portrait

Nadezda Domnina

Prague, Czech Republic

Translate From: Czech (CS)

Translate To: Russian (RU)

9,269

Words Translated

0

Terms Translated

Nadezda’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Nadezda’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

(object) array( 'id' => '10807535', 'url' => 'RU/autorský_arch_₀₁', 'image' => 'd19f481d-1387478628.jpg', 'title' => 'Авторское дело', 'tags' => array ( 0 => 'Авторское дело', 1 => 'Library & information science', 2 => 'Library', 3 => 'Informační studia a knihovnictví twgid1387409649407335', ), 'term' => 'Авторское дело', 'source_id' => 6859658, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Library & information science', ), 'category' => array ( 0 => 'Library', ), 'lastedit' => '20151028180202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'измерительная единица, представляющая собой обширность произведения и меру авторской работы. За одно авторское дело представляется 20 нормостран печатного текста, 620 стихов или 2 300 см2 иллюстраций. Служит для вычисления авторского гонорара.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Informační studia a knihovnictví twgid1387409649407335', 'width' => 338, 'height' => 316, '_version_' => 1516298967331110912, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Glossary' => 'Informační studia a knihovnictví twgid1387409649407335', 'Term' => 'autorský arch', 'Definition' => 'měrná jednotka vyjadřující rozsah díla a míru autorovy práce. Za jeden autorský arch (AA) se pokládá 20 normalizovaných stran strojopisu, 620 veršů, nebo u ilustrací 2 300 cm2 obrazové plochy. Slouží jako podklad pro výpočet autorského honoráře.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Source Lang' => '1132', 'Industry' => 'Library & information science', 'Product Category' => 'Library', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Rony', 'Creation Date' => '2013/12/19', 'Sample Image' => 'd19f481d-1387478628.jpg', ), 's_namespace_text' => 'CS', 's_namespace_text_full' => 'Czech (CS)', 's_title' => 'autorský_arch_₀₁', )

Czech (CS)autorský arch

měrná jednotka vyjadřující rozsah díla a míru autorovy práce. Za jeden autorský arch (AA) se pokládá 20 normalizovaných stran strojopisu, 620 veršů, nebo u ilustrací 2 300 cm2 obrazové plochy. Slouží jako podklad pro výpočet autorského ...

Russian (RU)Авторское дело

измерительная единица, представляющая собой обширность произведения и меру авторской работы. За одно авторское дело представляется 20 нормостран печатного текста, 620 стихов или 2 300 см2 иллюстраций. Служит для вычисления авторского ...

Library & information science; Library
(object) array( 'id' => '10811994', 'url' => 'RU/Support_Lesbiens_₀₁', 'image' => 'a7b5e791-1396947282.jpg; d3e2c8a0-1396947305.jpg;', 'title' => 'Support Lesbiens', 'tags' => array ( 0 => 'Support Lesbiens', 1 => 'Music', 2 => 'Music artists', 3 => 'Bands', 4 => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', ), 'term' => 'Support Lesbiens', 'source_id' => 7711053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'Music artists', 1 => 'Bands', ), 'lastedit' => '20151101231816', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Support Lesbiens чешская музыкальная группа, сформированная в 1992 году, в 1996 году они распались, и четыре года спустя они воссоединились вновь. Пик карьеры Support Lesbien был в 2001 году с хитом Bet my soul из альбома Регенерация?. В 2003 году выиграл награду Andel за лучшую группу и альбом 2002 года. В 2004 году, благодаря песне Cliché стали первой чешской англоязычной вокальной группой, которые получила признание не только в Чехии, но и за рубежом. Они выиграли хит-парад World Chart Express на MTV и той же компании были награждены премией "артист недели". Группа выпустила свой последний альбом осенью 2013 года.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'width' => 2000, 'height' => 1333, '_version_' => 1516681236351811585, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'Term' => 'Support Lesbiens', 'Definition' => 'Support Lesbiens je česká hudební skupina, která vznikla roku 1992, v roce 1996 se rozpadla a o čtyři roky později se zase sešla. Průlom v kariéře zaznamenali Support Lesbiens v roce 2001 se singlem Bet my soul z desky Regeneration?. V roce 2003 získali cenu Anděl za nejlepší kapelu a album roku 2002. V roce 2004 se díky písni Cliché stali první českou anglicky zpívající skupinou, která sklidila úspěch nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Vyhráli hitparádu World Chart Expres hudební stanice MTV a tatáž stanice jim také udělila ocenění Artist Of The Week. Skupina vydala své nejnovější album na podzim roku 2013.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Sample Image' => 'a7b5e791-1396947282.jpg; d3e2c8a0-1396947305.jpg;', 'Source Lang' => '1132', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'Music artists; Bands', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'roozaarkaa', 'Creation Date' => '2014/4/8', ), 's_namespace_text' => 'CS', 's_namespace_text_full' => 'Czech (CS)', 's_title' => 'Support_Lesbiens_₀₁', )

Czech (CS)Support Lesbiens

Support Lesbiens je česká hudební skupina, která vznikla roku 1992, v roce 1996 se rozpadla a o čtyři roky později se zase sešla. Průlom v kariéře zaznamenali Support Lesbiens v roce 2001 se singlem Bet my soul z desky Regeneration?. V roce 2003 získali cenu ...

Russian (RU)Support Lesbiens

Support Lesbiens чешская музыкальная группа, сформированная в 1992 году, в 1996 году они распались, и четыре года спустя они воссоединились вновь. Пик карьеры Support Lesbien был в 2001 году с хитом Bet my soul из альбома Регенерация?. В 2003 году выиграл ...

Music; Music artists
(object) array( 'id' => '10782734', 'url' => 'RU/chip_fork', 'image' => '', 'title' => 'одноразовая вилка', 'tags' => array ( 0 => 'одноразовая вилка', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Cutlery', 3 => '', ), 'term' => 'одноразовая вилка', 'source_id' => 1851519, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Cutlery', ), 'lastedit' => '20151020180208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Одноразовые вилки с двумя зубцами, как правило, сделаны из обработанного дерева (хотя чаще из пластика), специально предназначенные для употребления в пищу чипсов (известных как картофель-фри в Северной Америке).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515574191261220864, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'chip fork', 'Definition' => 'A two-pronged disposable fork, usually made out of sterile wood (though increasingly of plastic), specifically designed for the eating of chips (known as french fries in North America).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Product Category' => 'Cutlery', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/29', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'chip_fork', )

English (EN)chip fork

A two-pronged disposable fork, usually made out of sterile wood (though increasingly of plastic), specifically designed for the eating of chips (known as french fries in North America).

Russian (RU)одноразовая вилка

Одноразовые вилки с двумя зубцами, как правило, сделаны из обработанного дерева (хотя чаще из пластика), специально предназначенные для употребления в пищу чипсов (известных как картофель-фри в Северной ...

Kitchen & dining; Cutlery
(object) array( 'id' => '10775019', 'url' => 'RU/liquidity_trap_₂', 'image' => '', 'title' => 'ловушка ликвидности', 'tags' => array ( 0 => 'ловушка ликвидности', 1 => 'Accounting', 2 => 'Auditing', 3 => '', ), 'term' => 'ловушка ликвидности', 'source_id' => 1569380, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Auditing', ), 'lastedit' => '20151015132802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ситуация, когда банковские денежные вклады растут, а банки не могут найти достаточное количество квалифицированных заемщиков даже при чрезвычайно низких процентных ставках. Это, как правило, возникает там, где люди не покупают и фирмы не заимствуют (для инвентаризации или основных средств), поэтому экономические перспективы выглядят тусклыми, инвесторы не вкладывают, потому что ожидаемые доходы от инвестиций являются низкими и/или начинается рецессия. Люди и предприятия переводят им наличные и таким образом попадают в ловушку.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515103968867385344, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'liquidity trap', 'Definition' => 'Situation where bank cash-holdings are rising and banks cannot find sufficient number of qualified borrowers even at extraordinary low rates of interest. It usually arises where people are not buying and firms are not borrowing (for inventory or plant and equipment) because economic prospects look dim, investors are not investing because expected returns from investments are low, and/or a recession is beginning. People and businesses hold on to their cash and thus get trapped in a self-fulfilling prophecy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Auditing', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/4', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'liquidity_trap_₂', )

English (EN)liquidity trap

Situation where bank cash-holdings are rising and banks cannot find sufficient number of qualified borrowers even at extraordinary low rates of interest. It usually arises where people are not buying and firms are not borrowing (for inventory or plant and ...

Russian (RU)ловушка ликвидности

Ситуация, когда банковские денежные вклады растут, а банки не могут найти достаточное количество квалифицированных заемщиков даже при чрезвычайно низких процентных ставках. Это, как правило, возникает там, где люди не покупают и фирмы не заимствуют (для ...

Accounting; Auditing
(object) array( 'id' => '10780435', 'url' => 'RU/dengchi', 'image' => '', 'title' => 'dengchi', 'tags' => array ( 0 => 'dengchi', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Cookware', 3 => '', ), 'term' => 'dengchi', 'source_id' => 33891, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Cookware', ), 'lastedit' => '20151019235212', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Круглый и глубокий металлический поддон используемый в индийской кулинарии.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515505615199272962, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'dengchi', 'Definition' => 'Round and deep metal pan used in Indian cookery.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Cookware', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dengchi', )

English (EN)dengchi

Round and deep metal pan used in Indian cookery.

Russian (RU)dengchi

Круглый и глубокий металлический поддон используемый в индийской кулинарии.

Kitchen & dining; Cookware
(object) array( 'id' => '10718313', 'url' => 'RU/X_or_XD', 'image' => '', 'title' => 'Х или XD', 'tags' => array ( 0 => 'Х или XD', 1 => 'Financial services', 2 => 'General Finance', 3 => 'Bloomberg', 4 => '', ), 'term' => 'Х или XD', 'source_id' => 39123, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Financial services', ), 'category' => array ( 0 => 'General Finance', ), 'company' => array ( 0 => 'Bloomberg', ), 'lastedit' => '20150924171254', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Символ, который указывает на то, что акция торгуется экс-дивиденд, без дивидендов.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513215524686790656, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'X or XD', 'Definition' => 'Symbol that indicating that stock is trading ex-dividend, with no dividend.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Financial services', 'Product Category' => 'General Finance', 'Company' => 'Bloomberg', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/7', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'X_or_XD', )

English (EN)X or XD

Symbol that indicating that stock is trading ex-dividend, with no dividend.

Russian (RU)Х или XD

Символ, который указывает на то, что акция торгуется экс-дивиденд, без дивидендов.

Financial services; General Finance
(object) array( 'id' => '10811993', 'url' => 'RU/Tři_sestry_₀₁', 'image' => '7b51a3f4-1396942348.jpg; 60240043-1396942375.gif;', 'title' => 'Три сестры', 'tags' => array ( 0 => 'Три сестры', 1 => 'Music', 2 => 'Bands', 3 => 'Music artists', 4 => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', ), 'term' => 'Три сестры', 'source_id' => 7705392, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'Bands', 1 => 'Music artists', ), 'lastedit' => '20151101231814', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Три сестры - чешская группа, которая изначально играла панк, но позже изменили свой стиль скорее на рок и панк-рок с примесью других музыкальных жанров. Иногда стиль Трех сестер также обозначается как паб рок для большинства песен с тематикой паба. Автор текста, главный вокалист и лидер группы Лу Фананек Гаген (настоящее имя Франтишек Моравец).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'width' => 800, 'height' => 535, '_version_' => 1516681236351811584, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'Term' => 'Tři sestry', 'Definition' => 'Tři sestry je česká hudební skupina, která hrála původně punk, ale později se její styl změnil spíše na rock a punk rock s občasnými vlivy z jiných hudebních žánrů. Někdy se styl Třech sester označuje také jako pub rock pro velké množství písní s hospodskou tématikou. Textařem, hlavním zpěvák a vůdčí osobností kapely je Lou Fanánek Hagen (vlastním jménem František Moravec).', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Sample Image' => '7b51a3f4-1396942348.jpg; 60240043-1396942375.gif;', 'Source Lang' => '1132', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'Bands; Music artists', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'roozaarkaa', 'Creation Date' => '2014/4/8', ), 's_namespace_text' => 'CS', 's_namespace_text_full' => 'Czech (CS)', 's_title' => 'Tři_sestry_₀₁', )

Czech (CS)Tři sestry

Tři sestry je česká hudební skupina, která hrála původně punk, ale později se její styl změnil spíše na rock a punk rock s občasnými vlivy z jiných hudebních žánrů. Někdy se styl Třech sester označuje také jako pub rock pro velké množství písní s hospodskou ...

Russian (RU)Три сестры

Три сестры - чешская группа, которая изначально играла панк, но позже изменили свой стиль скорее на рок и панк-рок с примесью других музыкальных жанров. Иногда стиль Трех сестер также обозначается как паб рок для большинства песен с тематикой паба. Автор ...

Music; Bands
(object) array( 'id' => '10820876', 'url' => 'RU/Žlutý_pes_₀₁', 'image' => '9a8f2d0e-1397013008.jpg; c354cad8-1397013028.jpg;', 'title' => 'Žlutý pes', 'tags' => array ( 0 => 'Žlutý pes', 1 => 'Music', 2 => 'Bands', 3 => 'Music artists', 4 => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', ), 'term' => 'Žlutý pes', 'source_id' => 7747129, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'Bands', 1 => 'Music artists', ), 'lastedit' => '20151103112802', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Žlutý pes (чеш: желтый пес) - чешская рок-группа, основанная в 1978 году. Его основатель и фронтмен Ондржей Гейма. Группа продолжает играть, хоть и мало. Однако, на их счету большие хиты, как Бархатная (Sametová), Синяя (Modrá) или Страстная (Náruživá), которые стали чешской классикой.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'width' => 630, 'height' => 452, '_version_' => 1516817761260535809, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Glossary' => 'Populární kapely a zpěváci české poprockové scény twgid1396495123741322', 'Term' => 'Žlutý pes', 'Definition' => 'Žlutý pes je česká rocková kapela, která vznikla v roce 1978. Jejím zakladatelem a frontmanem je Ondřej Hejma. Skupina hraje i nadále, i když poskrovnu. Na kontě však má velké hity jako Sametová, Modrá nebo Náruživá, které patří téměř už mezi českou klasiku.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Sample Image' => '9a8f2d0e-1397013008.jpg; c354cad8-1397013028.jpg;', 'Source Lang' => '1132', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'Bands; Music artists', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'roozaarkaa', 'Creation Date' => '2014/4/9', ), 's_namespace_text' => 'CS', 's_namespace_text_full' => 'Czech (CS)', 's_title' => 'Žlutý_pes_₀₁', )

Czech (CS)Žlutý pes

Žlutý pes je česká rocková kapela, která vznikla v roce 1978. Jejím zakladatelem a frontmanem je Ondřej Hejma. Skupina hraje i nadále, i když poskrovnu. Na kontě však má velké hity jako Sametová, Modrá nebo Náruživá, které patří téměř už mezi českou ...

Russian (RU)Žlutý pes

Žlutý pes (чеш: желтый пес) - чешская рок-группа, основанная в 1978 году. Его основатель и фронтмен Ондржей Гейма. Группа продолжает играть, хоть и мало. Однако, на их счету большие хиты, как Бархатная (Sametová), Синяя (Modrá) или Страстная (Náruživá), ...

Music; Bands
(object) array( 'id' => '10810150', 'url' => 'RU/rodinný_dům_₀₁', 'image' => '1530dcf4-1394415815.jpeg; ced7b9ba-1394415832.jpeg;', 'title' => 'Родовое гнездо', 'tags' => array ( 0 => 'Родовое гнездо', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => 'Druhy bydlení a ubytování twgid1394007115339436', ), 'term' => 'Родовое гнездо', 'source_id' => 7527824, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20151030170808', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Дом представляет собой тип строения, который обычно используется для постоянного проживания одной семьи. Этот дом иногда может быть разделен на две семьи, каждая живет на одном этаже. К дому обычно относится сад, который является главным преимуществом жизни в отдельном доме (в отличие от панельного или жилого дома, которые не обладают садом).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Druhy bydlení a ubytování twgid1394007115339436', 'width' => 289, 'height' => 174, '_version_' => 1516476763544223744, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Glossary' => 'Druhy bydlení a ubytování twgid1394007115339436', 'Term' => 'rodinný dům', 'Definition' => 'Rodinný dům je typ stavby, který obvykle slouží k trvalému pobytu jedné rodiny. Jedná-li se o dům patrový, pak se někdy může stát, že si dům rozdělí rodiny dvě a každá bydlí v jednom patře. K rodinnému bytu obvykle přiléhá i zahrádka, která je hlavní výhodou bydlení v rodinném domě (na rozdíl od paneláku nebo bytového domu, které zahrádku nemají).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Sample Image' => '1530dcf4-1394415815.jpeg; ced7b9ba-1394415832.jpeg;', 'Source Lang' => '1132', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'roozaarkaa', 'Creation Date' => '2014/3/10', ), 's_namespace_text' => 'CS', 's_namespace_text_full' => 'Czech (CS)', 's_title' => 'rodinný_dům_₀₁', )

Czech (CS)rodinný dům

Rodinný dům je typ stavby, který obvykle slouží k trvalému pobytu jedné rodiny. Jedná-li se o dům patrový, pak se někdy může stát, že si dům rozdělí rodiny dvě a každá bydlí v jednom patře. K rodinnému bytu obvykle přiléhá i zahrádka, která je hlavní výhodou ...

Russian (RU)Родовое гнездо

Дом представляет собой тип строения, который обычно используется для постоянного проживания одной семьи. Этот дом иногда может быть разделен на две семьи, каждая живет на одном этаже. К дому обычно относится сад, который является главным преимуществом жизни в ...

Architecture; General architecture
(object) array( 'id' => '10780577', 'url' => 'RU/tokkuri', 'image' => '', 'title' => 'tokkuri', 'tags' => array ( 0 => 'tokkuri', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Drinkware', 3 => '', ), 'term' => 'tokkuri', 'source_id' => 1850392, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Drinkware', ), 'lastedit' => '20151020014209', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'NadezdaD', 'special_term' => '', 'definition' => 'Предмет из набора для сакэ, а именно колба называется tokkuri. Tokkuri обычно луковидной формы с узким горлышком, но может иметь другие формы. Традиционно, нагревается саке часто путем размещения tokkuri в кастрюле с горячей водой, и, таким образом суженое горлышко предотвращает потерю тепла.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1515512535409754114, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => (object) array( 'Term' => 'tokkuri', 'Definition' => 'The server of a sake set is a flask called tokkuri. Tokkuri is generally bulbous with a narrow neck, but may have a variety of other shapes. Traditionally, heated sake is often warmed by placing the sake-filled tokkuri in a pan of hot water, and thus the narrowed neck would prevent the heat from escaping.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Product Category' => 'Drinkware', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/28', 'Source Lang' => '1180', ), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'tokkuri', )

English (EN)tokkuri

The server of a sake set is a flask called tokkuri. Tokkuri is generally bulbous with a narrow neck, but may have a variety of other shapes. Traditionally, heated sake is often warmed by placing the sake-filled tokkuri in a pan of hot water, and thus the ...

Russian (RU)tokkuri

Предмет из набора для сакэ, а именно колба называется tokkuri. Tokkuri обычно луковидной формы с узким горлышком, но может иметь другие формы. Традиционно, нагревается саке часто путем размещения tokkuri в кастрюле с горячей водой, и, таким образом суженое ...

Kitchen & dining; Drinkware