portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5937456', 'url' => 'CS/Nobel_Prize_for_Economics', 'image' => '', 'title' => 'Nobelova cena za ekonomiku', 'tags' => array ( 0 => 'Nobelova cena za ekonomiku', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => 'The Economist', 4 => '', ), 'term' => 'Nobelova cena za ekonomiku', 'source_id' => 774172, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'company' => array ( 0 => 'The Economist', ), 'lastedit' => '20130818194403', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Šestá výroční cena zavedená na počest Alfreda Nobela. Přísně vzato, nejedná se o plně kvalifikovanou cenu, protože nebyla zmíněna v Nobelově závěti na rozdíl od pěti nejprve zavedených cen za: mír, literaturu, lékařství, chemii a fyziku. Přesto, titul laureáta a 1 mil dolarů složených u Švédské národní banky za vítězství stojí. Od roku 1969, kdy první (spolu) vítězové zdravili svět z Norska a Nizozemí, stávali se vítězi především američtí ekonomové, mnozí z chicagské školy.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624153590136833, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Nobel Prize for Economics', 'Company' => 'The Economist', 'Definition' => 'The sixth annual prize established in memory of Alfred Nobel. Strictly speaking, this is not a fully fledged Nobel prize, as it was not mentioned in Nobel’s will, unlike the five prizes established earlier for peace, literature, medicine, chemistry and physics. Still, the title of Nobel laureate and the $1m award stumped up each year by Sweden’s central bank make it worth winning. Since 1969, when its first (joint) winners hailed from Norway and the Netherlands, it has been won mostly by American economists, many of them of the Chicago school.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'summer.l', 'Creation Date' => '2011/2/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Nobel_Prize_for_Economics', ))

English (EN)Nobel Prize for Economics

The sixth annual prize established in memory of Alfred Nobel. Strictly speaking, this is not a fully fledged Nobel prize, as it was not mentioned in Nobel’s will, unlike the five prizes established earlier for peace, literature, medicine, chemistry and ...

Czech (CS)Nobelova cena za ekonomiku

Šestá výroční cena zavedená na počest Alfreda Nobela. Přísně vzato, nejedná se o plně kvalifikovanou cenu, protože nebyla zmíněna v Nobelově závěti na rozdíl od pěti nejprve zavedených cen za: mír, literaturu, lékařství, chemii a fyziku. Přesto, titul ...

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914497', 'url' => 'CS/loxodrome', 'image' => '', 'title' => 'loxodroma', 'tags' => array ( 0 => 'loxodroma', 1 => 'Real estate', 2 => 'Corporate', 3 => 'Others', 4 => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', ), 'term' => 'loxodroma', 'source_id' => 779391, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130815171202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Je křivka nad povrchem Země, protínající všechny poledníky pod stejným úhlem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037477122052, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'loxodrome', 'Definition' => 'A curve line over the Earth\'s surface, crossing all meridians of longitude at the same angle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Real estate', 'Product Category' => 'Corporate', 'Company' => 'Others', 'Other Reference' => 'L85', 'Creation User' => 'zblagojevic', 'Creation Date' => '2011/2/22', 'Glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010; Multilingual Geodetic Dictionary twgid1403980379111353', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'loxodrome', ))

English (EN)loxodrome

A curve line over the Earth's surface, crossing all meridians of longitude at the same angle.

Czech (CS)loxodroma

Je křivka nad povrchem Země, protínající všechny poledníky pod stejným úhlem.

Real estate; Corporate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963422', 'url' => 'CS/bark_beetle', 'image' => '', 'title' => 'kůrovec', 'tags' => array ( 0 => 'kůrovec', 1 => 'Forest products', 2 => 'Forest engineering & harvesting', 3 => 'USDA Forest Service', 4 => '', ), 'term' => 'kůrovec', 'source_id' => 863653, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Forest products', ), 'category' => array ( 0 => 'Forest engineering & harvesting', ), 'company' => array ( 0 => 'USDA Forest Service', ), 'lastedit' => '20130822094802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(např. Lýkožrout smrkový - pozn. překladatele), Malý, válcový brouk z čeledi Scolytidae (dle platné nomenklatury jsou kůrovci řazeni k čeledi nosatcovitých - Curculionidae, podčeledi kůrovci - Scolytinae, pozn. překladatele). Dospělí jedinci vrtají v kůře a pod kůrou různých druhů stromů především kvůli kladení vajíček.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284986146818, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bark beetle', 'Company' => 'USDA Forest Service', 'Definition' => 'Small, cylindrical beetle of the family Scolytidae, the adult of which bores into and beneath the bark of various trees for the purpose of egg laying.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Forest products', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Forest engineering & harvesting', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Alpoint', 'Creation Date' => '2011/3/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bark_beetle', ))

English (EN)bark beetle

Small, cylindrical beetle of the family Scolytidae, the adult of which bores into and beneath the bark of various trees for the purpose of egg laying.

Czech (CS)kůrovec

(např. Lýkožrout smrkový - pozn. překladatele), Malý, válcový brouk z čeledi Scolytidae (dle platné nomenklatury jsou kůrovci řazeni k čeledi nosatcovitých - Curculionidae, podčeledi kůrovci - Scolytinae, pozn. překladatele). Dospělí jedinci vrtají v kůře a ...

Forest products; Forest engineering & harvesting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935325', 'url' => 'CS/minimal_competencies', 'image' => '', 'title' => 'minimální vědomostní úroveň', 'tags' => array ( 0 => 'minimální vědomostní úroveň', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'minimální vědomostní úroveň', 'source_id' => 712329, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818125402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nejnižší vědomostní či znalostní úroveň, které je třeba dosáhnout pro zhoštění se úkolu či přijetí do studia; viz též kompetence.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624143964209154, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'minimal competencies', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Lowest level of knowledge or skill necessary for engaging in a task or admittance into a program; see also competencies.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'minimal_competencies', ))

English (EN)minimal competencies

Lowest level of knowledge or skill necessary for engaging in a task or admittance into a program; see also competencies.

Czech (CS)minimální vědomostní úroveň

Nejnižší vědomostní či znalostní úroveň, které je třeba dosáhnout pro zhoštění se úkolu či přijetí do studia; viz též kompetence.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914235', 'url' => 'CS/background_₂', 'image' => '', 'title' => 'pozadí', 'tags' => array ( 0 => 'pozadí', 1 => 'Software', 2 => 'CAD', 3 => 'Autodesk', 4 => 'Autodesk Maya 2010', 5 => '', ), 'term' => 'pozadí', 'source_id' => 51236, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'CAD', ), 'company' => array ( 0 => 'Autodesk', ), 'product' => array ( 0 => 'Autodesk Maya 2010', ), 'lastedit' => '20130815162602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036510334977, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'background', 'Definition' => 'An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'CAD', 'Company' => 'Autodesk', 'Product' => 'Autodesk Maya 2010', 'Revision User' => 'JasonL', 'Revision Date' => '2010/6/15', 'Creation User' => 'JasonL', 'Creation Date' => '2010/6/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'background_₂', ))

English (EN)background

An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.

Czech (CS)pozadí

Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.

Software; CAD
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912457', 'url' => 'CS/invitation_for_tender', 'image' => '', 'title' => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 'tags' => array ( 0 => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', ), 'term' => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 'source_id' => 688735, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20130815100802', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624026700906496, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'invitation for tender', 'Definition' => 'special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.', 'Part of Speech' => 'other', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/1', 'Glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'invitation_for_tender', ))

English (EN)invitation for tender

special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.

Czech (CS)Vyhlášení soutěže (tendru)

Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963843', 'url' => 'CS/sushi_₂', 'image' => '', 'title' => 'suši', 'tags' => array ( 0 => 'suši', 1 => 'Food (other)', 2 => 'International dishes', 3 => '', ), 'term' => 'suši', 'source_id' => 1525603, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Food (other)', ), 'category' => array ( 0 => 'International dishes', ), 'lastedit' => '20130822110202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(Též sushi-pozn. překladatele) Japonská specialita založená na vařené rýži ochucené slazeným rýžovým octem (směsí zvanou suši meši - sushi meshi). Po vychladnutí je rýže na povrchu lesklá a sypká. Existuje mnoho druhů suši od nigiri suši (tenké plátky syrové ryby ochucené wasabi a obalené rýží či vrstvách rýže - ryba. Dále máme hosomaki (tenké suši rolky) a futomaki (tlusté suši rolky). K přípravě těchto rolek se používá mnoho druhů krájené zeleniny, syrových ryb, nakládané zeleniny, tofu atd., které se obalí v suši rýži a to celé se následně zabalí do tenkých plátků nori (lisované mořské řasy). Tyto rolky se pak krájí na plátky. Suši je připravováno jako ´něco malého na zakousnutí´ a muže se podávat jako předkrm, svačinka či hlavní chod. K suši se často, pro namáčení, podává sojová omáčka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624287305596931, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sushi', 'Definition' => 'A Japanese specialty based on boiled rice flavored with a sweetened rice vinegar, a mixture called sushi meshi. Once cooled, the rice has a glossy sheen and separates easily. There is a wide variety of sushi including nigiri sushi (thin slices of raw fish seasoned with wasabi and wrapped around or layered with this rice), hosomaki (thin sushi rolls) and futomaki (thick sushi rolls). To make these rolls, various chopped vegetables, raw fish, pickles, tofu, etc. are enclosed in sushi rice and wrapped in thin sheets of nori (seaweed). The rolls are then cut into slices. Sushi are designed to be finger food and can be served as appetizers, snacks or a full meal. Soy sauce is often served with sushi for dipping.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Food (other)', 'Product Category' => 'International dishes', 'Creation User' => 'Noor', 'Creation Date' => '2011/8/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sushi_₂', ))

English (EN)sushi

A Japanese specialty based on boiled rice flavored with a sweetened rice vinegar, a mixture called sushi meshi. Once cooled, the rice has a glossy sheen and separates easily. There is a wide variety of sushi including nigiri sushi (thin slices of raw fish ...

Czech (CS)suši

(Též sushi-pozn. překladatele) Japonská specialita založená na vařené rýži ochucené slazeným rýžovým octem (směsí zvanou suši meši - sushi meshi). Po vychladnutí je rýže na povrchu lesklá a sypká. Existuje mnoho druhů suši od nigiri suši (tenké plátky syrové ...

Food (other); International dishes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5937533', 'url' => 'CS/ballet_master', 'image' => '', 'title' => 'baletní mistr', 'tags' => array ( 0 => 'baletní mistr', 1 => 'Dance', 2 => 'Ballet', 3 => '', ), 'term' => 'baletní mistr', 'source_id' => 498109, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Dance', ), 'category' => array ( 0 => 'Ballet', ), 'lastedit' => '20130818200003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Osoba v baletní společnosti, která denně vyučuje a zkouší repertoár společnosti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624153792512002, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ballet master', 'Definition' => 'Person in a ballet company who gives the daily company class and rehearses the company\'s repertoires.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dance', 'Product Category' => 'Ballet', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'mdubois', 'Creation Date' => '2010/12/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ballet_master', ))

English (EN)ballet master

Person in a ballet company who gives the daily company class and rehearses the company's repertoires.

Czech (CS)baletní mistr

Osoba v baletní společnosti, která denně vyučuje a zkouší repertoár společnosti.

Dance; Ballet
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913101', 'url' => 'CS/smothered', 'image' => '', 'title' => 'dušený, zalitý', 'tags' => array ( 0 => 'dušený, zalitý', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'dušený, zalitý', 'source_id' => 91315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815122003', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(o jídle) vařený či podávaný mocně za- či politý omáčkou, atd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030421254144, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'smothered', 'Definition' => '(food) cooked or served thickly covered with sauce, etc', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'smothered', ))

English (EN)smothered

(food) cooked or served thickly covered with sauce, etc

Czech (CS)dušený, zalitý

(o jídle) vařený či podávaný mocně za- či politý omáčkou, atd.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914100', 'url' => 'CS/anchor_root', 'image' => '', 'title' => 'hlavní kořen', 'tags' => array ( 0 => 'hlavní kořen', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'hlavní kořen', 'source_id' => 5152332, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815155801', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mohutný kořen kotvící rostlinu v půdě.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035879092224, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A large root that holds a plant in a physical soil mass.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'anchor root', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anchor_root', ))

English (EN)anchor root

A large root that holds a plant in a physical soil mass.

Czech (CS)hlavní kořen

Mohutný kořen kotvící rostlinu v půdě.

Plants; Horticulture