portrait

jon-joensen

Translate From: English (EN)

Translate To: Danish (DA)

647

Words Translated

77

Terms Translated

jon-joensen’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jon-joensen’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1593190', 'url' => 'DA/shaft', 'image' => '', 'title' => 'skakt', 'tags' => array ( 0 => 'skakt', 1 => 'Construction', 2 => 'Demolition/excavation', 3 => '', ), 'term' => 'skakt', 'source_id' => 37750, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Construction', ), 'category' => array ( 0 => 'Demolition/excavation', ), 'lastedit' => '20110914220503', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'En lodret eller næsten lodret tunnel fra toppen og ned.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604576224280582, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shaft', 'Definition' => 'A vertical or near-vertical tunnel from the top down.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Construction', 'Product Category' => 'Demolition/excavation', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/6/5', 'Revision User' => 'Ams101', 'Revision Date' => '2010/6/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shaft', ))

English (EN)shaft

A vertical or near-vertical tunnel from the top down.

Danish (DA)skakt

En lodret eller næsten lodret tunnel fra toppen og ned.

Construction; Demolition/excavation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1593090', 'url' => 'DA/shoulderblade', 'image' => '', 'title' => 'skulderblad', 'tags' => array ( 0 => 'skulderblad', 1 => 'Anatomy', 2 => '', ), 'term' => 'skulderblad', 'source_id' => 531743, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'lastedit' => '20110914185507', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Benet, som forbinder humerus (overarmsbenet) med clavicle (nøglebenet).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604575847841798, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shoulderblade', 'Definition' => 'The bone that connects the humerus (arm bone) with the clavicle (collar bone).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Anatomy', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'Hemera', 'Creation Date' => '2011/1/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shoulderblade', ))

English (EN)shoulderblade

The bone that connects the humerus (arm bone) with the clavicle (collar bone).

Danish (DA)skulderblad

Benet, som forbinder humerus (overarmsbenet) med clavicle (nøglebenet).

Anatomy;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3230933', 'url' => 'DA/bath_salts_₁', 'image' => 'bath salts-1340271656.jpg;', 'title' => 'badesalt', 'tags' => array ( 0 => 'badesalt', 1 => 'Medical', 2 => 'Medical research', 3 => '', ), 'term' => 'badesalt', 'source_id' => 3230734, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Medical research', ), 'lastedit' => '20130228153451', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Fællesnavnet, som er givet til narkotika, der er umærket og ukendt, men som stadig købes og indtages af narkotikamisbrugere. Badesalt er blevet et varmt emne siden "zombie ansigtæderen" angrebet, der forekom i Miami i slutningen af maj 2012, hidtil har badesalt været beskyldt, trods manglende beviser. USA har nu forbudt et stort antal almindelige lægemidler, som findes i badesalt på trods af at de ikke er testet for at se om de rent faktisk har negative eller medicinsk gavnlige virkninger.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 540, 'height' => 406, '_version_' => 1503612062590304260, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bath salts', 'Definition' => 'The generic name given to drugs that are unlabelled and unknown, yet still bought and ingested by drug abusers. Bath salts have become a hot topic since the "zombie face eater" attack that occurred in Miami at the end of May 2012, which has so far been blamed on bath salts despite a lack of evidence. The USA have now banned a large number of common drugs found in bath salts despite not testing them to see if they actually have any negative or medically beneficial effects.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'bath salts-1340271656.jpg;', 'Industry' => 'Medical', 'Product Category' => 'Medical research', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Adam.ONeill', 'Creation Date' => '2012/6/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bath_salts_₁', ))

English (EN)bath salts

The generic name given to drugs that are unlabelled and unknown, yet still bought and ingested by drug abusers. Bath salts have become a hot topic since the "zombie face eater" attack that occurred in Miami at the end of May 2012, which has so far been blamed ...

Danish (DA)badesalt

Fællesnavnet, som er givet til narkotika, der er umærket og ukendt, men som stadig købes og indtages af narkotikamisbrugere. Badesalt er blevet et varmt emne siden "zombie ansigtæderen" angrebet, der forekom i Miami i slutningen af maj 2012, hidtil har ...

Medical; Medical research
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1594644', 'url' => 'DA/information_₄', 'image' => '', 'title' => 'information', 'tags' => array ( 0 => 'information', 1 => 'Other', 2 => '', ), 'term' => 'information', 'source_id' => 508166, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Other', ), 'lastedit' => '20110915180140', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'fakta om noget eller nogen', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604582643662852, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'information', 'Definition' => 'facts provided or learned about something or someone', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Other', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'sonlds2002', 'Creation Date' => '2010/12/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'information_₄', ))

English (EN)information

facts provided or learned about something or someone

Danish (DA)information

fakta om noget eller nogen

Other;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1585232', 'url' => 'DA/bow_₁₀', 'image' => '', 'title' => 'bov', 'tags' => array ( 0 => 'bov', 1 => 'Sailing', 2 => 'Ship parts', 3 => '', ), 'term' => 'bov', 'source_id' => 328563, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Sailing', ), 'category' => array ( 0 => 'Ship parts', ), 'lastedit' => '20110913235518', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Den forreste del af et skib eller båd.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604542379393025, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bow', 'Definition' => 'The front section of a ship or boat.', 'Domain' => 'Other', 'Industry' => 'Sailing', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Ship parts', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'GugaVaz', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bow_₁₀', ))

English (EN)bow

The front section of a ship or boat.

Danish (DA)bov

Den forreste del af et skib eller båd.

Sailing; Ship parts
stdClass::__set_state(array( 'id' => '6367552', 'url' => 'DA/curing', 'image' => '', 'title' => 'konservering', 'tags' => array ( 0 => 'konservering', 1 => 'Footwear', 2 => 'Childrens shoes', 3 => 'Womens shoes', 4 => 'Mens shoes', 5 => 'Sports shoes', 6 => '', ), 'term' => 'konservering', 'source_id' => 26133, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Footwear', ), 'category' => array ( 0 => 'Childrens shoes', 1 => 'Womens shoes', 2 => 'Mens shoes', 3 => 'Sports shoes', ), 'lastedit' => '20131024103202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dyrehuder bliver tilsat kemikalier som forberedelse til garvningen.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503626234038321153, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'curing', 'Definition' => 'The application of chemicals to animal hides in preparation for the tanning process.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Footwear', 'Product Category' => 'Childrens shoes; Womens shoes; Mens shoes; Sports shoes', 'Domain' => 'Documentation; Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Thuv', 'Creation Date' => '2010/05/19', 'Revision User' => 'Thuv', 'Revision Date' => '2010/05/19', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'curing', ))

English (EN)curing

The application of chemicals to animal hides in preparation for the tanning process.

Danish (DA)konservering

Dyrehuder bliver tilsat kemikalier som forberedelse til garvningen.

Footwear; Childrens shoes
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1585116', 'url' => 'DA/Virgo', 'image' => '', 'title' => 'Jomfruen', 'tags' => array ( 0 => 'Jomfruen', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'Jomfruen', 'source_id' => 510492, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110913195513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Det sjette tegn i dyrekredsen (150° - 180°)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604542022877190, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Virgo', 'Definition' => 'The sixth sign of the Zodiac (150° - 180° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'the virgin; the maiden_₀', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Virgo', ))

English (EN)Virgo

The sixth sign of the Zodiac (150° - 180° of the Zodiac)

Danish (DA)Jomfruen

Det sjette tegn i dyrekredsen (150° - 180°)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1585076', 'url' => 'DA/the_archer,_the_centaur', 'image' => '', 'title' => 'Skytten', 'tags' => array ( 0 => 'Skytten', 1 => 'Astrology', 2 => 'Zodiac', 3 => '', ), 'term' => 'Skytten', 'source_id' => 509652, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Astrology', ), 'category' => array ( 0 => 'Zodiac', ), 'lastedit' => '20110913190025', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Det niende tegn i dyrekredsen (240°-270° af dyrekredsen)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604541786947588, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the archer, the centaur', 'Definition' => 'The ninth sign of the Zodiac (240° - 270° of the Zodiac)', 'Domain' => 'UI', 'Industry' => 'Astrology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Zodiac', 'Synonym' => 'Sagittarius', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cinzia Tesei', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_archer,_the_centaur', ))

English (EN)the archer, the centaur

The ninth sign of the Zodiac (240° - 270° of the Zodiac)

Danish (DA)Skytten

Det niende tegn i dyrekredsen (240°-270° af dyrekredsen)

Astrology; Zodiac
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1594478', 'url' => 'DA/alleged_father', 'image' => '', 'title' => 'Formodet far', 'tags' => array ( 0 => 'Formodet far', 1 => 'Law', 2 => 'European law', 3 => '', ), 'term' => 'Formodet far', 'source_id' => 1538505, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'European law', ), 'lastedit' => '20110915174543', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'En mand, som kan være far til barnet.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604581987254274, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alleged father', 'Definition' => 'A man who may be the father of the child.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Law', 'Product Category' => 'European law', 'Creation User' => 'Berlant Tosson', 'Creation Date' => '2011/8/21', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alleged_father', ))

English (EN)alleged father

A man who may be the father of the child.

Danish (DA)Formodet far

En mand, som kan være far til barnet.

Law; European law
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1585225', 'url' => 'DA/lepomis_macrochirus', 'image' => '', 'title' => 'lepomis macrochirus', 'tags' => array ( 0 => 'lepomis macrochirus', 1 => 'Fishing', 2 => 'Fishing', 3 => '', ), 'term' => 'lepomis macrochirus', 'source_id' => 61942, 'type' => 'term', 'namespace' => 1148, 'nstext' => 'DA', 'industry' => array ( 0 => 'Fishing', ), 'category' => array ( 0 => 'Fishing', ), 'lastedit' => '20110913232003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jon-joensen', 'special_term' => '', 'definition' => 'Latinsk navn for Blågællet solaborre', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503604542378344448, 'nstext_full' => 'Danish (DA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'lepomis macrochirus', 'Definition' => 'Latin name for Bluegill', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Fishing', 'Product Category' => 'Fishing', 'Revision User' => 'PetriDish', 'Revision Date' => '2010/6/20', 'Creation User' => 'PetriDish', 'Creation Date' => '2010/6/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'lepomis_macrochirus', ))

English (EN)lepomis macrochirus

Latin name for Bluegill

Danish (DA)lepomis macrochirus

Latinsk navn for Blågællet solaborre

Fishing; Fishing