portrait

Meshulam

Israel

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovak (SK)

246

Words Translated

122

Terms Translated

Meshulam’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Meshulam’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204995', 'url' => 'SK/Airship', 'image' => '', 'title' => 'vzducholoď', 'tags' => array ( 0 => 'vzducholoď', 1 => 'Aviation', 2 => 'Airplanes & equipment', 3 => '', ), 'term' => 'vzducholoď', 'source_id' => 32351, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Airplanes & equipment', ), 'lastedit' => '20110505160036', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pohon a riaditeľná aerostats, t. j. ľahšia remeslo.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602766280392707, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Airship', 'Definition' => 'Powered and steerable aerostats, i.e. lighter-than-air craft.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'Dirigible_₀', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Airplanes & equipment', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Nexus', 'Creation Date' => '2010/5/28', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Airship', ))

English (EN)Airship

Powered and steerable aerostats, i.e. lighter-than-air craft.

Slovak (SK)vzducholoď

Pohon a riaditeľná aerostats, t. j. ľahšia remeslo.

Aviation; Airplanes & equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1205107', 'url' => 'SK/glass', 'image' => '', 'title' => 'sklo', 'tags' => array ( 0 => 'sklo', 1 => 'Eyewear', 2 => 'Glasses', 3 => '', ), 'term' => 'sklo', 'source_id' => 77331, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Eyewear', ), 'category' => array ( 0 => 'Glasses', ), 'lastedit' => '20110505163531', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sklenené šošovky sú odolné voči poškriabaniu a ľahko tónované, ale dvojnásobok hmotnosti plastových šošoviek. Sklenené šošovky majú vynikajúce optické vlastnosti a vysoká ako 1,90 indexu lomu. Sklenené šošovky musia byť silnejšie ako novší objektív materiály ako vysokým indexom plastu.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602768953212928, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'glass', 'Definition' => 'Glass lenses are scratch resistant and easily tinted, but are double the weight of plastic lenses. Glass lenses have excellent optical qualities and can have a refractive index as high as 1.90. Glass lenses need to be thicker than newer lens materials like high index plastic.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Eyewear', 'Product Category' => 'Glasses', 'Revision User' => 'HC30', 'Revision Date' => '2010/06/30', 'Creation User' => 'HC30', 'Creation Date' => '2010/6/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'glass', ))

English (EN)glass

Glass lenses are scratch resistant and easily tinted, but are double the weight of plastic lenses. Glass lenses have excellent optical qualities and can have a refractive index as high as 1.90. Glass lenses need to be thicker than newer lens materials like ...

Slovak (SK)sklo

Sklenené šošovky sú odolné voči poškriabaniu a ľahko tónované, ale dvojnásobok hmotnosti plastových šošoviek. Sklenené šošovky majú vynikajúce optické vlastnosti a vysoká ako 1,90 indexu lomu. Sklenené šošovky musia byť silnejšie ako novší objektív materiály ...

Eyewear; Glasses
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204928', 'url' => 'SK/boxer_shorts', 'image' => '', 'title' => 'trenírky', 'tags' => array ( 0 => 'trenírky', 1 => 'Apparel', 2 => 'Underwear', 3 => '', ), 'term' => 'trenírky', 'source_id' => 30865, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Apparel', ), 'category' => array ( 0 => 'Underwear', ), 'lastedit' => '20110505154002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pánske "bielizeň s elastickým pásom a voľné závesné bavlnenej tkaniny.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602765952188416, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'boxer shorts', 'Definition' => 'Men\'s\' underwear with an elastic waist and loose-hanging cotton fabric.', 'Synonym' => 'boxer briefs_₀', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Underwear', 'Industry' => 'Apparel', 'Revision User' => 'Baoyu', 'Revision Date' => '2010/05/26', 'Creation User' => 'Baoyu', 'Creation Date' => '2010/05/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'boxer_shorts', ))

English (EN)boxer shorts

Men's' underwear with an elastic waist and loose-hanging cotton fabric.

Slovak (SK)trenírky

Pánske "bielizeň s elastickým pásom a voľné závesné bavlnenej tkaniny.

Apparel; Underwear
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204959', 'url' => 'SK/the_scales', 'image' => '', 'title' => 'váhy', 'tags' => array ( 0 => 'váhy', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'váhy', 'source_id' => 509650, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110505155032', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Siedmy znamenie zverokruhu (180° - 210° Zodiac)', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602766240546820, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the scales', 'Definition' => 'The seventh sign of the Zodiac (180° - 210° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'Libra', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_scales', ))

English (EN)the scales

The seventh sign of the Zodiac (180° - 210° of the Zodiac)

Slovak (SK)váhy

Siedmy znamenie zverokruhu (180° - 210° Zodiac)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1305802', 'url' => 'SK/footstool', 'image' => '', 'title' => 'podnožka', 'tags' => array ( 0 => 'podnožka', 1 => 'Musical equipment', 2 => 'Guitars', 3 => '', ), 'term' => 'podnožka', 'source_id' => 514428, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Musical equipment', ), 'category' => array ( 0 => 'Guitars', ), 'lastedit' => '20110523163013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Malý nastaviteľný stolice použiť na zvýšenie výšky gitaru.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603246280736769, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'footstool', 'Definition' => 'A small adjustable stool used to raise the height of the guitar.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Musical equipment', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Guitars', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Meaghan', 'Creation Date' => '2010/12/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'footstool', ))

English (EN)footstool

A small adjustable stool used to raise the height of the guitar.

Slovak (SK)podnožka

Malý nastaviteľný stolice použiť na zvýšenie výšky gitaru.

Musical equipment; Guitars
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1207627', 'url' => 'SK/servlet_container_₁', 'image' => '', 'title' => 'servletový kontajner', 'tags' => array ( 0 => 'servletový kontajner', 1 => 'Computer', 2 => 'Workstations', 3 => 'Sun', 4 => '', ), 'term' => 'servletový kontajner', 'source_id' => 60771, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Workstations', ), 'company' => array ( 0 => 'Sun', ), 'lastedit' => '20110506090017', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kontajner, ktorý poskytuje sieťové služby, ktoré sú zasielané žiadosti a odpovede dekóduje žiadosti vo formáte, a reakcie. Všetky servlet kontajnerov musí podporovať HTTP ako protokol pre žiadosti a odpovede, ale môže tiež podporovať ďalšie dotaz-odpoveď protokolov, ako sú HTTPS.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602779441070081, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'servlet container', 'Definition' => 'A container that provides the network services over which requests and responses are sent, decodes requests, and formats responses. All servlet containers must support HTTP as a protocol for requests and responses but can also support additional request-response protocols, such as HTTPS.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Computer', 'Product Category' => 'Workstations', 'Company' => 'Sun', 'Revision User' => 'Shemayah', 'Revision Date' => '2010/6/20', 'Creation User' => 'Shemayah', 'Creation Date' => '2010/6/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'servlet_container_₁', ))

English (EN)servlet container

A container that provides the network services over which requests and responses are sent, decodes requests, and formats responses. All servlet containers must support HTTP as a protocol for requests and responses but can also support additional ...

Slovak (SK)servletový kontajner

Kontajner, ktorý poskytuje sieťové služby, ktoré sú zasielané žiadosti a odpovede dekóduje žiadosti vo formáte, a reakcie. Všetky servlet kontajnerov musí podporovať HTTP ako protokol pre žiadosti a odpovede, ale môže tiež podporovať ďalšie dotaz-odpoveď ...

Computer; Workstations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1205106', 'url' => 'SK/contrast_₂', 'image' => '', 'title' => 'kontrast', 'tags' => array ( 0 => 'kontrast', 1 => 'Eyewear', 2 => 'Glasses', 3 => '', ), 'term' => 'kontrast', 'source_id' => 77322, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Eyewear', ), 'category' => array ( 0 => 'Glasses', ), 'lastedit' => '20110505163529', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rozdiel v jase medzi svetlými a tmavými časťami obraz. Vyšší kontrast objektív poskytuje väčšiu zrakovej ostrosti.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602768952164356, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'contrast', 'Definition' => 'The difference in brightness between the light and dark parts of an image. A higher contrast lens provides greater visual acuity.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Eyewear', 'Product Category' => 'Glasses', 'Revision User' => 'HC30', 'Revision Date' => '2010/06/30', 'Creation User' => 'HC30', 'Creation Date' => '2010/6/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'contrast_₂', ))

English (EN)contrast

The difference in brightness between the light and dark parts of an image. A higher contrast lens provides greater visual acuity.

Slovak (SK)kontrast

Rozdiel v jase medzi svetlými a tmavými časťami obraz. Vyšší kontrast objektív poskytuje väčšiu zrakovej ostrosti.

Eyewear; Glasses
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1305388', 'url' => 'SK/palatability', 'image' => '', 'title' => 'chutnosť', 'tags' => array ( 0 => 'chutnosť', 1 => 'Meat products', 2 => 'Beef', 3 => '', ), 'term' => 'chutnosť', 'source_id' => 34627, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Meat products', ), 'category' => array ( 0 => 'Beef', ), 'lastedit' => '20110523155029', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Miera, do ktorej je mäso je považované za prijateľné, či príjemné na ochutnanie alebo jedenie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603244561072132, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'palatability', 'Definition' => 'The degree to which the meat is considered to be acceptable or agreeable to taste and eat.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Meat products', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Beef', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Acrovo', 'Revision Date' => '2010/6/2', 'Creation User' => 'Acrovo', 'Creation Date' => '2010/6/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'palatability', ))

English (EN)palatability

The degree to which the meat is considered to be acceptable or agreeable to taste and eat.

Slovak (SK)chutnosť

Miera, do ktorej je mäso je považované za prijateľné, či príjemné na ochutnanie alebo jedenie.

Meat products; Beef
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1207715', 'url' => 'SK/Shoe_lace', 'image' => '', 'title' => 'šnúrky do topánok', 'tags' => array ( 0 => 'šnúrky do topánok', 1 => 'Footwear', 2 => 'Shoe parts & accessories', 3 => '', ), 'term' => 'šnúrky do topánok', 'source_id' => 30355, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Footwear', ), 'category' => array ( 0 => 'Shoe parts & accessories', ), 'lastedit' => '20110506093600', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Čipka na uťahovanie a upevnenie topánky.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602779807023104, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Shoe lace', 'Definition' => 'A lace for tightening and fastening shoes.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Shoe parts & accessories', 'Industry' => 'Footwear', 'Creation User' => 'Nexus', 'Creation Date' => '2010/05/25', 'Revision User' => 'Nexus', 'Revision Date' => '2010/05/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Shoe_lace', ))

English (EN)Shoe lace

A lace for tightening and fastening shoes.

Slovak (SK)šnúrky do topánok

Čipka na uťahovanie a upevnenie topánky.

Footwear; Shoe parts & accessories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204357', 'url' => 'SK/pitanga', 'image' => '', 'title' => 'pitanga, surinamská čerešňa', 'tags' => array ( 0 => 'pitanga, surinamská čerešňa', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Fruits', 3 => '', ), 'term' => 'pitanga, surinamská čerešňa', 'source_id' => 383938, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', ), 'category' => array ( 0 => 'Fruits', ), 'lastedit' => '20110505142554', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602763683069953, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pitanga', 'Definition' => 'The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Fruits & vegetables', 'Product Category' => 'Fruits', 'Creation User' => 'nutrinz', 'Creation Date' => '2010/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pitanga', ))

English (EN)pitanga

The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."

Slovak (SK)pitanga, surinamská čerešňa

The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."

Fruits & vegetables; Fruits