portrait

Louise Brand

Melkbosstrand, South Africa

Translate From: English (EN); Afrikaans (AF); Dutch, Flemish (NLD)

Translate To: Afrikaans (AF); English (EN)

363

Words Translated

0

Terms Translated

Louise’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Louise’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

(object) array( 'id' => '8236533', 'url' => 'AF/herpes_virus', 'image' => '', 'title' => 'herpes-virus', 'tags' => array ( 0 => 'herpes-virus', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'herpes-virus', 'source_id' => 368885, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154211', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n hoogs aansteeklike virale siekte wat boonste lugweginfeksies in katte veroorsaak.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178351038468, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'herpes virus', 'Definition' => 'A highly contagious viral disease causing upper respiratory disease (URIs) in cats.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'herpes_virus', )

English (EN)herpes virus

A highly contagious viral disease causing upper respiratory disease (URIs) in cats.

Afrikaans (AF)herpes-virus

'n hoogs aansteeklike virale siekte wat boonste lugweginfeksies in katte veroorsaak.

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236529', 'url' => 'AF/hereditary_₁', 'image' => '', 'title' => 'oorerflik', 'tags' => array ( 0 => 'oorerflik', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'oorerflik', 'source_id' => 368882, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154204', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oorgedra of moontlik om genetiese oor te dra van ouer na die nageslag: \'n oorerflike siekte', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178351038464, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'hereditary', 'Definition' => 'Transmitted or capable of being transmitted genetically from parent to offspring: a hereditary disease.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hereditary_₁', )

English (EN)hereditary

Transmitted or capable of being transmitted genetically from parent to offspring: a hereditary disease.

Afrikaans (AF)oorerflik

Oorgedra of moontlik om genetiese oor te dra van ouer na die nageslag: 'n oorerflike siekte

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236540', 'url' => 'AF/shock_₃', 'image' => '', 'title' => 'skok', 'tags' => array ( 0 => 'skok', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'skok', 'source_id' => 368890, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154224', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n gewoonlik tydelike, massiewe fisiologiese reaksie tot erge fisieke of emosionele trauma, gewoonlik gekenmerk deur duidelike verlies aan bloeddruk en onderdrukking van lewensprosesse.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178352087044, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'shock', 'Definition' => 'A generally temporary massive physiological reaction to severe physical or emotional trauma, usually characterized by marked loss of blood pressure and depression of vital processes.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shock_₃', )

English (EN)shock

A generally temporary massive physiological reaction to severe physical or emotional trauma, usually characterized by marked loss of blood pressure and depression of vital processes.

Afrikaans (AF)skok

'n gewoonlik tydelike, massiewe fisiologiese reaksie tot erge fisieke of emosionele trauma, gewoonlik gekenmerk deur duidelike verlies aan bloeddruk en onderdrukking van lewensprosesse.

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236531', 'url' => 'AF/shading_₃', 'image' => '', 'title' => 'skakering', 'tags' => array ( 0 => 'skakering', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'skakering', 'source_id' => 368884, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154209', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n Term wat verwys na \'n geleidelike variasie in die kleur van die pels, tipies vanaf die rug na die pens', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178351038466, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'shading', 'Definition' => 'A term referring to a gradual variation in coat color, typically from back to belly', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shading_₃', )

English (EN)shading

A term referring to a gradual variation in coat color, typically from back to belly

Afrikaans (AF)skakering

'n Term wat verwys na 'n geleidelike variasie in die kleur van die pels, tipies vanaf die rug na die pens

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236321', 'url' => 'AF/iPad_textbook', 'image' => '', 'title' => 'IPad-handboek', 'tags' => array ( 0 => 'IPad-handboek', 1 => 'Education', 2 => 'Textbooks', 3 => '', ), 'term' => 'IPad-handboek', 'source_id' => 1884502, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Textbooks', ), 'lastedit' => '20141029151408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n Nuwe stel Apple-sagteware-instrumente vir die iPad wat poog om die outydse skoolhandboek in beginsel te herontwerp. Die IBooks 2 en iTunes-toepassings is ontwerp om uitgewers en onderwysers in staat te stel om met gemak interaktiewe digitale lesse en ander leermateriaal op die Apple iPad voor te berei. iBooks 2 sal in staat wees om boeke met video\'s en ander interaktiewe funksies te vertoon. As een van Steve Jobs se gunstelingprojekte, is die doelwit van die iPad-handboek om die lomp, oninteressante en dikwels outydse papierhandboeke oorbodig te maak.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634177569849349, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'iPad textbook', 'Definition' => 'A set of new Apple software tools for the iPad that attempt to fundamentally reinvent the old-fashioned school textbook. The iBooks 2 and iTunes U apps are designed to allow publishers and teachers to easily prepare interactive digital lessons and other learning materials on the Apple iPad. IBooks 2 will be able to display books with videos and other interactive features. As one of Steve Jobs\' pet projects, the iPad textbook aims to make the clunky, dull and often outdated paper textbooks obsolete.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'native_digital_learning_experience', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Textbooks', 'Creation User' => 'H9', 'Creation Date' => '2012/1/20', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'iPad_textbook', )

English (EN)iPad textbook

A set of new Apple software tools for the iPad that attempt to fundamentally reinvent the old-fashioned school textbook. The iBooks 2 and iTunes U apps are designed to allow publishers and teachers to easily prepare interactive digital lessons and other ...

Afrikaans (AF)IPad-handboek

'n Nuwe stel Apple-sagteware-instrumente vir die iPad wat poog om die outydse skoolhandboek in beginsel te herontwerp. Die IBooks 2 en iTunes-toepassings is ontwerp om uitgewers en onderwysers in staat te stel om met gemak interaktiewe digitale lesse en ander ...

Education; Textbooks
(object) array( 'id' => '8236320', 'url' => 'AF/native_digital_learning_experience', 'image' => 'ipad textbook.jpg;', 'title' => 'digitale, moedertaal leerervaring', 'tags' => array ( 0 => 'digitale, moedertaal leerervaring', 1 => 'Education', 2 => 'Textbooks', 3 => '', ), 'term' => 'digitale, moedertaal leerervaring', 'source_id' => 1884440, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Textbooks', ), 'lastedit' => '20141029151406', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => 'TIN', 'definition' => '\'n Stel nuwe Apple-sagteware-instrumente vir die iPad, wat poog om die outydse skoolhandboek in beginsel te herontwerp. Die iBooks 2 en iTunes U-toepassings is ontwerp om uitgewers en onderwysers in staat te stel om met gemak interaktiewe digitale lesse en ander leermateriaal op die Apple iPad voor te berei. iBooks 2 sal in staat wees om boeke met video\'s en ander interaktiewe funksies te vertoon. As een van Steve Jobs se gunstelingprojekte, is die doelwit van die digitale moedertaal leerervaring om die lomp, oninteressante en dikwels outydse papierhandboeke oorbodig te maak.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 448, 'height' => 252, '_version_' => 1503634177569849348, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'native digital learning experience', 'Definition' => 'A set of new Apple software tools for the iPad that attempt to fundamentally reinvent the old-fashioned school textbook. The iBooks 2 and iTunes U apps are designed to allow publishers and teachers to easily prepare interactive digital lessons and other learning materials on the Apple iPad. IBooks 2 will be able to display books with videos and other interactive features. As one of Steve Jobs\' pet projects, native digital learning experience aims to make the clunky, dull and often outdated paper textbooks obsolete.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'iPad_textbook', 'Sample Image' => 'ipad textbook.jpg;', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Textbooks', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'H9', 'Creation Date' => '2012/1/20', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'native_digital_learning_experience', )

English (EN)native digital learning experience

A set of new Apple software tools for the iPad that attempt to fundamentally reinvent the old-fashioned school textbook. The iBooks 2 and iTunes U apps are designed to allow publishers and teachers to easily prepare interactive digital lessons and other ...

Afrikaans (AF)digitale, moedertaal leerervaring

'n Stel nuwe Apple-sagteware-instrumente vir die iPad, wat poog om die outydse skoolhandboek in beginsel te herontwerp. Die iBooks 2 en iTunes U-toepassings is ontwerp om uitgewers en onderwysers in staat te stel om met gemak interaktiewe digitale lesse en ...

Education; Textbooks
(object) array( 'id' => '8236536', 'url' => 'AF/hip_dysplasia', 'image' => '', 'title' => 'heupdisplasie', 'tags' => array ( 0 => 'heupdisplasie', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'heupdisplasie', 'source_id' => 368888, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154218', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => 'Abnormale vorming van die heupgewrig. Alhoewel dit lank reeds in honde geëien is, is heupdisplasie eers onlangs in katte bestudeer, en sekere soorte katte is kan meer geneig wees tot die toestand as ander.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178352087040, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'hip dysplasia', 'Definition' => 'Abnormal formation of the hip joint. Although long recognized in dogs, hip dysplasia has only recently been studied in cats, and certain breeds may be more prone to the condition.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hip_dysplasia', )

English (EN)hip dysplasia

Abnormal formation of the hip joint. Although long recognized in dogs, hip dysplasia has only recently been studied in cats, and certain breeds may be more prone to the condition.

Afrikaans (AF)heupdisplasie

Abnormale vorming van die heupgewrig. Alhoewel dit lank reeds in honde geëien is, is heupdisplasie eers onlangs in katte bestudeer, en sekere soorte katte is kan meer geneig wees tot die toestand as ander.

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236527', 'url' => 'AF/shaded_₁', 'image' => '', 'title' => 'getint', 'tags' => array ( 0 => 'getint', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'getint', 'source_id' => 368881, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n term wat verwys na die kleurpatroon waar die punte van die hare gekleurd is.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178349989892, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'shaded', 'Definition' => 'A term referring to the coloring pattern in which the tips of the hairs are colored.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shaded_₁', )

English (EN)shaded

A term referring to the coloring pattern in which the tips of the hairs are colored.

Afrikaans (AF)getint

'n term wat verwys na die kleurpatroon waar die punte van die hare gekleurd is.

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236538', 'url' => 'AF/breed-suitable', 'image' => '', 'title' => 'teëlgeskik', 'tags' => array ( 0 => 'teëlgeskik', 1 => 'Animals', 2 => 'Cats', 3 => '', ), 'term' => 'teëlgeskik', 'source_id' => 368889, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Animals', ), 'category' => array ( 0 => 'Cats', ), 'lastedit' => '20141029154220', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n Kat wat sy waarde bewys het deur aan streng teëlvereistes te voldoen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634178352087042, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'breed-suitable', 'Definition' => 'A cat proving its worthiness to reproduce by meeting strict breed criteria.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Animals', 'Product Category' => 'Cats', 'Creation User' => 'CarolJ', 'Creation Date' => '2010/10/16', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'breed-suitable', )

English (EN)breed-suitable

A cat proving its worthiness to reproduce by meeting strict breed criteria.

Afrikaans (AF)teëlgeskik

'n Kat wat sy waarde bewys het deur aan streng teëlvereistes te voldoen.

Animals; Cats
(object) array( 'id' => '8236319', 'url' => 'AF/phonics_book', 'image' => '', 'title' => 'Klankleerboek', 'tags' => array ( 0 => 'Klankleerboek', 1 => 'Education', 2 => 'Textbooks', 3 => 'Others', 4 => '', ), 'term' => 'Klankleerboek', 'source_id' => 1465345, 'type' => 'term', 'namespace' => 1012, 'nstext' => 'AF', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Textbooks', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20141029151402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'LouiseBrand', 'special_term' => '', 'definition' => '\'n Boek om skoolkinders fonetika of ander fonetiekverwante tale te leer.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503634177569849347, 'nstext_full' => 'Afrikaans (AF)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'phonics book', 'Definition' => 'A book for teaching schoolchildren the phonics or other phonetic-related languages.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Textbooks', 'Company' => 'Others', 'Creation User' => 'starlightgirl2001', 'Creation Date' => '2011/7/8', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'phonics_book', )

English (EN)phonics book

A book for teaching schoolchildren the phonics or other phonetic-related languages.

Afrikaans (AF)Klankleerboek

'n Boek om skoolkinders fonetika of ander fonetiekverwante tale te leer.

Education; Textbooks