portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913100', 'url' => 'CS/slithery', 'image' => '', 'title' => 'plazivý', 'tags' => array ( 0 => 'plazivý', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'plazivý', 'source_id' => 91313, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815122002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624030420205568, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'slithery', 'Definition' => 'moving with a slithering motion, gliding like a reptile', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'slithery', ))

English (EN)slithery

moving with a slithering motion, gliding like a reptile

Czech (CS)plazivý

pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913904', 'url' => 'CS/al_forno', 'image' => '', 'title' => 'al forno', 'tags' => array ( 0 => 'al forno', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Culinary', 3 => '', ), 'term' => 'al forno', 'source_id' => 527745, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Culinary', ), 'lastedit' => '20130815151602', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Označuje pokrmy připravené v troubě. Pečená pizza, chléb a těstoviny jsou nezřídka ´protagonisty tohoto žánru´.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624034989899778, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'al forno', 'Definition' => 'refers to food that is "at/from the oven". Baked pizza, breads and pasta dishes are often part of this genre.', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Restaurants', 'Product Category' => 'Culinary', 'Domain' => 'Documentation', 'Other Reference' => 'en.wikipedia.org', 'Creation User' => 'vtabora', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'al_forno', ))

English (EN)al forno

refers to food that is "at/from the oven". Baked pizza, breads and pasta dishes are often part of this genre.

Czech (CS)al forno

Označuje pokrmy připravené v troubě. Pečená pizza, chléb a těstoviny jsou nezřídka ´protagonisty tohoto žánru´.

Restaurants; Culinary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907160', 'url' => 'CS/co-dominant_tree', 'image' => '', 'title' => 'Kodominantní strom', 'tags' => array ( 0 => 'Kodominantní strom', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'Kodominantní strom', 'source_id' => 125506, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20130814180603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Strom, jehož koruna dosahuje nejvššího lesního patra a který dostává svůj díl přímého slunečního světla seshora, ale ne už ze stran.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624000797933570, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'co-dominant tree', 'Definition' => 'A tree which shares in the forest canopy, enjoying direct sunlight, but received limited sunlight from the sides.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'co-dominant_tree', ))

English (EN)co-dominant tree

A tree which shares in the forest canopy, enjoying direct sunlight, but received limited sunlight from the sides.

Czech (CS)Kodominantní strom

Strom, jehož koruna dosahuje nejvššího lesního patra a který dostává svůj díl přímého slunečního světla seshora, ale ne už ze stran.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5913877', 'url' => 'CS/Ogori_Cafe', 'image' => 'Ogoriru.png;', 'title' => 'Ogori Cafe', 'tags' => array ( 0 => 'Ogori Cafe', 1 => 'Restaurants', 2 => 'Cafe', 3 => '', ), 'term' => 'Ogori Cafe', 'source_id' => 487403, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Restaurants', ), 'category' => array ( 0 => 'Cafe', ), 'lastedit' => '20130815151001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'V japonských Ogori Cafe vám podají jídlo, které objednal zákazník před vámi. Člověk, co přijde po vás dostane to, co jste vybrali z menu vy. A tak dále. Každé podávané jídlo je překvapení.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 478, 'height' => 676, '_version_' => 1503624034614509570, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ogori Cafe', 'Definition' => 'At the Ogori Cafe in Japan, you get served the meal that the person in front of you ordered. The guy behind you gets what you picked off the menu. And so on and so on. Every meal served is a surprise.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'Ogoriru.png;', 'Industry' => 'Restaurants', 'Product Category' => 'Cafe', 'Domain' => 'Other', 'Review Comment' => 'For the record, here are the rules of the Ogori cafe: Let's treat the next person. What to treat them with? It's your choice. Even if it's a group of friends or a family, please form a single-file line. Also, you can't buy twice in a row. Please enjoy what you get, even if you hate it. (If you really, really hate it, let's quietly give it to another while saying, "It's my treat…") Let's say "Thank You! (Gochihosama)" if you find the person with your Ogori cafe card. We can't issue a receipt.', 'Creation User' => 'Molly', 'Creation Date' => '2010/11/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Ogori_Cafe', ))

English (EN)Ogori Cafe

At the Ogori Cafe in Japan, you get served the meal that the person in front of you ordered. The guy behind you gets what you picked off the menu. And so on and so on. Every meal served is a surprise.

Czech (CS)Ogori Cafe

V japonských Ogori Cafe vám podají jídlo, které objednal zákazník před vámi. Člověk, co přijde po vás dostane to, co jste vybrali z menu vy. A tak dále. Každé podávané jídlo je překvapení.

Restaurants; Cafe
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914427', 'url' => 'CS/Vertical_penetration', 'image' => '', 'title' => 'svislý otvor', 'tags' => array ( 0 => 'svislý otvor', 1 => 'Real estate', 2 => 'Commercial', 3 => '', ), 'term' => 'svislý otvor', 'source_id' => 26484, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Commercial', ), 'lastedit' => '20130815170402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zahrnuje schodišťové, výtahové šachty a svisle umístěná potrubí a vedení sloužící více než jednomu nájemci.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037314592768, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Vertical penetration', 'Definition' => 'Includes stairways, elevators, and vertically placed pipes and ducts that serve more than one tenant.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Commercial', 'Industry' => 'Real estate', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/05/20', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/05/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Vertical_penetration', ))

English (EN)Vertical penetration

Includes stairways, elevators, and vertically placed pipes and ducts that serve more than one tenant.

Czech (CS)svislý otvor

Zahrnuje schodišťové, výtahové šachty a svisle umístěná potrubí a vedení sloužící více než jednomu nájemci.

Real estate; Commercial
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963843', 'url' => 'CS/sushi_₂', 'image' => '', 'title' => 'suši', 'tags' => array ( 0 => 'suši', 1 => 'Food (other)', 2 => 'International dishes', 3 => '', ), 'term' => 'suši', 'source_id' => 1525603, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Food (other)', ), 'category' => array ( 0 => 'International dishes', ), 'lastedit' => '20130822110202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => '(Též sushi-pozn. překladatele) Japonská specialita založená na vařené rýži ochucené slazeným rýžovým octem (směsí zvanou suši meši - sushi meshi). Po vychladnutí je rýže na povrchu lesklá a sypká. Existuje mnoho druhů suši od nigiri suši (tenké plátky syrové ryby ochucené wasabi a obalené rýží či vrstvách rýže - ryba. Dále máme hosomaki (tenké suši rolky) a futomaki (tlusté suši rolky). K přípravě těchto rolek se používá mnoho druhů krájené zeleniny, syrových ryb, nakládané zeleniny, tofu atd., které se obalí v suši rýži a to celé se následně zabalí do tenkých plátků nori (lisované mořské řasy). Tyto rolky se pak krájí na plátky. Suši je připravováno jako ´něco malého na zakousnutí´ a muže se podávat jako předkrm, svačinka či hlavní chod. K suši se často, pro namáčení, podává sojová omáčka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624287305596931, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sushi', 'Definition' => 'A Japanese specialty based on boiled rice flavored with a sweetened rice vinegar, a mixture called sushi meshi. Once cooled, the rice has a glossy sheen and separates easily. There is a wide variety of sushi including nigiri sushi (thin slices of raw fish seasoned with wasabi and wrapped around or layered with this rice), hosomaki (thin sushi rolls) and futomaki (thick sushi rolls). To make these rolls, various chopped vegetables, raw fish, pickles, tofu, etc. are enclosed in sushi rice and wrapped in thin sheets of nori (seaweed). The rolls are then cut into slices. Sushi are designed to be finger food and can be served as appetizers, snacks or a full meal. Soy sauce is often served with sushi for dipping.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Food (other)', 'Product Category' => 'International dishes', 'Creation User' => 'Noor', 'Creation Date' => '2011/8/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sushi_₂', ))

English (EN)sushi

A Japanese specialty based on boiled rice flavored with a sweetened rice vinegar, a mixture called sushi meshi. Once cooled, the rice has a glossy sheen and separates easily. There is a wide variety of sushi including nigiri sushi (thin slices of raw fish ...

Czech (CS)suši

(Též sushi-pozn. překladatele) Japonská specialita založená na vařené rýži ochucené slazeným rýžovým octem (směsí zvanou suši meši - sushi meshi). Po vychladnutí je rýže na povrchu lesklá a sypká. Existuje mnoho druhů suši od nigiri suši (tenké plátky syrové ...

Food (other); International dishes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919659', 'url' => 'CS/cast_iron_pot', 'image' => '', 'title' => 'hrnec z lité oceli', 'tags' => array ( 0 => 'hrnec z lité oceli', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Cookware', 3 => '', ), 'term' => 'hrnec z lité oceli', 'source_id' => 33887, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Cookware', ), 'lastedit' => '20130816094204', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Těžká ocelová pánev nebo hrnec, velice efektivní v přijímání a vedení tepla, skvěle se hodí na dušení.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624062999461890, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cast iron pot', 'Definition' => 'Heavy pan very effective at absorbing and distributing heat, perfect for stews.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Cookware', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cast_iron_pot', ))

English (EN)cast iron pot

Heavy pan very effective at absorbing and distributing heat, perfect for stews.

Czech (CS)hrnec z lité oceli

Těžká ocelová pánev nebo hrnec, velice efektivní v přijímání a vedení tepla, skvěle se hodí na dušení.

Kitchen & dining; Cookware
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914380', 'url' => 'CS/Rentable_area', 'image' => '', 'title' => 'pronajímatelná plocha', 'tags' => array ( 0 => 'pronajímatelná plocha', 1 => 'Real estate', 2 => 'Commercial', 3 => '', ), 'term' => 'pronajímatelná plocha', 'source_id' => 26483, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Real estate', ), 'category' => array ( 0 => 'Commercial', ), 'lastedit' => '20130815165802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pronajímatelná plocha se se vypočte zaměřením celé pronajímané podlahové plochy s následným odpočtem jakýchkoliv svislých otvorů.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624037163597824, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Rentable area', 'Definition' => 'Rentable area is calculated by measuring the entire floor space desired for leasing, minus any vertical penetrations.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Commercial', 'Industry' => 'Real estate', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/05/20', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/05/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Rentable_area', ))

English (EN)Rentable area

Rentable area is calculated by measuring the entire floor space desired for leasing, minus any vertical penetrations.

Czech (CS)pronajímatelná plocha

Pronajímatelná plocha se se vypočte zaměřením celé pronajímané podlahové plochy s následným odpočtem jakýchkoliv svislých otvorů.

Real estate; Commercial
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914333', 'url' => 'CS/black-and-white_color_mode', 'image' => '', 'title' => 'černobílý režim', 'tags' => array ( 0 => 'černobílý režim', 1 => 'Software', 2 => 'Graphic design software', 3 => 'Corel', 4 => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', 5 => '', ), 'term' => 'černobílý režim', 'source_id' => 53918, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Graphic design software', ), 'company' => array ( 0 => 'Corel', ), 'product' => array ( 0 => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', ), 'lastedit' => '20130815164802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jednobitový barevný režim, který ukládá obrázky ve dvou čistých barvách - bílé a černé - bez odstínů. Tento režim se používá pro čárovou a jednoduchou grafiku.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036933959683, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'black-and-white color mode', 'Definition' => 'A 1-bit color mode that stores images as two solid colors - black and white - with no gradations. This color mode is useful for line art and simple graphics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Graphic design software', 'Company' => 'Corel', 'Product' => 'CorelDRAW Graphics Suite X4', 'Revision User' => 'Chris wong', 'Revision Date' => '2010/6/17', 'Creation User' => 'Chris wong', 'Creation Date' => '2010/6/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'black-and-white_color_mode', ))

English (EN)black-and-white color mode

A 1-bit color mode that stores images as two solid colors - black and white - with no gradations. This color mode is useful for line art and simple graphics

Czech (CS)černobílý režim

Jednobitový barevný režim, který ukládá obrázky ve dvou čistých barvách - bílé a černé - bez odstínů. Tento režim se používá pro čárovou a jednoduchou grafiku.

Software; Graphic design software
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907351', 'url' => 'CS/insulation_₁₄', 'image' => '', 'title' => 'Izolace', 'tags' => array ( 0 => 'Izolace', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'Izolace', 'source_id' => 3281607, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130814182211', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Materiál, který zabraňuje prostupu tepla, elektřiny či zvuku. Zdi domů jsou opatřeny izolací, aby se zabránilo ztrátě tepla.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624001540325376, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'insulation', 'Definition' => 'A material that blocks heat, electricity, or sound. The walls of houses are lined with insulation to limit heat loss.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'insulation_₁₄', ))

English (EN)insulation

A material that blocks heat, electricity, or sound. The walls of houses are lined with insulation to limit heat loss.

Czech (CS)Izolace

Materiál, který zabraňuje prostupu tepla, elektřiny či zvuku. Zdi domů jsou opatřeny izolací, aby se zabránilo ztrátě tepla.

Architecture; General architecture