portrait

Monika Olszewska

Torun, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

3,101

Words Translated

0

Terms Translated

Monika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Monika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450533', 'url' => 'PL/vascular_cambium', 'image' => '', 'title' => 'kambium', 'tags' => array ( 0 => 'kambium', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'kambium', 'source_id' => 792390, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711024603', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Warstwa bocznej tkanki merystematycznej pomiędzy ksylemem i floemem w łodydze zdrewniałych roślin. Boczny merystem, który produkuje wzrost wtórny.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506366267541422080, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'vascular cambium', 'Definition' => 'A layer of lateral meristematic tissue between the xylem and phloem in the stems of woody plants. Lateral meristem tissue in plants that produces secondary growth.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'vascular_cambium', ))

English (EN)vascular cambium

A layer of lateral meristematic tissue between the xylem and phloem in the stems of woody plants. Lateral meristem tissue in plants that produces secondary growth.

Polish (PL)kambium

Warstwa bocznej tkanki merystematycznej pomiędzy ksylemem i floemem w łodydze zdrewniałych roślin. Boczny merystem, który produkuje wzrost wtórny.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10443594', 'url' => 'PL/restoration_₃', 'image' => '', 'title' => 'Restauracja Stuartów', 'tags' => array ( 0 => 'Restauracja Stuartów', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'Restauracja Stuartów', 'source_id' => 771279, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150706095003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Dziesięcioletni okres republiki w Wielkiej Brytanii zakończyła koronacja Karola II, który natychmiast mianował Lely\'ego na swojego nadwornego malarza. Lely służył Karolowi I w ostatnich latach życia, dostosował się z wielkim sukcesem do surowości okresu republiki, po czym bez wysiłku wkradł się z powrotem w królewskie łaski po restauracji Stuartów. Portrety Lely\'ego przedstawiające modne piękności z wytrzeszczonymi oczami ilustrują rozwiązłość, z której są sławni Karol II i jego dwór. Innym ważnym przedstawicielem jest Wright, a fenomenalne obrazy zwierząt Barlowa podejmują nową tematykę.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505939959154999299, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'restoration', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Following the ten years of the Commonwealth the monarchy in Britain was restored with the accession in 1660 of Charles II, who immediately appointed Lely as his court painter. Lely had served Charles I in his final years, adapted with great success to the austerity of the Commonwealth period, and then smoothly moved back into royal favour at the restoration. Lely\'s portraits of fashionably popeyed beauties exemplify the licentiousness for which Charles II and his court remain notorious. Wright also significant figure and new subject matter appears in compelling animal paintings of Barlow.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'restoration_₃', ))

English (EN)restoration

Following the ten years of the Commonwealth the monarchy in Britain was restored with the accession in 1660 of Charles II, who immediately appointed Lely as his court painter. Lely had served Charles I in his final years, adapted with great success to the ...

Polish (PL)Restauracja Stuartów

Dziesięcioletni okres republiki w Wielkiej Brytanii zakończyła koronacja Karola II, który natychmiast mianował Lely'ego na swojego nadwornego malarza. Lely służył Karolowi I w ostatnich latach życia, dostosował się z wielkim sukcesem do surowości okresu ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10404916', 'url' => 'PL/Zero', 'image' => '', 'title' => 'Zero', 'tags' => array ( 0 => 'Zero', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'Zero', 'source_id' => 771354, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150623071802', 'part_of_speech' => 'proper noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Grupa Zero lub Grupa O, często nazywana po prostu Zero. Niemiecka grupa założona w Düsseldorfie w 1957 roku przez Ottona Pienego i Heinza Macka. W 1960 dołączył do nich Gunther Uecker. Z Zerem związany był szereg innych artystów, przede wszystkim Yves Klein i Jean Tinguely, jak również Pol Bury oraz Daniel Spoerri. Nazwa grupy nawiązuje do odliczania przed startem rakiety i, według grupy, ma przywodzić na myśl "strefę ciszy (z której rodzi się) nowy początek". Grupa Zero reagowała przeciwko subiektywnemu charakterowi dominującego wówczas taszyzmu czy informelu i, wykorzystując światło oraz ruch, uprawiała odmianę sztuki kinetycznej.Ten środek przekazu miał otwierać na nowe formy percepcji. Pojawiły się trzy numery czasopisma "Zero"; w kwietniu i w październiku 1958 roku i w lipcu 1961. Grupa rozpadła się w 1966 roku.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1504753705503686656, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Zero', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Group Zero or Group O, often referred to simply as Zero. German group formed in Dusseldorf in 1957 by Otto Piene and Heinz Mack, joined in 1960 by Gunther Uecker. A number of other artists were associated or exhibited with Zero, most notably Yves Klein and Jean Tinguely, as well as Pol Bury and Daniel Spoerri. The name refers to the countdown for a rocket launch and according to the group is meant to evoke \'a zone of silence (out of which develops) a new beginning\'. Zero was in reaction against the subjective character of the prevailing Tachisme or Art Informel and practised a form of Kinetic art using light and motion that they felt opened up new forms of perception. Three issues of a journal, Zero, were published, in April and October 1958 and July 1961. The group dissolved in 1966.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'proper noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Zero', ))

English (EN)Zero

Group Zero or Group O, often referred to simply as Zero. German group formed in Dusseldorf in 1957 by Otto Piene and Heinz Mack, joined in 1960 by Gunther Uecker. A number of other artists were associated or exhibited with Zero, most notably Yves Klein and ...

Polish (PL)Zero

Grupa Zero lub Grupa O, często nazywana po prostu Zero. Niemiecka grupa założona w Düsseldorfie w 1957 roku przez Ottona Pienego i Heinza Macka. W 1960 dołączył do nich Gunther Uecker. Z Zerem związany był szereg innych artystów, przede wszystkim Yves Klein i ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450552', 'url' => 'PL/xerophytic_leaves', 'image' => '', 'title' => 'liście kserofitów', 'tags' => array ( 0 => 'liście kserofitów', 1 => 'Biology', 2 => 'Cell biology', 3 => '', ), 'term' => 'liście kserofitów', 'source_id' => 792371, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Cell biology', ), 'lastedit' => '20150711025202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Liście roślin, które rosną w suchych warunkach przy małej dostępności soli i wody. Zazwyczaj charakteryzuje się cechami ułatwiającymi oszczędzanie wody, takimi jak gruba kutykula i głęboko osadzone aparaty szparkowe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506366644660731904, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'xerophytic leaves', 'Definition' => 'The leaves of plants that grow under arid conditions with low levels of soil and water. Usually characterized by water-conserving features such as thick cuticle and sunken stomatal pits.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Cell biology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'JenGifford', 'Creation Date' => '2011/2/23', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'xerophytic_leaves', ))

English (EN)xerophytic leaves

The leaves of plants that grow under arid conditions with low levels of soil and water. Usually characterized by water-conserving features such as thick cuticle and sunken stomatal pits.

Polish (PL)liście kserofitów

Liście roślin, które rosną w suchych warunkach przy małej dostępności soli i wody. Zazwyczaj charakteryzuje się cechami ułatwiającymi oszczędzanie wody, takimi jak gruba kutykula i głęboko osadzone aparaty szparkowe.

Biology; Cell biology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10443645', 'url' => 'PL/replica_₅', 'image' => '', 'title' => 'replika', 'tags' => array ( 0 => 'replika', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'replika', 'source_id' => 771276, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150706104803', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kopia dzieła sztuki, która jest praktycznie nieodróżnialna od oryginału. W przeciwieństwie do falsyfikatu, replika nie próbuje uchodzić za oryginał; często wykonywana przez artystów oraz używana do celów historycznych i edukacyjnych. Moda na kolekcjonowanie replik osiągnęła szczyt swojej popularności od połowy do końca dziewiętnastego wieku kiedy bardzo niewielu ludzi było stać na podróże po Kontynencie. Muzea nabywały więc reprodukcje ważnych pomników i dzieł sztuki, żeby uzupełnić swoje kolekcje. Współcześnie repliki wykonuje się kiedy oryginalne dzieła niszczeją lub są tracone. "Fontanna" Marcela Duchampa, najsławniejsza gotowa rzeźba artysty, została odtworzona z fotografii zgubionego oryginału przy współpracy z Duchampem. Tate przechowuje największą kolekcję plastikowych rzeźb wykonanych przez Nauma Gabo, ale mimo kontrolowanych warunków, wiele z tych dzieł odkształca się i pęka. Specjaliści będą używać oprogramowania komputerowego, które umożliwi wirtualne przechowywanie modelów rzeźb; w ten sposób będzie można wykonać repliki oryginałów.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505943608648269824, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'replica', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'A copy of a work of art that is virtually indistinguishable from the original. Unlike a fake, a replica is not trying to pass for the original and is often made by the artist and used for historical and educational purposes. The vogue for collecting replicas reached the height of popularity in the mid to late nineteenth century when few people could afford to travel on the Continent, so museums acquired reproductions of important monuments and works of art to complement their collections. Replicas in modern art are made as a result of original works of art decaying or being lost. Marcel Duchamp\'s Fountain, the most famous of the artist\'s readymade sculptures, was replicated in collaboration with Duchamp from a photograph of the lost original. Tate holds the largest collection of plastic sculptures by Naum Gabo, but despite controlled storage conditions, many of these works are cracking and warping. Computer software will be used to help virtually restore the sculpture models, so that replicas can be made of the originals.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'replica_₅', ))

English (EN)replica

A copy of a work of art that is virtually indistinguishable from the original. Unlike a fake, a replica is not trying to pass for the original and is often made by the artist and used for historical and educational purposes. The vogue for collecting replicas ...

Polish (PL)replika

Kopia dzieła sztuki, która jest praktycznie nieodróżnialna od oryginału. W przeciwieństwie do falsyfikatu, replika nie próbuje uchodzić za oryginał; często wykonywana przez artystów oraz używana do celów historycznych i edukacyjnych. Moda na kolekcjonowanie ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10438578', 'url' => 'PL/salon_₂', 'image' => '', 'title' => 'salon', 'tags' => array ( 0 => 'salon', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'salon', 'source_id' => 771285, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150702102208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Początkowo nazwa oficjalnych wystaw sztuki organizowanych przez francuską Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby) i jej spadkobierczynię Académie des Beaux Arts (Akademię Sztuk Pięknych - zobacz akademia). Od 1725 roku wystawy odbywały się w pomieszczeniu zwanym Salon carré, w Luwrze. Z czasem francuskie pojęcie "salon" poszerzyło swój zakres semantyczny i zaczęło oznaczać każdą większą mieszaną wystawę sztuki. Do połowu dziewiętnastego wieku akademie przeobraziły się w nader konserwatywne instytucje, a ich monopol na ważniejsze wystawy skutecznie zduszał innowacyjność naturalizmu, realizmu, impresjonizmu i ich spadkobierców. Do około 1860 roku liczba artystów wykluczonych z oficjalnego Salonu wzrosła tak bardzo i skandalicznie, że w 1863 roku rząd był zmuszony zapewnić odrzuconym twórcom alternatywę. Zaczęła ona być znana jako Salon des refusés. Trzy kolejne Salons des refusés odbyły się w latach 1874, 1875 i w 1886. W 1884 neoekspresjoniści Georges Seurat i Paul Signac razem z Odilonem Redonem założyli Salon des Indépendents, instytucję przeznaczoną na potrzeby sztuki innowacyjnej i anty-akademickiej. Organizowała ona coroczne wystawy aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. W 1903 roku powstał Salon d\'automne, również jako alternatywa dla innowacyjnych artystów. To właśnie dzięki niemu fowizm przykuł uwagę publiczną w 1905 roku. Salon d\'automne ciągle organizuje swoje coroczne wystawy w Paryżu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505657284552818688, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'salon', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Originally the name of the official art exhibitions organised by the French Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Royal Academy of Painting and Sculpture) and its successor the Académie des Beaux Arts (Academy of Fine Arts—see Academy). From 1725 the exhibitions were held in the room called the Salon carré in the Louvre and became known simply as the Salon. This later gave rise to the generic French term of \'salon\' for any large mixed art exhibition. By the mid nineteenth century the academies had become highly conservative, and by their monopoly of major exhibitions resisted the rising tide of innovation in Naturalism, Realism, Impressionism and their successors. By about 1860 the number of artists being excluded from the official Salon became so great and such a scandal that in 1863 the government was forced to set up an alternative, to accommodate the refused artists. This became known as the Salon des refusés. Three further Salons des refusés were held in 1874, 1875 and 1886. In 1884 the Salon des Indépendents was established by the Neo-Impressionists, Georges Seurat and Paul Signac, together with Odilon Redon, as an alternative exhibition for innovatory or anti-academic art. It held annual exhibitions until the start of the First World War. In 1903 the Salon d\'automne was founded, also as an alternative exhibition for innovatory artists. It was there that Fauvism came to public attention in 1905. The Salon d\'automne continues to be held in Paris every year. From then salon became a generic French term for a large mixed exhibition.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'salon_₂', ))

English (EN)salon

Originally the name of the official art exhibitions organised by the French Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Royal Academy of Painting and Sculpture) and its successor the Académie des Beaux Arts (Academy of Fine Arts—see Academy). From 1725 the ...

Polish (PL)salon

Początkowo nazwa oficjalnych wystaw sztuki organizowanych przez francuską Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby) i jej spadkobierczynię Académie des Beaux Arts (Akademię Sztuk Pięknych - zobacz akademia). Od 1725 ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10439704', 'url' => 'PL/return_to_order', 'image' => '', 'title' => 'powrót do porządku', 'tags' => array ( 0 => 'powrót do porządku', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'powrót do porządku', 'source_id' => 771280, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150703132002', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Od francuskiego retour à l\'ordre. Fenomen w europejskiej sztuce, który rozpoczął się tuż po pierwszej wojnie światowej. Uważa się, że termin pochodzi ze zbioru esejów artysty i poety Jeana Cocteau "Le rappel a l\'ordre" z 1926 roku. Pierwsza wojna światowa była szokiem dla społeczeństw europjeskich. Jedną z reakcji artystycznych na ten wstrząs było odrzucenie ekstremalnych form awangardy, które cieszyły się popularnością przed wojną. Zmieniono podejście do sztuki na bardziej tradycyjne i pokrzepiające. Na opisanie tego fenomenu używa się terminu "powrotu do porządku". Kubizm ze swoją fragmentacją rzeczywistości został odrzucony nawet przez jego twórców, Barque i Picasso. Dyskredytowano zwłaszcza futuryzm z jego kultem maszyny i entuzjazmem dla wojny. Szczególnie ważnym nurtem powrotu do porządku był klasycyzm; we wczesnych latach dwudziestych Picasso wszedł w fazę neoklasycystyczną. Braque malował spokojną martwą naturę i obrazy postaci, które, choć ciągle odznaczały się pewnymi cechami kubizmu, były proste i czytelne. Były malarz fowistyczny, André Derain i wielu innych artystów zwróciło się w stronę różnych form realizmu. W Niemczech częścią programu powrotu do porządku było Neue Sachlichkeit.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505889439349473280, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'return to order', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'From the French retour à l\'ordre. A phenomenon of European art in the years following the First World War. The term is said to derive from the book of essays by the artist and poet Jean Cocteau, Le rappel a l\'ordre, published in 1926. The First World War administered a huge shock to European society. One of the artistic responses to it was to reject the extreme avant-garde forms of art that had proliferated before the war. Instead, more reassuring and traditional approaches were adopted. The term \'return to order\' is used to describe this phenomenon. Cubism with its fragmentation of reality was rejected even by its inventors Braque and Picasso. Futurism, with its worship of the machine and its enthusiasm for war, was particularly discredited. Classicism was an important thread in the return to order, and in the early 1920s Picasso entered a Neo-Classical phase. Braque painted calm still life and figure pictures which, while still having some Cubist characteristics, were simple and readable. The former Fauve painter André Derain and many other artists turned to various forms of realism. In Germany Neue Sachlichkeit can be seen as part of the return to order.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'return_to_order', ))

English (EN)return to order

From the French retour à l'ordre. A phenomenon of European art in the years following the First World War. The term is said to derive from the book of essays by the artist and poet Jean Cocteau, Le rappel a l'ordre, published in 1926. The First World War ...

Polish (PL)powrót do porządku

Od francuskiego retour à l'ordre. Fenomen w europejskiej sztuce, który rozpoczął się tuż po pierwszej wojnie światowej. Uważa się, że termin pochodzi ze zbioru esejów artysty i poety Jeana Cocteau "Le rappel a l'ordre" z 1926 roku. Pierwsza wojna światowa ...

Art history; General art history
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10450439', 'url' => 'PL/olfactory_bulb', 'image' => '', 'title' => 'opuszka węchowa', 'tags' => array ( 0 => 'opuszka węchowa', 1 => 'Biology', 2 => 'Anatomy', 3 => 'Medical_1_twgid1294907128825985', ), 'term' => 'opuszka węchowa', 'source_id' => 576704, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Anatomy', ), 'lastedit' => '20150711021701', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.', 'usage_comment' => 'New', 'glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1506364442358579200, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'olfactory bulb', 'Definition' => 'The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Anatomy', 'Usage Comment' => 'New', 'Usage Status' => 'New', 'Glossary' => 'Medical_1_twgid1294907128825985', 'Creation User' => 'Chiara conte', 'Creation Date' => '2011/1/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'olfactory_bulb', ))

English (EN)olfactory bulb

The olfactory bulb is a structure of the vertebrate forebrain involved in olfaction, the perception of odors.

Polish (PL)opuszka węchowa

Opuszka węchowa jest strukturą w przedmózgowiu kręgowców biorącą udział w powonieniu, percepcji zapachów.

Biology; Anatomy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10483015', 'url' => 'PL/amphiesma', 'image' => '', 'title' => 'amphiesma', 'tags' => array ( 0 => 'amphiesma', 1 => 'Biology', 2 => 'Genetics', 3 => '', ), 'term' => 'amphiesma', 'source_id' => 143176, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Biology', ), 'category' => array ( 0 => 'Genetics', ), 'lastedit' => '20150730084402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1508110134128148480, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'amphiesma', 'Definition' => 'The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.', 'Domain' => 'ignore', 'Industry' => 'Biology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Genetics', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Alice.sponchia', 'Creation Date' => '2010/8/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'amphiesma', ))

English (EN)amphiesma

The outer covering of a dinoflagellate, consisting of several membrane layers.

Polish (PL)amphiesma

Zewnętrzna powłoka bruzdnic, składająca się z kilku warstw błon.

Biology; Genetics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10443625', 'url' => 'PL/representational', 'image' => '', 'title' => 'przedstawieniowy', 'tags' => array ( 0 => 'przedstawieniowy', 1 => 'Art history', 2 => 'General art history', 3 => 'Tate', 4 => '', ), 'term' => 'przedstawieniowy', 'source_id' => 771277, 'type' => 'term', 'namespace' => 1700, 'nstext' => 'PL', 'industry' => array ( 0 => 'Art history', ), 'category' => array ( 0 => 'General art history', ), 'company' => array ( 0 => 'Tate', ), 'lastedit' => '20150706102402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'molszewska', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kompleksowy termin na sztukę, która reprezentuje jakiś aspekt rzeczywistości, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Zdaje się, że pojęcia zaczęto używać po rozkwicie sztuki modernistycznej, zwłaszcza abstrakcyjnej, na określenie sztuki zasadniczo nie ulegającej modernistycznym wpływom. Nie można całkowicie utożsamiać sztuki przedstawieniowej ze sztuką figuratywną; ta ostatnia odnosi się do sztuki modernistycznej, w której do elementów rzeczywistości, choć nadal rozpoznawalnych, podchodzi się w sposób modernistyczny. Przykładem sztuki figuratywnej jest ekspresjonizm. Słowo "figuratywna" implikuje także szczególne zainteresowanie ludzką figurą. Pojęcie "nieprzedstawiający" jest często używane synonimicznie z "abstrakcyjny".', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1505942098024595456, 'nstext_full' => 'Polish (PL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'representational', 'Company' => 'Tate', 'Definition' => 'Blanket term for art that represents some aspect of reality, in a more or less straightforward way. The term seems to have come into use after the rise of modern art and particularly abstract art as a means of referring to art not substantially touched by modern developments. Not quite the same as figurative art which seems to apply to modern art in which the elements of reality, while recognisable, are nevertheless treated in modern ways, as in Expressionism for example. The term figurative also implies a particular focus on the human figure. The term non-representational is frequently used as a synonym for abstract.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Art history', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General art history', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'genart', 'Creation Date' => '2011/2/20', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'representational', ))

English (EN)representational

Blanket term for art that represents some aspect of reality, in a more or less straightforward way. The term seems to have come into use after the rise of modern art and particularly abstract art as a means of referring to art not substantially touched by ...

Polish (PL)przedstawieniowy

Kompleksowy termin na sztukę, która reprezentuje jakiś aspekt rzeczywistości, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Zdaje się, że pojęcia zaczęto używać po rozkwicie sztuki modernistycznej, zwłaszcza abstrakcyjnej, na określenie sztuki zasadniczo nie ...

Art history; General art history