portrait

Klockar

Uppsala, Sweden

Translate From: English (EN); English, UK (UE)

Translate To: Swedish (SV)

1,032

Words Translated

26

Terms Translated

Klockar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Klockar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4549663', 'url' => 'SV/fence_₈', 'image' => 'fence-1356601174.jpg;', 'title' => 'hälare', 'tags' => array ( 0 => 'hälare', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Smuggling', 3 => '', ), 'term' => 'hälare', 'source_id' => 4549019, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', ), 'category' => array ( 0 => 'Smuggling', ), 'lastedit' => '20130115001530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, vilket gör det svårare att spåra. Hälare som handlar med sällsynta och exotiska objekt har kanske kontakter som är väl medvetna om att föremålen är stulna, men som ändå gärna vill köpa dem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 250, 'height' => 219, '_version_' => 1503617952506707972, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fence', 'Definition' => 'The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to somewhere far away, making it harder to track. For fences of rare or exotic items, they may have contacts who are aware of the nature of the items but will still be happy to buy them anyway.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'fence-1356601174.jpg;', 'Industry' => 'Law enforcement', 'Product Category' => 'Smuggling', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'Adam.ONeill', 'Creation Date' => '2012/12/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fence_₈', ))

English (EN)fence

The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to ...

Swedish (SV)hälare

Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, ...

Law enforcement; Smuggling
stdClass::__set_state(array( 'id' => '530658', 'url' => 'SV/panel_₁₀', 'image' => '', 'title' => 'serieruta', 'tags' => array ( 0 => 'serieruta', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'serieruta', 'source_id' => 505551, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20130109180257', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En serieruta är en enskild ruta eller bild i en sekvens bestående av flera rutor som tillsammans bildar en seriestripp eller ett längre serieavsnitt i en serietidning. En serieruta består i regel av en teckning som återger ett fruset ögonblick i tiden.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599709439131653, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'panel', 'Definition' => 'A panel is an individual frame, or single drawing, in the multiple-panel sequence of a comic strip or comic book. A panel consists of a single drawing depicting a frozen moment.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'panel_₁₀', ))

English (EN)panel

A panel is an individual frame, or single drawing, in the multiple-panel sequence of a comic strip or comic book. A panel consists of a single drawing depicting a frozen moment.

Swedish (SV)serieruta

En serieruta är en enskild ruta eller bild i en sekvens bestående av flera rutor som tillsammans bildar en seriestripp eller ett längre serieavsnitt i en serietidning. En serieruta består i regel av en teckning som återger ett fruset ögonblick i tiden.

Literature; Comics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4427946', 'url' => 'SV/scanner_₃', 'image' => '', 'title' => 'skanner', 'tags' => array ( 0 => 'skanner', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Red Hat', 4 => 'Red Hat Linux 9', 5 => '', ), 'term' => 'skanner', 'source_id' => 79246, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Hat', ), 'product' => array ( 0 => 'Red Hat Linux 9', ), 'lastedit' => '20121214121525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617409294008321, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'scanner', 'Definition' => 'A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Red Hat', 'Product' => 'Red Hat Linux 9', 'Revision User' => 'VictorLB', 'Revision Date' => '2010/07/01', 'Creation User' => 'VictorLB', 'Creation Date' => '2010/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'scanner_₃', ))

English (EN)scanner

A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.

Swedish (SV)skanner

En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4718447', 'url' => 'SV/celeriac_₁', 'image' => '', 'title' => 'rotselleri', 'tags' => array ( 0 => 'rotselleri', 1 => 'Language', 2 => 'Dictionaries', 3 => 'MICRA Inc.', 4 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 5 => '', ), 'term' => 'rotselleri', 'source_id' => 4554160, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Dictionaries', ), 'company' => array ( 0 => 'MICRA Inc.', ), 'product' => array ( 0 => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', ), 'lastedit' => '20130111220140', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En typ av selleri vars rundade rot som används som människoföda.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618693826871297, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'MICRA Inc.', 'Definition' => 'Turnip-rooted celery, a form of celery with a large globular root, which is used for food.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Webster’s Revised Unabridged Dictionary', 'Product Category' => 'Dictionaries', 'Creation User' => 'spencer12', 'Creation Date' => '2012/12/27', 'Term' => 'celeriac', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'celeriac_₁', ))

English (EN)celeriac

Turnip-rooted celery, a form of celery with a large globular root, which is used for food.

Swedish (SV)rotselleri

En typ av selleri vars rundade rot som används som människoföda.

Language; Dictionaries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1270284', 'url' => 'SV/thyme_₁', 'image' => '', 'title' => 'timjan', 'tags' => array ( 0 => 'timjan', 1 => 'Personal care products', 2 => 'Skin care', 3 => '', ), 'term' => 'timjan', 'source_id' => 596637, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Personal care products', ), 'category' => array ( 0 => 'Skin care', ), 'lastedit' => '20130111222605', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Timjan är en ört som främst används i matlagning, men som också är antiseptisk och antibakteriell. Förekommer i en del tvålar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603078468730883, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'thyme', 'Definition' => 'Thyme, another herb primarily used for cooking, is also useful as an antiseptic and antibacterial agent. You’ll find it in some soaps.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal care products', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Skin care', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Janie Clark', 'Creation Date' => '2011/1/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'thyme_₁', ))

English (EN)thyme

Thyme, another herb primarily used for cooking, is also useful as an antiseptic and antibacterial agent. You’ll find it in some soaps.

Swedish (SV)timjan

Timjan är en ört som främst används i matlagning, men som också är antiseptisk och antibakteriell. Förekommer i en del tvålar.

Personal care products; Skin care
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3898707', 'url' => 'SV/Shunee_Yee', 'image' => 'Shunee Yee-1348803132.jpg;', 'title' => 'Shunee Yee', 'tags' => array ( 0 => 'Shunee Yee', 1 => 'People', 2 => 'Entrepreneurs', 3 => '', ), 'term' => 'Shunee Yee', 'source_id' => 3898080, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Entrepreneurs', ), 'lastedit' => '20130109174818', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Shunee Yee är VD och styrelseordförande i CSOFT International, Ltd., ett lokaliserings- och översättningsföretag i Peking, Kina. Yee har utvecklat verksamheten från ett kontor med ett enda rum till ett globalt företag med 400+ anställda. Under hennes ledning har CSOFTs intäkter ökat stadigt för varje år, och man har nu lokala kontor över hela världen, i allt från Australien och Japan till Kanada och USA. Shunee Yee har genomgått ett Senior Executive Education Program vid Harvard Business School och innehar en Bachelor of Arts från Nanjing Normal University i Nanjing och en magisterexamen från Rhode Island College. I september 2012 åtsågs Shunee Yee av FORTUNE Magazine till en av de tio mest inflytelserika kvinnliga entreprenörerna. Hon delar rampljuset med nio andra kvinnor, inklusive film/TV-stjärnan Jessica Alba.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 600, 'height' => 682, '_version_' => 1503614993226006529, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Shunee Yee', 'Definition' => 'Shunee Yee is CEO and President of CSOFT International, Ltd., a localization and translation company based in Beijing, China. Ms. Yee has grown the business from a one room office to a 400+ person global enterprise. Under her direction, CSOFT has consistently increased annual revenues, and now has several locations throughout the world, from Australia and Japan to Canada and the United States. Shunee Yee successfully completed a senior executive education program at Harvard Business School, and holds a Bachelor of Arts from Nanjing Normal University in Nanjing, and a Master’s degree from Rhode Island College. In September 2012 Shunee Yee was selected by FORTUNE Magazine as a top ten Most Powerful Woman Entrepreneur. She shares the spotlight with 9 other women, including movie/TV star Jessica Alba.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Shunee Yee-1348803132.jpg;', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Entrepreneurs', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Markus87', 'Creation Date' => '2012/9/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Shunee_Yee', ))

English (EN)Shunee Yee

Shunee Yee is CEO and President of CSOFT International, Ltd., a localization and translation company based in Beijing, China. Ms. Yee has grown the business from a one room office to a 400+ person global enterprise. Under her direction, CSOFT has consistently ...

Swedish (SV)Shunee Yee

Shunee Yee är VD och styrelseordförande i CSOFT International, Ltd., ett lokaliserings- och översättningsföretag i Peking, Kina. Yee har utvecklat verksamheten från ett kontor med ett enda rum till ett globalt företag med 400+ anställda. Under hennes ledning ...

People; Entrepreneurs
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4718354', 'url' => 'SV/Lightsaber', 'image' => '', 'title' => 'Ljussabel', 'tags' => array ( 0 => 'Ljussabel', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => 'Disney', 4 => 'Star Wars', 5 => '', ), 'term' => 'Ljussabel', 'source_id' => 4390274, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'company' => array ( 0 => 'Disney', ), 'product' => array ( 0 => 'Star Wars', ), 'lastedit' => '20130111214302', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En ljussabel är ett fiktivt vapen i Star Wars universum, en typ av "lasersvärd". Den består av ett svärdshjalt av polerad metall som projicerar ett cirka 1,33 meter långt plasmablad. Ljussabeln är jediriddarnas och sithlordernas vapen. Den kan användas för närstrid eller för att deflektera laserstrålebeskjutning. I de ursprungliga filmerna framställdes ljussablarna med hjälp av en teknik som kallas rotoscoping, men i den nya prequel-trilogin är de digitalt genererade. Ljussabeln förekom först i filmen "Stjärnornas Krig" (1977) och en ljussabelduell har sedan dess varit med i varje film som gjorts (med undantag för TV-programmet "The Star Wars Holiday Special"). Enligt en undersökning som gjordes bland 2000 filmtittare 2008 är det filmhistoriens bästa vapen. Bladet på ljussabeln kan skära igenom de flesta material utan motstånd. När den skär igenom kött lämnar den brännskador på sårkanterna. Den kan dock deflekteras med en annan ljussabel eller energisköldar. I det expanderade universat (med kringprodukter) finns historier där man har presenterat exotiska material som kan stå emot ljussabelns blad. En aktiverad ljussabel ger ifrån sig ett surrande ljud vars tonläge och ljudstyrka förändras när bladet snabbt svingas genom luften. När bladet vidrör ett föremål eller en annan ljussabel hörs ett sprakande ljud. Termen "ljussabel" har använts för liknande vapen även på annat håll inom science fiction-genren.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618693520687104, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Lightsaber', 'Definition' => 'A lightsaber (or lightsabre, see spelling differences) is a fictional weapon in the Star Wars universe, a "laser sword." It consists of a polished metal hilt which projects a blade of plasma about 1.33 meters long. The Lightsaber is the signature weapon of the Jedi order and their Sith counterparts, both of whom can use them for close combat, or to deflect blaster bolts. Its distinct appearance was created using rotoscoping for the original Star Wars films, and digitally for the prequel trilogy. The Lightsaber first appeared in the original Star Wars film (1977) and every Star Wars movie to date (except The Star Wars Holiday Special) has featured at least one Lightsaber duel. In 2008, a survey of approximately 2,000 film fans found it to be the most popular weapon in film history. The Lightsaber\'s blade cuts through most substances without resistance. It leaves cauterized wounds in flesh, but can be deflected by another Lightsaber\'s blade, or by energy shields. Some exotic saber-proof materials have been introduced in the Expanded Universe. An active Lightsaber gives off a distinctive hum, which rises in pitch and volume as the blade is moved rapidly through the air. Bringing the blade into contact with an object or another Lightsaber\'s blade produces a loud crackle. The term "Lightsaber" has been applied to other similar weapons in science fiction.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Product' => 'Star Wars', 'Company' => 'Disney', 'Creation User' => 'sgpegg1989', 'Creation Date' => '2012/12/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Lightsaber', ))

English (EN)Lightsaber

A lightsaber (or lightsabre, see spelling differences) is a fictional weapon in the Star Wars universe, a "laser sword." It consists of a polished metal hilt which projects a blade of plasma about 1.33 meters long. The Lightsaber is the signature weapon of ...

Swedish (SV)Ljussabel

En ljussabel är ett fiktivt vapen i Star Wars universum, en typ av "lasersvärd". Den består av ett svärdshjalt av polerad metall som projicerar ett cirka 1,33 meter långt plasmablad. Ljussabeln är jediriddarnas och sithlordernas vapen. Den kan användas för ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4718411', 'url' => 'SV/Camp', 'image' => '', 'title' => 'Camp', 'tags' => array ( 0 => 'Camp', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'Camp', 'source_id' => 27021, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20130111215449', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termen "campy" används också, främst på engelska. Camp är en humoristisk parodi där klichéer från en dramatisk form, till exempel äventyret, överdrivs med flit och till löjets gräns. Termen används ofta orättvist för att beskriva superhjältefilmer, men den enda filmatiseringen den egentligen bör appliceras på är 1960-talets TV-serie med Batman, som i praktiken är en komedi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618693819531264, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Camp', 'Definition' => 'Also Known As: Campy. A form of comedic parody where the clichéd conventions of a dramatic form like adventure are deliberately exaggerated to the point of ridiculousness. Often unfairly used to describe superhero films and shows as Batman is a prime example of this form of comedy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Domain' => 'Marketing; Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Eddiet', 'Creation Date' => '2010/05/20', 'Revision User' => 'Eddiet', 'Revision Date' => '2010/05/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Camp', ))

English (EN)Camp

Also Known As: Campy. A form of comedic parody where the clichéd conventions of a dramatic form like adventure are deliberately exaggerated to the point of ridiculousness. Often unfairly used to describe superhero films and shows as Batman is a prime example ...

Swedish (SV)Camp

Termen "campy" används också, främst på engelska. Camp är en humoristisk parodi där klichéer från en dramatisk form, till exempel äventyret, överdrivs med flit och till löjets gräns. Termen används ofta orättvist för att beskriva superhjältefilmer, men den ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4452680', 'url' => 'SV/printer_₁', 'image' => '', 'title' => 'skrivare', 'tags' => array ( 0 => 'skrivare', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Red Hat', 4 => 'Red Hat Linux 9', 5 => '', ), 'term' => 'skrivare', 'source_id' => 79592, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Hat', ), 'product' => array ( 0 => 'Red Hat Linux 9', ), 'lastedit' => '20121217094337', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617521971888130, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'printer', 'Definition' => 'Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Red Hat', 'Product' => 'Red Hat Linux 9', 'Revision User' => 'VictorLB', 'Revision Date' => '2010/07/01', 'Creation User' => 'VictorLB', 'Creation Date' => '2010/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'printer_₁', ))

English (EN)printer

Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.

Swedish (SV)skrivare

Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '530402', 'url' => 'SV/comic_strip', 'image' => '', 'title' => 'serie', 'tags' => array ( 0 => 'serie', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'serie', 'source_id' => 505539, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20121214124441', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i pratbubblor och textplattor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599708665282561, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'comic strip', 'Definition' => 'A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'comic_strip', ))

English (EN)comic strip

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.

Swedish (SV)serie

En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i ...

Literature; Comics