portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10722339', 'url' => 'CS/English_muffin', 'image' => '', 'title' => 'Anglický muffin', 'tags' => array ( 0 => 'Anglický muffin', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'Anglický muffin', 'source_id' => 39554, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20150928153615', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kulatá kynutá snídaňová bulka, která byla tradičně pečená na roštu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513571872653967362, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'English muffin', 'Definition' => 'A circular breakfast yeast roll that was traditionally cooked on a griddle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Devenl10', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'English_muffin', ))

English (EN)English muffin

A circular breakfast yeast roll that was traditionally cooked on a griddle.

Czech (CS)Anglický muffin

Kulatá kynutá snídaňová bulka, která byla tradičně pečená na roštu.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10773446', 'url' => 'CS/gold_leaf', 'image' => '', 'title' => 'pozlátko', 'tags' => array ( 0 => 'pozlátko', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Fine art', 3 => '', ), 'term' => 'pozlátko', 'source_id' => 514037, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Fine art', ), 'lastedit' => '20151014154216', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Používá se pro zlacení, zlato nebo stříbro (pro postříbření)je vytepáno do extrémně tenkých plátků.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515021801428615169, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gold leaf', 'Definition' => 'Used for gilding, gold or silver (for silver leafing) is beaten to extremely thin sheets.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Fine art', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Hogan07', 'Creation Date' => '2010/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gold_leaf', ))

English (EN)gold leaf

Used for gilding, gold or silver (for silver leafing) is beaten to extremely thin sheets.

Czech (CS)pozlátko

Používá se pro zlacení, zlato nebo stříbro (pro postříbření)je vytepáno do extrémně tenkých plátků.

Arts & crafts; Fine art
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10740271', 'url' => 'CS/easel_₁', 'image' => '', 'title' => 'stojan', 'tags' => array ( 0 => 'stojan', 1 => 'Photography', 2 => 'Professional photography', 3 => '', ), 'term' => 'stojan', 'source_id' => 389467, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Photography', ), 'category' => array ( 0 => 'Professional photography', ), 'lastedit' => '20150930154003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'zařízení, které drží fotografický papír na plocho během expozice, obvykle vybaven nastavitelným kovovou maskou ​​na rámování.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513753318320504832, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'easel', 'Definition' => 'device to hold photographic paper flat during exposure, usually equipped with an adjustable metal mask for framing.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Photography', 'Product Category' => 'Professional photography', 'Creation User' => 'LaneK', 'Creation Date' => '2010/10/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'easel_₁', ))

English (EN)easel

device to hold photographic paper flat during exposure, usually equipped with an adjustable metal mask for framing.

Czech (CS)stojan

zařízení, které drží fotografický papír na plocho během expozice, obvykle vybaven nastavitelným kovovou maskou ​​na rámování.

Photography; Professional photography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10773456', 'url' => 'CS/condottiere', 'image' => '', 'title' => 'condottiere', 'tags' => array ( 0 => 'condottiere', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Fine art', 3 => '', ), 'term' => 'condottiere', 'source_id' => 514056, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Fine art', ), 'lastedit' => '20151014160812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Až do poloviny patnáctého století, Condottieri byly velitelé žoldáků najmutí italskými městskými státy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515023437358170112, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'condottiere', 'Definition' => 'Until the mid-fifteenth century, condottieri were mercenary leaders in the employ of Italian city-states.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Fine art', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Hogan07', 'Creation Date' => '2010/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'condottiere', ))

English (EN)condottiere

Until the mid-fifteenth century, condottieri were mercenary leaders in the employ of Italian city-states.

Czech (CS)condottiere

Až do poloviny patnáctého století, Condottieri byly velitelé žoldáků najmutí italskými městskými státy.

Arts & crafts; Fine art
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10714318', 'url' => 'CS/Pocahontas', 'image' => '', 'title' => 'Pocahontas', 'tags' => array ( 0 => 'Pocahontas', 1 => 'TV shows', 2 => 'Kids shows', 3 => '', ), 'term' => 'Pocahontas', 'source_id' => 1851659, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'TV shows', ), 'category' => array ( 0 => 'Kids shows', ), 'lastedit' => '20150922105509', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Legenda o Pocahontas se těší velikou popularitou v americké kultuře v řadě verzí a různých žánrů od počátku 17. století. I když s jistotou je o Pocahontas známo velmi málo, příběhy, obrazy, básně, písně, a dramata oslavují indiánskou princeznu na všech úrovních kultury .', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513010611998425088, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Pocahontas', 'Definition' => 'The legend of Pocahontas has enjoyed wide popularity in American culture in a number of versions and in various genres since the early 17th century. Although little is known with any certainty about Pocahontas, stories, images, poems, songs, and dramas have been produced on all levels of culture celebrating the Indian Princess.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'TV shows', 'Product Category' => 'Kids shows', 'Creation User' => 'Lianna', 'Creation Date' => '2011/12/29', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Pocahontas', ))

English (EN)Pocahontas

The legend of Pocahontas has enjoyed wide popularity in American culture in a number of versions and in various genres since the early 17th century. Although little is known with any certainty about Pocahontas, stories, images, poems, songs, and dramas have ...

Czech (CS)Pocahontas

Legenda o Pocahontas se těší velikou popularitou v americké kultuře v řadě verzí a různých žánrů od počátku 17. století. I když s jistotou je o Pocahontas známo velmi málo, příběhy, obrazy, básně, písně, a dramata oslavují indiánskou princeznu na všech ...

TV shows; Kids shows
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10778967', 'url' => 'CS/hershey_bar', 'image' => '', 'title' => 'hershey bar', 'tags' => array ( 0 => 'hershey bar', 1 => 'Candy & confectionary', 2 => 'Chocolate', 3 => '', ), 'term' => 'hershey bar', 'source_id' => 1878142, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Candy & confectionary', ), 'category' => array ( 0 => 'Chocolate', ), 'lastedit' => '20151018151040', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Distribuovaná na Novém Zélandě, v Kanadě, USA, Velké Británii a Irsku společností Hershey. Tabulka čisté mléčné čokolády.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515382176245350402, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hershey bar', 'Definition' => 'Distributed in New Zealand, Canada, USA, UK, Ireland by Hershey. It is a solid milk chocolate bar.', 'Industry' => 'Candy & confectionary', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Chocolate', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Gusty999', 'Creation Date' => '2012/1/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hershey_bar', ))

English (EN)hershey bar

Distributed in New Zealand, Canada, USA, UK, Ireland by Hershey. It is a solid milk chocolate bar.

Czech (CS)hershey bar

Distribuovaná na Novém Zélandě, v Kanadě, USA, Velké Británii a Irsku společností Hershey. Tabulka čisté mléčné čokolády.

Candy & confectionary; Chocolate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10777069', 'url' => 'CS/laminated_dough', 'image' => '', 'title' => 'Listové těsto', 'tags' => array ( 0 => 'Listové těsto', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'Listové těsto', 'source_id' => 66083, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20151016165313', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Těsto, které se skládá z notné porce másla, které se používá na většinu sladkého pečiva a viennoiseries.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515207462037225473, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'laminated dough', 'Definition' => 'Dough that consists of a good portion of butter that is used to make most pastries and viennoiseries.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'laminated_dough', ))

English (EN)laminated dough

Dough that consists of a good portion of butter that is used to make most pastries and viennoiseries.

Czech (CS)Listové těsto

Těsto, které se skládá z notné porce másla, které se používá na většinu sladkého pečiva a viennoiseries.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10775063', 'url' => 'CS/gouache_(gwash)', 'image' => '', 'title' => 'kvaš (gwash)', 'tags' => array ( 0 => 'kvaš (gwash)', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Fine art', 3 => '', ), 'term' => 'kvaš (gwash)', 'source_id' => 513975, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Fine art', ), 'lastedit' => '20151015135008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Medium, ve kterém jsou neprůhledné pigmenty smíchané s vodou a preparací gumy. Kvaš je také používano k popisu obrazu vyrobeného s takovými pigmenty.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515105353086271488, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gouache (gwash)', 'Definition' => 'A medium in which opaque pigments are mixed with water and a preparation of gum. Gouache is also used to describe a painting made with such pigments.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Fine art', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Hogan07', 'Creation Date' => '2010/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gouache_(gwash)', ))

English (EN)gouache (gwash)

A medium in which opaque pigments are mixed with water and a preparation of gum. Gouache is also used to describe a painting made with such pigments.

Czech (CS)kvaš (gwash)

Medium, ve kterém jsou neprůhledné pigmenty smíchané s vodou a preparací gumy. Kvaš je také používano k popisu obrazu vyrobeného s takovými pigmenty.

Arts & crafts; Fine art
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10784680', 'url' => 'CS/relax', 'image' => '', 'title' => 'relax', 'tags' => array ( 0 => 'relax', 1 => 'Candy & confectionary', 2 => 'Chocolate', 3 => '', ), 'term' => 'relax', 'source_id' => 1850801, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Candy & confectionary', ), 'category' => array ( 0 => 'Chocolate', ), 'lastedit' => '20151021141808', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Distribuované v Sýrii. Oplatky v čokoládě s lískooříškovým krémem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515650695991132161, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'relax', 'Definition' => 'Distributed in Syria. Chocolate-covered wafers with hazelnut cream.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'Candy & confectionary', 'Product Category' => 'Chocolate', 'Creation User' => 'Gusty999', 'Creation Date' => '2011/12/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'relax', ))

English (EN)relax

Distributed in Syria. Chocolate-covered wafers with hazelnut cream.

Czech (CS)relax

Distribuované v Sýrii. Oplatky v čokoládě s lískooříškovým krémem.

Candy & confectionary; Chocolate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10747029', 'url' => 'CS/beurre_blanc_₁', 'image' => '', 'title' => 'beurre blanc', 'tags' => array ( 0 => 'beurre blanc', 1 => 'Culinary arts', 2 => 'Cooking', 3 => 'Barrons Educational Series', 4 => '', ), 'term' => 'beurre blanc', 'source_id' => 1339973, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Culinary arts', ), 'category' => array ( 0 => 'Cooking', ), 'company' => array ( 0 => 'Barrons Educational Series', ), 'lastedit' => '20151003103417', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Znamená "bílé máslo," klasická francouzská omáčka se skládá z vína, octa a šalotkovou redukcí, do které zašlehávají kusy studeného másla dokud omáčka není hustá a hladká. Je vynikající s drůbeží, mořskými plody, zeleninou a vejci.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514005857700937731, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'beurre blanc', 'Company' => 'Barrons Educational Series', 'Definition' => 'Meaning "white butter," this classic French sauce is composed of a wine, vinegar and shallot reduction into which chunks of cold butter are whisked until the sauce is thick and smooth. It\'s excellent with poultry, seafood, vegetables and eggs.', 'Industry' => 'Culinary arts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cooking', 'Creation User' => 'burro ride', 'Creation Date' => '2011/5/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'beurre_blanc_₁', ))

English (EN)beurre blanc

Meaning "white butter," this classic French sauce is composed of a wine, vinegar and shallot reduction into which chunks of cold butter are whisked until the sauce is thick and smooth. It's excellent with poultry, seafood, vegetables and eggs.

Czech (CS)beurre blanc

Znamená "bílé máslo," klasická francouzská omáčka se skládá z vína, octa a šalotkovou redukcí, do které zašlehávají kusy studeného másla dokud omáčka není hustá a hladká. Je vynikající s drůbeží, mořskými plody, zeleninou a ...

Culinary arts; Cooking