portrait

Omar omargarane

Eastleigh, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Somali (SO)

15,756

Words Translated

556

Terms Translated

Omar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Omar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823025', 'url' => 'SO/mortuary', 'image' => '', 'title' => 'Meydka', 'tags' => array ( 0 => 'Meydka', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'Meydka', 'source_id' => 730616, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324173007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Isku eekasha guriga tacsiyadda Dhismo is qaas ah logu tallgalay loona dhisay daryeelka meydka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990558191619, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mortuary', 'Definition' => 'A synonym for funeral home. A building specifically designed and constructed for caring for the dead.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mortuary', ))

English (EN)mortuary

A synonym for funeral home. A building specifically designed and constructed for caring for the dead.

Somali (SO)Meydka

Isku eekasha guriga tacsiyadda Dhismo is qaas ah logu tallgalay loona dhisay daryeelka meydka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9835908', 'url' => 'SO/competition_₁₆', 'image' => '', 'title' => 'tartanka', 'tags' => array ( 0 => 'tartanka', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'tartanka', 'source_id' => 1833281, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20150327140209', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'labo iyo in ka badan hay\'adaha, sida iskaashiga sida ku tartanka qiimaha ugu wene ee fa\'idada,abaal marinta,mahadcelinta,IWM.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641047586045952, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'competition', 'Definition' => 'Two or more entities, such as corporations, vying for the greatest amount of profits, prizes, acknowledgments, etc.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'competition_₁₆', ))

English (EN)competition

Two or more entities, such as corporations, vying for the greatest amount of profits, prizes, acknowledgments, etc.

Somali (SO)tartanka

labo iyo in ka badan hay'adaha, sida iskaashiga sida ku tartanka qiimaha ugu wene ee fa'idada,abaal marinta,mahadcelinta,IWM.

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9823037', 'url' => 'SO/memorial_marker', 'image' => '', 'title' => 'calaamada xusuusta', 'tags' => array ( 0 => 'calaamada xusuusta', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'calaamada xusuusta', 'source_id' => 730660, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150324181310', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'habka loo aqoonsado buuxitanka qabriga gaar ka ah. calaamadaha joogtada qabriga sida caadi waa bir ama dhax kuwaaso ku siinaya sida xogta ah ama sida magaca ee shaqsiga,taariikhda iyo meesha dhalashad,taarikhda iyi halka dhimashada.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640990562385921, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'memorial marker', 'Definition' => 'A method of identifying the occupant of a particular grave. Permanent grave markers are usually of metal or stone which gives such data as the name of the individual, date and place of birth, date and place of death.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Synonym' => 'grave_marker', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'memorial_marker', ))

English (EN)memorial marker

A method of identifying the occupant of a particular grave. Permanent grave markers are usually of metal or stone which gives such data as the name of the individual, date and place of birth, date and place of death.

Somali (SO)calaamada xusuusta

habka loo aqoonsado buuxitanka qabriga gaar ka ah. calaamadaha joogtada qabriga sida caadi waa bir ama dhax kuwaaso ku siinaya sida xogta ah ama sida magaca ee shaqsiga,taariikhda iyo meesha dhalashad,taarikhda iyi halka dhimashada.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9449188', 'url' => 'SO/arrearage_₂', 'image' => '', 'title' => 'Wehelin', 'tags' => array ( 0 => 'Wehelin', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'Wehelin', 'source_id' => 730508, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20150302130716', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Wax kasta oo la soo dhafay ee tageerida canuuga ama tageerida labada is qaba (masaarifta)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639605105131521, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'arrearage', 'Definition' => 'Any past due amount of child support or spousal support (alimony).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'arrearage_₂', ))

English (EN)arrearage

Any past due amount of child support or spousal support (alimony).

Somali (SO)Wehelin

Wax kasta oo la soo dhafay ee tageerida canuuga ama tageerida labada is qaba (masaarifta)

Personal life; Divorce
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9295270', 'url' => 'SO/political_efficacy', 'image' => '', 'title' => 'Siyaasadaa qofkisa', 'tags' => array ( 0 => 'Siyaasadaa qofkisa', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Siyaasadaa qofkisa', 'source_id' => 923076, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150219202640', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Xaqiiqda mid ka mid ah awoodaha aya wax ku ool ah waxayna leeyiihin samaynta arrimaha dadweynaha.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638937129713668, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'political efficacy', 'Definition' => 'Belief that one can be effective and have an impact on public affairs.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'political_efficacy', ))

English (EN)political efficacy

Belief that one can be effective and have an impact on public affairs.

Somali (SO)Siyaasadaa qofkisa

Xaqiiqda mid ka mid ah awoodaha aya wax ku ool ah waxayna leeyiihin samaynta arrimaha dadweynaha.

Government; American government
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9842615', 'url' => 'SO/property_rights_₂', 'image' => '', 'title' => 'xuuquqaha hantida', 'tags' => array ( 0 => 'xuuquqaha hantida', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'xuuquqaha hantida', 'source_id' => 1833305, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20150328141502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'isticmaalka xuquqaha,gacn ku haynta iyo helista fa\'idooyinka badeecada iyo adeega.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503641075653279744, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'property rights', 'Definition' => 'The rights to use, control, and obtain the benefits from a good or service.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'property_rights_₂', ))

English (EN)property rights

The rights to use, control, and obtain the benefits from a good or service.

Somali (SO)xuuquqaha hantida

isticmaalka xuquqaha,gacn ku haynta iyo helista fa'idooyinka badeecada iyo adeega.

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9426476', 'url' => 'SO/equitable_distribution', 'image' => '', 'title' => 'Qaybinta siman', 'tags' => array ( 0 => 'Qaybinta siman', 1 => 'Personal life', 2 => 'Divorce', 3 => '', ), 'term' => 'Qaybinta siman', 'source_id' => 730486, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Divorce', ), 'lastedit' => '20150228225202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'qaybinta xaqa ah ee hantidada habka furiinka uu go\'aamiyo gaarsooraha labada dhinac.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639511576346630, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'equitable distribution', 'Definition' => 'A fair distribution of property in a divorce proceeding as determined by the judge, the parties or both.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Divorce', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'jorge.feng', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'equitable_distribution', ))

English (EN)equitable distribution

A fair distribution of property in a divorce proceeding as determined by the judge, the parties or both.

Somali (SO)Qaybinta siman

qaybinta xaqa ah ee hantidada habka furiinka uu go'aamiyo gaarsooraha labada dhinac.

Personal life; Divorce
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9453443', 'url' => 'SO/container_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'Waalka', 'tags' => array ( 0 => 'Waalka', 1 => 'Personal life', 2 => 'Funeral', 3 => '', ), 'term' => 'Waalka', 'source_id' => 730587, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Personal life', ), 'category' => array ( 0 => 'Funeral', ), 'lastedit' => '20150302201110', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rixdaboorka ama sanduuqa fiberboorka ee shandada oo si caadiga loo talagalay gubida;waalka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639623487717378, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'container', 'Definition' => 'A pressboard or fiberboard box the size of a casket usually used for immediate/direct cremations; alternative container.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Personal life', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Funeral', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'wpone', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'container_₁₂', ))

English (EN)container

A pressboard or fiberboard box the size of a casket usually used for immediate/direct cremations; alternative container.

Somali (SO)Waalka

Rixdaboorka ama sanduuqa fiberboorka ee shandada oo si caadiga loo talagalay gubida;waalka.

Personal life; Funeral
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9423928', 'url' => 'SO/eagle_scout', 'image' => '', 'title' => 'Indheynta galeyrka', 'tags' => array ( 0 => 'Indheynta galeyrka', 1 => 'Organizations', 2 => 'Institutions', 3 => '', ), 'term' => 'Indheynta galeyrka', 'source_id' => 5049079, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Organizations', ), 'category' => array ( 0 => 'Institutions', ), 'lastedit' => '20150228183614', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Indhyenta galeyrka waa mida ugu sareysa ee la gaari kara barnamijka indheynta wiilk ee indhyenta wiilka ee Maraynka Indheynta kaas oo gaari kara halkan ayaa la dhaha indheynta galeyrka ma galyerka tani bilawgii 1911 ,indheynta galeyrka yaa waxa helay ilaa labo milyaan oo rag yar yar ah The title of Eagle Scout is held for life, thus giving rise to the phrase "Once an Eagle, always an Eagle." Requirements include earning at least 21 merit badges and demonstrating Scout Spirit through the Boy Scout Oath and Law, service, and leadership. Taani waxa ku jiroo hawlaha mashrruca dheeriga ah ee qorshaha indheynta ,hogaminta iyo maamuulista. Indhyenta galerka ayaa waxa lagu abaal mariyaa bilad iyo calaamad si aragti ah loo aqoonsan karo waajibkeeda ee indheynta. Aqoosi dheerah ah ayaa la heli karaa iyaadom oo calansha galeyrka abaal marinta dhamistirka dheerad ka ah hogaaminta iyo sharuudaha calaamada mudnaanta ah.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639499871092737, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'eagle scout', 'Definition' => 'Eagle Scout is the highest rank attainable in the Boy Scouting program of the Boy Scouts of America (BSA). A Scout who attains this rank is called an Eagle Scout or Eagle. Since its introduction in 1911, the Eagle Scout rank has been earned by more than two million young men. The title of Eagle Scout is held for life, thus giving rise to the phrase "Once an Eagle, always an Eagle." Requirements include earning at least 21 merit badges and demonstrating Scout Spirit through the Boy Scout Oath and Law, service, and leadership. This includes an extensive service project that the Scout plans, organizes, leads, and manages. Eagle Scouts are presented with a medal and a badge that visibly recognizes the accomplishments of the Scout. Additional recognition can be earned through Eagle Palms, awarded for completing additional tenure, leadership, and merit badge requirements.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Organizations', 'Product Category' => 'Institutions', 'Creation User' => 'Robert MacyIII', 'Creation Date' => '2013/3/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'eagle_scout', ))

English (EN)eagle scout

Eagle Scout is the highest rank attainable in the Boy Scouting program of the Boy Scouts of America (BSA). A Scout who attains this rank is called an Eagle Scout or Eagle. Since its introduction in 1911, the Eagle Scout rank has been earned by more than two ...

Somali (SO)Indheynta galeyrka

Indhyenta galeyrka waa mida ugu sareysa ee la gaari kara barnamijka indheynta wiilk ee indhyenta wiilka ee Maraynka Indheynta kaas oo gaari kara halkan ayaa la dhaha indheynta galeyrka ma galyerka tani bilawgii 1911 ,indheynta galeyrka yaa waxa helay ilaa ...

Organizations; Institutions
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9279806', 'url' => 'SO/natural_rights_₁', 'image' => '', 'title' => 'Xuquuda dacbiiciga', 'tags' => array ( 0 => 'Xuquuda dacbiiciga', 1 => 'Government', 2 => 'American government', 3 => '', ), 'term' => 'Xuquuda dacbiiciga', 'source_id' => 921020, 'type' => 'term', 'namespace' => 1820, 'nstext' => 'SO', 'industry' => array ( 0 => 'Government', ), 'category' => array ( 0 => 'American government', ), 'lastedit' => '20150218194334', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Omargarane', 'special_term' => '', 'definition' => 'Xaqiiqdii shaqsiyaaka ayaa dabiici ee eebbah ummadda ay la soocto xuququl insaank aasaasiga ah; xuquuqahaan ayaa ah kuwaa aad qeb ugu ah dabeecada insaanka oo aan ayaaga laga laga qaadi karin ama laga joojin kariin, sida ka soo horjeeda xuquuqda sharciga. Shaac ka qaadista maxabanaanida maraykanka ayaa ka mid ah xuquuqda dabiciiga ayaa ku jirta xuquuqaha sida "noolaasha, xooriyada iyo raadsashada farxada.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638853449154563, 'nstext_full' => 'Somali (SO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'natural rights', 'Definition' => 'Belief that individuals are naturally endowed with basic human rights; those rights that are so much a part of human nature that they cannot be taken away or given up, as opposed to rights conferred by law. The Declaration of Independence states that these natural rights include the rights to "Life, Liberty and the pursuit of Happiness. "', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Government', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'American government', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Chelsea.K', 'Creation Date' => '2011/3/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'natural_rights_₁', ))

English (EN)natural rights

Belief that individuals are naturally endowed with basic human rights; those rights that are so much a part of human nature that they cannot be taken away or given up, as opposed to rights conferred by law. The Declaration of Independence states that these ...

Somali (SO)Xuquuda dacbiiciga

Xaqiiqdii shaqsiyaaka ayaa dabiici ee eebbah ummadda ay la soocto xuququl insaank aasaasiga ah; xuquuqahaan ayaa ah kuwaa aad qeb ugu ah dabeecada insaanka oo aan ayaaga laga laga qaadi karin ama laga joojin kariin, sida ka soo horjeeda xuquuqda sharciga. ...

Government; American government