portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912675', 'url' => 'CS/office_₁', 'image' => '', 'title' => 'kancelář', 'tags' => array ( 0 => 'kancelář', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => '', ), 'term' => 'kancelář', 'source_id' => 688958, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20131129102901', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obecně je kancelář jakákoliv místnost či jiná plocha, kde lidé pracují, ale může rovněž označovat pozici v rámci nějaké organizace spolu s povinnostmi, které se na takovou pozici vážou.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624027597438977, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'office', 'Definition' => 'An office is generally a room or other area in which people work, but may also denote a position within an organization with specific duties attached to it.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => 'premises_₀', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'office_₁', ))

English (EN)office

An office is generally a room or other area in which people work, but may also denote a position within an organization with specific duties attached to it.

Czech (CS)kancelář

Obecně je kancelář jakákoliv místnost či jiná plocha, kde lidé pracují, ale může rovněž označovat pozici v rámci nějaké organizace spolu s povinnostmi, které se na takovou pozici vážou.

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919794', 'url' => 'CS/campaign_₉', 'image' => '', 'title' => 'kampaň', 'tags' => array ( 0 => 'kampaň', 1 => 'Advertising', 2 => 'Online advertising', 3 => '', ), 'term' => 'kampaň', 'source_id' => 1510995, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Online advertising', ), 'lastedit' => '20130816100605', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Proces plánování, vytváření, koupě a sledování reklamního projektu od počátku k závěru.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624063390580737, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'campaign', 'Definition' => 'The process of planning, creating, buying and tracking an advertising project from start to finish.', 'Industry' => 'Advertising', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Online advertising', 'Creation User' => 'T.Claire', 'Creation Date' => '2011/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'campaign_₉', ))

English (EN)campaign

The process of planning, creating, buying and tracking an advertising project from start to finish.

Czech (CS)kampaň

Proces plánování, vytváření, koupě a sledování reklamního projektu od počátku k závěru.

Advertising; Online advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912777', 'url' => 'CS/anchor_₂', 'image' => '', 'title' => 'Kotva', 'tags' => array ( 0 => 'Kotva', 1 => 'Transportation', 2 => 'Nautical', 3 => '', ), 'term' => 'Kotva', 'source_id' => 47932, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Transportation', ), 'category' => array ( 0 => 'Nautical', ), 'lastedit' => '20130815111002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624028025257986, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anchor', 'Definition' => 'An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Transportation', 'Product Category' => 'Nautical', 'Revision User' => 'PetriDish', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anchor_₂', ))

English (EN)anchor

An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).

Czech (CS)Kotva

Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)

Transportation; Nautical
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914692', 'url' => 'CS/anthurium_₁', 'image' => '', 'title' => 'toulitka (anthurium)', 'tags' => array ( 0 => 'toulitka (anthurium)', 1 => 'Plants', 2 => 'General plants', 3 => '', ), 'term' => 'toulitka (anthurium)', 'source_id' => 1881986, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'General plants', ), 'lastedit' => '20130815173202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rod 700 až 900 druhů stálezelených trvalek, z nichž mnohé jsou epifyty, se vzpřímenými, někdy popínavými stonky, původem z vlhkých tropických a subtropických horských lesů severní a jižní Ameriky. Toulitky jsou rostliny velmi přitažlivé po celý rok. Kvetou od jara do pozdního léta. Bohužel jejich pěstování není jednoduché a pouze ta nejopblíbenější je dostatečně tolerantní k běžným pokojovým podmínkám.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624038192250880, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anthurium', 'Definition' => 'Genus of 700-900 species of evergreen perennials, many epiphytic, with erect, sometimes climbing stems, from wet mountain forest in tropical and subtropical North and South America. Anthuriums are very attractive plants all year round. The flowering season stretches from spring to late summer.Unfortunately Anthuriums are not easy to grow and only the most popular one is reasonably tolerant of ordinary room conditions.', 'Industry' => 'Plants', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General plants', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'David Parkin', 'Creation Date' => '2012/1/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anthurium_₁', ))

English (EN)anthurium

Genus of 700-900 species of evergreen perennials, many epiphytic, with erect, sometimes climbing stems, from wet mountain forest in tropical and subtropical North and South America. Anthuriums are very attractive plants all year round. The flowering season ...

Czech (CS)toulitka (anthurium)

Rod 700 až 900 druhů stálezelených trvalek, z nichž mnohé jsou epifyty, se vzpřímenými, někdy popínavými stonky, původem z vlhkých tropických a subtropických horských lesů severní a jižní Ameriky. Toulitky jsou rostliny velmi přitažlivé po celý rok. Kvetou od ...

Plants; General plants
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907161', 'url' => 'CS/conifer_₁', 'image' => '', 'title' => 'Konifera', 'tags' => array ( 0 => 'Konifera', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'Konifera', 'source_id' => 125508, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102920', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(Dominantní) rostlina nesoucí šišky. (nahosemenná rostlina). Především stromy, méně často keře.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624000797933571, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'conifer', 'Definition' => 'Dominant cone-bearing seed plants. Generally trees, with a few shrubs.', 'Synonym' => 'pinophyta_₀', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'conifer_₁', ))

English (EN)conifer

Dominant cone-bearing seed plants. Generally trees, with a few shrubs.

Czech (CS)Konifera

(Dominantní) rostlina nesoucí šišky. (nahosemenná rostlina). Především stromy, méně často keře.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914132', 'url' => 'CS/arboretum_₆', 'image' => '', 'title' => 'arboretum', 'tags' => array ( 0 => 'arboretum', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'arboretum', 'source_id' => 5152340, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815160402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Uspořádaná sbírka stromů a jiných dřevin; zahrada s rozsáhlou sbírkou stromů a keřů pěstovaných pro vědecké a výukové účely.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035893772288, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Organized collection of trees and other woody plants; a garden with a large collection of trees and shrubs cultivated for scientific or educational purposes.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'arboretum', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'arboretum_₆', ))

English (EN)arboretum

Organized collection of trees and other woody plants; a garden with a large collection of trees and shrubs cultivated for scientific or educational purposes.

Czech (CS)arboretum

Uspořádaná sbírka stromů a jiných dřevin; zahrada s rozsáhlou sbírkou stromů a keřů pěstovaných pro vědecké a výukové účely.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914457', 'url' => 'CS/cairn', 'image' => '', 'title' => 'cairn', 'tags' => array ( 0 => 'cairn', 1 => 'Real estate', 2 => 'Corporate', 3 => 'Others', 4 => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', ), 'term' => 'cairn', 'source_id' => 778890, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130815170802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037473976320, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cairn', 'Definition' => 'A heap of stones piled up as a landmark.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Real estate', 'Product Category' => 'Corporate', 'Company' => 'Others', 'Other Reference' => 'S77', 'Creation User' => 'zblagojevic', 'Creation Date' => '2011/2/22', 'Glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010; Multilingual Geodetic Dictionary twgid1403980379111353', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cairn', ))

English (EN)cairn

A heap of stones piled up as a landmark.

Czech (CS)cairn

Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.

Real estate; Corporate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963245', 'url' => 'CS/clearcut', 'image' => '', 'title' => 'holoseč', 'tags' => array ( 0 => 'holoseč', 1 => 'Forest products', 2 => 'Forestry processes', 3 => '', ), 'term' => 'holoseč', 'source_id' => 125498, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Forest products', ), 'category' => array ( 0 => 'Forestry processes', ), 'lastedit' => '20130822091202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pokácení všech stromů na určité ploše, většinou aby se podpořil růst užitkových plodin či rostlin(v tropických či subtropických oblastech - pozn. překladatele), které vyžadují více světla než by propustily zapojené koruny stromů. (V mírném pásu se holoseč praktikuje jako prosté lesnické opatření při obnově lesa. - pozn. překladatele)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284047671296, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'clearcut', 'Definition' => 'Cutting down all the trees in a particular area, generally to assist in the growing of crops and plants which need more sunlight than the forest canopy would allow.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Forestry processes', 'Industry' => 'Forest products', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'clearcut', ))

English (EN)clearcut

Cutting down all the trees in a particular area, generally to assist in the growing of crops and plants which need more sunlight than the forest canopy would allow.

Czech (CS)holoseč

Pokácení všech stromů na určité ploše, většinou aby se podpořil růst užitkových plodin či rostlin(v tropických či subtropických oblastech - pozn. překladatele), které vyžadují více světla než by propustily zapojené koruny stromů. (V mírném pásu se holoseč ...

Forest products; Forestry processes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963256', 'url' => 'CS/crown_cover', 'image' => '', 'title' => 'zápoj', 'tags' => array ( 0 => 'zápoj', 1 => 'Forest products', 2 => 'Forestry processes', 3 => '', ), 'term' => 'zápoj', 'source_id' => 125519, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Forest products', ), 'category' => array ( 0 => 'Forestry processes', ), 'lastedit' => '20130822091401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Procento určité plochy zakryté korunami stromů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624284236414978, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'crown cover', 'Definition' => 'The percentage of an area which is covered by tree crowns.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Forestry processes', 'Industry' => 'Forest products', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'crown_cover', ))

English (EN)crown cover

The percentage of an area which is covered by tree crowns.

Czech (CS)zápoj

Procento určité plochy zakryté korunami stromů.

Forest products; Forestry processes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5937494', 'url' => 'CS/repertoire_₁', 'image' => '', 'title' => 'repertoár', 'tags' => array ( 0 => 'repertoár', 1 => 'Dance', 2 => 'Ballet', 3 => '', ), 'term' => 'repertoár', 'source_id' => 498086, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Dance', ), 'category' => array ( 0 => 'Ballet', ), 'lastedit' => '20130818195202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Taneční zásoba, kterou disponuje tanečník nebo skupina.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624153597476866, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'repertoire', 'Definition' => 'A stock of dances that a dancer or a company is ready to perform.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dance', 'Product Category' => 'Ballet', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'mdubois', 'Creation Date' => '2010/12/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'repertoire_₁', ))

English (EN)repertoire

A stock of dances that a dancer or a company is ready to perform.

Czech (CS)repertoár

Taneční zásoba, kterou disponuje tanečník nebo skupina.

Dance; Ballet