portrait

Meshulam

Israel

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovak (SK)

246

Words Translated

122

Terms Translated

Meshulam’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Meshulam’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1198354', 'url' => 'SK/active_dry_yeast', 'image' => '', 'title' => 'aktívne suché kvasinky', 'tags' => array ( 0 => 'aktívne suché kvasinky', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'aktívne suché kvasinky', 'source_id' => 39636, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20110504125011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Commonly used for home baking purposes, this form of yeast consists of small dry morsels that remain inactive until mixed with water.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602735201648643, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'active dry yeast', 'Definition' => 'Commonly used for home baking purposes, this form of yeast consists of small dry morsels that remain inactive until mixed with water.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Devenl10', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_dry_yeast', ))

English (EN)active dry yeast

Commonly used for home baking purposes, this form of yeast consists of small dry morsels that remain inactive until mixed with water.

Slovak (SK)aktívne suché kvasinky

Commonly used for home baking purposes, this form of yeast consists of small dry morsels that remain inactive until mixed with water.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1205172', 'url' => 'SK/skylight_₂', 'image' => '', 'title' => 'strešné okno', 'tags' => array ( 0 => 'strešné okno', 1 => 'Construction', 2 => 'Design', 3 => 'Architecture', 4 => '', ), 'term' => 'strešné okno', 'source_id' => 186194, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Construction', 1 => 'Design', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'lastedit' => '20110505170023', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Okna v streche dať svetlo podkrovie alebo miestnosti bez ostatné osvetlenie.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602769160830981, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'skylight', 'Definition' => 'A window in a roof to give light to a loft or room without other lighting.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Construction; Design', 'Product Category' => 'Architecture', 'Creation User' => 'Bruno', 'Creation Date' => '2010/8/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'skylight_₂', ))

English (EN)skylight

A window in a roof to give light to a loft or room without other lighting.

Slovak (SK)strešné okno

Okna v streche dať svetlo podkrovie alebo miestnosti bez ostatné osvetlenie.

Construction; Architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1198350', 'url' => 'SK/pigs_in_a_blanket', 'image' => 'pigsinablanket 01.jpg', 'title' => 'párky v župane', 'tags' => array ( 0 => 'párky v župane', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'párky v župane', 'source_id' => 39112, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20110919072356', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Párky alebo klobáska zabalené a upečené v zemiakovom alebo lístkovom ceste.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 303, '_version_' => 1503602735200600064, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pigs in a blanket', 'Definition' => 'A bread with a hotdog or sausage wrapped inside.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Domain' => 'Documentation;Marketing', 'Creation User' => 'Devenl10', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Revision User' => 'Devenl10', 'Revision Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pigs_in_a_blanket', ))

English (EN)pigs in a blanket

A bread with a hotdog or sausage wrapped inside.

Slovak (SK)párky v župane

Párky alebo klobáska zabalené a upečené v zemiakovom alebo lístkovom ceste.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204961', 'url' => 'SK/the_crab', 'image' => '', 'title' => 'rak', 'tags' => array ( 0 => 'rak', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'rak', 'source_id' => 509654, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110505155034', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Štvrté znamenie zverokruhu (90° - 120° Zodiac)', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602766241595392, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the crab', 'Definition' => 'The fourth sign of the Zodiac (90° - 120° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'Cancer', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_crab', ))

English (EN)the crab

The fourth sign of the Zodiac (90° - 120° of the Zodiac)

Slovak (SK)rak

Štvrté znamenie zverokruhu (90° - 120° Zodiac)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1207628', 'url' => 'SK/filter_₃', 'image' => '', 'title' => 'filter', 'tags' => array ( 0 => 'filter', 1 => 'Computer', 2 => 'Workstations', 3 => 'Sun', 4 => '', ), 'term' => 'filter', 'source_id' => 60996, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Workstations', ), 'company' => array ( 0 => 'Sun', ), 'lastedit' => '20110506090502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Objekt, ktorý môže premeniť v hlavičke alebo obsah (alebo oboje) žiadosť alebo odpoveď. Filtre líši od webovej súčasti v tom oni zvyčajne nie sami vytvoriť odozvy ale skôr upraviť alebo prispôsobiť požiadavky na zdroj, a upraviť alebo prispôsobiť reakcie od prostriedku. Filter by nemali mať žiadne závislosti na webový prostriedok pre ktoré pôsobí ako filter tak, že to môže byť composable s viac ako jeden typ webového prostriedku.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602779441070082, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'filter', 'Definition' => 'An object that can transform the header or content (or both) of a request or response. Filters differ from Web components in that they usually do not themselves create responses but rather modify or adapt the requests for a resource, and modify or adapt responses from a resource. A filter should not have any dependencies on a Web resource for which it is acting as a filter so that it can be composable with more than one type of Web resource.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Computer', 'Product Category' => 'Workstations', 'Company' => 'Sun', 'Revision User' => 'Shemayah', 'Revision Date' => '2010/6/20', 'Creation User' => 'Shemayah', 'Creation Date' => '2010/6/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'filter_₃', ))

English (EN)filter

An object that can transform the header or content (or both) of a request or response. Filters differ from Web components in that they usually do not themselves create responses but rather modify or adapt the requests for a resource, and modify or adapt ...

Slovak (SK)filter

Objekt, ktorý môže premeniť v hlavičke alebo obsah (alebo oboje) žiadosť alebo odpoveď. Filtre líši od webovej súčasti v tom oni zvyčajne nie sami vytvoriť odozvy ale skôr upraviť alebo prispôsobiť požiadavky na zdroj, a upraviť alebo prispôsobiť reakcie od ...

Computer; Workstations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1198353', 'url' => 'SK/brewer’s_yeast', 'image' => 'brewersyeast 01.jpg', 'title' => 'pivovarské kvasnice', 'tags' => array ( 0 => 'pivovarské kvasnice', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'pivovarské kvasnice', 'source_id' => 39703, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20110919072832', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'A nutritional food produced as a byproduct of the brewing industry. After 5-10 beer fermentations, the yeast is not longer considered acceptable for making beer. The yeast is then dried and processed to make its enzymes inactive. Brewers yeast is eaten for its high B-vitamins and protein content as a nutritional supplement. However, brewer\'s yeast is not to be used for making bread.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 497, 'height' => 404, '_version_' => 1503602735201648642, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'brewer’s yeast', 'Definition' => 'A nutritional food produced as a byproduct of the brewing industry. After 5-10 beer fermentations, the yeast is not longer considered acceptable for making beer. The yeast is then dried and processed to make its enzymes inactive. Brewers yeast is eaten for its high B-vitamins and protein content as a nutritional supplement. However, brewer\'s yeast is not to be used for making bread.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Devenl10', 'Revision Date' => '2010/6/7', 'Creation User' => 'Devenl10', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'brewer’s_yeast', ))

English (EN)brewer’s yeast

A nutritional food produced as a byproduct of the brewing industry. After 5-10 beer fermentations, the yeast is not longer considered acceptable for making beer. The yeast is then dried and processed to make its enzymes inactive. Brewers yeast is eaten for ...

Slovak (SK)pivovarské kvasnice

A nutritional food produced as a byproduct of the brewing industry. After 5-10 beer fermentations, the yeast is not longer considered acceptable for making beer. The yeast is then dried and processed to make its enzymes inactive. Brewers yeast is eaten for ...

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1227157', 'url' => 'SK/the_archer,_the_centaur', 'image' => '', 'title' => 'strelec', 'tags' => array ( 0 => 'strelec', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'strelec', 'source_id' => 509652, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110511022503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Deviatym znamením zverokruhu (240° - 270° Zodiac)', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602872254726146, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the archer, the centaur', 'Definition' => 'The ninth sign of the Zodiac (240° - 270° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'Sagittarius', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_archer,_the_centaur', ))

English (EN)the archer, the centaur

The ninth sign of the Zodiac (240° - 270° of the Zodiac)

Slovak (SK)strelec

Deviatym znamením zverokruhu (240° - 270° Zodiac)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204305', 'url' => 'SK/citron', 'image' => '', 'title' => 'citrón', 'tags' => array ( 0 => 'citrón', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Fruits', 3 => '', ), 'term' => 'citrón', 'source_id' => 383876, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', ), 'category' => array ( 0 => 'Fruits', ), 'lastedit' => '20110505142503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Semitropical ovocie, ktoré sa podobá šesť až deväť palcov dlhý citrón. Pretože dužiny je veľmi kyslá, je nevhodný pre jedlo. Veľmi hrubou kôrou, je však presladené a používané v pečenia.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602763483840515, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'citron', 'Definition' => 'A semitropical fruit that resembles a six-to-nine inch long lemon. Because the pulp is very sour, it is unsuitable for eating. The extremely thick peel, however, is candied and used in baking.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Fruits & vegetables', 'Product Category' => 'Fruits', 'Creation User' => 'nutrinz', 'Creation Date' => '2010/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'citron', ))

English (EN)citron

A semitropical fruit that resembles a six-to-nine inch long lemon. Because the pulp is very sour, it is unsuitable for eating. The extremely thick peel, however, is candied and used in baking.

Slovak (SK)citrón

Semitropical ovocie, ktoré sa podobá šesť až deväť palcov dlhý citrón. Pretože dužiny je veľmi kyslá, je nevhodný pre jedlo. Veľmi hrubou kôrou, je však presladené a používané v pečenia.

Fruits & vegetables; Fruits
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1205008', 'url' => 'SK/exchange_₃', 'image' => '', 'title' => 'burza', 'tags' => array ( 0 => 'burza', 1 => 'Banking', 2 => 'Initial public offering', 3 => '', ), 'term' => 'burza', 'source_id' => 113048, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Banking', ), 'category' => array ( 0 => 'Initial public offering', ), 'lastedit' => '20110505160504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Fyzické umiestnenie kde makléri obchodovať pre svojich klientov. Tie hlavné sú NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) a NASDAQ (Národnej asociácie z cenných papierov predajcovia automatizované Citáty). Tento posledný nie je toľko fyzické umiestnenie ale skôr spôsob obchodnej transakcie. Každá výmena má rôzne požiadavky, ktoré spoločnosti môžu obchodovať na ich výmenu.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602768542171139, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'exchange', 'Definition' => 'The physical location where brokers transact business for their clients. The principal ones are the NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) and NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotes). This last one is not so much a physical location but rather a method of trade transaction. Each exchange has different requirements as to which companies can trade on their exchange.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Banking', 'Product Category' => 'Initial public offering', 'Creation User' => 'Vincent tsung', 'Creation Date' => '2010/7/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exchange_₃', ))

English (EN)exchange

The physical location where brokers transact business for their clients. The principal ones are the NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) and NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotes). This last one is not so ...

Slovak (SK)burza

Fyzické umiestnenie kde makléri obchodovať pre svojich klientov. Tie hlavné sú NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) a NASDAQ (Národnej asociácie z cenných papierov predajcovia automatizované Citáty). Tento posledný nie je toľko ...

Banking; Initial public offering
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1198351', 'url' => 'SK/pretzel', 'image' => 'Pretzel 01.jpg', 'title' => 'praclík', 'tags' => array ( 0 => 'praclík', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'praclík', 'source_id' => 39114, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20110919072545', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kysnuté cesto ušúľané do dlhého šúľka a zapletené do tvaru praclíka. Praclíky poznáme tvrdé a mäkké.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 300, '_version_' => 1503602735201648640, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pretzel', 'Definition' => 'A yeast bread rolled into a long rope and knotted. Pretzel can be hard or soft.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Devenl10', 'Creation Date' => '2010/6/7', 'Revision User' => 'Devenl10', 'Revision Date' => '2010/6/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pretzel', ))

English (EN)pretzel

A yeast bread rolled into a long rope and knotted. Pretzel can be hard or soft.

Slovak (SK)praclík

Kysnuté cesto ušúľané do dlhého šúľka a zapletené do tvaru praclíka. Praclíky poznáme tvrdé a mäkké.

Baked goods; Bread