portrait

kostrinio

Kiev, Ukraine

Translate From: German (DE)

Translate To: Russian (RU)

2,129

Words Translated

132

Terms Translated

kostrinio’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent kostrinio’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426819', 'url' => 'RU/Анаватапта', 'image' => '', 'title' => 'Анаватапта', 'tags' => array ( 0 => 'Анаватапта', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Анаватапта', 'source_id' => 9202854, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624143207', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) Один из восьми царей драконов, обитающих согласно древнеииндейським представлениям на севере за Гималаями в озере, берега которого вымощены сокровищами. А на самом деле, как говорится в буддийских сутрах, Анавантапта-ботхисаттва, достигнув восьми из десяти «земель» Пути Бодхисаттвы, что превратился в виде дракона и появился в мире драконов для их спасения.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504870537753526272, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Анаватапта', 'Definition' => '(санскр.) Один із вісьми царів-драконів, що мешкають згідно стародавньоіндійським уявленням на півночі за Гімалаями у озері, береги якого вимощені скарбами. А насправді, як говориться в буддійських сутрах, Анавантапта-ботхісаттва, досягший восьмої із десяти «земель» Шляху Бодхісаттви, що перевтілився у вигляді дракона і з\'явився в світі драконів для їх врятування.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/13', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Анаватапта', ))

Ukrainian (UK)Анаватапта

(санскр.) Один із вісьми царів-драконів, що мешкають згідно стародавньоіндійським уявленням на півночі за Гімалаями у озері, береги якого вимощені скарбами. А насправді, як говориться в буддійських сутрах, Анавантапта-ботхісаттва, досягший восьмої із десяти ...

Russian (RU)Анаватапта

(санскр.) Один из восьми царей драконов, обитающих согласно древнеииндейським представлениям на севере за Гималаями в озере, берега которого вымощены сокровищами. А на самом деле, как говорится в буддийских сутрах, Анавантапта-ботхисаттва, достигнув восьми из ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10412820', 'url' => 'RU/Ананда', 'image' => '', 'title' => 'Ананда', 'tags' => array ( 0 => 'Ананда', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Ананда', 'source_id' => 9203435, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624081808', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) Один из десяти "великих учеников" "исторического" Будды Шакьямуни, его двоюродный брат, родившийся, согласно преданиям, с ним в один день. В течение двадцати пяти лет сопровождал Шакьямуни, будучи его личным слугой и доверенным лицом, из-за чего (он) лучше чем кто-либо другой знал буддийское учение, тем более, что славился (исключительно) великолепной памятью. Считается, что именно Ананта пересказал на память проповеди Будды, составляющих «вторую корзину Трилитакы (см. Три Хранилища), через несколько месяцев после (ухода) смерти Будды на первом буддийском собрании, состоявшемся в пещере Саттапанни вблизи города Раджагриха (см. Город Царской Обители). Архатом Ананда стал уже после смерти «исторического» Будды.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504847007929335808, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ананда', 'Definition' => '(санскр.) Один із десяти "великих учнів" "історичного" Будди Шак\'ямуні, його двоюрідний брат, що народився, згідно переказів, з ним в один день. Продовж двадцяти п\'яти років супроводжував Шак\'ямуні, будучи його особистим слугою і довіреною особою, через що (він) краще ніж будь-хто інший знав буддійське вчення, тим паче, що славився (винятково) чудовою пам\'яттю. Вважається, що саме Ананта переказав на пам\'ять проповіді Будди, що складають «другий» кошик Трилітаки (див. Три Хранилища), через кілька місяців після (відходу) смерті Будди на першому буддійському зібранні, що відбувся в печері Саттапанні поблизу міста Раджагріха (див. Місто Царської Обителі). Архатом Ананда став вже після смерті «історичного» Будди.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/02/13', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Ананда', ))

Ukrainian (UK)Ананда

(санскр.) Один із десяти "великих учнів" "історичного" Будди Шак'ямуні, його двоюрідний брат, що народився, згідно переказів, з ним в один день. Продовж двадцяти п'яти років супроводжував Шак'ямуні, будучи його особистим слугою і довіреною особою, через що ...

Russian (RU)Ананда

(санскр.) Один из десяти "великих учеников" "исторического" Будды Шакьямуни, его двоюродный брат, родившийся, согласно преданиям, с ним в один день. В течение двадцати пяти лет сопровождал Шакьямуни, будучи его личным слугой и доверенным лицом, из-за чего ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426861', 'url' => 'RU/Ачар_я', 'image' => '', 'title' => 'Ачарья', 'tags' => array ( 0 => 'Ачарья', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Ачарья', 'source_id' => 10210455, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624151008', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) Учитель, наставник.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504872928090521600, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Ачар я', 'Definition' => '(санскр.) Вчитель, наставник.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/5/25', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Ачар_я', ))

Ukrainian (UK)Ачар я

(санскр.) Вчитель, наставник.

Russian (RU)Ачарья

(санскр.) Учитель, наставник.

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426853', 'url' => 'RU/Архат', 'image' => '', 'title' => 'Архат', 'tags' => array ( 0 => 'Архат', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Архат', 'source_id' => 9220334, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624150102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) В буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее последней из четырех, ступеней "слушающих голос" (см. Четыре "плода") на пути к хинаянськой нирване "без остатка". Архат получил совершенное с хинаянськой точки зрения, знание и, пройдя "благородный восьмискладовий Путь" (см. Четыре благородные истины), полностью освободился от всех прикованностей к трем, согласно буддийской космогонии, "сфер" бытия - мира желаний, мира форм и мира без форм. Архат никогда больше не возродится ни в одном из этих трех миров; в своей последней жизни здесь он достиг хинаянськой нирваны "с остатком".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504872361412788224, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Архат', 'Definition' => '(санскр.) В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла останньої, із чотирьох, сходинки "слухаючих голос" (див. Чотири "плода") на шляху до хінаянської нірвани "без залишку". Архат отримав досконале, з хінаянської точки зору, знання і, пройшовши "благородний восьмискладовий Шлях" (див. Чотири шляхетні істини), повністю звільнився від усіх прикутостей до трьох, згідно буддійської космогонії, "сфер" буття - світу бажань, світу форм, і світу без форм. Архат ніколи вже більше не відродиться в жодному з цих трьох світів; в своєму останньому житті тут він досяг хінаянської нірвани "із залишком".', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/14', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Архат', ))

Ukrainian (UK)Архат

(санскр.) В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла останньої, із чотирьох, сходинки "слухаючих голос" (див. Чотири "плода") на шляху до хінаянської нірвани "без залишку". Архат отримав досконале, з хінаянської точки зору, знання і, ...

Russian (RU)Архат

(санскр.) В буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее последней из четырех, ступеней "слушающих голос" (см. Четыре "плода") на пути к хинаянськой нирване "без остатка". Архат получил совершенное с хинаянськой точки зрения, знание и, пройдя ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426818', 'url' => 'RU/Алмазний_пестик', 'image' => '', 'title' => 'Алмазний пестик', 'tags' => array ( 0 => 'Алмазний пестик', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Алмазний пестик', 'source_id' => 9202852, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624143202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(кит .: цзинь ган чжу, яп .: кон го се) В Древней Индии - один из видов колючего бойцовского оружия. Со временем острый наконечник с алмаза стал воплощением силы которая разрушает все преграды. В буддизме алмазный пестик является символом просветления или, лучше сказать просветленного сознания, которое подобно алмазу, пробивает препятствия, создаваемые затмениями непросветленного мужчины (особенно широко этот образ используется в эзотерическом буддизме (см. Заключительную статью). В дальневосточных эзотирических школах алмазный пестик - один из основных вещей культовой утвари (изготавливается, как правило, из железа и меди и может иметь один, три или пять наконечников).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504870537752477696, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Алмазний пестик', 'Definition' => '(кит.: цзинь ган чжу, яп.: кон го сьо) В Стародавній Індії - один з видів колючої бійцівської зброї. З часом гострий накінечник із алмазу став втіленням сили яка руйнує усі перешкоди. В буддизмі алмазний пестик є символом просвітлення або, краще сказати просвітленої свідомості, яка подібно до алмазу , пробиває перешкоди , що створюються затьмареннями непросвітленого чоловіка (особливо широко цей образ використовується в езотеричному буддизмі (див. Заключну статтю). В далекосхідних езотиричних школах алмазний пестик - один із основних речей культового начиння (виготовляється, як правило, із заліза та міді і може мати один, три або п\'ять накінечників).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/13', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Алмазний_пестик', ))

Ukrainian (UK)Алмазний пестик

(кит.: цзинь ган чжу, яп.: кон го сьо) В Стародавній Індії - один з видів колючої бійцівської зброї. З часом гострий накінечник із алмазу став втіленням сили яка руйнує усі перешкоди. В буддизмі алмазний пестик є символом просвітлення або, краще сказати ...

Russian (RU)Алмазний пестик

(кит .: цзинь ган чжу, яп .: кон го се) В Древней Индии - один из видов колючего бойцовского оружия. Со временем острый наконечник с алмаза стал воплощением силы которая разрушает все преграды. В буддизме алмазный пестик является символом просветления или, ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10427259', 'url' => 'RU/BMW_5er', 'image' => '', 'title' => 'BMW 5-серии', 'tags' => array ( 0 => 'BMW 5-серии', 1 => 'Automotive', 2 => 'Automobile', 3 => 'BMW twgid1421203847786353', ), 'term' => 'BMW 5-серии', 'source_id' => 3154027, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Automotive', ), 'category' => array ( 0 => 'Automobile', ), 'lastedit' => '20150624101406', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => 'The BMW 5-серии - это немецкий автомобиль. Он производится в Мюнхене, Германия', 'usage_comment' => 'MT', 'glossary' => 'BMW twgid1421203847786353', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504880728854233088, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The BMW 5 series is a German automobile It is produced in Munich Germany', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Industry' => 'Automotive', 'Product Category' => 'Automobile', 'Creation User' => 'jakob', 'Creation Date' => '2012/6/8', 'Term' => 'BMW 5 Series', 'Source Lang' => '1180', 'Translation' => 'BMW 5 Series', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'BMW_5er', ))

English (EN)BMW 5 Series

The BMW 5 series is a German automobile It is produced in Munich Germany

Russian (RU)BMW 5-серии

The BMW 5-серии - это немецкий автомобиль. Он производится в Мюнхене, Германия

Automotive; Automobile
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426855', 'url' => 'RU/Асури', 'image' => '', 'title' => 'Асуры', 'tags' => array ( 0 => 'Асуры', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Асуры', 'source_id' => 9220337, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624150402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) В буддистской мифологии существа, которые когда-то жили на небесах и имели одинаковый статус с божествами, но из-за конфликтов с ними были сбросить с небес. Считается, что асуры живут в пещере у подножия горы Сумеру и отличаются чрезвычайной агрессивностью. Мир асур является одним из шести "миров" - состояний в которые перерождаются живые существа (см. Шесть состояний). Асуры является также одним из восьми живых существ - "защитников Дхармы Будды" (см. Восемь групп).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504872551075020800, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Асури', 'Definition' => '(санскр.) В буддійській міфології істоти, які колись мешкали на небесах, і мали однаковий статус з божествами, але через конфлікти з ними були зкинуті з небес. Вважається, що асури мешкають у печері у підніжжя гори Сумеру і відрізняються надзвичайною агресивністю. Світ асур є одним із шести "світів"- станів в які перероджуються живі істоти (див. шість станів). Асури є також одним із вісьми живих істот, -"захисників Дхарми Будди" (див. Вісім груп).', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/14', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Асури', ))

Ukrainian (UK)Асури

(санскр.) В буддійській міфології істоти, які колись мешкали на небесах, і мали однаковий статус з божествами, але через конфлікти з ними були зкинуті з небес. Вважається, що асури мешкають у печері у підніжжя гори Сумеру і відрізняються надзвичайною ...

Russian (RU)Асуры

(санскр.) В буддистской мифологии существа, которые когда-то жили на небесах и имели одинаковый статус с божествами, но из-за конфликтов с ними были сбросить с небес. Считается, что асуры живут в пещере у подножия горы Сумеру и отличаются чрезвычайной ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10412819', 'url' => 'RU/Анагамін', 'image' => '', 'title' => 'Анагамин', 'tags' => array ( 0 => 'Анагамин', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Анагамин', 'source_id' => 9202855, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624081803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => '(санскр.) - в буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее предпоследней ступеньки на пути к нирване, один из четырех видов «слушающих голос». Анагамин почти полностью освободился от страстей и желаний, а также ошибок относительно осуществления тех или иных деяний, поэтому уже никогда не возродится в мире желаний, самом низком из сфер бытия.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504847007928287232, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Анагамін', 'Definition' => '(санскр.) - В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла передостанньої сходинки на шляху до нірвани, один із чотирьох видів «слухаючих голос». Анагамін майже повністю звільнився від пристрастей і бажань, а також помилок стосовно здійснення тих чи інших діянь, тому вже ніколи не відродиться в світі бажань, найнижчому із сфер буття.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/13', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Анагамін', ))

Ukrainian (UK)Анагамін

(санскр.) - В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла передостанньої сходинки на шляху до нірвани, один із чотирьох видів «слухаючих голос». Анагамін майже повністю звільнився від пристрастей і бажань, а також помилок стосовно здійснення тих ...

Russian (RU)Анагамин

(санскр.) - в буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее предпоследней ступеньки на пути к нирване, один из четырех видов «слушающих голос». Анагамин почти полностью освободился от страстей и желаний, а также ошибок относительно осуществления ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426842', 'url' => 'RU/Брахмани', 'image' => '', 'title' => 'Брахманы', 'tags' => array ( 0 => 'Брахманы', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Брахманы', 'source_id' => 9220315, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624145302', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => 'санскр. - Монахи в религии брахманизма, представители высшего духовенства. Брахманы образуют одну из четырех каст индийского общества и эта каста - самая высокая.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504871859027443712, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Брахмани', 'Definition' => 'санскр. – Ченці в релігії брахманізму, представники найвищого духовенства. Брахмани утворюють одну з чотирьох каст індійського суспільства і ця каста – найвища.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/14', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Брахмани', ))

Ukrainian (UK)Брахмани

санскр. – Ченці в релігії брахманізму, представники найвищого духовенства. Брахмани утворюють одну з чотирьох каст індійського суспільства і ця каста – ...

Russian (RU)Брахманы

санскр. - Монахи в религии брахманизма, представители высшего духовенства. Брахманы образуют одну из четырех каст индийского общества и эта каста - самая ...

Religion; Buddhism
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10426829', 'url' => 'RU/Пудра_із_благопахощів', 'image' => '', 'title' => 'Пудра из благопахощей', 'tags' => array ( 0 => 'Пудра из благопахощей', 1 => 'Religion', 2 => 'Buddhism', 3 => '', ), 'term' => 'Пудра из благопахощей', 'source_id' => 9220300, 'type' => 'term', 'namespace' => 1756, 'nstext' => 'RU', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Buddhism', ), 'lastedit' => '20150624144011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'kostrinio', 'special_term' => '', 'definition' => 'Это смесь растертых в порошок кусочков дерева - сандалы, красного сандалы, и дерева, которое тонет в воде.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504871040857145346, 'nstext_full' => 'Russian (RU)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Пудра із благопахощів', 'Definition' => 'Це суміш розтертих на порох шматочків дерева – сандалу, червоно сандалу, і дерва, яке тоне у воді.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Source Lang' => '1946', 'Industry' => 'Religion', 'Product Category' => 'Buddhism', 'Creation User' => 'Maria Trylis', 'Creation Date' => '2015/2/14', 'Company' => '', 'Synonym' => '', )), 's_namespace_text' => 'UK', 's_namespace_text_full' => 'Ukrainian (UK)', 's_title' => 'Пудра_із_благопахощів', ))

Ukrainian (UK)Пудра із благопахощів

Це суміш розтертих на порох шматочків дерева – сандалу, червоно сандалу, і дерва, яке тоне у воді.

Russian (RU)Пудра из благопахощей

Это смесь растертых в порошок кусочков дерева - сандалы, красного сандалы, и дерева, которое тонет в воде.

Religion; Buddhism