portrait

felicij

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

602

Words Translated

0

Terms Translated

felicij’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent felicij’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493967', 'url' => 'SL/membrane_₁', 'image' => '', 'title' => 'membrana', 'tags' => array ( 0 => 'membrana', 1 => 'Automotive', 2 => 'Vehicle equipment', 3 => '', ), 'term' => 'membrana', 'source_id' => 37885, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Vehicle equipment', ), 'lastedit' => '20110727125002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Material, ki omogoča nekaterim sestavinam, vendar ne vsem, da prehajajo skozi njo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604128107986949, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'membrane', 'Definition' => 'Material that allows some, but not all, of the components in a mixture to pass through it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Vehicle equipment', 'Revision User' => 'Richk', 'Revision Date' => '2010/6/5', 'Creation User' => 'Richk', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'membrane_₁', ))

English (EN)membrane

Material that allows some, but not all, of the components in a mixture to pass through it.

Slovenian (SL)membrana

Material, ki omogoča nekaterim sestavinam, vendar ne vsem, da prehajajo skozi njo.

Automotive; Vehicle equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2936812', 'url' => 'SL/Remee_sleep_mask', 'image' => 'the-remee-sleep-mask-1337848499.jpeg;', 'title' => 'Remee spalna maska', 'tags' => array ( 0 => 'Remee spalna maska', 1 => 'Psychology', 2 => 'Feelings and states', 3 => '', ), 'term' => 'Remee spalna maska', 'source_id' => 2936276, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Psychology', ), 'category' => array ( 0 => 'Feelings and states', ), 'lastedit' => '20120524142553', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v najglobljo REM fazo spanja, kar pa uporabnika ne zbudi. Izumitelja verjameta, da bodo lučke prodrle v vaše sanje in povzročile lucidnost. Očala se prodajajo po 95 USD.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 465, 'height' => 280, '_version_' => 1503610705748688898, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Remee sleep mask', 'Definition' => 'Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow and blink when a user enters the night\'s deepest REM phase without waking the wearer. The inventors believe the lights will leak into your dreams instilling lucidity. The glasses retail for $95.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'the-remee-sleep-mask-1337848499.jpeg;', 'Industry' => 'Psychology', 'Product Category' => 'Feelings and states', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'dcpfohl', 'Creation Date' => '2012/5/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Remee_sleep_mask', ))

English (EN)Remee sleep mask

Sleeping mask that aids the wearer in experiencing lucid dreams. The mask was developed by two inventors, Duncan Frazier and Steve McGuigan from Brooklyn, New York. The Remee sleep mask induces lucid dreaming by blinking six red LED lights. The lights glow ...

Slovenian (SL)Remee spalna maska

Nošnja spalne maske pomaga doživljati lucidne sanje. Masko sta razvila izumitelja Duncan Frazier in Steve McGuigan iz Brooklyna v New Yorku. Remee spalna maska sproža lucidne sanje z utripanjem šestih LED lučk. Lučke svetijo in utripajo, ko uporabnik utone v ...

Psychology; Feelings and states
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494317', 'url' => 'SL/bible_₂', 'image' => '', 'title' => 'biblija', 'tags' => array ( 0 => 'biblija', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'biblija', 'source_id' => 723726, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20110727173521', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sveta knjige krščanstva, zbirka starih spisov, vključno s knjigami Stare in Nove zaveze.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604129534050307, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bible', 'Definition' => 'The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Christianity', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bible_₂', ))

English (EN)bible

The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.

Slovenian (SL)biblija

Sveta knjige krščanstva, zbirka starih spisov, vključno s knjigami Stare in Nove zaveze.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494326', 'url' => 'SL/old_testament_₁', 'image' => '', 'title' => 'Stara zaveza', 'tags' => array ( 0 => 'Stara zaveza', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'Stara zaveza', 'source_id' => 723771, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20110727193508', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zbirka knjig, ki obsega Sveto pismo Hebrejcev in zapis njihove zgodovine kot izbrano ljudstvo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604129535098885, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'old testament', 'Definition' => 'The collection of books comprising the sacred scripture of the Hebrews and recording their history as the chosen people.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Christianity', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'old_testament_₁', ))

English (EN)old testament

The collection of books comprising the sacred scripture of the Hebrews and recording their history as the chosen people.

Slovenian (SL)Stara zaveza

Zbirka knjig, ki obsega Sveto pismo Hebrejcev in zapis njihove zgodovine kot izbrano ljudstvo.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494325', 'url' => 'SL/new_testament_₁', 'image' => '', 'title' => 'Nova zaveza', 'tags' => array ( 0 => 'Nova zaveza', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'Nova zaveza', 'source_id' => 723769, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20110727193507', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zbirka knjig evangelijev, Apostolska dela, Pavlinska in druga pisma ter Razodetje.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604129535098884, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'new testament', 'Definition' => 'The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Christianity', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'new_testament_₁', ))

English (EN)new testament

The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.

Slovenian (SL)Nova zaveza

Zbirka knjig evangelijev, Apostolska dela, Pavlinska in druga pisma ter Razodetje.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493963', 'url' => 'SL/induction_system', 'image' => '', 'title' => 'indukcijski sistem', 'tags' => array ( 0 => 'indukcijski sistem', 1 => 'Automotive', 2 => 'Automobile', 3 => 'Toyota', 4 => '', ), 'term' => 'indukcijski sistem', 'source_id' => 82929, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Automobile', ), 'company' => array ( 0 => 'Toyota', ), 'lastedit' => '20110727124006', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sistem, ki dovaja mešanico zraka in goriva do valjev motorja.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604128107986947, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'induction system', 'Definition' => 'The system that delivers the air/fuel mixture to the engine\'s cylinders.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Automobile', 'Company' => 'Toyota', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/07/03', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'induction_system', ))

English (EN)induction system

The system that delivers the air/fuel mixture to the engine's cylinders.

Slovenian (SL)indukcijski sistem

Sistem, ki dovaja mešanico zraka in goriva do valjev motorja.

Automotive; Automobile
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493929', 'url' => 'SL/autoclave', 'image' => '', 'title' => 'avtoklav', 'tags' => array ( 0 => 'avtoklav', 1 => 'Automotive', 2 => 'Vehicle equipment', 3 => '', ), 'term' => 'avtoklav', 'source_id' => 37794, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Vehicle equipment', ), 'lastedit' => '20110727121513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zaprta posoda, ki lahko kljubuje visokim temperatuam in tlakom.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604127844794371, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'autoclave', 'Definition' => 'A closed vessel that can withstand high temperatures and pressures.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Vehicle equipment', 'Revision User' => 'Richk', 'Revision Date' => '2010/6/5', 'Creation User' => 'Richk', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'autoclave', ))

English (EN)autoclave

A closed vessel that can withstand high temperatures and pressures.

Slovenian (SL)avtoklav

Zaprta posoda, ki lahko kljubuje visokim temperatuam in tlakom.

Automotive; Vehicle equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1494327', 'url' => 'SL/lord\'s_prayer', 'image' => '', 'title' => 'Očenaš', 'tags' => array ( 0 => 'Očenaš', 1 => 'Religion', 2 => 'Christianity', 3 => '', ), 'term' => 'Očenaš', 'source_id' => 723741, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Christianity', ), 'lastedit' => '20110727193509', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Molitev, ki jo je Jezus posredoval svojim učencem. Imenuje se tudi Očenaš.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604129536147456, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lord\'s prayer', 'Definition' => 'The prayer taught by Jesus to his disciples. Also called Our Father.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Christianity', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lord\'s_prayer', ))

English (EN)lord's prayer

The prayer taught by Jesus to his disciples. Also called Our Father.

Slovenian (SL)Očenaš

Molitev, ki jo je Jezus posredoval svojim učencem. Imenuje se tudi Očenaš.

Religion; Christianity
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1493662', 'url' => 'SL/beer', 'image' => '', 'title' => 'pivo', 'tags' => array ( 0 => 'pivo', 1 => 'Beverages', 2 => 'Beer', 3 => '', ), 'term' => 'pivo', 'source_id' => 53180, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Beverages', ), 'category' => array ( 0 => 'Beer', ), 'lastedit' => '20110727092007', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lahka alkoholna pijača, narejena iz hmelja in ječmena.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604126854938627, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'beer', 'Definition' => 'Mild alcoholic beverage made from hops and barley.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Beverages', 'Product Category' => 'Beer', 'Creation User' => 'Rjames', 'Creation Date' => '2010/6/16', 'Revision User' => 'Rjames', 'Revision Date' => '2010/6/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'beer', ))

English (EN)beer

Mild alcoholic beverage made from hops and barley.

Slovenian (SL)pivo

Lahka alkoholna pijača, narejena iz hmelja in ječmena.

Beverages; Beer
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2946492', 'url' => 'SL/gangrene_₁', 'image' => '', 'title' => 'gangrena', 'tags' => array ( 0 => 'gangrena', 1 => 'Medical devices', 2 => 'Cardiac supplies', 3 => 'Boston Scientific', 4 => '', ), 'term' => 'gangrena', 'source_id' => 131168, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Medical devices', ), 'category' => array ( 0 => 'Cardiac supplies', ), 'company' => array ( 0 => 'Boston Scientific', ), 'lastedit' => '20120524144507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'felicij', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nekroza ali odmiranje tkiva, ponavadi zaradi nezadostne oskrbe s krvjo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503610749241524227, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gangrene', 'Definition' => 'Necrosis or tissue death, usually due to inadequate or absent blood supply.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Medical devices', 'Product Category' => 'Cardiac supplies', 'Company' => 'Boston Scientific', 'Creation User' => 'Jpl10n', 'Creation Date' => '2010/8/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gangrene_₁', ))

English (EN)gangrene

Necrosis or tissue death, usually due to inadequate or absent blood supply.

Slovenian (SL)gangrena

Nekroza ali odmiranje tkiva, ponavadi zaradi nezadostne oskrbe s krvjo.

Medical devices; Cardiac supplies