portrait

DiegoDGarcia

A Coruña, Spain

Translate From: English (EN); English, UK (UE); French (FR); Portuguese (PT)

Translate To: Galician (GL); Spanish (ES)

7,483

Words Translated

237

Terms Translated

DiegoDGarcia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent DiegoDGarcia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5896843', 'url' => 'GL/transfer_credit_₂', 'image' => '', 'title' => 'validación de créditos', 'tags' => array ( 0 => 'validación de créditos', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'validación de créditos', 'source_id' => 735306, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20130813123404', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Recoñecemento académico polos cursos ou materias superados noutra universidade.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623950465236996, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'transfer credit', 'Definition' => 'Academic credit awarded for courses successfully completed at another university/college.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JustinTK', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'transfer_credit_₂', ))

English (EN)transfer credit

Academic credit awarded for courses successfully completed at another university/college.

Galician (GL)validación de créditos

Recoñecemento académico polos cursos ou materias superados noutra universidade.

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5957834', 'url' => 'GL/ecosphere_₆', 'image' => '', 'title' => 'biosfera', 'tags' => array ( 0 => 'biosfera', 1 => 'Environment', 2 => 'Environment statistics', 3 => 'United Nations', 4 => '', ), 'term' => 'biosfera', 'source_id' => 1986088, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environment statistics', ), 'company' => array ( 0 => 'United Nations', ), 'lastedit' => '20130821164401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Parte da Terra onde se encontran os organismos vivos e onde a vida pode desenvolverse de modo permanente.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624257566932994, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'United Nations', 'Definition' => 'The biosphere, together with all the ecological factors that operate upon organisms.', 'Industry' => 'Environment', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Environment statistics', 'Creation User' => 'J.Small', 'Creation Date' => '2012/3/5', 'Term' => 'ecosphere', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ecosphere_₆', ))

English (EN)ecosphere

The biosphere, together with all the ecological factors that operate upon organisms.

Galician (GL)biosfera

Parte da Terra onde se encontran os organismos vivos e onde a vida pode desenvolverse de modo permanente.

Environment; Environment statistics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907072', 'url' => 'GL/Hallstatt', 'image' => 'Hallstatt Austria.jpg;', 'title' => 'Hallstatt', 'tags' => array ( 0 => 'Hallstatt', 1 => 'Travel', 2 => 'Travel sites', 3 => '', ), 'term' => 'Hallstatt', 'source_id' => 1444166, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel sites', ), 'lastedit' => '20130814175603', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => 'FT', 'definition' => 'Sito na costa suroeste do lago Hallstätter See, Hallstatt é unha pintoresca vila fermosas casas de madeira que abrazan a montaña, elegantes chapiteis nas igrexas e construcións de estilo austríaco que se reflicten nas profundas e quedas augas do lago alpino. A UNESCO declarouna Patrimonio Mundial no 1997 debido á súa pintoresca beleza e único patrimonio cultural relacionado coa cultural da sal da época medieval. A vila ten unha poboación dunhas 800 persoas e é famosa pola produción de sal mina de sal máis antiga que se atopa na parte superior da vila. Un proxecto chinés de 10 billóns de dólares está a reconstruí-la vila de Hallstatt por completo na provincia chinesa de Guangdong.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 1024, 'height' => 768, '_version_' => 1503624000403668994, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Hallstatt', 'Definition' => 'Situated in the south-western shore of the Hallstätter See, Hallstatt is a scenic village with its mountain-hugging chalets, elegant church spires and Austrian style inns all reflected in the deep still waters of an Alpine lake. UNESCO named Hallstatt a World Heritage Site in 1997 because of its scenic beauty and unique cultural heritage relating to salt dating back to the mediaeval times. The village has around 800 residents and is famous for its salt production from the world\'s first known salt mine located above downtown Hallstatt. Hallstatt is being reproduced in its entirety in a $10 billion real estate project in China\'s Guangdong province.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Hallstatt Austria.jpg;', 'Industry' => 'Travel', 'Product Category' => 'Travel sites', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'H9', 'Creation Date' => '2011/6/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Hallstatt', ))

English (EN)Hallstatt

Situated in the south-western shore of the Hallstätter See, Hallstatt is a scenic village with its mountain-hugging chalets, elegant church spires and Austrian style inns all reflected in the deep still waters of an Alpine lake. UNESCO named Hallstatt a World ...

Galician (GL)Hallstatt

Sito na costa suroeste do lago Hallstätter See, Hallstatt é unha pintoresca vila fermosas casas de madeira que abrazan a montaña, elegantes chapiteis nas igrexas e construcións de estilo austríaco que se reflicten nas profundas e quedas augas do lago alpino. ...

Travel; Travel sites
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6009134', 'url' => 'GL/Bulgaria', 'image' => '', 'title' => 'Bulgaria', 'tags' => array ( 0 => 'Bulgaria', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Bulgaria', 'source_id' => 1143778, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20130828123402', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'A República de Bulgaria é un país do sudeste de Europa. É o decimoquinto país europeo en extensión e é o berce do alfabeto cirílico. Antes de independizarse, Bulgaria formou parte do Imperio Otomano durante 500 anos e logo pasou a estar controlada pola Unión Soviética trala II Guerra Mundial. Bulgaria ten actualmente unha poboación de 7,5 millóns de habitantes (2010) e a súa capital é Sofía.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624501916598273, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Bulgaria', 'Definition' => 'The Republic of Bulgaria is a country in Southeast Europe that currently ranks as the 15th largest country in Europe, and is considered to be the birthplace of the Cyrillic alphabet. Before gaining its independence, the country was under the Ottoman Empire for 500 years, and was controlled by the Soviet Union after World War II. Bulgaria currently has a population of around 7.5 million (2010), and the city of Sofia as it\'s capital.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Bulgaria', ))

English (EN)Bulgaria

The Republic of Bulgaria is a country in Southeast Europe that currently ranks as the 15th largest country in Europe, and is considered to be the birthplace of the Cyrillic alphabet. Before gaining its independence, the country was under the Ottoman Empire ...

Galician (GL)Bulgaria

A República de Bulgaria é un país do sudeste de Europa. É o decimoquinto país europeo en extensión e é o berce do alfabeto cirílico. Antes de independizarse, Bulgaria formou parte do Imperio Otomano durante 500 anos e logo pasou a estar controlada pola Unión ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5949212', 'url' => 'GL/lithosphere_₁₅', 'image' => '', 'title' => 'litosfera', 'tags' => array ( 0 => 'litosfera', 1 => 'Environment', 2 => 'Environment statistics', 3 => 'United Nations', 4 => '', ), 'term' => 'litosfera', 'source_id' => 1986020, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environment statistics', ), 'company' => array ( 0 => 'United Nations', ), 'lastedit' => '20130820123202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Parte sólida exterior do globo terrestre, formada pola codia e pola parte superior do manto.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624213714436098, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'United Nations', 'Definition' => 'Upper layer of the earth, including the earth\'s crust and upper mantle.', 'Industry' => 'Environment', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Environment statistics', 'Creation User' => 'J.Small', 'Creation Date' => '2012/3/5', 'Term' => 'lithosphere', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lithosphere_₁₅', ))

English (EN)lithosphere

Upper layer of the earth, including the earth's crust and upper mantle.

Galician (GL)litosfera

Parte sólida exterior do globo terrestre, formada pola codia e pola parte superior do manto.

Environment; Environment statistics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5971620', 'url' => 'GL/proserpine', 'image' => '', 'title' => 'Prosperina', 'tags' => array ( 0 => 'Prosperina', 1 => 'History', 2 => 'Roman gods', 3 => '', ), 'term' => 'Prosperina', 'source_id' => 1844414, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'Roman gods', ), 'lastedit' => '20130823120602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Deusa do reino do inferno, ademais da deusa romana da primavera e muller de Plutón.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624327286751233, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'proserpine', 'Definition' => 'Goddess of underworld realm, also the Roman goddess of springtime and wife of Pluto', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'History', 'Product Category' => 'Roman gods', 'Creation User' => 'Gusty999', 'Creation Date' => '2011/12/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'proserpine', ))

English (EN)proserpine

Goddess of underworld realm, also the Roman goddess of springtime and wife of Pluto

Galician (GL)Prosperina

Deusa do reino do inferno, ademais da deusa romana da primavera e muller de Plutón.

History; Roman gods
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5949213', 'url' => 'GL/turbidity_₁₅', 'image' => '', 'title' => 'turbidez', 'tags' => array ( 0 => 'turbidez', 1 => 'Environment', 2 => 'Environment statistics', 3 => 'United Nations', 4 => '', ), 'term' => 'turbidez', 'source_id' => 1986024, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environment statistics', ), 'company' => array ( 0 => 'United Nations', ), 'lastedit' => '20130820123202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Calidade dun fluído que ten en suspensión partículas dunha substancia estraña que lle fan perder transparencia.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624213715484672, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'United Nations', 'Definition' => 'Hazy or cloudy condition of water due to the presence of suspended particles.', 'Industry' => 'Environment', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Environment statistics', 'Creation User' => 'J.Small', 'Creation Date' => '2012/3/5', 'Term' => 'turbidity', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'turbidity_₁₅', ))

English (EN)turbidity

Hazy or cloudy condition of water due to the presence of suspended particles.

Galician (GL)turbidez

Calidade dun fluído que ten en suspensión partículas dunha substancia estraña que lle fan perder transparencia.

Environment; Environment statistics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6010273', 'url' => 'GL/Cameroon', 'image' => '', 'title' => 'O Camerún', 'tags' => array ( 0 => 'O Camerún', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'O Camerún', 'source_id' => 1143782, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20130828163004', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'A República do Camerún, que xurdiu trala unión de dúas colonias francesas e británicas independentes, é un país de África occidental. Ten unha poboación de 19,9 millóns de habitantes (2010) e a súa capital é Yaoundé. Ademais da alta taxa de alfabetización, os ingresos per cápita do Comerún, que rondaron os 2300 dólares no 2008 , son uns dos máis altos da África subsahariana.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624508773236737, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Cameroon', 'Definition' => 'Created from two independent French and British colonies, the Republic of Cameroon is a central and western African nation with a population of 19.9 million (2010) and has the city of Yaounde as its capital. In addition to its high literacy rate, Cameroon\'s per capita income is one of the highest in sub-Saharan Africa, estimated at around US$2,300 in 2008.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Cameroon', ))

English (EN)Cameroon

Created from two independent French and British colonies, the Republic of Cameroon is a central and western African nation with a population of 19.9 million (2010) and has the city of Yaounde as its capital. In addition to its high literacy rate, Cameroon's ...

Galician (GL)O Camerún

A República do Camerún, que xurdiu trala unión de dúas colonias francesas e británicas independentes, é un país de África occidental. Ten unha poboación de 19,9 millóns de habitantes (2010) e a súa capital é Yaoundé. Ademais da alta taxa de alfabetización, os ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5956303', 'url' => 'GL/biogeochemical_cycle_₂', 'image' => '', 'title' => 'ciclo bioxeoquímico', 'tags' => array ( 0 => 'ciclo bioxeoquímico', 1 => 'Environment', 2 => 'Environment statistics', 3 => 'United Nations', 4 => '', ), 'term' => 'ciclo bioxeoquímico', 'source_id' => 1986005, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environment statistics', ), 'company' => array ( 0 => 'United Nations', ), 'lastedit' => '20130821112803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Movementos circulatorios naturais dos elementos esenciais da materia viva.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624250291912706, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'United Nations', 'Definition' => 'Natural pathways of circulation of the essential elements of living matter.', 'Industry' => 'Environment', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Environment statistics', 'Creation User' => 'J.Small', 'Creation Date' => '2012/3/5', 'Term' => 'biogeochemical cycle', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'biogeochemical_cycle_₂', ))

English (EN)biogeochemical cycle

Natural pathways of circulation of the essential elements of living matter.

Galician (GL)ciclo bioxeoquímico

Movementos circulatorios naturais dos elementos esenciais da materia viva.

Environment; Environment statistics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5905115', 'url' => 'GL/semester', 'image' => '', 'title' => 'semestre', 'tags' => array ( 0 => 'semestre', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'semestre', 'source_id' => 735321, 'type' => 'term', 'namespace' => 1276, 'nstext' => 'GL', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20130814123406', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'DiegoDGarcia', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un ano académico divídese tradicionalmente en 2 ou 3 semestres de máximo 15 semanas cada un.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623992249942022, 'nstext_full' => 'Galician (GL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'semester', 'Definition' => 'An academic year is typically divided into 2-3 semesters, each lasting up to 15 weeks.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JustinTK', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'semester', ))

English (EN)semester

An academic year is typically divided into 2-3 semesters, each lasting up to 15 weeks.

Galician (GL)semestre

Un ano académico divídese tradicionalmente en 2 ou 3 semestres de máximo 15 semanas cada un.

Education; Colleges & universities