portrait

Omar omargarane

Eastleigh, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Somali (SO)

15,756

Words Translated

556

Terms Translated

Omar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Omar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9449789', 'url' => 'SO/arrangement_conference', 'image' => '', 'title' => 'Diyaarinta shirka', 'tags' => array ( 0 => 'Diyaarinta shirka', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'Diyaarinta shirka', 'source_id' => 730551, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150302141206', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Qabanqaabada shirka tacsiyada ee guriga tacsiyada is loo diyaariyo aaska.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639607294558210, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'arrangement conference', 'Definition' => 'Preparation meeting with the funeral director at the funeral home to make funeral arrangements.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'arrangement_conference', ))

English (EN)arrangement conference

Preparation meeting with the funeral director at the funeral home to make funeral arrangements.

Somali (SO)Diyaarinta shirka

Qabanqaabada shirka tacsiyada ee guriga tacsiyada is loo diyaariyo aaska.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823025', 'url' => 'SO/mortuary', 'image' => '', 'title' => 'Meydka', 'tags' => array ( 0 => 'Meydka', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'Meydka', 'source_id' => 730616, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324173007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Isku eekasha guriga tacsiyadda Dhismo is qaas ah logu tallgalay loona dhisay daryeelka meydka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990558191619, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mortuary', 'Definition' => 'A synonym for funeral home. A building specifically designed and constructed for caring for the dead.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mortuary', ))

English (EN)mortuary

A synonym for funeral home. A building specifically designed and constructed for caring for the dead.

Somali (SO)Meydka

Isku eekasha guriga tacsiyadda Dhismo is qaas ah logu tallgalay loona dhisay daryeelka meydka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10019127', 'url' => 'SO/republican', 'image' => '', 'title' => 'Jamhuuriga', 'tags' => array ( 0 => 'Jamhuuriga', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'Jamhuuriga', 'source_id' => 1833366, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20150424095115', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Inta badan "Muxaadidka" iyo waakiiladooda xisbiga Jamhuuriga,ama midigta siyaasada. Midka ka mid ah kaas oo gabi ahaan u jan-jeero xoriyada dhaqalaha,suuqa bilishka ah,hanitda gaar ka ah iyo canshuurta hoose. Waxaay dhirageliyaan masuuliyada shaqisga,rabo waxa yar ama caiymay dowladda iyo ganacsiga ee gaarka ah. Waxaay door bidaan xoriyaadaha shaqsiga ee sinaanta iyo waxaay si xoog leh u tageeraan difaaca qaranka. Horiyaalkooda waxaa uu ahh Ronald Reagan.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641831195279364, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'republican', 'Definition' => 'Often called "Conservative" and represented by the Republican party, or political Right. One who generally favors economic liberty, free markets, private property and lower taxes. They encourage personal responsibility, want less, or limited Government and privatization of business. They prefer personal freedoms over equality and they support a strong national defense. Their champion is probably Ronald Reagan.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'republican', ))

English (EN)republican

Often called "Conservative" and represented by the Republican party, or political Right. One who generally favors economic liberty, free markets, private property and lower taxes. They encourage personal responsibility, want less, or limited Government and ...

Somali (SO)Jamhuuriga

Inta badan "Muxaadidka" iyo waakiiladooda xisbiga Jamhuuriga,ama midigta siyaasada. Midka ka mid ah kaas oo gabi ahaan u jan-jeero xoriyada dhaqalaha,suuqa bilishka ah,hanitda gaar ka ah iyo canshuurta hoose. Waxaay dhirageliyaan masuuliyada shaqisga,rabo ...

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9361130', 'url' => 'SO/floor_leaders', 'image' => '', 'title' => 'Hogaamiyaasha masraxa', 'tags' => array ( 0 => 'Hogaamiyaasha masraxa', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => 'U.S. Senate', 4 => '', ), 'term' => 'Hogaamiyaasha masraxa', 'source_id' => 923422, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. Senate', ), 'lastedit' => '20150224103810', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hoggaamiyaha xisbiga kuraasta badan iyo hoggaamiyaha xisbiga kuraasta yar ayaa waxa soo doorta iyaado goobahaas shirkaka ay ugu adeegan golaha odiyaasha sida hoggaamiyaha afhayeenada ee xisbiyaadooda iyo si ay uu maamuulaan jadwalka sharciga iyo fulinta ganacsiga ee golaha odiyaasha. Sida caadada ah, Sarkaalka guddoominaya ayaa waxa uu siiya hoggaamiyaasha masraxa helida mudnanta ee ka hadalka masraxa ee golaha odiyaasha.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639229186441218, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'floor leaders', 'Company' => 'U.S. Senate', 'Definition' => 'The Majority Leader and Minority Leader are elected by their respective party conferences to serve as the chief Senate spokesmen for their parties and to manage and schedule the legislative and executive business of the Senate. By custom, the Presiding Officer gives the floor leaders priority in obtaining recognition to speak on the floor of the Senate.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Synonym' => 'majority_leader_₁', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'floor_leaders', ))

English (EN)floor leaders

The Majority Leader and Minority Leader are elected by their respective party conferences to serve as the chief Senate spokesmen for their parties and to manage and schedule the legislative and executive business of the Senate. By custom, the Presiding ...

Somali (SO)Hogaamiyaasha masraxa

Hoggaamiyaha xisbiga kuraasta badan iyo hoggaamiyaha xisbiga kuraasta yar ayaa waxa soo doorta iyaado goobahaas shirkaka ay ugu adeegan golaha odiyaasha sida hoggaamiyaha afhayeenada ee xisbiyaadooda iyo si ay uu maamuulaan jadwalka sharciga iyo fulinta ...

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9423243', 'url' => 'SO/Committee_of_the_Regions', 'image' => '', 'title' => 'Golaha Gobalada', 'tags' => array ( 0 => 'Golaha Gobalada', 1 => 'Organizations', 2 => 'Institutions', 3 => '', ), 'term' => 'Golaha Gobalada', 'source_id' => 1891497, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Organizations', ), 'category' => array ( 0 => 'Institutions', ), 'lastedit' => '20150228173029', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Golaha gobolada waa guddiga la talinta wakiilada deegaanka iyo maamuul goboleedka Midowga yurub.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639496929837060, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Committee of the Regions', 'Definition' => 'The Committee of the Regions is an advisory body representing local and regional authorities in the European Union.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Organizations', 'Product Category' => 'Institutions', 'Creation User' => 'Venetta', 'Creation Date' => '2012/1/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Committee_of_the_Regions', ))

English (EN)Committee of the Regions

The Committee of the Regions is an advisory body representing local and regional authorities in the European Union.

Somali (SO)Golaha Gobalada

Golaha gobolada waa guddiga la talinta wakiilada deegaanka iyo maamuul goboleedka Midowga yurub.

Organizations; Institutions
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9837358', 'url' => 'SO/asceticism', 'image' => '', 'title' => 'weeyne', 'tags' => array ( 0 => 'weeyne', 1 => 'Personal life', 2 => 'Lifestyles', 3 => '', ), 'term' => 'weeyne', 'source_id' => 1786817, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Lifestyles', ), 'lastedit' => '20150327175301', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Practitioners ee weeyne in ay ku noolaadan nolal ba\'an,inay ay ka waantoobaan ku farxista adduun, inta badan ee helista weyne fahanka ruxa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641053116235778, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'asceticism', 'Definition' => 'Practitioners of asceticism live austere lives, refraining from worldly pleasures, often with the intention of gaining greater spiritual understanding.', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Lifestyles', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2011/11/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'asceticism', ))

English (EN)asceticism

Practitioners of asceticism live austere lives, refraining from worldly pleasures, often with the intention of gaining greater spiritual understanding.

Somali (SO)weeyne

Practitioners ee weeyne in ay ku noolaadan nolal ba'an,inay ay ka waantoobaan ku farxista adduun, inta badan ee helista weyne fahanka ruxa.

Personal life; Lifestyles
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823044', 'url' => 'SO/grave_₅', 'image' => '', 'title' => 'qabri', 'tags' => array ( 0 => 'qabri', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'qabri', 'source_id' => 730643, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324184306', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'kabixista dhulka ujeedada ee aasitaanka marxuumka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990564483074, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'grave', 'Definition' => 'An excavation in the earth for the purpose of burying the deceased.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'grave_₅', ))

English (EN)grave

An excavation in the earth for the purpose of burying the deceased.

Somali (SO)qabri

kabixista dhulka ujeedada ee aasitaanka marxuumka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9261661', 'url' => 'SO/environmental_stewardship_₁', 'image' => '', 'title' => 'Waakiilnimada deegaanka', 'tags' => array ( 0 => 'Waakiilnimada deegaanka', 1 => 'Environment', 2 => 'Environmental policy', 3 => '', ), 'term' => 'Waakiilnimada deegaanka', 'source_id' => 1473946, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environmental policy', ), 'lastedit' => '20150217111012', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Waakiilnimada deegaanka waa masuuliyada bulshada ee deegaanka cadaada iyo ilaalinta ay la wadaagan kuwa ficladood ay wax yeeleeyan deegaanka. ku lug lahaasha isku xirka qoorsheynta iyo maamuulka khayraadka deegaanka,waxa uu ka hortgaa khasaaraha rugta dacbiiciga iyo daadihiinta soo celinta khayraadka danta dheer ee waaritaanka( sido kale: waakiilka dhulka).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638708279050244, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'environmental stewardship', 'Definition' => 'Environmental stewardship is the social responsibility for environmental quality and protection shared by all those whose actions affect the environment. It involves coordinated planning and management of environmental resources, aimed at preventing the loss of the natural habitat and facilitating resource recovery in the interest of long-term sustainability (also: land stewardship).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Environment', 'Product Category' => 'Environmental policy', 'Creation User' => 'wizard of words', 'Creation Date' => '2011/7/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'environmental_stewardship_₁', ))

English (EN)environmental stewardship

Environmental stewardship is the social responsibility for environmental quality and protection shared by all those whose actions affect the environment. It involves coordinated planning and management of environmental resources, aimed at preventing the loss ...

Somali (SO)Waakiilnimada deegaanka

Waakiilnimada deegaanka waa masuuliyada bulshada ee deegaanka cadaada iyo ilaalinta ay la wadaagan kuwa ficladood ay wax yeeleeyan deegaanka. ku lug lahaasha isku xirka qoorsheynta iyo maamuulka khayraadka deegaanka,waxa uu ka hortgaa khasaaraha rugta ...

Environment; Environmental policy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9295258', 'url' => 'SO/freedom_of_conscience', 'image' => '', 'title' => 'Xoriyaada dhuga', 'tags' => array ( 0 => 'Xoriyaada dhuga', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Xoriyaada dhuga', 'source_id' => 922977, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150219202611', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Xoriyaada ee xaqiiqda.inta badan ay uu tixgaliyaan dhuga xoriyaada waaxada xuquuqda,mid aan la heen cayimida.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638937127616513, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'freedom of conscience', 'Definition' => 'Freedom of belief. Many consider freedom of conscience an absolute right, one that has no limitations.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'freedom_of_conscience', ))

English (EN)freedom of conscience

Freedom of belief. Many consider freedom of conscience an absolute right, one that has no limitations.

Somali (SO)Xoriyaada dhuga

Xoriyaada ee xaqiiqda.inta badan ay uu tixgaliyaan dhuga xoriyaada waaxada xuquuqda,mid aan la heen cayimida.

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9425494', 'url' => 'SO/plaintiff_₂', 'image' => '', 'title' => 'Dhibanaha', 'tags' => array ( 0 => 'Dhibanaha', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'Dhibanaha', 'source_id' => 730464, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20150228211458', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Qofka furiinka gubiya kiisaska furiinka iyo arrimaha maxkamada qoyska qofkan markasta waxa loo tixgeliyaa sida dacwad oo geed.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639507728072708, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'plaintiff', 'Definition' => 'The spouse who files for divorce. In divorce cases and other family court matters, this person is often referred to as the “petitioner”.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'plaintiff_₂', ))

English (EN)plaintiff

The spouse who files for divorce. In divorce cases and other family court matters, this person is often referred to as the “petitioner”.

Somali (SO)Dhibanaha

Qofka furiinka gubiya kiisaska furiinka iyo arrimaha maxkamada qoyska qofkan markasta waxa loo tixgeliyaa sida dacwad oo geed.

Personal life; Divorce