portrait

ClaudiaCoja

Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

841

Words Translated

6,225

Terms Translated

ClaudiaCoja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ClaudiaCoja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '941966', 'url' => 'RO/motility_₁', 'image' => '', 'title' => 'motilitate', 'tags' => array ( 0 => 'motilitate', 1 => 'Medical', 2 => 'Gastroenterology', 3 => 'NIDDK', 4 => '', ), 'term' => 'motilitate', 'source_id' => 876863, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Gastroenterology', ), 'company' => array ( 0 => 'NIDDK', ), 'lastedit' => '20110403160546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mişcarea de alimentare prin tractul digestiv.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601568910409728, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'motility', 'Company' => 'NIDDK', 'Definition' => 'The movement of food through the digestive tract.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Gastroenterology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'IvyYoung', 'Creation Date' => '2011/3/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motility_₁', ))

English (EN)motility

The movement of food through the digestive tract.

Romanian (RO)motilitate

Mişcarea de alimentare prin tractul digestiv.

Medical; Gastroenterology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1190601', 'url' => 'RO/ode_₂', 'image' => '', 'title' => 'odă', 'tags' => array ( 0 => 'odă', 1 => 'Literature', 2 => 'General literature', 3 => '', ), 'term' => 'odă', 'source_id' => 426582, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General literature', ), 'lastedit' => '20110503115147', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un poem liric relativ lungi care de multe ori îşi exprimă sentimentele nobile într-un stil demn. Ode sunt caracterizate de un subiect serios, adevărul, arta, libertate, justiție sau sensul vieţii; tonul lor tinde să fie formale. Nu există nici un model prescrise, care defineşte o odă; unele ode repetaţi acelaşi model în fiecare strofă, în timp ce alţii să introducă un nou model în fiecare strofă. A se vedea, de asemenea, liric.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602699599347712, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ode', 'Definition' => 'A relatively lengthy lyric poem that often expresses lofty emotions in a dignified style. Odes are characterized by a serious topic, such as truth, art, freedom, justice, or the meaning of life; their tone tends to be formal. There is no prescribed pattern that defines an ode; some odes repeat the same pattern in each stanza, while others introduce a new pattern in each stanza. See also lyric.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General literature', 'See Also' => 'diction_₁', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'WRJD', 'Creation Date' => '2010/11/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ode_₂', ))

English (EN)ode

A relatively lengthy lyric poem that often expresses lofty emotions in a dignified style. Odes are characterized by a serious topic, such as truth, art, freedom, justice, or the meaning of life; their tone tends to be formal. There is no prescribed pattern ...

Romanian (RO)odă

Un poem liric relativ lungi care de multe ori îşi exprimă sentimentele nobile într-un stil demn. Ode sunt caracterizate de un subiect serios, adevărul, arta, libertate, justiție sau sensul vieţii; tonul lor tinde să fie formale. Nu există nici un model ...

Literature; General literature
stdClass::__set_state(array( 'id' => '929991', 'url' => 'RO/atomic_number', 'image' => '', 'title' => 'număr atomic', 'tags' => array ( 0 => 'număr atomic', 1 => 'Chemistry', 2 => 'General chemistry', 3 => '', ), 'term' => 'număr atomic', 'source_id' => 77041, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'General chemistry', ), 'lastedit' => '20110401142607', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'The number of protons in an atomic nucleus . The atomic number and the element symbol are two alternate ways to label an element. In nuclide symbols , the atomic number is a leading subscript; for example, in 126C, the "6" is the atomic number.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601515840929792, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'atomic number', 'Definition' => 'The number representing an element which corresponds with the number of protons within the nucleus.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'General chemistry', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'atomic_number', ))

English (EN)atomic number

The number representing an element which corresponds with the number of protons within the nucleus.

Romanian (RO)număr atomic

The number of protons in an atomic nucleus . The atomic number and the element symbol are two alternate ways to label an element. In nuclide symbols , the atomic number is a leading subscript; for example, in 126C, the "6" is the atomic number.

Chemistry; General chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1182922', 'url' => 'RO/palette_₉', 'image' => '', 'title' => 'paletă', 'tags' => array ( 0 => 'paletă', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'paletă', 'source_id' => 771185, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20110501182058', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'O plat, neted suprafata pe care artiştii stabilite şi se amestecă culorile lor inainte de vopsire, care adesea este proiectat pentru a fi avut loc în mână. Termenul se referă, de asemenea, gama de culori obișnuită utilizate de şi caracteristice unui artist. O paletă în grafica pe calculator este un set alese de culori, care sunt fiecare asociat un număr, şi este acest număr care determină culoarea pixelului.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602661412306945, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'palette', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'A smooth, flat surface on which artists set out and mix their colours before painting, which is often designed to be held in the hand. The term also refers to the range of colours habitually used by and characteristic of an artist. A palette in computer graphics is a chosen set of colours that are each assigned a number, and it is this number that determines the colour of the pixel.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'palette_₉', ))

English (EN)palette

A smooth, flat surface on which artists set out and mix their colours before painting, which is often designed to be held in the hand. The term also refers to the range of colours habitually used by and characteristic of an artist. A palette in computer ...

Romanian (RO)paletă

O plat, neted suprafata pe care artiştii stabilite şi se amestecă culorile lor inainte de vopsire, care adesea este proiectat pentru a fi avut loc în mână. Termenul se referă, de asemenea, gama de culori obișnuită utilizate de şi caracteristice unui artist. O ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1210449', 'url' => 'RO/eclipse', 'image' => '', 'title' => 'eclipsă', 'tags' => array ( 0 => 'eclipsă', 1 => 'Weather', 2 => 'General weather', 3 => '', ), 'term' => 'eclipsă', 'source_id' => 80779, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Weather', ), 'category' => array ( 0 => 'General weather', ), 'lastedit' => '20110506202559', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obscuring de un corp ceresc de alta. A se vedea eclipsa sau eclipsei.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602793698557956, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'eclipse', 'Definition' => 'The obscuring of one celestial body by another. See lunar eclipse or solar eclipse.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Weather', 'Product Category' => 'General weather', 'Revision User' => 'Denice Loveit', 'Revision Date' => '2010/07/02', 'Creation User' => 'Denice Loveit', 'Creation Date' => '2010/7/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'eclipse', ))

English (EN)eclipse

The obscuring of one celestial body by another. See lunar eclipse or solar eclipse.

Romanian (RO)eclipsă

Obscuring de un corp ceresc de alta. A se vedea eclipsa sau eclipsei.

Weather; General weather
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1210318', 'url' => 'RO/video_₃', 'image' => '', 'title' => 'video', 'tags' => array ( 0 => 'video', 1 => 'Weather', 2 => 'Meteorology', 3 => 'AMS', 4 => '', ), 'term' => 'video', 'source_id' => 709442, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Weather', ), 'category' => array ( 0 => 'Meteorology', ), 'company' => array ( 0 => 'AMS', ), 'lastedit' => '20110506200109', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Semnalul electric care provine dintr-un semnal radio primite după detectarea sau demodulare; un termen general referitoare la imaginea de semnale într-un sistem de televiziune sau pentru informaţii - transportă semnale care sunt prezentate în cele din urmă pe tuburi catodice a unui radar.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602793284370435, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'video', 'Company' => 'AMS', 'Definition' => 'The electrical signal that is obtained from a received radio signal after detection or demodulation; a general term pertaining to the picture signals in a television system or to the information- carrying signals that are eventually presented on the cathode ray tubes of a radar.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Weather', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Meteorology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Kevin Bowles', 'Creation Date' => '2011/2/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'video_₃', ))

English (EN)video

The electrical signal that is obtained from a received radio signal after detection or demodulation; a general term pertaining to the picture signals in a television system or to the information- carrying signals that are eventually presented on the cathode ...

Romanian (RO)video

Semnalul electric care provine dintr-un semnal radio primite după detectarea sau demodulare; un termen general referitoare la imaginea de semnale într-un sistem de televiziune sau pentru informaţii - transportă semnale care sunt prezentate în cele din urmă pe ...

Weather; Meteorology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '928927', 'url' => 'RO/endangered_species_₂', 'image' => '', 'title' => 'specii pe cale de disparitie', 'tags' => array ( 0 => 'specii pe cale de disparitie', 1 => 'Biology', 2 => 'Ecology', 3 => '', ), 'term' => 'specii pe cale de disparitie', 'source_id' => 125537, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Ecology', ), 'lastedit' => '20111221093523', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Orice specie care se afla in pericol de extinctie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601511508213761, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'endangered species', 'Definition' => 'Any species in danger of extinction.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Ecology', 'Industry' => 'Biology', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'endangered_species_₂', ))

English (EN)endangered species

Any species in danger of extinction.

Romanian (RO)specii pe cale de disparitie

Orice specie care se afla in pericol de extinctie.

Biology; Ecology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1182746', 'url' => 'RO/ray', 'image' => '', 'title' => 'rază', 'tags' => array ( 0 => 'rază', 1 => 'Mathematics', 2 => 'Geometry', 3 => '', ), 'term' => 'rază', 'source_id' => 188363, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Mathematics', ), 'category' => array ( 0 => 'Geometry', ), 'lastedit' => '20110501175059', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'A one-dimensional figure that consists of one endpoint A, one point B, all of the points on , and all points for which B is between them and A; written .', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602660584980484, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ray', 'Definition' => 'Ray is a type of a line in simple geometrical concepts.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Mathematics', 'Product Category' => 'Geometry', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ray', ))

English (EN)ray

Ray is a type of a line in simple geometrical concepts.

Romanian (RO)rază

A one-dimensional figure that consists of one endpoint A, one point B, all of the points on , and all points for which B is between them and A; written .

Mathematics; Geometry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '954032', 'url' => 'RO/domestic_cycle', 'image' => '', 'title' => 'ciclu domestic', 'tags' => array ( 0 => 'ciclu domestic', 1 => 'Anthropology', 2 => 'Cultural anthropology', 3 => '', ), 'term' => 'ciclu domestic', 'source_id' => 706428, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Anthropology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cultural anthropology', ), 'lastedit' => '20110404211006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Schimbări în organizarea gospodăriei care rezulta dintr-o serie de evenimente demografice.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601619116228608, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'domestic cycle', 'Definition' => 'The changes in household organization that result from a series of demographic events.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Anthropology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cultural anthropology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'dna8', 'Creation Date' => '2011/2/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'domestic_cycle', ))

English (EN)domestic cycle

The changes in household organization that result from a series of demographic events.

Romanian (RO)ciclu domestic

Schimbări în organizarea gospodăriei care rezulta dintr-o serie de evenimente demografice.

Anthropology; Cultural anthropology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '973892', 'url' => 'RO/genome', 'image' => '', 'title' => 'genom', 'tags' => array ( 0 => 'genom', 1 => 'Biology', 2 => 'Genome', 3 => 'U.S. DOE', 4 => '', ), 'term' => 'genom', 'source_id' => 195684, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Genome', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOE', ), 'lastedit' => '20110406134658', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ClaudiaCoja', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tot materialul genetic în cromozomi un organism special; dimensiunea sa este, în general, dat ca sa numărul total de perechi de bază...', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601705039691782, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'genome', 'Definition' => 'All the genetic material in the chromosomes of a particular organism; its size is generally given as its total number of base pairs..', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Biology', 'Product Category' => 'Genome', 'Company' => 'U.S. DOE', 'Creation User' => 'HenryK', 'Creation Date' => '2010/8/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'genome', ))

English (EN)genome

All the genetic material in the chromosomes of a particular organism; its size is generally given as its total number of base pairs..

Romanian (RO)genom

Tot materialul genetic în cromozomi un organism special; dimensiunea sa este, în general, dat ca sa numărul total de perechi de bază...

Biology; Genome