portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907162', 'url' => 'CS/evergreen_₁', 'image' => '', 'title' => 'Stálezelený', 'tags' => array ( 0 => 'Stálezelený', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'Stálezelený', 'source_id' => 125532, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20130814180605', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rostliny s jehličím či listím, které zůstává ´živé´ a neopadá přes zimu (či jinou nepříznivou sezónu) do dalšího vegetačního období.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624000797933572, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Trees with needles or leaves that remain alive and on the tree through the winter and into the next growing season.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Trees', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/6/20', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'evergreen', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'evergreen_₁', ))

English (EN)evergreen

Trees with needles or leaves that remain alive and on the tree through the winter and into the next growing season.

Czech (CS)Stálezelený

Rostliny s jehličím či listím, které zůstává ´živé´ a neopadá přes zimu (či jinou nepříznivou sezónu) do dalšího vegetačního období.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5951223', 'url' => 'CS/lawn_₄', 'image' => '', 'title' => 'trávník', 'tags' => array ( 0 => 'trávník', 1 => 'Garden', 2 => 'Patio & lawn', 3 => '', ), 'term' => 'trávník', 'source_id' => 1830649, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Patio & lawn', ), 'lastedit' => '20130820180002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Trávník je část okrasné a rekreační plochy porostlá trávami nebo jinými odolnými rostlinami, které jsou zpravidla udržovány na trvale nízkém vzrůstu. Nízké okrasné louky ve stylech přírodního krajinářství jsou soudobou variantou trávníku. V kontextu rekreační funkce se užívají zvláštní názvy jako: turf, pitch, field nebo green, v závislosti na sportu a lokalitě. (V podmínkách střední Evropy se rozlišuje jen několik typů trávníku: rekreační, hřišťový, parkový, nově též golfový atp - pozn. překladatele)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624224312393733, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lawn', 'Definition' => 'A lawn is an area of aesthetic and recreational land planted with grasses or other durable plants, which usually are maintained at a low and consistent height. Low ornamental meadows in natural landscaping styles are a contemporary option of a lawn. In recreational contexts, the specialised names turf, pitch, field or green may be used, depending on the sport and the continent.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Patio & lawn', 'Creation User' => 'esb', 'Creation Date' => '2011/12/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lawn_₄', ))

English (EN)lawn

A lawn is an area of aesthetic and recreational land planted with grasses or other durable plants, which usually are maintained at a low and consistent height. Low ornamental meadows in natural landscaping styles are a contemporary option of a lawn. In ...

Czech (CS)trávník

Trávník je část okrasné a rekreační plochy porostlá trávami nebo jinými odolnými rostlinami, které jsou zpravidla udržovány na trvale nízkém vzrůstu. Nízké okrasné louky ve stylech přírodního krajinářství jsou soudobou variantou trávníku. V kontextu rekreační ...

Garden; Patio & lawn
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913100', 'url' => 'CS/slithery', 'image' => '', 'title' => 'plazivý', 'tags' => array ( 0 => 'plazivý', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'plazivý', 'source_id' => 91313, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815122002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030420205568, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'slithery', 'Definition' => 'moving with a slithering motion, gliding like a reptile', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'slithery', ))

English (EN)slithery

moving with a slithering motion, gliding like a reptile

Czech (CS)plazivý

pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914111', 'url' => 'CS/annual_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'Jednoletá rostlina', 'tags' => array ( 0 => 'Jednoletá rostlina', 1 => 'Plants', 2 => 'Horticulture', 3 => '', ), 'term' => 'Jednoletá rostlina', 'source_id' => 5152333, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Horticulture', ), 'lastedit' => '20130815160002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rostlina, která vyklíčí, vyroste, vykvete a vytvoří semena za jedno vegetační období.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624035882237956, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A plant that germinates, grows, flowers, produces seeds in one growing season.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Plants', 'Product Category' => 'Horticulture', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/4/1', 'Term' => 'annual', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_₁₁', ))

English (EN)annual

A plant that germinates, grows, flowers, produces seeds in one growing season.

Czech (CS)Jednoletá rostlina

Rostlina, která vyklíčí, vyroste, vykvete a vytvoří semena za jedno vegetační období.

Plants; Horticulture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5945286', 'url' => 'CS/concave_₁₃', 'image' => '', 'title' => 'kokávní', 'tags' => array ( 0 => 'kokávní', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'kokávní', 'source_id' => 5101178, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130819222401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zaoblený povrch jako u vnitřku kruhu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624195007840258, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A curved surface like the interior of a circle.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/17', 'Term' => 'concave', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'concave_₁₃', ))

English (EN)concave

A curved surface like the interior of a circle.

Czech (CS)kokávní

Zaoblený povrch jako u vnitřku kruhu.

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914427', 'url' => 'CS/Vertical_penetration', 'image' => '', 'title' => 'svislý otvor', 'tags' => array ( 0 => 'svislý otvor', 1 => 'Real estate', 2 => 'Commercial', 3 => '', ), 'term' => 'svislý otvor', 'source_id' => 26484, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Commercial', ), 'lastedit' => '20130815170402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zahrnuje schodišťové, výtahové šachty a svisle umístěná potrubí a vedení sloužící více než jednomu nájemci.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037314592768, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Vertical penetration', 'Definition' => 'Includes stairways, elevators, and vertically placed pipes and ducts that serve more than one tenant.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Commercial', 'Industry' => 'Real estate', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/05/20', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/05/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Vertical_penetration', ))

English (EN)Vertical penetration

Includes stairways, elevators, and vertically placed pipes and ducts that serve more than one tenant.

Czech (CS)svislý otvor

Zahrnuje schodišťové, výtahové šachty a svisle umístěná potrubí a vedení sloužící více než jednomu nájemci.

Real estate; Commercial
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5906501', 'url' => 'CS/annual_rings', 'image' => '', 'title' => 'letokruhy', 'tags' => array ( 0 => 'letokruhy', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'letokruhy', 'source_id' => 125446, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102922', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503623998344265728, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'annual rings', 'Definition' => 'The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.', 'Synonym' => 'growth_rings', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'annual_rings', ))

English (EN)annual rings

The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.

Czech (CS)letokruhy

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913101', 'url' => 'CS/smothered', 'image' => '', 'title' => 'dušený, zalitý', 'tags' => array ( 0 => 'dušený, zalitý', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'dušený, zalitý', 'source_id' => 91315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815122003', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(o jídle) vařený či podávaný mocně za- či politý omáčkou, atd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030421254144, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'smothered', 'Definition' => '(food) cooked or served thickly covered with sauce, etc', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'smothered', ))

English (EN)smothered

(food) cooked or served thickly covered with sauce, etc

Czech (CS)dušený, zalitý

(o jídle) vařený či podávaný mocně za- či politý omáčkou, atd.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907350', 'url' => 'CS/fiberglass_₆', 'image' => '', 'title' => 'Laminát', 'tags' => array ( 0 => 'Laminát', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'Laminát', 'source_id' => 3227706, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130814182211', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Materiál složený z velmi tenkých vláken skla. Svazky vláken jsou velmi pevné a mohou být tvarovány pro různé účely.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624001539276800, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fiberglass', 'Definition' => 'A material made up of very thin fibers of glass. The fibers are very strong when woven together and can be shaped for use.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fiberglass_₆', ))

English (EN)fiberglass

A material made up of very thin fibers of glass. The fibers are very strong when woven together and can be shaped for use.

Czech (CS)Laminát

Materiál složený z velmi tenkých vláken skla. Svazky vláken jsou velmi pevné a mohou být tvarovány pro různé účely.

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5935250', 'url' => 'CS/optical_mark_reader_(OMR)', 'image' => '', 'title' => 'čtečka zkušebních testů', 'tags' => array ( 0 => 'čtečka zkušebních testů', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'čtečka zkušebních testů', 'source_id' => 712298, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20130818123802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Počítačové zařízení pro načítání zkušebních testů vypracovaných studenty ve formě vyplňování políček.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624143677947904, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'optical mark reader (OMR)', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Computer device for reading examinations completed by students who fill in boxes with their responses.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'optical_mark_reader_(OMR)', ))

English (EN)optical mark reader (OMR)

Computer device for reading examinations completed by students who fill in boxes with their responses.

Czech (CS)čtečka zkušebních testů

Počítačové zařízení pro načítání zkušebních testů vypracovaných studenty ve formě vyplňování políček.

Education; Teaching