portrait

felicij

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

602

Words Translated

39

Terms Translated

felicij’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent felicij’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494981', 'url' => 'SL/delete_₄', 'image' => '', 'title' => 'izbrisati', 'tags' => array ( 0 => 'izbrisati', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'izbrisati', 'source_id' => 328478, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20110728093005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Eden izmed najbolj priljubljenih iskanih izrazov na Facebooku je Kako izbrisati (... zapolnite praznino).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604132498374660, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'delete', 'Definition' => 'One of the most popular searches on Facebook is How do I Delete (... fill in the blank).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'delete_₄', ))

English (EN)delete

One of the most popular searches on Facebook is How do I Delete (... fill in the blank).

Slovenian (SL)izbrisati

Eden izmed najbolj priljubljenih iskanih izrazov na Facebooku je Kako izbrisati (... zapolnite praznino).

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494317', 'url' => 'SL/bible_₂', 'image' => '', 'title' => 'biblija', 'tags' => array ( 0 => 'biblija', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'biblija', 'source_id' => 723726, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20110727173521', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sveta knjige krščanstva, zbirka starih spisov, vključno s knjigami Stare in Nove zaveze.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604129534050307, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bible', 'Definition' => 'The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Christianity', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bible_₂', ))

English (EN)bible

The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.

Slovenian (SL)biblija

Sveta knjige krščanstva, zbirka starih spisov, vključno s knjigami Stare in Nove zaveze.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494994', 'url' => 'SL/group_₁₆', 'image' => '', 'title' => 'skupina', 'tags' => array ( 0 => 'skupina', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'skupina', 'source_id' => 328485, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20110728093515', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Skupina ni stran ali profil. To je Facebook stran, ki so jo ustvarile glasbene skupine, podjetja in druge organizacije za promocijo svoje dejavnosti. Če želite izvedeti več, obiščite center za pomoč.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604132504666117, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'group', 'Definition' => 'A group is not a page or profile. It is a Facebook site created by bands, companies and other organizations to promote their activities.  Visit the Help Center to learn more.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'group_₁₆', ))

English (EN)group

A group is not a page or profile. It is a Facebook site created by bands, companies and other organizations to promote their activities.  Visit the Help Center to learn more.

Slovenian (SL)skupina

Skupina ni stran ali profil. To je Facebook stran, ki so jo ustvarile glasbene skupine, podjetja in druge organizacije za promocijo svoje dejavnosti. Če želite izvedeti več, obiščite center za pomoč.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493929', 'url' => 'SL/autoclave', 'image' => '', 'title' => 'avtoklav', 'tags' => array ( 0 => 'avtoklav', 1 => 'Automotive', 2 => 'Vehicle equipment', 3 => '', ), 'term' => 'avtoklav', 'source_id' => 37794, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Vehicle equipment', ), 'lastedit' => '20110727121513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zaprta posoda, ki lahko kljubuje visokim temperatuam in tlakom.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604127844794371, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'autoclave', 'Definition' => 'A closed vessel that can withstand high temperatures and pressures.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Vehicle equipment', 'Revision User' => 'Richk', 'Revision Date' => '2010/6/5', 'Creation User' => 'Richk', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'autoclave', ))

English (EN)autoclave

A closed vessel that can withstand high temperatures and pressures.

Slovenian (SL)avtoklav

Zaprta posoda, ki lahko kljubuje visokim temperatuam in tlakom.

Automotive; Vehicle equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493971', 'url' => 'SL/water', 'image' => '', 'title' => 'voda', 'tags' => array ( 0 => 'voda', 1 => 'Weather', 2 => 'General weather', 3 => '', ), 'term' => 'voda', 'source_id' => 80595, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Weather', ), 'category' => array ( 0 => 'General weather', ), 'lastedit' => '20110727130010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nanaša se na kemične spojine, H2O ter na tekočo obliko. Pri atmosferskih temperaturah in tlakih lahko obstajajo v vseh treh oblikah: trdna (led), tekoča (voda) in plinasta (vodna para). Je ključna, življenjsko pomembna za ohranjanje življenja na Zemlji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604128109035523, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'water', 'Definition' => 'Refers to the chemical compound, H2O, as well as its liquid form. At atmospheric temperatures and pressures, it can exist in all three phases: solid (ice), liquid (water), and gaseous (water vapor). It is a vital, life-sustaining part of life on earth.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Weather', 'Product Category' => 'General weather', 'Revision User' => 'Denice Loveit', 'Revision Date' => '2010/07/02', 'Creation User' => 'Denice Loveit', 'Creation Date' => '2010/7/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'water', ))

English (EN)water

Refers to the chemical compound, H2O, as well as its liquid form. At atmospheric temperatures and pressures, it can exist in all three phases: solid (ice), liquid (water), and gaseous (water vapor). It is a vital, life-sustaining part of life on earth.

Slovenian (SL)voda

Nanaša se na kemične spojine, H2O ter na tekočo obliko. Pri atmosferskih temperaturah in tlakih lahko obstajajo v vseh treh oblikah: trdna (led), tekoča (voda) in plinasta (vodna para). Je ključna, življenjsko pomembna za ohranjanje življenja na ...

Weather; General weather
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493681', 'url' => 'SL/spritzer', 'image' => '', 'title' => 'brizganec', 'tags' => array ( 0 => 'brizganec', 1 => 'Beverages', 2 => 'Distilled liquor', 3 => '', ), 'term' => 'brizganec', 'source_id' => 103794, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Beverages', ), 'category' => array ( 0 => 'Distilled liquor', ), 'lastedit' => '20110727095003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Osvežujoča mešanica iz pol vina in pol sodavice.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604126858084353, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'spritzer', 'Definition' => 'A refreshing cocktail made from half wine and half club soda.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Beverages', 'Product Category' => 'Distilled liquor', 'Creation User' => 'Donhp', 'Creation Date' => '2010/7/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'spritzer', ))

English (EN)spritzer

A refreshing cocktail made from half wine and half club soda.

Slovenian (SL)brizganec

Osvežujoča mešanica iz pol vina in pol sodavice.

Beverages; Distilled liquor
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2936812', 'url' => 'SL/Remee_sleep_mask', 'image' => 'the-remee-sleep-mask-1337848499.jpeg;', 'title' => 'Remee spalna maska', 'tags' => array ( 0 => 'Remee spalna maska', 1 => 'Psychology', 2 => 'Feelings and states', 3 => '', ), 'term' => 'Remee spalna maska', 'source_id' => 2936276, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Psychology', ), 'category' => array ( 0 => 'Feelings and states', ), 'lastedit' => '20120524142553', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v najglobljo REM fazo spanja, kar pa uporabnika ne zbudi. Izumitelja verjameta, da bodo lučke prodrle v vaše sanje in povzročile lucidnost. Očala se prodajajo po 95 USD.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 465, 'height' => 280, '_version_' => 1503610705748688898, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Remee sleep mask', 'Definition' => 'Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow and blink when a user enters the night\'s deepest REM phase without waking the wearer. The inventors believe the lights will leak into your dreams instilling lucidity. The glasses retail for $95.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'the-remee-sleep-mask-1337848499.jpeg;', 'Industry' => 'Psychology', 'Product Category' => 'Feelings and states', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'dcpfohl', 'Creation Date' => '2012/5/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Remee_sleep_mask', ))

English (EN)Remee sleep mask

Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow ...

Slovenian (SL)Remee spalna maska

Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v ...

Psychology; Feelings and states
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493967', 'url' => 'SL/membrane_₁', 'image' => '', 'title' => 'membrana', 'tags' => array ( 0 => 'membrana', 1 => 'Automotive', 2 => 'Vehicle equipment', 3 => '', ), 'term' => 'membrana', 'source_id' => 37885, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Vehicle equipment', ), 'lastedit' => '20110727125002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Material, ki omogoča nekaterim sestavinam, vendar ne vsem, da prehajajo skozi njo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604128107986949, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'membrane', 'Definition' => 'Material that allows some, but not all, of the components in a mixture to pass through it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Vehicle equipment', 'Revision User' => 'Richk', 'Revision Date' => '2010/6/5', 'Creation User' => 'Richk', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'membrane_₁', ))

English (EN)membrane

Material that allows some, but not all, of the components in a mixture to pass through it.

Slovenian (SL)membrana

Material, ki omogoča nekaterim sestavinam, vendar ne vsem, da prehajajo skozi njo.

Automotive; Vehicle equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2946492', 'url' => 'SL/gangrene_₁', 'image' => '', 'title' => 'gangrena', 'tags' => array ( 0 => 'gangrena', 1 => 'Medical devices', 2 => 'Cardiac supplies', 3 => 'Boston Scientific', 4 => '', ), 'term' => 'gangrena', 'source_id' => 131168, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Medical devices', ), 'category' => array ( 0 => 'Cardiac supplies', ), 'company' => array ( 0 => 'Boston Scientific', ), 'lastedit' => '20120524144507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nekroza ali odmiranje tkiva, ponavadi zaradi nezadostne oskrbe s krvjo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503610749241524227, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gangrene', 'Definition' => 'Necrosis or tissue death, usually due to inadequate or absent blood supply.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical devices', 'Product Category' => 'Cardiac supplies', 'Company' => 'Boston Scientific', 'Creation User' => 'Jpl10n', 'Creation Date' => '2010/8/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gangrene_₁', ))

English (EN)gangrene

Necrosis or tissue death, usually due to inadequate or absent blood supply.

Slovenian (SL)gangrena

Nekroza ali odmiranje tkiva, ponavadi zaradi nezadostne oskrbe s krvjo.

Medical devices; Cardiac supplies
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493954', 'url' => 'SL/noble_metal_₁', 'image' => '', 'title' => 'žlahtna kovina', 'tags' => array ( 0 => 'žlahtna kovina', 1 => 'Automotive', 2 => 'Vehicle equipment', 3 => '', ), 'term' => 'žlahtna kovina', 'source_id' => 37897, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Vehicle equipment', ), 'lastedit' => '20110727123007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kovina ali zlitina, kot so zlato, srebro ali platina, ki je visoko odporna na korozijo in oksidacijo; uporablja se za tankoplastnih vezij, kovinskih uporov in drugih kovinskih naprav.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604128105889795, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'noble metal', 'Definition' => 'Metal, or alloy, such as gold, silver, or platinum, that has high resistance to corrosion and oxidation; used in the construction of thin-film circuits, metal-film resistors, and other metal-film devices.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Vehicle equipment', 'Revision User' => 'Richk', 'Revision Date' => '2010/6/5', 'Creation User' => 'Richk', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'noble_metal_₁', ))

English (EN)noble metal

Metal, or alloy, such as gold, silver, or platinum, that has high resistance to corrosion and oxidation; used in the construction of thin-film circuits, metal-film resistors, and other metal-film devices.

Slovenian (SL)žlahtna kovina

Kovina ali zlitina, kot so zlato, srebro ali platina, ki je visoko odporna na korozijo in oksidacijo; uporablja se za tankoplastnih vezij, kovinskih uporov in drugih kovinskih naprav.

Automotive; Vehicle equipment