portrait

Eduard TUNYI PICADO

Toronto - ON, Canada

Translate From: Spanish (ES)

Translate To: Catalan (CA)

218

Words Translated

8

Terms Translated

Eduard’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Eduard’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '4193241', 'url' => 'CA/fiscal_cliff', 'image' => 'fiscal-cliff-1352348200.jpg;', 'title' => 'penya-segat fiscal', 'tags' => array ( 0 => 'penya-segat fiscal', 1 => 'Economy', 2 => 'International economics', 3 => '', ), 'term' => 'penya-segat fiscal', 'source_id' => 4191669, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Economy', ), 'category' => array ( 0 => 'International economics', ), 'lastedit' => '20150123195423', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'translatlaw', 'special_term' => '', 'definition' => 'Penya-segat fiscal (fiscal cliff) és un terme usat per descriure la situació econòmica dels Estats Units d\'Amèrica en què una sèrie de lleis que preveuen desgravacions fiscals caducaran, si res no canvia, en la mitjanit del 31 de desembre de 2012. Això provocarà un augment d\'impostos per al treballador mitjà i retallades en la despesa per a programes governamentals ordenats en la Llei de Control del Pressupost de 2011 per a controlar el dèficit pressupostari federal. Aquestes lleis inclouen augments d\'impostos a causa del venciment de la Llei de Desgravacions Fiscals, Reautorització de l\'Assegurança d\'Atur i Creació d\'Ocupació de 2010. Alhora, entrarien en vigor les retallades de despeses acordades com a part de la legislació de sostre d\'endeutament de 2011, la qual cosa afectaria automàtica i profundament programes com ara el pressupost de defensa i l\'assistència mèdica per a jubilats.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 600, 'height' => 465, '_version_' => 1503616345727565829, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fiscal cliff', 'Definition' => 'Fiscal cliff is a term used to describe the U.S. economic situation in which a series of tax relief laws, if unchanged, will expire at midnight on December 31, 2012, resulting in tax increases for the average worker and spending cuts for government programs mandated by the Budget Control Act of 2011 to control federal budget deficits. These laws include tax increases due to the expiration of the Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010. At the same time, spending cuts agreed upon as part of the debt ceiling legislation of 2011 would go into effect affecting programs such as the defense budget and Medicare with deep, automatic cuts.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Sample Image' => 'fiscal-cliff-1352348200.jpg;', 'Industry' => 'Economy', 'Product Category' => 'International economics', 'Special Term' => 'TIN', 'Creation User' => 'Akins', 'Creation Date' => '2012/11/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fiscal_cliff', ))

English (EN)fiscal cliff

Fiscal cliff is a term used to describe the U.S. economic situation in which a series of tax relief laws, if unchanged, will expire at midnight on December 31, 2012, resulting in tax increases for the average worker and spending cuts for government programs ...

Catalan (CA)penya-segat fiscal

Penya-segat fiscal (fiscal cliff) és un terme usat per descriure la situació econòmica dels Estats Units d'Amèrica en què una sèrie de lleis que preveuen desgravacions fiscals caducaran, si res no canvia, en la mitjanit del 31 de desembre de 2012. Això ...

Economy; International economics
stdClass::__set_state(array( 'id' => '7218373', 'url' => 'CA/onus_probandi', 'image' => '', 'title' => 'responsabilitat probandi', 'tags' => array ( 0 => 'responsabilitat probandi', 1 => 'Law', 2 => 'General law', 3 => '', ), 'term' => 'responsabilitat probandi', 'source_id' => 1781804, 'type' => 'term', 'namespace' => 1108, 'nstext' => 'CA', 'industry' => array ( 0 => 'Law', ), 'category' => array ( 0 => 'General law', ), 'lastedit' => '20140213052726', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'translatlaw', 'special_term' => '', 'definition' => 'Principi general del dret pel qual és la part que al·lega en un procés l\'existència de fets constitutius del seu dret qui té l\'obligació de provar-la. I té obligació de provar el fets impeditius o excloents del mateix dret qui en nega la seva existència.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503629761084129281, 'nstext_full' => 'Catalan (CA)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'onus probandi', 'Definition' => 'A general rule in which the party who alleges the affirmative of any proposition has to produce proof for it, i.e. the party has to support their case by a particular fact of which they should be cognizant.', 'Industry' => 'Law', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'General law', 'Creation User' => 'charles.dorin', 'Creation Date' => '2011/11/11', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'onus_probandi', ))

English (EN)onus probandi

A general rule in which the party who alleges the affirmative of any proposition has to produce proof for it, i.e. the party has to support their case by a particular fact of which they should be cognizant.

Catalan (CA)responsabilitat probandi

Principi general del dret pel qual és la part que al·lega en un procés l'existència de fets constitutius del seu dret qui té l'obligació de provar-la. I té obligació de provar el fets impeditius o excloents del mateix dret qui en nega la seva ...

Law; General law