portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

125

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914100', 'url' => 'CS/anchor_root', 'image' => '', 'title' => 'hlavní kořen', 'tags' => array ( 0 => 'hlavní kořen', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'hlavní kořen', 'source_id' => 5152332, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815155801', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mohutný kořen kotvící rostlinu v půdě.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035879092224, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A large root that holds a plant in a physical soil mass.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'anchor root', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anchor_root', ))

English (EN)anchor root

A large root that holds a plant in a physical soil mass.

Czech (CS)hlavní kořen

Mohutný kořen kotvící rostlinu v půdě.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907215', 'url' => 'CS/fork_₂', 'image' => '', 'title' => 'vidlice', 'tags' => array ( 0 => 'vidlice', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'vidlice', 'source_id' => 125548, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20130814181203', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'rozdělení kmene (hlavního výhonu) do dva či několik kodominantních.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624000949977092, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fork', 'Definition' => 'When a tree trunk splits into two or more stems.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fork_₂', ))

English (EN)fork

When a tree trunk splits into two or more stems.

Czech (CS)vidlice

rozdělení kmene (hlavního výhonu) do dva či několik kodominantních.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935268', 'url' => 'CS/multiple_choice_questions', 'image' => '', 'title' => 'výběr odpovědi z více možností', 'tags' => array ( 0 => 'výběr odpovědi z více možností', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'výběr odpovědi z více možností', 'source_id' => 712324, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818124202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Test v takovém formátu, kde studenti mají k dispozici několik možných odpovědí a musí rozpoznat tu nejlepší možnou.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624143683190787, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'multiple choice questions', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Test format where students are provided several possible answers and must identify the best possible answer.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'multiple_choice_questions', ))

English (EN)multiple choice questions

Test format where students are provided several possible answers and must identify the best possible answer.

Czech (CS)výběr odpovědi z více možností

Test v takovém formátu, kde studenti mají k dispozici několik možných odpovědí a musí rozpoznat tu nejlepší možnou.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907455', 'url' => 'CS/insulator_₈', 'image' => '', 'title' => 'Izolátor', 'tags' => array ( 0 => 'Izolátor', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'Izolátor', 'source_id' => 3281646, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130814183003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Materiál, který zabraňuje či zpomaluje prostup zvuku, tepla nebo elektřiny. Umělá homota je dobrým izolátorem elektřiny.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624001864335361, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'insulator', 'Definition' => 'A material that blocks or slows down the passage of sound, heat, or electricity. Rubber is a good insulator of electricity.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'insulator_₈', ))

English (EN)insulator

A material that blocks or slows down the passage of sound, heat, or electricity. Rubber is a good insulator of electricity.

Czech (CS)Izolátor

Materiál, který zabraňuje či zpomaluje prostup zvuku, tepla nebo elektřiny. Umělá homota je dobrým izolátorem elektřiny.

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912979', 'url' => 'CS/puff_pastry', 'image' => '', 'title' => 'pečivo z listového těsta', 'tags' => array ( 0 => 'pečivo z listového těsta', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'pečivo z listového těsta', 'source_id' => 91253, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815115401', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lehké lupenité pečivo vzniklé opakovaným válením a překládáním vrstev těsta takže při pečení hodně nabude.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624029614899203, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'puff pastry', 'Definition' => 'A light flaky pastry that is formed by rolling and folding the dough in layers so that it expands when baked', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'puff_pastry', ))

English (EN)puff pastry

A light flaky pastry that is formed by rolling and folding the dough in layers so that it expands when baked

Czech (CS)pečivo z listového těsta

Lehké lupenité pečivo vzniklé opakovaným válením a překládáním vrstev těsta takže při pečení hodně nabude.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919880', 'url' => 'CS/pixel_₂₂', 'image' => '', 'title' => 'pixel', 'tags' => array ( 0 => 'pixel', 1 => 'Advertising', 2 => 'Online advertising', 3 => '', ), 'term' => 'pixel', 'source_id' => 1511021, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Online advertising', ), 'lastedit' => '20130816102402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zkráceně pro částečku obrázku (picture element), pixel je jednotka vyjadřující jediný bod grafiky. Většina reklamních částí je měřena v pixelech jako třeba běžný reklamní pruh velikosti 468 na 60 pixelů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624063781699584, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pixel', 'Definition' => 'Short for picture element (Pixel), a pixel is a measurement representing a single point in a graphic. Most ad units are measured in pixels such as the common 468 pixel x 60 pixel sized baner.', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Online advertising', 'Creation User' => 'T.Claire', 'Creation Date' => '2011/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pixel_₂₂', ))

English (EN)pixel

Short for picture element (Pixel), a pixel is a measurement representing a single point in a graphic. Most ad units are measured in pixels such as the common 468 pixel x 60 pixel sized baner.

Czech (CS)pixel

Zkráceně pro částečku obrázku (picture element), pixel je jednotka vyjadřující jediný bod grafiky. Většina reklamních částí je měřena v pixelech jako třeba běžný reklamní pruh velikosti 468 na 60 pixelů.

Advertising; Online advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5950863', 'url' => 'CS/growth_rings', 'image' => '', 'title' => 'letokruhy', 'tags' => array ( 0 => 'letokruhy', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'letokruhy', 'source_id' => 125447, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102817', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vrstvy tvořené přírůstky dřeva za každé vegetační období. Objeví se na řezu kmene pokáceného stromu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624223256477698, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'growth rings', 'Definition' => 'The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.', 'Synonym' => 'annual_rings', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'growth_rings', ))

English (EN)growth rings

The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.

Czech (CS)letokruhy

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva za každé vegetační období. Objeví se na řezu kmene pokáceného stromu.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919511', 'url' => 'CS/thali', 'image' => '', 'title' => 'thali', 'tags' => array ( 0 => 'thali', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Tableware', 3 => '', ), 'term' => 'thali', 'source_id' => 33918, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Tableware', ), 'lastedit' => '20130816091802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nerezové talíře s několika prohlubněmi na různé pokrmy, používané v jižní Asii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624062250778624, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'thali', 'Definition' => 'Metal plates with several indentations for different dishes, used in South Asia.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Tableware', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'thali', ))

English (EN)thali

Metal plates with several indentations for different dishes, used in South Asia.

Czech (CS)thali

Nerezové talíře s několika prohlubněmi na různé pokrmy, používané v jižní Asii.

Kitchen & dining; Tableware
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913054', 'url' => 'CS/sawdust', 'image' => '', 'title' => 'piliny', 'tags' => array ( 0 => 'piliny', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'piliny', 'source_id' => 91295, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815121002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030123458560, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sawdust', 'Definition' => 'The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sawdust', ))

English (EN)sawdust

The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.

Czech (CS)piliny

Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935287', 'url' => 'CS/module_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'modul', 'tags' => array ( 0 => 'modul', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'modul', 'source_id' => 712327, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818124602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Samostatná jednotka či výběr z předmětu, které jsou obsahově celistvé, ale mohou být kombinovány s jinými jednotkami.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624143687385089, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'module', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'A separate unit or selection of material that forms a coherent whole, but may be combined with other units.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'module_₁₂', ))

English (EN)module

A separate unit or selection of material that forms a coherent whole, but may be combined with other units.

Czech (CS)modul

Samostatná jednotka či výběr z předmětu, které jsou obsahově celistvé, ale mohou být kombinovány s jinými jednotkami.

Education; Teaching