portrait

Klockar

Uppsala, Sweden

Translate From: English (EN); English, UK (UE)

Translate To: Swedish (SV)

1,032

Words Translated

26

Terms Translated

Klockar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Klockar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '530721', 'url' => 'SV/speech_balloon', 'image' => '', 'title' => 'pratbubbla', 'tags' => array ( 0 => 'pratbubbla', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'pratbubbla', 'source_id' => 505537, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20130109175845', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pratbubblor är grafiska element eller konventioner som används i tecknade serier för att återge tal/repliker från någon av seriefigurerna. I pratbubblorna finns repliker i form av text (eller mer sällan även symboler för att representera exempelvis känslor eller svordomar). En särskild form av pratbubbla är tankebubblan, som till formen ser drömsk eller fluffig ut och återger något som seriefiguren tänker men inte säger.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599709694984192, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'speech balloon', 'Definition' => 'Speech balloons (also speech bubbles, dialogue balloons, or word balloons) are a graphic convention used most commonly in comic books, strips, and cartoons to allow words (and much less often, pictures) to be understood as representing the speech or thoughts of a given character in the comic.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'speech_balloon', ))

English (EN)speech balloon

Speech balloons (also speech bubbles, dialogue balloons, or word balloons) are a graphic convention used most commonly in comic books, strips, and cartoons to allow words (and much less often, pictures) to be understood as representing the speech or thoughts ...

Swedish (SV)pratbubbla

Pratbubblor är grafiska element eller konventioner som används i tecknade serier för att återge tal/repliker från någon av seriefigurerna. I pratbubblorna finns repliker i form av text (eller mer sällan även symboler för att representera exempelvis känslor ...

Literature; Comics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4718447', 'url' => 'SV/celeriac_₁', 'image' => '', 'title' => 'rotselleri', 'tags' => array ( 0 => 'rotselleri', 1 => 'Language', 2 => 'Dictionaries', 3 => 'MICRA Inc.', 4 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 5 => '', ), 'term' => 'rotselleri', 'source_id' => 4554160, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Dictionaries', ), 'company' => array ( 0 => 'MICRA Inc.', ), 'product' => array ( 0 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', ), 'lastedit' => '20130111220140', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En typ av selleri vars rundade rot som används som människoföda.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618693826871297, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'MICRA Inc.', 'Definition' => 'Turnip-rooted celery, a form of celery with a large globular root, which is used for food.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 'Product Category' => 'Dictionaries', 'Creation User' => 'spencer12', 'Creation Date' => '2012/12/27', 'Term' => 'celeriac', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'celeriac_₁', ))

English (EN)celeriac

Turnip-rooted celery, a form of celery with a large globular root, which is used for food.

Swedish (SV)rotselleri

En typ av selleri vars rundade rot som används som människoföda.

Language; Dictionaries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4718354', 'url' => 'SV/Lightsaber', 'image' => '', 'title' => 'Ljussabel', 'tags' => array ( 0 => 'Ljussabel', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => 'Disney', 4 => 'Star Wars', 5 => '', ), 'term' => 'Ljussabel', 'source_id' => 4390274, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'company' => array ( 0 => 'Disney', ), 'product' => array ( 0 => 'Star Wars', ), 'lastedit' => '20130111214302', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En ljussabel är ett fiktivt vapen i Star Wars universum, en typ av "lasersvärd". Den består av ett svärdshjalt av polerad metall som projicerar ett cirka 1,33 meter långt plasmablad. Ljussabeln är jediriddarnas och sithlordernas vapen. Den kan användas för närstrid eller för att deflektera laserstrålebeskjutning. I de ursprungliga filmerna framställdes ljussablarna med hjälp av en teknik som kallas rotoscoping, men i den nya prequel-trilogin är de digitalt genererade. Ljussabeln förekom först i filmen "Stjärnornas Krig" (1977) och en ljussabelduell har sedan dess varit med i varje film som gjorts (med undantag för TV-programmet "The Star Wars Holiday Special"). Enligt en undersökning som gjordes bland 2000 filmtittare 2008 är det filmhistoriens bästa vapen. Bladet på ljussabeln kan skära igenom de flesta material utan motstånd. När den skär igenom kött lämnar den brännskador på sårkanterna. Den kan dock deflekteras med en annan ljussabel eller energisköldar. I det expanderade universat (med kringprodukter) finns historier där man har presenterat exotiska material som kan stå emot ljussabelns blad. En aktiverad ljussabel ger ifrån sig ett surrande ljud vars tonläge och ljudstyrka förändras när bladet snabbt svingas genom luften. När bladet vidrör ett föremål eller en annan ljussabel hörs ett sprakande ljud. Termen "ljussabel" har använts för liknande vapen även på annat håll inom science fiction-genren.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618693520687104, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Lightsaber', 'Definition' => 'A lightsaber (or lightsabre, see spelling differences) is a fictional weapon in the Star Wars universe, a "laser sword." It consists of a polished metal hilt which projects a blade of plasma about 1.33 meters long. The Lightsaber is the signature weapon of the Jedi order and their Sith counterparts, both of whom can use them for close combat, or to deflect blaster bolts. Its distinct appearance was created using rotoscoping for the original Star Wars films, and digitally for the prequel trilogy. The Lightsaber first appeared in the original Star Wars film (1977) and every Star Wars movie to date (except The Star Wars Holiday Special) has featured at least one Lightsaber duel. In 2008, a survey of approximately 2,000 film fans found it to be the most popular weapon in film history. The Lightsaber\'s blade cuts through most substances without resistance. It leaves cauterized wounds in flesh, but can be deflected by another Lightsaber\'s blade, or by energy shields. Some exotic saber-proof materials have been introduced in the Expanded Universe. An active Lightsaber gives off a distinctive hum, which rises in pitch and volume as the blade is moved rapidly through the air. Bringing the blade into contact with an object or another Lightsaber\'s blade produces a loud crackle. The term "Lightsaber" has been applied to other similar weapons in science fiction.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Product' => 'Star Wars', 'Company' => 'Disney', 'Creation User' => 'sgpegg1989', 'Creation Date' => '2012/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Lightsaber', ))

English (EN)Lightsaber

A lightsaber (or lightsabre, see spelling differences) is a fictional weapon in the Star Wars universe, a "laser sword." It consists of a polished metal hilt which projects a blade of plasma about 1.33 meters long. The Lightsaber is the signature weapon of ...

Swedish (SV)Ljussabel

En ljussabel är ett fiktivt vapen i Star Wars universum, en typ av "lasersvärd". Den består av ett svärdshjalt av polerad metall som projicerar ett cirka 1,33 meter långt plasmablad. Ljussabeln är jediriddarnas och sithlordernas vapen. Den kan användas för ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '530402', 'url' => 'SV/comic_strip', 'image' => '', 'title' => 'serie', 'tags' => array ( 0 => 'serie', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'serie', 'source_id' => 505539, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20121214124441', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i pratbubblor och textplattor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599708665282561, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'comic strip', 'Definition' => 'A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'comic_strip', ))

English (EN)comic strip

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.

Swedish (SV)serie

En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i ...

Literature; Comics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4452707', 'url' => 'SV/Iron_Man_2', 'image' => '', 'title' => 'Iron Man 2', 'tags' => array ( 0 => 'Iron Man 2', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'Iron Man 2', 'source_id' => 1500468, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20121217094840', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Iron Man 2 är en amerikansk superhjältefilm som bygger på förlaget Marvel Comics seriefigur Iron Man. Filmen hade premiär 2010 och är en uppföljare till Iron Man från 2008. Berättelsen äger rum sex månader efter den första filmen. Tony Stark har avslöjat för världen att han är Iron Man och utmanas av en rysk motsvarighet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617522246615043, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Iron Man 2', 'Definition' => 'Iron Man 2 is an American superhero film based on the Marvel Comics character Iron Man. It was released in 2010 and is the sequel to the film Iron Man in 2008. The story takes place six months after Iron Man, when Stark\'s identity as Iron Man has been revealed.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Creation User' => 'jtygen', 'Creation Date' => '2011/8/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Iron_Man_2', ))

English (EN)Iron Man 2

Iron Man 2 is an American superhero film based on the Marvel Comics character Iron Man. It was released in 2010 and is the sequel to the film Iron Man in 2008. The story takes place six months after Iron Man, when Stark's identity as Iron Man has been ...

Swedish (SV)Iron Man 2

Iron Man 2 är en amerikansk superhjältefilm som bygger på förlaget Marvel Comics seriefigur Iron Man. Filmen hade premiär 2010 och är en uppföljare till Iron Man från 2008. Berättelsen äger rum sex månader efter den första filmen. Tony Stark har avslöjat för ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4549663', 'url' => 'SV/fence_₈', 'image' => 'fence-1356601174.jpg;', 'title' => 'hälare', 'tags' => array ( 0 => 'hälare', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Smuggling', 3 => '', ), 'term' => 'hälare', 'source_id' => 4549019, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', ), 'category' => array ( 0 => 'Smuggling', ), 'lastedit' => '20130115001530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, vilket gör det svårare att spåra. Hälare som handlar med sällsynta och exotiska objekt har kanske kontakter som är väl medvetna om att föremålen är stulna, men som ändå gärna vill köpa dem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 250, 'height' => 219, '_version_' => 1503617952506707972, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fence', 'Definition' => 'The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to somewhere far away, making it harder to track. For fences of rare or exotic items, they may have contacts who are aware of the nature of the items but will still be happy to buy them anyway.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'fence-1356601174.jpg;', 'Industry' => 'Law enforcement', 'Product Category' => 'Smuggling', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'Adam.ONeill', 'Creation Date' => '2012/12/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fence_₈', ))

English (EN)fence

The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to ...

Swedish (SV)hälare

Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, ...

Law enforcement; Smuggling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4694153', 'url' => 'SV/Rogue', 'image' => '', 'title' => 'Rogue', 'tags' => array ( 0 => 'Rogue', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'Rogue', 'source_id' => 4466661, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20130109185209', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rogue är en fiktiv figur som förekommer i många serietidningar med X-Men från amerikanska förlaget Marvel Comics. Hon skapades av författaren Chris Claremont och tecknaren Michael Golden och första framträdandet kom i Avengers Annual nr 10 (november 1981), först som superskurk. Första framträdandet skulle egentligen ha varit i Ms. Marvel nr 25 (juni 1979), men historien publicerades först 1992. Rogue föddes som en mutant. Rogues krafter är något av en förbannelse: hon absorberar oavsiktligen minnen, fysisk styrka och (om offret är en supermänniska) superkrafter från alla människor hon rör vid. Ibland blir effekten permanent, både hos Rogue och hos offret. Under större delen av sitt liv levde Rogue utan fysisk kontakt med andra människor, inklusive hennes långvariga flirt Gambit, men efter många år fick hon slutligen full kontroll över sina mutantkrafter. Rogue kommer från Caldecott, Mississippi (en fiktiv kommun) och är X-Mena egen ”Southern Belle”, en riktig sydstatare. Hon rymde hemifrån som ung och togs om hand av Mystique, ledaren för Brotherhood of Evil Mutants. Hon uppfostrades till superskurk. Efter att ha absorberat Ms. Marvels minne och utomjordiska superkrafter ville hon göra bot och vände sig till X-Men för att få hjälp med sina psykiska problem. Författaren Chris Claremont har spelat stor roll för figurens vidare utveckling. Rogue skiljer sig från andra X-men eftersom henens riktiga namn och bakgrund inte avslöjades förrän mer än 20 år efter första framträdandet. Innan Robert Rodi skrev en biserie i den reguljära Rogue-tidningen med början i september 2004, hade andra författare bara kommit med vaga upplysningar om hennes förflutna. Hennes förnamn avslöjades vara Anna Marie, men efternamnet är fortfarande okänt. Hon har ibland kallats Raven, vilket egentligen är det verkliga förnamnet på hennes fostermor Mystique. Rogue har varit en av de populäraste och stadigaste medlemmarna i X-Men sedan 1980-talet. Hon blev nr 5 på IGNs lista över de 25 populäraste X-männen 2006, nr 4 på deras lista över de 10 snyggaste X-kvinnorna 2006, nr 3 på Marvels egen lista över de 10 tuffaste kvinnorna 2009 och hon blev nr 1 på CBRs lista över de 50 bästa X-männen genom tiderna 2008. Hon rankades som nr 10 på Comics Buyer\'s Guides lista över de 100 sexigaste kvinnliga seriefigurerna. Rogue har förekommit i de flesta av de olika animerade TV-serierna med X-Men och flera olika TV-spel. I spelfilmerna med X-Men porträtterades hon av Oscars-vinnande skådespelerskan Anna Paquin. Hennes främsta kännetecken är en vit hårslinga som löper genom hennes annars mörka hår.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618587033600000, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Rogue', 'Definition' => 'A fictional character appearing in most of the Marvel Comics X-Men related titles. She was created by author Chris Claremont and artist Michael Golden, and debuted in Avengers Annual #10 (November 1981) as a villain. An earlier story, intended for Ms. Marvel #25 (June 1979) went unpublished until 1992. Rogue was born as a mutant. More so than most, Rogue considers her powers a curse: she involuntarily absorbs and sometimes also removes the memories, physical strength, and (in the case of superpowered persons) the special and unique abilities of anyone she touches. For most of her life, this potentially fatal ability prevented her from making any physical contact with others, including her on-off romantic love interest, Gambit, but after many years Rogue finally gained full control over her mutant ability. Hailing from Caldecott, Mississippi (a fictional county), Rogue is the X-Men\'s self-described southern belle. A runaway, she was adopted by Mystique of the Brotherhood of Evil Mutants and grew up as a villain. After Rogue permanently absorbed Ms. Marvel\'s psyche and Kree powers, she reformed and turned to the X-Men, fearing for her sanity. Writer Chris Claremont played a significant role in the character\'s subsequent development. Rogue is unusual among the X-Men as her real name and her early history were not revealed until more than twenty years after her introduction. Until the back story provided by Robert Rodi in the ongoing Rogue series began in September 2004, Rogue\'s background was only hinted at. Her name was revealed as Anna Marie, although her surname is still unknown. She has sometimes been called Raven which is really the first name of her foster mother Mystique. Rogue has been one of the most popular and consistent members of the X-Men since the 1980s. She was #5 on IGN\'s Top 25 X-Men list for 2006, #4 on their Top Ten X-Babes list for 2006, #3 on Marvel\'s list of Top 10 Toughest Females for 2009 and was given title of #1 X-Man on CBR\'s Top 50 X-Men of All Time for 2008. She was ranked tenth in Comics Buyer\'s Guide\'s "100 Sexiest Women in Comics" list. Rogue has been featured in most of the X-Men animated series and various video games. In the X-Men film series, she is portrayed by Academy Award-winning actress Anna Paquin. Her visual cue is often the white streak that runs through her hair.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Creation User' => 'tonywang1119', 'Creation Date' => '2012/12/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Rogue', ))

English (EN)Rogue

A fictional character appearing in most of the Marvel Comics X-Men related titles. She was created by author Chris Claremont and artist Michael Golden, and debuted in Avengers Annual #10 (November 1981) as a villain. An earlier story, intended for Ms. Marvel ...

Swedish (SV)Rogue

Rogue är en fiktiv figur som förekommer i många serietidningar med X-Men från amerikanska förlaget Marvel Comics. Hon skapades av författaren Chris Claremont och tecknaren Michael Golden och första framträdandet kom i Avengers Annual nr 10 (november 1981), ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3443370', 'url' => 'SV/The_Dark_Knight_Rises', 'image' => 'dark knight rises-1343028237.jpg; Dark knight rises po-1343028256.jpg; dark-knight-rises-3-1343028274.jpg;', 'title' => 'Dark Knight stiger', 'tags' => array ( 0 => 'Dark Knight stiger', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'Dark Knight stiger', 'source_id' => 3443260, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20130109191548', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dark Knight stiger är den tredje och sista delen i Christopher Nolan Batman fantasy film trilogin, och är en uppföljare till Batman Begins (2005) och The Dark Knight (2008). Regisserad av Christopher Nolan och baserat på DC Comics karaktär Batman The Dark Knight stiger såg Batman kommer från en åtta år pension att bekämpa Bane, en terroristledare med planer att förstöra Gotham City med en kärnfusion kärna kvar från en misslyckad ren energi-projekt. Batman slutligen räddat staden från förstörelse av airlifting bomben med en helikopter för att detonera ökar det över havet. Den juli-20 som får öppna night of The Dark Knight stiger såg det värsta skjutningen våldet i USA historia med en 24-årig student dödar och skadar 70 personer på en biograf i Aurora, Colorado. Trots skjutningen tragedin, The Dark Knight stiger uppträdde starkt på box office under dess inledande helg, grossing 160 miljoner dollar, de högsta någonsin för en icke-3D-film.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 640, 'height' => 360, '_version_' => 1503613013794488320, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'The Dark Knight Rises', 'Definition' => 'The Dark Knight Rises is the third and final installment in Christopher Nolan\'s Batman fantasy film trilogy, and is a sequel to Batman Begins (2005) and The Dark Knight (2008). Directed by Christopher Nolan and based on the DC Comics character Batman, The Dark Knight Rises saw Batman coming out of an eight year retirement to combat Bane, a terrorist leader with plans to destroy Gotham City with a nuclear fusion core left behind from a failed clean energy project. Batman ultimately saved the city from destruction by airlifting the bomb with a helicopter to detonate it over the ocean. The July 20th opening night of The Dark Knight Rises saw the worst shooting violence in U.S. history with a 24 year old student killing and injuring 70 people at a movie theater in Aurora, Colorado. Despite of the shooting tragedy, The Dark Knight Rises performed strongly at the box office during its opening weekend, grossing $160 million, the highest ever for a non-3D film.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'dark knight rises-1343028237.jpg; Dark knight rises po-1343028256.jpg; dark-knight-rises-3-1343028274.jpg;', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'ET2010', 'Creation Date' => '2012/7/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Dark_Knight_Rises', ))

English (EN)The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises is the third and final installment in Christopher Nolan's Batman fantasy film trilogy, and is a sequel to Batman Begins (2005) and The Dark Knight (2008). Directed by Christopher Nolan and based on the DC Comics character Batman, The ...

Swedish (SV)Dark Knight stiger

Dark Knight stiger är den tredje och sista delen i Christopher Nolan Batman fantasy film trilogin, och är en uppföljare till Batman Begins (2005) och The Dark Knight (2008). Regisserad av Christopher Nolan och baserat på DC Comics karaktär Batman The Dark ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4427946', 'url' => 'SV/scanner_₃', 'image' => '', 'title' => 'skanner', 'tags' => array ( 0 => 'skanner', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Red Hat', 4 => 'Red Hat Linux 9', 5 => '', ), 'term' => 'skanner', 'source_id' => 79246, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Hat', ), 'product' => array ( 0 => 'Red Hat Linux 9', ), 'lastedit' => '20121214121525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617409294008321, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'scanner', 'Definition' => 'A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Red Hat', 'Product' => 'Red Hat Linux 9', 'Revision User' => 'VictorLB', 'Revision Date' => '2010/07/01', 'Creation User' => 'VictorLB', 'Creation Date' => '2010/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'scanner_₃', ))

English (EN)scanner

A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.

Swedish (SV)skanner

En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4106068', 'url' => 'SV/Persepolis', 'image' => '', 'title' => 'Persepolis', 'tags' => array ( 0 => 'Persepolis', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'Persepolis', 'source_id' => 3286316, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20121214124635', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Persepolis är en självbiografisk serieroman av Marjane Satrapi på franska. Romanen följer hennes barndom till tidig vuxen ålder i Iran under och efter den islamiska revolutionen. En animerad filmversion skapades av serietecknaren Vincent Paronnaud 2007 i svartvitt, med Satrapi angiven som medregissör.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503615934223351808, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Persepolis', 'Definition' => 'Persepolis is an autobiographical graphic novel written by Marjane Satrapi in French. The novel follows her childhood up to early adulthood in Iran during and after the Islamic Revolution. An animated film adaption was created by comic artist Vincent Paronnaud in 2007 in black and white, with Satrapi co-directing.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Creation User' => 'sherrygu', 'Creation Date' => '2012/6/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Persepolis', ))

English (EN)Persepolis

Persepolis is an autobiographical graphic novel written by Marjane Satrapi in French. The novel follows her childhood up to early adulthood in Iran during and after the Islamic Revolution. An animated film adaption was created by comic artist Vincent ...

Swedish (SV)Persepolis

Persepolis är en självbiografisk serieroman av Marjane Satrapi på franska. Romanen följer hennes barndom till tidig vuxen ålder i Iran under och efter den islamiska revolutionen. En animerad filmversion skapades av serietecknaren Vincent Paronnaud 2007 i ...

Literature; Comics