portrait

Omar omargarane

Eastleigh, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Somali (SO)

15,756

Words Translated

556

Terms Translated

Omar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Omar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823027', 'url' => 'SO/limousine_₁', 'image' => '', 'title' => 'Gaariga raaxo', 'tags' => array ( 0 => 'Gaariga raaxo', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'Gaariga raaxo', 'source_id' => 730624, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324173010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Gaariga loogu tallagay shan kursi ama shaqisyaad badan ka gadaal kursiga darawalka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990558191621, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'limousine', 'Definition' => 'An automobile designed to seat five or more persons behind the driver\'s seat.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'limousine_₁', ))

English (EN)limousine

An automobile designed to seat five or more persons behind the driver's seat.

Somali (SO)Gaariga raaxo

Gaariga loogu tallagay shan kursi ama shaqisyaad badan ka gadaal kursiga darawalka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9279801', 'url' => 'SO/rule_of_law_₂', 'image' => '', 'title' => 'Xeerka sharciga', 'tags' => array ( 0 => 'Xeerka sharciga', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Xeerka sharciga', 'source_id' => 920663, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150218194323', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mabda\'a oo qof kasta oo xubin ka bulshada,xitaa taliyaha ay qasab tahay in uu raaco sharciga.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638853448105984, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rule of law', 'Definition' => 'Principle that every member of a society, even a ruler, must follow the law.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rule_of_law_₂', ))

English (EN)rule of law

Principle that every member of a society, even a ruler, must follow the law.

Somali (SO)Xeerka sharciga

Mabda'a oo qof kasta oo xubin ka bulshada,xitaa taliyaha ay qasab tahay in uu raaco sharciga.

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823047', 'url' => 'SO/funeral_procession', 'image' => '', 'title' => 'israaca tacsiyadda.', 'tags' => array ( 0 => 'israaca tacsiyadda.', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'israaca tacsiyadda.', 'source_id' => 730646, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324184310', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'israac gaarida inta u dhaxeysa kaniisada iyo qabriga.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990565531648, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'funeral procession', 'Definition' => 'Procession of motor vehicles between the church and cemetery.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'funeral_procession', ))

English (EN)funeral procession

Procession of motor vehicles between the church and cemetery.

Somali (SO)israaca tacsiyadda.

israac gaarida inta u dhaxeysa kaniisada iyo qabriga.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9842515', 'url' => 'SO/Darwinism_₂', 'image' => '', 'title' => 'aragtida Darwinism', 'tags' => array ( 0 => 'aragtida Darwinism', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'aragtida Darwinism', 'source_id' => 1833298, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20150328084815', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aragtida asalka waxay tahay mida noocayda oo ay soo dhaftay soo jeedka,ay la socoto kala duwanshaha,laga soo bilaabo qaabka waalidka, iyada oo loo soo maro xulashada gug fiiccan ee la qabsiga nolosha halgganka jiritaanka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641075312492546, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Darwinism', 'Definition' => 'The theory that the origin of the species is derived by descent, with variation, from parent forms, through the natural selection of those best adapted to survive in the struggle for existence.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Darwinism_₂', ))

English (EN)Darwinism

The theory that the origin of the species is derived by descent, with variation, from parent forms, through the natural selection of those best adapted to survive in the struggle for existence.

Somali (SO)aragtida Darwinism

Aragtida asalka waxay tahay mida noocayda oo ay soo dhaftay soo jeedka,ay la socoto kala duwanshaha,laga soo bilaabo qaabka waalidka, iyada oo loo soo maro xulashada gug fiiccan ee la qabsiga nolosha halgganka jiritaanka.

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9822711', 'url' => 'SO/cobra_₁', 'image' => '', 'title' => 'Cobra', 'tags' => array ( 0 => 'Cobra', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'Cobra', 'source_id' => 730502, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20150324133913', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'falka Wadajira dhammaan Miisaaniyadda heshiisiinta (COBRA) waa sharci federaal ah oo kusinya inaad iyo aad ugu tiirsantahay in uu siinaya daboolo xaqa aad ku leedahay in ay sii wadaan caymiska caafimaadka koox ku salaysan is-bixiyey haddii xaq u yeelashada group-shaqeeyaha-maalgaliyo caymiska caafimaadka iyo ilkaha waxaa laga badiyay iyada oo luma shaqo ama Maraaya furriin. Xaq u yeelashada COBRA sida caadiga ah waa 18 ama 36 bilood ka dib markii ay dhacdo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640989464526851, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cobra', 'Definition' => 'The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA) is a federal law giving you and your covered dependents the right to continue group health coverage on a self-paid basis if eligibility for employer-sponsored group medical and dental insurance is lost through loss of employment or through divorce. COBRA eligibility is usually for 18 or 36 months after the event.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cobra_₁', ))

English (EN)cobra

The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA) is a federal law giving you and your covered dependents the right to continue group health coverage on a self-paid basis if eligibility for employer-sponsored group medical and dental insurance is ...

Somali (SO)Cobra

falka Wadajira dhammaan Miisaaniyadda heshiisiinta (COBRA) waa sharci federaal ah oo kusinya inaad iyo aad ugu tiirsantahay in uu siinaya daboolo xaqa aad ku leedahay in ay sii wadaan caymiska caafimaadka koox ku salaysan is-bixiyey haddii xaq u yeelashada ...

Personal life; Divorce
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9826005', 'url' => 'SO/mourner', 'image' => '', 'title' => 'baroornaya', 'tags' => array ( 0 => 'baroornaya', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'baroornaya', 'source_id' => 730701, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150325082602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Waa midka waakiilka ka ah ee tacsiydda ama ixtirmmama marxuumka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641004555632643, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mourner', 'Definition' => 'One who is present at the funeral out of affection or respect for the deceased.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mourner', ))

English (EN)mourner

One who is present at the funeral out of affection or respect for the deceased.

Somali (SO)baroornaya

Waa midka waakiilka ka ah ee tacsiydda ama ixtirmmama marxuumka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9425171', 'url' => 'SO/spousal_support', 'image' => '', 'title' => 'tageeriada marashada', 'tags' => array ( 0 => 'tageeriada marashada', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'tageeriada marashada', 'source_id' => 730444, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20150228204208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Waa kaloo la dhaha masaarifta iyo dayacirka marashada,eraygan ayaa loo tix raaca in la bixiyo lacagta marashada kale si loogu cawiyo helida yar ee dayactirka heer iska caadi ah ee noolasha. Tageeriada marashada waa mid ugu caansan xaaldaha halkas ooo marashada loo tixgeliyo in ka badan kan kale.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639506712002561, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spousal support', 'Definition' => 'Also called alimony and spousal maintenance, this term refers to money paid to one spouse by another to help the lesser-earning spouse maintain a certain standard of living. Spousal support is most common in situations where one spouse makes considerably more than the other.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spousal_support', ))

English (EN)spousal support

Also called alimony and spousal maintenance, this term refers to money paid to one spouse by another to help the lesser-earning spouse maintain a certain standard of living. Spousal support is most common in situations where one spouse makes considerably more ...

Somali (SO)tageeriada marashada

Waa kaloo la dhaha masaarifta iyo dayacirka marashada,eraygan ayaa loo tix raaca in la bixiyo lacagta marashada kale si loogu cawiyo helida yar ee dayactirka heer iska caadi ah ee noolasha. Tageeriada marashada waa mid ugu caansan xaaldaha halkas ooo ...

Personal life; Divorce
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9287572', 'url' => 'SO/consent_of_the_governed', 'image' => '', 'title' => 'Ogaalaasha maamuul', 'tags' => array ( 0 => 'Ogaalaasha maamuul', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Ogaalaasha maamuul', 'source_id' => 921511, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150219081124', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'heshiis ay dadka samaysteen iyo ku noolashaha dowladaa. marka loo eego xuquuda falsafadeed si dabici ah dhammaan sharciyada dowladda waa qasab in ay ogaalaadan maamuulka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638899314917379, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'consent of the governed', 'Definition' => 'Agreement by the people to set up and live under a government. According to the natural rights philosophy, all legitimate government must rest on the consent of the governed.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'consent_of_the_governed', ))

English (EN)consent of the governed

Agreement by the people to set up and live under a government. According to the natural rights philosophy, all legitimate government must rest on the consent of the governed.

Somali (SO)Ogaalaasha maamuul

heshiis ay dadka samaysteen iyo ku noolashaha dowladaa. marka loo eego xuquuda falsafadeed si dabici ah dhammaan sharciyada dowladda waa qasab in ay ogaalaadan maamuulka.

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9287562', 'url' => 'SO/principle_₃', 'image' => '', 'title' => 'Mabda\'a', 'tags' => array ( 0 => 'Mabda\'a', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Mabda\'a', 'source_id' => 921119, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150219081102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'aasasasiga ee sharciga hagaaya ama saamaynaya fikrka ama ficilka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638899284508674, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'principle', 'Definition' => 'Basic rule that guides or influences thought or action.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'principle_₃', ))

English (EN)principle

Basic rule that guides or influences thought or action.

Somali (SO)Mabda'a

aasasasiga ee sharciga hagaaya ama saamaynaya fikrka ama ficilka.

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9260398', 'url' => 'SO/ecolabel', 'image' => '', 'title' => 'Astaantak deegaann', 'tags' => array ( 0 => 'Astaantak deegaann', 1 => 'Environment', 2 => 'Environmental policy', 3 => '', ), 'term' => 'Astaantak deegaann', 'source_id' => 1461134, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Environment', ), 'category' => array ( 0 => 'Environmental policy', ), 'lastedit' => '20150217085901', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Astaanta ku lifaaqan alaabta taas oo u hoggansan sharudaha deegaanka gaar ahaandardaranka,kaaso uu sahlaya macaamiisha in ay si fudud uu aqoonsaday iyo kala daroshada cagaaran.tusaale midowga yurub astaanta deegaan oo sidata logada midowga yurub.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638702685945859, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ecolabel', 'Definition' => 'A label attached to products that comply with environmental requirements in particular directives, which makes it easier for consumers to identify and choose green products, e.g., the EU Ecolabel carrying the European Union logo.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Environment', 'Product Category' => 'Environmental policy', 'Creation User' => 'wizard of words', 'Creation Date' => '2011/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ecolabel', ))

English (EN)ecolabel

A label attached to products that comply with environmental requirements in particular directives, which makes it easier for consumers to identify and choose green products, e.g., the EU Ecolabel carrying the European Union logo.

Somali (SO)Astaantak deegaann

Astaanta ku lifaaqan alaabta taas oo u hoggansan sharudaha deegaanka gaar ahaandardaranka,kaaso uu sahlaya macaamiisha in ay si fudud uu aqoonsaday iyo kala daroshada cagaaran.tusaale midowga yurub astaanta deegaan oo sidata logada midowga yurub.

Environment; Environmental policy