portrait

RoxanaChirila

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO); Spanish (ES)

2,999

Words Translated

144

Terms Translated

RoxanaChirila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent RoxanaChirila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '980510', 'url' => 'RO/immunoperoxidase', 'image' => '', 'title' => 'imunoperoxidază', 'tags' => array ( 0 => 'imunoperoxidază', 1 => 'Medical', 2 => 'Anatomy', 3 => 'Histology', 4 => '', ), 'term' => 'imunoperoxidază', 'source_id' => 190091, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', 1 => 'Anatomy', ), 'category' => array ( 0 => 'Histology', ), 'lastedit' => '20110407004516', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => '"Brown stain." Section of tissue on glass slide is layered with primary antibody which may be monoclonal or polyclonal. Antigen-antibody reaction is then detected by peroxidase-labeled antibody. The color reaction is brown. Occasionally a red color reaction is used. Counterstain is hematoxylin (blue). The specificity lies not in the color but in the primary antibody used.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735549059076, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'immunoperoxidase', 'Definition' => '"Brown stain." Section of tissue on glass slide is layered with primary antibody which may be monoclonal or polyclonal. Antigen-antibody reaction is then detected by peroxidase-labeled antibody. The color reaction is brown. Occasionally a red color reaction is used. Counterstain is hematoxylin (blue). The specificity lies not in the color but in the primary antibody used.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical; Anatomy', 'Product Category' => 'Histology', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/8/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'immunoperoxidase', ))

English (EN)immunoperoxidase

"Brown stain." Section of tissue on glass slide is layered with primary antibody which may be monoclonal or polyclonal. Antigen-antibody reaction is then detected by peroxidase-labeled antibody. The color reaction is brown. Occasionally a red color reaction ...

Romanian (RO)imunoperoxidază

"Brown stain." Section of tissue on glass slide is layered with primary antibody which may be monoclonal or polyclonal. Antigen-antibody reaction is then detected by peroxidase-labeled antibody. The color reaction is brown. Occasionally a red color reaction ...

Medical; Histology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1531060', 'url' => 'RO/monetary_approach', 'image' => '', 'title' => 'abordare monetară', 'tags' => array ( 0 => 'abordare monetară', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => 'University of Michigan', 4 => '', ), 'term' => 'abordare monetară', 'source_id' => 819004, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'company' => array ( 0 => 'University of Michigan', ), 'lastedit' => '20110819112003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un cadru de analiză a ratelor de schimb valutar şi a bilanţului plăţilor care se concentrează asupra cererii şi ofertei de bani în diferite ţări. Se presupune că un curs de schimb fluctuant este egal cu cererea şi oferta şi că reflectă astfel ratele de creştere relative ale ofertelor de bani şi a determinanţilor cererii. În cazul unui curs de schimb valutar stabil, bilanţul de excedent sau deficit de plăţi este egal cu excesul de cerere sau, respectiv, ofertă pentru banii unei ţări.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604297038823428, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'monetary approach', 'Company' => 'University of Michigan', 'Definition' => 'A framework for analyzing exchange rates and the balance of payments that focuses on supply and demand for money in different countries. A floating exchange rate is assumed to equate supply and demand and thus to reflect relative growth rates of money supplies and determinants of demand. Under a pegged exchange rate, the balance of payments surplus or deficit equals the excess demand or supply, respectively, for a country\'s money.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'International economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Noroc', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'monetary_approach', ))

English (EN)monetary approach

A framework for analyzing exchange rates and the balance of payments that focuses on supply and demand for money in different countries. A floating exchange rate is assumed to equate supply and demand and thus to reflect relative growth rates of money ...

Romanian (RO)abordare monetară

Un cadru de analiză a ratelor de schimb valutar şi a bilanţului plăţilor care se concentrează asupra cererii şi ofertei de bani în diferite ţări. Se presupune că un curs de schimb fluctuant este egal cu cererea şi oferta şi că reflectă astfel ratele de ...

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1549122', 'url' => 'RO/photocell', 'image' => 'images-1348320694.jpg', 'title' => 'celulă fotoelectrică', 'tags' => array ( 0 => 'celulă fotoelectrică', 1 => 'Advertising', 2 => 'Billboard advertising', 3 => '', ), 'term' => 'celulă fotoelectrică', 'source_id' => 34991, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Billboard advertising', ), 'lastedit' => '20120922133135', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Componenta fotosensibilă a unui senzor de detecţie a luminii. Dispozitivul real poate fi o fotodiodă, un fototranzistor, sau o celulă fotoconductoare. Este important să se facă distincţia între o celulă fotoelectrică şi un dispozitiv complet cu senzor de detecţie a luminii. O celulă fotoelectrică poate fi orice dispozitiv în care lumina controlează emisiunea de electroni a unui catod, rezistenţa electrică a unui element sau forţa electromotoare, produsă de o celulă; este de obicei încorporată într-un circuit electric şi folosită la dispozitive mecanice precum deschizătoare de uşi sau lumini de noapte pentru exteriorul casei.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 240, 'height' => 210, '_version_' => 1503604377334579202, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'photocell', 'Definition' => 'Photoelectric cell; the light-sensitive component within a photosensor. The actual device might be a photodiode, a phototransistor, or a photoconductive cell. It is important to make a distinction between a photocell and a complete photosensor device. A photocell might be any device in which light controls the electron emission from a cathode, the electrical resistance of an element, or the electromotive force produced by a cell; it is usually incorporated in an electric circuit and used in mechanical devices such as door openers or home outdoor night lights.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Billboard advertising', 'Revision User' => 'Aignéis', 'Revision Date' => '2010/6/2', 'Creation User' => 'Aignéis', 'Creation Date' => '2010/6/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'photocell', ))

English (EN)photocell

Photoelectric cell; the light-sensitive component within a photosensor. The actual device might be a photodiode, a phototransistor, or a photoconductive cell. It is important to make a distinction between a photocell and a complete photosensor device. A ...

Romanian (RO)celulă fotoelectrică

Componenta fotosensibilă a unui senzor de detecţie a luminii. Dispozitivul real poate fi o fotodiodă, un fototranzistor, sau o celulă fotoconductoare. Este important să se facă distincţia între o celulă fotoelectrică şi un dispozitiv complet cu senzor de ...

Advertising; Billboard advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1534064', 'url' => 'RO/appropriation_bill', 'image' => '', 'title' => 'proiect de lege de alocare', 'tags' => array ( 0 => 'proiect de lege de alocare', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'proiect de lege de alocare', 'source_id' => 1475461, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20110819180003', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Acţiune oficială (propusă) de o adunare legislativă (precum Congresul SUA sau o legislatură de stat) care specifică sumele exacte din banii guvernului pe care Trezoreria le poate plăti legal (prin noi angajări, contracte de cumpărare, hotărâri de eligibilitate a indivizilor pentru plata prin transfer a venitului, etc.) pentru fiecare dintr-o listă de programe specifice autorizate în prealabil realizare de agenţii guvernamentale pe o anumită perioadă de timp (de obicei un an).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604309539946500, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'appropriation bill', 'Definition' => 'A (proposed) formal action by a legislative assembly (such as the U.S. Congress or a state legislature) that specifies exact amounts of the government\'s money that the Treasury may legally pay out (through new hiring, contracts for purchases, findings of individuals\' eligibility for income transfer payments, etc.) for each of a list of particular pre-authorized programs carried out by governmental agencies over a specific period of time (normally one year).', 'Part of Speech' => 'other', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Economy', 'Product Category' => 'Economics', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'erika10', 'Creation Date' => '2011/7/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'appropriation_bill', ))

English (EN)appropriation bill

A (proposed) formal action by a legislative assembly (such as the U.S. Congress or a state legislature) that specifies exact amounts of the government's money that the Treasury may legally pay out (through new hiring, contracts for purchases, findings of ...

Romanian (RO)proiect de lege de alocare

Acţiune oficială (propusă) de o adunare legislativă (precum Congresul SUA sau o legislatură de stat) care specifică sumele exacte din banii guvernului pe care Trezoreria le poate plăti legal (prin noi angajări, contracte de cumpărare, hotărâri de ...

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1548368', 'url' => 'RO/prostitution_ring', 'image' => '', 'title' => 'reţea de prostituţie', 'tags' => array ( 0 => 'reţea de prostituţie', 1 => 'Legal services', 2 => 'Criminal', 3 => '', ), 'term' => 'reţea de prostituţie', 'source_id' => 1548366, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Legal services', ), 'category' => array ( 0 => 'Criminal', ), 'lastedit' => '20110825001850', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Afacere cu prostituate, de obicei într-un oraş mare, în care prostituatele sunt aduse din alte oraşe să lucreze timp de câteva săptămâni sau poate luni, după care părăsesc oraşul şi sunt înlocuite cu alte femei, şi aşa mai departe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604374596747265, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'prostitution ring', 'Definition' => 'A prostitution business, usually in a large city, where hookers are brought in from other cities to work for a few weeks or maybe months, then they leave town and are replaced by other women, and so on and so on.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Legal services', 'Product Category' => 'Criminal', 'Creation User' => 'RoxanaChirila', 'Creation Date' => '2011/8/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'prostitution_ring', ))

English (EN)prostitution ring

A prostitution business, usually in a large city, where hookers are brought in from other cities to work for a few weeks or maybe months, then they leave town and are replaced by other women, and so on and so on.

Romanian (RO)reţea de prostituţie

Afacere cu prostituate, de obicei într-un oraş mare, în care prostituatele sunt aduse din alte oraşe să lucreze timp de câteva săptămâni sau poate luni, după care părăsesc oraşul şi sunt înlocuite cu alte femei, şi aşa mai departe.

Legal services; Criminal
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1547426', 'url' => 'RO/ksas', 'image' => 'images (1)-1372916960.jpg', 'title' => 'CASC', 'tags' => array ( 0 => 'CASC', 1 => 'Business services', 2 => 'Human resources', 3 => '', ), 'term' => 'CASC', 'source_id' => 328185, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Business services', ), 'category' => array ( 0 => 'Human resources', ), 'lastedit' => '20130704055009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cunoştinţe, atribuţii şi capacităţi – atributele personale pe care o persoană trebuie să le aibă pentru a realiza cerinţele postului.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 259, 'height' => 194, '_version_' => 1503604370579652608, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ksas', 'Definition' => 'Knowledge, skills and abilities – the personal attributes that a person has to have to perform the job requirements.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Business services', 'Product Category' => 'Human resources', 'Creation User' => 'Karenj', 'Creation Date' => '2010/9/26', 'Source Lang' => '1180', 'Sample Image' => 'images (1)-1372916960.jpg', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ksas', ))

English (EN)ksas

Knowledge, skills and abilities – the personal attributes that a person has to have to perform the job requirements.

Romanian (RO)CASC

Cunoştinţe, atribuţii şi capacităţi – atributele personale pe care o persoană trebuie să le aibă pentru a realiza cerinţele postului.

Business services; Human resources
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1546776', 'url' => 'RO/opisthotonos', 'image' => '', 'title' => 'opistotonus', 'tags' => array ( 0 => 'opistotonus', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Medical devices', 3 => '', ), 'term' => 'opistotonus', 'source_id' => 11449, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', 1 => 'Medical devices', ), 'lastedit' => '20110824141535', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Un spasm muscular în care capul şi călcâiele sunt îndoite înapoi şi corpul este aplecat înainte.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604367998058496, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'opisthotonos', 'Translation' => 'opisthotonos', 'Synonmy' => 'spasm', 'Definition' => 'a form of spasm in which the head and the heels are bent backward and the body bowed forward.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Pharmaceutical; Medical devices', 'Creation User' => 'Termstar', 'Creation Date' => '2010/4/19', 'Revision User' => 'Termstar', 'Revision Date' => '2010/4/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'opisthotonos', ))

English (EN)opisthotonos

a form of spasm in which the head and the heels are bent backward and the body bowed forward.

Romanian (RO)opistotonus

Un spasm muscular în care capul şi călcâiele sunt îndoite înapoi şi corpul este aplecat înainte.

Pharmaceutical;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '980565', 'url' => 'RO/candidiasis_₁', 'image' => '', 'title' => 'candidoză', 'tags' => array ( 0 => 'candidoză', 1 => 'Medical', 2 => 'Herbal medicine', 3 => '', ), 'term' => 'candidoză', 'source_id' => 284067, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Herbal medicine', ), 'lastedit' => '20110407005556', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'În general, o tulburare cauzată de Candida (Monilia) albicans. Aceasta este o ciuperca de drojdie-cum ar fi comun găsit în gură. vagin. şi rect, precum şi pielea exterioară. Este o cauza frecventa de afte la sugari şi infecţii vaginale drojdie. În ultimii ani a fost dat o atenţie mult a crescut numărul de persoane cu candidoză în partea superioară şi inferioară intestinal. Această condiţie este acum cunoscut să apară ca urmare a prelungit cu antibiotice şi tratament anti-inflamatorii. Cele mai antiinflamatoare nesteroidiene sunt într-adevăr imunosupresoare, şi concurenţa normal, stabile între ciuperci si bacterii este modificată prin utilizarea de antibiotice; acest destul de benigne şi comune pielii şi mucoaselor ciuperca poate apoi trece profund în organism. Deşi ambele terapii sunt de o importanţă majoră în gestionarea boala, sunt adesea prescris sau cerut trivial, şi ambele sunt centerpieces a crescut dependenţa procedurale medicina (chirurgie). Industria de droguri este paralizat de costul de noi medicamente, de marketing, întrucât procedurile chirurgicale peer mult mai uşor şi acceptarea FDA. Medicina procedurale trebuie în mod normal, terapia antibiotic si antiinflamatorii.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735724171268, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'candidiasis', 'Definition' => 'Generally, a disorder caused by Candida (Monilia) albicans. This is a common yeast-like fungus found in the mouth. vagina. and rectum, as well as on the outside skin. It is a common cause of thrush in infants and vaginal yeast infections. In recent years much attention has been given to the increased numbers of people with candidiasis in the upper and lower intestinal tract. This condition is now known to occur as a result of extended antibiotic therapy and anti-inflammatory treatment. Most antiinflammatory drugs are really immunosuppressants, and the normal, stable competition between fungus and bacteria is altered by the antibiotic use; this rather benign and common skin and mucosal fungus can then move deeply into the body. Although both therapies are of major importance in managing disease, they are often prescribed or requested trivially, and both are centerpieces to the increased reliance on procedural medicine (surgery). The drug industry is paralyzed by the cost of marketing new drugs, whereas surgical procedures need far easier peer and FDA acceptance. Procedural medicine normally needs antibiotic AND anti-inflammatory therapy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Herbal medicine', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'candidiasis_₁', ))

English (EN)candidiasis

Generally, a disorder caused by Candida (Monilia) albicans. This is a common yeast-like fungus found in the mouth. vagina. and rectum, as well as on the outside skin. It is a common cause of thrush in infants and vaginal yeast infections. In recent years much ...

Romanian (RO)candidoză

În general, o tulburare cauzată de Candida (Monilia) albicans. Aceasta este o ciuperca de drojdie-cum ar fi comun găsit în gură. vagin. şi rect, precum şi pielea exterioară. Este o cauza frecventa de afte la sugari şi infecţii vaginale drojdie. În ultimii ani ...

Medical; Herbal medicine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '980410', 'url' => 'RO/intestinal_adhesions', 'image' => '', 'title' => 'aderenţe intestinale', 'tags' => array ( 0 => 'aderenţe intestinale', 1 => 'Medical', 2 => 'Gastroenterology', 3 => 'NIDDK', 4 => '', ), 'term' => 'aderenţe intestinale', 'source_id' => 876116, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Gastroenterology', ), 'company' => array ( 0 => 'NIDDK', ), 'lastedit' => '20110407003006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'Benzi de tesut fibros, care se poate conecta bucle de intestinelor unul altuia, la alte organe abdominale sau a peretelui abdominal. Aceste trupe poate trage secţiuni de intestine din loc si poate bloca trecerea de alimentare.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735023722498, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intestinal adhesions', 'Company' => 'NIDDK', 'Definition' => 'Bands of fibrous tissue that can connect the loops of the intestines to each other, to other abdominal organs, or to the abdominal wall. These bands can pull sections of the intestines out of place and may block the passage of food.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Gastroenterology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'IvyYoung', 'Creation Date' => '2011/3/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intestinal_adhesions', ))

English (EN)intestinal adhesions

Bands of fibrous tissue that can connect the loops of the intestines to each other, to other abdominal organs, or to the abdominal wall. These bands can pull sections of the intestines out of place and may block the passage of food.

Romanian (RO)aderenţe intestinale

Benzi de tesut fibros, care se poate conecta bucle de intestinelor unul altuia, la alte organe abdominale sau a peretelui abdominal. Aceste trupe poate trage secţiuni de intestine din loc si poate bloca trecerea de alimentare.

Medical; Gastroenterology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '980415', 'url' => 'RO/sitz_bath_₂', 'image' => '', 'title' => 'baie de şezut', 'tags' => array ( 0 => 'baie de şezut', 1 => 'Medical', 2 => 'Gastroenterology', 3 => 'NIDDK', 4 => '', ), 'term' => 'baie de şezut', 'source_id' => 873703, 'type' => 'term', 'namespace' => 1748, 'nstext' => 'RO', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Gastroenterology', ), 'company' => array ( 0 => 'NIDDK', ), 'lastedit' => '20110407003017', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'RoxanaChirila', 'special_term' => '', 'definition' => 'O cadă de plastic speciale care permite unei persoane să se aşeze în câţiva centimetri de apă caldă pentru a ajuta la ameliorarea disconfort de hemoroizi sau fisura anala.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503601735024771074, 'nstext_full' => 'Romanian (RO)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sitz bath', 'Company' => 'NIDDK', 'Definition' => 'A special plastic tub that allows a person to sit in a few inches of warm water to help relieve the discomfort of hemorrhoids or anal fissures.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Gastroenterology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'IvyYoung', 'Creation Date' => '2011/3/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sitz_bath_₂', ))

English (EN)sitz bath

A special plastic tub that allows a person to sit in a few inches of warm water to help relieve the discomfort of hemorrhoids or anal fissures.

Romanian (RO)baie de şezut

O cadă de plastic speciale care permite unei persoane să se aşeze în câţiva centimetri de apă caldă pentru a ajuta la ameliorarea disconfort de hemoroizi sau fisura anala.

Medical; Gastroenterology