portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: Chinese, Simplified (ZS)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

1,013

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '6287990', 'url' => 'SL/taoism', 'image' => '', 'title' => 'Taoizem', 'tags' => array ( 0 => 'Taoizem', 1 => 'Philosophy', 2 => 'General philosophy', 3 => '', ), 'term' => 'Taoizem', 'source_id' => 3824053, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Philosophy', ), 'category' => array ( 0 => 'General philosophy', ), 'lastedit' => '20150927020001', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kitajska verska in filozofska tradicija. Filozofski Taoizem poudarja različne teme iz klasičnih del Daodejing ter Zhuangzi, med katerimi so najbolj pomembni koncepti "neaktivnosti" (wu wei), praznine, nenavezanosti, dovzetnosti, spontanosti, mehke moči, relativizma človeških vrednot ter iskanja tehnik za dolgo življenje. Verski Taoizem ni jasno ločeno od filozofije, vendar vključuje številna nadnaravna prepričanja ter vero v bogove, duhove, duhove prednikov in prakse, kot so taoistična alkemija ter qigong.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513456362603937792, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A group of Chinese religious and philosophical traditions. Philosophical Taoism emphasizes various themes found in the Daodejing and Zhuangzi such as "nonaction" (wu wei), emptiness, detachment, receptiveness, spontaneity, the strength of softness, the relativism of human values, and the search for a long life. Religious Taoism is not clearly separated from philosophy, but incorporates a number of supernatural beliefs in gods, ghosts, ancestral spirits, and practices such as Taoist alchemy and qigong.', 'Industry' => 'Philosophy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General philosophy', 'Creation User' => 'Johna', 'Creation Date' => '2012/9/19', 'Term' => 'taoism', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'taoism', ))

English (EN)taoism

A group of Chinese religious and philosophical traditions. Philosophical Taoism emphasizes various themes found in the Daodejing and Zhuangzi such as "nonaction" (wu wei), emptiness, detachment, receptiveness, spontaneity, the strength of softness, the ...

Slovenian (SL)Taoizem

Kitajska verska in filozofska tradicija. Filozofski Taoizem poudarja različne teme iz klasičnih del Daodejing ter Zhuangzi, med katerimi so najbolj pomembni koncepti "neaktivnosti" (wu wei), praznine, nenavezanosti, dovzetnosti, spontanosti, mehke moči, ...

Philosophy; General philosophy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2302301', 'url' => 'SL/acromegaly_₂', 'image' => '', 'title' => 'akromegalija', 'tags' => array ( 0 => 'akromegalija', 1 => 'Health care', 2 => 'Pharmacy', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'akromegalija', 'source_id' => 1324268, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Pharmacy', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20151026033243', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Patološko stanje za katerega je značilno prekomerno proizvajanje hormona rasti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516089462091677696, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'acromegaly', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'A pathologic condition characterized by excessive production of growth hormone.', 'Industry' => 'Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pharmacy', 'Creation User' => 'delpour', 'Creation Date' => '2011/5/26', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'acromegaly_₂', ))

English (EN)acromegaly

A pathologic condition characterized by excessive production of growth hormone.

Slovenian (SL)akromegalija

Patološko stanje za katerega je značilno prekomerno proizvajanje hormona rasti.

Health care; Pharmacy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10224264', 'url' => 'SL/oxymoron', 'image' => '', 'title' => 'oksimoron', 'tags' => array ( 0 => 'oksimoron', 1 => 'Literature', 2 => 'General literature', 3 => '', ), 'term' => 'oksimoron', 'source_id' => 426573, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General literature', ), 'lastedit' => '20151027085038', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tudi bistroumni nesmisel, je oblika paradoksa, v kateri sta dve protislovni besedi uporabljeni skupaj, kot na primer "sladka bolečina" ali "originalna kopija." Glej tudi paradoks.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516200066175467520, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'oxymoron', 'Definition' => 'A condensed form of paradox in which two contradictory words are used together, as in "sweet sorrow" or "original copy." See also paradox.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General literature', 'See Also' => 'diction_₁', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'WRJD', 'Creation Date' => '2010/11/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'oxymoron', ))

English (EN)oxymoron

A condensed form of paradox in which two contradictory words are used together, as in "sweet sorrow" or "original copy." See also paradox.

Slovenian (SL)oksimoron

Tudi bistroumni nesmisel, je oblika paradoksa, v kateri sta dve protislovni besedi uporabljeni skupaj, kot na primer "sladka bolečina" ali "originalna kopija." Glej tudi paradoks.

Literature; General literature
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10750022', 'url' => 'SL/interpersonal_violence', 'image' => '', 'title' => 'medosebno nasilje', 'tags' => array ( 0 => 'medosebno nasilje', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'medosebno nasilje', 'source_id' => 5113633, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20151005133416', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Uporaba sile med posamezniki, katere posledica je umor, poškodba ali fizična zloraba.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514198376660336644, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The use of force between individuals to kill, injure, or abuse.', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Sociology', 'Product Category' => 'General sociology', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/22', 'Term' => 'interpersonal violence', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'interpersonal_violence', ))

English (EN)interpersonal violence

The use of force between individuals to kill, injure, or abuse.

Slovenian (SL)medosebno nasilje

Uporaba sile med posamezniki, katere posledica je umor, poškodba ali fizična zloraba.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2271025', 'url' => 'SL/Security_attributes', 'image' => '', 'title' => 'Varnostni atributi', 'tags' => array ( 0 => 'Varnostni atributi', 1 => 'Telecommunications', 2 => 'General telecom', 3 => 'ATIS', 4 => '', ), 'term' => 'Varnostni atributi', 'source_id' => 850876, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Telecommunications', ), 'category' => array ( 0 => 'General telecom', ), 'company' => array ( 0 => 'ATIS', ), 'lastedit' => '20151027034620', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Splošni izraz, ki zajema tako privilegijske atribute in kontrolne atribute. Uporabo varnostnih atributov določa pravilnik o varnosti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516180940193267712, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Security attributes', 'Company' => 'ATIS', 'Definition' => 'A general term covering both privilege attributes and control attributes. The use of security attributes is defined by a security policy.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Telecommunications', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General telecom', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'KeithC3', 'Creation Date' => '2011/3/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Security_attributes', ))

English (EN)Security attributes

A general term covering both privilege attributes and control attributes. The use of security attributes is defined by a security policy.

Slovenian (SL)Varnostni atributi

Splošni izraz, ki zajema tako privilegijske atribute in kontrolne atribute. Uporabo varnostnih atributov določa pravilnik o varnosti.

Telecommunications; General telecom
stdClass::__set_state(array( 'id' => '3821131', 'url' => 'SL/alliterative_metre', 'image' => '', 'title' => 'aliterativni metrum', 'tags' => array ( 0 => 'aliterativni metrum', 1 => 'Literature', 2 => 'Poetry', 3 => '', ), 'term' => 'aliterativni metrum', 'source_id' => 1461767, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Poetry', ), 'lastedit' => '20151027091039', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Razločevalni verz obliki stare germanske poezije, vključno s staro angleščino.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516201324336644096, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alliterative metre', 'Definition' => 'The distinctive verse form of old germanic poetry, including old english.', 'Industry' => 'Literature', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Poetry', 'Usage Status' => 'New', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'annamaria.martinolli', 'Creation Date' => '2011/7/6', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alliterative_metre', ))

English (EN)alliterative metre

The distinctive verse form of old germanic poetry, including old english.

Slovenian (SL)aliterativni metrum

Razločevalni verz obliki stare germanske poezije, vključno s staro angleščino.

Literature; Poetry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10662800', 'url' => 'SL/resocialization', 'image' => '', 'title' => 'resocializacija', 'tags' => array ( 0 => 'resocializacija', 1 => 'Sociology', 2 => 'Social media', 3 => '', ), 'term' => 'resocializacija', 'source_id' => 491246, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'lastedit' => '20150907150809', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Resocializacija je sociološki koncept, ki se nanaša na proces duševnega ter čustvenega preusposabljanja določene osebe z namenom omogočanja slednji, da lahko normalno deluje znotraj novega okolja.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511667575252058112, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'resocialization', 'Definition' => 'Resocialization is a sociological concept dealing with the process of mentally and emotionally "re-training" a person so that he or she can operate in an environment other than that which he or she is accustomed to.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Social media', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'CarmenChavarri', 'Creation Date' => '2010/11/30', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'resocialization', ))

English (EN)resocialization

Resocialization is a sociological concept dealing with the process of mentally and emotionally "re-training" a person so that he or she can operate in an environment other than that which he or she is accustomed to.

Slovenian (SL)resocializacija

Resocializacija je sociološki koncept, ki se nanaša na proces duševnega ter čustvenega preusposabljanja določene osebe z namenom omogočanja slednji, da lahko normalno deluje znotraj novega okolja.

Sociology; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10720992', 'url' => 'SL/Hinduism', 'image' => '', 'title' => 'Hinduizem', 'tags' => array ( 0 => 'Hinduizem', 1 => 'Philosophy', 2 => 'Eastern philosophy', 3 => '', ), 'term' => 'Hinduizem', 'source_id' => 722410, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Philosophy', ), 'category' => array ( 0 => 'Eastern philosophy', ), 'lastedit' => '20150927094003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zahodnjaški izraz za verska prepričanja ter versko prakso večine Indijcev.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513458879050022912, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Hinduism', 'Definition' => 'The Western word for the religious beliefs and practices of the majority of the people of India.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Philosophy', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Eastern philosophy', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Cynthia211', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Hinduism', ))

English (EN)Hinduism

The Western word for the religious beliefs and practices of the majority of the people of India.

Slovenian (SL)Hinduizem

Zahodnjaški izraz za verska prepričanja ter versko prakso večine Indijcev.

Philosophy; Eastern philosophy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10704066', 'url' => 'SL/significant_others', 'image' => '', 'title' => 'pomembni Drugi', 'tags' => array ( 0 => 'pomembni Drugi', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'pomembni Drugi', 'source_id' => 728322, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20150915153014', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Izraz, ki ga je vpeljal George Herbert Mead za opisovanje tistih posameznikov, ki so najbolj pomembni za razvoj samega sebe, kot na primer starši, prijatelji ter učitelji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512393735571243009, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'significant others', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'A term used by George Herbert Mead to refer to those individuals who are most important in the development of the self, such as parents, friends, and teachers.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General sociology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'R.Byrd', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'significant_others', ))

English (EN)significant others

A term used by George Herbert Mead to refer to those individuals who are most important in the development of the self, such as parents, friends, and teachers.

Slovenian (SL)pomembni Drugi

Izraz, ki ga je vpeljal George Herbert Mead za opisovanje tistih posameznikov, ki so najbolj pomembni za razvoj samega sebe, kot na primer starši, prijatelji ter učitelji.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10713103', 'url' => 'SL/instrumentality_₁', 'image' => '', 'title' => 'instrumentalnost', 'tags' => array ( 0 => 'instrumentalnost', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'instrumentalnost', 'source_id' => 728526, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20150921143003', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Izraz, ki sta ga vpeljala Parsons in Bales za nanašanje na koncept poudarjanja nalog, osredotočanje na daljnovidne cilje ter zanimanje za zunanje odnose med posameznikovo družino ter drugimi družbenimi institucijami.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512933541797691392, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'instrumentality', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'A term used by Parsons and Bales to refer to emphasis on tasks, focus on more distant goals, and a concern for the external relationship between one\'s family and other social institutions.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General sociology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'R.Byrd', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'instrumentality_₁', ))

English (EN)instrumentality

A term used by Parsons and Bales to refer to emphasis on tasks, focus on more distant goals, and a concern for the external relationship between one's family and other social institutions.

Slovenian (SL)instrumentalnost

Izraz, ki sta ga vpeljala Parsons in Bales za nanašanje na koncept poudarjanja nalog, osredotočanje na daljnovidne cilje ter zanimanje za zunanje odnose med posameznikovo družino ter drugimi družbenimi institucijami.

Sociology; General sociology