portrait

jsiminski

Poznan, Poland

Translate From: English (EN); English, UK (UE)

Translate To: English (EN); Polish (PL)

3,202

Words Translated

136

Terms Translated

jsiminski’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jsiminski’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444992', 'url' => 'PL/pull_up_and_go_around', 'image' => '', 'title' => 'przerwać podejście i odejść na drugi krąg', 'tags' => array ( 0 => 'przerwać podejście i odejść na drugi krąg', 1 => 'Aviation', 2 => 'Air traffic control', 3 => 'Airport', 4 => 'Transport Canada', 5 => '', ), 'term' => 'przerwać podejście i odejść na drugi krąg', 'source_id' => 198275, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Air traffic control', 1 => 'Airport', ), 'company' => array ( 0 => 'Transport Canada', ), 'lastedit' => '20110620115502', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Komenda wydawana pilotowi przez kontrolę naziemną, gdy w ocenie kontrolera, podejście do lądowania nie może być kontynuowane w bezpieczny sposób', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891897368581, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pull up and go around', 'Definition' => 'An instruction given to the pilot by ATC when, in the controller\'s judgment, the aircraft landing procedure cannot safely be continued to touchdown.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Air traffic control; Airport', 'Company' => 'Transport Canada', 'Creation User' => 'Élisabeth', 'Creation Date' => '2010/8/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pull_up_and_go_around', ))

English (EN)pull up and go around

An instruction given to the pilot by ATC when, in the controller's judgment, the aircraft landing procedure cannot safely be continued to touchdown.

Polish (PL)przerwać podejście i odejść na drugi krąg

Komenda wydawana pilotowi przez kontrolę naziemną, gdy w ocenie kontrolera, podejście do lądowania nie może być kontynuowane w bezpieczny sposób

Aviation; Air traffic control
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445616', 'url' => 'PL/shoulder-wing', 'image' => '', 'title' => 'górnopłat', 'tags' => array ( 0 => 'górnopłat', 1 => 'Aviation', 2 => 'Airplanes & equipment', 3 => '', ), 'term' => 'górnopłat', 'source_id' => 149421, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Airplanes & equipment', ), 'lastedit' => '20110620195514', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Górnopłat to samolot lub szybowiec, którego skrzydła umieszczone w górnej części kadłuba pośrednio (parasol) lub bezpośrednio. Stosowany często w naddźwiękowych myśliwcach ze względu na mały opór, dużą nośność oraz wzrost stateczności. Często używany w samolotach myśliwsko-bombowych, bombowych i transportowych, ze względu na łatwość załadunku (komora załadunkowa może znaleźć się nisko nad ziemią) np. Lockheed C-130 Hercules.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603897097256963, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'shoulder-wing', 'Definition' => 'A mid-wing monoplane with its wing mounted directly to the top of the fuselage without use of CABANE STRUTs.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Airplanes & equipment', 'Creation User' => 'HenryK', 'Creation Date' => '2010/8/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'shoulder-wing', ))

English (EN)shoulder-wing

A mid-wing monoplane with its wing mounted directly to the top of the fuselage without use of CABANE STRUTs.

Polish (PL)górnopłat

Górnopłat to samolot lub szybowiec, którego skrzydła umieszczone w górnej części kadłuba pośrednio (parasol) lub bezpośrednio. Stosowany często w naddźwiękowych myśliwcach ze względu na mały opór, dużą nośność oraz wzrost stateczności. Często używany w ...

Aviation; Airplanes & equipment
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445604', 'url' => 'PL/callsign', 'image' => '', 'title' => 'znak wywoławczy', 'tags' => array ( 0 => 'znak wywoławczy', 1 => 'Aviation', 2 => 'Airport', 3 => '', ), 'term' => 'znak wywoławczy', 'source_id' => 38539, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Airport', ), 'lastedit' => '20110620193513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Nazwa kodowa/numer wywołujący dany samolot na danej misji', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603897095159809, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'callsign', 'Definition' => 'A code name or number given to identify an aircraft during a particular mission.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Airport', 'Revision User' => 'COOS', 'Revision Date' => '2010/6/6', 'Creation User' => 'COOS', 'Creation Date' => '2010/6/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'callsign', ))

English (EN)callsign

A code name or number given to identify an aircraft during a particular mission.

Polish (PL)znak wywoławczy

Nazwa kodowa/numer wywołujący dany samolot na danej misji

Aviation; Airport
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445595', 'url' => 'PL/steel_₃', 'image' => '', 'title' => 'Stal', 'tags' => array ( 0 => 'Stal', 1 => 'Architecture', 2 => 'Architecture contemporaine', 3 => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', ), 'term' => 'Stal', 'source_id' => 696066, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Architecture', ), 'category' => array ( 0 => 'Architecture contemporaine', ), 'lastedit' => '20110620192005', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896898027524, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'steel', 'Definition' => 'Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Architecture', 'Product Category' => 'Architecture contemporaine', 'Creation User' => 'Kizsok', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Glossary' => 'Architecture_contemporaine_twgid1296485784889488', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'steel_₃', ))

English (EN)steel

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Polish (PL)Stal

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej ...

Architecture; Architecture contemporaine
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445567', 'url' => 'PL/phonetic_alphabet_₁', 'image' => '', 'title' => 'alfabet fonetyczny', 'tags' => array ( 0 => 'alfabet fonetyczny', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => 'U.S. DOD', 4 => '', ), 'term' => 'alfabet fonetyczny', 'source_id' => 862102, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOD', ), 'lastedit' => '20110620184008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Standaryzowane słowa uzywane w celu literowania. ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, JULIETT, KILO, LIMA, MIKE, NOVEMBER, OSCAR, PAPA, QUEBEC, ROMEO, SIERRA, TANGO, UNIFORM, VICTOR, WHISKEY, X-RAY, YANKEE i ZULU.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896893833220, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'phonetic alphabet', 'Company' => 'U.S. DOD', 'Definition' => 'A list of standard words used to identify letters in a message transmitted by radio or telephone. The following are the authorized words, listed in order, for each letter in the alphabet: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, JULIETT, KILO, LIMA, MIKE, NOVEMBER, OSCAR, PAPA, QUEBEC, ROMEO, SIERRA, TANGO, UNIFORM, VICTOR, WHISKEY, X-RAY, YANKEE, and ZULU.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General military', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Lucrezia', 'Creation Date' => '2011/3/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'phonetic_alphabet_₁', ))

English (EN)phonetic alphabet

A list of standard words used to identify letters in a message transmitted by radio or telephone. The following are the authorized words, listed in order, for each letter in the alphabet: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, ...

Polish (PL)alfabet fonetyczny

Standaryzowane słowa uzywane w celu literowania. ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, JULIETT, KILO, LIMA, MIKE, NOVEMBER, OSCAR, PAPA, QUEBEC, ROMEO, SIERRA, TANGO, UNIFORM, VICTOR, WHISKEY, X-RAY, YANKEE i ZULU.

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445556', 'url' => 'PL/fighter_escort', 'image' => '', 'title' => 'eskorta', 'tags' => array ( 0 => 'eskorta', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => 'U.S. DOD', 4 => '', ), 'term' => 'eskorta', 'source_id' => 861234, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOD', ), 'lastedit' => '20110620183003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'ofensywna operacja przeciwlotnicza zapewniająca ochronę mysliwską wspierającą inne ofensywne działania powietrzne lub obrona wysokowartościowych komponentów latających', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896891736069, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fighter escort', 'Company' => 'U.S. DOD', 'Definition' => 'An offensive counterair operation providing protection sorties by air-to-air capable fighters in support of other offensive air and air support missions over enemy territory, or in a defensive counterair role to protect high value airborne assets.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General military', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Lucrezia', 'Creation Date' => '2011/3/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fighter_escort', ))

English (EN)fighter escort

An offensive counterair operation providing protection sorties by air-to-air capable fighters in support of other offensive air and air support missions over enemy territory, or in a defensive counterair role to protect high value airborne assets.

Polish (PL)eskorta

ofensywna operacja przeciwlotnicza zapewniająca ochronę mysliwską wspierającą inne ofensywne działania powietrzne lub obrona wysokowartościowych komponentów latających

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445581', 'url' => 'PL/rhythm_and_blues_₁', 'image' => '', 'title' => 'rhythm and blues', 'tags' => array ( 0 => 'rhythm and blues', 1 => 'Music', 2 => 'General music', 3 => '', ), 'term' => 'rhythm and blues', 'source_id' => 817167, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Music', ), 'category' => array ( 0 => 'General music', ), 'lastedit' => '20110620190504', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Afroamerykanski gatunek muzyki, rozwijający się w latach 40-60 dwudziestego wieku. Wokalista, akompaniowany przez mały zespół [piano, gitara, kontrabas, perkusja, saksofon tenorowy] mocno osadzony rytm i popowe formy utworów.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896896978944, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rhythm and blues', 'Definition' => 'Popular African-American music style of the 1940s through 1960s featuring a solo singer accompanied by a small instrumental ensemble (piano, guitar, acoustic bass, drums, tenor saxophone), driving rhythms, and blues and pop song forms.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Music', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General music', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2011/2/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rhythm_and_blues_₁', ))

English (EN)rhythm and blues

Popular African-American music style of the 1940s through 1960s featuring a solo singer accompanied by a small instrumental ensemble (piano, guitar, acoustic bass, drums, tenor saxophone), driving rhythms, and blues and pop song forms.

Polish (PL)rhythm and blues

Afroamerykanski gatunek muzyki, rozwijający się w latach 40-60 dwudziestego wieku. Wokalista, akompaniowany przez mały zespół [piano, gitara, kontrabas, perkusja, saksofon tenorowy] mocno osadzony rytm i popowe formy utworów.

Music; General music
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444801', 'url' => 'PL/out_₆', 'image' => '', 'title' => '(Out) Bez odbioru', 'tags' => array ( 0 => '(Out) Bez odbioru', 1 => 'Aviation', 2 => 'Air traffic control', 3 => 'Airport', 4 => 'Transport Canada', 5 => '', ), 'term' => '(Out) Bez odbioru', 'source_id' => 198295, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aviation', ), 'category' => array ( 0 => 'Air traffic control', 1 => 'Airport', ), 'company' => array ( 0 => 'Transport Canada', ), 'lastedit' => '20110620110015', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Wyrażenie używane do zakończenia interakcji w komunikacji radiowej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891283951616, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'out', 'Definition' => 'An expression used in radiocommunication meaning "This exchange of transmissions is ended and no response is expected."', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Aviation', 'Product Category' => 'Air traffic control; Airport', 'Company' => 'Transport Canada', 'Creation User' => 'Élisabeth', 'Creation Date' => '2010/8/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'out_₆', ))

English (EN)out

An expression used in radiocommunication meaning "This exchange of transmissions is ended and no response is expected."

Polish (PL)(Out) Bez odbioru

Wyrażenie używane do zakończenia interakcji w komunikacji radiowej.

Aviation; Air traffic control
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1444911', 'url' => 'PL/small-scale_map', 'image' => '', 'title' => 'mapa w małej skali', 'tags' => array ( 0 => 'mapa w małej skali', 1 => 'Military', 2 => 'General military', 3 => 'U.S. DOD', 4 => '', ), 'term' => 'mapa w małej skali', 'source_id' => 862083, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Military', ), 'category' => array ( 0 => 'General military', ), 'company' => array ( 0 => 'U.S. DOD', ), 'lastedit' => '20110620113019', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mapa o skali mniejszej niż 1: 600 000', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603891691847683, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'small-scale map', 'Company' => 'U.S. DOD', 'Definition' => 'A map having a scale smaller than 1:600,000.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Military', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General military', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Lucrezia', 'Creation Date' => '2011/3/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'small-scale_map', ))

English (EN)small-scale map

A map having a scale smaller than 1:600,000.

Polish (PL)mapa w małej skali

Mapa o skali mniejszej niż 1: 600 000

Military; General military
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1445589', 'url' => 'PL/c', 'image' => '', 'title' => 'c', 'tags' => array ( 0 => 'c', 1 => 'Aerospace', 2 => 'Space flight', 3 => 'NASA', 4 => '', ), 'term' => 'c', 'source_id' => 433895, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Aerospace', ), 'category' => array ( 0 => 'Space flight', ), 'company' => array ( 0 => 'NASA', ), 'lastedit' => '20110620191002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'jsiminski', 'special_term' => '', 'definition' => 'prędkość światła - 299 792 kilometry na sekunde', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603896896978950, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'c', 'Company' => 'NASA', 'Definition' => 'The speed of light, 299,792 km per second.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Aerospace', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Space flight', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JimS10', 'Creation Date' => '2010/11/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'c', ))

English (EN)c

The speed of light, 299,792 km per second.

Polish (PL)c

prędkość światła - 299 792 kilometry na sekunde

Aerospace; Space flight