portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English, UK (UE); Italian (IT); Romanian (RO); Russian (RU)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810578', 'url' => 'RO/word_length_₁', 'image' => '', 'title' => 'lungimea textului', 'tags' => array ( 0 => 'lungimea textului', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lungimea textului', 'source_id' => 712223, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154523', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Numărul total de cuvinte necesare pentru un eseu, teză sau un raport scris.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605315, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word length', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Total number of words required for an essay, thesis or written report.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_length_₁', ))

English (EN)word length

Total number of words required for an essay, thesis or written report.

Romanian (RO)lungimea textului

Numărul total de cuvinte necesare pentru un eseu, teză sau un raport scris.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810576', 'url' => 'RO/wide_area_network_(WAN)_₅', 'image' => '', 'title' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'tags' => array ( 0 => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'source_id' => 712221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605313, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wide area network (WAN)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wide_area_network_(WAN)_₅', ))

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810547', 'url' => 'RO/part-day,_part-year_programs', 'image' => '', 'title' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'tags' => array ( 0 => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'source_id' => 945648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181568, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'part-day, part-year programs', 'Definition' => 'Programs that occur for less than a full school day during the academic year.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'part-day,_part-year_programs', ))

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810548', 'url' => 'RO/school-age_child_care', 'image' => '', 'title' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'tags' => array ( 0 => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'source_id' => 945646, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150548', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după şcoală.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181569, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'school-age child care', 'Definition' => 'Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'school-age_child_care', ))

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810577', 'url' => 'RO/widening_access', 'image' => '', 'title' => 'lărgirea accesului', 'tags' => array ( 0 => 'lărgirea accesului', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lărgirea accesului', 'source_id' => 712222, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154521', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605314, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'widening access', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'widening_access', ))

English (EN)widening access

Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.

Romanian (RO)lărgirea accesului

Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810580', 'url' => 'RO/work-based_learning', 'image' => '', 'title' => 'învăţarea la locul de muncă', 'tags' => array ( 0 => 'învăţarea la locul de muncă', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'învăţarea la locul de muncă', 'source_id' => 712225, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154526', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de predare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653888, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work-based learning', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work-based_learning', ))

English (EN)work-based learning

Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.

Romanian (RO)învăţarea la locul de muncă

Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de ...

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810579', 'url' => 'RO/word_wall', 'image' => '', 'title' => 'peretele cuvântelor', 'tags' => array ( 0 => 'peretele cuvântelor', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'peretele cuvântelor', 'source_id' => 712224, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605316, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word wall', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_wall', ))

English (EN)word wall

A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.

Romanian (RO)peretele cuvântelor

O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810544', 'url' => 'RO/voucher_₈', 'image' => '', 'title' => 'Bon', 'tags' => array ( 0 => 'Bon', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Bon', 'source_id' => 955671, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => '2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea furnizorului, mai degrabă decât de îngrijirea organizării APL.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132994, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'voucher', 'Definition' => 'A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather than the LPA arranging care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'voucher_₈', ))

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810545', 'url' => 'RO/Wage$', 'image' => '', 'title' => 'Salariu', 'tags' => array ( 0 => 'Salariu', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Salariu', 'source_id' => 955670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Wage$', 'Definition' => 'A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wage$', ))

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810582', 'url' => 'RO/web_browser_₂', 'image' => '', 'title' => 'bară de navigare', 'tags' => array ( 0 => 'bară de navigare', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'bară de navigare', 'source_id' => 712230, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653890, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'web browser', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'web_browser_₂', ))

English (EN)web browser

A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.

Romanian (RO)bară de navigare

O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.

Education; Teaching