portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

0

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9018648', 'url' => 'RO/aflatoxin_₄', 'image' => '', 'title' => 'aflatoxină', 'tags' => array ( 0 => 'aflatoxină', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Military', 3 => 'Terrorism', 4 => '11-Sept.Org', 5 => '', ), 'term' => 'aflatoxină', 'source_id' => 1969669, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', 1 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'Terrorism', ), 'company' => array ( 0 => '11-Sept.Org', ), 'lastedit' => '20150201151601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Toxină creată de bacterii care cresc pe alimentele depozitate, mai ales pe orez, arahide și semințe de bumbac.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637631993380867, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'aflatoxin', 'Company' => '11-Sept.Org', 'Definition' => 'Toxin created by bacteria that grow on stored foods,especially on rice, peanuts, and cotton seeds.', 'Industry' => 'Law enforcement; Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Terrorism', 'Creation User' => 'john.wj', 'Creation Date' => '2012/3/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'aflatoxin_₄', ))

English (EN)aflatoxin

Toxin created by bacteria that grow on stored foods,especially on rice, peanuts, and cotton seeds.

Romanian (RO)aflatoxină

Toxină creată de bacterii care cresc pe alimentele depozitate, mai ales pe orez, arahide și semințe de bumbac.

Law enforcement; Terrorism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9083372', 'url' => 'RO/solar_panels', 'image' => '', 'title' => 'panouri solare', 'tags' => array ( 0 => 'panouri solare', 1 => 'Natural environment', 2 => 'Climate change', 3 => 'BBC', 4 => '', ), 'term' => 'panouri solare', 'source_id' => 107610, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Natural environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Climate change', ), 'company' => array ( 0 => 'BBC', ), 'lastedit' => '20150205205402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Panouri solare, de obicei, montate pe acoperiș, folosesc energia soarelui în vederea generării energiei electrice pentru uz casnic, cu potențialul de a vinde excedentul înapoi la rețea. Lumina care strălucește pe un panou de celule fotovoltaice creează un câmp electric pe straturi de material semiconductor, provocând fluxul energiei electrice.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637912428740610, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'solar panels', 'Definition' => 'Solar panels, usually roof-mounted, use the energy of the sun to generate electricity for home use, with the potential to sell surplus back to the grid. Light shining on a panel of photovoltaic cells creates an electric field across layers of semiconductive material, causing electricity to flow.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Natural environment', 'Product Category' => 'Climate change', 'Company' => 'BBC', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'solar_panels', ))

English (EN)solar panels

Solar panels, usually roof-mounted, use the energy of the sun to generate electricity for home use, with the potential to sell surplus back to the grid. Light shining on a panel of photovoltaic cells creates an electric field across layers of semiconductive ...

Romanian (RO)panouri solare

Panouri solare, de obicei, montate pe acoperiș, folosesc energia soarelui în vederea generării energiei electrice pentru uz casnic, cu potențialul de a vinde excedentul înapoi la rețea. Lumina care strălucește pe un panou de celule fotovoltaice creează un ...

Natural environment; Climate change
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9332982', 'url' => 'RO/subadults', 'image' => '', 'title' => 'subadulţi', 'tags' => array ( 0 => 'subadulţi', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'subadulţi', 'source_id' => 407792, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150222121245', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'O categorie de vârstă, persoanele tinere inclusiv sugarii, copiii și minorii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639102598152194, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'subadults', 'Definition' => 'An age category, young individuals including infants, children, and juveniles.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'subadults', ))

English (EN)subadults

An age category, young individuals including infants, children, and juveniles.

Romanian (RO)subadulţi

O categorie de vârstă, persoanele tinere inclusiv sugarii, copiii și minorii.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9251939', 'url' => 'RO/ethmoid_bone', 'image' => '', 'title' => 'osul etmoid', 'tags' => array ( 0 => 'osul etmoid', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'osul etmoid', 'source_id' => 405511, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150216183802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un os mic în craniu, care contribuie la perete orbital interior şi formează, de asemenea, o mică parte din podeaua cutiei craniene, sub osului frontal.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638663481786368, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ethmoid bone', 'Definition' => 'A small bone in the skull that contributes to the inner orbital wall and also forms a small portion of the floor of the braincase under the frontal bone.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ethmoid_bone', ))

English (EN)ethmoid bone

A small bone in the skull that contributes to the inner orbital wall and also forms a small portion of the floor of the braincase under the frontal bone.

Romanian (RO)osul etmoid

Un os mic în craniu, care contribuie la perete orbital interior şi formează, de asemenea, o mică parte din podeaua cutiei craniene, sub osului frontal.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9410529', 'url' => 'RO/microwear_analysis_₁', 'image' => '', 'title' => 'analiza microuzurii', 'tags' => array ( 0 => 'analiza microuzurii', 1 => 'Anthropology', 2 => 'Cultural anthropology', 3 => '', ), 'term' => 'analiza microuzurii', 'source_id' => 706202, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Anthropology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cultural anthropology', ), 'lastedit' => '20150227203602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Studiul tiparelor de uzură sau deteriorare pe marginea uneltelor din piatră, care oferă informaţii valoroase despre modul în care unealta a fost utilizată.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639443385352196, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'microwear analysis', 'Definition' => 'The study of the patterns of wear or damage on the edge of stone tools, which provides valuable information on the way in which the tool was used.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Anthropology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cultural anthropology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'dna8', 'Creation Date' => '2011/2/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'microwear_analysis_₁', ))

English (EN)microwear analysis

The study of the patterns of wear or damage on the edge of stone tools, which provides valuable information on the way in which the tool was used.

Romanian (RO)analiza microuzurii

Studiul tiparelor de uzură sau deteriorare pe marginea uneltelor din piatră, care oferă informaţii valoroase despre modul în care unealta a fost utilizată.

Anthropology; Cultural anthropology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9334626', 'url' => 'RO/regulatory_factors', 'image' => '', 'title' => 'factori de reglementare', 'tags' => array ( 0 => 'factori de reglementare', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'factori de reglementare', 'source_id' => 406464, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150222150816', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Proteine active în activarea sau represiunea transcrierii genei.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639109097226240, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'regulatory factors', 'Definition' => 'Proteins active in the activation or repression of transcription of the gene.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'regulatory_factors', ))

English (EN)regulatory factors

Proteins active in the activation or repression of transcription of the gene.

Romanian (RO)factori de reglementare

Proteine active în activarea sau represiunea transcrierii genei.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9351240', 'url' => 'RO/metamorphic_rock_₁', 'image' => '', 'title' => 'rocă metamorfică', 'tags' => array ( 0 => 'rocă metamorfică', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'rocă metamorfică', 'source_id' => 407721, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150223182802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rocă formată sau schimbată fie structural sau din punct de vedere mineral, de căldură şi presiune subterană.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639185114791938, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'metamorphic rock', 'Definition' => 'Rock formed or changed either structurally or mineralogically by heat and pressure underground.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'metamorphic_rock_₁', ))

English (EN)metamorphic rock

Rock formed or changed either structurally or mineralogically by heat and pressure underground.

Romanian (RO)rocă metamorfică

Rocă formată sau schimbată fie structural sau din punct de vedere mineral, de căldură şi presiune subterană.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9381933', 'url' => 'RO/sociobiology_₄', 'image' => '', 'title' => 'sociobiologie', 'tags' => array ( 0 => 'sociobiologie', 1 => 'Archaeology', 2 => 'General archaeology', 3 => '', ), 'term' => 'sociobiologie', 'source_id' => 1513089, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'General archaeology', ), 'lastedit' => '20150225210010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Studiul controlului biologic asupra comportamentului social.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639318290235392, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sociobiology', 'Definition' => 'The study of the biological control of social behavior.', 'Industry' => 'Archaeology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General archaeology', 'Creation User' => 'Catkin', 'Creation Date' => '2011/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sociobiology_₄', ))

English (EN)sociobiology

The study of the biological control of social behavior.

Romanian (RO)sociobiologie

Studiul controlului biologic asupra comportamentului social.

Archaeology; General archaeology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9237351', 'url' => 'RO/zygomatic_root', 'image' => '', 'title' => 'rădăcină zigomatică', 'tags' => array ( 0 => 'rădăcină zigomatică', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'rădăcină zigomatică', 'source_id' => 405282, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150215181202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Baza posterioară a procesului zigomatic al osului temporal, cum se extinde peste deschiderea urechii externe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638595933569024, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'zygomatic root', 'Definition' => 'The rearward base of the zygomatic process of the temporal, as it extends over the outer ear opening.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'zygomatic_root', ))

English (EN)zygomatic root

The rearward base of the zygomatic process of the temporal, as it extends over the outer ear opening.

Romanian (RO)rădăcină zigomatică

Baza posterioară a procesului zigomatic al osului temporal, cum se extinde peste deschiderea urechii externe.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9018583', 'url' => 'RO/biowarfare', 'image' => '', 'title' => 'război biologic', 'tags' => array ( 0 => 'război biologic', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Military', 3 => 'Terrorism', 4 => '11-Sept.Org', 5 => '', ), 'term' => 'război biologic', 'source_id' => 1969660, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', 1 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'Terrorism', ), 'company' => array ( 0 => '11-Sept.Org', ), 'lastedit' => '20150201151001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Utilizarea agenților biologici pentru a răni oamenii vizați fie direct, prin aducerea acestora în contact cu agenții sau indirect, prin infectarea animalelor și plantelor, care la rândul lor, ar dăuna oamenilor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637631805685762, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'biowarfare', 'Company' => '11-Sept.Org', 'Definition' => 'The use of biological agents to cause harm to targeted people either directly, by bringing the people into contact with the agents or indirectly, by infecting other animals and plants, which would in turn cause harm to the people.', 'Industry' => 'Law enforcement; Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Terrorism', 'Creation User' => 'john.wj', 'Creation Date' => '2012/3/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'biowarfare', ))

English (EN)biowarfare

The use of biological agents to cause harm to targeted people either directly, by bringing the people into contact with the agents or indirectly, by infecting other animals and plants, which would in turn cause harm to the people.

Romanian (RO)război biologic

Utilizarea agenților biologici pentru a răni oamenii vizați fie direct, prin aducerea acestora în contact cu agenții sau indirect, prin infectarea animalelor și plantelor, care la rândul lor, ar dăuna oamenilor.

Law enforcement; Terrorism