portrait

RoxanaChirila

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO); Spanish (ES)

2,999

Words Translated

144

Terms Translated

RoxanaChirila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent RoxanaChirila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1531067', 'url' => 'RO/mortgage-backed_security_₁', 'image' => '', 'title' => 'titlu de credit garantat cu creanţe ipotecare', 'tags' => array ( 0 => 'titlu de credit garantat cu creanţe ipotecare', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => 'University of Michigan', 4 => '', ), 'term' => 'titlu de credit garantat cu creanţe ipotecare', 'source_id' => 819013, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'company' => array ( 0 => 'University of Michigan', ), 'lastedit' => '20110819113502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un instrument financiar care înglobează proprietatea de acţiuni printr-un număr mare de ipoteci.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604297039872005, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mortgage-backed security', 'Company' => 'University of Michigan', 'Definition' => 'A financial instrument that packages the ownership of shares in a large number of mortgages.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'International economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Noroc', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mortgage-backed_security_₁', ))

English (EN)mortgage-backed security

A financial instrument that packages the ownership of shares in a large number of mortgages.

Romanian (RO)titlu de credit garantat cu creanţe ipotecare

Un instrument financiar care înglobează proprietatea de acţiuni printr-un număr mare de ipoteci.

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1546700', 'url' => 'RO/micronize', 'image' => '', 'title' => 'a microniza', 'tags' => array ( 0 => 'a microniza', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'a microniza', 'source_id' => 11315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110824135518', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'A trasnforma în pudră fină, a a reduce la particule un micron în diametru.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604367825043456, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'micronize', 'Translation' => 'micronize', 'Synonmy' => 'reduce to fine powder', 'Definition' => 'to reduce to a fine powder, to reduce to particles a micron in diameter.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'micronize', ))

English (EN)micronize

to reduce to a fine powder, to reduce to particles a micron in diameter.

Romanian (RO)a microniza

A trasnforma în pudră fină, a a reduce la particule un micron în diametru.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1546926', 'url' => 'RO/coaching', 'image' => '', 'title' => 'instruire', 'tags' => array ( 0 => 'instruire', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'instruire', 'source_id' => 40070, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20110824162502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Interacţiunea de zi cu zi între un angajat şi supraveghetorul său, prin care angajatul poate să primească informaţii şi feedback de la supraveghetor.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604368445800450, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'coaching', 'Definition' => 'The day-to-day interaction between an employee and his/her supervisor, whereby the former may gain insights and feedback from the latter.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Human resources', 'Industry' => 'Business services', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/6/8', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/6/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'coaching', ))

English (EN)coaching

The day-to-day interaction between an employee and his/her supervisor, whereby the former may gain insights and feedback from the latter.

Romanian (RO)instruire

Interacţiunea de zi cu zi între un angajat şi supraveghetorul său, prin care angajatul poate să primească informaţii şi feedback de la supraveghetor.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '980568', 'url' => 'RO/ceruminosis', 'image' => '', 'title' => 'formare excesivă de cerumen', 'tags' => array ( 0 => 'formare excesivă de cerumen', 1 => 'Medical', 2 => 'Herbal medicine', 3 => '', ), 'term' => 'formare excesivă de cerumen', 'source_id' => 284079, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Herbal medicine', ), 'lastedit' => '20110407005602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Prea mult ceara de albine.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735725219842, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ceruminosis', 'Definition' => 'Too much beeswax.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Herbal medicine', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ceruminosis', ))

English (EN)ceruminosis

Too much beeswax.

Romanian (RO)formare excesivă de cerumen

Prea mult ceara de albine.

Medical; Herbal medicine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1532255', 'url' => 'RO/negative_externality', 'image' => '', 'title' => 'efect extern negativ', 'tags' => array ( 0 => 'efect extern negativ', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => 'University of Michigan', 4 => '', ), 'term' => 'efect extern negativ', 'source_id' => 819034, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'company' => array ( 0 => 'University of Michigan', ), 'lastedit' => '20110819130043', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un efect extern dăunător; adică, un efect dăunător al acţiunilor unui agent economic asupra altuia. Considerat o denaturare deoarece primul agent are un motiv inadecvat de a restrânge acţiunea. Printre exemple se numără poluarea fabricilor (un efect extern al producţiei) şi fumul de ţigară (un efect extern al consumului).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604302162165760, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'negative externality', 'Company' => 'University of Michigan', 'Definition' => 'A harmful externality; that is, a harmful effect of one economic agent\'s actions on another. Considered a distortion because the first agent has inadequate incentive to curtail the action. Examples are pollution from factories (a production externality) and smoke from cigarettes (a consumption externality).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'International economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Noroc', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'negative_externality', ))

English (EN)negative externality

A harmful externality; that is, a harmful effect of one economic agent's actions on another. Considered a distortion because the first agent has inadequate incentive to curtail the action. Examples are pollution from factories (a production externality) and ...

Romanian (RO)efect extern negativ

Un efect extern dăunător; adică, un efect dăunător al acţiunilor unui agent economic asupra altuia. Considerat o denaturare deoarece primul agent are un motiv inadecvat de a restrânge acţiunea. Printre exemple se numără poluarea fabricilor (un efect extern al ...

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1549577', 'url' => 'RO/media_₈', 'image' => '', 'title' => 'media', 'tags' => array ( 0 => 'media', 1 => 'Advertising', 2 => 'Marketing communications', 3 => 'Butterworth-Heinemann', 4 => '', ), 'term' => 'media', 'source_id' => 514903, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing communications', ), 'company' => array ( 0 => 'Butterworth-Heinemann', ), 'lastedit' => '20110825135957', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mijloacele de comunicare prin care un mesaj este transmis publicului său.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604379236696068, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'media', 'Company' => 'Butterworth-Heinemann', 'Definition' => 'The vehicles of communication by which a message is transmitted to its audience.', 'Domain' => 'Marketing', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing communications', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Macyen', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'media_₈', ))

English (EN)media

The vehicles of communication by which a message is transmitted to its audience.

Romanian (RO)media

Mijloacele de comunicare prin care un mesaj este transmis publicului său.

Advertising; Marketing communications
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1531244', 'url' => 'RO/National_Bureau_of_Economic_Research', 'image' => '', 'title' => 'Institutul Naţional de Cercetări Economice', 'tags' => array ( 0 => 'Institutul Naţional de Cercetări Economice', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => 'University of Michigan', 4 => '', ), 'term' => 'Institutul Naţional de Cercetări Economice', 'source_id' => 819028, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'company' => array ( 0 => 'University of Michigan', ), 'lastedit' => '20110819120238', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'O organizaţie nonprofit şi nepartizană cu sediul în Cambridge, MA, care adună date economice şi sponsorizează cercetări economice. Comisia sa de Datare a Ciclului Economic este însărcinată în mod tradiţional cu identificarea începutului şi sfârşitului perioadelor de recesiune.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604297812672516, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'National Bureau of Economic Research', 'Company' => 'University of Michigan', 'Definition' => 'A nonprofit, nonpartisan organization based in Cambridge, MA, that assembles economic data and sponsors economic research. Its Business Cycle Dating Committee also is traditionally responsible for identifying the beginnings and ends of recessions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'International economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Noroc', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'National_Bureau_of_Economic_Research', ))

English (EN)National Bureau of Economic Research

A nonprofit, nonpartisan organization based in Cambridge, MA, that assembles economic data and sponsors economic research. Its Business Cycle Dating Committee also is traditionally responsible for identifying the beginnings and ends of recessions.

Romanian (RO)Institutul Naţional de Cercetări Economice

O organizaţie nonprofit şi nepartizană cu sediul în Cambridge, MA, care adună date economice şi sponsorizează cercetări economice. Comisia sa de Datare a Ciclului Economic este însărcinată în mod tradiţional cu identificarea începutului şi sfârşitului ...

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1547361', 'url' => 'RO/packaging_₁', 'image' => '', 'title' => 'ambalaj', 'tags' => array ( 0 => 'ambalaj', 1 => 'Business services', 2 => 'Marketing', 3 => '', ), 'term' => 'ambalaj', 'source_id' => 66407, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Marketing', ), 'lastedit' => '20110824181049', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Materialul protector folosit la produse care oferă şi ocazia de a promova produsul sau marca.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604370387763200, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'packaging', 'Definition' => 'The protective material used on products that also presents an opportunity to promote the product and brand.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Business services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'packaging_₁', ))

English (EN)packaging

The protective material used on products that also presents an opportunity to promote the product and brand.

Romanian (RO)ambalaj

Materialul protector folosit la produse care oferă şi ocazia de a promova produsul sau marca.

Business services; Marketing
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1531010', 'url' => 'RO/growth_model', 'image' => '', 'title' => 'model de creştere', 'tags' => array ( 0 => 'model de creştere', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => 'University of Michigan', 4 => '', ), 'term' => 'model de creştere', 'source_id' => 818837, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'company' => array ( 0 => 'University of Michigan', ), 'lastedit' => '20110819103002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un de model de economie în care cantităţile factorilor pot creşte în timp. Modelul pe care se bazează majoritatea celorlalte este Modelul Solow.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604296868954114, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'growth model', 'Company' => 'University of Michigan', 'Definition' => 'A model of an economy in which quantities of factors can expand over time. The model on which most others are based is the Solow Model.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'International economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Noroc', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'growth_model', ))

English (EN)growth model

A model of an economy in which quantities of factors can expand over time. The model on which most others are based is the Solow Model.

Romanian (RO)model de creştere

Un de model de economie în care cantităţile factorilor pot creşte în timp. Modelul pe care se bazează majoritatea celorlalte este Modelul Solow.

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '980511', 'url' => 'RO/ostomy_₃', 'image' => '', 'title' => 'stomă', 'tags' => array ( 0 => 'stomă', 1 => 'Medical', 2 => 'Gastroenterology', 3 => 'NIDDK', 4 => '', ), 'term' => 'stomă', 'source_id' => 875783, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Gastroenterology', ), 'company' => array ( 0 => 'NIDDK', ), 'lastedit' => '20110407004518', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'O operațiune care face posibilă pentru scaun a părăsi corpul printr-o deschidere în abdomen. Un ostomy este necesară atunci când o parte sau toate intestinele sunt eliminate sau blocate. Colostomie şi ileostomie sunt tipuri de ostomy.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735550107648, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ostomy', 'Company' => 'NIDDK', 'Definition' => 'An operation that makes it possible for stool to leave the body through an opening made in the abdomen. An ostomy is necessary when part or all of the intestines are removed or blocked. Colostomy and ileostomy are types of ostomy.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Gastroenterology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'IvyYoung', 'Creation Date' => '2011/3/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ostomy_₃', ))

English (EN)ostomy

An operation that makes it possible for stool to leave the body through an opening made in the abdomen. An ostomy is necessary when part or all of the intestines are removed or blocked. Colostomy and ileostomy are types of ostomy.

Romanian (RO)stomă

O operațiune care face posibilă pentru scaun a părăsi corpul printr-o deschidere în abdomen. Un ostomy este necesară atunci când o parte sau toate intestinele sunt eliminate sau blocate. Colostomie şi ileostomie sunt tipuri de ostomy.

Medical; Gastroenterology