portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '808045', 'url' => 'SQ/learning_groups', 'image' => '', 'title' => 'grupe mësimdhënieje', 'tags' => array ( 0 => 'grupe mësimdhënieje', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'grupe mësimdhënieje', 'source_id' => 712346, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616101834', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grupe individësh që punojnë së bashku në një detyrë të veçantë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600972063047681, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'learning groups', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Groups of individuals who work together on a specific task.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'learning_groups', ))

English (EN)learning groups

Groups of individuals who work together on a specific task.

Albanian (SQ)grupe mësimdhënieje

Grupe individësh që punojnë së bashku në një detyrë të veçantë.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8080701', 'url' => 'SQ/bed_and_breakfast_(B&B)', 'image' => '', 'title' => 'shtrat dhe mëngjes (B & B)', 'tags' => array ( 0 => 'shtrat dhe mëngjes (B & B)', 1 => 'Travel', 2 => 'Tourism & hospitality', 3 => 'Hotels', 4 => '', ), 'term' => 'shtrat dhe mëngjes (B & B)', 'source_id' => 516795, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', 1 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Hotels', ), 'lastedit' => '20140614172238', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Strehimi gjatë natës zakonisht në një shtëpi private apo konvikt, shpesh me një stil amerikan te plotë apo mëngjes kontinental i përfshirë në një normë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633549243187200, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bed and breakfast (B&B)', 'Definition' => 'Overnight accommodations usually in a private home or boarding house, often with a full American-style or Continental breakfast included in one rate.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel; Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Hotels', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'renee.nobles', 'Creation Date' => '2010/12/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bed_and_breakfast_(B&B)', ))

English (EN)bed and breakfast (B&B)

Overnight accommodations usually in a private home or boarding house, often with a full American-style or Continental breakfast included in one rate.

Albanian (SQ)shtrat dhe mëngjes (B & B)

Strehimi gjatë natës zakonisht në një shtëpi private apo konvikt, shpesh me një stil amerikan te plotë apo mëngjes kontinental i përfshirë në një normë.

Travel; Hotels
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083641', 'url' => 'SQ/Dutch_East_Indies', 'image' => '', 'title' => 'Indet lindore Gjermane', 'tags' => array ( 0 => 'Indet lindore Gjermane', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Indet lindore Gjermane', 'source_id' => 2095825, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615104001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një grup ishujsh në Azinë Jug-Lindore pretenduar nga holandisht gjatë imperializmin.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633561147670529, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'A group of islands in South East Asia claimed by the Dutch during Imperialism.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Dutch East Indies', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Dutch_East_Indies', ))

English (EN)Dutch East Indies

A group of islands in South East Asia claimed by the Dutch during Imperialism.

Albanian (SQ)Indet lindore Gjermane

Një grup ishujsh në Azinë Jug-Lindore pretenduar nga holandisht gjatë imperializmin.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8131141', 'url' => 'SQ/Micheline_Calmy-Rey', 'image' => '', 'title' => 'Micheline Calmy-Rey', 'tags' => array ( 0 => 'Micheline Calmy-Rey', 1 => 'People', 2 => 'Politicians', 3 => '', ), 'term' => 'Micheline Calmy-Rey', 'source_id' => 986368, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Politicians', ), 'lastedit' => '20140709122219', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Micheline Anne-Marie Calmy-Rey (e lindur më 8 korrik 1945) është një politikane zvicerane e cila është kreu i Departamentit Federal të Punëve të Jashtme - dmth, ministre e jashtëm zvicerane. Ajo ka qenë anëtare e Këshillit Federal Zviceran që nga viti 2003, dhe ishte President i Konfederatës së në vitin 2007 dhe tani në vitin 2011.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633766441025539, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Micheline Calmy-Rey', 'Definition' => 'Micheline Anne-Marie Calmy-Rey (born 8 July 1945) is a Swiss politician who is head of the Federal Department of Foreign Affairs — i.e., the Swiss foreign minister. She has been a member of the Swiss Federal Council since 2003, and was President of the Confederation in 2007 and now in 2011.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Politicians', 'Creation User' => 'kata', 'Creation Date' => '2011/4/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Micheline_Calmy-Rey', ))

English (EN)Micheline Calmy-Rey

Micheline Anne-Marie Calmy-Rey (born 8 July 1945) is a Swiss politician who is head of the Federal Department of Foreign Affairs — i.e., the Swiss foreign minister. She has been a member of the Swiss Federal Council since 2003, and was President of the ...

Albanian (SQ)Micheline Calmy-Rey

Micheline Anne-Marie Calmy-Rey (e lindur më 8 korrik 1945) është një politikane zvicerane e cila është kreu i Departamentit Federal të Punëve të Jashtme - dmth, ministre e jashtëm zvicerane. Ajo ka qenë anëtare e Këshillit Federal Zviceran që nga viti 2003, ...

People; Politicians
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8088099', 'url' => 'SQ/accreditation_₅', 'image' => '', 'title' => 'akreditimi', 'tags' => array ( 0 => 'akreditimi', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'akreditimi', 'source_id' => 712513, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616105906', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procedurë formale e fitimit të certifikimit për një program të caktuar apo institucion.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633580869287937, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'accreditation', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Formal procedure of gaining certification for a particular program or institution.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'accreditation_₅', ))

English (EN)accreditation

Formal procedure of gaining certification for a particular program or institution.

Albanian (SQ)akreditimi

Procedurë formale e fitimit të certifikimit për një program të caktuar apo institucion.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083693', 'url' => 'SQ/absolute_monarchy_₁', 'image' => '', 'title' => 'monarki absolute', 'tags' => array ( 0 => 'monarki absolute', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'monarki absolute', 'source_id' => 2095867, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615105606', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një sistem politik në të cilin një vend është e sunduar nga një monark, i cili ka kontroll absolut.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633561331171333, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'A political system in which a country is ruled by a monarch, who has absolute control.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'absolute monarchy', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'absolute_monarchy_₁', ))

English (EN)absolute monarchy

A political system in which a country is ruled by a monarch, who has absolute control.

Albanian (SQ)monarki absolute

Një sistem politik në të cilin një vend është e sunduar nga një monark, i cili ka kontroll absolut.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8071025', 'url' => 'SQ/Bermuda', 'image' => '', 'title' => 'Bermuda', 'tags' => array ( 0 => 'Bermuda', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Bermuda', 'source_id' => 1130544, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140612135603', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'E vendosur në brigjet lindore të Shteteve të Bashkuara në Oqeanin e Atlantikut të Veriut, Bermuda është një territor britanik jashtë shtetit me një popullsi prej rreth 64.566 (2010) dhe qytetin e Hamiltonit, si kryeqytet të saj. Bermuda u zbulua në vitin 1503 nga eksploratori spanjoll Juan de Bermudez, dhe vendi është i përbërë nga shtatë ishuj kryesor përveç disa ishujve të tjerë të vegjël.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633507912515587, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Bermuda', 'Definition' => 'Located off the east coast of the United States in the North Atlantic Ocean, Bermuda is a British overseas territory with a population of around 64,566 (2010) and the city of Hamilton as its capital. Bermuda was discovered in 1503 by Spanish explorer Juan de Bermudez, and the country is composed of seven main islands in addition to various other smaller ones.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Bermuda', ))

English (EN)Bermuda

Located off the east coast of the United States in the North Atlantic Ocean, Bermuda is a British overseas territory with a population of around 64,566 (2010) and the city of Hamilton as its capital. Bermuda was discovered in 1503 by Spanish explorer Juan de ...

Albanian (SQ)Bermuda

E vendosur në brigjet lindore të Shteteve të Bashkuara në Oqeanin e Atlantikut të Veriut, Bermuda është një territor britanik jashtë shtetit me një popullsi prej rreth 64.566 (2010) dhe qytetin e Hamiltonit, si kryeqytet të saj. Bermuda u zbulua në vitin 1503 ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081963', 'url' => 'SQ/northern_hemisphere', 'image' => '', 'title' => 'hemisfera veriore', 'tags' => array ( 0 => 'hemisfera veriore', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'hemisfera veriore', 'source_id' => 482203, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614223709', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hemisferën veriore është gjysma e Tokës që është në veri të ekuatorit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633554099142662, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'northern hemisphere', 'Definition' => 'The Northern Hemisphere is the half of the Earth that is north of the equator.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/11/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'northern_hemisphere', ))

English (EN)northern hemisphere

The Northern Hemisphere is the half of the Earth that is north of the equator.

Albanian (SQ)hemisfera veriore

Hemisferën veriore është gjysma e Tokës që është në veri të ekuatorit.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8085655', 'url' => 'SQ/networked_learning_environment_(NLE)', 'image' => '', 'title' => 'mjedis i të mësuarit në rrjet (NLE)', 'tags' => array ( 0 => 'mjedis i të mësuarit në rrjet (NLE)', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'mjedis i të mësuarit në rrjet (NLE)', 'source_id' => 712319, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140615191320', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mjedis i të mësuarit i bazuar në një rrjet të teknologjive të komunikimit dhe informacionit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633570592194561, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'networked learning environment (NLE)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Learning environment based on a network of communication and information technologies.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'networked_learning_environment_(NLE)', ))

English (EN)networked learning environment (NLE)

Learning environment based on a network of communication and information technologies.

Albanian (SQ)mjedis i të mësuarit në rrjet (NLE)

Mjedis i të mësuarit i bazuar në një rrjet të teknologjive të komunikimit dhe informacionit.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '808056', 'url' => 'SQ/fluency', 'image' => '', 'title' => 'rrjedhshmëri', 'tags' => array ( 0 => 'rrjedhshmëri', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'rrjedhshmëri', 'source_id' => 712397, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616104202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Aftësia për të lexuar tekstin apo të biseduar me të tjerët saktë dhe shpejt.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600972209848323, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fluency', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Ability to read text or converse with others accurately and quickly.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fluency', ))

English (EN)fluency

Ability to read text or converse with others accurately and quickly.

Albanian (SQ)rrjedhshmëri

Aftësia për të lexuar tekstin apo të biseduar me të tjerët saktë dhe shpejt.

Education; Teaching