portrait

Jana Hall

Leeds, United Kingdom

Translate From: Russian (RU)

Translate To: Latvian (LV)

1,514

Words Translated

62

Terms Translated

Jana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '9249624', 'url' => 'LV/The_Airlines_Reporting_Corporation_(ARC)', 'image' => '', 'title' => 'Aviokompāniju ziņojumu korporācija', 'tags' => array ( 0 => 'Aviokompāniju ziņojumu korporācija', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'Aviokompāniju ziņojumu korporācija', 'source_id' => 515268, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216144051', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pārrauga ceļojumu aģentūras veikto maksājumu kustību aviokompānijai līdz aviokompānijas sagatavotās biļetes izsniegšanai.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638651620294658, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'The Airlines Reporting Corporation (ARC)', 'Definition' => 'Oversees the tracking of payments from travel agency to airline, upon issuance of tickets; created by the air carriers.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'The_Airlines_Reporting_Corporation_(ARC)', ))

English (EN)The Airlines Reporting Corporation (ARC)

Oversees the tracking of payments from travel agency to airline, upon issuance of tickets; created by the air carriers.

Latvian (LV)Aviokompāniju ziņojumu korporācija

Pārrauga ceļojumu aģentūras veikto maksājumu kustību aviokompānijai līdz aviokompānijas sagatavotās biļetes izsniegšanai.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9252947', 'url' => 'LV/published_fare', 'image' => '', 'title' => 'publiskotā braukšanas maksa', 'tags' => array ( 0 => 'publiskotā braukšanas maksa', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'publiskotā braukšanas maksa', 'source_id' => 515308, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216201640', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pašu aviokompāniju piedāvā cena. Parasti tās ir augstākās pieejamās cenas.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638667735859201, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'published fare', 'Definition' => 'A rate that is offered directly by the airlines. Generally these are the highest rates available.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'published_fare', ))

English (EN)published fare

A rate that is offered directly by the airlines. Generally these are the highest rates available.

Latvian (LV)publiskotā braukšanas maksa

Pašu aviokompāniju piedāvā cena. Parasti tās ir augstākās pieejamās cenas.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9252948', 'url' => 'LV/bumping_₃', 'image' => '', 'title' => 'pārvelšana', 'tags' => array ( 0 => 'pārvelšana', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'pārvelšana', 'source_id' => 515311, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216201650', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pasažieris, kam atteikta viņa vieta pasūtītajā lidojumā ir ticis "pārvelts" un tiek pārvietots uz citu reisu Aviokompānijas pārdod vairākas sēdvietas divreiz, tādējādi nodrošinoties pret pasažieru atceltiem lidojumiem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638667735859202, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bumping', 'Definition' => 'A passenger that is denied a seat on their booked flight is "bumped" and then moved to another flight. Airline do this because they sell more some seats twice, to allow for cancellations.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bumping_₃', ))

English (EN)bumping

A passenger that is denied a seat on their booked flight is "bumped" and then moved to another flight. Airline do this because they sell more some seats twice, to allow for cancellations.

Latvian (LV)pārvelšana

Pasažieris, kam atteikta viņa vieta pasūtītajā lidojumā ir ticis "pārvelts" un tiek pārvietots uz citu reisu Aviokompānijas pārdod vairākas sēdvietas divreiz, tādējādi nodrošinoties pret pasažieru atceltiem lidojumiem.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9252952', 'url' => 'LV/limited_service_hotel', 'image' => '', 'title' => 'ierobežota servisa viesnīca', 'tags' => array ( 0 => 'ierobežota servisa viesnīca', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'ierobežota servisa viesnīca', 'source_id' => 515314, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216201702', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tāda tipa viesnīca, kurā nav restorāna', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638667939282945, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'limited service hotel', 'Definition' => 'A type of hotel property that does not have a restaurant.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'limited_service_hotel', ))

English (EN)limited service hotel

A type of hotel property that does not have a restaurant.

Latvian (LV)ierobežota servisa viesnīca

Tāda tipa viesnīca, kurā nav restorāna

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9250146', 'url' => 'LV/add-on_₃', 'image' => '', 'title' => 'papildinājums', 'tags' => array ( 0 => 'papildinājums', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'papildinājums', 'source_id' => 515285, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216153603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ceļojumam pievienojama izvēle, parasti par papildus samaksu', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638655997050885, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'add-on', 'Definition' => 'An option, usually at extra cost, added to travel arrangements.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'add-on_₃', ))

English (EN)add-on

An option, usually at extra cost, added to travel arrangements.

Latvian (LV)papildinājums

Ceļojumam pievienojama izvēle, parasti par papildus samaksu

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9263818', 'url' => 'LV/under_erasure', 'image' => '', 'title' => 'nav izdzēšams', 'tags' => array ( 0 => 'nav izdzēšams', 1 => 'Literature', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'nav izdzēšams', 'source_id' => 351563, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20150217145502', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Derridas izgudrots termins, kas veido pārmaiņas leksikā. Vārds, kas nav izdzēšams nozīmē, ka vārds ir neprecīzs vai nepareizs, bet ir neiespējami to neizmantot. Tas uzvedina uz neižšķiršanos par metafizisko bināru pretstatu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638716892053507, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'under erasure', 'Definition' => 'Derridean term which forms part of the vocabulary of deconstructionism. To place a word under erasure is to indicate that word is inaccurate or mistaken but remains one which we cannot escape using. This suggests the undecidability of metaphysical binary oppositions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'CarmenChavarri', 'Creation Date' => '2010/10/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'under_erasure', ))

English (EN)under erasure

Derridean term which forms part of the vocabulary of deconstructionism. To place a word under erasure is to indicate that word is inaccurate or mistaken but remains one which we cannot escape using. This suggests the undecidability of metaphysical binary ...

Latvian (LV)nav izdzēšams

Derridas izgudrots termins, kas veido pārmaiņas leksikā. Vārds, kas nav izdzēšams nozīmē, ka vārds ir neprecīzs vai nepareizs, bet ir neiespējami to neizmantot. Tas uzvedina uz neižšķiršanos par metafizisko bināru pretstatu.

Literature; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9265994', 'url' => 'LV/crumb', 'image' => '', 'title' => 'mīkstums', 'tags' => array ( 0 => 'mīkstums', 1 => 'Baked goods', 2 => 'Bread', 3 => '', ), 'term' => 'mīkstums', 'source_id' => 45000, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Baked goods', ), 'category' => array ( 0 => 'Bread', ), 'lastedit' => '20150217184146', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tehnisks termins maizes viduča apzīmēšanai; tekstūra un krāsa mēdz atšķirties atkarībā no maizes veida.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638727380959236, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'crumb', 'Definition' => 'The technical term for the inside portion of bread; texture and color differ according the the bread.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Baked goods', 'Product Category' => 'Bread', 'Revision User' => 'Melissa taing', 'Revision Date' => '2010/6/11', 'Creation User' => 'Melissa taing', 'Creation Date' => '2010/6/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'crumb', ))

English (EN)crumb

The technical term for the inside portion of bread; texture and color differ according the the bread.

Latvian (LV)mīkstums

Tehnisks termins maizes viduča apzīmēšanai; tekstūra un krāsa mēdz atšķirties atkarībā no maizes veida.

Baked goods; Bread
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9250135', 'url' => 'LV/blocked_space', 'image' => '', 'title' => 'aizturētā vieta', 'tags' => array ( 0 => 'aizturētā vieta', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'aizturētā vieta', 'source_id' => 515272, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216153524', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vietas lidmašīnās vai viesnīcu istabas, kas aizturētas konsolidēšanai, lielākoties par pazeminātām cenām.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638655993905153, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'blocked space', 'Definition' => 'Seats or rooms on airplanes or in hotels that have been held aside to be sold by consolidators, generally at a reduced rate.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'blocked_space', ))

English (EN)blocked space

Seats or rooms on airplanes or in hotels that have been held aside to be sold by consolidators, generally at a reduced rate.

Latvian (LV)aizturētā vieta

Vietas lidmašīnās vai viesnīcu istabas, kas aizturētas konsolidēšanai, lielākoties par pazeminātām cenām.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9252953', 'url' => 'LV/suite_₄', 'image' => '', 'title' => 'luksusnumurs', 'tags' => array ( 0 => 'luksusnumurs', 1 => 'Travel', 2 => 'Air travel', 3 => '', ), 'term' => 'luksusnumurs', 'source_id' => 515315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Air travel', ), 'lastedit' => '20150216201708', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Viesnīcas istaba, kas novērtēta augstu viesnīcas istabu rangā, ņemot vērā istabas platību un pieejamās ērtības.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638667939282946, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'suite', 'Definition' => 'A hotel room that is ranked by a property as a nicer class of room which also has more available amenities and space.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Air travel', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'AyreB', 'Creation Date' => '2010/12/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'suite_₄', ))

English (EN)suite

A hotel room that is ranked by a property as a nicer class of room which also has more available amenities and space.

Latvian (LV)luksusnumurs

Viesnīcas istaba, kas novērtēta augstu viesnīcas istabu rangā, ņemot vērā istabas platību un pieejamās ērtības.

Travel; Air travel
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9250130', 'url' => 'LV/estivate', 'image' => '', 'title' => 'estivēt', 'tags' => array ( 0 => 'estivēt', 1 => 'Travel', 2 => 'Common', 3 => '', ), 'term' => 'estivēt', 'source_id' => 502084, 'type' => 'term', 'namespace' => 1524, 'nstext' => 'LV', 'industry' => array ( 0 => 'Travel', ), 'category' => array ( 0 => 'Common', ), 'lastedit' => '20150216153502', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'janash7', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pavadīt vasaru īpašā vietā; pavadīt vasaru slinkā un laiska veidā.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638655992856578, 'nstext_full' => 'Latvian (LV)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'estivate', 'Definition' => 'To spend the summer at a special place; to pass the summer in a dormant or torpid state.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Travel', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'Common', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'lmeisenberg', 'Creation Date' => '2010/12/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'estivate', ))

English (EN)estivate

To spend the summer at a special place; to pass the summer in a dormant or torpid state.

Latvian (LV)estivēt

Pavadīt vasaru īpašā vietā; pavadīt vasaru slinkā un laiska veidā.

Travel; Common