portrait

MonikaSistkova

Prague, Czech Republic

Translate From: English, UK (UE)

Translate To: Czech (CS)

137

Words Translated

0

Terms Translated

MonikaSistkova’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent MonikaSistkova’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

(object) array( 'id' => '8135420', 'url' => 'CS/Incarnation', 'image' => '', 'title' => 'Inkarnace', 'tags' => array ( 0 => 'Inkarnace', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'Inkarnace', 'source_id' => 889051, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20140715133119', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'MonikaSistkova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obecně, vzít na sebe tělesnou podobu. V křesťanství se jedná o historickou událost, kdy se Bůh stal člověkem Ježíšem z Nazareta. Podle Janova evangelia: " Slovo se stalo tělem (lat. Carne) a pobývalo mezi námi")', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633784736579584, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'Incarnation', 'Definition' => 'In general, to take on a bodily form. In Christianity, the historical event in which God became a man in Jesus of Nazareth. According to the gospel of John: "The Word became flesh (Lat. Carne) and dwelt among us. "', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christianity', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'danny.reid', 'Creation Date' => '2011/3/17', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Incarnation', )

English (EN)Incarnation

In general, to take on a bodily form. In Christianity, the historical event in which God became a man in Jesus of Nazareth. According to the gospel of John: "The Word became flesh (Lat. Carne) and dwelt among us. "

Czech (CS)Inkarnace

Obecně, vzít na sebe tělesnou podobu. V křesťanství se jedná o historickou událost, kdy se Bůh stal člověkem Ježíšem z Nazareta. Podle Janova evangelia: " Slovo se stalo tělem (lat. Carne) a pobývalo mezi námi")

Religion; Christianity
(object) array( 'id' => '8135325', 'url' => 'CS/fundamentalism', 'image' => '', 'title' => 'Fundamentalismus', 'tags' => array ( 0 => 'Fundamentalismus', 1 => 'Religion', 2 => 'Christian theology', 3 => 'Alister McGrath', 4 => '', ), 'term' => 'Fundamentalismus', 'source_id' => 1487830, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christian theology', ), 'company' => array ( 0 => 'Alister McGrath', ), 'lastedit' => '20140715110911', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'MonikaSistkova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Forma amerického protestantského křesťanství, která klade zvláštní důraz na autoritu neomylné Bible.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633784387403781, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'fundamentalism', 'Company' => 'Alister McGrath', 'Definition' => 'A form of American Protestant Christianity which lays especial emphasis upon the authority of an inerrant Bible.', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christian theology', 'Creation User' => 'Aaron.H', 'Creation Date' => '2011/7/22', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fundamentalism', )

English (EN)fundamentalism

A form of American Protestant Christianity which lays especial emphasis upon the authority of an inerrant Bible.

Czech (CS)Fundamentalismus

Forma amerického protestantského křesťanství, která klade zvláštní důraz na autoritu neomylné Bible.

Religion; Christian theology
(object) array( 'id' => '8135326', 'url' => 'CS/Arianism_₁', 'image' => '', 'title' => 'Arianismus', 'tags' => array ( 0 => 'Arianismus', 1 => 'Religion', 2 => 'Christian theology', 3 => 'Alister McGrath', 4 => '', ), 'term' => 'Arianismus', 'source_id' => 1487838, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christian theology', ), 'company' => array ( 0 => 'Alister McGrath', ), 'lastedit' => '20140715110915', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'MonikaSistkova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hlavní raně křesťanská hereta, která Ježíše Krista považuje za nadřazené boží stvoření, ale odmítá jeho božskou podstatu. Ariánství bylo důležitým proudem ve vývoji christologie ve čtvrtém století.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633784388452352, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'Arianism', 'Company' => 'Alister McGrath', 'Definition' => 'A major early Christological heresy, which treated Jesus Christ as the supreme of God\'s creatures, and denied his divine status. The Arian controversy was of major importance in the development of Christology during the fourth century.', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christian theology', 'Creation User' => 'Aaron.H', 'Creation Date' => '2011/7/22', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Arianism_₁', )

English (EN)Arianism

A major early Christological heresy, which treated Jesus Christ as the supreme of God's creatures, and denied his divine status. The Arian controversy was of major importance in the development of Christology during the fourth century.

Czech (CS)Arianismus

Hlavní raně křesťanská hereta, která Ježíše Krista považuje za nadřazené boží stvoření, ale odmítá jeho božskou podstatu. Ariánství bylo důležitým proudem ve vývoji christologie ve čtvrtém století.

Religion; Christian theology
(object) array( 'id' => '8135418', 'url' => 'CS/Martin_Luther', 'image' => '', 'title' => 'Martin Luther', 'tags' => array ( 0 => 'Martin Luther', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'Martin Luther', 'source_id' => 889049, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20140715133109', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'MonikaSistkova', 'special_term' => '', 'definition' => '(1483-1546) Německý mnich a profesor, jehož zpochybňování církevních praktik vedlo k protestantské reformace. Viz Martin Luther.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633784735531011, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'Martin Luther', 'Definition' => '(1483-1546) German monk and professor whose questioning of church practices led to the Protestant Reformation. See Martin Luther.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christianity', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'danny.reid', 'Creation Date' => '2011/3/17', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Martin_Luther', )

English (EN)Martin Luther

(1483-1546) German monk and professor whose questioning of church practices led to the Protestant Reformation. See Martin Luther.

Czech (CS)Martin Luther

(1483-1546) Německý mnich a profesor, jehož zpochybňování církevních praktik vedlo k protestantské reformace. Viz Martin Luther.

Religion; Christianity
(object) array( 'id' => '8135322', 'url' => 'CS/theodicy', 'image' => '', 'title' => 'Teodicea', 'tags' => array ( 0 => 'Teodicea', 1 => 'Religion', 2 => 'Christian theology', 3 => 'Alister McGrath', 4 => '', ), 'term' => 'Teodicea', 'source_id' => 1487822, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christian theology', ), 'company' => array ( 0 => 'Alister McGrath', ), 'lastedit' => '20140715110903', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'MonikaSistkova', 'special_term' => '', 'definition' => 'Termín, které Leibnitz používá pro teoretické ospravedlnění Boha tváří v tvář přítomnosti zla ve světě.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633784387403779, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'theodicy', 'Company' => 'Alister McGrath', 'Definition' => 'A term coined by Leibnitz to refer to a theoretical justification of the goodness of God in the face of the presence of evil in the world.', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Christian theology', 'Creation User' => 'Aaron.H', 'Creation Date' => '2011/7/22', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'theodicy', )

English (EN)theodicy

A term coined by Leibnitz to refer to a theoretical justification of the goodness of God in the face of the presence of evil in the world.

Czech (CS)Teodicea

Termín, které Leibnitz používá pro teoretické ospravedlnění Boha tváří v tvář přítomnosti zla ve světě.

Religion; Christian theology