portrait

Maria Popova

Sofia, Bulgaria

Translate From: English (EN); French (FR); Russian (RU)

Translate To: Bulgarian (BG)

288

Words Translated

12

Terms Translated

Maria’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Maria’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076154', 'url' => 'BG/neuropsychiatry', 'image' => '', 'title' => 'невропсихиатрия', 'tags' => array ( 0 => 'невропсихиатрия', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'невропсихиатрия', 'source_id' => 1917372, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124807', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Клон от психиатрията, който свързва психичните разстройства с дадена нарушена мозъчна функция. Комбинация от психиатрия и неврология. Психични разстрийства породени от мозъчна дисфувкция.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753729, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'neuropsychiatry', 'Definition' => 'Psychiatry relating mental disturbance to disordered brain function.The combination of Psychiatry and Neurology.Mental disorders created by brain disfunction.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'Annie12', 'Creation Date' => '2012/2/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'neuropsychiatry', ))

English (EN)neuropsychiatry

Psychiatry relating mental disturbance to disordered brain function.The combination of Psychiatry and Neurology.Mental disorders created by brain disfunction.

Bulgarian (BG)невропсихиатрия

Клон от психиатрията, който свързва психичните разстройства с дадена нарушена мозъчна функция. Комбинация от психиатрия и неврология. Психични разстрийства породени от мозъчна дисфувкция. ...

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076150', 'url' => 'BG/cataract_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'катаракта', 'tags' => array ( 0 => 'катаракта', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'катаракта', 'source_id' => 1828776, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124804', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Помътняване на очните лещи или тяхната обвивка, което варира от лека до пълна непрозрачност и възпрепятства преминаването на светлина.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814789656576, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cataract', 'Definition' => 'A clouding that develops in the crystalline lens of the eye or in its envelope, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of light.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'yhuang', 'Creation Date' => '2011/12/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cataract_₁₁', ))

English (EN)cataract

A clouding that develops in the crystalline lens of the eye or in its envelope, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of light.

Bulgarian (BG)катаракта

Помътняване на очните лещи или тяхната обвивка, което варира от лека до пълна непрозрачност и възпрепятства преминаването на светлина.

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076155', 'url' => 'BG/astigmatism_₈', 'image' => '', 'title' => 'астигматизъм', 'tags' => array ( 0 => 'астигматизъм', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'астигматизъм', 'source_id' => 3169342, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124807', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Състояние на окото, при което дъгата на роговицата или лещата е несиметрична. При астигматизма, проникащата в окото светлина не се фокусира правилно върху ретината.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753730, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'astigmatism', 'Definition' => 'A condition of the eye in which the curve of the cornea or lens is uneven. In astigmatism, light coming into the eye is not focused properly on the retina.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'astigmatism_₈', ))

English (EN)astigmatism

A condition of the eye in which the curve of the cornea or lens is uneven. In astigmatism, light coming into the eye is not focused properly on the retina.

Bulgarian (BG)астигматизъм

Състояние на окото, при което дъгата на роговицата или лещата е несиметрична. При астигматизма, проникащата в окото светлина не се фокусира правилно върху ...

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076149', 'url' => 'BG/goitre_₁', 'image' => '', 'title' => 'струма', 'tags' => array ( 0 => 'струма', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'струма', 'source_id' => 1789818, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Увеличение на щитовидната жлеза, което води до подуване на шията.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814628175872, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'goitre', 'Definition' => 'The swelling of the thyroid gland, which leads to a swelling on the neck.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Creation User' => 'brendalili', 'Creation Date' => '2011/11/21', 'Product Category' => 'Illness', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'goitre_₁', ))

English (EN)goitre

The swelling of the thyroid gland, which leads to a swelling on the neck.

Bulgarian (BG)струма

Увеличение на щитовидната жлеза, което води до подуване на шията.

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076152', 'url' => 'BG/eburnean', 'image' => '', 'title' => 'ебурнация', 'tags' => array ( 0 => 'ебурнация', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'ебурнация', 'source_id' => 1872756, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124805', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Заболяване, пир което хрущял или кост се втвърдява и уплътнява, подобно на слонова кост.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814790705153, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'eburnean', 'Definition' => 'Disease in which cartilage or bone becomes very hard and dense like ivory.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'Lianna', 'Creation Date' => '2012/1/12', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'eburnean', ))

English (EN)eburnean

Disease in which cartilage or bone becomes very hard and dense like ivory.

Bulgarian (BG)ебурнация

Заболяване, пир което хрущял или кост се втвърдява и уплътнява, подобно на слонова кост.

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076151', 'url' => 'BG/cathisophobia', 'image' => '', 'title' => 'катизофобия', 'tags' => array ( 0 => 'катизофобия', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'катизофобия', 'source_id' => 1838750, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124805', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Страх от сядане. Страхът от сядане може да се прояви при хора, които изпълняват дейност, свързана с болка при седене. Хора, които са били държани в плен и подлагани на мъчения, при които са ги карали да сядат върху пирони, остри предмети, живи въглени и т.н. понякога се страхуват от сядане. Те си спомнят и преживяват травмата от този период и започват да се страхуват от сядане.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814790705152, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cathisophobia', 'Definition' => 'Fear of sitting: The fear from sitting can effect people who perform some sort of activity which is related to pain with sitting. The people who have been hostages and been tortured by making them sit on nails, pointed objects, burning embers, etc sometimes fear from sitting. They recall and recollect all the trauma associated with that phase and start fearing sitting.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'Ryan.Pravato', 'Creation Date' => '2011/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cathisophobia', ))

English (EN)cathisophobia

Fear of sitting: The fear from sitting can effect people who perform some sort of activity which is related to pain with sitting. The people who have been hostages and been tortured by making them sit on nails, pointed objects, burning embers, etc sometimes ...

Bulgarian (BG)катизофобия

Страх от сядане. Страхът от сядане може да се прояви при хора, които изпълняват дейност, свързана с болка при седене. Хора, които са били държани в плен и подлагани на мъчения, при които са ги карали да сядат върху пирони, остри предмети, живи въглени и т.н. ...

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076153', 'url' => 'BG/clinical_lycanthropy', 'image' => '', 'title' => 'ликантропия', 'tags' => array ( 0 => 'ликантропия', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'ликантропия', 'source_id' => 1878222, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124806', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Определя се като рядък психиатричен синдром, свързан с делюзията, че засегнатия човек може да се превръща или се е превръщал в животно или че е животно.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753728, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'clinical lycanthropy', 'Definition' => 'Is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform or has transformed into a non-human animal or that he or she is an animal.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'Leapfrog182', 'Creation Date' => '2012/1/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'clinical_lycanthropy', ))

English (EN)clinical lycanthropy

Is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform or has transformed into a non-human animal or that he or she is an animal.

Bulgarian (BG)ликантропия

Определя се като рядък психиатричен синдром, свързан с делюзията, че засегнатия човек може да се превръща или се е превръщал в животно или че е ...

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076157', 'url' => 'BG/Black_Death_₁', 'image' => '', 'title' => 'Черната смърт', 'tags' => array ( 0 => 'Черната смърт', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'Черната смърт', 'source_id' => 3180390, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124810', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Епидемия от бубонна чума през ХІV век, която започва в Азия и преминава през цяла Европа.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753732, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Black Death', 'Definition' => 'An epidemic of bubonic plague in the 14Th century that began in Asia and swept through Europe.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Black_Death_₁', ))

English (EN)Black Death

An epidemic of bubonic plague in the 14Th century that began in Asia and swept through Europe.

Bulgarian (BG)Черната смърт

Епидемия от бубонна чума през ХІV век, която започва в Азия и преминава през цяла Европа.

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076158', 'url' => 'BG/bubonic_plague_₂', 'image' => '', 'title' => 'бубонна чума', 'tags' => array ( 0 => 'бубонна чума', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'бубонна чума', 'source_id' => 3181475, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124811', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Смъртоносна болест, при която заболелият повръща, има силна диария и подути лимфни възли.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753733, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bubonic plague', 'Definition' => 'A fatal disease in which a person vomits, has severe diarrhea, and has swollen lumps.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bubonic_plague_₂', ))

English (EN)bubonic plague

A fatal disease in which a person vomits, has severe diarrhea, and has swollen lumps.

Bulgarian (BG)бубонна чума

Смъртоносна болест, при която заболелият повръща, има силна диария и подути лимфни възли.

Medical; Illness
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6076156', 'url' => 'BG/attention_deficit_disprder', 'image' => '', 'title' => 'дефицит на вниманието', 'tags' => array ( 0 => 'дефицит на вниманието', 1 => 'Medical', 2 => 'Illness', 3 => '', ), 'term' => 'дефицит на вниманието', 'source_id' => 3169743, 'type' => 'term', 'namespace' => 1060, 'nstext' => 'BG', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Illness', ), 'lastedit' => '20130906124808', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'Maria Popova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Състояние, при което човек трудно се съсредоточава и е склонен да действа без да мисли.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624814791753731, 'nstext_full' => 'Bulgarian (BG)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'attention deficit disprder', 'Definition' => 'A condition in which a person finds it hard to pay attention and tends to act without thinking.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Illness', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'attention_deficit_disprder', ))

English (EN)attention deficit disprder

A condition in which a person finds it hard to pay attention and tends to act without thinking.

Bulgarian (BG)дефицит на вниманието

Състояние, при което човек трудно се съсредоточава и е склонен да действа без да мисли.

Medical; Illness