portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

125

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935512', 'url' => 'CS/insider_trading_₂', 'image' => '', 'title' => 'obchodování zevnitř', 'tags' => array ( 0 => 'obchodování zevnitř', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'obchodování zevnitř', 'source_id' => 508048, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20130818133202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Burzovní transakce vykonávané lidmi, jejichž pozice či kontakt s lidmi na pozicích ve společnostech jim umožňuje získání citlivých informací o cenách. (Nezákonné obchodování na základě neveřejných informací)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624144905830403, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'insider trading', 'Definition' => 'Stock exchange transactions by people through whose positions in or contacts with companies are able to obtain price-sensitive information.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Economy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Economics', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jiazhe Song', 'Creation Date' => '2010/12/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'insider_trading_₂', ))

English (EN)insider trading

Stock exchange transactions by people through whose positions in or contacts with companies are able to obtain price-sensitive information.

Czech (CS)obchodování zevnitř

Burzovní transakce vykonávané lidmi, jejichž pozice či kontakt s lidmi na pozicích ve společnostech jim umožňuje získání citlivých informací o cenách. (Nezákonné obchodování na základě neveřejných informací)

Economy; Economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914216', 'url' => 'CS/axis_₂', 'image' => '', 'title' => 'osa', 'tags' => array ( 0 => 'osa', 1 => 'Software', 2 => 'CAD', 3 => 'Autodesk', 4 => 'Autodesk Maya 2010', 5 => '', ), 'term' => 'osa', 'source_id' => 48129, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'CAD', ), 'company' => array ( 0 => 'Autodesk', ), 'product' => array ( 0 => 'Autodesk Maya 2010', ), 'lastedit' => '20130815162202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jeden ze tří vektorů (X, Y, a Z) definující tři dimenze modelového prostoru.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036505092096, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'axis', 'Definition' => 'One of three vectors (X, Y, and Z) that define the three dimensions of a scene.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'CAD', 'Company' => 'Autodesk', 'Product' => 'Autodesk Maya 2010', 'Revision User' => 'JasonL', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'JasonL', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'axis_₂', ))

English (EN)axis

One of three vectors (X, Y, and Z) that define the three dimensions of a scene.

Czech (CS)osa

Jeden ze tří vektorů (X, Y, a Z) definující tři dimenze modelového prostoru.

Software; CAD
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963498', 'url' => 'CS/assam', 'image' => 'assam tea-1371563291.jpg', 'title' => 'assam', 'tags' => array ( 0 => 'assam', 1 => 'Food (other)', 2 => 'Tea', 3 => '', ), 'term' => 'assam', 'source_id' => 46193, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Food (other)', ), 'category' => array ( 0 => 'Tea', ), 'lastedit' => '20130822100402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(nebo i asám - pozn. překladatele) Je druh čaje pěstovaný ve státě Assam v Indii, který je známý pro svoji výraznou, plně červenavou barvu výluhu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 184, 'height' => 174, '_version_' => 1503624285211590660, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'assam', 'Definition' => 'A type of tea grown in the state of Assam, India, known for its strong, deep red brewed color.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Food (other)', 'Product Category' => 'Tea', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/6/12', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/12', 'Source Lang' => '1180', 'Sample Image' => 'assam tea-1371563291.jpg', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'assam', ))

English (EN)assam

A type of tea grown in the state of Assam, India, known for its strong, deep red brewed color.

Czech (CS)assam

(nebo i asám - pozn. překladatele) Je druh čaje pěstovaný ve státě Assam v Indii, který je známý pro svoji výraznou, plně červenavou barvu výluhu.

Food (other); Tea
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913903', 'url' => 'CS/al_dente', 'image' => '', 'title' => 'al dente', 'tags' => array ( 0 => 'al dente', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Fine dining', 3 => 'ABCD_AWARD_twgid1294150454025153', ), 'term' => 'al dente', 'source_id' => 527744, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Fine dining', ), 'lastedit' => '20130815151602', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Popisuje těstoviny, které byly uvařeny tak, aby zůstaly pevné, ale nebyly tvrdé. Také se používá u rýže a fazolí.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'ABCD_AWARD_twgid1294150454025153', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624034989899777, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'al dente', 'Definition' => 'describes pasta that has been cooked so as to be firm but not hard. Also used to refer to rice and beans.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Restaurants', 'Product Category' => 'Fine dining', 'Other Reference' => 'en.wikipedia.org', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Glossary' => 'ABCD_AWARD_twgid1294150454025153', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'al_dente', ))

English (EN)al dente

describes pasta that has been cooked so as to be firm but not hard. Also used to refer to rice and beans.

Czech (CS)al dente

Popisuje těstoviny, které byly uvařeny tak, aby zůstaly pevné, ale nebyly tvrdé. Také se používá u rýže a fazolí.

Restaurants; Fine dining
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913878', 'url' => 'CS/break-even_point_₄', 'image' => '', 'title' => 'bod rentability', 'tags' => array ( 0 => 'bod rentability', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Fast food', 3 => 'BOGO_twgid1293866644811158', ), 'term' => 'bod rentability', 'source_id' => 527742, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Fast food', ), 'lastedit' => '20130815151002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '1. Nejnižší obrat, kterého musí restaurace dosáhnout k pokrytí nákladů. 2. Částka, která zbude by byla považována za zisk.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'BOGO_twgid1293866644811158', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624034614509571, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'break-even point', 'Definition' => '1. The lowest of sales that a restaurant must achieve in order to cover all costs. 2. The amount that is left would be considered the profit.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Industry' => 'Restaurants', 'Product Category' => 'Fast food', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Glossary' => 'BOGO_twgid1293866644811158', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'break-even_point_₄', ))

English (EN)break-even point

1. The lowest of sales that a restaurant must achieve in order to cover all costs. 2. The amount that is left would be considered the profit.

Czech (CS)bod rentability

1. Nejnižší obrat, kterého musí restaurace dosáhnout k pokrytí nákladů. 2. Částka, která zbude by byla považována za zisk.

Restaurants; Fast food
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935435', 'url' => 'CS/electronic_discussion_board', 'image' => '', 'title' => 'elektronická diskuzní nástěnka', 'tags' => array ( 0 => 'elektronická diskuzní nástěnka', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'elektronická diskuzní nástěnka', 'source_id' => 712415, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818131602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Počítačové diskuzní místo pro umísťování vzkazů, kde reakce od ostatních uživatelů přichází s časovým odstupem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624144431874050, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'electronic discussion board', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Computer discussion area where individuals can post messages and other individuals will respond at a later time.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'electronic_discussion_board', ))

English (EN)electronic discussion board

Computer discussion area where individuals can post messages and other individuals will respond at a later time.

Czech (CS)elektronická diskuzní nástěnka

Počítačové diskuzní místo pro umísťování vzkazů, kde reakce od ostatních uživatelů přichází s časovým odstupem.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5906501', 'url' => 'CS/annual_rings', 'image' => '', 'title' => 'letokruhy', 'tags' => array ( 0 => 'letokruhy', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'letokruhy', 'source_id' => 125446, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102922', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623998344265728, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'annual rings', 'Definition' => 'The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.', 'Synonym' => 'growth_rings', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_rings', ))

English (EN)annual rings

The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.

Czech (CS)letokruhy

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5951387', 'url' => 'CS/rotary_mower', 'image' => '', 'title' => 'rotační sekačky', 'tags' => array ( 0 => 'rotační sekačky', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening devices', 3 => '', ), 'term' => 'rotační sekačky', 'source_id' => 1830543, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening devices', ), 'lastedit' => '20130820181602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rotační sekačky, zvané též bubnové, mají rychle se otáčející tyč či disky připevněné na tyči, s naostřenými okraji, které kosí rostlinnou hmotu. Pokud jsou tyto sekačky upevněny na traktoru, jsou lehce schopné kosení až při 32 km (20 mil) za hodinu při příznivých podmínkách. Některé modely jsou uzpůsobeny k závěsu za traktor po dvou či třech, jeden vpředu a po jednom po stranách, takže jsou schopny kosení pruhů až od 6 metrech (20 stop).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624224893304835, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rotary mower', 'Definition' => 'Rotary mowers, also called drum mowers, have a rapidly rotating bar, or disks mounted on a bar, with sharpened edges that cut the crop. When these mowers are tractor-mounted they are easily capable of mowing grass at up to 20 miles per hour (32 km/h) in good conditions. Some models are designed to be mounted in double and triple sets on a tractor, one in the front and one at each side, thus able to cut up to 20 foot (6 metre) swaths.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening devices', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rotary_mower', ))

English (EN)rotary mower

Rotary mowers, also called drum mowers, have a rapidly rotating bar, or disks mounted on a bar, with sharpened edges that cut the crop. When these mowers are tractor-mounted they are easily capable of mowing grass at up to 20 miles per hour (32 km/h) in good ...

Czech (CS)rotační sekačky

Rotační sekačky, zvané též bubnové, mají rychle se otáčející tyč či disky připevněné na tyči, s naostřenými okraji, které kosí rostlinnou hmotu. Pokud jsou tyto sekačky upevněny na traktoru, jsou lehce schopné kosení až při 32 km (20 mil) za hodinu při ...

Garden; Gardening devices
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963422', 'url' => 'CS/bark_beetle', 'image' => '', 'title' => 'kůrovec', 'tags' => array ( 0 => 'kůrovec', 1 => 'Forest products', 2 => 'Forest engineering & harvesting', 3 => 'USDA Forest Service', 4 => '', ), 'term' => 'kůrovec', 'source_id' => 863653, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Forest products', ), 'category' => array ( 0 => 'Forest engineering & harvesting', ), 'company' => array ( 0 => 'USDA Forest Service', ), 'lastedit' => '20130822094802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(např. Lýkožrout smrkový - pozn. překladatele), Malý, válcový brouk z čeledi Scolytidae (dle platné nomenklatury jsou kůrovci řazeni k čeledi nosatcovitých - Curculionidae, podčeledi kůrovci - Scolytinae, pozn. překladatele). Dospělí jedinci vrtají v kůře a pod kůrou různých druhů stromů především kvůli kladení vajíček.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284986146818, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bark beetle', 'Company' => 'USDA Forest Service', 'Definition' => 'Small, cylindrical beetle of the family Scolytidae, the adult of which bores into and beneath the bark of various trees for the purpose of egg laying.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Forest products', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Forest engineering & harvesting', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Alpoint', 'Creation Date' => '2011/3/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bark_beetle', ))

English (EN)bark beetle

Small, cylindrical beetle of the family Scolytidae, the adult of which bores into and beneath the bark of various trees for the purpose of egg laying.

Czech (CS)kůrovec

(např. Lýkožrout smrkový - pozn. překladatele), Malý, válcový brouk z čeledi Scolytidae (dle platné nomenklatury jsou kůrovci řazeni k čeledi nosatcovitých - Curculionidae, podčeledi kůrovci - Scolytinae, pozn. překladatele). Dospělí jedinci vrtají v kůře a ...

Forest products; Forest engineering & harvesting
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935482', 'url' => 'CS/boondoggle', 'image' => 'boondoggle.JPG;', 'title' => 'práce pro práci', 'tags' => array ( 0 => 'práce pro práci', 1 => 'Economy', 2 => 'Economics', 3 => '', ), 'term' => 'práce pro práci', 'source_id' => 505554, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'Economics', ), 'lastedit' => '20130818132603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Projekt plýtvající časem a penězi; výsledek jednoduché manuální dovednosti;práce malé nebo žádné hodnoty vykonávaná k čirému zaměstnání se či práci je na oko.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 505, '_version_' => 1503624144643686405, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'boondoggle', 'Definition' => 'A boondoggle is a project that wastes time and money; a product of simple manual skill; work of little or no value done merely to keep or look busy.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'boondoggle.JPG;', 'Industry' => 'Economy', 'Product Category' => 'Economics', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'martino.prada', 'Creation Date' => '2010/12/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'boondoggle', ))

English (EN)boondoggle

A boondoggle is a project that wastes time and money; a product of simple manual skill; work of little or no value done merely to keep or look busy.

Czech (CS)práce pro práci

Projekt plýtvající časem a penězi; výsledek jednoduché manuální dovednosti;práce malé nebo žádné hodnoty vykonávaná k čirému zaměstnání se či práci je na oko.

Economy; Economics