portrait

Malaysia

Translate From: English (EN); English, Australian (AE)

Translate To: Malay (MS); English, Australian (AE)

130

Words Translated

3

Terms Translated

’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1518562', 'url' => 'MS/dead_ball', 'image' => '17ebb92f-1382177493.jpg', 'title' => 'bola mati', 'tags' => array ( 0 => 'bola mati', 1 => 'Sports', 2 => 'Basketball', 3 => '', ), 'term' => 'bola mati', 'source_id' => 32330, 'type' => 'term', 'namespace' => 1604, 'nstext' => 'MS', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Basketball', ), 'lastedit' => '20131019101217', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'Malayman', 'special_term' => '', 'definition' => '(istilah bola keranjang) mana-mana bola yang tidak lagi hidup; berlaku setelah kesetiap gol padang atau percubaan baling percuma, selepas sebarang tiupan wisel rasmi atau sekiranya bola tersebut meninggalkan gelanggang;ia menghentikan perlawanan yang mana hanya dimulakan semula melalui satu lontaran masuk bola, atau balingan percuma.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 1280, 'height' => 960, '_version_' => 1503604239273820160, 'nstext_full' => 'Malay (MS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dead ball', 'Definition' => '(basketball term) any ball that is not live; occurs after each successful field goal or free-throw attempt, after any official\'s whistle or if the ball leaves the court; it stops play which is then resumed by a jump ball, throw-in or free-throw.', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Basketball', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/05/27', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/05/27', 'Source Lang' => '1180', 'Sample Image' => '17ebb92f-1382177493.jpg', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dead_ball', ))

English (EN)dead ball

(basketball term) any ball that is not live; occurs after each successful field goal or free-throw attempt, after any official's whistle or if the ball leaves the court; it stops play which is then resumed by a jump ball, throw-in or free-throw.

Malay (MS)bola mati

(istilah bola keranjang) mana-mana bola yang tidak lagi hidup; berlaku setelah kesetiap gol padang atau percubaan baling percuma, selepas sebarang tiupan wisel rasmi atau sekiranya bola tersebut meninggalkan gelanggang;ia menghentikan perlawanan yang mana ...

Sports; Basketball
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1518706', 'url' => 'MS/Allure_of_the_Seas', 'image' => 'Allure of the seas.jpg;', 'title' => 'Allure of the Seas', 'tags' => array ( 0 => 'Allure of the Seas', 1 => 'Travel', 2 => 'Cruise', 3 => '', ), 'term' => 'Allure of the Seas', 'source_id' => 438160, 'type' => 'term', 'namespace' => 1604, 'nstext' => 'MS', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Cruise', ), 'lastedit' => '20110816074502', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Malayman', 'special_term' => '', 'definition' => 'Allure of the Seas ialah merupakan sebuah kapal persiaran yang dimiliki oleh Royal Caribbean International. Kini ia adalah salah satu daripada kapal penumpang terbesar di dunia. Seperti kapal kembarnya Oasis of the Seas, ia boleh memuatkan seramai 6,318 penumpang. Allure of the Seas ialah 1,181 kaki (360 m) panjang, dan mempunyai berat muatan seberat 225,000 tan. Jika ditegakkan, ia ialah lebih tinggi daripada bangunan New York’s Chrysler. Allure of the Seas telah memulakan operasinya secara rasmi ada 1 Disember, 2010.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 500, 'height' => 349, '_version_' => 1503604239982657536, 'nstext_full' => 'Malay (MS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Allure of the Seas', 'Definition' => 'Allure of the Seas is the newest cruise ship owned by Royal Caribbean International. It\'s currently one of the largest passenger ships in the world. Like its sister ship Oasis of the Seas , it can accommodate 6,318 passengers. Allure of the Seas is 1,181 feet (360 m) long, has a tonnage of 225,000 tons. Standing up, the ship is taller than New York’s Chrysler building. Allure of the Seas goes into official operations on December 1, 2010.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Allure of the seas.jpg;', 'Industry' => 'Travel', 'Product Category' => 'Cruise', 'Domain' => 'Marketing', 'Creation User' => 'H9', 'Creation Date' => '2010/11/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Allure_of_the_Seas', ))

English (EN)Allure of the Seas

Allure of the Seas is the newest cruise ship owned by Royal Caribbean International. It's currently one of the largest passenger ships in the world. Like its sister ship Oasis of the Seas , it can accommodate 6,318 passengers. Allure of the Seas is 1,181 feet ...

Malay (MS)Allure of the Seas

Allure of the Seas ialah merupakan sebuah kapal persiaran yang dimiliki oleh Royal Caribbean International. Kini ia adalah salah satu daripada kapal penumpang terbesar di dunia. Seperti kapal kembarnya Oasis of the Seas, ia boleh memuatkan seramai 6,318 ...

Travel; Cruise
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1518561', 'url' => 'MS/clear_out', 'image' => '', 'title' => 'menendang keluar', 'tags' => array ( 0 => 'menendang keluar', 1 => 'Sports', 2 => 'Basketball', 3 => '', ), 'term' => 'menendang keluar', 'source_id' => 32324, 'type' => 'term', 'namespace' => 1604, 'nstext' => 'MS', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Basketball', ), 'lastedit' => '20110816073021', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'Malayman', 'special_term' => '', 'definition' => 'Untuk menggerak atau menendang keluar bola keluar dari kawasan gol atau zon pertahanan.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604239272771588, 'nstext_full' => 'Malay (MS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'clear out', 'Definition' => 'To move or shoot a ball away from the goal or out of the defensive zone.', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Basketball', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/05/27', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/05/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'clear_out', ))

English (EN)clear out

To move or shoot a ball away from the goal or out of the defensive zone.

Malay (MS)menendang keluar

Untuk menggerak atau menendang keluar bola keluar dari kawasan gol atau zon pertahanan.

Sports; Basketball