portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8131059', 'url' => 'SQ/Valdis_Zatlers', 'image' => '', 'title' => 'Valdis Zatlers', 'tags' => array ( 0 => 'Valdis Zatlers', 1 => 'People', 2 => 'Politicians', 3 => '', ), 'term' => 'Valdis Zatlers', 'source_id' => 985661, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'People', ), 'category' => array ( 0 => 'Politicians', ), 'lastedit' => '20140709111908', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Valdis Zatlers (i lindur më 22 mars 1955) është presidenti i shtatë dhe i tanishëm i Letonisë. Ai fitoi zgjedhjet presidenciale të Letonisë më 31 maj 2007. Ai u bë Presidenti i Letonisë më 8 korrik 2007', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633766191464450, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Valdis Zatlers', 'Definition' => 'Valdis Zatlers (born 22 March 1955) is the seventh and current president of Latvia. He won the Latvian presidential election of 31 May 2007. He became President of Latvia on 8 July 2007.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'People', 'Product Category' => 'Politicians', 'Creation User' => 'kata', 'Creation Date' => '2011/4/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Valdis_Zatlers', ))

English (EN)Valdis Zatlers

Valdis Zatlers (born 22 March 1955) is the seventh and current president of Latvia. He won the Latvian presidential election of 31 May 2007. He became President of Latvia on 8 July 2007.

Albanian (SQ)Valdis Zatlers

Valdis Zatlers (i lindur më 22 mars 1955) është presidenti i shtatë dhe i tanishëm i Letonisë. Ai fitoi zgjedhjet presidenciale të Letonisë më 31 maj 2007. Ai u bë Presidenti i Letonisë më 8 korrik 2007

People; Politicians
stdClass::__set_state(array( 'id' => '808157', 'url' => 'SQ/website_₃', 'image' => '', 'title' => 'faqe interneti', 'tags' => array ( 0 => 'faqe interneti', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'faqe interneti', 'source_id' => 712227, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616104204', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një koleksion i faqeve te internetit i organizuar rreth një teme apo që menaxhohet nga një organizatë e vetme.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600972618792965, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'website', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A collection of web pages organized around one theme or managed by a single organization.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'website_₃', ))

English (EN)website

A collection of web pages organized around one theme or managed by a single organization.

Albanian (SQ)faqe interneti

Një koleksion i faqeve te internetit i organizuar rreth një teme apo që menaxhohet nga një organizatë e vetme.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083420', 'url' => 'SQ/The_Divine_Comedy', 'image' => '', 'title' => 'Komedia Hyjnore', 'tags' => array ( 0 => 'Komedia Hyjnore', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Komedia Hyjnore', 'source_id' => 2095682, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615085128', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një poemë epike e shkruar nga Dante gjatë Rilindjes.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560279449604, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'An epic poem written by Dante during the Renaissance.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'The Divine Comedy', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Divine_Comedy', ))

English (EN)The Divine Comedy

An epic poem written by Dante during the Renaissance.

Albanian (SQ)Komedia Hyjnore

Një poemë epike e shkruar nga Dante gjatë Rilindjes.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8078991', 'url' => 'SQ/annotated_bibliographies_₁', 'image' => '', 'title' => 'bibliografia Annotated', 'tags' => array ( 0 => 'bibliografia Annotated', 1 => 'Education', 2 => 'Professional training', 3 => 'Berlant_twgid1313699289336711', ), 'term' => 'bibliografia Annotated', 'source_id' => 1530304, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Professional training', ), 'lastedit' => '20140614075510', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Përmbledhje të që përfshin një përshkrim të përmbledhur të punimeve të listuara.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Berlant_twgid1313699289336711', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633540065001472, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'annotated bibliographies', 'Definition' => 'Bibliographies that include a summary description of the works listed.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'Professional training', 'Creation User' => 'Berlant Tosson', 'Creation Date' => '2011/8/18', 'Glossary' => 'Berlant_twgid1313699289336711', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annotated_bibliographies_₁', ))

English (EN)annotated bibliographies

Bibliographies that include a summary description of the works listed.

Albanian (SQ)bibliografia Annotated

Përmbledhje të që përfshin një përshkrim të përmbledhur të punimeve të listuara.

Education; Professional training
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083447', 'url' => 'SQ/antiseptic_₈', 'image' => '', 'title' => 'antiseptik', 'tags' => array ( 0 => 'antiseptik', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'antiseptik', 'source_id' => 2095706, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615091323', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një agjent që ndihmon në parandalimin ose zvogëlimin e infeksionit në plagë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560292032514, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'An agent that helps prevent or reduce infection in wounds.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'antiseptic', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'antiseptic_₈', ))

English (EN)antiseptic

An agent that helps prevent or reduce infection in wounds.

Albanian (SQ)antiseptik

Një agjent që ndihmon në parandalimin ose zvogëlimin e infeksionit në plagë.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8073030', 'url' => 'SQ/Brunei', 'image' => '', 'title' => 'Brunei', 'tags' => array ( 0 => 'Brunei', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Brunei', 'source_id' => 1130549, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140612220915', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vendodhja e Brunei Darussalam është ne një vend te Azisë Juglindore i vendosura në ishullin e Borneo, i cila gjithashtu i përket Malajzi dhe Indonezi. Brunei ka një popullsi prej rreth 400.000 (2010) dhe është klasifikuar si një vend i zhvilluar, duke u renditur i katërti në botë për GDP për frymë.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633515389911040, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Brunei', 'Definition' => 'The State of Brunei Darussalam is a Southeast Asian country located on the island of Borneo, which also has land belonging to Malaysia and Indonesia. Brunei has a population of around 400,000 (2010) and is classified as a developed country, ranking fourth in the world for GDP per capita.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Brunei', ))

English (EN)Brunei

The State of Brunei Darussalam is a Southeast Asian country located on the island of Borneo, which also has land belonging to Malaysia and Indonesia. Brunei has a population of around 400,000 (2010) and is classified as a developed country, ranking fourth in ...

Albanian (SQ)Brunei

Vendodhja e Brunei Darussalam është ne një vend te Azisë Juglindore i vendosura në ishullin e Borneo, i cila gjithashtu i përket Malajzi dhe Indonezi. Brunei ka një popullsi prej rreth 400.000 (2010) dhe është klasifikuar si një vend i zhvilluar, duke u ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8084745', 'url' => 'SQ/Jomo_Kenyatta', 'image' => '', 'title' => 'Jomo Keniata', 'tags' => array ( 0 => 'Jomo Keniata', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Jomo Keniata', 'source_id' => 2095942, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615154826', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '(1894? -1978) Udhëheqës i pavarur që ndihmoi të çojë Kenian drejt imperializmit evropian pas Luftës së Dytë Botërore.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633565181542404, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => '(1894?-1978) Independence leader who help lead Kenya out of European imperialism after World War II.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Jomo Kenyatta', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Jomo_Kenyatta', ))

English (EN)Jomo Kenyatta

(1894?-1978) Independence leader who help lead Kenya out of European imperialism after World War II.

Albanian (SQ)Jomo Keniata

(1894? -1978) Udhëheqës i pavarur që ndihmoi të çojë Kenian drejt imperializmit evropian pas Luftës së Dytë Botërore.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081705', 'url' => 'SQ/active_volcano_₂', 'image' => '', 'title' => 'vullkan aktiv', 'tags' => array ( 0 => 'vullkan aktiv', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'vullkan aktiv', 'source_id' => 4954832, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614213111', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '  Një vullkan që është duke shpërthyer, ose ka shpërthyer gjatë historisë regjistruar.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633553057906690, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A volcano that is currently erupting, or has erupted during recorded history.', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Creation User' => 'apk2013', 'Creation Date' => '2013/2/14', 'Term' => 'active volcano', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_volcano_₂', ))

English (EN)active volcano

A volcano that is currently erupting, or has erupted during recorded history.

Albanian (SQ)vullkan aktiv

  Një vullkan që është duke shpërthyer, ose ka shpërthyer gjatë historisë regjistruar.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083471', 'url' => 'SQ/barter_₁₄', 'image' => '', 'title' => 'shkëmbim', 'tags' => array ( 0 => 'shkëmbim', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'shkëmbim', 'source_id' => 2095738, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615093221', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Shkëmbimi i mallrave ose shërbimeve me mallra ose shërbime të tjera.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560524816384, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'The exchange of goods or services for other goods or services.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'barter', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'barter_₁₄', ))

English (EN)barter

The exchange of goods or services for other goods or services.

Albanian (SQ)shkëmbim

Shkëmbimi i mallrave ose shërbimeve me mallra ose shërbime të tjera.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8083495', 'url' => 'SQ/reparations_₁', 'image' => '', 'title' => 'shpërblim', 'tags' => array ( 0 => 'shpërblim', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'shpërblim', 'source_id' => 2095750, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615095904', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '  Kompensim monetar për të korrigjuar dicka që është bërë gabim.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633560530059266, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => 'Monetary compensation to correct something that was done wrong.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'reparations', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'reparations_₁', ))

English (EN)reparations

Monetary compensation to correct something that was done wrong.

Albanian (SQ)shpërblim

  Kompensim monetar për të korrigjuar dicka që është bërë gabim.

History; World history