portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English, UK (UE); Italian (IT); Romanian (RO); Russian (RU)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810579', 'url' => 'RO/word_wall', 'image' => '', 'title' => 'peretele cuvântelor', 'tags' => array ( 0 => 'peretele cuvântelor', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'peretele cuvântelor', 'source_id' => 712224, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605316, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word wall', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_wall', ))

English (EN)word wall

A selected collection of words posted on a wall that is arranged in lists or groups to facilitate students familiarity with common sight words.

Romanian (RO)peretele cuvântelor

O colecţie selectată de cuvinte postate pe un perete care este amenajat în liste sau grupuri pentru a facilita elevilor familiaritate cu cuvintele asemănătoare la vedere.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810576', 'url' => 'RO/wide_area_network_(WAN)_₅', 'image' => '', 'title' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'tags' => array ( 0 => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'source_id' => 712221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605313, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wide area network (WAN)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wide_area_network_(WAN)_₅', ))

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810583', 'url' => 'RO/virtual_field_trip', 'image' => '', 'title' => 'domeniu unic virtual', 'tags' => array ( 0 => 'domeniu unic virtual', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'domeniu unic virtual', 'source_id' => 712232, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154532', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Domeniu unic virtual, completat la vizitarea site-urilor pe Internet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653891, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'virtual field trip', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Simulated field trip completed by visiting sites on the Internet.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'virtual_field_trip', ))

English (EN)virtual field trip

Simulated field trip completed by visiting sites on the Internet.

Romanian (RO)domeniu unic virtual

Domeniu unic virtual, completat la vizitarea site-urilor pe Internet.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810549', 'url' => 'RO/subsidy_services_policy_consultants', 'image' => '', 'title' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'tags' => array ( 0 => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'source_id' => 955561, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150550', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate pentru raportarea informaţiilor referitoare la servicii subvenţionate Statewide la Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane şi la CN Adunărea Generală . Oferă, de asemenea interpretări politice şi de orientare pentru familii, furnizorii de îngrijire a copilului, precum şi personalul de la DCD, DSS şi alte agenţii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181570, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'subsidy services policy consultants', 'Definition' => 'Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services statewide to the Department of Health and Human Services and to the NC General Assembly. Also provide policy interpretations and guidance to families, child care providers, and staff from DCD, DSS and other agencies.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'subsidy_services_policy_consultants', ))

English (EN)subsidy services policy consultants

Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services ...

Romanian (RO)Servicii de consultanţă politică de subvenţie.

Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810545', 'url' => 'RO/Wage$', 'image' => '', 'title' => 'Salariu', 'tags' => array ( 0 => 'Salariu', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Salariu', 'source_id' => 955670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Wage$', 'Definition' => 'A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wage$', ))

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810577', 'url' => 'RO/widening_access', 'image' => '', 'title' => 'lărgirea accesului', 'tags' => array ( 0 => 'lărgirea accesului', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lărgirea accesului', 'source_id' => 712222, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154521', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605314, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'widening access', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'widening_access', ))

English (EN)widening access

Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.

Romanian (RO)lărgirea accesului

Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810581', 'url' => 'RO/webmaster_₄', 'image' => '', 'title' => 'Administratorul site-ului', 'tags' => array ( 0 => 'Administratorul site-ului', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Administratorul site-ului', 'source_id' => 712228, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154528', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Indivizi însărcinaţi cu responsabilitatea pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea unui site de internet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653889, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'webmaster', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Individual charged with the responsibility for developing, managing and maintaining an Internet site.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'webmaster_₄', ))

English (EN)webmaster

Individual charged with the responsibility for developing, managing and maintaining an Internet site.

Romanian (RO)Administratorul site-ului

Indivizi însărcinaţi cu responsabilitatea pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea unui site de internet.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810544', 'url' => 'RO/voucher_₈', 'image' => '', 'title' => 'Bon', 'tags' => array ( 0 => 'Bon', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Bon', 'source_id' => 955671, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => '2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea furnizorului, mai degrabă decât de îngrijirea organizării APL.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132994, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'voucher', 'Definition' => 'A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather than the LPA arranging care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'voucher_₈', ))

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810547', 'url' => 'RO/part-day,_part-year_programs', 'image' => '', 'title' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'tags' => array ( 0 => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'source_id' => 945648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181568, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'part-day, part-year programs', 'Definition' => 'Programs that occur for less than a full school day during the academic year.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'part-day,_part-year_programs', ))

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810543', 'url' => 'RO/non-traditional_hours', 'image' => '', 'title' => 'Ore netraditionale', 'tags' => array ( 0 => 'Ore netraditionale', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Ore netraditionale', 'source_id' => 945649, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150537', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grija acordată copiilor în timpul din afara zilei de lucru tradiţională, spre exemplu în timpul orelor între 6:00 p. M. Şi 7:00 a. M., şi între orele 7:00 a. M. şi 6:00 p. M. Sâmbăta şi duminica.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132993, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'non-traditional hours', 'Definition' => 'Care provided to children at times outside of the traditional work day, e.g., during the hours between 6:00 p. M. And 7:00 a. M. , and between 7:00 a. M. And 6:00 p. M. On Saturday and Sunday.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'non-traditional_hours', ))

English (EN)non-traditional hours

Care provided to children at times outside of the traditional work day, e.g., during the hours between 6:00 p. M. And 7:00 a. M. , and between 7:00 a. M. And 6:00 p. M. On Saturday and Sunday.

Romanian (RO)Ore netraditionale

Grija acordată copiilor în timpul din afara zilei de lucru tradiţională, spre exemplu în timpul orelor între 6:00 p. M. Şi 7:00 a. M., şi între orele 7:00 a. M. şi 6:00 p. M. Sâmbăta şi duminica.

Education; Child care services