portrait

ibrahim tutuncuoglu

Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: English (EN); Turkish (TR)

3,323

Words Translated

20,578

Terms Translated

ibrahim’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ibrahim’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '688140', 'url' => 'TR/special_rice_varieties', 'image' => '', 'title' => 'özel pirinç çeşitleri', 'tags' => array ( 0 => 'özel pirinç çeşitleri', 1 => 'Agriculture', 2 => 'Rice science', 3 => 'IRRI', 4 => '', ), 'term' => 'özel pirinç çeşitleri', 'source_id' => 438701, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Agriculture', ), 'category' => array ( 0 => 'Rice science', ), 'company' => array ( 0 => 'IRRI', ), 'lastedit' => '20110201112742', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sosyo-dini fonksiyonları için gerekli olan; çoğunlukla yerel ve Geleneksel çeşitleri.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600432441720837, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'special rice varieties', 'Company' => 'IRRI', 'Definition' => 'Essential for socio-religious functions; mostly local or traditional varieties.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Agriculture', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Rice science', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'D.Herbert', 'Creation Date' => '2010/11/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'special_rice_varieties', ))

English (EN)special rice varieties

Essential for socio-religious functions; mostly local or traditional varieties.

Turkish (TR)özel pirinç çeşitleri

Sosyo-dini fonksiyonları için gerekli olan; çoğunlukla yerel ve Geleneksel çeşitleri.

Agriculture; Rice science
stdClass::__set_state(array( 'id' => '615977', 'url' => 'TR/institutional_waste', 'image' => '', 'title' => 'kurumsal atık', 'tags' => array ( 0 => 'kurumsal atık', 1 => 'Agricultural chemicals', 2 => 'Pesticides', 3 => '', ), 'term' => 'kurumsal atık', 'source_id' => 28493, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Agricultural chemicals', ), 'category' => array ( 0 => 'Pesticides', ), 'lastedit' => '20110119095018', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Okullar, kütüphaneler, hastaneler, cezaevleri gibi kurumlarda atık üretilen.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600097893548032, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'institutional waste', 'Definition' => 'Waste generated at institutions such as schools, libraries, hospitals, prisons, etc.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Agricultural chemicals', 'Product Category' => 'Pesticides', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Aglink', 'Creation Date' => '2010/05/21', 'Revision User' => 'Aglink', 'Revision Date' => '2010/05/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'institutional_waste', ))

English (EN)institutional waste

Waste generated at institutions such as schools, libraries, hospitals, prisons, etc.

Turkish (TR)kurumsal atık

Okullar, kütüphaneler, hastaneler, cezaevleri gibi kurumlarda atık üretilen.

Agricultural chemicals; Pesticides
stdClass::__set_state(array( 'id' => '616366', 'url' => 'TR/coinsurance_amount_limit', 'image' => '', 'title' => 'koasürans miktar limiti', 'tags' => array ( 0 => 'koasürans miktar limiti', 1 => 'Accounting', 2 => 'Tax', 3 => '', ), 'term' => 'koasürans miktar limiti', 'source_id' => 110613, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Accounting', ), 'category' => array ( 0 => 'Tax', ), 'lastedit' => '20110119103212', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hırsızlık sigortası en az miktarda bulundurulmasını sigorta altında zorunlu temel malların miktarını ve türünü', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600099526180866, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'coinsurance amount limit', 'Definition' => 'A requirement under burglary insurance that a minimum amount of insurance be maintained, based on the type and amount of merchandise', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Accounting', 'Product Category' => 'Tax', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/7/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'coinsurance_amount_limit', ))

English (EN)coinsurance amount limit

A requirement under burglary insurance that a minimum amount of insurance be maintained, based on the type and amount of merchandise

Turkish (TR)koasürans miktar limiti

Hırsızlık sigortası en az miktarda bulundurulmasını sigorta altında zorunlu temel malların miktarını ve türünü

Accounting; Tax
stdClass::__set_state(array( 'id' => '762503', 'url' => 'TR/confession_of_judgment', 'image' => '', 'title' => 'yargı itirafı', 'tags' => array ( 0 => 'yargı itirafı', 1 => 'Legal services', 2 => 'Family law', 3 => '', ), 'term' => 'yargı itirafı', 'source_id' => 738696, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Legal services', ), 'category' => array ( 0 => 'Family law', ), 'lastedit' => '20110218155904', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Eğer söyleyerek bir borçlu tarafından yazılı bir belge onlar borç ödeme değil, onlara karşı bir karar giriş için katılıyorum.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600756821852160, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'confession of judgment', 'Definition' => 'A written document by a debtor saying that if they do not pay the debt, they agree to the entry of a judgment against them.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Legal services', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Family law', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'triston8', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'confession_of_judgment', ))

English (EN)confession of judgment

A written document by a debtor saying that if they do not pay the debt, they agree to the entry of a judgment against them.

Turkish (TR)yargı itirafı

Eğer söyleyerek bir borçlu tarafından yazılı bir belge onlar borç ödeme değil, onlara karşı bir karar giriş için katılıyorum.

Legal services; Family law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '688272', 'url' => 'TR/asexual_reproduction_₄', 'image' => '', 'title' => 'eşeysiz üreme', 'tags' => array ( 0 => 'eşeysiz üreme', 1 => 'Archaeology', 2 => 'Evolution', 3 => '', ), 'term' => 'eşeysiz üreme', 'source_id' => 647117, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Archaeology', ), 'category' => array ( 0 => 'Evolution', ), 'lastedit' => '20110201113443', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bir ebeveyn sadece o genelde üreme içeren bir tür genetik olarak özdeş yavrular üretir. Eşeysiz üreme döllenme veya genetik rekombinasyon ortaya çıkar ve tomurcuklanma, tek bir hücre bölünmesi veya iki veya daha fazla yeni kişiler içine bütün bir organizmanın ayrılık tarafından oluşabilir.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600433018437634, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'asexual reproduction', 'Definition' => 'A type of reproduction involving only one parent that ususally produces genetically identical offspring. Asexual reproduction occurs without fertilization or genetic recombination, and may occur by budding, by division of a single cell, or by the breakup of a whole organism into two or more new individuals.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Archaeology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Evolution', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'MikeWC', 'Creation Date' => '2011/1/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'asexual_reproduction_₄', ))

English (EN)asexual reproduction

A type of reproduction involving only one parent that ususally produces genetically identical offspring. Asexual reproduction occurs without fertilization or genetic recombination, and may occur by budding, by division of a single cell, or by the breakup of a ...

Turkish (TR)eşeysiz üreme

Bir ebeveyn sadece o genelde üreme içeren bir tür genetik olarak özdeş yavrular üretir. Eşeysiz üreme döllenme veya genetik rekombinasyon ortaya çıkar ve tomurcuklanma, tek bir hücre bölünmesi veya iki veya daha fazla yeni kişiler içine bütün bir organizmanın ...

Archaeology; Evolution
stdClass::__set_state(array( 'id' => '592709', 'url' => 'TR/intent_to_treat', 'image' => '', 'title' => 'tedavi niyeti', 'tags' => array ( 0 => 'tedavi niyeti', 1 => 'Pharmaceutical', 2 => 'Clinical trials', 3 => '', ), 'term' => 'tedavi niyeti', 'source_id' => 30904, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Pharmaceutical', ), 'category' => array ( 0 => 'Clinical trials', ), 'lastedit' => '20110115115147', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Katılımcılar gruplar bile asla tedavi almak için onlar randomize tüm verileri içeren analiz klinik deneme sonuçları.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599990629466112, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intent to treat', 'Definition' => 'Analysis of clinical trial results that includes all data from participants in the groups to which they were randomized even if they never received the treatment.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Pharmaceutical', 'Product Category' => 'Clinical trials', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Hkdoc9', 'Revision Date' => '2010/05/26', 'Creation User' => 'Hkdoc9', 'Creation Date' => '2010/05/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intent_to_treat', ))

English (EN)intent to treat

Analysis of clinical trial results that includes all data from participants in the groups to which they were randomized even if they never received the treatment.

Turkish (TR)tedavi niyeti

Katılımcılar gruplar bile asla tedavi almak için onlar randomize tüm verileri içeren analiz klinik deneme sonuçları.

Pharmaceutical; Clinical trials
stdClass::__set_state(array( 'id' => '615603', 'url' => 'TR/autocalibration', 'image' => '', 'title' => 'otokalibrasyon', 'tags' => array ( 0 => 'otokalibrasyon', 1 => 'Semiconductors', 2 => 'Digital Signal Processors (DSP)', 3 => 'Texas Instruments', 4 => '', ), 'term' => 'otokalibrasyon', 'source_id' => 57684, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Semiconductors', ), 'category' => array ( 0 => 'Digital Signal Processors (DSP)', ), 'company' => array ( 0 => 'Texas Instruments', ), 'lastedit' => '20110119090637', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bir aygıtın otomatik ayarlı çıkış giriş belirli değerler için belirli bir aralıkta olmasını sağlayın.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600096378355713, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'autocalibration', 'Definition' => 'Automatic adjustment of a device so that the output is within a specific range for particular values of the input.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Semiconductors', 'Product Category' => 'Digital Signal Processors (DSP)', 'Company' => 'Texas Instruments', 'Revision User' => 'Dedrick', 'Revision Date' => '2010/6/18', 'Creation User' => 'Dedrick', 'Creation Date' => '2010/6/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'autocalibration', ))

English (EN)autocalibration

Automatic adjustment of a device so that the output is within a specific range for particular values of the input.

Turkish (TR)otokalibrasyon

Bir aygıtın otomatik ayarlı çıkış giriş belirli değerler için belirli bir aralıkta olmasını sağlayın.

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)
stdClass::__set_state(array( 'id' => '616263', 'url' => 'TR/recycle/reuse', 'image' => '', 'title' => 'geri dönüşüm / yeniden kullanım', 'tags' => array ( 0 => 'geri dönüşüm / yeniden kullanım', 1 => 'Agricultural chemicals', 2 => 'Pesticides', 3 => '', ), 'term' => 'geri dönüşüm / yeniden kullanım', 'source_id' => 29008, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Agricultural chemicals', ), 'category' => array ( 0 => 'Pesticides', ), 'lastedit' => '20110119101223', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kurtarma ve aksi takdirde atık haline gelebilir kullanışlı ürünleri yeniden işleme atık üretiminin en aza indirilmesi (. yani alüminyum kutular, kağıt ve şişe geri dönüşüm, etc.).', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503600099142402052, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'recycle/reuse', 'Definition' => 'Minimizing waste generation by recovering and reprocessing usable products that might otherwise become waste (.i.e. recycling of aluminum cans, paper, and bottles, etc.).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Agricultural chemicals', 'Product Category' => 'Pesticides', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Aglink', 'Creation Date' => '2010/05/21', 'Revision User' => 'Aglink', 'Revision Date' => '2010/05/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'recycle/reuse', ))

English (EN)recycle/reuse

Minimizing waste generation by recovering and reprocessing usable products that might otherwise become waste (.i.e. recycling of aluminum cans, paper, and bottles, etc.).

Turkish (TR)geri dönüşüm / yeniden kullanım

Kurtarma ve aksi takdirde atık haline gelebilir kullanışlı ürünleri yeniden işleme atık üretiminin en aza indirilmesi (. yani alüminyum kutular, kağıt ve şişe geri dönüşüm, etc.).

Agricultural chemicals; Pesticides
stdClass::__set_state(array( 'id' => '578681', 'url' => 'TR/aboard_₁', 'image' => '', 'title' => 'gemiye', 'tags' => array ( 0 => 'gemiye', 1 => 'Transportation', 2 => 'Shipping', 3 => 'U.S. DOT', 4 => '', ), 'term' => 'gemiye', 'source_id' => 251973, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Transportation', ), 'category' => array ( 0 => 'Shipping', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOT', ), 'lastedit' => '20110114072654', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kargo varlık koymak veya yüklü, taşıma aracı atıfta.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599930473709573, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'aboard', 'Definition' => 'Referring to cargo being put, or laden, onto a means of conveyance.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Transportation', 'Product Category' => 'Shipping', 'Company' => 'U.S. DOT', 'Creation User' => 'Jeff Wong', 'Creation Date' => '2010/9/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'aboard_₁', ))

English (EN)aboard

Referring to cargo being put, or laden, onto a means of conveyance.

Turkish (TR)gemiye

Kargo varlık koymak veya yüklü, taşıma aracı atıfta.

Transportation; Shipping
stdClass::__set_state(array( 'id' => '584989', 'url' => 'TR/pressure_losses', 'image' => '', 'title' => 'basınç kayıpları', 'tags' => array ( 0 => 'basınç kayıpları', 1 => 'Energy', 2 => 'Natural gas', 3 => 'AGA', 4 => '', ), 'term' => 'basınç kayıpları', 'source_id' => 92969, 'type' => 'term', 'namespace' => 1920, 'nstext' => 'TR', 'industry' => array ( 0 => 'Energy', ), 'category' => array ( 0 => 'Natural gas', ), 'company' => array ( 0 => 'AGA', ), 'lastedit' => '20110114150913', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'ibrahim tutuncuoglu', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sürtünme nedeniyle bir boru sistemi statik veya hızlı basınç kayıpları Girdaplar, sızıntıları veya uygunsuz boru tasarımını. BASINÇ DÜŞMESİ konusuna bakın.', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503599955357466626, 'nstext_full' => 'Turkish (TR)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pressure losses', 'Definition' => 'Losses in static or velocity pressure in a piping system due to friction, eddies, leaks, or improper piping design. See PRESSURE DROP.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Energy', 'Product Category' => 'Natural gas', 'Company' => 'AGA', 'Creation User' => 'JJD', 'Creation Date' => '2010/7/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pressure_losses', ))

English (EN)pressure losses

Losses in static or velocity pressure in a piping system due to friction, eddies, leaks, or improper piping design. See PRESSURE DROP.

Turkish (TR)basınç kayıpları

Sürtünme nedeniyle bir boru sistemi statik veya hızlı basınç kayıpları Girdaplar, sızıntıları veya uygunsuz boru tasarımını. BASINÇ DÜŞMESİ konusuna bakın.

Energy; Natural gas