portrait

Monika Olszewska

Torun, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

3,101

Words Translated

31

Terms Translated

Monika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Monika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10443594', 'url' => 'PL/restoration_₃', 'image' => '', 'title' => 'Restauracja Stuartów', 'tags' => array ( 0 => 'Restauracja Stuartów', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'Restauracja Stuartów', 'source_id' => 771279, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150706095003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dziesięcioletni okres republiki w Wielkiej Brytanii zakończyła koronacja Karola II, który natychmiast mianował Lely\'ego na swojego nadwornego malarza. Lely służył Karolowi I w ostatnich latach życia, dostosował się z wielkim sukcesem do surowości okresu republiki, po czym bez wysiłku wkradł się z powrotem w królewskie łaski po restauracji Stuartów. Portrety Lely\'ego przedstawiające modne piękności z wytrzeszczonymi oczami ilustrują rozwiązłość, z której są sławni Karol II i jego dwór. Innym ważnym przedstawicielem jest Wright, a fenomenalne obrazy zwierząt Barlowa podejmują nową tematykę.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505939959154999299, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'restoration', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Following the ten years of the Commonwealth the monarchy in Britain was restored with the accession in 1660 of Charles II, who immediately appointed Lely as his court painter. Lely had served Charles I in his final years, adapted with great success to the austerity of the Commonwealth period, and then smoothly moved back into royal favour at the restoration. Lely\'s portraits of fashionably popeyed beauties exemplify the licentiousness for which Charles II and his court remain notorious. Wright also significant figure and new subject matter appears in compelling animal paintings of Barlow.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'restoration_₃', ))

English (EN)restoration

Following the ten years of the Commonwealth the monarchy in Britain was restored with the accession in 1660 of Charles II, who immediately appointed Lely as his court painter. Lely had served Charles I in his final years, adapted with great success to the ...

Polish (PL)Restauracja Stuartów

Dziesięcioletni okres republiki w Wielkiej Brytanii zakończyła koronacja Karola II, który natychmiast mianował Lely'ego na swojego nadwornego malarza. Lely służył Karolowi I w ostatnich latach życia, dostosował się z wielkim sukcesem do surowości okresu ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450533', 'url' => 'PL/vascular_cambium', 'image' => '', 'title' => 'kambium', 'tags' => array ( 0 => 'kambium', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'kambium', 'source_id' => 792390, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711024603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Warstwa bocznej tkanki merystematycznej pomiędzy ksylemem i floemem w łodydze zdrewniałych roślin. Boczny merystem, który produkuje wzrost wtórny.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506366267541422080, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'vascular cambium', 'Definition' => 'A layer of lateral meristematic tissue between the xylem and phloem in the stems of woody plants. Lateral meristem tissue in plants that produces secondary growth.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vascular_cambium', ))

English (EN)vascular cambium

A layer of lateral meristematic tissue between the xylem and phloem in the stems of woody plants. Lateral meristem tissue in plants that produces secondary growth.

Polish (PL)kambium

Warstwa bocznej tkanki merystematycznej pomiędzy ksylemem i floemem w łodydze zdrewniałych roślin. Boczny merystem, który produkuje wzrost wtórny.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10436039', 'url' => 'PL/pay_cable', 'image' => '', 'title' => 'płatna kablówka', 'tags' => array ( 0 => 'płatna kablówka', 1 => 'Advertising', 2 => 'Television advertising', 3 => '', ), 'term' => 'płatna kablówka', 'source_id' => 32955, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Advertising', ), 'category' => array ( 0 => 'Television advertising', ), 'lastedit' => '20150630173009', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Znana także jako kablówka premium. Odnosi się do kanałów takich jak HBO, dostępnych za dodatkową opłatą uiszczaną przez abonentów telewizji kablowej.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505425317471191040, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pay cable', 'Definition' => 'Also known as Premium Cable. Refers to channels, such as HBO™, available for an extra fee at the discretion of cable TV subscribers.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Advertising', 'Product Category' => 'Television advertising', 'Domain' => 'Marketing', 'Usage Status' => 'New', 'Revision User' => 'Robthereviewer', 'Revision Date' => '2010/5/29', 'Creation User' => 'Robthereviewer', 'Creation Date' => '2010/5/29', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pay_cable', ))

English (EN)pay cable

Also known as Premium Cable. Refers to channels, such as HBO™, available for an extra fee at the discretion of cable TV subscribers.

Polish (PL)płatna kablówka

Znana także jako kablówka premium. Odnosi się do kanałów takich jak HBO, dostępnych za dodatkową opłatą uiszczaną przez abonentów telewizji kablowej.

Advertising; Television advertising
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10443625', 'url' => 'PL/representational', 'image' => '', 'title' => 'przedstawieniowy', 'tags' => array ( 0 => 'przedstawieniowy', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'przedstawieniowy', 'source_id' => 771277, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150706102402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kompleksowy termin na sztukę, która reprezentuje jakiś aspekt rzeczywistości, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Zdaje się, że pojęcia zaczęto używać po rozkwicie sztuki modernistycznej, zwłaszcza abstrakcyjnej, na określenie sztuki zasadniczo nie ulegającej modernistycznym wpływom. Nie można całkowicie utożsamiać sztuki przedstawieniowej ze sztuką figuratywną; ta ostatnia odnosi się do sztuki modernistycznej, w której do elementów rzeczywistości, choć nadal rozpoznawalnych, podchodzi się w sposób modernistyczny. Przykładem sztuki figuratywnej jest ekspresjonizm. Słowo "figuratywna" implikuje także szczególne zainteresowanie ludzką figurą. Pojęcie "nieprzedstawiający" jest często używane synonimicznie z "abstrakcyjny".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505942098024595456, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'representational', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Blanket term for art that represents some aspect of reality, in a more or less straightforward way. The term seems to have come into use after the rise of modern art and particularly abstract art as a means of referring to art not substantially touched by modern developments. Not quite the same as figurative art which seems to apply to modern art in which the elements of reality, while recognisable, are nevertheless treated in modern ways, as in Expressionism for example. The term figurative also implies a particular focus on the human figure. The term non-representational is frequently used as a synonym for abstract.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'representational', ))

English (EN)representational

Blanket term for art that represents some aspect of reality, in a more or less straightforward way. The term seems to have come into use after the rise of modern art and particularly abstract art as a means of referring to art not substantially touched by ...

Polish (PL)przedstawieniowy

Kompleksowy termin na sztukę, która reprezentuje jakiś aspekt rzeczywistości, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Zdaje się, że pojęcia zaczęto używać po rozkwicie sztuki modernistycznej, zwłaszcza abstrakcyjnej, na określenie sztuki zasadniczo nie ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10483015', 'url' => 'PL/amphiesma', 'image' => '', 'title' => 'amphiesma', 'tags' => array ( 0 => 'amphiesma', 1 => 'Biology', 2 => 'Genetics', 3 => '', ), 'term' => 'amphiesma', 'source_id' => 143176, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Genetics', ), 'lastedit' => '20150730084402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508110134128148480, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amphiesma', 'Definition' => 'The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.', 'Domain' => 'ignore', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Genetics', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amphiesma', ))

English (EN)amphiesma

The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.

Polish (PL)amphiesma

Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.

Biology; Genetics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10437224', 'url' => 'PL/World_of_Art_(Mir_Iskutsstva)', 'image' => '', 'title' => 'Świat sztuki (Mir Iskutsstva)', 'tags' => array ( 0 => 'Świat sztuki (Mir Iskutsstva)', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'Świat sztuki (Mir Iskutsstva)', 'source_id' => 771351, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150701114202', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Rosyjska grupa awangardowa wypromowana przez czasopismo o tym samym tytule, które ukazywało się w latach 1898 - 1905. Serge Diaghilev walnie przyczynił się do utworzenia grupy i zorganizowania ich pierwszej wystawy w St Petersburgu w styczniu 1899 roku. Świat sztuki skupiał rosyjskie nurty postmodernistyczne, symboliczne i estetyczne, zwłaszcza te, które kładły nacisk na historię i folklor Rosji. Do formacji należeli Leon Bakst i Ivan Bilibin; na ostatniej wystawie pierwotnej grupy pojawili się też nowicjusze, między innymi Alexei Jawlenski i Mikhail Larionov. Seria wystaw świata sztuki została wznowiona w 1910 roku przez Alexandra Benoisa i trwała do 1924; nowi członkowie formacji to między innymi Chagall, Kandinsky, El Lissitzky i Tatlin.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505517550978465792, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'World of Art (Mir Iskutsstva)', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'A Russian avant-garde artistic group promoted through the journal of the same name that ran from 1898 to 1905. Serge Diaghilev was instrumental in founding the group and organising its first exhibition in St Petersburg in January 1899. The group offered a focus for Post-Impressionist, Symbolist and Aesthetic developments in Russian art, with particular emphasis on the history and folklore of Russia. Artists included Leon Bakst and Ivan Bilibin; newcomers in the final exhibition of the original group in 1906 included Alexei Jawlenski and Mikhail Larionov. The group\'s series of exhibitions was revived in 1910 by Alexandre Benois and ran until 1924; new members included Chagall, Kandinsky, El Lissitzky and Tatlin.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'World_of_Art_(Mir_Iskutsstva)', ))

English (EN)World of Art (Mir Iskutsstva)

A Russian avant-garde artistic group promoted through the journal of the same name that ran from 1898 to 1905. Serge Diaghilev was instrumental in founding the group and organising its first exhibition in St Petersburg in January 1899. The group offered a ...

Polish (PL)Świat sztuki (Mir Iskutsstva)

Rosyjska grupa awangardowa wypromowana przez czasopismo o tym samym tytule, które ukazywało się w latach 1898 - 1905. Serge Diaghilev walnie przyczynił się do utworzenia grupy i zorganizowania ich pierwszej wystawy w St Petersburgu w styczniu 1899 roku. Świat ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450435', 'url' => 'PL/zygomycetes', 'image' => '', 'title' => 'zygomycetes', 'tags' => array ( 0 => 'zygomycetes', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'zygomycetes', 'source_id' => 792361, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711021402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Jedna z grup grzybów, charakteryzuje się produkcją zygospor. Zalicza się do nich pleśń chleba.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506364254474731520, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'zygomycetes', 'Definition' => 'One of the division of the fungi, characterized by the production of zygospores; includes the bread molds.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'zygomycetes', ))

English (EN)zygomycetes

One of the division of the fungi, characterized by the production of zygospores; includes the bread molds.

Polish (PL)zygomycetes

Jedna z grup grzybów, charakteryzuje się produkcją zygospor. Zalicza się do nich pleśń chleba.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438574', 'url' => 'PL/sampling_₁₁', 'image' => '', 'title' => 'samplowanie', 'tags' => array ( 0 => 'samplowanie', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'samplowanie', 'source_id' => 771286, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702095902', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'W swojej najbardziej podstawowej formie samplowanie to przetwarzanie, zwykle technologiczne, istniejącej kultury, w czym jest podobne do kolażu. We wczesnych latach osiemdziesiątych artyści zaczęli wykorzystywać fragmenty dźwięku, obrazu, muzyki, tańca i performance\'u do tworzenia nowych dzieł. Hybrydowe projekty wydarzeń na żywo lub przy użyciu mediów obalały tradycyjne pojęcia czasu i przestrzeni, artysty i widowni, wirtualnego i rzeczywistego. W ciągu ostatnich dwóch dekad ta punkowa estetyka "zrób-to-sam" zaczęła reprezentować radykalne kwestionowanie pojęć autorstwa, oryginalności i własności intelektualnej, kreując jednocześnie nowe narracje i odświeżając kulturowe archiwum. Artyści tacy jak Christian Marclay i Candice Breits manipulują filmem i muzyką, tworząc na kanwie znanego materiału filmowego świeże epickie narracje.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505678108768862208, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sampling', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'In its most basic form sampling simply re-processes existing culture, usually technologically, in much the same way a collage does. In the early 1980s artists began cannibalising fragments of sound, image, music, dance and performance to create new works of art. These hybrid projects used sampling to generate live or time-based events that subverted our notions of time, space, artist and audience, virtual and actual. In the past two decades this DIY punk aesthetic has come to represent a radical challenge to the notions of authorship, originality and intellectual property, while creating new narratives and refreshing the cultural archive. Artists like Christian Marclay and Candice Breitz manipulate film and music, remixing familiar footage into epic narratives.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sampling_₁₁', ))

English (EN)sampling

In its most basic form sampling simply re-processes existing culture, usually technologically, in much the same way a collage does. In the early 1980s artists began cannibalising fragments of sound, image, music, dance and performance to create new works of ...

Polish (PL)samplowanie

W swojej najbardziej podstawowej formie samplowanie to przetwarzanie, zwykle technologiczne, istniejącej kultury, w czym jest podobne do kolażu. We wczesnych latach osiemdziesiątych artyści zaczęli wykorzystywać fragmenty dźwięku, obrazu, muzyki, tańca i ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450439', 'url' => 'PL/olfactory_bulb', 'image' => '', 'title' => 'opuszka węchowa', 'tags' => array ( 0 => 'opuszka węchowa', 1 => 'Biology', 2 => 'Anatomy', 3 => 'Medical_1_twgid1294907128825985', ), 'term' => 'opuszka węchowa', 'source_id' => 576704, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'lastedit' => '20150711021701', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.', 'usage_comment' => 'New', 'glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506364442358579200, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'olfactory bulb', 'Definition' => 'The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Anatomy', 'Usage Comment' => 'New', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'Creation User' => 'Chiara conte', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'olfactory_bulb', ))

English (EN)olfactory bulb

The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.

Polish (PL)opuszka węchowa

Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.

Biology; Anatomy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450600', 'url' => 'PL/stomatal_apparatus', 'image' => '', 'title' => 'aparat szparkowy', 'tags' => array ( 0 => 'aparat szparkowy', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'aparat szparkowy', 'source_id' => 805906, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711030802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Szparka i komórki, które kontrolują rozmiar szparki', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506367651112288256, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'stomatal apparatus', 'Definition' => 'The stomata and guard cells that control the size of the stoma.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'stomatal_apparatus', ))

English (EN)stomatal apparatus

The stomata and guard cells that control the size of the stoma.

Polish (PL)aparat szparkowy

Szparka i komórki, które kontrolują rozmiar szparki

Biology; Cell biology