portrait

HinUndWieder

Netherlands

Translate From: German (DE)

Translate To: Dutch (NL)

6,840

Words Translated

212

Terms Translated

HinUndWieder’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent HinUndWieder’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4694919', 'url' => 'NL/Django_Unchained', 'image' => '', 'title' => 'Django Unchained', 'tags' => array ( 0 => 'Django Unchained', 1 => 'Cinema', 2 => 'Film titles', 3 => '', ), 'term' => 'Django Unchained', 'source_id' => 4452097, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Cinema', ), 'category' => array ( 0 => 'Film titles', ), 'lastedit' => '20130109212005', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Het is een western film geschreven en geregisseerd door Quentin Tarantino. Het verteld het verhaal van de slaaf Django die zijn vrouw wil bevrijden van slavernij.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618590128996352, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Django Unchained', 'Definition' => 'It is a western film written and directed by Quentin Tarantino. It tells the story of the slave Django who want to rescue his wife from slavery.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Cinema', 'Product Category' => 'Film titles', 'Creation User' => 'onemanarmy', 'Creation Date' => '2012/12/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Django_Unchained', ))

English (EN)Django Unchained

It is a western film written and directed by Quentin Tarantino. It tells the story of the slave Django who want to rescue his wife from slavery.

Dutch (NL)Django Unchained

Het is een western film geschreven en geregisseerd door Quentin Tarantino. Het verteld het verhaal van de slaaf Django die zijn vrouw wil bevrijden van slavernij.

Cinema; Film titles
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4747949', 'url' => 'NL/oyster_knife', 'image' => '', 'title' => 'oestermes', 'tags' => array ( 0 => 'oestermes', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Cutlery', 3 => '', ), 'term' => 'oestermes', 'source_id' => 1851583, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Cutlery', ), 'lastedit' => '20130115123004', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een oestermes heeft een kort dik blad dat gebruikt wordt om oesters open te wrikken en hun vlees te separeren van de schelp. Sommige modellen hebben een schildje in het handvat ingebouwd, dit zorgt ervoor dat het mes (en hand)niet uitglijdt en te ver de schelp in gaat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618827757289476, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'oyster knife', 'Definition' => 'An oyster knife has a short, thick blade that is used to pry open oysters and separate their meat from the shell. Some models have a shield built into the handle that prevents the knife (and hand) from slipping and going too far into the shell.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Product Category' => 'Cutlery', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'oyster_knife', ))

English (EN)oyster knife

An oyster knife has a short, thick blade that is used to pry open oysters and separate their meat from the shell. Some models have a shield built into the handle that prevents the knife (and hand) from slipping and going too far into the shell.

Dutch (NL)oestermes

Een oestermes heeft een kort dik blad dat gebruikt wordt om oesters open te wrikken en hun vlees te separeren van de schelp. Sommige modellen hebben een schildje in het handvat ingebouwd, dit zorgt ervoor dat het mes (en hand)niet uitglijdt en te ver de ...

Kitchen & dining; Cutlery
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4632314', 'url' => 'NL/victim_blaming', 'image' => 'victim blaming-1357294380.jpg;', 'title' => 'blaming-the-victim', 'tags' => array ( 0 => 'blaming-the-victim', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Crime & punishment', 3 => '', ), 'term' => 'blaming-the-victim', 'source_id' => 4631834, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', ), 'category' => array ( 0 => 'Crime & punishment', ), 'lastedit' => '20130227123933', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Als het slachtoffer van een misdrijf wordt verteld dat ze in zekere zin zelf verantwoordelijk voor hun situatie zijn. Dit gebeurt in het algemeen zeer subtiel, soms zelfs tot het punt dat het slachtoffer en de aanklager niet in de gaten hebben dat het gebeurt. Een gemeenschappelijk voorbeeld is bij verkrachtingsgevallen, waar commentatoren dingen zeggen als "Ze heeft er zelf om gevraagd met het dragen van deze kleding", of "Dat is wat er gebeurt als je zo dronken wordt." Deze opmerkingen halen de verantwoordelijkheid van de werkelijke dader weg en eroderen de vrijheden die mensen zouden moeten verwachten. Blaming-the-victim is altijd misleidend, want het is deel van de tekenset voor het geloof in gerechtigheid. Schuld moet altijd worden toegeschreven aan de dader van het misdrijf.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 600, 'height' => 399, '_version_' => 1503618311392329728, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'victim blaming', 'Definition' => 'When the victim of a crime is told that they are in some way responsible for their situation. This generally happens very subtly, to the point where the victim and the accusor can be unaware that it is happening. A common example is in rape cases, where commentators say things like "She should have expected it wearing those clothes", or "That\'s what happens when you get that drunk." These comments remove responsibility from the actual perpetrator and erode the freedoms that people should expect. Victim blaming is always fallacious, as it is part of the superset of the just-world hypothesis. Blame should always be attributed to the perpetrator of the crime.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'victim blaming-1357294380.jpg;', 'Industry' => 'Law enforcement', 'Product Category' => 'Crime & punishment', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'Adam.ONeill', 'Creation Date' => '2013/1/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'victim_blaming', ))

English (EN)victim blaming

When the victim of a crime is told that they are in some way responsible for their situation. This generally happens very subtly, to the point where the victim and the accusor can be unaware that it is happening. A common example is in rape cases, where ...

Dutch (NL)blaming-the-victim

Als het slachtoffer van een misdrijf wordt verteld dat ze in zekere zin zelf verantwoordelijk voor hun situatie zijn. Dit gebeurt in het algemeen zeer subtiel, soms zelfs tot het punt dat het slachtoffer en de aanklager niet in de gaten hebben dat het ...

Law enforcement; Crime & punishment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '935462', 'url' => 'NL/direct_flight_₁', 'image' => '', 'title' => 'directe vlucht', 'tags' => array ( 0 => 'directe vlucht', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'directe vlucht', 'source_id' => 515275, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20121227151006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een vlucht waarop een reiziger geen vliegtuigen hoeft te wisselen tussen de stad van vertrek en het uiteindelijke doel.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601541419892740, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'direct flight', 'Definition' => 'One in which a traveler does not change airplanes between the city of departure and the final destination.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'direct_flight_₁', ))

English (EN)direct flight

One in which a traveler does not change airplanes between the city of departure and the final destination.

Dutch (NL)directe vlucht

Een vlucht waarop een reiziger geen vliegtuigen hoeft te wisselen tussen de stad van vertrek en het uiteindelijke doel.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1118851', 'url' => 'NL/Joseph_₁', 'image' => '', 'title' => 'Jozef', 'tags' => array ( 0 => 'Jozef', 1 => 'Festivals', 2 => 'Christmas', 3 => '', ), 'term' => 'Jozef', 'source_id' => 1061576, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Festivals', ), 'category' => array ( 0 => 'Christmas', ), 'lastedit' => '20121211175531', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'De man van Maria en de aardse vader van Jezus, een timmerman van beroep.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602369295810560, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Joseph', 'Definition' => 'Husband to Mary and earthly father to Jesus, a carpenter by profession.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Festivals', 'Product Category' => 'Christmas', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/15', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Joseph_₁', ))

English (EN)Joseph

Husband to Mary and earthly father to Jesus, a carpenter by profession.

Dutch (NL)Jozef

De man van Maria en de aardse vader van Jezus, een timmerman van beroep.

Festivals; Christmas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4723665', 'url' => 'NL/neurological_services', 'image' => '', 'title' => 'neurologische service', 'tags' => array ( 0 => 'neurologische service', 1 => 'Health care', 2 => 'Hospitals', 3 => '', ), 'term' => 'neurologische service', 'source_id' => 72280, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Hospitals', ), 'lastedit' => '20130112135002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Biedt operatieve en niet-operatieve behandeling van aandoeningen van het centrale, perifere en autonome zenuwstelsel.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618717427171329, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'neurological services', 'Definition' => 'Provides operative and non-operative management of disorders of the central, peripheral, and autonomic nervous system.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Health care', 'Product Category' => 'Hospitals', 'Revision User' => 'Medtrans', 'Revision Date' => '2010/6/27', 'Creation User' => 'Medtrans', 'Creation Date' => '2010/6/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'neurological_services', ))

English (EN)neurological services

Provides operative and non-operative management of disorders of the central, peripheral, and autonomic nervous system.

Dutch (NL)neurologische service

Biedt operatieve en niet-operatieve behandeling van aandoeningen van het centrale, perifere en autonome zenuwstelsel.

Health care; Hospitals
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4694976', 'url' => 'NL/composer_₁', 'image' => '', 'title' => 'componist', 'tags' => array ( 0 => 'componist', 1 => 'Drama', 2 => 'Opera', 3 => '', ), 'term' => 'componist', 'source_id' => 113711, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Drama', ), 'category' => array ( 0 => 'Opera', ), 'lastedit' => '20130109213013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een persoon die de muziek schrijft en de tekst op de muziek zet, inclusief de orchestratie, de vocale partijen en de chorus partijen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618590336614400, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'composer', 'Definition' => 'A person who writes the music and sets the text to music including the orchestrations, the vocal parts, and the chorus parts.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Drama', 'Product Category' => 'Opera', 'Creation User' => 'Celio', 'Creation Date' => '2010/7/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'composer_₁', ))

English (EN)composer

A person who writes the music and sets the text to music including the orchestrations, the vocal parts, and the chorus parts.

Dutch (NL)componist

Een persoon die de muziek schrijft en de tekst op de muziek zet, inclusief de orchestratie, de vocale partijen en de chorus partijen.

Drama; Opera
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4428764', 'url' => 'NL/red_grouper', 'image' => '', 'title' => 'roodbaars', 'tags' => array ( 0 => 'roodbaars', 1 => 'Seafood', 2 => 'General seafood', 3 => 'Red Lobster', 4 => '', ), 'term' => 'roodbaars', 'source_id' => 455076, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Seafood', ), 'category' => array ( 0 => 'General seafood', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Lobster', ), 'lastedit' => '20121214142518', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Een warm water vissen van de westelijke Atlantische Oceaan. Het heeft een schilferige, stevige textuur en een zoete, milde smaak. Afhankelijk van de beschikbaarheid en seizoen, kan het soms te vinden zijn op onze verse vismenukaart', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617412910546946, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'red grouper', 'Company' => 'Red Lobster', 'Definition' => 'A warm-water fish from the western Atlantic. It has a flaky, firm texture and a sweet, mild taste. Depending on availability and season, it can sometimes be found on our fresh fish menu', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Seafood', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General seafood', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => '360s', 'Creation Date' => '2010/11/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'red_grouper', ))

English (EN)red grouper

A warm-water fish from the western Atlantic. It has a flaky, firm texture and a sweet, mild taste. Depending on availability and season, it can sometimes be found on our fresh fish menu

Dutch (NL)roodbaars

Een warm water vissen van de westelijke Atlantische Oceaan. Het heeft een schilferige, stevige textuur en een zoete, milde smaak. Afhankelijk van de beschikbaarheid en seizoen, kan het soms te vinden zijn op onze verse vismenukaart

Seafood; General seafood
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4830721', 'url' => 'NL/consumables', 'image' => '', 'title' => 'verbruiksartikelen', 'tags' => array ( 0 => 'verbruiksartikelen', 1 => 'Office equipment', 2 => 'Copiers', 3 => '', ), 'term' => 'verbruiksartikelen', 'source_id' => 35697, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'Office equipment', ), 'category' => array ( 0 => 'Copiers', ), 'lastedit' => '20130124072006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zaken die vaak vervangen dienen te worden staan bekend als verbruiksartikelen. Dit is inclusief toner, papier, smeermiddel, ontwikkelaar of elk ander materiaal dat regelmatig moet worden vervangen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503619225103630340, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'consumables', 'Definition' => 'Items that often need to be replaced are known as consumables. These include the toner, paper, fuser oil, developer, or any other materials or parts that must be regularly replaced.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Office equipment', 'Product Category' => 'Copiers', 'Revision User' => 'Bojan', 'Revision Date' => '2010/6/3', 'Creation User' => 'Bojan', 'Creation Date' => '2010/6/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'consumables', ))

English (EN)consumables

Items that often need to be replaced are known as consumables. These include the toner, paper, fuser oil, developer, or any other materials or parts that must be regularly replaced.

Dutch (NL)verbruiksartikelen

Zaken die vaak vervangen dienen te worden staan bekend als verbruiksartikelen. Dit is inclusief toner, papier, smeermiddel, ontwikkelaar of elk ander materiaal dat regelmatig moet worden vervangen.

Office equipment; Copiers
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4456322', 'url' => 'NL/Hank_Aaron', 'image' => '', 'title' => 'Hank Aaron', 'tags' => array ( 0 => 'Hank Aaron', 1 => 'People', 2 => 'Sportspeople', 3 => '', ), 'term' => 'Hank Aaron', 'source_id' => 1178633, 'type' => 'term', 'namespace' => 1628, 'nstext' => 'NL', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Sportspeople', ), 'lastedit' => '20121217193503', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'HinUndWieder', 'special_term' => '', 'definition' => 'Amerikaanse professionele honkballer die, gedurende drieëntwintig seizoenen in de major leagues (1954-76), slagrecords van een aantal van de grootste slagmannen aller tijden inhaalde, inclusief Babe Ruth, Ty Cobb en Stank Musial.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617539290169347, 'nstext_full' => 'Dutch (NL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Henry Louis "Hank" Aaron (born February 5, 1934), nicknamed "Hammer", or "Hammerin\' Hank", is a retired American professional baseball player. He was a Major League Baseball (MLB) right fielder from 1954 through 1976.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Sportspeople', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/8/14', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'Hank Aaron', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Hank_Aaron', ))

English (EN)Hank Aaron

Henry Louis "Hank" Aaron (born February 5, 1934), nicknamed "Hammer", or "Hammerin' Hank", is a retired American professional baseball player. He was a Major League Baseball (MLB) right fielder from 1954 through 1976.

Dutch (NL)Hank Aaron

Amerikaanse professionele honkballer die, gedurende drieëntwintig seizoenen in de major leagues (1954-76), slagrecords van een aantal van de grootste slagmannen aller tijden inhaalde, inclusief Babe Ruth, Ty Cobb en Stank Musial.

People; Sportspeople