portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

1,004

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9366697', 'url' => 'RO/phage_lysate', 'image' => '', 'title' => 'fag lizat', 'tags' => array ( 0 => 'fag lizat', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'fag lizat', 'source_id' => 404973, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150224193010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Fagi descendenți eliberați în urma lizei bacteriilor infectate cu fagi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639253719973888, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'phage lysate', 'Definition' => 'The progeny phages released following lysis of phage-infected bacteria.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'phage_lysate', ))

English (EN)phage lysate

The progeny phages released following lysis of phage-infected bacteria.

Romanian (RO)fag lizat

Fagi descendenți eliberați în urma lizei bacteriilor infectate cu fagi.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9194996', 'url' => 'RO/germanium_halide', 'image' => '', 'title' => 'halogenură de germaniu', 'tags' => array ( 0 => 'halogenură de germaniu', 1 => 'Chemistry', 2 => 'Inorganic chemistry', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'halogenură de germaniu', 'source_id' => 345195, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Chemistry', ), 'category' => array ( 0 => 'Inorganic chemistry', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20150212203702', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'O dihalogenură sau tetrahalogenură de fluor, clor, brom sau de iod cu germaniu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638405886509061, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'germanium halide', 'Definition' => 'A dihalide or tetrahalide of fluorine, chlorine, bromine, or iodine with germanium.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Chemistry', 'Product Category' => 'Inorganic chemistry', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Creation User' => 'Dr. James', 'Creation Date' => '2010/10/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'germanium_halide', ))

English (EN)germanium halide

A dihalide or tetrahalide of fluorine, chlorine, bromine, or iodine with germanium.

Romanian (RO)halogenură de germaniu

O dihalogenură sau tetrahalogenură de fluor, clor, brom sau de iod cu germaniu.

Chemistry; Inorganic chemistry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9333050', 'url' => 'RO/monoploidy_(monosomy)', 'image' => '', 'title' => 'monoploidie (monosomie)', 'tags' => array ( 0 => 'monoploidie (monosomie)', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'monoploidie (monosomie)', 'source_id' => 407671, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150222121917', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'O stare aberantă, aneuploidă într-o celulă în mod obișnuit diploidă sau organism din care lipsește un cromozom, lăsând un cromozom fără omolog.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639103077351424, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'monoploidy (monosomy)', 'Definition' => 'An aberrant, aneuploid state in a normally diploid cell or organism in which one chromosome is missing, leaving one chromosome with no homolog.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'monoploidy_(monosomy)', ))

English (EN)monoploidy (monosomy)

An aberrant, aneuploid state in a normally diploid cell or organism in which one chromosome is missing, leaving one chromosome with no homolog.

Romanian (RO)monoploidie (monosomie)

O stare aberantă, aneuploidă într-o celulă în mod obișnuit diploidă sau organism din care lipsește un cromozom, lăsând un cromozom fără omolog.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9352299', 'url' => 'RO/labial_convexity', 'image' => '', 'title' => 'convexitate labială', 'tags' => array ( 0 => 'convexitate labială', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'convexitate labială', 'source_id' => 406931, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150223200802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Gradul de curbură în direcţia mesial-distală a suprafeței labiale a unui incisiv.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639189678194692, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'labial convexity', 'Definition' => 'The degree of curvature in the mesial-distal direction of the labial surface of an incisor.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'labial_convexity', ))

English (EN)labial convexity

The degree of curvature in the mesial-distal direction of the labial surface of an incisor.

Romanian (RO)convexitate labială

Gradul de curbură în direcţia mesial-distală a suprafeței labiale a unui incisiv.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1064488', 'url' => 'RO/bethlehem', 'image' => '', 'title' => 'Betleem', 'tags' => array ( 0 => 'Betleem', 1 => 'Festivals', 2 => 'Christmas', 3 => '', ), 'term' => 'Betleem', 'source_id' => 1053360, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Festivals', ), 'category' => array ( 0 => 'Christmas', ), 'lastedit' => '20150131082802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un mic oraș în Iudeea lângă Ierusalim, unde s-a născut Regele David şi locul naşterii lui Iisus.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602122687512581, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bethlehem', 'Definition' => 'A small town in Judea near Jerusalem, where King David was born and the birthplace of Jesus.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Festivals', 'Product Category' => 'Christmas', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bethlehem', ))

English (EN)bethlehem

A small town in Judea near Jerusalem, where King David was born and the birthplace of Jesus.

Romanian (RO)Betleem

Un mic oraș în Iudeea lângă Ierusalim, unde s-a născut Regele David şi locul naşterii lui Iisus.

Festivals; Christmas
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9253046', 'url' => 'RO/longitudinal_study', 'image' => '', 'title' => 'studiu longitudinal', 'tags' => array ( 0 => 'studiu longitudinal', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'studiu longitudinal', 'source_id' => 405993, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150216202613', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Examinarea schimbărilor la indivizi într-un anumit interval de timp.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638668153192451, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'longitudinal study', 'Definition' => 'Examination of changes in individuals over a given time span.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'longitudinal_study', ))

English (EN)longitudinal study

Examination of changes in individuals over a given time span.

Romanian (RO)studiu longitudinal

Examinarea schimbărilor la indivizi într-un anumit interval de timp.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9334056', 'url' => 'RO/operon_₂', 'image' => '', 'title' => 'operon', 'tags' => array ( 0 => 'operon', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'operon', 'source_id' => 407717, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150222140208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un mănunchi de gene ale căror expresii sunt reglementate împreună de interacțiuni proteice operator-regulator, plus regiunea operator în sine și promotorul.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639106934013952, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'operon', 'Definition' => 'A cluster of genes whose expressions are regulated together by operator-regulator protein interactions, plus the operator region itself and the promoter.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'operon_₂', ))

English (EN)operon

A cluster of genes whose expressions are regulated together by operator-regulator protein interactions, plus the operator region itself and the promoter.

Romanian (RO)operon

Un mănunchi de gene ale căror expresii sunt reglementate împreună de interacțiuni proteice operator-regulator, plus regiunea operator în sine și promotorul.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9334052', 'url' => 'RO/pistil_₄', 'image' => '', 'title' => 'pistil', 'tags' => array ( 0 => 'pistil', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'pistil', 'source_id' => 407698, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150222140202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Organul reproducător feminin într-o plantă cu flori, care de obicei constă în stigmat, stil și ovar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639106932965377, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pistil', 'Definition' => 'The female reproductive organ in a flowering plant that typically consists of the stigma, the style, and the ovary.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pistil_₄', ))

English (EN)pistil

The female reproductive organ in a flowering plant that typically consists of the stigma, the style, and the ovary.

Romanian (RO)pistil

Organul reproducător feminin într-o plantă cu flori, care de obicei constă în stigmat, stil și ovar.

Archaeology; Human evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9082831', 'url' => 'RO/potassium_iodide_₂', 'image' => '', 'title' => 'iodură de potasiu', 'tags' => array ( 0 => 'iodură de potasiu', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Military', 3 => 'Terrorism', 4 => '11-Sept.Org', 5 => '', ), 'term' => 'iodură de potasiu', 'source_id' => 1969807, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', 1 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'Terrorism', ), 'company' => array ( 0 => '11-Sept.Org', ), 'lastedit' => '20150205200124', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Medicament fără prescripție medicală, aprobat de FDA pentru utilizarea ca agent de blocare, în scopul prevenirii absorbției de iod radioactiv de către glanda tiroidă.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503637910329491457, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'potassium iodide', 'Company' => '11-Sept.Org', 'Definition' => 'FDA-approved nonprescription drug for use as a blocking agent to prevent the thyroid gland from absorbing radioactive iodine.', 'Industry' => 'Law enforcement; Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Terrorism', 'Creation User' => 'john.wj', 'Creation Date' => '2012/3/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'potassium_iodide_₂', ))

English (EN)potassium iodide

FDA-approved nonprescription drug for use as a blocking agent to prevent the thyroid gland from absorbing radioactive iodine.

Romanian (RO)iodură de potasiu

Medicament fără prescripție medicală, aprobat de FDA pentru utilizarea ca agent de blocare, în scopul prevenirii absorbției de iod radioactiv de către glanda tiroidă.

Law enforcement; Terrorism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2440571', 'url' => 'RO/syntenic', 'image' => '', 'title' => 'sintenice', 'tags' => array ( 0 => 'sintenice', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Human evolution', 3 => 'ArchaeologyInfo.com', 4 => '', ), 'term' => 'sintenice', 'source_id' => 403136, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Human evolution', ), 'company' => array ( 0 => 'ArchaeologyInfo.com', ), 'lastedit' => '20150130203602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Iulia Malita', 'special_term' => '', 'definition' => 'Genele care sunt localizate la un anumit cromozom prin utilizarea unei abordări experimentale (literalmente "fir împreună"; termenul este similar cu legat).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503608348188082180, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'syntenic', 'Definition' => 'The genes that are localized to a particular chromosome by using an experimental approach (literally "together thread"; the term is similar to linked).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Archaeology', 'Product Category' => 'Human evolution', 'Company' => 'ArchaeologyInfo.com', 'Creation User' => 'MayaYD', 'Creation Date' => '2010/10/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'syntenic', ))

English (EN)syntenic

The genes that are localized to a particular chromosome by using an experimental approach (literally "together thread"; the term is similar to linked).

Romanian (RO)sintenice

Genele care sunt localizate la un anumit cromozom prin utilizarea unei abordări experimentale (literalmente "fir împreună"; termenul este similar cu legat).

Archaeology; Human evolution