portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: Chinese, Simplified (ZS)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

1,013

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10693478', 'url' => 'SL/Dehru_Dun', 'image' => 'indeksiraj-1364154142.jpg', 'title' => 'Dehru Dun', 'tags' => array ( 0 => 'Dehru Dun', 1 => 'Beverages', 2 => 'Tea', 3 => '', ), 'term' => 'Dehru Dun', 'source_id' => 519675, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Beverages', ), 'category' => array ( 0 => 'Tea', ), 'lastedit' => '20150909194813', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Čaj, katerega pridelujejo v severozahodnem delu Indije, v provinci Uttar Pradesh. Na približno 30 čajnih nasadih (večina le-teh je ne dosega velikosti 50 ha) pridelujejo zeleni ter klasični črni čaj.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 259, 'height' => 194, '_version_' => 1511866385456693249, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Dehru Dun', 'Definition' => 'A tea growing area in the Uttar Pradesh State, North-west India. Some 30 estates (most of them under 50 hectares) produce green and orthodox black leaf tea.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Beverages', 'Product Category' => 'Tea', 'Creation User' => 'Zhl160', 'Creation Date' => '2010/12/29', 'Sample Image' => 'indeksiraj-1364154142.jpg', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Dehru_Dun', ))

English (EN)Dehru Dun

A tea growing area in the Uttar Pradesh State, North-west India. Some 30 estates (most of them under 50 hectares) produce green and orthodox black leaf tea.

Slovenian (SL)Dehru Dun

Čaj, katerega pridelujejo v severozahodnem delu Indije, v provinci Uttar Pradesh. Na približno 30 čajnih nasadih (večina le-teh je ne dosega velikosti 50 ha) pridelujejo zeleni ter klasični črni čaj.

Beverages; Tea
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2262454', 'url' => 'SL/gastroesophageal_reflux_(GER)', 'image' => '', 'title' => 'gastroezofagealni refluks (GER)', 'tags' => array ( 0 => 'gastroezofagealni refluks (GER)', 1 => 'Health care', 2 => 'Women’s health', 3 => 'Womenshealth.gov', 4 => '', ), 'term' => 'gastroezofagealni refluks (GER)', 'source_id' => 2189493, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Women’s health', ), 'company' => array ( 0 => 'Womenshealth.gov', ), 'lastedit' => '20151026080215', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Stanje, ko oseba izbljuva (oziroma zavrne) vsebino želodca v požiralnik, ter ki povzroča neugodje.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516106448401072128, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Company' => 'Womenshealth.gov', 'Definition' => 'A condition where the contents of the stomach regurgitates (or backs up) into the esophagus (food pipe), causing discomfort.', 'Industry' => 'Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Women’s health', 'Synonym' => 'acid_reflux_₁', 'Creation User' => 'Tracy.Young', 'Creation Date' => '2012/3/27', 'Term' => 'gastroesophageal reflux (GER)', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gastroesophageal_reflux_(GER)', ))

English (EN)gastroesophageal reflux (GER)

A condition where the contents of the stomach regurgitates (or backs up) into the esophagus (food pipe), causing discomfort.

Slovenian (SL)gastroezofagealni refluks (GER)

Stanje, ko oseba izbljuva (oziroma zavrne) vsebino želodca v požiralnik, ter ki povzroča neugodje.

Health care; Women’s health
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4014497', 'url' => 'SL/cultural_turn', 'image' => '', 'title' => 'kulturni preobrat', 'tags' => array ( 0 => 'kulturni preobrat', 1 => 'Language', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Translation', 4 => '', ), 'term' => 'kulturni preobrat', 'source_id' => 2485991, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Language', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Translation', ), 'lastedit' => '20151027072256', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Metaforični izraz, ki so ga uvedli teoretiki kulturološko usmerjenega prevajalstva za analiziranje prevajanja kulturnih, političnih ter ideoloških kontekstov.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516194530020294656, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A metaphor that has been adopted by cultural studies oriented translation theorists to refer to the analysis of translation in its cultural, political and ideological context.', 'Industry' => 'Language; Translation & localization', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Translation', 'Creation User' => 'Kyle Siache', 'Creation Date' => '2012/4/21', 'Term' => 'cultural turn', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cultural_turn', ))

English (EN)cultural turn

A metaphor that has been adopted by cultural studies oriented translation theorists to refer to the analysis of translation in its cultural, political and ideological context.

Slovenian (SL)kulturni preobrat

Metaforični izraz, ki so ga uvedli teoretiki kulturološko usmerjenega prevajalstva za analiziranje prevajanja kulturnih, političnih ter ideoloških kontekstov.

Language; Translation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2271689', 'url' => 'SL/gastric_juices', 'image' => '', 'title' => 'želodčni sokovi', 'tags' => array ( 0 => 'želodčni sokovi', 1 => 'Medical', 2 => 'Gastroenterology', 3 => 'NIDDK', 4 => '', ), 'term' => 'želodčni sokovi', 'source_id' => 886401, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Medical', ), 'category' => array ( 0 => 'Gastroenterology', ), 'company' => array ( 0 => 'NIDDK', ), 'lastedit' => '20151025141346', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tekočine, ki jih proizvaja želodec, ter ki pomagajo pri presnovi hrane in uničenju bakterij.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516039194095386624, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'gastric juices', 'Company' => 'NIDDK', 'Definition' => 'Liquids produced in the stomach to help break down food and kill bacteria.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Medical', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Gastroenterology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'IvyYoung', 'Creation Date' => '2011/3/16', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'gastric_juices', ))

English (EN)gastric juices

Liquids produced in the stomach to help break down food and kill bacteria.

Slovenian (SL)želodčni sokovi

Tekočine, ki jih proizvaja želodec, ter ki pomagajo pri presnovi hrane in uničenju bakterij.

Medical; Gastroenterology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702477', 'url' => 'SL/negotiation_₃', 'image' => '', 'title' => 'pogajanje', 'tags' => array ( 0 => 'pogajanje', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'pogajanje', 'source_id' => 728448, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20150914095608', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Prizadevanje za dosego sporazuma s tistimi, ki se zavzemajo za isti cilj.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512282124329156608, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'negotiation', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'The attempt to reach agreement with others concerning some objective.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General sociology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'R.Byrd', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'negotiation_₃', ))

English (EN)negotiation

The attempt to reach agreement with others concerning some objective.

Slovenian (SL)pogajanje

Prizadevanje za dosego sporazuma s tistimi, ki se zavzemajo za isti cilj.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10810818', 'url' => 'SL/bi-partisan', 'image' => '', 'title' => 'dvostrankarski', 'tags' => array ( 0 => 'dvostrankarski', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'dvostrankarski', 'source_id' => 1833342, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20151031103402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Zastopanje, značilna ali vključno s člani iz dveh strank ali frakcij.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516542573139722240, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'bi-partisan', 'Definition' => 'Representing, characterized by, or including members from two parties or factions.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'bi-partisan', ))

English (EN)bi-partisan

Representing, characterized by, or including members from two parties or factions.

Slovenian (SL)dvostrankarski

Zastopanje, značilna ali vključno s člani iz dveh strank ali frakcij.

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2285107', 'url' => 'SL/thematic_redundancy', 'image' => '', 'title' => 'tematska redundanca', 'tags' => array ( 0 => 'tematska redundanca', 1 => 'Literature', 2 => 'Fiction', 3 => '', ), 'term' => 'tematska redundanca', 'source_id' => 1897480, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Fiction', ), 'lastedit' => '20151027035227', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ponavljanje iste zgodbe brez bistvenih sprememb osnovnih elementov zgodbe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516181317368152064, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'thematic redundancy', 'Definition' => 'Retelling essentially the same story without changing any major element.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Fiction', 'Creation User' => 'bill.lesser', 'Creation Date' => '2012/2/2', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'thematic_redundancy', ))

English (EN)thematic redundancy

Retelling essentially the same story without changing any major element.

Slovenian (SL)tematska redundanca

Ponavljanje iste zgodbe brez bistvenih sprememb osnovnih elementov zgodbe.

Literature; Fiction
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4138529', 'url' => 'SL/monody_₂', 'image' => '', 'title' => 'monodija', 'tags' => array ( 0 => 'monodija', 1 => 'Literature', 2 => 'Poetry', 3 => '', ), 'term' => 'monodija', 'source_id' => 428244, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'Poetry', ), 'lastedit' => '20151030102919', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Tudi žalna pesem, je pesem, v kateri ena oseba obžaluje smrt druge osebe.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516478085127471104, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'monody', 'Definition' => 'A poem in which one person laments another\'s death.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'Poetry', 'Creation User' => 'p.korner', 'Creation Date' => '2010/11/10', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'monody_₂', ))

English (EN)monody

A poem in which one person laments another's death.

Slovenian (SL)monodija

Tudi žalna pesem, je pesem, v kateri ena oseba obžaluje smrt druge osebe.

Literature; Poetry
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10747774', 'url' => 'SL/white_flight', 'image' => '', 'title' => 'izseljevanje belcev', 'tags' => array ( 0 => 'izseljevanje belcev', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'izseljevanje belcev', 'source_id' => 728232, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20151003211401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Migracija prebivalcev bele polti iz medrasnih skupnosti v skupnosti sestavljene izključno iz prebivalcev bele polti.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514046123208081408, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'white flight', 'Definition' => 'The migration of whites from interracial communities to all-white communities.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Sociology', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General sociology', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'R.Byrd', 'Creation Date' => '2011/2/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'white_flight', ))

English (EN)white flight

The migration of whites from interracial communities to all-white communities.

Slovenian (SL)izseljevanje belcev

Migracija prebivalcev bele polti iz medrasnih skupnosti v skupnosti sestavljene izključno iz prebivalcev bele polti.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4883041', 'url' => 'SL/low_(off-peak)_season', 'image' => '', 'title' => 'nizka sezona', 'tags' => array ( 0 => 'nizka sezona', 1 => 'Tourism & hospitality', 2 => 'Hotels', 3 => '', ), 'term' => 'nizka sezona', 'source_id' => 747388, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Tourism & hospitality', ), 'category' => array ( 0 => 'Hotels', ), 'lastedit' => '20150907141401', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obdobje več mesecev v letu, ko so ustvarjeni dobiček, cene ter zasedenost nastanitev najnižji . V Radžastanu se to običajno nanaša na obdobje od aprila do septembra.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511664177808146432, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'low (off-peak) season', 'Definition' => 'The consecutive months during which the lowest revenues, room/suite occupancy and average room rates are generated. In the Rajasthan this is generally April to September.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Tourism & hospitality', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Hotels', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Jessehe', 'Creation Date' => '2011/2/15', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'low_(off-peak)_season', ))

English (EN)low (off-peak) season

The consecutive months during which the lowest revenues, room/suite occupancy and average room rates are generated. In the Rajasthan this is generally April to September.

Slovenian (SL)nizka sezona

Obdobje več mesecev v letu, ko so ustvarjeni dobiček, cene ter zasedenost nastanitev najnižji . V Radžastanu se to običajno nanaša na obdobje od aprila do septembra.

Tourism & hospitality; Hotels