portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English, UK (UE); Italian (IT); Romanian (RO); Russian (RU)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810547', 'url' => 'RO/part-day,_part-year_programs', 'image' => '', 'title' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'tags' => array ( 0 => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'source_id' => 945648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181568, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'part-day, part-year programs', 'Definition' => 'Programs that occur for less than a full school day during the academic year.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'part-day,_part-year_programs', ))

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810575', 'url' => 'RO/work_experience', 'image' => '', 'title' => 'experienţă de muncă', 'tags' => array ( 0 => 'experienţă de muncă', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'experienţă de muncă', 'source_id' => 712219, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605312, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work experience', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_experience', ))

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810544', 'url' => 'RO/voucher_₈', 'image' => '', 'title' => 'Bon', 'tags' => array ( 0 => 'Bon', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Bon', 'source_id' => 955671, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => '2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea furnizorului, mai degrabă decât de îngrijirea organizării APL.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132994, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'voucher', 'Definition' => 'A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather than the LPA arranging care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'voucher_₈', ))

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810551', 'url' => 'RO/work_placement', 'image' => '', 'title' => 'lucru de plasament.', 'tags' => array ( 0 => 'lucru de plasament.', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lucru de plasament.', 'source_id' => 712217, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203150554', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511194411008, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work placement', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_placement', ))

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.

Romanian (RO)lucru de plasament.

Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810545', 'url' => 'RO/Wage$', 'image' => '', 'title' => 'Salariu', 'tags' => array ( 0 => 'Salariu', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Salariu', 'source_id' => 955670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Wage$', 'Definition' => 'A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wage$', ))

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810549', 'url' => 'RO/subsidy_services_policy_consultants', 'image' => '', 'title' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'tags' => array ( 0 => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'source_id' => 955561, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150550', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate pentru raportarea informaţiilor referitoare la servicii subvenţionate Statewide la Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane şi la CN Adunărea Generală . Oferă, de asemenea interpretări politice şi de orientare pentru familii, furnizorii de îngrijire a copilului, precum şi personalul de la DCD, DSS şi alte agenţii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181570, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'subsidy services policy consultants', 'Definition' => 'Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services statewide to the Department of Health and Human Services and to the NC General Assembly. Also provide policy interpretations and guidance to families, child care providers, and staff from DCD, DSS and other agencies.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'subsidy_services_policy_consultants', ))

English (EN)subsidy services policy consultants

Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services ...

Romanian (RO)Servicii de consultanţă politică de subvenţie.

Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810552', 'url' => 'RO/work_load', 'image' => '', 'title' => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 'tags' => array ( 0 => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 'source_id' => 712218, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203150556', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511194411009, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work load', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'The amount of work assigned to a person during a specific time period.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_load', ))

English (EN)work load

The amount of work assigned to a person during a specific time period.

Romanian (RO)Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.

Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810579', 'url' => 'RO/word_wall', 'image' => '', 'title' => 'peretele cuvântelor', 'tags' => array ( 0 => 'peretele cuvântelor', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'peretele cuvântelor', 'source_id' => 712224, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605316, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word wall', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_wall', ))

English (EN)word wall

A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.

Romanian (RO)peretele cuvântelor

O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810548', 'url' => 'RO/school-age_child_care', 'image' => '', 'title' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'tags' => array ( 0 => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'source_id' => 945646, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150548', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după şcoală.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181569, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'school-age child care', 'Definition' => 'Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'school-age_child_care', ))

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810582', 'url' => 'RO/web_browser_₂', 'image' => '', 'title' => 'bară de navigare', 'tags' => array ( 0 => 'bară de navigare', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'bară de navigare', 'source_id' => 712230, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154530', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653890, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'web browser', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'web_browser_₂', ))

English (EN)web browser

A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.

Romanian (RO)bară de navigare

O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.

Education; Teaching