portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: Catalan (CA); English (EN); German (DE); Portuguese, Brazilian (PB); Spanish (ES)

Translate To: Czech (CS); Slovak (SK)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912979', 'url' => 'CS/puff_pastry', 'image' => '', 'title' => 'pečivo z listového těsta', 'tags' => array ( 0 => 'pečivo z listového těsta', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Travel services', 3 => '', ), 'term' => 'pečivo z listového těsta', 'source_id' => 91253, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Travel services', ), 'lastedit' => '20130815115401', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lehké lupenité pečivo vzniklé opakovaným válením a překládáním vrstev těsta takže při pečení hodně nabude.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624029614899203, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'puff pastry', 'Definition' => 'A light flaky pastry that is formed by rolling and folding the dough in layers so that it expands when baked', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'other', 'Product Category' => 'Travel services', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'puff_pastry', ))

English (EN)puff pastry

A light flaky pastry that is formed by rolling and folding the dough in layers so that it expands when baked

Czech (CS)pečivo z listového těsta

Lehké lupenité pečivo vzniklé opakovaným válením a překládáním vrstev těsta takže při pečení hodně nabude.

Tourism & hospitality; Travel services
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907351', 'url' => 'CS/insulation_₁₄', 'image' => '', 'title' => 'Izolace', 'tags' => array ( 0 => 'Izolace', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'Izolace', 'source_id' => 3281607, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130814182211', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Materiál, který zabraňuje prostupu tepla, elektřiny či zvuku. Zdi domů jsou opatřeny izolací, aby se zabránilo ztrátě tepla.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624001540325376, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'insulation', 'Definition' => 'A material that blocks heat, electricity, or sound. The walls of houses are lined with insulation to limit heat loss.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/6/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'insulation_₁₄', ))

English (EN)insulation

A material that blocks heat, electricity, or sound. The walls of houses are lined with insulation to limit heat loss.

Czech (CS)Izolace

Materiál, který zabraňuje prostupu tepla, elektřiny či zvuku. Zdi domů jsou opatřeny izolací, aby se zabránilo ztrátě tepla.

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5952601', 'url' => 'CS/viability', 'image' => '', 'title' => 'klíčivost', 'tags' => array ( 0 => 'klíčivost', 1 => 'Garden', 2 => 'Gardening', 3 => '', ), 'term' => 'klíčivost', 'source_id' => 85939, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Garden', ), 'category' => array ( 0 => 'Gardening', ), 'lastedit' => '20130820223402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Možnost vyklíčení. Zachování klíčivosti se u semen různí, od několika dní až po 20 , někdy i stovky let. Skladovací podmínky klíčivost ovlivní, nejvhodnější jsou nízká teplota a vlhkost.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624230752747520, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'viability', 'Definition' => 'The possibility of germination. Seeds vary in their time of viability from a few days to 20 years, if not hundreds of years. Storage conditions will affect the viability, the best being low temperatures and humidity.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Garden', 'Product Category' => 'Gardening', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/7/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'viability', ))

English (EN)viability

The possibility of germination. Seeds vary in their time of viability from a few days to 20 years, if not hundreds of years. Storage conditions will affect the viability, the best being low temperatures and humidity.

Czech (CS)klíčivost

Možnost vyklíčení. Zachování klíčivosti se u semen různí, od několika dní až po 20 , někdy i stovky let. Skladovací podmínky klíčivost ovlivní, nejvhodnější jsou nízká teplota a vlhkost.

Garden; Gardening
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5907407', 'url' => 'CS/building_permit_₃', 'image' => '', 'title' => 'Stavební povolení', 'tags' => array ( 0 => 'Stavební povolení', 1 => 'Architecture', 2 => 'General architecture', 3 => '', ), 'term' => 'Stavební povolení', 'source_id' => 4443501, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'General architecture', ), 'lastedit' => '20130814182617', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Při nové výstavbě je třeba stavebního povolení, které vydá a registruje příslušný úřad (stavební úřad).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624001703903232, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Whenever a new business involves construction, a building permit must be obtained and filed with local authorities.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'General architecture', 'Creation User' => 'tahira rafiq', 'Creation Date' => '2012/12/16', 'Term' => 'building permit', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'building_permit_₃', ))

English (EN)building permit

Whenever a new business involves construction, a building permit must be obtained and filed with local authorities.

Czech (CS)Stavební povolení

Při nové výstavbě je třeba stavebního povolení, které vydá a registruje příslušný úřad (stavební úřad).

Architecture; General architecture
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5950863', 'url' => 'CS/growth_rings', 'image' => '', 'title' => 'letokruhy', 'tags' => array ( 0 => 'letokruhy', 1 => 'Plants', 2 => 'Trees', 3 => '', ), 'term' => 'letokruhy', 'source_id' => 125447, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Plants', ), 'category' => array ( 0 => 'Trees', ), 'lastedit' => '20131129102817', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vrstvy tvořené přírůstky dřeva za každé vegetační období. Objeví se na řezu kmene pokáceného stromu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624223256477698, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'growth rings', 'Definition' => 'The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.', 'Synonym' => 'annual_rings', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Trees', 'Industry' => 'Plants', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/7/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'growth_rings', ))

English (EN)growth rings

The layers of wood which grow each season, which appear as rings when the trunk is cut and viewed in cross-section.

Czech (CS)letokruhy

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva za každé vegetační období. Objeví se na řezu kmene pokáceného stromu.

Plants; Trees
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5963770', 'url' => 'CS/kosher_food', 'image' => '', 'title' => 'košer', 'tags' => array ( 0 => 'košer', 1 => 'Food (other)', 2 => 'International dishes', 3 => 'Others', 4 => '', ), 'term' => 'košer', 'source_id' => 1465359, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Food (other)', ), 'category' => array ( 0 => 'International dishes', ), 'company' => array ( 0 => 'Others', ), 'lastedit' => '20130822104601', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jídlo připravené s souladu s tradičními židovskými předpisy (a schválené oprávněnou osobou - pozn. překladatele).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624286978441218, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'kosher food', 'Definition' => 'Food prepared in accordance under the traditional Jewish dietary laws.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Food (other)', 'Product Category' => 'International dishes', 'Company' => 'Others', 'Creation User' => 'starlightgirl2001', 'Creation Date' => '2011/7/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'kosher_food', ))

English (EN)kosher food

Food prepared in accordance under the traditional Jewish dietary laws.

Czech (CS)košer

Jídlo připravené s souladu s tradičními židovskými předpisy (a schválené oprávněnou osobou - pozn. překladatele).

Food (other); International dishes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919955', 'url' => 'CS/cookie_₁₅', 'image' => '', 'title' => 'cookie', 'tags' => array ( 0 => 'cookie', 1 => 'Advertising', 2 => 'Online advertising', 3 => '', ), 'term' => 'cookie', 'source_id' => 5092450, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Online advertising', ), 'lastedit' => '20130816104202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Cookie je soubor na pevném disku uživatele sítě (je uložen v určitém podadresáři v adresáři složky prohlížeče), který je webovými stránkami používán k zaznamenávání dat o uživateli.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624064278724612, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A cookie is a file on a Web user\'s hard drive (it\'s kept in one of the subdirectories under the browser file directory) that is used by Web sites to record data about the user.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Online advertising', 'Creation User' => 'dothithuy', 'Creation Date' => '2013/3/15', 'Term' => 'cookie', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cookie_₁₅', ))

English (EN)cookie

A cookie is a file on a Web user's hard drive (it's kept in one of the subdirectories under the browser file directory) that is used by Web sites to record data about the user.

Czech (CS)cookie

Cookie je soubor na pevném disku uživatele sítě (je uložen v určitém podadresáři v adresáři složky prohlížeče), který je webovými stránkami používán k zaznamenávání dat o uživateli.

Advertising; Online advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5914235', 'url' => 'CS/background_₂', 'image' => '', 'title' => 'pozadí', 'tags' => array ( 0 => 'pozadí', 1 => 'Software', 2 => 'CAD', 3 => 'Autodesk', 4 => 'Autodesk Maya 2010', 5 => '', ), 'term' => 'pozadí', 'source_id' => 51236, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'CAD', ), 'company' => array ( 0 => 'Autodesk', ), 'product' => array ( 0 => 'Autodesk Maya 2010', ), 'lastedit' => '20130815162602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624036510334977, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'background', 'Definition' => 'An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation; Online Help', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'CAD', 'Company' => 'Autodesk', 'Product' => 'Autodesk Maya 2010', 'Revision User' => 'JasonL', 'Revision Date' => '2010/6/15', 'Creation User' => 'JasonL', 'Creation Date' => '2010/6/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'background_₂', ))

English (EN)background

An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.

Czech (CS)pozadí

Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.

Software; CAD
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5919511', 'url' => 'CS/thali', 'image' => '', 'title' => 'thali', 'tags' => array ( 0 => 'thali', 1 => 'Kitchen & dining', 2 => 'Tableware', 3 => '', ), 'term' => 'thali', 'source_id' => 33918, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Kitchen & dining', ), 'category' => array ( 0 => 'Tableware', ), 'lastedit' => '20130816091802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nerezové talíře s několika prohlubněmi na různé pokrmy, používané v jižní Asii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624062250778624, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'thali', 'Definition' => 'Metal plates with several indentations for different dishes, used in South Asia.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Product Category' => 'Tableware', 'Industry' => 'Kitchen & dining', 'Revision User' => 'Robert Derbyshire', 'Revision Date' => '2010/5/31', 'Creation User' => 'Robert Derbyshire', 'Creation Date' => '2010/5/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'thali', ))

English (EN)thali

Metal plates with several indentations for different dishes, used in South Asia.

Czech (CS)thali

Nerezové talíře s několika prohlubněmi na různé pokrmy, používané v jižní Asii.

Kitchen & dining; Tableware
stdClass::__set_state(array( 'id' => '5912777', 'url' => 'CS/anchor_₂', 'image' => '', 'title' => 'Kotva', 'tags' => array ( 0 => 'Kotva', 1 => 'Transportation', 2 => 'Nautical', 3 => '', ), 'term' => 'Kotva', 'source_id' => 47932, 'type' => 'term', 'namespace' => 1132, 'nstext' => 'CS', 'industry' => array ( 0 => 'Transportation', ), 'category' => array ( 0 => 'Nautical', ), 'lastedit' => '20130815111002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jan jokl', 'special_term' => '', 'definition' => 'Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503624028025257986, 'nstext_full' => 'Czech (CS)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anchor', 'Definition' => 'An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Transportation', 'Product Category' => 'Nautical', 'Revision User' => 'PetriDish', 'Revision Date' => '2010/6/13', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/6/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anchor_₂', ))

English (EN)anchor

An object designed to prevent or slow the drift of a ship, attached to the ship by a line or chain; typically a metal, hook-like or plough-like object designed to grip the bottom under the body of water (but also see sea anchor).

Czech (CS)Kotva

Objekt sloužící k zamezení či zpomalení pohybu plavidla. Bývá připevněn k plavidlu lanem či řetězem. Běžně hákovitý či pluhovitý kovový objekt navržený k zachycení na dně pod hladinou vody (viz rovněž ´see anchor´námořní kotva)

Transportation; Nautical