portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: Chinese, Simplified (ZS)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

1,013

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '2275699', 'url' => 'SL/FIREFLY', 'image' => '', 'title' => 'FIREFLY', 'tags' => array ( 0 => 'FIREFLY', 1 => 'Telecommunications', 2 => 'General telecom', 3 => 'ATIS', 4 => '', ), 'term' => 'FIREFLY', 'source_id' => 850955, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Telecommunications', ), 'category' => array ( 0 => 'General telecom', ), 'company' => array ( 0 => 'ATIS', ), 'lastedit' => '20151027034806', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Protokol za upravljanje ključev, ki temelji na kriptografiji javnih ključev.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516181065590374400, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'FIREFLY', 'Company' => 'ATIS', 'Definition' => 'A key management protocol based on public key cryptography.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Telecommunications', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General telecom', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'KeithC3', 'Creation Date' => '2011/3/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'FIREFLY', ))

English (EN)FIREFLY

A key management protocol based on public key cryptography.

Slovenian (SL)FIREFLY

Protokol za upravljanje ključev, ki temelji na kriptografiji javnih ključev.

Telecommunications; General telecom
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10750126', 'url' => 'SL/fetishism_₁', 'image' => '', 'title' => 'fetišizem', 'tags' => array ( 0 => 'fetišizem', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'fetišizem', 'source_id' => 5113585, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20151005145613', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Obsesivna navezanost ali spolno poželenje do določenega objekta.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514203535659499522, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Obsessive attachment or sexual desire directed toward an object.', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Sociology', 'Product Category' => 'General sociology', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/22', 'Term' => 'fetishism', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fetishism_₁', ))

English (EN)fetishism

Obsessive attachment or sexual desire directed toward an object.

Slovenian (SL)fetišizem

Obsesivna navezanost ali spolno poželenje do določenega objekta.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10805882', 'url' => 'SL/audience_₇', 'image' => '', 'title' => 'bralna publika', 'tags' => array ( 0 => 'bralna publika', 1 => 'Language', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Translation', 4 => '', ), 'term' => 'bralna publika', 'source_id' => 2485961, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Language', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Translation', ), 'lastedit' => '20151027063454', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Bralci besedila.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516191510001876992, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'The readership of the text.', 'Industry' => 'Language; Translation & localization', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Translation', 'Creation User' => 'Kyle Siache', 'Creation Date' => '2012/4/21', 'Term' => 'audience', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'audience_₇', ))

English (EN)audience

The readership of the text.

Slovenian (SL)bralna publika

Bralci besedila.

Language; Translation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10810884', 'url' => 'SL/theory_₁₂', 'image' => '', 'title' => 'teorija', 'tags' => array ( 0 => 'teorija', 1 => 'Politics', 2 => 'U.S. politics', 3 => '', ), 'term' => 'teorija', 'source_id' => 1833481, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Politics', ), 'category' => array ( 0 => 'U.S. politics', ), 'lastedit' => '20151031105415', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Hipoteza, ki nastane zavoljo argumenta ali raziskave.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516543831322918913, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'theory', 'Definition' => 'A hypothesis assumed for the sake of argument or investigation.', 'Industry' => 'Politics', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'U.S. politics', 'Creation User' => 'Everett Cartsten', 'Creation Date' => '2011/12/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'theory_₁₂', ))

English (EN)theory

A hypothesis assumed for the sake of argument or investigation.

Slovenian (SL)teorija

Hipoteza, ki nastane zavoljo argumenta ali raziskave.

Politics; U.S. politics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10751270', 'url' => 'SL/participation_democracy', 'image' => '', 'title' => 'participatorna demokracija', 'tags' => array ( 0 => 'participatorna demokracija', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'participatorna demokracija', 'source_id' => 5113678, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20151006082412', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Demokratični sistem, ki članom neke skupnosti omogoča kolektivno sodelovanje v procesu sprejemanja odločitev.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514269469234429953, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A system of democracy in which all members of a group or community participate collectively in major decisions.', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Sociology', 'Product Category' => 'General sociology', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/22', 'Term' => 'participation democracy', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'participation_democracy', ))

English (EN)participation democracy

A system of democracy in which all members of a group or community participate collectively in major decisions.

Slovenian (SL)participatorna demokracija

Demokratični sistem, ki članom neke skupnosti omogoča kolektivno sodelovanje v procesu sprejemanja odločitev.

Sociology; General sociology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '4015532', 'url' => 'SL/documentary_translation', 'image' => '', 'title' => 'dokumentarno prevajanje', 'tags' => array ( 0 => 'dokumentarno prevajanje', 1 => 'Language', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Translation', 4 => '', ), 'term' => 'dokumentarno prevajanje', 'source_id' => 2485999, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Language', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Translation', ), 'lastedit' => '20151027073655', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Izraz, ki ga je vpeljal Nord (npr. 1997), ki opisuje način prevajanja, kateri jasno razkriva, da gre za prevod. prav tako prevajalska tehnika, o kateri razpravlja Venuti (1995), ki uporablja pregleden, tekoč slog z namenom minimizacije \'tujskosti\' izvornega besedila.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516195410132074496, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A term used by Nord (e.g. 1997) to describe a translation method which does not conceal the fact that it is a translation. A translation strategy, discussed by Venuti (1995), in which a transparent, fluent style is adopted in order to minimize the foreignness of a source text.', 'Industry' => 'Language; Translation & localization', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Translation', 'See Also' => 'foreignizing translation_₀', 'Creation User' => 'Kyle Siache', 'Creation Date' => '2012/4/21', 'Term' => 'documentary translation', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'documentary_translation', ))

English (EN)documentary translation

A term used by Nord (e.g. 1997) to describe a translation method which does not conceal the fact that it is a translation. A translation strategy, discussed by Venuti (1995), in which a transparent, fluent style is adopted in order to minimize the foreignness ...

Slovenian (SL)dokumentarno prevajanje

Izraz, ki ga je vpeljal Nord (npr. 1997), ki opisuje način prevajanja, kateri jasno razkriva, da gre za prevod. prav tako prevajalska tehnika, o kateri razpravlja Venuti (1995), ki uporablja pregleden, tekoč slog z namenom minimizacije 'tujskosti' izvornega ...

Language; Translation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2077056', 'url' => 'SL/phrase_₆', 'image' => '', 'title' => 'fraza', 'tags' => array ( 0 => 'fraza', 1 => 'Language', 2 => 'Grammar', 3 => '', ), 'term' => 'fraza', 'source_id' => 2060221, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Grammar', ), 'lastedit' => '20151027090350', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kombinacija dveh ali več besed od katerih ni nobena povedek. Fraze se lahko kombinirajo. \'Za tisočerimi gorami\' je fraza, ker noben od elementov ni povedek.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516200884240908288, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Combined two or more words that are not predicative, it can be combined, tenuous eg high mountain is the phrase because it is a non-predicative construction.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Grammar', 'Usage Status' => 'New', 'Company' => '', 'Synonym' => '', 'Creation User' => 'Siskayani', 'Creation Date' => '2012/3/14', 'Term' => 'phrase', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'phrase_₆', ))

English (EN)phrase

Combined two or more words that are not predicative, it can be combined, tenuous eg high mountain is the phrase because it is a non-predicative construction.

Slovenian (SL)fraza

Kombinacija dveh ali več besed od katerih ni nobena povedek. Fraze se lahko kombinirajo. 'Za tisočerimi gorami' je fraza, ker noben od elementov ni povedek.

Language; Grammar
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10664498', 'url' => 'SL/alliteration', 'image' => '', 'title' => 'soglasniški stik', 'tags' => array ( 0 => 'soglasniški stik', 1 => 'Literature', 2 => 'General', 3 => '', ), 'term' => 'soglasniški stik', 'source_id' => 365560, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Literature', ), 'category' => array ( 0 => 'General', ), 'lastedit' => '20150908202902', 'part_of_speech' => 'Feminine', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Soglasniški stik ali aliteracija se znotraj določenega jezika nanaša na ponavljanje določenega zvoka v prvih zlogih v nizu besed ali fraz.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511778367342379008, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'alliteration', 'Definition' => 'In language, alliteration refers to repetition of a particular sound in the first syllables of a series of words and/or phrases.', 'Domain' => 'Documentation', 'Part of Speech' => 'Feminine', 'Industry' => 'Literature', 'Product Category' => 'General', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'CarmenChavarri', 'Creation Date' => '2010/10/14', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'alliteration', ))

English (EN)alliteration

In language, alliteration refers to repetition of a particular sound in the first syllables of a series of words and/or phrases.

Slovenian (SL)soglasniški stik

Soglasniški stik ali aliteracija se znotraj določenega jezika nanaša na ponavljanje določenega zvoka v prvih zlogih v nizu besed ali fraz.

Literature; General
stdClass::__set_state(array( 'id' => '2301197', 'url' => 'SL/cerebral_palsy_₁', 'image' => '', 'title' => 'cerebralna paraliza', 'tags' => array ( 0 => 'cerebralna paraliza', 1 => 'Health care', 2 => 'Pharmacy', 3 => 'McGraw-Hill', 4 => '', ), 'term' => 'cerebralna paraliza', 'source_id' => 1322389, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Health care', ), 'category' => array ( 0 => 'Pharmacy', ), 'company' => array ( 0 => 'McGraw-Hill', ), 'lastedit' => '20151026050845', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Stanje, ki se izraža kot motnja govora ter pomanjkanje usklajevanja mišičnega delovanja, ki nastane zaradi možganske poškodbe novorojenčka, pred, med ali kmalu po rojstvu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1516095502130610176, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'cerebral palsy', 'Company' => 'McGraw-Hill', 'Definition' => 'A disorder manifested by speech disturbances and lack of muscular coordination that arises from damage to the brain of a newborn before, during, or shortly after birth.', 'Industry' => 'Health care', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Pharmacy', 'Creation User' => 'delpour', 'Creation Date' => '2011/5/25', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'cerebral_palsy_₁', ))

English (EN)cerebral palsy

A disorder manifested by speech disturbances and lack of muscular coordination that arises from damage to the brain of a newborn before, during, or shortly after birth.

Slovenian (SL)cerebralna paraliza

Stanje, ki se izraža kot motnja govora ter pomanjkanje usklajevanja mišičnega delovanja, ki nastane zaradi možganske poškodbe novorojenčka, pred, med ali kmalu po rojstvu.

Health care; Pharmacy
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10740219', 'url' => 'SL/ascribed_status_₅', 'image' => '', 'title' => 'pripisani status', 'tags' => array ( 0 => 'pripisani status', 1 => 'Sociology', 2 => 'General sociology', 3 => '', ), 'term' => 'pripisani status', 'source_id' => 5113472, 'type' => 'term', 'namespace' => 1804, 'nstext' => 'SL', 'industry' => array ( 0 => 'Sociology', ), 'category' => array ( 0 => 'General sociology', ), 'lastedit' => '20150930135002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'nejkas', 'special_term' => '', 'definition' => 'Družbeni položaj, ki je posamezniku dodeljen ob rojstvu (kot na primer rasa ter spol).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513746397799645184, 'nstext_full' => 'Slovenian (SL)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A social position that is given at birth (such as race or sex).', 'Part of Speech' => 'other', 'Industry' => 'Sociology', 'Product Category' => 'General sociology', 'Creation User' => 'MaryK', 'Creation Date' => '2013/3/22', 'Term' => 'ascribed status', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'ascribed_status_₅', ))

English (EN)ascribed status

A social position that is given at birth (such as race or sex).

Slovenian (SL)pripisani status

Družbeni položaj, ki je posamezniku dodeljen ob rojstvu (kot na primer rasa ter spol).

Sociology; General sociology