portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '8063557', 'url' => 'SQ/Chile_ₔ', 'image' => '', 'title' => 'Kili', 'tags' => array ( 0 => 'Kili', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Kili', 'source_id' => 577566, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140610185503', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kili, zyrtarisht Republika e Kilit është një vend në Amerikën e Jugut duke zënë një brez të gjatë e të ngushtë bregdetar në mes të maleve Ande në lindje dhe Oqeani Paqësor në perëndim. Është vendi më i gjatë në botë, i cili shtrihet në më shumë se 2.700 kilometra përgjatë bregdetit jugperëndimor të Amerikës së Jugut.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633475165487108, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Chile', 'Definition' => 'Chile, officially the Republic of Chile is a country in South America occupying a long, narrow coastal strip between the Andes mountains to the east and the Pacific Ocean to the west. It is the world\'s longest country, which stretches more than 2700 miles along the southwestern coast of South America.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'thouc', 'Creation Date' => '2011/1/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Chile_ₔ', ))

English (EN)Chile

Chile, officially the Republic of Chile is a country in South America occupying a long, narrow coastal strip between the Andes mountains to the east and the Pacific Ocean to the west. It is the world's longest country, which stretches more than 2700 miles ...

Albanian (SQ)Kili

Kili, zyrtarisht Republika e Kilit është një vend në Amerikën e Jugut duke zënë një brez të gjatë e të ngushtë bregdetar në mes të maleve Ande në lindje dhe Oqeani Paqësor në perëndim. Është vendi më i gjatë në botë, i cili shtrihet në më shumë se 2.700 ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8077282', 'url' => 'SQ/Liechtenstein_₁', 'image' => '', 'title' => 'Lihtenshtajni', 'tags' => array ( 0 => 'Lihtenshtajni', 1 => 'Geography', 2 => 'Countries & Territories', 3 => '', ), 'term' => 'Lihtenshtajni', 'source_id' => 1171029, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Countries & Territories', ), 'lastedit' => '20140613211308', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lihtenshtajni është një vend pa dalje në det në Evropën Qendrore, kufizohet nga Zvicra në perëndim dhe në jug dhe nga Austria në lindje. Zona e tij është pak më shumë se 160 kilometra katrorë (62 milje katror), dhe ai ka një popullsi të llogaritur prej 35.000.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633533721116672, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Liechtenstein', 'Definition' => 'Liechtenstein is a doubly landlocked alpine country in Central Europe, bordered by Switzerland to the west and south and by Austria to the east. Its area is just over 160 square kilometres (62 sq mi), and it has an estimated population of 35,000.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'Geography', 'Product Category' => 'Countries & Territories', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Liechtenstein_₁', ))

English (EN)Liechtenstein

Liechtenstein is a doubly landlocked alpine country in Central Europe, bordered by Switzerland to the west and south and by Austria to the east. Its area is just over 160 square kilometres (62 sq mi), and it has an estimated population of 35,000.

Albanian (SQ)Lihtenshtajni

Lihtenshtajni është një vend pa dalje në det në Evropën Qendrore, kufizohet nga Zvicra në perëndim dhe në jug dhe nga Austria në lindje. Zona e tij është pak më shumë se 160 kilometra katrorë (62 milje katror), dhe ai ka një popullsi të llogaritur prej ...

Geography; Countries & Territories
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8076281', 'url' => 'SQ/architect_₂', 'image' => '', 'title' => 'arkitekti', 'tags' => array ( 0 => 'arkitekti', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'arkitekti', 'source_id' => 1574967, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20140613172127', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Profesionist i kualifikuar që harton dhe mbikëqyrë ndërtimin e ndërtesave ose strukturave të tjera. Shih gjithashtu arkitektin e informacionit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633530235650050, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'architect', 'Definition' => 'Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'architect_₂', ))

English (EN)architect

Qualified professional who designs and supervises the construction of buildings or other structures. See also information architect.

Albanian (SQ)arkitekti

Profesionist i kualifikuar që harton dhe mbikëqyrë ndërtimin e ndërtesave ose strukturave të tjera. Shih gjithashtu arkitektin e informacionit.

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8087960', 'url' => 'SQ/user_groups', 'image' => '', 'title' => 'grupet e përdoruesve', 'tags' => array ( 0 => 'grupet e përdoruesve', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'grupet e përdoruesve', 'source_id' => 712237, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20140616101807', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grupe individësh të cilët takohen për të ndarë informacion në lidhje me teknologjinë dhe aktivitetet lidhur me kompjuterat, shpesh për të ndihmuar njëri-tjetrin per të zgjidhur problemet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633580437274628, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'user groups', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Groups of individuals who meet to share information about technology and computer-related activities, often to aid each other solve problems.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'user_groups', ))

English (EN)user groups

Groups of individuals who meet to share information about technology and computer-related activities, often to aid each other solve problems.

Albanian (SQ)grupet e përdoruesve

Grupe individësh të cilët takohen për të ndarë informacion në lidhje me teknologjinë dhe aktivitetet lidhur me kompjuterat, shpesh për të ndihmuar njëri-tjetrin per të zgjidhur problemet.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8084852', 'url' => 'SQ/Pope_Urban_II', 'image' => '', 'title' => 'Papa Urban II', 'tags' => array ( 0 => 'Papa Urban II', 1 => 'History', 2 => 'World history', 3 => 'New York State Board of Regents', 4 => 'Regents Exams', 5 => '', ), 'term' => 'Papa Urban II', 'source_id' => 2095976, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'World history', ), 'company' => array ( 0 => 'New York State Board of Regents', ), 'product' => array ( 0 => 'Regents Exams', ), 'lastedit' => '20140615161107', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => '(1040-1099) Kreu i Kishës Katolike Romake që lëshoi ​​shpalljen e kryqëzatave te para.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633565690101760, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'New York State Board of Regents', 'Definition' => '(1040?-1099) The head of the Roman Catholic Church who issued the proclamation the began the First Crusade.', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product' => 'Regents Exams', 'Product Category' => 'World history', 'Creation User' => 't.sugiura', 'Creation Date' => '2012/3/17', 'Term' => 'Pope Urban II', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Pope_Urban_II', ))

English (EN)Pope Urban II

(1040?-1099) The head of the Roman Catholic Church who issued the proclamation the began the First Crusade.

Albanian (SQ)Papa Urban II

(1040-1099) Kreu i Kishës Katolike Romake që lëshoi ​​shpalljen e kryqëzatave te para.

History; World history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8079060', 'url' => 'SQ/food_stamp_employment_and_training_program', 'image' => '', 'title' => 'Vula e ushqimit dhe programi i trajnimit', 'tags' => array ( 0 => 'Vula e ushqimit dhe programi i trajnimit', 1 => 'Education', 2 => 'Child care services', 3 => '', ), 'term' => 'Vula e ushqimit dhe programi i trajnimit', 'source_id' => 945610, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Child care services', ), 'lastedit' => '20140614094333', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një program që promovon aktivitete të lidhura me punën për gjendje te marrësit e pullave të ushqimit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633540502257665, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'food stamp employment and training program', 'Definition' => 'A program that promotes work-related activities for able-bodied food stamp recipients.', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Child care services', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'cutecee12', 'Creation Date' => '2011/4/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'food_stamp_employment_and_training_program', ))

English (EN)food stamp employment and training program

A program that promotes work-related activities for able-bodied food stamp recipients.

Albanian (SQ)Vula e ushqimit dhe programi i trajnimit

Një program që promovon aktivitete të lidhura me punën për gjendje te marrësit e pullave të ushqimit.

Education; Child care services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8076487', 'url' => 'SQ/addendum_₈', 'image' => '', 'title' => 'shtojcë', 'tags' => array ( 0 => 'shtojcë', 1 => 'Law', 2 => 'Contracts', 3 => '', ), 'term' => 'shtojcë', 'source_id' => 1574891, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'Contracts', ), 'lastedit' => '20140613175117', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dokument ose informacion i bashkangjitur ose i shtuar për të sqaruar, modifikuar, ose mbështetur informacionin në dokumentin origjinal ose të punës me shkrim. Në industrinë e ndërtimit, për shembull, një shtojcë e lëshuar nga një klient gjatë procesit të ofertave bëhet pjesë i dokumentit te kontratës kur kontrata i jepet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633530935050245, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'addendum', 'Definition' => 'Document or information attached or added to clarify, modify, or support the information in the original document or written work. In construction industry, for example, an addendum issued by a client during the bidding process becomes part of the contract documents when the contract is awarded.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'Contracts', 'Creation User' => 'Kaharuddin', 'Creation Date' => '2011/9/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'addendum_₈', ))

English (EN)addendum

Document or information attached or added to clarify, modify, or support the information in the original document or written work. In construction industry, for example, an addendum issued by a client during the bidding process becomes part of the contract ...

Albanian (SQ)shtojcë

Dokument ose informacion i bashkangjitur ose i shtuar për të sqaruar, modifikuar, ose mbështetur informacionin në dokumentin origjinal ose të punës me shkrim. Në industrinë e ndërtimit, për shembull, një shtojcë e lëshuar nga një klient gjatë procesit të ...

Law; Contracts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8076575', 'url' => 'SQ/Ohrid_Literary_School', 'image' => '', 'title' => 'Shkolla letrare e Ohrit', 'tags' => array ( 0 => 'Shkolla letrare e Ohrit', 1 => 'Culture', 2 => 'People', 3 => '', ), 'term' => 'Shkolla letrare e Ohrit', 'source_id' => 1202610, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Culture', ), 'category' => array ( 0 => 'People', ), 'lastedit' => '20140613180201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Shkolla letrare e Ohrit ishte një nga dy qendrat më të mëdha mesjetare bullgare kulturore, së bashku me Shkollën e letrare Preslav.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633531189854212, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ohrid Literary School', 'Definition' => 'The Ohrid Literary School was one of the two major medieval Bulgarian cultural centres, along with the Preslav Literary School.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Culture', 'Product Category' => 'People', 'Creation User' => 'Hristova', 'Creation Date' => '2011/5/5', 'Synonym' => '', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Ohrid_Literary_School', ))

English (EN)Ohrid Literary School

The Ohrid Literary School was one of the two major medieval Bulgarian cultural centres, along with the Preslav Literary School.

Albanian (SQ)Shkolla letrare e Ohrit

Shkolla letrare e Ohrit ishte një nga dy qendrat më të mëdha mesjetare bullgare kulturore, së bashku me Shkollën e letrare Preslav.

Culture; People
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081704', 'url' => 'SQ/accessibility_₁₆', 'image' => '', 'title' => 'aksesueshmëria', 'tags' => array ( 0 => 'aksesueshmëria', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'aksesueshmëria', 'source_id' => 4954830, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614213109', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një karakteristikë vendndodhjes që lejon një vend të arritje nga përpjekjet e atyre që janë në vende të tjera.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633553057906689, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A locational characteristic that permits a place to be reached by the efforts of those at other places.', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Creation User' => 'apk2013', 'Creation Date' => '2013/2/14', 'Term' => 'accessibility', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'accessibility_₁₆', ))

English (EN)accessibility

A locational characteristic that permits a place to be reached by the efforts of those at other places.

Albanian (SQ)aksesueshmëria

Një karakteristikë vendndodhjes që lejon një vend të arritje nga përpjekjet e atyre që janë në vende të tjera.

Geography; Geography
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8081627', 'url' => 'SQ/bathymetric_map_₁', 'image' => '', 'title' => 'Harta bathimetrik', 'tags' => array ( 0 => 'Harta bathimetrik', 1 => 'Geography', 2 => 'Geography', 3 => '', ), 'term' => 'Harta bathimetrik', 'source_id' => 482261, 'type' => 'term', 'namespace' => 1828, 'nstext' => 'SQ', 'industry' => array ( 0 => 'Geography', ), 'category' => array ( 0 => 'Geography', ), 'lastedit' => '20140614211108', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'erindi22', 'special_term' => '', 'definition' => 'Një hartë bathymetric është një harte e thellësis një pellgu ujëmbledhës, duke vënë në dukje konturet e thellësis (këto janë quajtur larje te njekohshme).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503633552740188160, 'nstext_full' => 'Albanian (SQ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bathymetric map', 'Definition' => 'A bathymetric map is a map of the bottom of a body of water, noting the depth contours (these are called isobaths).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Geography', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Geography', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/11/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bathymetric_map_₁', ))

English (EN)bathymetric map

A bathymetric map is a map of the bottom of a body of water, noting the depth contours (these are called isobaths).

Albanian (SQ)Harta bathimetrik

Një hartë bathymetric është një harte e thellësis një pellgu ujëmbledhës, duke vënë në dukje konturet e thellësis (këto janë quajtur larje te njekohshme).

Geography; Geography