portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English, UK (UE); Italian (IT); Romanian (RO); Russian (RU)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810552', 'url' => 'RO/work_load', 'image' => '', 'title' => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 'tags' => array ( 0 => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.', 'source_id' => 712218, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203150556', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511194411009, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work load', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'The amount of work assigned to a person during a specific time period.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_load', ))

English (EN)work load

The amount of work assigned to a person during a specific time period.

Romanian (RO)Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.

Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810550', 'url' => 'RO/teacher_education_and_compensation_helps_(t.e.a.c.h.)', 'image' => '', 'title' => 'educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)', 'tags' => array ( 0 => 'educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)', 'source_id' => 955558, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150552', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O iniţiativă globală Statewide pentru a oferi burse de instruire şi educaţie pentru profesori din centrul de îngrijire a copilului şi directorilor, precum şi furnizorilor de îngrijire a copilului din familie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511193362432, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'teacher education and compensation helps (t.e.a.c.h.)', 'Definition' => 'A comprehensive statewide initiative to provide training and education scholarships to child care center teachers and directors as well as family child care providers.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'teacher_education_and_compensation_helps_(t.e.a.c.h.)', ))

English (EN)teacher education and compensation helps (t.e.a.c.h.)

A comprehensive statewide initiative to provide training and education scholarships to child care center teachers and directors as well as family child care providers.

Romanian (RO)educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)

O iniţiativă globală Statewide pentru a oferi burse de instruire şi educaţie pentru profesori din centrul de îngrijire a copilului şi directorilor, precum şi furnizorilor de îngrijire a copilului din familie.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810551', 'url' => 'RO/work_placement', 'image' => '', 'title' => 'lucru de plasament.', 'tags' => array ( 0 => 'lucru de plasament.', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lucru de plasament.', 'source_id' => 712217, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203150554', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511194411008, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work placement', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Placing students in specific jobs or positions of employment to gain work-related knowledge, experience and skills outside traditional institutions of education.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_placement', ))

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or positions of employment to gain work-related knowledge, experience and skills outside traditional institutions of education.

Romanian (RO)lucru de plasament.

Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810547', 'url' => 'RO/part-day,_part-year_programs', 'image' => '', 'title' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'tags' => array ( 0 => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'source_id' => 945648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181568, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'part-day, part-year programs', 'Definition' => 'Programs that occur for less than a full school day during the academic year.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'part-day,_part-year_programs', ))

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810575', 'url' => 'RO/work_experience', 'image' => '', 'title' => 'experienţă de muncă', 'tags' => array ( 0 => 'experienţă de muncă', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'experienţă de muncă', 'source_id' => 712219, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605312, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work experience', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_experience', ))

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810546', 'url' => 'RO/child_welfare_services', 'image' => '', 'title' => 'Servicii de protecţie a copilului.', 'tags' => array ( 0 => 'Servicii de protecţie a copilului.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Servicii de protecţie a copilului.', 'source_id' => 945620, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150544', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu nevoi de servicii de protecţie a copilului fără venituri şi nici o taxă de părinte nu este evaluată.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132996, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'child welfare services', 'Definition' => 'Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is assessed.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'child_welfare_services', ))

English (EN)child welfare services

Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is ...

Romanian (RO)Servicii de protecţie a copilului.

Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810545', 'url' => 'RO/Wage$', 'image' => '', 'title' => 'Salariu', 'tags' => array ( 0 => 'Salariu', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Salariu', 'source_id' => 955670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Wage$', 'Definition' => 'A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wage$', ))

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810576', 'url' => 'RO/wide_area_network_(WAN)_₅', 'image' => '', 'title' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'tags' => array ( 0 => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'source_id' => 712221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605313, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wide area network (WAN)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wide_area_network_(WAN)_₅', ))

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810584', 'url' => 'RO/virtual_learning_environments', 'image' => '', 'title' => 'medii virtuale de învăţare', 'tags' => array ( 0 => 'medii virtuale de învăţare', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'medii virtuale de învăţare', 'source_id' => 712234, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154534', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Medii de învăţare bazate pe Calculatoare şi Internet create cu ajutorul site-urilor web.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653892, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'virtual learning environments', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Computer- and Internet-based learning environments created using websites.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'virtual_learning_environments', ))

English (EN)virtual learning environments

Computer- and Internet-based learning environments created using websites.

Romanian (RO)medii virtuale de învăţare

Medii de învăţare bazate pe Calculatoare şi Internet create cu ajutorul site-urilor web.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810543', 'url' => 'RO/non-traditional_hours', 'image' => '', 'title' => 'Ore netraditionale', 'tags' => array ( 0 => 'Ore netraditionale', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Ore netraditionale', 'source_id' => 945649, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150537', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grija acordată copiilor în timpul din afara zilei de lucru tradiţională, spre exemplu în timpul orelor între 6:00 p. M. Şi 7:00 a. M., şi între orele 7:00 a. M. şi 6:00 p. M. Sâmbăta şi duminica.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132993, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'non-traditional hours', 'Definition' => 'Care provided to children at times outside of the traditional work day, e.g., during the hours between 6:00 p. M. And 7:00 a. M. , and between 7:00 a. M. And 6:00 p. M. On Saturday and Sunday.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'non-traditional_hours', ))

English (EN)non-traditional hours

Care provided to children at times outside of the traditional work day, e.g., during the hours between 6:00 p. M. And 7:00 a. M. , and between 7:00 a. M. And 6:00 p. M. On Saturday and Sunday.

Romanian (RO)Ore netraditionale

Grija acordată copiilor în timpul din afara zilei de lucru tradiţională, spre exemplu în timpul orelor între 6:00 p. M. Şi 7:00 a. M., şi între orele 7:00 a. M. şi 6:00 p. M. Sâmbăta şi duminica.

Education; Child care services