portrait

Meshulam

Israel

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovak (SK)

246

Words Translated

0

Terms Translated

Meshulam’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Meshulam’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204968', 'url' => 'SK/disco_ball', 'image' => '', 'title' => 'disco guľa', 'tags' => array ( 0 => 'disco guľa', 1 => 'Bars & nightclubs', 2 => 'Nightclub terms', 3 => '', ), 'term' => 'disco guľa', 'source_id' => 889022, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Bars & nightclubs', ), 'category' => array ( 0 => 'Nightclub terms', ), 'lastedit' => '20110505160005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Približne sférický objekt, ktorý odráža svetlo namierené na to v mnohých smeroch, produkovať komplexné zobrazenie. Jeho povrch tvoria stovky alebo tisíce podôb, takmer všetky približne rovnaký tvar a veľkosť, a každý má zrkadlový povrch.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602766242643969, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'disco ball', 'Definition' => 'A roughly spherical object that reflects light directed at it in many directions, producing a complex display. Its surface consists of hundreds or thousands of facets, nearly all of approximately the same shape and size, and each having a mirrored surface.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Bars & nightclubs', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Nightclub terms', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/3/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'disco_ball', ))

English (EN)disco ball

A roughly spherical object that reflects light directed at it in many directions, producing a complex display. Its surface consists of hundreds or thousands of facets, nearly all of approximately the same shape and size, and each having a mirrored surface.

Slovak (SK)disco guľa

Približne sférický objekt, ktorý odráža svetlo namierené na to v mnohých smeroch, produkovať komplexné zobrazenie. Jeho povrch tvoria stovky alebo tisíce podôb, takmer všetky približne rovnaký tvar a veľkosť, a každý má zrkadlový povrch.

Bars & nightclubs; Nightclub terms
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204918', 'url' => 'SK/sportswear', 'image' => '', 'title' => 'športový odev', 'tags' => array ( 0 => 'športový odev', 1 => 'Apparel', 2 => 'Sportswear', 3 => '', ), 'term' => 'športový odev', 'source_id' => 30845, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Apparel', ), 'category' => array ( 0 => 'Sportswear', ), 'lastedit' => '20110505152504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Akákoľvek forma oblečenie určené pre zúčastňuje športov, napríklad jogging nohavice, tepláky, tenisky atď.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602765947994117, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sportswear', 'Definition' => 'Any form of clothing designed for taking part in sports, e.g. jogging bottoms, tracksuits, sneakers etc.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Sportswear', 'Industry' => 'Apparel', 'Revision User' => 'Baoyu', 'Revision Date' => '2010/05/26', 'Creation User' => 'Baoyu', 'Creation Date' => '2010/05/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sportswear', ))

English (EN)sportswear

Any form of clothing designed for taking part in sports, e.g. jogging bottoms, tracksuits, sneakers etc.

Slovak (SK)športový odev

Akákoľvek forma oblečenie určené pre zúčastňuje športov, napríklad jogging nohavice, tepláky, tenisky atď.

Apparel; Sportswear
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1205101', 'url' => 'SK/bifocal_lenses', 'image' => '', 'title' => 'bifokálne kontaktné šošovky', 'tags' => array ( 0 => 'bifokálne kontaktné šošovky', 1 => 'Eyewear', 2 => 'Contact lenses', 3 => '', ), 'term' => 'bifokálne kontaktné šošovky', 'source_id' => 77315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Eyewear', ), 'category' => array ( 0 => 'Contact lenses', ), 'lastedit' => '20110505163525', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Šošovky predpísané pre tých, ktorí potrebujú opravu pre obe ďaleko a zblízka.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602768951115776, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bifocal lenses', 'Definition' => 'Lenses prescribed for those who need correction for both far away and up close.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Eyewear', 'Product Category' => 'Contact lenses', 'Revision User' => 'HC30', 'Revision Date' => '2010/06/30', 'Creation User' => 'HC30', 'Creation Date' => '2010/6/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bifocal_lenses', ))

English (EN)bifocal lenses

Lenses prescribed for those who need correction for both far away and up close.

Slovak (SK)bifokálne kontaktné šošovky

Šošovky predpísané pre tých, ktorí potrebujú opravu pre obe ďaleko a zblízka.

Eyewear; Contact lenses
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204428', 'url' => 'SK/pomegranate_₂', 'image' => '', 'title' => 'granátové jablko', 'tags' => array ( 0 => 'granátové jablko', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Fruits', 3 => 'Fruits_twgid1300787955199482', ), 'term' => 'granátové jablko', 'source_id' => 907533, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', ), 'category' => array ( 0 => 'Fruits', ), 'lastedit' => '20110505143505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Plodonosného listnatý ker alebo malý strom, ktorý rastie medzi päť až osem metrov vysoký.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => 'Fruits_twgid1300787955199482', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602763879153664, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pomegranate', 'Definition' => 'A fruit-bearing deciduous shrub or small tree growing between five and eight meters tall.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Fruits & vegetables', 'Product Category' => 'Fruits', 'Creation User' => 'Nexus', 'Creation Date' => '2011/3/24', 'Glossary' => 'Fruits_twgid1300787955199482', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pomegranate_₂', ))

English (EN)pomegranate

A fruit-bearing deciduous shrub or small tree growing between five and eight meters tall.

Slovak (SK)granátové jablko

Plodonosného listnatý ker alebo malý strom, ktorý rastie medzi päť až osem metrov vysoký.

Fruits & vegetables; Fruits
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204545', 'url' => 'SK/bitter_chocolate', 'image' => '', 'title' => 'horká čokoláda', 'tags' => array ( 0 => 'horká čokoláda', 1 => 'Candy & confectionary', 2 => 'Chocolate', 3 => '', ), 'term' => 'horká čokoláda', 'source_id' => 183280, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Candy & confectionary', ), 'category' => array ( 0 => 'Chocolate', ), 'lastedit' => '20110505144503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Iné slovo pre Baker čokolády alebo nesladené čokolády.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602764357304321, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bitter chocolate', 'Definition' => 'Another word for Baker’s chocolate or unsweetened chocolate.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Candy & confectionary', 'Product Category' => 'Chocolate', 'Creation User' => 'Jasmine', 'Creation Date' => '2010/8/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bitter_chocolate', ))

English (EN)bitter chocolate

Another word for Baker’s chocolate or unsweetened chocolate.

Slovak (SK)horká čokoláda

Iné slovo pre Baker čokolády alebo nesladené čokolády.

Candy & confectionary; Chocolate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1207623', 'url' => 'SK/Application_Server', 'image' => '', 'title' => 'aplikačný server', 'tags' => array ( 0 => 'aplikačný server', 1 => 'Computer', 2 => 'Workstations', 3 => 'Sun', 4 => '', ), 'term' => 'aplikačný server', 'source_id' => 60762, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Workstations', ), 'company' => array ( 0 => 'Sun', ), 'lastedit' => '20110506090013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Organizuje a spravuje distribuovaný logiku a podporuje služby, ako napríklad: vysoký výkon dát prístup, transakčné správy, distribúcie štátu a session management, žiadosť sprostredkovania, dynamické vyrovnávanie zaťaženia a odolnosť voči poruchám. Aplikačný server je často vnímaná ako súčasť n-tier architektúra, pozostávajúce z webového servera, aplikačný server, integrácie server a databázový server, atď.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602779440021506, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Application Server', 'Definition' => 'Hosts and manages distributed logic and supports services, such as: high performance data access, transaction management, distribution state and session management, request brokering, dynamic load balancing and fault tolerance. The application server is frequently viewed as part of a n-tier architecture, consisting of a web server, application server, integration server and database server, etc.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Computer', 'Product Category' => 'Workstations', 'Company' => 'Sun', 'Revision User' => 'Shemayah', 'Revision Date' => '2010/6/20', 'Creation User' => 'Shemayah', 'Creation Date' => '2010/6/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Application_Server', ))

English (EN)Application Server

Hosts and manages distributed logic and supports services, such as: high performance data access, transaction management, distribution state and session management, request brokering, dynamic load balancing and fault tolerance. The application server is ...

Slovak (SK)aplikačný server

Organizuje a spravuje distribuovaný logiku a podporuje služby, ako napríklad: vysoký výkon dát prístup, transakčné správy, distribúcie štátu a session management, žiadosť sprostredkovania, dynamické vyrovnávanie zaťaženia a odolnosť voči poruchám. Aplikačný ...

Computer; Workstations
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1305349', 'url' => 'SK/queue_time_₂', 'image' => '', 'title' => 'čakacia doba', 'tags' => array ( 0 => 'čakacia doba', 1 => 'Software', 2 => 'Operating systems', 3 => 'Microsoft', 4 => '', ), 'term' => 'čakacia doba', 'source_id' => 215583, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Operating systems', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20110523155003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Počet hodín strávených čakaním na spustenie operácie.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603244381765637, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'queue time', 'Definition' => 'The number of hours spent waiting for an operation to begin.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Operating systems', 'Company' => 'Microsoft', 'Creation User' => 'Maxiao', 'Creation Date' => '2010/9/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'queue_time_₂', ))

English (EN)queue time

The number of hours spent waiting for an operation to begin.

Slovak (SK)čakacia doba

Počet hodín strávených čakaním na spustenie operácie.

Software; Operating systems
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1227158', 'url' => 'SK/the_goat,_the_sea_goat', 'image' => '', 'title' => 'býk', 'tags' => array ( 0 => 'býk', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'býk', 'source_id' => 509653, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110511022505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Desiate znamenie zverokruhu (270° - 300° Zodiac)', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602872254726147, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the goat, the sea goat', 'Definition' => 'The tenth sign of the Zodiac (270° - 300° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'Capricorn', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_goat,_the_sea_goat', ))

English (EN)the goat, the sea goat

The tenth sign of the Zodiac (270° - 300° of the Zodiac)

Slovak (SK)býk

Desiate znamenie zverokruhu (270° - 300° Zodiac)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1204357', 'url' => 'SK/pitanga', 'image' => '', 'title' => 'pitanga, surinamská čerešňa', 'tags' => array ( 0 => 'pitanga, surinamská čerešňa', 1 => 'Fruits & vegetables', 2 => 'Fruits', 3 => '', ), 'term' => 'pitanga, surinamská čerešňa', 'source_id' => 383938, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Fruits & vegetables', ), 'category' => array ( 0 => 'Fruits', ), 'lastedit' => '20110505142554', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602763683069953, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pitanga', 'Definition' => 'The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Fruits & vegetables', 'Product Category' => 'Fruits', 'Creation User' => 'nutrinz', 'Creation Date' => '2010/10/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pitanga', ))

English (EN)pitanga

The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."

Slovak (SK)pitanga, surinamská čerešňa

The yellow to deep red, cherry-like fruit of a Brazilian tree of the myrtle family. These fruit, which are now grown in the U.S., are slightly acid and are eaten out-of-hand and used in jams and jellies. Also called "Surinam cherry."

Fruits & vegetables; Fruits
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1207653', 'url' => 'SK/travel_agent', 'image' => '', 'title' => 'cestovná kancelária', 'tags' => array ( 0 => 'cestovná kancelária', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'cestovná kancelária', 'source_id' => 515282, 'type' => 'term', 'namespace' => 1796, 'nstext' => 'SK', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20110506092504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'Zuzana Meshulam', 'special_term' => '', 'definition' => 'Každá osoba, ktorá predáva cestovných produktov na základe provízie.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503602779611987970, 'nstext_full' => 'Slovak (SK)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'travel agent', 'Definition' => 'Any person who sells travel products on a commission basis.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'travel_agent', ))

English (EN)travel agent

Any person who sells travel products on a commission basis.

Slovak (SK)cestovná kancelária

Každá osoba, ktorá predáva cestovných produktov na základe provízie.

Travel; Air travel