portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English, UK (UE); Italian (IT); Romanian (RO); Russian (RU)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810544', 'url' => 'RO/voucher_₈', 'image' => '', 'title' => 'Bon', 'tags' => array ( 0 => 'Bon', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Bon', 'source_id' => 955671, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150539', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => '2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea furnizorului, mai degrabă decât de îngrijirea organizării APL.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132994, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'voucher', 'Definition' => 'A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather than the LPA arranging care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'voucher_₈', ))

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810545', 'url' => 'RO/Wage$', 'image' => '', 'title' => 'Salariu', 'tags' => array ( 0 => 'Salariu', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Salariu', 'source_id' => 955670, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150542', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132995, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Wage$', 'Definition' => 'A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Wage$', ))

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810546', 'url' => 'RO/child_welfare_services', 'image' => '', 'title' => 'Servicii de protecţie a copilului.', 'tags' => array ( 0 => 'Servicii de protecţie a copilului.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Servicii de protecţie a copilului.', 'source_id' => 945620, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150544', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu nevoi de servicii de protecţie a copilului fără venituri şi nici o taxă de părinte nu este evaluată.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510994132996, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'child welfare services', 'Definition' => 'Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is assessed.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'child_welfare_services', ))

English (EN)child welfare services

Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is ...

Romanian (RO)Servicii de protecţie a copilului.

Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810580', 'url' => 'RO/work-based_learning', 'image' => '', 'title' => 'învăţarea la locul de muncă', 'tags' => array ( 0 => 'învăţarea la locul de muncă', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'învăţarea la locul de muncă', 'source_id' => 712225, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154526', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de predare.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511199653888, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work-based learning', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work-based_learning', ))

English (EN)work-based learning

Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.

Romanian (RO)învăţarea la locul de muncă

Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de ...

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810549', 'url' => 'RO/subsidy_services_policy_consultants', 'image' => '', 'title' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'tags' => array ( 0 => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Servicii de consultanţă politică de subvenţie.', 'source_id' => 955561, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150550', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate pentru raportarea informaţiilor referitoare la servicii subvenţionate Statewide la Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane şi la CN Adunărea Generală . Oferă, de asemenea interpretări politice şi de orientare pentru familii, furnizorii de îngrijire a copilului, precum şi personalul de la DCD, DSS şi alte agenţii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181570, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'subsidy services policy consultants', 'Definition' => 'Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services statewide to the Department of Health and Human Services and to the NC General Assembly. Also provide policy interpretations and guidance to families, child care providers, and staff from DCD, DSS and other agencies.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'subsidy_services_policy_consultants', ))

English (EN)subsidy services policy consultants

Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services ...

Romanian (RO)Servicii de consultanţă politică de subvenţie.

Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810547', 'url' => 'RO/part-day,_part-year_programs', 'image' => '', 'title' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'tags' => array ( 0 => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.', 'source_id' => 945648, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150546', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181568, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'part-day, part-year programs', 'Definition' => 'Programs that occur for less than a full school day during the academic year.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'part-day,_part-year_programs', ))

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810578', 'url' => 'RO/word_length_₁', 'image' => '', 'title' => 'lungimea textului', 'tags' => array ( 0 => 'lungimea textului', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'lungimea textului', 'source_id' => 712223, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154523', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Numărul total de cuvinte necesare pentru un eseu, teză sau un raport scris.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605315, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'word length', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Total number of words required for an essay, thesis or written report.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'word_length_₁', ))

English (EN)word length

Total number of words required for an essay, thesis or written report.

Romanian (RO)lungimea textului

Numărul total de cuvinte necesare pentru un eseu, teză sau un raport scris.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810548', 'url' => 'RO/school-age_child_care', 'image' => '', 'title' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'tags' => array ( 0 => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.', 'source_id' => 945646, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20111203150548', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după şcoală.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605510995181569, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'school-age child care', 'Definition' => 'Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'school-age_child_care', ))

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810576', 'url' => 'RO/wide_area_network_(WAN)_₅', 'image' => '', 'title' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'tags' => array ( 0 => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'Reţea cu zonă largă (RZL)', 'source_id' => 712221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154519', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605313, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'wide area network (WAN)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'wide_area_network_(WAN)_₅', ))

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1810575', 'url' => 'RO/work_experience', 'image' => '', 'title' => 'experienţă de muncă', 'tags' => array ( 0 => 'experienţă de muncă', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'experienţă de muncă', 'source_id' => 712219, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20111203154505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ODoina', 'special_term' => '', 'definition' => 'Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503605511198605312, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'work experience', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'work_experience', ))

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching