portrait

Klockar

Uppsala, Sweden

Translate From: English (EN); English, UK (UE)

Translate To: Swedish (SV)

1,032

Words Translated

26

Terms Translated

Klockar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Klockar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4452707', 'url' => 'SV/Iron_Man_2', 'image' => '', 'title' => 'Iron Man 2', 'tags' => array ( 0 => 'Iron Man 2', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => '', ), 'term' => 'Iron Man 2', 'source_id' => 1500468, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'lastedit' => '20121217094840', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Iron Man 2 är en amerikansk superhjältefilm som bygger på förlaget Marvel Comics seriefigur Iron Man. Filmen hade premiär 2010 och är en uppföljare till Iron Man från 2008. Berättelsen äger rum sex månader efter den första filmen. Tony Stark har avslöjat för världen att han är Iron Man och utmanas av en rysk motsvarighet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617522246615043, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Iron Man 2', 'Definition' => 'Iron Man 2 is an American superhero film based on the Marvel Comics character Iron Man. It was released in 2010 and is the sequel to the film Iron Man in 2008. The story takes place six months after Iron Man, when Stark\'s identity as Iron Man has been revealed.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Creation User' => 'jtygen', 'Creation Date' => '2011/8/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Iron_Man_2', ))

English (EN)Iron Man 2

Iron Man 2 is an American superhero film based on the Marvel Comics character Iron Man. It was released in 2010 and is the sequel to the film Iron Man in 2008. The story takes place six months after Iron Man, when Stark's identity as Iron Man has been ...

Swedish (SV)Iron Man 2

Iron Man 2 är en amerikansk superhjältefilm som bygger på förlaget Marvel Comics seriefigur Iron Man. Filmen hade premiär 2010 och är en uppföljare till Iron Man från 2008. Berättelsen äger rum sex månader efter den första filmen. Tony Stark har avslöjat för ...

Entertainment; Movies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4230577', 'url' => 'SV/profiling_₃', 'image' => '', 'title' => 'profilering', 'tags' => array ( 0 => 'profilering', 1 => 'Law enforcement', 2 => 'Police', 3 => '', ), 'term' => 'profilering', 'source_id' => 1191069, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Law enforcement', ), 'category' => array ( 0 => 'Police', ), 'lastedit' => '20130115083827', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En kriminologisk metod för analys och klassificering av en individ (ofta en förövare) utifrån dennes personliga bakgrund eller annan information (såsom tillvägagångssätt).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503616513789132802, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'profiling', 'Definition' => 'Criminal investigation analysis and classification of an individual based on his/her personal background information.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law enforcement', 'Product Category' => 'Police', 'Creation User' => 'John Turps', 'Creation Date' => '2011/5/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'profiling_₃', ))

English (EN)profiling

Criminal investigation analysis and classification of an individual based on his/her personal background information.

Swedish (SV)profilering

En kriminologisk metod för analys och klassificering av en individ (ofta en förövare) utifrån dennes personliga bakgrund eller annan information (såsom tillvägagångssätt).

Law enforcement; Police
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4427946', 'url' => 'SV/scanner_₃', 'image' => '', 'title' => 'skanner', 'tags' => array ( 0 => 'skanner', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Red Hat', 4 => 'Red Hat Linux 9', 5 => '', ), 'term' => 'skanner', 'source_id' => 79246, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Hat', ), 'product' => array ( 0 => 'Red Hat Linux 9', ), 'lastedit' => '20121214121525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617409294008321, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'scanner', 'Definition' => 'A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Red Hat', 'Product' => 'Red Hat Linux 9', 'Revision User' => 'VictorLB', 'Revision Date' => '2010/07/01', 'Creation User' => 'VictorLB', 'Creation Date' => '2010/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'scanner_₃', ))

English (EN)scanner

A peripheral that uses light receptors for reading printed material and digitally transferring the information as image objects into a computer system for processing.

Swedish (SV)skanner

En kringenhet som använder ljusmottagare för att läsa in tryckta texter och bilder och digitalt överföra dem till en dator där de kan bearbetas som bildobjekt i till exempel ett bildbehandlingsprogram. Kallades förr även bildläsare på svenska.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4452680', 'url' => 'SV/printer_₁', 'image' => '', 'title' => 'skrivare', 'tags' => array ( 0 => 'skrivare', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Red Hat', 4 => 'Red Hat Linux 9', 5 => '', ), 'term' => 'skrivare', 'source_id' => 79592, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Red Hat', ), 'product' => array ( 0 => 'Red Hat Linux 9', ), 'lastedit' => '20121217094337', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503617521971888130, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'printer', 'Definition' => 'Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Red Hat', 'Product' => 'Red Hat Linux 9', 'Revision User' => 'VictorLB', 'Revision Date' => '2010/07/01', 'Creation User' => 'VictorLB', 'Creation Date' => '2010/7/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'printer_₁', ))

English (EN)printer

Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.

Swedish (SV)skrivare

Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '530402', 'url' => 'SV/comic_strip', 'image' => '', 'title' => 'serie', 'tags' => array ( 0 => 'serie', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'serie', 'source_id' => 505539, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20121214124441', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i pratbubblor och textplattor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599708665282561, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'comic strip', 'Definition' => 'A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'comic_strip', ))

English (EN)comic strip

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.

Swedish (SV)serie

En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i ...

Literature; Comics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '530721', 'url' => 'SV/speech_balloon', 'image' => '', 'title' => 'pratbubbla', 'tags' => array ( 0 => 'pratbubbla', 1 => 'Literature', 2 => 'Comics', 3 => '', ), 'term' => 'pratbubbla', 'source_id' => 505537, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Comics', ), 'lastedit' => '20130109175845', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pratbubblor är grafiska element eller konventioner som används i tecknade serier för att återge tal/repliker från någon av seriefigurerna. I pratbubblorna finns repliker i form av text (eller mer sällan även symboler för att representera exempelvis känslor eller svordomar). En särskild form av pratbubbla är tankebubblan, som till formen ser drömsk eller fluffig ut och återger något som seriefiguren tänker men inte säger.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599709694984192, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'speech balloon', 'Definition' => 'Speech balloons (also speech bubbles, dialogue balloons, or word balloons) are a graphic convention used most commonly in comic books, strips, and cartoons to allow words (and much less often, pictures) to be understood as representing the speech or thoughts of a given character in the comic.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Comics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'speech_balloon', ))

English (EN)speech balloon

Speech balloons (also speech bubbles, dialogue balloons, or word balloons) are a graphic convention used most commonly in comic books, strips, and cartoons to allow words (and much less often, pictures) to be understood as representing the speech or thoughts ...

Swedish (SV)pratbubbla

Pratbubblor är grafiska element eller konventioner som används i tecknade serier för att återge tal/repliker från någon av seriefigurerna. I pratbubblorna finns repliker i form av text (eller mer sällan även symboler för att representera exempelvis känslor ...

Literature; Comics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3955525', 'url' => 'SV/freedom', 'image' => 'freedom.jpg;', 'title' => 'frihet', 'tags' => array ( 0 => 'frihet', 1 => 'Miscellaneous', 2 => 'Nouns', 3 => '', ), 'term' => 'frihet', 'source_id' => 1813138, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Miscellaneous', ), 'category' => array ( 0 => 'Nouns', ), 'lastedit' => '20121214123803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett tillstånd då någon är fri, vilket kan definieras som ett tillstånd med avsaknad av förtryck, underkastelse, begränsning eller lidande.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 275, 'height' => 183, '_version_' => 1503615250494128128, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'freedom', 'Definition' => 'The state of being free, as defined by the absence of oppression, subjection, restriction, or suffering.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'freedom.jpg;', 'Industry' => 'Miscellaneous', 'Product Category' => 'Nouns', 'Special Term' => 'FT', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2011/12/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'freedom', ))

English (EN)freedom

The state of being free, as defined by the absence of oppression, subjection, restriction, or suffering.

Swedish (SV)frihet

Ett tillstånd då någon är fri, vilket kan definieras som ett tillstånd med avsaknad av förtryck, underkastelse, begränsning eller lidande.

Miscellaneous; Nouns
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4694002', 'url' => 'SV/variety_entertainment', 'image' => '', 'title' => 'varité', 'tags' => array ( 0 => 'varité', 1 => 'Convention', 2 => 'Conferences', 3 => 'CIC', 4 => '', ), 'term' => 'varité', 'source_id' => 618264, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Convention', ), 'category' => array ( 0 => 'Conferences', ), 'company' => array ( 0 => 'CIC', ), 'lastedit' => '20130109182608', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ett sällskap som tillsammans uppför en underhållande föreställning med blandade nummer. Föreställningen kan rymma sångare, dansare, akrobater, komiker, ståuppare med mera. Termen ska dock inte likställas med ett band, alltså en grupp musiker som spelar tillsammans.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618586395017217, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'variety entertainment', 'Company' => 'CIC', 'Definition' => 'Acts such as singers, dancers, comics, or any stand-up performer as opposed to a musical group.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Convention', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Conferences', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Apxhbt', 'Creation Date' => '2011/1/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'variety_entertainment', ))

English (EN)variety entertainment

Acts such as singers, dancers, comics, or any stand-up performer as opposed to a musical group.

Swedish (SV)varité

Ett sällskap som tillsammans uppför en underhållande föreställning med blandade nummer. Föreställningen kan rymma sångare, dansare, akrobater, komiker, ståuppare med mera. Termen ska dock inte likställas med ett band, alltså en grupp musiker som spelar ...

Convention; Conferences
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3008175', 'url' => 'SV/macro_virus', 'image' => '', 'title' => 'makrovirus', 'tags' => array ( 0 => 'makrovirus', 1 => 'Software', 2 => 'Anti virus', 3 => '', ), 'term' => 'makrovirus', 'source_id' => 41543, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Anti virus', ), 'lastedit' => '20121214123643', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Virus som infekterar datafiler, främst de som har skapats i Microsoft Office, ofta genom att angripa den globala mallen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503611033340608512, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'macro virus', 'Definition' => 'Viruses which infect data files, chiefly those created in Microsoft Office, often through initially infecting the global template.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Anti virus', 'Industry' => 'Software', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/9', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'macro_virus', ))

English (EN)macro virus

Viruses which infect data files, chiefly those created in Microsoft Office, often through initially infecting the global template.

Swedish (SV)makrovirus

Virus som infekterar datafiler, främst de som har skapats i Microsoft Office, ofta genom att angripa den globala mallen.

Software; Anti virus
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4694204', 'url' => 'SV/Anakin_Skywalker', 'image' => '', 'title' => 'Anakin Skywalker', 'tags' => array ( 0 => 'Anakin Skywalker', 1 => 'Entertainment', 2 => 'Movies', 3 => 'Disney', 4 => 'Star Wars', 5 => '', ), 'term' => 'Anakin Skywalker', 'source_id' => 4398997, 'type' => 'term', 'namespace' => 1860, 'nstext' => 'SV', 'industry' => array ( 0 => 'Entertainment', ), 'category' => array ( 0 => 'Movies', ), 'company' => array ( 0 => 'Disney', ), 'product' => array ( 0 => 'Star Wars', ), 'lastedit' => '20130109190158', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Klockar', 'special_term' => '', 'definition' => 'Anakin Skywalker– även kallad Ani av sin mor, hustru och vänner som Watto, Jar Jar Binks och Qui-Gon Jinn – var en legendarisk jediriddare som använde sin fallenhet för att använda Kraften till att tjäna den galaktiska republiken. Senare kom han att tjäna det galaktiska imperiet som den onde sithlorden Dath Vader. Han föddes som son till slavinnan Shimi Skywalker och blev senare i livet hemligt gift med senator Padme Amidala av Naboo och far till jedimästaren Luke Skywalker och jediriddarent Leia Organa Solo. Hans farfar till Ben Skywalker och morfar till Jaina, Jacen och Anakin Solo, gammelfarfar till Allana och förfader till Nat, Kol och Cade Skywalker.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503618587259043841, 'nstext_full' => 'Swedish (SV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Anakin Skywalker', 'Definition' => 'Anakin Skywalker- called Ani by his mother and his wife, as well as Watto, Jar Jar Binks, and Qui-Gon Jinn- was a legendary force sensitive human male who served the Galactic Republic as a Jedi Knight and later served the Galactic Empire as the Sith Lord Darth Vader. Born to Shimi Skywalker, later in life he became the secret husband of Senator Padme Amidala of Naboo and the father of Jedi Grand Master Luke Skywalker and Jedi Knight Leia Organa Solo. He was also the grandfather of Ben Skywalker, Jaina, Jacen and Anakin Solo, as well as the great- grandfather of Allana and an ancestor of Nat, Kol and Cade Skywalker.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Entertainment', 'Product Category' => 'Movies', 'Product' => 'Star Wars', 'Company' => 'Disney', 'Creation User' => 'sgpegg1989', 'Creation Date' => '2012/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Anakin_Skywalker', ))

English (EN)Anakin Skywalker

Anakin Skywalker- called Ani by his mother and his wife, as well as Watto, Jar Jar Binks, and Qui-Gon Jinn- was a legendary force sensitive human male who served the Galactic Republic as a Jedi Knight and later served the Galactic Empire as the Sith Lord ...

Swedish (SV)Anakin Skywalker

Anakin Skywalker– även kallad Ani av sin mor, hustru och vänner som Watto, Jar Jar Binks och Qui-Gon Jinn – var en legendarisk jediriddare som använde sin fallenhet för att använda Kraften till att tjäna den galaktiska republiken. Senare kom han att tjäna det ...

Entertainment; Movies