portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

125

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963245', 'url' => 'CS/clearcut', 'image' => '', 'title' => 'holoseč', 'tags' => array ( 0 => 'holoseč', 1 => 'Forest products', 2 => 'Forestry processes', 3 => '', ), 'term' => 'holoseč', 'source_id' => 125498, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Forest products', ), 'category' => array ( 0 => 'Forestry processes', ), 'lastedit' => '20130822091202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pokácení všech stromů na určité ploše, většinou aby se podpořil růst užitkových plodin či rostlin(v tropických či subtropických oblastech - pozn. překladatele), které vyžadují více světla než by propustily zapojené koruny stromů. (V mírném pásu se holoseč praktikuje jako prosté lesnické opatření při obnově lesa. - pozn. překladatele)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284047671296, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'clearcut', 'Definition' => 'Cutting down all the trees in a particular area, generally to assist in the growing of crops and plants which need more sunlight than the forest canopy would allow.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Forestry processes', 'Industry' => 'Forest products', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'clearcut', ))

English (EN)clearcut

Cutting down all the trees in a particular area, generally to assist in the growing of crops and plants which need more sunlight than the forest canopy would allow.

Czech (CS)holoseč

Pokácení všech stromů na určité ploše, většinou aby se podpořil růst užitkových plodin či rostlin(v tropických či subtropických oblastech - pozn. překladatele), které vyžadují více světla než by propustily zapojené koruny stromů. (V mírném pásu se holoseč ...

Forest products; Forestry processes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5906501', 'url' => 'CS/annual_rings', 'image' => '', 'title' => 'letokruhy', 'tags' => array ( 0 => 'letokruhy', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'letokruhy', 'source_id' => 125446, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102922', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623998344265728, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'annual rings', 'Definition' => 'The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.', 'Synonym' => 'growth_rings', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_rings', ))

English (EN)annual rings

The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.

Czech (CS)letokruhy

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914027', 'url' => 'CS/conifer_₇', 'image' => '', 'title' => 'konifera', 'tags' => array ( 0 => 'konifera', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'konifera', 'source_id' => 3192564, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20130815154202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'typ stromu či keře doslova ´nesoucí šišky´. Pro přenos pylu ze samčích na samičí šišky se spoléhají na vítr.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035419815937, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conifer', 'Definition' => 'A kind of tree or shrub that bears cones. They depend on the wind to spread their pollen from male cones to female cones.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Trees', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conifer_₇', ))

English (EN)conifer

A kind of tree or shrub that bears cones. They depend on the wind to spread their pollen from male cones to female cones.

Czech (CS)konifera

typ stromu či keře doslova ´nesoucí šišky´. Pro přenos pylu ze samčích na samičí šišky se spoléhají na vítr.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935395', 'url' => 'CS/intellectual_property_rights_₂', 'image' => '', 'title' => 'práva k duševnímu vlastnictví', 'tags' => array ( 0 => 'práva k duševnímu vlastnictví', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'práva k duševnímu vlastnictví', 'source_id' => 712359, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818130802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(viz též autorská práva) Práva, která vykonává osoba k idejím vytvořeným zapojením své mysli.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624144223207425, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intellectual property rights', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Legal rights a person has to ideas they have created using their own minds.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intellectual_property_rights_₂', ))

English (EN)intellectual property rights

Legal rights a person has to ideas they have created using their own minds.

Czech (CS)práva k duševnímu vlastnictví

(viz též autorská práva) Práva, která vykonává osoba k idejím vytvořeným zapojením své mysli.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914112', 'url' => 'CS/annuals_₄', 'image' => '', 'title' => 'jednoleté rostliny', 'tags' => array ( 0 => 'jednoleté rostliny', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'jednoleté rostliny', 'source_id' => 5152335, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815160002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rostliny, jejichž životní cyklus se završí během jednoho roku, od semene ke květu a semeni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035883286528, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Plants whose life cycle lasts only one year, from seed to blooms to seed.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'annuals', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annuals_₄', ))

English (EN)annuals

Plants whose life cycle lasts only one year, from seed to blooms to seed.

Czech (CS)jednoleté rostliny

Rostliny, jejichž životní cyklus se završí během jednoho roku, od semene ke květu a semeni.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912777', 'url' => 'CS/anchor_₂', 'image' => '', 'title' => 'Kotva', 'tags' => array ( 0 => 'Kotva', 1 => 'Transportation', 2 => 'Nautical', 3 => '', ), 'term' => 'Kotva', 'source_id' => 47932, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Transportation', ), 'category' => array ( 0 => 'Nautical', ), 'lastedit' => '20130815111002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624028025257986, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anchor', 'Definition' => 'An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Transportation', 'Product Category' => 'Nautical', 'Revision User' => 'PetriDish', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anchor_₂', ))

English (EN)anchor

An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).

Czech (CS)Kotva

Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)

Transportation; Nautical
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914037', 'url' => 'CS/needle_₃', 'image' => '', 'title' => 'jehlice', 'tags' => array ( 0 => 'jehlice', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'jehlice', 'source_id' => 3333023, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20130815154402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Úzký tuhý list, který najdeme na jedlích, borovicích a jiných jehličnatých stromech je jehlice.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035421913089, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'needle', 'Definition' => 'A narrow, stiff leaf that is found on fir and pine trees and other conifers, is called as needle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Trees', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/7/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'needle_₃', ))

English (EN)needle

A narrow, stiff leaf that is found on fir and pine trees and other conifers, is called as needle.

Czech (CS)jehlice

Úzký tuhý list, který najdeme na jedlích, borovicích a jiných jehličnatých stromech je jehlice.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912455', 'url' => 'CS/agency_₇', 'image' => '', 'title' => 'architektonická kancelář', 'tags' => array ( 0 => 'architektonická kancelář', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', ), 'term' => 'architektonická kancelář', 'source_id' => 688091, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20131129102902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624026699857922, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'agency', 'Definition' => 'Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Synonym' => 'studio; workshop_₀', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/1', 'Glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'agency_₇', ))

English (EN)agency

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Czech (CS)architektonická kancelář

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913054', 'url' => 'CS/sawdust', 'image' => '', 'title' => 'piliny', 'tags' => array ( 0 => 'piliny', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'piliny', 'source_id' => 91295, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815121002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030123458560, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sawdust', 'Definition' => 'The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sawdust', ))

English (EN)sawdust

The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.

Czech (CS)piliny

Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913878', 'url' => 'CS/break-even_point_₄', 'image' => '', 'title' => 'bod rentability', 'tags' => array ( 0 => 'bod rentability', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Fast food', 3 => 'BOGO_twgid1293866644811158', ), 'term' => 'bod rentability', 'source_id' => 527742, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Fast food', ), 'lastedit' => '20130815151002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '1. Nejnižší obrat, kterého musí restaurace dosáhnout k pokrytí nákladů. 2. Částka, která zbude by byla považována za zisk.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'BOGO_twgid1293866644811158', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624034614509571, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'break-even point', 'Definition' => '1. The lowest of sales that a restaurant must achieve in order to cover all costs. 2. The amount that is left would be considered the profit.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'Restaurants', 'Product Category' => 'Fast food', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Glossary' => 'BOGO_twgid1293866644811158', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'break-even_point_₄', ))

English (EN)break-even point

1. The lowest of sales that a restaurant must achieve in order to cover all costs. 2. The amount that is left would be considered the profit.

Czech (CS)bod rentability

1. Nejnižší obrat, kterého musí restaurace dosáhnout k pokrytí nákladů. 2. Částka, která zbude by byla považována za zisk.

Restaurants; Fast food