portrait

jsiminski

Poznan, Poland

Translate From: English (EN); English, UK (UE)

Translate To: English (EN); Polish (PL)

3,202

Words Translated

136

Terms Translated

jsiminski’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jsiminski’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445563', 'url' => 'PL/black_list', 'image' => '', 'title' => 'Czarna lista', 'tags' => array ( 0 => 'Czarna lista', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => 'U.S. DOD', 4 => '', ), 'term' => 'Czarna lista', 'source_id' => 861221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOD', ), 'lastedit' => '20110620183010', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Lista wystosowana przez kontrwywiad. Zawiera potencjalnych kolaborantów, sympatyków i podejrzanych przez wywiad o współpracę z wrogiem a także innych osób zagrażających bezpieczenstwu sił sojuszniczych', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896893833216, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'black list', 'Company' => 'U.S. DOD', 'Definition' => 'An official counterintelligence listing of actual or potential enemy collaborators, sympathizers, intelligence suspects, and other persons whose presence menaces the security of friendly forces.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General military', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Lucrezia', 'Creation Date' => '2011/3/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'black_list', ))

English (EN)black list

An official counterintelligence listing of actual or potential enemy collaborators, sympathizers, intelligence suspects, and other persons whose presence menaces the security of friendly forces.

Polish (PL)Czarna lista

Lista wystosowana przez kontrwywiad. Zawiera potencjalnych kolaborantów, sympatyków i podejrzanych przez wywiad o współpracę z wrogiem a także innych osób zagrażających bezpieczenstwu sił sojuszniczych

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445584', 'url' => 'PL/dominant_chord', 'image' => '', 'title' => 'Akord dominantowy', 'tags' => array ( 0 => 'Akord dominantowy', 1 => 'Music', 2 => 'General music', 3 => 'Sony Music Entertainment', 4 => '', ), 'term' => 'Akord dominantowy', 'source_id' => 324721, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'General music', ), 'company' => array ( 0 => 'Sony Music Entertainment', ), 'lastedit' => '20110620190506', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Akord zbudowany na piątym stopniu skali.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896896978947, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dominant chord', 'Definition' => 'Chord built on the fifth scale step, the V chord.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'General music', 'Company' => 'Sony Music Entertainment', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dominant_chord', ))

English (EN)dominant chord

Chord built on the fifth scale step, the V chord.

Polish (PL)Akord dominantowy

Akord zbudowany na piątym stopniu skali.

Music; General music
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1457241', 'url' => 'PL/video_conferencing_₁', 'image' => '', 'title' => 'Wideokonferencja', 'tags' => array ( 0 => 'Wideokonferencja', 1 => 'Computer', 2 => 'Internet', 3 => 'Social media', 4 => 'Tech_twgid1292413581238061', ), 'term' => 'Wideokonferencja', 'source_id' => 509623, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', 1 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'lastedit' => '20110701205005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Tech_twgid1292413581238061', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603950085996545, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'video conferencing', 'Definition' => 'system that enables people in different parts of the world to have a meeting by watching and listening to each other using video screens', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Computer; Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Creation User' => 'YOUNIS TAHA', 'Creation Date' => '2010/12/15', 'Glossary' => 'Tech_twgid1292413581238061', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'video_conferencing_₁', ))

English (EN)video conferencing

system that enables people in different parts of the world to have a meeting by watching and listening to each other using video screens

Polish (PL)Wideokonferencja

Interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający ...

Computer; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445250', 'url' => 'PL/electronic_countermeasures', 'image' => '', 'title' => 'środki przeciwdziałania elektronicznego', 'tags' => array ( 0 => 'środki przeciwdziałania elektronicznego', 1 => 'Aviation', 2 => 'Air traffic control', 3 => 'Airport', 4 => 'Transport Canada', 5 => '', ), 'term' => 'środki przeciwdziałania elektronicznego', 'source_id' => 197001, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Air traffic control', 1 => 'Airport', ), 'company' => array ( 0 => 'Transport Canada', ), 'lastedit' => '20110620133604', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Środki walki elektronicznej które zawierają w sobie zakłócanie i pozorowanie elektroniczne.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603895491887104, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'electronic countermeasures', 'See Also' => 'electonic counter-countermeasures_₀', 'Definition' => 'The division of electronic warfare involving actions taken to prevent or reduce an enemy\'s effective use of the electromagnetic spectrum. ECMs include (a) electronic jamming; and (b) electronic deception.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Air traffic control; Airport', 'Company' => 'Transport Canada', 'Creation User' => 'Élisabeth', 'Creation Date' => '2010/8/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'electronic_countermeasures', ))

English (EN)electronic countermeasures

The division of electronic warfare involving actions taken to prevent or reduce an enemy's effective use of the electromagnetic spectrum. ECMs include (a) electronic jamming; and (b) electronic deception.

Polish (PL)środki przeciwdziałania elektronicznego

Środki walki elektronicznej które zawierają w sobie zakłócanie i pozorowanie elektroniczne.

Aviation; Air traffic control
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445624', 'url' => 'PL/deviation_(magnetic)', 'image' => '', 'title' => 'Dewiacja magnetyczna', 'tags' => array ( 0 => 'Dewiacja magnetyczna', 1 => 'Aviation', 2 => 'Airplanes & equipment', 3 => '', ), 'term' => 'Dewiacja magnetyczna', 'source_id' => 149221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Airplanes & equipment', ), 'lastedit' => '20110620200510', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dewiacja magnetyczna - inaczej zboczenie magnetyczne, czyli odchylenie igły magnetycznej od południka magnetycznego. Dewiację magnetyczną wywołuje oddziaływanie na różę kompasową (igłę magnetyczną) stali kadłuba i mechanizmów statku (okrętu) lub samolotu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603897099354114, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'deviation (magnetic)', 'Definition' => 'The error of a Magnetic Compass due to inherent magnetic influences in the structure and equipment of an aircraft.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Airplanes & equipment', 'Creation User' => 'HenryK', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'deviation_(magnetic)', ))

English (EN)deviation (magnetic)

The error of a Magnetic Compass due to inherent magnetic influences in the structure and equipment of an aircraft.

Polish (PL)Dewiacja magnetyczna

Dewiacja magnetyczna - inaczej zboczenie magnetyczne, czyli odchylenie igły magnetycznej od południka magnetycznego. Dewiację magnetyczną wywołuje oddziaływanie na różę kompasową (igłę magnetyczną) stali kadłuba i mechanizmów statku (okrętu) lub ...

Aviation; Airplanes & equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444808', 'url' => 'PL/search_and_rescue_(SAR)', 'image' => '', 'title' => 'Search and Rescue (SAR)', 'tags' => array ( 0 => 'Search and Rescue (SAR)', 1 => 'Aviation', 2 => 'Air traffic control', 3 => 'Airport', 4 => 'Transport Canada', 5 => '', ), 'term' => 'Search and Rescue (SAR)', 'source_id' => 198444, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Air traffic control', 1 => 'Airport', ), 'company' => array ( 0 => 'Transport Canada', ), 'lastedit' => '20110620110027', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Typ misji, który zakłada użycie staków powietrznych, statków, łodzi podwodnych i wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych oraz sprzętu w celu ratowania personelu zagrożonego niebezpieczeństwem na lądzie lub na ziemii', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891286048769, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'search and rescue (SAR)', 'Definition' => 'The use of aircraft, surface craft, submarines, and specialized rescue teams and equipment to search for and rescue personnel in distress on land or at sea.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Air traffic control; Airport', 'Company' => 'Transport Canada', 'Creation User' => 'Élisabeth', 'Creation Date' => '2010/8/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'search_and_rescue_(SAR)', ))

English (EN)search and rescue (SAR)

The use of aircraft, surface craft, submarines, and specialized rescue teams and equipment to search for and rescue personnel in distress on land or at sea.

Polish (PL)Search and Rescue (SAR)

Typ misji, który zakłada użycie staków powietrznych, statków, łodzi podwodnych i wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych oraz sprzętu w celu ratowania personelu zagrożonego niebezpieczeństwem na lądzie lub na ziemii

Aviation; Air traffic control
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1457239', 'url' => 'PL/active_x_control', 'image' => '', 'title' => 'Active X', 'tags' => array ( 0 => 'Active X', 1 => 'Internet', 2 => '', ), 'term' => 'Active X', 'source_id' => 450675, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'lastedit' => '20110701205002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows. Technologia ta jest ułatwieniem dla programisty - pozwala oszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na pisanie własnych sposobów komunikacji pomiędzy programami.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603950084947968, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'active x control', 'Definition' => 'A Microsoft ActiveX control is essentially a simple OLE object that supports the unknown interface.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Domain' => 'Other', 'Creation User' => 'Prexiosa09', 'Creation Date' => '2010/11/17', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'active_x_control', ))

English (EN)active x control

A Microsoft ActiveX control is essentially a simple OLE object that supports the unknown interface.

Polish (PL)Active X

ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami ...

Internet;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445583', 'url' => 'PL/bebop', 'image' => '', 'title' => 'bepop', 'tags' => array ( 0 => 'bepop', 1 => 'Music', 2 => 'General music', 3 => 'Sony Music Entertainment', 4 => '', ), 'term' => 'bepop', 'source_id' => 324713, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'General music', ), 'company' => array ( 0 => 'Sony Music Entertainment', ), 'lastedit' => '20110620190505', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Styl jazzowy rozwinięty w latach 40tych. Patrz też bop', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896896978946, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bebop', 'Definition' => 'Complex jazz style developed in the 1940s. Also bop.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Music', 'Product Category' => 'General music', 'Company' => 'Sony Music Entertainment', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/9/24', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bebop', ))

English (EN)bebop

Complex jazz style developed in the 1940s. Also bop.

Polish (PL)bepop

Styl jazzowy rozwinięty w latach 40tych. Patrz też bop

Music; General music
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444878', 'url' => 'PL/stealth_aircraft', 'image' => '', 'title' => 'samolot stealth', 'tags' => array ( 0 => 'samolot stealth', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => '', ), 'term' => 'samolot stealth', 'source_id' => 1011746, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'lastedit' => '20110620112057', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Samolot zaprojektowany zgodnie z zasadami niewidzialności dla radarów; trudny do wykrycia.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891507298307, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'stealth aircraft', 'Definition' => 'An aircraft designed in accordance with technology that makes detection by radar difficult.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Military', 'Product Category' => 'General military', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'stealth_aircraft', ))

English (EN)stealth aircraft

An aircraft designed in accordance with technology that makes detection by radar difficult.

Polish (PL)samolot stealth

Samolot zaprojektowany zgodnie z zasadami niewidzialności dla radarów; trudny do wykrycia.

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444886', 'url' => 'PL/anti-personnel_mine', 'image' => '', 'title' => 'mina przeciwpiechotna', 'tags' => array ( 0 => 'mina przeciwpiechotna', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => '', ), 'term' => 'mina przeciwpiechotna', 'source_id' => 1011899, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'lastedit' => '20110620112108', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mina zaprojektowania do użycia przeciwko sile żywej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891509395457, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'anti-personnel mine', 'Definition' => 'Anti-personnel mines are a form of mines designed for use against humans as opposed to anti-tank mines, which are designed for use against vehicles.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Military', 'Product Category' => 'General military', 'Creation User' => 'PanchoVilla', 'Creation Date' => '2011/4/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'anti-personnel_mine', ))

English (EN)anti-personnel mine

Anti-personnel mines are a form of mines designed for use against humans as opposed to anti-tank mines, which are designed for use against vehicles.

Polish (PL)mina przeciwpiechotna

Mina zaprojektowania do użycia przeciwko sile żywej.

Military; General military