and rise of its own accord through the release of latent heat.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Physical geography', 'Creation User' => 'gorgeue', 'Creation Date' => '2010/10/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conditional_instability_₁', ))

English (EN)conditional instability

When the elr is lower than the dalr but higher than the salr then an air mass will initially be stable and may sink. However, if the rising mechanism takes the air mass to its dew point and beyond at the salr then the air can become instable and rise of its ...

Romanian (RO)instabilitate condiţională

Când elr este mai mic decât dalr, dar mai mare decât salr apoi o masă de aer va fi iniţial stabil şi poate scufunda. Cu toate acestea, dacă mecanismul în creştere ia masa de aer pentru ei rouă punct şi dincolo de la salr apoi aer poate deveni instabile şi ...

Geography; Physical geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '953953', 'url' => 'RO/statistical_analysis_₁', 'image' => '', 'title' => 'analiză statistică', 'tags' => array ( 0 => 'analiză statistică', 1 => 'Anthropology', 2 => 'Cultural anthropology', 3 => '', ), 'term' => 'analiză statistică', 'source_id' => 706451, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Anthropology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cultural anthropology', ), 'lastedit' => '20110404210111', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aplicarea teoriei probabilităților cuantificate datelor descriptive.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601618897076224, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'statistical analysis', 'Definition' => 'The application of probability theory to quantified descriptive data.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Anthropology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cultural anthropology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'dna8', 'Creation Date' => '2011/2/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'statistical_analysis_₁', ))

English (EN)statistical analysis

The application of probability theory to quantified descriptive data.

Romanian (RO)analiză statistică

Aplicarea teoriei probabilităților cuantificate datelor descriptive.

Anthropology; Cultural anthropology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '940654', 'url' => 'RO/cholesterol_₃', 'image' => '', 'title' => 'colesterol', 'tags' => array ( 0 => 'colesterol', 1 => 'Medical', 2 => 'Herbal medicine', 3 => '', ), 'term' => 'colesterol', 'source_id' => 284086, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Herbal medicine', ), 'lastedit' => '20110403135156', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'O substanţă gras produs predominant de ficat, şi necesare pentru construirea de membranele celulelor, izolarea CNS, acoperind grăsimi pentru transportul de sânge, formează acizi biliari, ungere pielea şi de a face hormoni steroizi. Cholesterols de sânge nu sunt derivate din alimente (digestie rupe-le jos), dar sunt în mod intenţionat sintetizată de ficat, ca răspuns la părând nevoie. Valori crescute ale cholesterols sunt rezultatul unor anumite tipuri de stres sau dezechilibre metabolice, şi ficatul face mai mult nevoie de ţesuturi. Deşi nu este o cauza directa, consumul ridicat de grăsimi şi proteine va convinge ficatului de a lovi cu piciorul în grăsimi/proteine sau anabolic atitudine...APOI se poate oversecrete cholesterols, probabil, de gândire sunt punerea alimentelor pentru iarna.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601563904507907, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cholesterol', 'Definition' => 'A fatty substance produced predominantly by the liver, and necessary for building cell membranes, insulating the CNS, covering fats for blood transport, forming bile acids, oiling the skin and making steroid hormones. Blood cholesterols are not derived from food (digestion breaks them down) but are intentionally synthesized by the liver, in response to seeming need. Elevated cholesterols are the result of certain types of stress or metabolic imbalances, and the liver makes more than the tissues need. Although not a direct cause, high consumption of fats and proteins will convince the liver to kick into a fat/protein or anabolic stance...THEN it may oversecrete cholesterols, perhaps thinking you are putting food away for the winter.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Herbal medicine', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cholesterol_₃', ))

English (EN)cholesterol

A fatty substance produced predominantly by the liver, and necessary for building cell membranes, insulating the CNS, covering fats for blood transport, forming bile acids, oiling the skin and making steroid hormones. Blood cholesterols are not derived from ...

Romanian (RO)colesterol

O substanţă gras produs predominant de ficat, şi necesare pentru construirea de membranele celulelor, izolarea CNS, acoperind grăsimi pentru transportul de sânge, formează acizi biliari, ungere pielea şi de a face hormoni steroizi. Cholesterols de sânge nu ...

Medical; Herbal medicine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '936913', 'url' => 'RO/pattern_₁₃', 'image' => '', 'title' => 'tipar', 'tags' => array ( 0 => 'tipar', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'tipar', 'source_id' => 728387, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20110402222050', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Refers to a regular and systematic repetition of the same behavior(s) not occurring by chance.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601547071717381, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pattern', 'Definition' => 'Refers to a regular and systematic repetition of the same behavior(s) not occurring by chance.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General sociology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'R.Byrd', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pattern_₁₃', ))

English (EN)pattern

Refers to a regular and systematic repetition of the same behavior(s) not occurring by chance.

Romanian (RO)tipar

Refers to a regular and systematic repetition of the same behavior(s) not occurring by chance.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '944475', 'url' => 'RO/pharmacology', 'image' => '', 'title' => 'farmacologie', 'tags' => array ( 0 => 'farmacologie', 1 => 'Chemistry', 2 => 'General chemistry', 3 => '', ), 'term' => 'farmacologie', 'source_id' => 150405, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'General chemistry', ), 'lastedit' => '20110403220126', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Studiul de droguri, care include determinarea activităţii biologice, efectele biologice, defalcarea şi sinteza şi livrare.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601578577231877, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pharmacology', 'Definition' => 'The study of drugs, which includes determination of biological activity, biological effects, breakdown and synthesis, and delivery.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'General chemistry', 'Creation User' => 'Shemuwel', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pharmacology', ))

English (EN)pharmacology

The study of drugs, which includes determination of biological activity, biological effects, breakdown and synthesis, and delivery.

Romanian (RO)farmacologie

Studiul de droguri, care include determinarea activităţii biologice, efectele biologice, defalcarea şi sinteza şi livrare.

Chemistry; General chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '943645', 'url' => 'RO/myocarditis_₂', 'image' => '', 'title' => 'miocardită', 'tags' => array ( 0 => 'miocardită', 1 => 'Medical devices', 2 => 'Cardiac supplies', 3 => 'Boston Scientific', 4 => '', ), 'term' => 'miocardită', 'source_id' => 131208, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical devices', ), 'category' => array ( 0 => 'Cardiac supplies', ), 'company' => array ( 0 => 'Boston Scientific', ), 'lastedit' => '20110403190221', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'O inflamatie a stratului de mijloc al inimii (miocardului). De multe ori începe ca o infecţie de bacterii, virusi sau altor microbi. Poate duce la extinsă ventricul.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601575421018115, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'myocarditis', 'Definition' => 'An inflammation of the middle layer of the heart (the myocardium). Often begins as an infection by bacteria, viruses or other microbes. May result in enlarged ventricle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical devices', 'Product Category' => 'Cardiac supplies', 'Company' => 'Boston Scientific', 'Creation User' => 'Jpl10n', 'Creation Date' => '2010/8/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'myocarditis_₂', ))

English (EN)myocarditis

An inflammation of the middle layer of the heart (the myocardium). Often begins as an infection by bacteria, viruses or other microbes. May result in enlarged ventricle.

Romanian (RO)miocardită

O inflamatie a stratului de mijloc al inimii (miocardului). De multe ori începe ca o infecţie de bacterii, virusi sau altor microbi. Poate duce la extinsă ventricul.

Medical devices; Cardiac supplies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '932936', 'url' => 'RO/chromosome_₉', 'image' => '', 'title' => 'cromozom', 'tags' => array ( 0 => 'cromozom', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'cromozom', 'source_id' => 523617, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20110402084313', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Parte a celulei care transportă materialul genetic al unei persoane.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601529195593729, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'chromosome', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The part of the cell that carries the genetic material of a person.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'chromosome_₉', ))

English (EN)chromosome

The part of the cell that carries the genetic material of a person.

Romanian (RO)cromozom

Parte a celulei care transportă materialul genetic al unei persoane.

Parenting; Pregnancy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '932953', 'url' => 'RO/endometrium_₃', 'image' => '', 'title' => 'entrometru', 'tags' => array ( 0 => 'entrometru', 1 => 'Parenting', 2 => 'Pregnancy', 3 => 'Everyday Health', 4 => '', ), 'term' => 'entrometru', 'source_id' => 523631, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Parenting', ), 'category' => array ( 0 => 'Pregnancy', ), 'company' => array ( 0 => 'Everyday Health', ), 'lastedit' => '20110402085029', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mucoasa uterului în care embrionul implanturi.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601529367560194, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'endometrium', 'Company' => 'Everyday Health', 'Definition' => 'The lining of the uterus into which the embryo implants.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Parenting', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pregnancy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'trisha.brunet', 'Creation Date' => '2010/12/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'endometrium_₃', ))

English (EN)endometrium

The lining of the uterus into which the embryo implants.

Romanian (RO)entrometru

Mucoasa uterului în care embrionul implanturi.

Parenting; Pregnancy