portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5951303', 'url' => 'CS/mower', 'image' => '', 'title' => 'sekačka', 'tags' => array ( 0 => 'sekačka', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening devices', 3 => '', ), 'term' => 'sekačka', 'source_id' => 1830541, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening devices', ), 'lastedit' => '20130820180802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Sekačka je přístroj na sekání trávy a jiných rostlin, které rostou v půdě. Před vynálezem a počátkem užívání mechanických sekaček (a dnes v místech, kde jejich užití je nepraktické nebo neekonomické), trávníky (a louky - pozn. překladatele) a obiloviny byly sekány a koseny ručně pomocí kos a srpů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624224746504193, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'mower', 'Definition' => 'A mower is a machine for cutting grass or other plants that grow on the ground. Prior to the invention and adoption of mechanized mowers, (and today in places where use of a mower is impractical or uneconomical), grass and grain crops were cut by hand using scythes or sickles.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening devices', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'mower', ))

English (EN)mower

A mower is a machine for cutting grass or other plants that grow on the ground. Prior to the invention and adoption of mechanized mowers, (and today in places where use of a mower is impractical or uneconomical), grass and grain crops were cut by hand using ...

Czech (CS)sekačka

Sekačka je přístroj na sekání trávy a jiných rostlin, které rostou v půdě. Před vynálezem a počátkem užívání mechanických sekaček (a dnes v místech, kde jejich užití je nepraktické nebo neekonomické), trávníky (a louky - pozn. překladatele) a obiloviny byly ...

Garden; Gardening devices
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914457', 'url' => 'CS/cairn', 'image' => '', 'title' => 'cairn', 'tags' => array ( 0 => 'cairn', 1 => 'Real estate', 2 => 'Corporate', 3 => 'Others', 4 => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', ), 'term' => 'cairn', 'source_id' => 778890, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130815170802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037473976320, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cairn', 'Definition' => 'A heap of stones piled up as a landmark.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Real estate', 'Product Category' => 'Corporate', 'Company' => 'Others', 'Other Reference' => 'S77', 'Creation User' => 'zblagojevic', 'Creation Date' => '2011/2/22', 'Glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010; Multilingual Geodetic Dictionary twgid1403980379111353', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cairn', ))

English (EN)cairn

A heap of stones piled up as a landmark.

Czech (CS)cairn

Kamenná mohyla navršená jako mezník či orientační bod.

Real estate; Corporate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914497', 'url' => 'CS/loxodrome', 'image' => '', 'title' => 'loxodroma', 'tags' => array ( 0 => 'loxodroma', 1 => 'Real estate', 2 => 'Corporate', 3 => 'Others', 4 => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', ), 'term' => 'loxodroma', 'source_id' => 779391, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Corporate', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130815171202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Je křivka nad povrchem Země, protínající všechny poledníky pod stejným úhlem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037477122052, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'loxodrome', 'Definition' => 'A curve line over the Earth\'s surface, crossing all meridians of longitude at the same angle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Real estate', 'Product Category' => 'Corporate', 'Company' => 'Others', 'Other Reference' => 'L85', 'Creation User' => 'zblagojevic', 'Creation Date' => '2011/2/22', 'Glossary' => 'Multilingual_Geodetic_Dictionary_twgid1298189383785010; Multilingual Geodetic Dictionary twgid1403980379111353', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'loxodrome', ))

English (EN)loxodrome

A curve line over the Earth's surface, crossing all meridians of longitude at the same angle.

Czech (CS)loxodroma

Je křivka nad povrchem Země, protínající všechny poledníky pod stejným úhlem.

Real estate; Corporate
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919624', 'url' => 'CS/box_grater', 'image' => '', 'title' => 'čtyřhranné struhadlo', 'tags' => array ( 0 => 'čtyřhranné struhadlo', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Cooking tools', 3 => '', ), 'term' => 'čtyřhranné struhadlo', 'source_id' => 33875, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Cooking tools', ), 'lastedit' => '20130816093601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Větší nástroj ke strouhání ve tvaru hranolu s rukojetí na horní straně a se čtyřmi různými struhadly na svých bocích.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624062784503809, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'box grater', 'Definition' => 'Large grating device in a box shape with a handel on top, with four different grating surfaces on its four sides.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Cooking tools', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'box_grater', ))

English (EN)box grater

Large grating device in a box shape with a handel on top, with four different grating surfaces on its four sides.

Czech (CS)čtyřhranné struhadlo

Větší nástroj ke strouhání ve tvaru hranolu s rukojetí na horní straně a se čtyřmi různými struhadly na svých bocích.

Kitchen & dining; Cooking tools
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914111', 'url' => 'CS/annual_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'Jednoletá rostlina', 'tags' => array ( 0 => 'Jednoletá rostlina', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'Jednoletá rostlina', 'source_id' => 5152333, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815160002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rostlina, která vyklíčí, vyroste, vykvete a vytvoří semena za jedno vegetační období.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035882237956, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A plant that germinates, grows, flowers, produces seeds in one growing season.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'annual', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_₁₁', ))

English (EN)annual

A plant that germinates, grows, flowers, produces seeds in one growing season.

Czech (CS)Jednoletá rostlina

Rostlina, která vyklíčí, vyroste, vykvete a vytvoří semena za jedno vegetační období.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5952590', 'url' => 'CS/orangery', 'image' => '', 'title' => 'oranžerie', 'tags' => array ( 0 => 'oranžerie', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening', 3 => '', ), 'term' => 'oranžerie', 'source_id' => 85938, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening', ), 'lastedit' => '20130820223201', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Oranžerie je stavba sloužící ke kultivaci citrusů. Oranžerie byly běžné (u aristokracie - pozn. překladatele) v zahradách renesance a baroku (v severní Evropě - pozn. překladatele).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624230384697344, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'orangery', 'Definition' => 'An Orangery is a conservatory made for the cultivation of oranges. They were common in renaissance and baroque gardens.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'orangery', ))

English (EN)orangery

An Orangery is a conservatory made for the cultivation of oranges. They were common in renaissance and baroque gardens.

Czech (CS)oranžerie

Oranžerie je stavba sloužící ke kultivaci citrusů. Oranžerie byly běžné (u aristokracie - pozn. překladatele) v zahradách renesance a baroku (v severní Evropě - pozn. překladatele).

Garden; Gardening
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912455', 'url' => 'CS/agency_₇', 'image' => '', 'title' => 'architektonická kancelář', 'tags' => array ( 0 => 'architektonická kancelář', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', ), 'term' => 'architektonická kancelář', 'source_id' => 688091, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20131129102902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624026699857922, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'agency', 'Definition' => 'Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Synonym' => 'studio; workshop_₀', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/1', 'Glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'agency_₇', ))

English (EN)agency

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Czech (CS)architektonická kancelář

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5937533', 'url' => 'CS/ballet_master', 'image' => '', 'title' => 'baletní mistr', 'tags' => array ( 0 => 'baletní mistr', 1 => 'Dance', 2 => 'Ballet', 3 => '', ), 'term' => 'baletní mistr', 'source_id' => 498109, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Dance', ), 'category' => array ( 0 => 'Ballet', ), 'lastedit' => '20130818200003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Osoba v baletní společnosti, která denně vyučuje a zkouší repertoár společnosti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624153792512002, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'ballet master', 'Definition' => 'Person in a ballet company who gives the daily company class and rehearses the company\'s repertoires.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Dance', 'Product Category' => 'Ballet', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'mdubois', 'Creation Date' => '2010/12/4', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ballet_master', ))

English (EN)ballet master

Person in a ballet company who gives the daily company class and rehearses the company's repertoires.

Czech (CS)baletní mistr

Osoba v baletní společnosti, která denně vyučuje a zkouší repertoár společnosti.

Dance; Ballet
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914235', 'url' => 'CS/background_₂', 'image' => '', 'title' => 'pozadí', 'tags' => array ( 0 => 'pozadí', 1 => 'Software', 2 => 'CAD', 3 => 'Autodesk', 4 => 'Autodesk Maya 2010', 5 => '', ), 'term' => 'pozadí', 'source_id' => 51236, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'CAD', ), 'company' => array ( 0 => 'Autodesk', ), 'product' => array ( 0 => 'Autodesk Maya 2010', ), 'lastedit' => '20130815162602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036510334977, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'background', 'Definition' => 'An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'CAD', 'Company' => 'Autodesk', 'Product' => 'Autodesk Maya 2010', 'Revision User' => 'JasonL', 'Revision Date' => '2010/6/15', 'Creation User' => 'JasonL', 'Creation Date' => '2010/6/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'background_₂', ))

English (EN)background

An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.

Czech (CS)pozadí

Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.

Software; CAD
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914333', 'url' => 'CS/black-and-white_color_mode', 'image' => '', 'title' => 'černobílý režim', 'tags' => array ( 0 => 'černobílý režim', 1 => 'Software', 2 => 'Graphic design software', 3 => 'Corel', 4 => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', 5 => '', ), 'term' => 'černobílý režim', 'source_id' => 53918, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Graphic design software', ), 'company' => array ( 0 => 'Corel', ), 'product' => array ( 0 => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', ), 'lastedit' => '20130815164802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jednobitový barevný režim, který ukládá obrázky ve dvou čistých barvách - bílé a černé - bez odstínů. Tento režim se používá pro čárovou a jednoduchou grafiku.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036933959683, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'black-and-white color mode', 'Definition' => 'A 1-bit color mode that stores images as two solid colors - black and white - with no gradations. This color mode is useful for line art and simple graphics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Graphic design software', 'Company' => 'Corel', 'Product' => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', 'Revision User' => 'Chris wong', 'Revision Date' => '2010/6/17', 'Creation User' => 'Chris wong', 'Creation Date' => '2010/6/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'black-and-white_color_mode', ))

English (EN)black-and-white color mode

A 1-bit color mode that stores images as two solid colors - black and white - with no gradations. This color mode is useful for line art and simple graphics

Czech (CS)černobílý režim

Jednobitový barevný režim, který ukládá obrázky ve dvou čistých barvách - bílé a černé - bez odstínů. Tento režim se používá pro čárovou a jednoduchou grafiku.

Software; Graphic design software