portrait

k e siedlecka

United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

244

Words Translated

0

Terms Translated

k’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent k’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314567', 'url' => 'PL/rainmaker_₁', 'image' => '', 'title' => 'dosł. "zaklinacz deszczu"; wpływowy i odnoszący sukcesy przedstawiciel lub agent firmowy', 'tags' => array ( 0 => 'dosł. "zaklinacz deszczu"; wpływowy i odnoszący sukcesy przedstawiciel lub agent firmowy', 1 => 'Professional careers', 2 => 'Sales', 3 => '', ), 'term' => 'dosł. "zaklinacz deszczu"; wpływowy i odnoszący sukcesy przedstawiciel lub agent firmowy', 'source_id' => 632688, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Professional careers', ), 'category' => array ( 0 => 'Sales', ), 'lastedit' => '20110524181017', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Pracownik firmy (czesto konsultingowej), ktory jest podstawowym negocjatorem, pozyskujacym umowy handlowe i kontrakty. Osoba, ktora napedza pieniadz dla firmy(finalizuje najwiecej umow)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603285559345155, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rainmaker', 'Definition' => 'The individual in a firm (often a consulting firm) that is the primary business development person, the individual who acquires most of the contract business for the firm, the person who "makes it rain" (gets the deal). .', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Professional careers', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Sales', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jeffed', 'Creation Date' => '2011/1/22', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rainmaker_₁', ))

English (EN)rainmaker

The individual in a firm (often a consulting firm) that is the primary business development person, the individual who acquires most of the contract business for the firm, the person who "makes it rain" (gets the deal). .

Polish (PL)dosł. "zaklinacz deszczu"; wpływowy i odnoszący sukcesy przedstawiciel lub agent firmowy

Pracownik firmy (czesto konsultingowej), ktory jest podstawowym negocjatorem, pozyskujacym umowy handlowe i kontrakty. Osoba, ktora napedza pieniadz dla firmy(finalizuje najwiecej umow)

Professional careers; Sales
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314822', 'url' => 'PL/solvency_₄', 'image' => '', 'title' => 'rozpuszczalność', 'tags' => array ( 0 => 'rozpuszczalność', 1 => 'Industrial machinery', 2 => 'Industrial lubricants', 3 => '', ), 'term' => 'rozpuszczalność', 'source_id' => 736730, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Industrial machinery', ), 'category' => array ( 0 => 'Industrial lubricants', ), 'lastedit' => '20110524185513', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zdolnosc plynu do rozpuszczania substancji nieorganicznych i polimerow, co jest funkcja aromatycznosc.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603286705438722, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'solvency', 'Definition' => 'Ability of a fluid to dissolve inorganic materials and polymers, which is a function of aromaticity.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Industrial machinery', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Industrial lubricants', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Bruce.Lube', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'solvency_₄', ))

English (EN)solvency

Ability of a fluid to dissolve inorganic materials and polymers, which is a function of aromaticity.

Polish (PL)rozpuszczalność

Zdolnosc plynu do rozpuszczania substancji nieorganicznych i polimerow, co jest funkcja aromatycznosc.

Industrial machinery; Industrial lubricants
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314566', 'url' => 'PL/refining', 'image' => '', 'title' => 'rafinowanie', 'tags' => array ( 0 => 'rafinowanie', 1 => 'Industrial machinery', 2 => 'Industrial lubricants', 3 => '', ), 'term' => 'rafinowanie', 'source_id' => 736789, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Industrial machinery', ), 'category' => array ( 0 => 'Industrial lubricants', ), 'lastedit' => '20110524181016', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Seria procesów, które sluza przetworzeniu ropy naftowej i jej frakcji w koncowe produkty paliwowe. Po destylacji frakcja paliwa moze zostac poddana dodatkowym procesom w celu modyfikacji i oczyszczenia. Kroki te moga zawierac: kraking termiczny, kraking katalityczny, polimeryzacja, alkilowanie, przeksztalcanie, hydrokrakowanie, hydroformowanie, hydrogenizacja, hydroobróbka, hydrodesulfaryzacja, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, odwoskowanie, odolejenie, traktowanie kwasami, filtracja, deasfaltyzacja. Oczyszczone oleje smarownicze moga byc mieszane z innymmi materialami smarowniczymi, rownniez inne dodatki moga zostac wprowadzone w celu uzyskania konkretnych wlasciowsci.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603285559345154, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'refining', 'Definition' => 'A series of processes for converting crude oil and its fractions to finished petroleum products. Following distillation, a petroleum fraction may undergo one or more additional steps to purify or modify it. These refining steps include; thermal cracking, catalytic cracking, polymerization, alkylation, reforming, hydrocracking, hydroforming, hydrogenation, hydrogen treating, hydrofining, solvent extraction, dewaxing, deoiling, acid treating, clay filtration, and deasphalting. Refined lubricating oils may be blended with other lube stocks, and additives may be incorporated, to impart special properties.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Industrial machinery', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Industrial lubricants', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Bruce.Lube', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'refining', ))

English (EN)refining

A series of processes for converting crude oil and its fractions to finished petroleum products. Following distillation, a petroleum fraction may undergo one or more additional steps to purify or modify it. These refining steps include; thermal cracking, ...

Polish (PL)rafinowanie

Seria procesów, które sluza przetworzeniu ropy naftowej i jej frakcji w koncowe produkty paliwowe. Po destylacji frakcja paliwa moze zostac poddana dodatkowym procesom w celu modyfikacji i oczyszczenia. Kroki te moga zawierac: kraking termiczny, kraking ...

Industrial machinery; Industrial lubricants
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314066', 'url' => 'PL/corneal_refraction', 'image' => '', 'title' => 'łamliwość rogówki', 'tags' => array ( 0 => 'łamliwość rogówki', 1 => 'Eyewear', 2 => 'Optometry', 3 => '', ), 'term' => 'łamliwość rogówki', 'source_id' => 730710, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Eyewear', ), 'category' => array ( 0 => 'Optometry', ), 'lastedit' => '20110524165021', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Wartosc zdolnosci refrakcyjnej rogówki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603283459047424, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'corneal refraction', 'Definition' => 'Value of corneal refractive power.', 'Domain' => 'Documentation', 'Gender' => 'Masculine', 'Industry' => 'Eyewear', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Optometry', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Tina', 'Creation Date' => '2011/2/12', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'corneal_refraction', ))

English (EN)corneal refraction

Value of corneal refractive power.

Polish (PL)łamliwość rogówki

Wartosc zdolnosci refrakcyjnej rogówki.

Eyewear; Optometry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314568', 'url' => 'PL/rings_₁', 'image' => '', 'title' => 'pierścienie', 'tags' => array ( 0 => 'pierścienie', 1 => 'Industrial machinery', 2 => 'Industrial lubricants', 3 => '', ), 'term' => 'pierścienie', 'source_id' => 736774, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Industrial machinery', ), 'category' => array ( 0 => 'Industrial lubricants', ), 'lastedit' => '20110524181018', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => 'Okragle, metalowe elementy, które pokrywaja tlok i dostarczaja kompresji uszczelnieniu podczas spalania. Uzywane takze do rozprowadzania ropy podczas smarowania.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603285559345156, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'rings', 'Definition' => 'Circular metallic elements that ride in the grooves of a piston and provide compression sealing during combustion. Also used to spread oil for lubrication.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Industrial machinery', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Industrial lubricants', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Bruce.Lube', 'Creation Date' => '2011/2/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'rings_₁', ))

English (EN)rings

Circular metallic elements that ride in the grooves of a piston and provide compression sealing during combustion. Also used to spread oil for lubrication.

Polish (PL)pierścienie

Okragle, metalowe elementy, które pokrywaja tlok i dostarczaja kompresji uszczelnieniu podczas spalania. Uzywane takze do rozprowadzania ropy podczas smarowania.

Industrial machinery; Industrial lubricants
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314134', 'url' => 'PL/Advantage_rule', 'image' => '', 'title' => 'przywilej koszyści', 'tags' => array ( 0 => 'przywilej koszyści', 1 => 'Sports', 2 => 'Soccer', 3 => '', ), 'term' => 'przywilej koszyści', 'source_id' => 32344, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Soccer', ), 'lastedit' => '20110524170053', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => '(termin w pilce noznej)zapis w zasadach, który zezwala sedziemu na nieprzerywanie gry po faulu, jezeli wstrzymanie jej zadzialaloby na korzysc druzyny, ktora dokonala faulu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603283653033985, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Advantage rule', 'Definition' => '(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Soccer', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/5/28', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/5/28', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Advantage_rule', ))

English (EN)Advantage rule

(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.

Polish (PL)przywilej koszyści

(termin w pilce noznej)zapis w zasadach, który zezwala sedziemu na nieprzerywanie gry po faulu, jezeli wstrzymanie jej zadzialaloby na korzysc druzyny, ktora dokonala faulu.

Sports; Soccer
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314065', 'url' => 'PL/dribble_series', 'image' => 'bc26a99d-1382188852.jpg', 'title' => 'kozłowanie', 'tags' => array ( 0 => 'kozłowanie', 1 => 'Sports', 2 => 'Basketball', 3 => '', ), 'term' => 'kozłowanie', 'source_id' => 32338, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Basketball', ), 'lastedit' => '20131019132213', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => '(termin w koszykówce) ciagle odbijanie pilki, zakonczone w momencie zlapania jej przez kozlujacego zawodnika; zawodnik moze wykonac tylko jedno kozlowanie zanim zmuszony jest do podania pilki lub wykonania rzutu', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 400, 'height' => 267, '_version_' => 1503603283457998855, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dribble series', 'Definition' => '(basketball term) a number of consecutive dribbles which end when a player allows the ball to rest in one or both hands; a player is only permitted one dribble series before he must pass or shoot.', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Basketball', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/05/27', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/05/27', 'Source Lang' => '1180', 'Sample Image' => 'bc26a99d-1382188852.jpg', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dribble_series', ))

English (EN)dribble series

(basketball term) a number of consecutive dribbles which end when a player allows the ball to rest in one or both hands; a player is only permitted one dribble series before he must pass or shoot.

Polish (PL)kozłowanie

(termin w koszykówce) ciagle odbijanie pilki, zakonczone w momencie zlapania jej przez kozlujacego zawodnika; zawodnik moze wykonac tylko jedno kozlowanie zanim zmuszony jest do podania pilki lub wykonania rzutu

Sports; Basketball
stdClass::__set_state(array( 'id' => '1314064', 'url' => 'PL/crossover_dribble', 'image' => '', 'title' => 'kozłowanie na przemian', 'tags' => array ( 0 => 'kozłowanie na przemian', 1 => 'Sports', 2 => 'Basketball', 3 => '', ), 'term' => 'kozłowanie na przemian', 'source_id' => 32328, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Sports', ), 'category' => array ( 0 => 'Basketball', ), 'lastedit' => '20110524165019', 'part_of_speech' => '', 'creation_user' => 'k e siedlecka', 'special_term' => '', 'definition' => '(termin w koszykówce) wystepuje kiedy zawodnik odbija pilke na przemian z lewej do prawej reki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503603283457998854, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'crossover dribble', 'Definition' => '(basketball term) when a ball handler dribbles the ball across his body from one hand to the other.', 'Industry' => 'Sports', 'Product Category' => 'Basketball', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Jessehe', 'Revision Date' => '2010/05/27', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2010/05/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'crossover_dribble', ))

English (EN)crossover dribble

(basketball term) when a ball handler dribbles the ball across his body from one hand to the other.

Polish (PL)kozłowanie na przemian

(termin w koszykówce) wystepuje kiedy zawodnik odbija pilke na przemian z lewej do prawej reki.

Sports; Basketball