portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

0

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913100', 'url' => 'CS/slithery', 'image' => '', 'title' => 'plazivý', 'tags' => array ( 0 => 'plazivý', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'plazivý', 'source_id' => 91313, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815122002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030420205568, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'slithery', 'Definition' => 'moving with a slithering motion, gliding like a reptile', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'slithery', ))

English (EN)slithery

moving with a slithering motion, gliding like a reptile

Czech (CS)plazivý

pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935325', 'url' => 'CS/minimal_competencies', 'image' => '', 'title' => 'minimální vědomostní úroveň', 'tags' => array ( 0 => 'minimální vědomostní úroveň', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'minimální vědomostní úroveň', 'source_id' => 712329, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818125402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nejnižší vědomostní či znalostní úroveň, které je třeba dosáhnout pro zhoštění se úkolu či přijetí do studia; viz též kompetence.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624143964209154, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'minimal competencies', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Lowest level of knowledge or skill necessary for engaging in a task or admittance into a program; see also competencies.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'minimal_competencies', ))

English (EN)minimal competencies

Lowest level of knowledge or skill necessary for engaging in a task or admittance into a program; see also competencies.

Czech (CS)minimální vědomostní úroveň

Nejnižší vědomostní či znalostní úroveň, které je třeba dosáhnout pro zhoštění se úkolu či přijetí do studia; viz též kompetence.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913054', 'url' => 'CS/sawdust', 'image' => '', 'title' => 'piliny', 'tags' => array ( 0 => 'piliny', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'piliny', 'source_id' => 91295, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815121002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030123458560, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sawdust', 'Definition' => 'The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sawdust', ))

English (EN)sawdust

The small particles of wood or other material that fall from an object being sawed.

Czech (CS)piliny

Částečky dřeva či jiného materiálu, které se uvolňují z objektu, který je řezán.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5945064', 'url' => 'CS/capital_₃₀', 'image' => '', 'title' => 'hlavice', 'tags' => array ( 0 => 'hlavice', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'hlavice', 'source_id' => 4541818, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130819213802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'horní část sloupu či pilastru, většinou ozdobná.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624194073559042, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The topmost member, usually decorated, of a column or pilaster.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'chulyblack', 'Creation Date' => '2012/12/26', 'Term' => 'capital', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'capital_₃₀', ))

English (EN)capital

The topmost member, usually decorated, of a column or pilaster.

Czech (CS)hlavice

horní část sloupu či pilastru, většinou ozdobná.

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912856', 'url' => 'CS/okra', 'image' => '', 'title' => 'Okra (proskurník jedlý)', 'tags' => array ( 0 => 'Okra (proskurník jedlý)', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'Okra (proskurník jedlý)', 'source_id' => 91213, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815112802', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Gumbo, vysoká jednoletá rostlina (ablemoschus esculentus) původně z asijských tropů. Široce pěstovaná v oblastech s teplým podnebím pro svoje jedlé slizovité zelené oplodí.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624029047619588, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'okra', 'Definition' => 'GUMBO a tall tropical asian annual plant (ablemoschus esculentus) widely cultivated in warm regions for its edible mucilaginous green pods.', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'okra', ))

English (EN)okra

GUMBO a tall tropical asian annual plant (ablemoschus esculentus) widely cultivated in warm regions for its edible mucilaginous green pods.

Czech (CS)Okra (proskurník jedlý)

Gumbo, vysoká jednoletá rostlina (ablemoschus esculentus) původně z asijských tropů. Široce pěstovaná v oblastech s teplým podnebím pro svoje jedlé slizovité zelené oplodí.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912457', 'url' => 'CS/invitation_for_tender', 'image' => '', 'title' => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 'tags' => array ( 0 => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', ), 'term' => 'Vyhlášení soutěže (tendru)', 'source_id' => 688735, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20130815100802', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624026700906496, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'invitation for tender', 'Definition' => 'special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.', 'Part of Speech' => 'other', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/1', 'Glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'invitation_for_tender', ))

English (EN)invitation for tender

special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.

Czech (CS)Vyhlášení soutěže (tendru)

Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5937552', 'url' => 'CS/arabesque_₆', 'image' => '', 'title' => 'arabeska', 'tags' => array ( 0 => 'arabeska', 1 => 'Dance', 2 => 'Ballet', 3 => '', ), 'term' => 'arabeska', 'source_id' => 498409, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Dance', ), 'category' => array ( 0 => 'Ballet', ), 'lastedit' => '20130818200402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Baletní postoj, kdy tanečník stojí na jedné noze, druhá noha je zanožená a svírá s druhou nohou úhel 90° nebo vyšší.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624154071433216, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'arabesque', 'Definition' => 'The gesture leg is extended behind the dancer\'s body at 90° or higher.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Dance', 'Product Category' => 'Ballet', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'arabesque_₆', ))

English (EN)arabesque

The gesture leg is extended behind the dancer's body at 90° or higher.

Czech (CS)arabeska

Baletní postoj, kdy tanečník stojí na jedné noze, druhá noha je zanožená a svírá s druhou nohou úhel 90° nebo vyšší.

Dance; Ballet
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5951050', 'url' => 'CS/variety_name', 'image' => '', 'title' => 'jméno odrůdy', 'tags' => array ( 0 => 'jméno odrůdy', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening', 3 => '', ), 'term' => 'jméno odrůdy', 'source_id' => 85903, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening', ), 'lastedit' => '20130820174403', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jedná se o vědecký (botanický) název určité rostliny. Při tisku se používá kurzíva.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624223867797504, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'variety name', 'Definition' => 'This is the scientific name or botanical name of a specific plant. It is in italic print.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'variety_name', ))

English (EN)variety name

This is the scientific name or botanical name of a specific plant. It is in italic print.

Czech (CS)jméno odrůdy

Jedná se o vědecký (botanický) název určité rostliny. Při tisku se používá kurzíva.

Garden; Gardening
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919510', 'url' => 'CS/custard_cup', 'image' => '', 'title' => 'pudinková miska', 'tags' => array ( 0 => 'pudinková miska', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Tableware', 3 => '', ), 'term' => 'pudinková miska', 'source_id' => 33884, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Tableware', ), 'lastedit' => '20130816091802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jednotlivé porcelánové nebo skleněné misky na přípravu a podávání pečeného pudinku a crème brûlée.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624062249730053, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'custard cup', 'Definition' => 'Individual glass or ceramic bowls for preparing and serving portions of baked custard and crème brûlée.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Tableware', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'custard_cup', ))

English (EN)custard cup

Individual glass or ceramic bowls for preparing and serving portions of baked custard and crème brûlée.

Czech (CS)pudinková miska

Jednotlivé porcelánové nebo skleněné misky na přípravu a podávání pečeného pudinku a crème brûlée.

Kitchen & dining; Tableware
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914457', 'url' => 'CS/cairn', 'image' => '', 'title' => 'cairn', 'tags' => array ( 0 => 'cairn', 1 => 'Real estate', 2 => 'Corporate', 3 => 'Others', 4 => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', ), 'term' => 'cairn', 'source_id' => 778890, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130815170802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037473976320, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cairn', 'Definition' => 'A heap of stones piled up as a landmark.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Real estate', 'Product Category' => 'Corporate', 'Company' => 'Others', 'Other Reference' => 'S77', 'Creation User' => 'zblagojevic', 'Creation Date' => '2011/2/22', 'Glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010; Multilingual Geodetic Dictionary twgid1403980379111353', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cairn', ))

English (EN)cairn

A heap of stones piled up as a landmark.

Czech (CS)cairn

Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.

Real estate; Corporate