portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10777055', 'url' => 'CS/white_bread', 'image' => '', 'title' => 'Bílý chleba', 'tags' => array ( 0 => 'Bílý chleba', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'Bílý chleba', 'source_id' => 66094, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20151016162812', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Chléb, který je vyroben z mleté bělené pšeničné mouky, která dává chlebu delší trvanlivost, ale zároveň ochuzuje chléb o vitamíny a živiny. Z tohoto důvodu, může být bílý chléb nyní "obohacený" živinami.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515205889408106497, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'white bread', 'Definition' => 'Bread that is made from bleached wheat flour that is milled, giving the bread a longer shelf life, but extracting many of the vitamins and nutrients in it. Because of this, white bread can now be "enriched" with nutrients.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'white_bread', ))

English (EN)white bread

Bread that is made from bleached wheat flour that is milled, giving the bread a longer shelf life, but extracting many of the vitamins and nutrients in it. Because of this, white bread can now be "enriched" with nutrients.

Czech (CS)Bílý chleba

Chléb, který je vyroben z mleté bělené pšeničné mouky, která dává chlebu delší trvanlivost, ale zároveň ochuzuje chléb o vitamíny a živiny. Z tohoto důvodu, může být bílý chléb nyní "obohacený" živinami.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10773580', 'url' => 'CS/vanishing_point_₆', 'image' => '', 'title' => 'úběžník', 'tags' => array ( 0 => 'úběžník', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Fine art', 3 => '', ), 'term' => 'úběžník', 'source_id' => 513866, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Fine art', ), 'lastedit' => '20151014191610', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'V perspektivě, bod na obzoru v dálce, kde se dvě čáry zdánlivě sbíhají a viditelnost končí.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515035264571932674, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'vanishing point', 'Definition' => 'In perspective, the point on the horizon in the distance where two lines seem to converge and visibility ends.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Fine art', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Hogan07', 'Creation Date' => '2010/12/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vanishing_point_₆', ))

English (EN)vanishing point

In perspective, the point on the horizon in the distance where two lines seem to converge and visibility ends.

Czech (CS)úběžník

V perspektivě, bod na obzoru v dálce, kde se dvě čáry zdánlivě sbíhají a viditelnost končí.

Arts & crafts; Fine art
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10722335', 'url' => 'CS/pane_rustica', 'image' => '', 'title' => 'rustikální chléb', 'tags' => array ( 0 => 'rustikální chléb', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'rustikální chléb', 'source_id' => 66090, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20150928153609', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Také se sedlácký chléb, tento chléb je kulatý, velký, vydatný a hrubý', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513571872653967360, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pane rustica', 'Definition' => 'Also called peasant bread, this bread is round, large, hearty and coarse,', 'Synonym' => 'peasant_bread', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pane_rustica', ))

English (EN)pane rustica

Also called peasant bread, this bread is round, large, hearty and coarse,

Czech (CS)rustikální chléb

Také se sedlácký chléb, tento chléb je kulatý, velký, vydatný a hrubý

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10713621', 'url' => 'CS/provenance_₂', 'image' => '', 'title' => 'původ', 'tags' => array ( 0 => 'původ', 1 => 'Art history', 2 => 'Visual arts', 3 => '', ), 'term' => 'původ', 'source_id' => 744573, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'Visual arts', ), 'lastedit' => '20150921185808', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Záznam o vlastnictví uměleckého díla, jeho původu, původ a rodokmen. Uvádí, kdo dílo vlastnil; identifikuje autora nebo autory díla.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512950403013017600, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'provenance', 'Definition' => 'The record of ownership of a work of art, its origin, derivation and pedigree. It tells who owned a work; an attribution identifies the artist or artists who produced a work.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Visual arts', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Gabrielle Tait', 'Creation Date' => '2011/2/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'provenance_₂', ))

English (EN)provenance

The record of ownership of a work of art, its origin, derivation and pedigree. It tells who owned a work; an attribution identifies the artist or artists who produced a work.

Czech (CS)původ

Záznam o vlastnictví uměleckého díla, jeho původu, původ a rodokmen. Uvádí, kdo dílo vlastnil; identifikuje autora nebo autory díla.

Art history; Visual arts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10778399', 'url' => 'CS/gianduja_₁', 'image' => '', 'title' => 'Gianduja', 'tags' => array ( 0 => 'Gianduja', 1 => 'Candy & confectionary', 2 => 'Chocolate', 3 => '', ), 'term' => 'Gianduja', 'source_id' => 5101139, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Candy & confectionary', ), 'category' => array ( 0 => 'Chocolate', ), 'lastedit' => '20151017132818', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Gianduja je vynikající směs emulgovaných lískových ořechů a kakaové hmoty, kakaového másla a cukru. Původně to byla italská specialita.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515285162490855428, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Gianduja is a delicious mixture of emulsified hazelnuts and cocoa mass, cocoa butter and sugar. Originally this was an Italian specialty.', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Candy & confectionary', 'Product Category' => 'Chocolate', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/17', 'Term' => 'gianduja', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gianduja_₁', ))

English (EN)gianduja

Gianduja is a delicious mixture of emulsified hazelnuts and cocoa mass, cocoa butter and sugar. Originally this was an Italian specialty.

Czech (CS)Gianduja

Gianduja je vynikající směs emulgovaných lískových ořechů a kakaové hmoty, kakaového másla a cukru. Původně to byla italská specialita.

Candy & confectionary; Chocolate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10716252', 'url' => 'CS/duecento', 'image' => '', 'title' => 'duecento', 'tags' => array ( 0 => 'duecento', 1 => 'Art history', 2 => 'Visual arts', 3 => '', ), 'term' => 'duecento', 'source_id' => 756519, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'Visual arts', ), 'lastedit' => '20150923092807', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Z italského výrazu pro "dvě stě," označující třinácté století (tedy "dvanáct set...").', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513095736286248960, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'duecento', 'Definition' => 'From the Italian for “two hundred,” designating the thirteenth century (i.e. “one-thousand two hundreds”).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Art history', 'Product Category' => 'Visual arts', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Gabrielle Tait', 'Creation Date' => '2011/2/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'duecento', ))

English (EN)duecento

From the Italian for “two hundred,” designating the thirteenth century (i.e. “one-thousand two hundreds”).

Czech (CS)duecento

Z italského výrazu pro "dvě stě," označující třinácté století (tedy "dvanáct set...").

Art history; Visual arts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10714314', 'url' => 'CS/Curb_Your_Enthusiasm', 'image' => 'Curb-Your-Enthusiasm.jpg;', 'title' => 'Larry, kroť se', 'tags' => array ( 0 => 'Larry, kroť se', 1 => 'TV shows', 2 => 'Comedy', 3 => '', ), 'term' => 'Larry, kroť se', 'source_id' => 1468437, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'TV shows', ), 'category' => array ( 0 => 'Comedy', ), 'lastedit' => '20150922105502', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => 'TIN', 'definition' => 'Americký komediální seriál, vysílaný na HBO od roku 2000. Zaměřen na Larryho Davida, který hraje satirickou verzi sama sebe, televizního spisovatele a producenta na polo v důchodu, seriál ukazuje Davidovy obtíže při jednání se svými zaměstnanci a rodinou. Do značné míry improvizovaný, Larry, kroť se vyhrál roku 2002 Zlatý glóbus za nejlepší televizní seriál - muzikál nebo komedii. Osmá série se začala vysílat 10. července 2011.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 300, '_version_' => 1513010611996327936, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Curb Your Enthusiasm', 'Definition' => 'American comedy series, aired by HBO from 2000. Centering around Larry David, who plays a satirical version of himself as a semi-retired television writer and producer, the show shows David’s difficulties in dealing with his staff and family. Largely improvised, Curb Your Enthusiasm won the 2002 Golden Globe for Best Television Series – Musical or Comedy. The eighth season began airing on July 10, 2011.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Curb-Your-Enthusiasm.jpg;', 'Industry' => 'TV shows', 'Product Category' => 'Comedy', 'Special Term' => 'TIN', 'Other Reference' => 'TIN', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2011/7/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Curb_Your_Enthusiasm', ))

English (EN)Curb Your Enthusiasm

American comedy series, aired by HBO from 2000. Centering around Larry David, who plays a satirical version of himself as a semi-retired television writer and producer, the show shows David’s difficulties in dealing with his staff and family. Largely ...

Czech (CS)Larry, kroť se

Americký komediální seriál, vysílaný na HBO od roku 2000. Zaměřen na Larryho Davida, který hraje satirickou verzi sama sebe, televizního spisovatele a producenta na polo v důchodu, seriál ukazuje Davidovy obtíže při jednání se svými zaměstnanci a rodinou. Do ...

TV shows; Comedy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10716539', 'url' => 'CS/petroglyph_₁', 'image' => '', 'title' => 'Petroglyf', 'tags' => array ( 0 => 'Petroglyf', 1 => 'Art history', 2 => 'Visual arts', 3 => '', ), 'term' => 'Petroglyf', 'source_id' => 744593, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'Visual arts', ), 'lastedit' => '20150923143609', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kresba vyškrábaná nebo jinak vyrytá do skály.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513115113693904897, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'petroglyph', 'Definition' => 'A drawing scratched or otherwise etched into a rock.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Visual arts', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Gabrielle Tait', 'Creation Date' => '2011/2/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'petroglyph_₁', ))

English (EN)petroglyph

A drawing scratched or otherwise etched into a rock.

Czech (CS)Petroglyf

Kresba vyškrábaná nebo jinak vyrytá do skály.

Art history; Visual arts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10758698', 'url' => 'CS/curry_bread', 'image' => '', 'title' => 'kari chleba', 'tags' => array ( 0 => 'kari chleba', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'kari chleba', 'source_id' => 1895677, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20151008132811', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kari chleba, také zvaný kari kobliha, je populární japonské jídlo. Dávka japonského kari je zabalena do kusu těsta a to je obalené v Panko a fritované. V některých případech se místo smažení peče, ale fritování je nejčastější způsob vaření. Kari chleba je obvykle k dostání v pekárnách a obchodech se smíšeným zbožím.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514469789108535299, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'curry bread', 'Definition' => 'Curry bread, also called curry doughnut, is a popular Japanese food. An amount of Japanese curry is wrapped in a piece of dough, and the dough breaded in panko, and deep fried. On occasion it is baked instead of deep fried, but deep frying is the most common method of cooking. Curry bread is usually found in bakeries and convenience stores.', 'Industry' => 'Baked goods', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Bread', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'francois.bartsch', 'Creation Date' => '2012/1/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'curry_bread', ))

English (EN)curry bread

Curry bread, also called curry doughnut, is a popular Japanese food. An amount of Japanese curry is wrapped in a piece of dough, and the dough breaded in panko, and deep fried. On occasion it is baked instead of deep fried, but deep frying is the most common ...

Czech (CS)kari chleba

Kari chleba, také zvaný kari kobliha, je populární japonské jídlo. Dávka japonského kari je zabalena do kusu těsta a to je obalené v Panko a fritované. V některých případech se místo smažení peče, ale fritování je nejčastější způsob vaření. Kari chleba je ...

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10778356', 'url' => 'CS/oxidation_₉_₊', 'image' => '', 'title' => 'oxidace', 'tags' => array ( 0 => 'oxidace', 1 => 'Arts & crafts', 2 => 'Ceramics', 3 => '', ), 'term' => 'oxidace', 'source_id' => 5113444, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Arts & crafts', ), 'category' => array ( 0 => 'Ceramics', ), 'lastedit' => '20151017123208', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'Lidav', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vypalování za přístupu kyslíku. Elektrické pece vypalují v oxidaci. Oxidy zvýrazňují syté barvy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515281639145472000, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Firing with a full supply of oxygen. Electric kilns fire in oxidation. Oxides show bright colors.', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Arts & crafts', 'Product Category' => 'Ceramics', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/22', 'Term' => 'oxidation', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'oxidation_₉_₊', ))

English (EN)oxidation

Firing with a full supply of oxygen. Electric kilns fire in oxidation. Oxides show bright colors.

Czech (CS)oxidace

Vypalování za přístupu kyslíku. Elektrické pece vypalují v oxidaci. Oxidy zvýrazňují syté barvy.

Arts & crafts; Ceramics