portrait

Jan Kutálek

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,387

Words Translated

111

Terms Translated

Jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1465067', 'url' => 'CS/essay_₁', 'image' => '', 'title' => 'Esej', 'tags' => array ( 0 => 'Esej', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Esej', 'source_id' => 712408, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20110707202516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Krátký písemný projev na určité téma, obvykle psán z pohledu autora.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603985480679429, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'essay', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A short written work on a specific topic usually from the author\'s personal point of view.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'essay_₁', ))

English (EN)essay

A short written work on a specific topic usually from the author's personal point of view.

Czech (CS)Esej

Krátký písemný projev na určité téma, obvykle psán z pohledu autora.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1461226', 'url' => 'CS/shooting', 'image' => '', 'title' => 'Střílení', 'tags' => array ( 0 => 'Střílení', 1 => 'Sports', 2 => 'Soccer', 3 => '', ), 'term' => 'Střílení', 'source_id' => 36364, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Soccer', ), 'lastedit' => '20110705205010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Když hráč kope míč proti soupeřově bráně, aby dal gól.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603967366529028, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shooting', 'Definition' => 'when a player kicks the ball at the opponent\'s net in an attempt to score a goal.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Soccer', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/3', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shooting', ))

English (EN)shooting

when a player kicks the ball at the opponent's net in an attempt to score a goal.

Czech (CS)Střílení

Když hráč kope míč proti soupeřově bráně, aby dal gól.

Sports; Soccer
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1460673', 'url' => 'CS/word_length_₁', 'image' => '', 'title' => 'délka textu', 'tags' => array ( 0 => 'délka textu', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'délka textu', 'source_id' => 712223, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20110705101509', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Celkový počet slov potřebných pro esej, bakalářskou práci nebo psanou reportáž.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603964916006912, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word length', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Total number of words required for an essay, thesis or written report.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_length_₁', ))

English (EN)word length

Total number of words required for an essay, thesis or written report.

Czech (CS)délka textu

Celkový počet slov potřebných pro esej, bakalářskou práci nebo psanou reportáž.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1466650', 'url' => 'CS/renovate', 'image' => '', 'title' => 'renovovat', 'tags' => array ( 0 => 'renovovat', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'renovovat', 'source_id' => 716433, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130302134540', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'zrenovovat, obnovit nebo obnovit po zhoršení po horší jako budova.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603993053495296, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'renovate', 'Definition' => 'renovate, is renew or restore after deterioration, after getting worse as a building.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'renovate', ))

English (EN)renovate

renovate, is renew or restore after deterioration, after getting worse as a building.

Czech (CS)renovovat

zrenovovat, obnovit nebo obnovit po zhoršení po horší jako budova.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1464248', 'url' => 'CS/tutor', 'image' => '', 'title' => 'Soukromý učitel', 'tags' => array ( 0 => 'Soukromý učitel', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Soukromý učitel', 'source_id' => 712236, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20110707112505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Učitel, který poskytuje hodiny jednomu nebo více studentům mimo pravidelné vyučování.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603979687297029, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'tutor', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Instructor who provides instruction to one or more students outside of traditional classroom instruction.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tutor', ))

English (EN)tutor

Instructor who provides instruction to one or more students outside of traditional classroom instruction.

Czech (CS)Soukromý učitel

Učitel, který poskytuje hodiny jednomu nebo více studentům mimo pravidelné vyučování.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1460641', 'url' => 'CS/Doctoral_Thesis', 'image' => '', 'title' => 'Doktorská diplomová práce', 'tags' => array ( 0 => 'Doktorská diplomová práce', 1 => 'Education', 2 => 'Colleges & universities', 3 => '', ), 'term' => 'Doktorská diplomová práce', 'source_id' => 31800, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Colleges & universities', ), 'lastedit' => '20110705094503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Je to formální práce psaná z vlastních zdrojů a poznatků autora a slouží k dosažení titulu nebo profesionálního vzdělání.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603964700000258, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Doctoral Thesis', 'Definition' => 'A formal dissertation or thesis developed from original research and findigns that is submitted in support of a candidate for a degree or professional qualification.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Colleges & universities', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'Charles.Lucas', 'Creation Date' => '2010/05/27', 'Revision_User' => 'Charles.Lucas', 'Revision_Date' => '2010/05/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Doctoral_Thesis', ))

English (EN)Doctoral Thesis

A formal dissertation or thesis developed from original research and findigns that is submitted in support of a candidate for a degree or professional qualification.

Czech (CS)Doktorská diplomová práce

Je to formální práce psaná z vlastních zdrojů a poznatků autora a slouží k dosažení titulu nebo profesionálního vzdělání.

Education; Colleges & universities
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1461234', 'url' => 'CS/points', 'image' => '', 'title' => 'Body', 'tags' => array ( 0 => 'Body', 1 => 'Sports', 2 => 'Soccer', 3 => '', ), 'term' => 'Body', 'source_id' => 36147, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Soccer', ), 'lastedit' => '20110705205017', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Statistika týmu, která značí stupeň jeho úspěšnosti. Tým s nejvíce body je na prvním místě jako nejlepší.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603967368626178, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'points', 'Definition' => 'a team statistic indicating its degree of success, calculated as follows', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Soccer', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/3', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'points', ))

English (EN)points

a team statistic indicating its degree of success, calculated as follows

Czech (CS)Body

Statistika týmu, která značí stupeň jeho úspěšnosti. Tým s nejvíce body je na prvním místě jako nejlepší.

Sports; Soccer
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1464302', 'url' => 'CS/objectives_₂', 'image' => '', 'title' => 'Cíle', 'tags' => array ( 0 => 'Cíle', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Cíle', 'source_id' => 712316, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20110707120512', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hranice, kterých chce student během učení dosáhnout.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603980117213185, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'objectives', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Goals or aims of learning activity or lesson.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'objectives_₂', ))

English (EN)objectives

Goals or aims of learning activity or lesson.

Czech (CS)Cíle

Hranice, kterých chce student během učení dosáhnout.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1466065', 'url' => 'CS/modify_₃', 'image' => '', 'title' => 'Pozměnit', 'tags' => array ( 0 => 'Pozměnit', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'Pozměnit', 'source_id' => 716242, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20130228215217', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Změna, je nějaké jiné, udělat změny, nebo v textech, je změnit, přejděte k změnám.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603989775646722, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'modify', 'Definition' => 'modify, is make some different, make changes to, or in texts, is amend, proceed to changes.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'modify_₃', ))

English (EN)modify

modify, is make some different, make changes to, or in texts, is amend, proceed to changes.

Czech (CS)Pozměnit

Změna, je nějaké jiné, udělat změny, nebo v textech, je změnit, přejděte k změnám.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1460671', 'url' => 'CS/dyslexia', 'image' => '', 'title' => 'dyslexie', 'tags' => array ( 0 => 'dyslexie', 1 => 'Biology', 2 => 'Physiology', 3 => '', ), 'term' => 'dyslexie', 'source_id' => 498504, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Physiology', ), 'lastedit' => '20110705101506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Jan Kutálek', 'special_term' => '', 'definition' => 'Porucha schopnosti číst, hláskovat a v některých případech i počítat.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603964913909761, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dyslexia', 'Definition' => 'A learning disorder that manifests itself as a difficulty with reading, spelling and in some cases mathematics.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Biology', 'Product Category' => 'Physiology', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'tatiana ivanova', 'Creation Date' => '2010/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dyslexia', ))

English (EN)dyslexia

A learning disorder that manifests itself as a difficulty with reading, spelling and in some cases mathematics.

Czech (CS)dyslexie

Porucha schopnosti číst, hláskovat a v některých případech i počítat.

Biology; Physiology